Namų elfai

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Namų elfai yra nepaprastai ištikimi ir atsidavę savo šeimininkams magiški padarai. Jie yra apytiksliai tarp 60 ir 90 centimetrų ūgio, turi ištįsusias rankas ir kojas bei neproporcingai dideles galvas bei akis. Jiems būdingos smailios, šikšnosparnių primenančias ausys ir aukšti, cypiantys balsai. Vietoj normalių drabužių namų elfai dėvi išmestus skudurus, pavyzdžiui, senus pagalvių užvalkalus ir rankšluosčius.

Apie namų elfus

Magiškos namų elfų galios

 • Namų elfai turi savo itin galingą pačių belazdelės magijos rūšį.
 • Jie taip pat gali keliauti oru, tačiau neturi tam tikrų burtininkams galiojančių apribojimų, pvz., priešingai nei žmonės, gali keliauti oru Hogvartso pilyje.
 • Kai namų elfas keliauja oru, pranykdamas ir atsirasdamas sukelia gana garsų pokštelėjimą.

Tarnystė ir išlaisvinimas

 • Namų elfai tarnauja burtininkams ir raganoms ir paprastai randami įdarbinti senų burtininkų šeimose, kurios gyvena įmantriuose būstuose, pvz., dvaruose.
 • Namų elfai turi daryti viską, ką jiems jų šeimininkai liepia, nebent jie yra išlaisvinti.
 • Namų elfas gali būti išlaisvintas tik tada, jei jo šeimininkas dovanoja jam drabužį.

Kaip gauti namų elfą

Namų elfas suteikiamas tik personažų giminėms – realiems forume registruotiems personažams, o ne veikėjo aprašyme esantiems.

Reikalavimai

 • Pirmąjį namų elfą gauti gali keturių asmenų giminė, kurių bent vienas narys yra registruotas forume metus arba ilgiau. Antrąjį namų elfą ta pati giminė galės gauti, jei jos narių skaičius padidės iki penkių, trečią – iki šešių. Viena giminė gali turėti ne daugiau nei tris namų elfus.
 • Šeimos vyriausiasis turi turėti bent 5 skirtingus RPG su nariu, kuris priklauso jo šeimai, bet turi kitą pavardę.

Kas forume laikoma gimine?

Šeima forume laikomi giminystės, santuokos ar globos ryšiais susiję personažai. Jei forume yra keli asmenys ta pačia pavarde, tačiau nepriklausantys tai pačiai giminei, jiems galimybė turėti elfą nesuteikiama.

Kas yra giminės vyriausiasis?

Vyriausiuoju laikomas šeimos įkūrėjas, kurį išrenka pati giminė. Jis neprivalo būti vyriausias amžiumi.

Namų elfo suteikimo tvarka

Giminės vyriausiasis pateikia prašymą Prekeivių atstovui asmenine žinute. Jei tokio nėra, tuomet prašymas siunčiamas Magijos ministrui.

Prašymo forma

1. Šeimos narių sąrašas (personažų vardai ir pavardės).

2. Jeigu giminėje yra personažų, kurių pavardės nevienodos, privalo būti pridedamos nuorodos į 5 skirtingus RPG su giminės įkūrėju (turi būti po 5 RPG su kiekvienu giminės nariu, kurio pavardė kitokia negu giminės įkūrėjo).

3. Elfo vardas ir paveikslėlis, nes elfo prekė yra unikali. Jeigu paveikslėlis nebus pateiktas, elfą suras IH MM atstovai.

Nepamiršk, jog šeimos narių sąrašas turi prasidėti giminės vyriausiuoju ir tęstis tuo giminės nariu, kuris taps šeimos vyriausiuoju, jeigu pirmo giminės nario nebeliks.

Kita svarbi informacija

 • Namų elfas gaunamas nemokamai;
 • Elfą bus galima matyti veikėjo profilyje šalia gyvūnų;
 • Jei giminės įkūrėjo personažo nelieka, vyriausiuoju laikomas antras narys iš prašyme siųsto šeimos sąrašo, jei ir jo neliko, trečias ir t.t.;
 • Sumažėjus giminės narių skaičiui, bet turint namų elfą, elfas giminėje lieka; tačiau norint gauti dar vieną elfą įsigalioja įprastinė giminės narių skaičiaus tvarka;
 • Namų elfai perduodami giminės vyriausiajam, kuris galės elfus turėti arba perduoti kitiems šeimos nariams;
 • Elfais naudotis gali visi giminės nariai, kuriems elfu naudotis bus leidęs šeimos vyriausiasis;
 • Namų elfą gavęs giminės narys galės jį kam nors padovanoti arba parduoti, tačiau tai nesuteiks giminei galimybės gauti daugiau nei 3 namų elfus nepriklausant nuo to, juos giminė turi ar yra padovanojusi ar pardavusi (t.y., jeigu giminė turėjo 3 namų elfus ir 1 pardavė, daugiau elfų jie gauti negali, nes yra limitas – 3 elfai vienai giminei).