Profesorius

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Profesorius Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykloje dėsto įvairius magijos sričių dalykus. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje vykdoma atranka ir jos metu renkami profesoriai kitiems mokslo metams. Norint tapti profesoriumi, reikia pateikti paraišką atrankoje.

Šiame straipsnyje bus pateikta informacija, skirta norintiems tapti bei jau tapusiems profesoriais.

Kodėl verta tapti profesoriumi?

 1. Profesoriai turi visišką laisvę ir gali pasikliauti fantazija dėstant pamokas.
 2. Jie gali ne tik skirti taškus už dalyvavimą pamokose ir namų darbus, bet ir juos atimti, taip nubausdami maištaujančius mokinius.
 3. Visiems profesoriams suteikiamas nemokamas leidimas į Kiauliasodį ištisus mokslo metus.
 4. Geriausi profesoriai nelieka užmiršti ir gauna premiją.

Kokie reikalavimai keliami profesoriams?

 1. Profesorius turi turėti lakią vaizduotę.
 2. Per vienus mokslo metus (nepilnus 3 mėnesius) reikia pravesti bent 3 pamokas ir užduoti 5 namų darbų užduotis visiems kursams.
 3. Mokslo metų pabaigoje turi būti sukurta ir įvertinta 1 egzamino užduotis.
 4. Dėstomos pamokos turi būti kokybiškos. Vienoje temoje turėtų būti bent 2 profesoriaus žinutės su papildomais įsiterpimais į pamoką.
 5. Pamokų, namų darbų ir egzamino vertinimas turi būti kaip įmanoma objektyvesnis. Vertinimas turi vykti laikantis profesoriams nustatytų taisyklių ir duotų nurodymų, tolygiai remiantis savo išsikeltais vertinimo kriterijais. Visi mokiniai turi būti vertinami lygiai, neatsižvelgiant į asmeninius santykius su jais ar koledžus, kuriems priklauso.
 6. Pakartotinai perrinktiems profesoriams būtina atsižvelgti į ankstesniais sezonais iš Hogvartso administracijos gautas pastabas (jei tokių buvo).

Aukščiau nurodyti kiekiai yra siektini, į jų įvykdymą (ar nepilnai įvykdymą) atsižvelgiama skiriant premijas einamąjį sezoną ir renkant profesorius naujam sezonui.

Profesorių atranka

Atranka vykdoma trečiąjį mokslo metų mėnesį. Atrankos metu kandidatai pildo anketą, atsako į pateiktus klausimus ir įvardina pageidaujamus dėstyti dalykus. Kiekvienais metais atrankos anketa gali šiek tiek keistis.

Atrankos kriterijai

Renkant tinkamiausią profesorių kiekvienam dalykui, atsižvelgiama ne tik į ankstesniųjų metų pamokų kokybę (esamiems arba buvusiems profesoriams), bet ir į kitokius kriterijus, pavyzdžiui:

 • Anketoje įvardintus argumentus.
 • Ar paskutinio profesoriauto sezono metu buvo įvykdyti kelti reikalavimai (esamiems arba buvusiems profesoriams).
 • Registracijos laiką.
 • Pranešimų skaičių.
 • Koledžui uždirbtų taškų kiekį (mokiniams).
 • Per paskutinį mėnesį padarytus forumo taisyklių pažeidimus (jei per paskutinį mėnesį buvo parašyti mažiau nei 10 RPG pranešimų, tuomet žiūrimi paskutiniai 10 pranešimų, nepriklausomai nuo jų parašymo datos).

Pastaba: ankstesnis buvimas profesoriumi negarantuoja, jog personažas bus perrinktas profesoriumi ir kitiems mokslo metams, jeigu pasirinktam dalykui yra tinkamesnių kandidatų.

Prisirašymas

Patekus į profesorius Mokytojų kambaryje esančioje temoje -Naujų profesorių prirašymas- būtina prisistatyti ir pažymėti, jog jau esi pasiruošęs dėstyti. Taip profesorius patvirtina, jog susipažino su jam keliamais reikalavimais ir prisiima profesoriaus atsakomybę sezonui.

