Profesorius: Skirtumas tarp puslapio versijų

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.
S
(Namų darbų kūrimas ir vertinimas)
88 eilutė: 88 eilutė:
 
==Namų darbų kūrimas ir vertinimas==
 
==Namų darbų kūrimas ir vertinimas==
  
1.Namų darbus galima pasiekti paspaudus atverstos knygos piktogramą viršuje esančioje informacinėje juostoje.
+
1. Namų darbus galima pasiekti paspaudus atverstos knygos piktogramą viršuje esančioje informacinėje juostoje.
  
 
[[Vaizdas:Namų darbai juostoje.png]]
 
[[Vaizdas:Namų darbai juostoje.png]]
  
2.Atsidariusiame puslapyje rodomi visi šiuo metu užduoti namų darbai. Naują užduotį galima sukurti paspaudus raudoną „Sukurti užduotį“ mygtuką.
+
2. Atsidariusiame puslapyje rodomi visi šiuo metu užduoti namų darbai. Naują užduotį galima sukurti paspaudus raudoną „Sukurti užduotį“ mygtuką.
  
 
3.Naujame puslapyje reikia įvesti užduoties informaciją:
 
3.Naujame puslapyje reikia įvesti užduoties informaciją:
114 eilutė: 114 eilutė:
 
[[Vaizdas:Namų darbo kūrimas.png|700px]]
 
[[Vaizdas:Namų darbo kūrimas.png|700px]]
  
4.Kai mokinys atlieka užduotį, ji automatiškai nuo jo paslepiama. Užduotį galima atlikti tik vieną kartą. Mokinio atlikta užduotis atsiranda puslapyje, kuris pasiekiamas paspaudus ant mygtuko „Vertini atliktus“:
+
4. Kai mokinys atlieka užduotį, ji automatiškai nuo jo paslepiama. Užduotį galima atlikti tik vieną kartą. Mokinio atlikta užduotis atsiranda puslapyje, kuris pasiekiamas paspaudus ant mygtuko „Vertini atliktus“:
  
 
[[Vaizdas:Vertinti atliktus.png]]
 
[[Vaizdas:Vertinti atliktus.png]]
122 eilutė: 122 eilutė:
 
[[Vaizdas:Neįvertintas namų darbas.png|700px]]
 
[[Vaizdas:Neįvertintas namų darbas.png|700px]]
  
6.Taškų redagavimo langas panašus kaip ir pamokoje:
+
6. Taškų redagavimo langas panašus kaip ir pamokoje:
  
 
[[Vaizdas:Namų darbo įvertinimas.png]]
 
[[Vaizdas:Namų darbo įvertinimas.png]]

23:13, 31 liepos 2020 versija

Profesorius Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykloje dėsto įvairius magijos sričių dalykus. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdoma atranka ir jos metu renkami profesoriai kitiems mokslo metams. Norint tapti profesoriumi, reikia pateikti paraišką atrankoje.

Šiame straipsnyje bus pateikta informacija, skirta norintiems tapti bei jau tapusiems profesoriais.

Kodėl verta tapti profesoriumi?

 1. Profesoriai turi visišką laisvę ir gali pasikliauti fantazija dėstant pamokas.
 2. Jie gali ne tik skirti taškus už dalyvavimą pamokose ir namų darbus, bet ir juos atimti, taip nubausdami maištaujančius mokinius.
 3. Visiems profesoriams suteikiamas nemokamas leidimas į Kiauliasodį ištisus mokslo metus.
 4. Geriausi profesoriai nelieka užmiršti ir gauna premiją.

Kokie reikalavimai keliami profesoriams?

 1. Profesorius turi turėti lakią vaizduotę.
 2. Per vienus mokslo metus (nepilnus 3 mėnesius) reikia pravesti bent 3 pamokas ir užduoti 5 namų darbų užduotis.
 3. Mokslo metų pabaigoje turi būti sukurta ir įvertinta 1 egzamino užduotis.
 4. Dėstomos pamokos turi būti kokybiškos. Vienoje temoje turėtų būti bent 2 profesoriaus žinutės su papildomais įsiterpimais į pamoką.
 5. Pakartotinai perrinktiems profesoriams būtina atsižvelgti į ankstesniais sezonais iš Hogvartso administracijos gautas pastabas (jei tokių buvo).

