0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Edgar Jeffter

 • VII kursas
 • *
 • 1371
 • Taškai:
 • Lytis: Vyras
Didžiosios salės aprašymas.

Liucija Andersson (II kursas) prieš Aną Miler (I kursas).

Dalyvių kurso reikšmės apskaičiavimas

Liucija Andersson [2] - Ana Miler [1] = DKR [1]

Liucija Andersson = DKR [1]
Ana Miler = DKR [0.0]

Dvikova pradedama

Dvikovą pradeda Liucija Andersson.

*

Neprisijungęs Liucija Andersson

 • Magijos ministrė
 • *
 • 327
 • If you want to keep a secret, you must also hide it from yourself
 Didžioji salė atrodė kraupiai tuščia. Liucijos nedrąsūs žingsniai aidėjo patalpoje, galiausiai susiliedami su stebėtojų keliamu murmesiu. Mergaitė jautėsi kaip žvėrelis, kurį kažkas paleido į narvą kautis pramogai, nors ji pati atėjo čia, žinodama to pasekmes. Tokiuose renginiuose visi buvo kaip gyvūnai, išnaudojami kitų linksmybėms. Ir jie turėjo pasirinkimą. O Liucija - dar ir norą. Ji turi įrodyti, kad nėra tik baikšti švilpė. Nepatogiai pasimuisčiusi, baltaplaukė užlipo ant pakylos.
 Jos priešininkė buvo pirmakursė rožiniais plaukais. Gal čia tikrai koks cirkas, jeigu jau dvikovoje susitinka dvi keistų spalvų plaukų savininkės? Baltos sruogelės, ištrūkę iš kuodo, lyg šaipydamosios iš Liucijos krito jai ant akių, o viduje tūnantis nerimas vis šnabždėjo - tau nepavyks. Mergaitė tvirčiau rankoje suspaudė lazdelę ir, nusibraukusi plaukus nuo veido, pasiruošė dvikovai.
 Liucija nenorėjo sužeisti savo priešininkės. Besisukiodama Ligoninės sparne savo akimis matydavo įvairiausius sužeidimus. Matė ir skausmą. Todėl nenorėjo, ne, atsisakė būti to dalimi, nebent kitos išeities nebebūtų. Švilpė vis dar tikėjo, kad nuginklavusi priešininkę greitai pabaigs dvikovą ir jos abi sveikos grįš į bendruosius kambarius.
-Expelliarmus,-sau po nosimi suburbėjo Liucija burtažodį, mostelėdama lazdele. Ak, protėvių dievai, leiskit šiai kovai pasibaigti greitai.
War is peace
Freedom is slavery
Ignorance is strength


*

Neprisijungęs Ana Miler

 • I kursas
 • *
 • 10
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • Hogvartsas- mano antrieji namai!
  Didžioji salė buvo sausakimša žmonių. Visi norėjo pamatyti dvi jaunąsias priešininkes, tačiau Ana pastebėjo, kad Liucijos salėje dar nebuvo. Tada prisiminė, kad ji turi nueti ir atsistoti ant pakylos prieš visus salėje sėdinčius burtininkus ir raganas. Ji, iš pradžių ėjo nedrąsiai, vis žvilgtelėdama apačion ar už nieko neužkliūs ir nenukris. Tačiau vėliau įsidrąsino, suprato, kad ji nėra išrinkta į šį turnyrą tik šiaip sau, ji viena iš protingiausių pirmakursių, tad Ana vis greitindama žingsius priėjo ir užlipo ant pakylos. Visi sužiuro į Aną, grupelė mergaičių iš Klastūnyno, rodė sau į plaukus ir juokėsi, Ana puikiai suprato, kad jos kikena iš jos rožinių plaukų, o tokią spalvą jie įgavo netyčia, bet Ana nekreipė į tai dėmesio,staiga į salę įėjo Liucija, ji buvo antrakursė, tačiau Ana žinojo, kad burtažodžių ji žino tikriausiai tiek, kiek ir Liucija, nes Ana mėgo skaityti knygas, domėtis dar jai nereikalingais ir pirmame kurse nenaudingais dalykais, burtažodžiais. Taip pat Liucija buvo baltaplaukė, atrodė gan nedrąsi mergaitė. Pamačiusi Liuciją Ana šiek tiek susijaudino, jau tuoj įvyks kova, kurios ji taip nelaukė, ji nenorėjo nieko sužeisti, nes antraip ji jaustųsi tikrai nekaip, tačiau tam ji ir dalyvauja šitame turnyre, parodyti savo jėgas, panaudoti žinias ir įrodyti visiems, kad Ana yra drąsi, ryžtinga,protinga grifiukė. Taigi, Anos tikslas buvo nugalėti Liuciją, bet jos stipriai nesužeisti. Ana stipriai sugniaužė rankoje lazdelę ir pasiruošė kovai.
-Expeliarmus,- sumurmėjo Ana burtažodį mostelėjus lazdele. Kad tik ši kova greičiau baigtųsi, nes Anai buvo tikrai žiūrėti priešininkei į akis ir nežinoti, kas bus toliau ir kuri šią kovą pralaimės...
A.M+

*

Neprisijungęs Edgar Jeffter

 • VII kursas
 • *
 • 1371
 • Taškai:
 • Lytis: Vyras
RPG vertinimas

Liucija Andersson: 10
Ana Miler: 8

Dalyvių RPG pranešimo įvertinimo reikšmės apskaičiavimas

Liucija Andersson [10] – Ana Miler [8] = RPGR [2]

Liucija Andersson = RPGR [2]
Ana Miler = RPGR [0.0]

Bendros dalyvių kurso ir RPG pranešimo įvertinimo reikšmės apskaičiavimas

Liucija Andersson – DKR [1] + RPGR [2] = BR [3]
Ana Miler – DKR [0.0] + RPGR [0.0] = BR [0.0]

Dalyvių pranašumo koeficientų apskaičiavimas

Liucija Andersson BR [3] – Ana Miler BR [0.0] = DPK [3]
Ana Miler BR [0.0] – Liucija Andersson BR [3] = DPK [3]

Kauliuko ridenimas panaudotų kerų sėkmingumui nustatyti

Liucija Andersson: 1

Liucija Andersson nesėkmingai panaudoja kerus.
Ana Miler netinkamai ištaria burtažodį.

Dvikova tęsiama

Puolimą pradeda Ana Miler.

*

Neprisijungęs Edgar Jeffter

 • VII kursas
 • *
 • 1371
 • Taškai:
 • Lytis: Vyras
Dvikova baigta

Dvikova stabdoma dėl Anos Miler pasitraukimo iš turnyro.
Techninė pergalė įrašoma Liucijai Andersson.