Jei profesorius iki nurodyto laiko neprisirašo, jam nebus suteikta teisė dėstyti ateinančiame sezone.

Koledžų vadovų skyrimas

Prieš prasidedant naujam sezonui paprastai tiems koledžams, kurių buvę vadovai palieka profesoriaus vietą, ieškomi nauji vadovai. Paprastai dėl vadovavimo koledžams leidžiama susitarti patiems profesoriams, tačiau dėl tvarkos administracija prašo nesitarti tarpusavyje ir nekelti savo kandidatūros į kurių nors koledžų vietas iki tol, kol Koledžų vadovų temoje nėra oficialiai paskelbiamos laisvos vietos.

Iš profesoriaus, tapusio koledžo vadovu, tikimasi, jog jis prisidės prie koledžo stiprinimo ir bus veiklus.

Dėstomo dalyko lentos moderavimas

Profesoriams suteikiamos moderatoriaus teisės jų pamokos lentos moderavimui. Pagrindinės dvi funkcijos, kurias dažniausiai tenka naudoti profesoriams, yra temos užrakinimas ir mokinių postų redagavimas.

Informaciniai pranešimai
 • Informacija skelbiama pirmajame Informacijos temos pranešime neturi būti perkopijuojama į kitus, naujai kuriamus, lentos pranešimus.
 • Informacijos lentų pirmus pranešimus redaguoti draudžiama. Jei profesorius turi specifinės informacijos, ją tiesiog skelbia nauju pranešimu.
 • Informacijos temoje draudžiama redaguoti buvusių profesorių pranešimus.
 • Informacijos lentoje pranešimus su profesoriaus prisistatymu rekomenduojama kurti tik nuo pirmos naujo sezono dienos.
Pranešimų redagavimas
 • Mokinio RPG pranešimą redaguoti galima taip pat, kaip ir savąjį - per mygtuką „Veiksmai“ susirasti funkciją „Redaguoti“. Rekomenduojama pastabas, rašomas po mokinių postais, parašyti kokia nors kita spalva.
 • Draudžiama redaguoti kitų profesorių pamokų temų pranešimus.
Temos užrakinimas

Užbaigęs pamoką profesorius turi ją užrakinti. Tokiu atveju į ją mokiniai nebegalės rašyti (nors profesorius dar galės). Užrakinimo mygtuką galima rasti temos apačioje esančioje įrankių juostoje.

Temos užrakinimas.PNG

Pranešimų trynimas

Norint ištrinti kokį pranešimą savo lentoje, reikia kreiptis į administraciją ir perduoti tikslų pranešimo sukūrimo laiką.

Pranešimo paskelbimo data.PNG

Jei pamokos lentoje atsiras botų sukurtos reklamos temos, profesoriams reikia pranešti apie jas administracijai (paspaudžiant mygtuką „Veiksmai“ ir pasirinkus funkciją „Pranešti moderatoriui“).

Namų darbo kūrimas

1. Namų darbus galima pasiekti paspaudus atverstos knygos piktogramą viršuje esančioje informacinėje juostoje.
Namų darbai juostoje.png
2. Atsidariusiame puslapyje rodomi visi šiuo metu užduoti namų darbai. Naują užduotį galima sukurti paspaudus raudoną „Sukurti užduotį“ mygtuką.
3. Naujame puslapyje reikia įvesti užduoties informaciją:
 • Dalykas: Pasirinkti savo dėstomą dalyką.
 • Pamokos tema: Įrašyti temą.
 • Kursai: Sužymėti varnelėmis kursus, kuriems skirta ši užduotis. Ją matys tik tų kursų nariai.
 • Namų darbų pradžia: Įrašyti datą, kada užduotis bus pradedama rodyti mokiniams. Galima iš anksto sukurti kelias užduotis su skirtingais datų intervalais.
 • Namų darbų pabaiga: Paskutinė diena, kai užduotis bus rodoma.
 • Užduotis #1, Užduotis #2, Užduotis #3: Galima įrašyti tris skirtingas užduotis, iš kurių mokinys turės pasirinkti vieną.
Namų darbų užduotyse perkėlimas į kitą eilutę su Enter klavišu neveikia, tad, norint padaryti keletą pastraipų, galima naudoti kurią nors lygiuotę.
Pvz.:
[left]Pastraipa1[/left]
[left]Pastraipa2[/left]
Namų darbų peržiūroje kodų veikimas nėra rodomas, todėl, įkėlus namų darbą, jis gali atrodyti kitaip.
Namų darbo kūrimas.png

Taškų skyrimas

Pamokos

Informaciją, kaip vertinti mokinius už jų darbą pamokose, galima rasti čia.

