0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
   Šis kabinetas užima didingą vietą požemiuose, kur ne taip pavojinga, kad nuodingos dujos ar kokie Didinimo eliksyro garai išlėks į gamtą ir ten viską „užradioaktyvuos“ arba suteiks gyvūnėliams visokių netinkamų savybių. Na, apie žalą nebekalbėkim - Nuodų ir Vaistų kabinetas yra Hogvartso mokyklos požemiuose, o ši vieta nėra tokia jau baisi, kaip gali skambėti, o ant durų kaba paprasta lentelė su kiek apdegusiu užrašu „Nuodų ir vaistų kabinetas“.
   Ši klasė didelė, tačiau lubos tikrai nėra aukštos - tik apie du metrus su trupučiu, o jeigu jau esi netyčia aukštesnis, tai jau tikrai nieko gero. Suolai sustatyti visi atskirai, po vieną, klasės priekyje lenta, prieš ją - didžiulis mokytojo stalas, nukrautas kolbomis, eliksyrų mėginiais ir knygomis. Žvelgiant iš klasės galo kairiau mokytojo stalo, prie sienos yra kelios spintos, prikimštos senų ir naujų chemijos, alchemijos, nuodų, vaistų ir eliksyrų gaminimo, teorijos ir panašios tematikos knygų. Sienoje, esančioje dešinėje, yra dvejos durys.
   Senos, nedidelės durys, esančios dešiniau, veda į eliksyrų gaminimui reikalingų sudėtinių dalių sandėlį, kuriame gali rasti praktiškai visko - nuo paprasčiausio bezoaro akmens iki rečiausio raikočio žiedo, pražystančio tik kartą per šimtą metų. Sandėliukas nemažas - maždaug 20 kvadratinių metrų, bet taip užstatytas lentynomis ir spintelėmis, kad dažnai sunku ir praeiti.
   Kairiau, arčiau profesoriaus stalo, yra naujesnės, gražesnės, beveik visuomet užrakintos durys - ten laikomi visi eliksyrai, nuodai ir priešnuodžiai, ir įvairūs kiti viralai. Į kambarį užeiti pilną teisę turi tik klasės šeimininkas, Nuodų ir Vaisto dalyko profesorius. Galbūt todėl šiame kambaryje nuolat palaikoma perfekcionistiška tvarka, visi viralai kruopščiai tvarkingai surūšiuojami ir sudėliojami į tam tikras lentynėles.
O pati klasė vėsi, patogi ir be abejo, tikrai atitinka paslaptingą ir didingą eliksyrų mokslą.
Klasėje dažnai sėdi prie savo stalo Nuodų ir Vaistų profesorius, kartais lūkuriuoja mokinių, ateinančių konsultuotis arba atlikti arešto. Užeik ir tu, jeigu nori išmokti subtilaus eliksyrų gaminimo meno...


Areštą atlikusiųjų garbės sąrašas:
 • Gabi Meyl 1
 • David Redbird 1
 • Anabetė Liz 1
 • Džeimsas Greywindas 1
 • Elena LoveGood 1
 • Kaylie Mateo 1
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 4 metus sukūrė Sorenas von Sjuardas »
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Džeinė Meko

