Forumo rinkimai

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Forumo rinkimai - tai kartą per metus vykstantis renginys, kuriame gali dalyvauti visi Interaktyviam Hogvartsui priklausantys burtininkai. Renginio metu slaptu balsavimu išrenkami ir paskelbiami įvairių nominacijų labiausiai nusipelnę Interaktyvaus Hogvartso forumo nariai.

Forumo rinkimų taisyklės

Dalyviai

Forumo rinkimuose gali dalyvauti kiekvienas forumo narys. Vienas forumo narys gali skirti tik vieną savo balsą ir tik iš vieno savo personažo.

Vedėjas

Forumo rinkimų vedėjas pateikia visą aktualią informaciją, susijusią su Forumo rinkimais. Visus savo siūlymus bei balsus reikia siųsti vedėjui privačia žinute.

Forumo rinkimų sistema

Forumo rinkimus sudaro keturi pagrindiniai etapai ir vienas papildomas etapas, jei jo reikia. Kiekvienas etapas trunka vieną savaitę.

Forumo rinkimų 1-as etapas

1-as etapas - nominacijų siūlymai. Šiame etape į nominacijų sąrašą yra iš karto įtraukiamos praėjusiais metais išrinktos nominacijos. Prie visų tų nominacijų forumo nariai siūlo savo norimas nominacijas. Į kitą etapą keliauja visos praėjusiais metais išrinktos bei visos pasiūlytos forumo narių nominacijos.

Forumo rinkimų 2-as etapas

2-as etapas - nominacijų rinkimas. Šiame etape yra pateikiamos visos praėjusiais metais išrinktos bei forumo narių pasiūlytos nominacijos. Forumo nariai balsuoja už kiekvieną nominaciją žodžiais "Taip" arba "Ne", atitinkamai, ar jie mano, jog ta nominacija turi būti rinkimuose, ar ne. Į kitą etapą patenka tik tos nominacijos, kurios surenka 75% arba daugiau "Taip".

Forumo rinkimų 3-as etapas

3-ias etapas - kandidatų nominacijai siūlymas. Šiame etape forumo nariai kiekvienai išrinktai nominacijai siūlo po vieną jų nuomone jai tinkamiausią kandidatą (tam tikrų nominacijų kandidatu gali būti pasiūlytas ir tam tikras įvykis, o ne žmogus). Draudžiama siūlyti save į kandidatus. Į kitą etapą patenka po keturis kandidatus, kurie buvo pasiūlyti daugiausiai kartų.
SVARBU:

  • Kitame etape dalyvauti gali ir mažiau nei 4 kandidatai, jei nominacijai buvo pasiūlyti mažiau nei 4 kandidatai.
  • Kitame etape gali dalyvauti ir daugiau nei 4 kandidatai, jei nominacijai buvo pasiūlyti kandidatai tiek pat kartų, tačiau jų pasiūlymų kartų kiekis nėra penktas ar žemesnis eilėje.
  • Šiame etape gali paaiškėti ir nominacijos laimėtojas, kuris nebedalyvaus kitame etape, jei nominacijai bus pasiūlytas tik 1 kandidatas.
Forumo rinkimų 4-as etapas

4-as etapas - nominacijų laimėtojų rinkimai. Šiame etape forumo nariai balsuoja už jų nuomone verčiausią kandidatą laimėti nominacijai iš jau išrinktų tai nominacijai kandidatų. Nominacijos laimėtoju tampa tas kandidatas, kuris surenka daugiausiai balsų.

Forumo rinkimų papildomas etapas

Papildomas etapas - nugalėtojo išaiškinimas. Šiame etape forumo nariai balsuoja už jų nuomone verčiausią kandidatą laimėti nominacijai, tik yra renkamasi iš tų kandidatų, kurie surinko 4-ame etape daugiausiai ir vienodą kiekį balsų. Nominacijos laimėtoju tampa tas kandidatas, kuris surenka daugiausiai balsų. Jei po šio etapo kažkas iš kandidatų vis tiek turi surinkę didžiausią ir vienodą kiekį balsų, tuomet tie kandidatai yra skelbiami nominacijos laimėtojais kartu.

Forumo rinkimų rezultatų paskelbimas

Forumo rinkimų rezultatai yra paskelbiami per savaitę po forumo rinkimų pabaigos.