Pamokoje, norint skirti mokiniui taškus, paspaudus prie jo įrašo esantį „Veiksmai“ mygtuką reikia pasirinkti „Koreguoti taškus“.

Koreguoti taškus.png

Atsirandusiame taškų koregavimo lange, pirmajame laukelyje, įrašomi taškai. Juos galima įvesti pačiam bei didinti arba mažinti šalia esančiomis rodyklėlėmis. Komentaro laukelyje parašoma, už ką skiriami taškai ir kitos pastabos. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, taškai įrašomi ir pateikiamas tai patvirtinantis pranešimas.

Taškų skyrimo lentelė.PNG

Namų darbai

Informaciją, kaip vertinti namų darbus, galima rasti čia.

Mokinio atlikta užduotis atsiranda puslapyje, kuris pasiekiamas paspaudus ant mygtuko „Vertini atliktus“, kuris yra namų darbų puslapyje.

Vertinti atliktus.png

Prie kiekvienos pamokos išvardinti atlikti namų darbai. Matoma, kuri užduotis iš trijų pasirinkta. Profesoriui nerodoma, kas atliko užduotį, iki tol, kol ji yra įvertinama. Taškai už užduotį įrašomi paspaudus mygtuką „Vertinti“. Mokinys privalo pasirinkti tik vieną užduotį. Jeigu mokinys savavališkai į užduoties atlikimo laukelį įrašė kelių užduočių atsakymus, profesorius gali vertinti tik tą, kurios numeris įrašytas virš atsakymo. Taškai skiriami tik už tą vieną užduotį, o ne už kelias, nepriklausomai nuo to, kiek užduočių mokinys atliko.

Neįvertintas namų darbas.png

Atsirandusiame taškų koregavimo lange, pirmajame laukelyje, įrašomi taškai. Juos galima įvesti pačiam bei didinti arba mažinti šalia esančiomis rodyklėlėmis. Komentaro laukelyje parašoma, už ką skiriami taškai ir kitos pastabos. Paspaudus mygtuką „Išsaugoti“, taškai įrašomi ir pateikiamas tai patvirtinantis pranešimas.

Namų darbo įvertinimas.png

Kita informacija

Profesorių koordinavimas

Esant bet kokiems neaiškumams, profesorius gali susisiekti su asmeniu, koordinuojančiu profesorių veiklą (šiuo metu šias pareigas užima Dafydd). Jei per parą profesorių koordinatorius neatsako, galima kreiptis į Arwen.

Mokinių pažeidimai pamokų metu

Jeigu profesorius pastebi mokinio postą, kuris neatitinka RPG Pranešimų taisyklių, turi pranešti MM2 departamento vadovui, o jei jo nėra, Magijos ministrui.

Sankcijos
 • Pamokų taisyklėse nustatytą tvarką nuolatos pažeidžiantys profesoriai nušalinami nuo pareigų iki mokslo metų pabaigos.
 • Profesoriui, piktavališkai nesilaikančiam nustatytų taisyklių ir patikslintų nurodymų net po susisiekimo su atsakingu asmeniu bei toliau užsiimančiam savavališkais, tvarkai prieštaraujančiais veiksmais, skiriamas griežtas įspėjimas. Gavus 2 įspėjimus už piktybišką ir savavališką veiklą, nebeleidžiama profesoriauti.
 • Profesoriaus rolę gavęs forumo narys, per sezoną nesukūręs nei vienos pamokos ir nei vieno namų dabo, gauna įspėjimą. Įspėjimas gaunamas ir tada, kai profesoriumi paskirtas narys, nesukūręs nei vienos pamokos ir nei vieno namų darbo, atsistatydina nuo pareigų sezono eigoje. Gavus 3 įspėjimus už pareigybių ir atsakomybės nesilaikymą, asmuo nebeprileidžiamas prie profesoriavimo.
  • Profesorius, kuris sezono eigoje palieka pareigas ir yra sukūręs pamokų ir/ar namų darbų, prieš atsistatydindamas privalo suvertinti visus savo sukurtus darbus. To nepadarius, skiriamas įspėjimas. Asmuo, gavęs 3 įspėjimus už darbų neužbaigimą, kai išeinama sezono eigoje, yra nebeprileidžiamas prie profesoriavimo.