 • VII kursas
 • *
 • 688
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • wattpad- @2valandaryto , come chat with me
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #1 Prieš 7 metus »
((Tikiuosi, kad čia atpėdinau :D ))
Džeinė ir jos juodoji pantera jau gal dvidešimt minučių vaikščiojo pilies koridoriais ir dabar nusileido į požemius. Profesorė ieškojo profesoriaus Soreno Von Sjuardo kabineto. Eidama Klastūnyno vadovė dairėsi aplink ir skaitė užrašus ant durų. Pagaliau rado duris, ant kurių kabėjo kiek apdegusi lentelė su užrašu: nuodų ir vaistų kabinetas.
-Pagaliau,-atsiduso Džeinė.
Profesorė pabeldė į duris ir po kelių sekundžių pravėrusi jas įėjo vidun. Profesorė, vis dar tylėdama, nuėjusi atsisėdo ant kėdės. Tada prabilo, nežiūrėdamas į profesorių:
-Laba diena, profesoriau von Sjuardai. Tarėmės čia susitikti ir pranešti ką sužinojome. Mano sesuo dirba magijos ministerijoje, pavojingų nusikaltėlių bylų ir tyrimų skyriuje, tad paprašiau jos surasti Helenos Lestreindž bylą,-tyliai pasakojo Džeinė.-ji ir surado. Ėmė skaityti ir sužinojo, kad Helena yra animagė... Deja, daugiau nieko nesužinojo, nes į kambarį įėjo kiti darbininkai ir ji turėjo apsimesti tvarkanti popierius.
Klastūnyno vadovė atsiduso ir pažiūrėjo į nuodų ir vaistų mokytoją.
-O ką gi jums pavyko sužinoti?-paklausė jo profesorė.
Džeinė tikėjosi, kad bent jau jo naujienos bus geresnės.

¸ ° . ° :. .• ○ . ° . ● ¸ . • ○ ° . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ ° ° . . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . °¸ . ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . ° :. . • ○ . ° . ● ¸ . • ○

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #2 Prieš 7 metus »
Sorenas von Sjuardas išsitraukė iš vienos nedidelės lentynos storą, seną knygą su geležiniais apkaustais. Nė nežvilgtelėjęs į viršelį, vyras atsivertė patį knygos vidurį ir nejučia šyptelėjo. ,,Sorenai Sorenai. Atsikratyk tu tos mados čiupti knygą nė nežinodamas pavadinimo." - pamintijo sau ir nusinešė knygą ant stalo. Kai žinių šaltinis tyliai dunkstelėjo ant stalo, iš už eliksyrų buteliukų išlindo trisdešimt vienerių metų aštuonkojis padaras. ,,Išlįstum laukan, pasivaikščiotum... o dabar visą laiką požemy tūnai. Į skeletą pavirsi." - pasigirdo Soreno mintyse priekaištaujantis balselis. Sorenas linktelėjo. ,,Va supiliu šitą eliksyrą ir šniosim į kokį uždraustąjį mišką." - pasižadėjo profesorius von Sjuardas ir uždėjęs piltuvėlį, pradėjo lėtai pilti raudoną, sproginėjantį mišinį. Staiga tylą kabinete sudrumstė beldimas. Keli raudoni lašai nukrito ant stalo ir susprogo, palikdami mažyčius krateriukus, it meteoritukų išmuštas duobes.
- Prašau,- maloniu balsu tarė profesorius ir paskubom supylė į butelį likusį viralą. Tada atsistojo ir pažvelgė į ką tik atėjusį žmogų. - Labą dieną, profesore Meko.- pasisveikino ir Nuodų ir vaistų mokytojas. Išklausė jos pranešimą ir užkimšo visus buteliukus. Susiraukė. Su animagais ne kas... - pagalvojo profesorius.
- Deja, Ministerijoje giminaičių neturiu, todėl iš ten jokių žinių neturiu. Bet žinau, kad Helena jau Londone. Tai pasakė vienas barmenas. Taigi, ne kas...- apmaudžiai skėstelėjo rankomis Sorenas.
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Brielle Siri Devers