Aukščiau nurodyti kiekiai yra siektini, į jų įvykdymą (ar nepilnai įvykdymą) atsižvelgiama skiriant premijas einamąjį sezoną ir renkant profesorius naujam sezonui.

Profesorių atranka

Atranka vykdoma trečiąjį mokslo metų mėnesį. Atrankos metu kandidatai pildo anketą, atsako į pateiktus klausimus ir įvardina pageidaujamus dėstyti dalykus. Kiekvienais metais atrankos anketa gali šiek tiek keistis.

Atrankos kriterijai

Renkant tinkamiausią profesorių kiekvienam dalykui, atsižvelgiama ne tik į ankstesniųjų metų pamokų kokybę (esamiems arba buvusiems profesoriams), bet ir į kitokius kriterijus, pavyzdžiui:

 • Anketoje įvardintus argumentus.
 • Ar ankstesniais metais buvo įvykdyti kelti reikalavimai (esamiems arba buvusiems profesoriams).
 • Registracijos laiką.
 • Pranešimų skaičių.
 • Koledžui uždirbtų taškų kiekį (mokiniams).

Pastaba: ankstesnis buvimas profesoriumi negarantuoja, jog personažas bus perrinktas profesoriumi ir kitiems mokslo metams, jeigu pasirinktam dalykui yra tinkamesnių kandidatų.

Prisirašymas

Patekus į profesorius Mokytojų kambaryje esančioje temoje -Naujų profesorių prirašymas- būtina prisistatyti ir pažymėti, jog jau esi pasiruošęs dėstyti. Taip profesorius patvirtina, jog susipažino su jam keliamais reikalavimais ir prisiima profesoriaus atsakomybę sezonui.

Jei profesorius iki nurodyto laiko neprisirašo, jam nebus suteikta teisė dėstyti ateinančiame sezone.

Koledžų vadovų skyrimas

Prieš prasidedant naujam sezonui paprastai tiems koledžams, kurių buvę vadovai palieka profesoriaus vietą, ieškomi nauji vadovai. Paprastai dėl vadovavimo koledžams leidžiama susitarti patiems profesoriams, tačiau dėl tvarkos administracija prašo nesitarti tarpusavyje ir nekelti savo kandidatūros į kurių nors koledžų vietas iki tol, kol Koledžų vadovų temoje nėra oficialiai paskelbiamos laisvos vietos.

Iš profesoriaus, tapusio koledžo vadovu, tikimasi, jog jis prisidės prie koledžo stiprinimo ir bus veiklus.

Lentos moderavimas

Profesoriams suteikiamos moderatoriaus teisės jų pamokos lentos moderavimui. Pagrindinės dvi funkcijos, kurias dažniausiai tenka naudoti profesoriams, yra temos užrakinimas ir mokinių postų redagavimas.

Informaciniai pranešimai

Informacijos lentų pirmus pranešimus redaguoti draudžiama. Jei profesorius turi specifinės informacijos, ją tiesiog skelbia nauju pranešimu. Taip pat, kad nebūtų maišaties, profesorius į savo naujus postus neturėtų perkopijuoti informacijos iš pirmojo Informacijos lentos pranešimo.

Mokinių RPG pranešimų redagavimas

Mokinio RPG pranešimą redaguoti galima taip pat, kaip ir savąjį - per mygtuką „Veiksmai“ susirasti funkciją „Redaguoti“. Rekomenduojama pastabas, rašomas po mokinių postais, parašyti kokia nors kita spalva.

Temos užrakinimas

Užbaigęs pamoką profesorius turi ją užrakinti. Tokiu atveju į ją mokiniai nebegalės rašyti (nors profesorius dar galės). Užrakinimo mygtuką galima rasti temos apačioje esančioje įrankių juostoje.

Temos užrakinimas.PNG

Pranešimų trynimas

Taip pat profesoriai turi teisę trinti pranešimus savo lentoje, tačiau patys ištrynę kokį nors pranešimą joje jie turi patikrinti ir perduoti administracijai tikslų pranešimo paskelbimo laiką (jį sužinoti galima užvedus pele ant pranešimo laiko, esančio po jo pavadinimu). Galima ir tiesiog paprašyti bet kurio administratoriaus, kad jis ištrintų norimą pranešimą.