Dažniausiai užduodami klausimai

 1. Kam reikalingas profesorių prisirašymas mokytojų kambaryje?
  Tam, kad administracija žinotų, kad paskirtas profesorius yra aktyvus ir matė informaciją apie savo paskyrimą, taip pat ir tam, kad žinotų, jog geba surasti mokytojų kambario lentą, kadangi ten paprastai paskelbiama profesoriams aktuali informacija, jei tokios yra.
 2. Ar būtina pildyti pamokų tvarkaraštį?
  Pamokų tvarkaraščio pildymas nėra privalomas, tačiau skatintinas – jis padeda planuoti savo pamokas ir namų darbus atsižvelgiant į konkrečių dienų užimtumą. Tam, kad nesusidarytų situacijos, kai vienu metu būna aktyvios visos ar beveik visos pamokos ir namų darbai, o po poros savaičių nebelieka aktyvios beveik nei vienos, pamokų tvarkaraštyje galima susiplanuoti savo užsiėmimus į priekį. Tokiu atveju kiti profesoriai matys labiausiai ir mažiausiai užimtus laikus bei taip galės derintis vienas prie kito.
 3. Ar egzamino užduotis įeina į namų darbų skaičių?
  Ne. Per sezoną reikia sukurti 5 individualius namų darbus, į kuriuos egzaminas neįskaičiuojamas.
 4. Apie ką kurti 5 skirtingus namų darbus, jei pamokos būna trys?
  Galima vienai pamokai sukurti ne vieną namų darbą, galima kurti namų darbus nesusijusius su pamoka, tačiau (būtinai!) besisiejančius su dėstomu dalyku. Tai priklauso nuo pagrindinio IH profesoriaus įrankio – kūrybiškumo.
 5. Kokie turi būti profesoriaus vertinimo kriterijai?
  Kiekvienas profesorius pats nusistato savo vertinimo kriterijus (kaip, už ką ir kiek duoda ar atima taškų). Nusistatytų kriterijų indėlis bendrame pažymyje turi būti proporcingas to aspekto reikšmei atliekamame darbe (pavyzdžiui, pažymys neturėtų labai stipriai kentėti dėl su darbo esme ar pačiu darbu nesusijusių smulkmenų). Nusistatytų kriterijų profesorius privalo laikytis nuosekliai ir visus mokinius vertinti vienodai bei konstruktyviai.
 6. Kiek taškų atimti už tokius dalykus, kaip paveikslėlis vietoj nuorodos, ne tas puslapis ir pan.?
  Vertinimą pasirenka pats profesorius, tačiau jei nusprendžiama už tokius dalykus įvertinimą mažinti, svarbu laikytis nuoseklumo – jei klaida kartojasi ne pas vieną mokinį, tai jiems visiems vienodai nuiminėti, o ne tik vienam žmogui. Kita vertus, visada prasminga pagalvoti, ar ta smulkmena iš tiesų yra reikšminga ir trukdanti suprasti namų darbą, ar tai tėra stilistinis skirtumas, nedarantis įtakos darbo turiniui ir vertei.
 7. Kaip vertinti namų darbus, kuriuose išsiduodama?
  Jei išduodama pilna veikėjo tapatybė – Vardas Pavardė – darbas vertinamas 0. Jei išsiduodama netiesiogiai, t.y. paminimas koledžas, simbolis, kažkokia užuomina, kuri neatskleidžia konkretaus forumiečio, galutinis vertinimas mažinamas 2 taškais. Naujokams, kurie yra atlikę mažiau nei 11 namų darbų užduočių, už išsidavimą taškai neatimami ir darbas vertinamas įprastai, kartu juos informuojant apie namų darbų anonimiškumo taisyklę. Kiek namų darbų yra atlikęs naujokas, galima sužinoti rašant profesorius koordinuojančiam asmeniui ar administracijos atstovui.