 • Burtininkė
 • ****
 • 269
 • Lytis: Moteris
 • Ella está tratando de matarme
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #3 Prieš 7 metus »
Gabrielė ėjo plėvesuodama tamsiai mėlyno apsiauso skvernais. Nusileidusi laiptais į požemį ji priėjo duris su apdegusia lentele. Jau ruošėsi energingai atplėšti duris ir įvirsti į kabinetą kaip furija, kai išgirdo iš už jų sklindnačius balsus. Nuleidusi ranką, siekusią durų rankenos, Gabrielė Devertes priėjo arčiau prie durų ir įsiklausė. Girdėjosi pažįstamas profesorės Meko balsas. Šioji pasakojo apie tai, kaip jos sesuo magijos ministerijoje išsiaiškino, kad Lestreindž yra animagė. Paskui atsiliepė von Sjuardas. Jis lygi ir apgailestaudamas pranešė, kad ministerijoje pažįstamų neturi, tačiau iš kažkokio barmeno sužinojo, kad Helena yra Londone. Gabrielė užsimerkė. Paskui atsimerkė ir pavarčiusi akis tyliai atsiduso. Tada pasitraukė per žingsnį nuo durų ir atsirėmė į priešais duris esančią sieną. Pakėlusi akis į virš galvos siūbuojančius voratinklius pati sau tyliai murmtelėjo:
- O kai kas mano, kad jūs abu - per dideli karštakošiai, vienas žvelgiantis per aukštai, o kitas per žemai.
Dar kartą atsidūsėjusi, moteris nusibraukė į akis lendančią plaukų sruogelę ir priėjo prie durų. Lėtai ir tyliai nulenkusi rankeną, jas atidarė. Pro atsivėrusi plyšį įsmuko vidun ir uždariusi duris, atsirėmė į jas.
- Tyliau,- murmetlėjo.
"If he wants to sleep with half of London, he should sleep with half of London"

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #4 Prieš 7 metus »
Sorenas von Sjuardas ketino dar kažką pridurti, bet visą nekokių minčių giją nutraukė bildesys koridoriuje. Profesorius von Sjuardas nutilo, bet iš skambesio nutarė, kad eina suaugęs žmogus. Tada pamatė prasiveriančias duris ir išvydo pro jas žengiančią Gabriellę Devertes. Ši kažką tyliai pasakė ir tik po poros sekundžių mokytojas suprato ką. Susiraukęs, kad elgiasi taip neatsargiai, vokiečių ir anglų kilmės burtininkas užleido aplinkui kabinetą apsaugos nuo pasiklausymo užkeikimą.
- Labas diena, Gabrielle.- pasisveikino eliksyrininkas. - Ar kas nors negerai?- paklausė, įtempęs ausis - gal išgirs kokį išdavikišką garselį. Vyras vis dar stovėjo prie stalo, ant kurio gulėjo atversta knyga, stovėjo jau nebežvilgantis alavinis katilas ir medinis stovelis su laikikliais dešimčiai kolbų sudėti, ir visos vietos buvo užimtos raudonu mišiniu užpildytais cheminiais indais. Masė viduje kartkartėmis suburbuliuodavo, bet prasiveržti pro kamštį ir stiklą negalėjo. Sorenas užvertė knygą ir padėjo į vietą.
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Brielle Siri Devers

 • Burtininkė
 • ****
 • 269
 • Lytis: Moteris
 • Ella está tratando de matarme
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #5 Prieš 7 metus »
Gabrielė linktelėjo. Vis dar tebestovėdama atsirėmusi nugara į duris, tarė:
- Neatsargumas. Kad ir kokios storos būtų šio kabineto sienos, apie duris to nepasakyčiau.
Apsidairiusi moteris pakėlė akis sau virš galvos. Voratinklis. Išsitraukusi lazdelę, Gabrielė atsargiai jį ,,nukabino" nuo lubų ir sienos ir lazdele nuskraidinusi padėjo ant kabineto grindų. Paskui sudėtingai pamakalavo lazdele, sumurmėjo keletą žodžių ir voratinklis ėmė ardytis ir susisuko į mažulytį baltų siūlų kamuoliuką. Įsidėjusi jį kišenėn, Gabrielė nuleido lazdelę ir be jokių įžangų kreipėsi į apsigynimo nuo juodosios magijos profesorę ir eliksyrų meistrą:
- Nekartokit, girdėjau viską, nes kažkas nepasirūpino apsauga,- Devertes reikšmingai žvilgtelėjo į von Sjuardą. Nežinojo, kodėl pasidarė tokia kandi. Bet per daug dėl to ir nesuko galvos. Apsiausto kišenėje jos pirštai čiupinėjo voratinklio gijų kamuoliuką. Po akimirkos ji stipriai sugniaužė jį kumštyje ir ištraukusi ranką iš kišenės metė į orą kita ranka besdama į jį lazdele ir sumurmėdama užkeikimą. Kamuoliukas išsivyniojo ir ore susivijęs į ploną siūlą, nusileido ant moters dešinės rankos riešo. Ten jo galai susitvirtino tarpusavyje ir ant astronomės rankos liko balta, beveik neįžiūrima juostelė.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 7 metus sukūrė Gabrielė Devertes »
"If he wants to sleep with half of London, he should sleep with half of London"