Pranešimo paskelbimo data.PNG

Jei pamokos lentoje atsiras botų sukurtos reklamos temos, jų patiems profesoriams trinti nereikia, tačiau reikia pranešti apie jas administracijai (paspaudžiant mygtuką „Veiksmai“ ir pasirinkus funkciją „Pranešti moderatoriui“).

Taškų skyrimas

Informaciją, kaip vertinti mokinius už jų darbą pamokose, galima rasti šiame straipsnyje.

Pamokoje, norint skirti mokiniui taškus, paspaudus prie jo įrašo esantį „Veiksmai“ mygtuką reikia pasirinkti „Koreguoti taškus“.

Koreguoti taškus.png

Atsirandusiame taškų koregavimo lange, pirmajame laukelyje, įrašomi taškai. Juos galima įvesti pačiam bei didinti arba mažinti šalia esančiomis rodyklėlėmis. Komentaro laukelyje parašoma, už ką skiriami taškai ir kitos pastabos. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, taškai įrašomi ir pateikiamas tai patvirtinantis pranešimas.

Taškų skyrimo lentelė.PNG

Namų darbų kūrimas ir vertinimas

1. Namų darbus galima pasiekti paspaudus atverstos knygos piktogramą viršuje esančioje informacinėje juostoje.

Namų darbai juostoje.png

2. Atsidariusiame puslapyje rodomi visi šiuo metu užduoti namų darbai. Naują užduotį galima sukurti paspaudus raudoną „Sukurti užduotį“ mygtuką.

3.Naujame puslapyje reikia įvesti užduoties informaciją:

 • Dalykas: Pasirinkti savo dėstomą dalyką.
 • Pamokos tema: Įrašyti temą.
 • Kursai: Sužymėti varnelėmis kursus, kuriems skirta ši užduotis. Ją matys tik tų kursų nariai.
 • Namų darbų pradžia: Įrašyti datą, kada užduotis bus pradedama rodyti mokiniams. Galima iš anksto sukurti kelias užduotis su skirtingais datų intervalais.
 • Namų darbų pabaiga: Data, kai užduotis nebebus rodoma.
 • Užduotis #1, Užduotis #2, Užduotis #3: Galima įrašyti tris skirtingas užduotis, iš kurių mokinys turės pasirinkti vieną.

Namų darbų užduotyse Enter klavišo sukuriamas tarpas neveikia, tad norint padaryti keletą pastraipų, galima naudoti kurią nors lygiuotę.

Pvz.:

[left]Pastraipa1[/left]

[left]Pastraipa2[/left]

Namų darbų peržiūroje kodų veikimas nėra rodomas, todėl, įkėlus namų darbą, jis gali atrodyti kitaip.

Namų darbo kūrimas.png

4. Kai mokinys atlieka užduotį, ji automatiškai nuo jo paslepiama. Užduotį galima atlikti tik vieną kartą. Mokinio atlikta užduotis atsiranda puslapyje, kuris pasiekiamas paspaudus ant mygtuko „Vertini atliktus“:

Vertinti atliktus.png

5.Prie kiekvienos pamokos išvardinti atlikti namų darbai. Matoma, kuri užduotis iš trijų pasirinkta. Profesoriui nerodoma, kas atliko užduotį, iki tol, kol ji yra įvertinama. Taškai už užduotį įrašomi paspaudus mygtuką „Vertinti“. Mokinys privalo pasirinkti tik vieną užduotį. Jeigu mokinys savavališkai į užduoties atlikimo laukelį įrašė kelių užduočių atsakymus, profesorius gali vertinti tik tą, kurios numeris įrašytas virš atsakymo. Taškai skiriami tik už tą vieną užduotį, o ne už kelias, nepriklausomai nuo to, kiek užduočių mokinys atliko.

Neįvertintas namų darbas.png

6. Taškų redagavimo langas panašus kaip ir pamokoje:

Namų darbo įvertinimas.png

Kita informacija

 • Esant bet kokiems neaiškumams profesorius privalo susisiekti su forumo administratoriumi, koordinuojančiu profesorių veiklą (šiuo metu šias pareigas užima Rosemarie). Jei per parą profesorių koordinatorius neatsako, galima kreiptis į bet kurį kitą administracijos atstovą (Edgar, Sorenas, Arwen)
 • Jeigu profesorius pastebi postą, kuris neatitinka RPG Pranešimų taisyklių, turi pranešti MM2 departamento vadovui, o jei jo nėra, Magijos ministrui.