 8. Kaip vertinti namų darbus, kuriuose atsakymai sutampa?
  Jei namų darbų užduotis reikalavo autentiško, kūrybiško užduoties atlikimo (pavyzdžiui, parašyti rašinį, sukurti eilėraštį, atsakyti į klausimus savo žodžiais ar pan.) ir jei du ar daugiau darbų visiškai sutampa, standartiškai, pagal įprastinius kriterijus, vertinamas tik vienas namų darbas – vėlesni, jam identiški darbai, vertinami 0. Jei sutampa tik tam tikra darbo dalis, vėlesniuose darbuose reikia vertinti tik nesutampančią darbo dalį (pavyzdžiui, jei sutampa pusė darbo, reiškiasi, kad maksimalus balas, kokį galima gauti už tą pusę nesutampančio darbo, yra dvigubai mažesnis). Jei namų darbe reikalaujama testinio atsakymo varianto pasirinkimo, žodžio įrašymo į jau pateiktą tekstą, anagramų šifravimo, tinkamo žodžio pabraukimo ar kitokių autentiško atsakymo nereikalaujančių užduočių atlikimo, tokio darbo sutapimai (tarkim, pagal pabraukimo stilių ar kitas stilistines smulkmenas) neturi būti fiksuojami, nes tokie darbai automatiškai būna vienodi ar beveik vienodi.
 9. Kiek profesoriui reikia parašyti pranešimų pamokoje?
  Minimaliai du RPG pranešimus. Visgi, profesoriui svarbu atsakyti į mokinių klausimus ir reaguoti į jų veiksmus, jei mokiniai sąveikauja su profesoriumi pamokos eigoje. Tad norint pamoką pravesti nuosekliai ir kokybiškai, profesoriaus pranešimų gali susidaryti ir daugiau nei minimalūs du.
 10. Ar pamokos pabaigoje profesorius turi parašyti paskutinį RPG pranešimą?
  Taip. Kaip pamoka turi pradžią, taip turi ir pabaigą. Įprasti RPG baigiasi kam nors parašius apie išėjimą iš vietos, tad lygiai taip pat ir pamokoje – jei jos pabaigoje profesorius neparašo, kad visi viską atliko ir išėjo, taip ją baigdamas, ji teoriškai ir nebūna baigta. Dėl to reikalinga, kad pamokai pasibaigus profesorius parašytų užbaigimo pranešimą.
 11. Kaip yra vertinamas profesoriaus darbas?
  Profesoriaus vertinimą sudaro trys pagrindiniai aspektai: profesoriui keliamų reikalavimų įvykdymas, vestų pamokų ir namų darbų kokybė bei vertinimų pagrįstumas ir, jei profesoriauja ne pirmą kartą, paskutiniame sezone buvusių klaidų pasikartojimas (atsižvelgimas į prieš sezoną pateiktas pastabas). Profesoriui keliamų reikalavimų įvykdymas reiškia pravestas 3 pamokas, sukurtus 5 namų darbus ir sukurtą egzaminą. Į vestų pamokų ir namų darbų kokybę bei vertinimų pagrįstumą įeina tokie aspektai kaip pamokų ir kitų sezono užduočių atitikimas profesoriaus dėstomam dalykui, vertinimas laikantis tiek užduoties reikalavimų, tiek savo paties vertinimo kriterijų nuosekliai ir visiems mokiniams vienodai, profesoriaus taisyklių laikymasis vedant pamokas bei vertinant darbus ir pan.
 12. Nežinau, kaip vertinti darbą arba kyla kitokių neaiškumų dėl profesoriavimo ir profesoriaus pareigų.
  Pirmas dalykas tokioje situacija – rašymas profesorius koordinuojančiam asmeniui ir teiravimasis dėl visų kylančių neaiškumų. Rašydamas paaiškink situaciją ar neaiškumą, su kuriuo susiduri, o atsakingas asmuo padės tą neaiškumą išspręsti.