Antriniai personažai

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Kas yra antrinis personažas?

Antrinis personažas yra toks, kuris priklauso paskyrai, jau turinčiai vieną (pagrindinį) personažą. Personažas nėra tas pats, kas paskyra. Kitaip sakant, užregistravus, paskyroje galima turėti kelis personažus, iš kurių vienas yra pagrindinis personažas, o visi kiti - antriniai. Pagrindinį personažą galima pasikeisti nusipirkus atitinkamą prekę.

Vienoje paskyroje galima turėti 5 personažus: vieną pagrindinį ir keturis papildomus, tačiau vienas forumietis gali turėti tik vieną paskyrą.

Prieš kuriant naują personažą, svarbu gerai apgalvoti, ar jis tikrai reikalingas. Sukūrus personažą, jį bus galima ištrinti tik nusipirkus „Papildomo personažo trynimo“ prekę.

Kaip sukurti papildomą personažą?

Papildomas personažas yra mokama paslauga, tad pirmiausia tokią galimybę reikia įsigyti Skersiniame skersgatvyje, Magiškųjų Vizlių šunybių krautuvėlėje.

Prekės pirkimas

1. Pirmąjį papildomą personažą galima nusipirkti už 35 galeonus. Kitų trijų personažų kaina - po 150 galeonų už kiekvieną personažą.

Antrinis personažas.png

2. Prekės pirkimo procedūra aprašyta straipsnyje Kaip nusipirkti daiktą?. Nusipirkus papildomo personažo prekę, ją reikia panaudoti.

Personažo kūrimas

1. Aktyvavus personažo kūrimo prekę, galima susikurti pirmą papildomą personažą. Tai atliekama šoninėje forumo juostoje paspaudus nuorodą Kiti tavo personažai ir tuomet Sukurti/tvarkyti personažus.

Tvarkyti personažus.jpg

2. Personažų puslapyje paspaudus mygtuką Sukurti / Prijungti personažą, nukreipiama į personažo kūrimo puslapį.

Sukurti personažą.jpg

3. Atsidariusiame puslapyje reikia įvesti naujo personažo vardą ir pavardę bei pageidaujamą slaptažodį.

Pastabos:

  • Jei kuriamas naujas personažas, slaptažodis gali būti bet koks. Jis niekur nenaudojamas, kadangi prie forumo jungiamasi su pagrindinės paskyros vardu ir slaptažodžiu;
  • Jei prie pagrindinės paskyros prijungiamas personažas, esantis kitoje paskyroje, laukelyje Personažo vardas reikia nurodyti antrosios paskyros prisijungimo vardą, o laukeliuose Slaptažodis ir Patvirtinkite slaptažodį - tos paskyros slaptažodį.

Personažo kūrimas.jpg

Personažas sukuriamas paspaudus mygtuką Sukurti / Prijungti personažą.

Svarbu:

Nepaisant to, kad paspaudus mygtuką pateikiamas pranešimas apie klaidą, personažas sėkmingai sukuriamas. Klaida pateikiama dėl to, kad forumo dalyviams nesuteikiama galimybė savarankiškai ištrinti savo sukurtų personažų. Toks sprendimas buvo priimtas siekiant išvengti piktnaudžiavimo personažų kūrimo ir keitimo funkcijomis, t.y. nuolatos trinti esamus ir kurti naujus personažus.

Personažo klaida.jpg

Personažo keitimas

1. Turimų personažų sąrašą galima matyti šoninėje forumo dalyje paspaudus nuorodą Kiti tavo personažai.

2. Į kitą personažą galima persijungti paspaudus ant jo vardo personažų sąraše.

Personažo perjungimas.jpg

Papildoma informacija

  • Antrinis personažas yra lygiavertis personažas įprastam, tačiau į jį prisijungiama su pagrindinio personažo prisijungimo duomenimis;
  • Jam galima nustatyti individualų avatarą, parašą, sudaryti draugų sąrašą;
  • Su papildomais personažais reikia atlikti užduotis nepriklausomai nuo to, kad jis turės kitokias pareigas ir nebus mokinys.