Namų darbai

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Namų darbai užduodami kaip papildoma galimybė mokiniams uždirbti savo koledžui taškų. Užduočių atlikti neprivaloma, už jų neatlikimą taškai neatimami.

Neatliktos užduotys

Informacinės juostos meniu forumo viršuje mokiniams nurodomas skaičius, kiek šiuo metu galima atlikti namų darbų užduočių. Profesoriams pateikiama informacija, kiek yra neįvertintų atsakymų.

Neatlikti ND.jpeg

Namų darbų užduotis

Namų darbų puslapyje pateikiamas šiuo metu galimų atlikti užduočių sąrašas.

ND užduotis.jpeg

 1. Profesoriaus informacija
 2. Dalyko pavadinimas
 3. Pamokos pavadinimas
 4. Kursų sąrašas, kuriems skirta užduotis
 5. Data, iki kurios galima atlikti užduotį
 6. Pirma pasirenkamoji užduotis
 7. Antra pasirenkamoji užduotis


 • Profesorius gali sukurti iki trijų skirtingų vienos pamokos užduočių. Mokinys gali pasirinkti vieną iš jų. Pasirinkus ir atlikus vieną užduotį, kitos dingsta iš sąrašo ir jų atlikti nebegalima.
 • Namų darbų užduoties atsakyme savo personažo vardo ir koledžo minėti negalima, taip pat rekomenduojama minint koledžų simbolius (liūtą, barsuką, varną ar gyvatę; raudoną, auksinę, geltoną, juodą, mėlyną, žalią ar sidabrinę spalvas) neatskleisti, jog tai susiję su koledžu, nebent profesoriaus užduotis reikalauja kitaip.
  • Apie atliktas arba tuo metu daromas namų darbų užduotis taip pat nepatartina rašyti profesoriui ar diskutuoti viešai matomose vietose, tokiose kaip Pelėdynas, nes tai darbus tikrinančiam profesoriui gali sukelti neaiškumų, įtarimų ar paprasčiausiai jį klaidinti.

Įvertinimas

 • Už namų darbus taškai skiriami pagal Švietimo departamento nustatytą tvarką. Profesoriams griežtai draudžiama mokinius vertinti pagal savo sugalvotus metodus.
 • Profesorius atliktų užduočių sąraše nemato, koks mokinys atliko užduotį tam, kad būtų išvengta asmeniškumų vertinant užduotis. Mokinio vardas parodomas tik tuomet, kai darbas jau yra įvertintas.
Užduoties vertinimas
 • Už namų darbų užduotį galima skirti nuo 0 iki 10 taškų:
  • Nuostabiai (N) - 9-10 taškų
  • Geriau nei tikėtasi (G) - 7-8 taškai
  • Vidutiniškai (V) - 5-6 taškai
  • Prastai (P) - 3-4 taškai
  • Siaubingai (S) - 1-2 taškai
  • Trolis (T) - 0 taškų
 • Duoti neigiamą taškų skaičių už namų darbus draudžiama – netinkamai atliktos užduotys vertinamos 0 taškų.
 • Taip pat 0 taškų vertinama tokia namų darbų užduotis, kurioje mokinys bet kokiais būdais išduoda savo tapatybę tiek pačiame namų darbe, tiek kur kitur, kai profesorius to darbo dar nebūna įvertinęs (išimtis: jei forumo narys per visus savo personažus turi mažiau nei 11 įvertintų namų darbų, jam turi būti skiriamas žodinis įspėjimas bei paaiškinama namų darbų anonimiškumo svarba, o jo namų darbų užduotis turi būti vertinama įprastai).
 • Mokiniui, namų darbe mininčiam koledžą ar jo simboliką, kuri leidžia identifikuoti tam tikrą koledžą, galutinis darbo vertinimas turi būti mažinamas 2 taškais.
Papildomi taškai
 • Papildomų taškų skyrimas už namų darbus yra draudžiamas.
Vertinimų koregavimas
 • Jei manoma, kad Jūsų namų darbas buvo įvertintas nekorektiškai, dėl to reikia kreiptis į atsakingus asmenis pagal nustatytą tvarką.
 • Profesoriams savavališkai koreguoti jau įvertintų namų darbų balus draudžiama. Dėl klaidingai įvertintos užduoties reikia kreiptis į atsakingus asmenis.