*

Neprisijungęs Džeinė Meko

 • VII kursas
 • *
 • 688
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • wattpad- @2valandaryto , come chat with me
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #6 Prieš 7 metus »
Džeinė atsiduso.
-Vis tiek kažkada reikės pasakyti apie tai kitiems... Tačiau ne šiandien,-pasakė profesorė.-laba diena, profesore Devertes.
Klastūnyno vadovė iš apsiausto kišenės išsitraukė lazdelę ir ja mostelėjo. Visus tris profesorius apsiautė lyg ir kupolas.
-Dabar niekas mūsų negirdės,- paaiškino Džeinė.
Juodaplaukė prikando lūpą. Tas tiesa, jie buvo neatsargūs. Tačiau ji buvo pernelyg susijaudinusi pranešti naujienas ir išgirsti jas iš kitų. Laimei, Hogvartse Klastūnyno vadovė neturi priešų. Nebent keletą nepatenkintų mokinių, tačiau jie jokios žalos padaryti tikrai negalėtų. Džeinė bemąstydama žvelgė į duris ir sukiojo sidabrinę apyrankę, kurią visada buvo užsidėjusi. Jai jau seniai nedavė ramybės vienas klausimas...
-Kas tas mokinys, kurio ieško Helena Lestreindž? Ir kodėl ji jo ieško?-paklausė Džeinė profesorės Devertes.
Profesorė vis žvelgė į knygų lentyną, mąstydama ir net kalbėdama su kitais profesoriais. Ji mąstė, kaip būtų galima sulaikyti Heleną. Ji jau turėjo vieną idėją, tačiau ji buvo nepaprastai pavojinga...

¸ ° . ° :. .• ○ . ° . ● ¸ . • ○ ° . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ ° ° . . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . °¸ . ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . ° :. . • ○ . ° . ● ¸ . • ○

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #7 Prieš 7 metus »
Sorenas von Sjuardas išklausė Gabriellę. Pro akis neprasprūdo kone ritualinis voratinklo nuėmimas, susukimas ir staiga - žabt ir pavertimas į kažkas panašaus kaip apyrankė. ,,Et, kieti šposai su lazdele jau nebe mano stichija... - nejučia atsiduso profesorius. Jam niekada net neprisireikia akmenėlio paversti į drakoną ar gaidį, skraidinti lazdele plunksnų ar keitinėti daiktų spalvas. Yra kaip yra, ką čia dar darysi. O jeigu koks šelmis euras nukris ant žemės, čiumpi rankomis, o ne lazdele...
- Atleiskit, nepasirūpinau saugumu.- nudelbė akis žemyn profesorius, nejučia lazdele mostelėdamas ir paversdamas Džeinės išburtą kupolą nematomu. ,,Ech, ir kodėl šiai profesorei būtina triukšmauti ir būti švyturiu bracz jūros pakrašty... - kiek susierzinęs pagalvojo Sorenas ir prabilo:
- O ko tai Helenai ieškoti mokinio, profesore Meko?- susiraukęs paklausė buvęs Durmštrango profesorius. ,,Kodėl visi blogiečiai arba pamišėliai ieško kažko konkretaus ir absurdiško? - pasvarstė vyriškis, stebėdamas kylančius keistų dujų burbuliukus kolbose esančiame raudoname skystyje.
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Brielle Siri Devers

 • Burtininkė
 • ****
 • 269
 • Lytis: Moteris
 • Ella está tratando de matarme
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #8 Prieš 7 metus »
((Sorenai, euras ar galeonas?))
Gabrielė Dvertes bejausmiu veidu stebėjo kolegas profesorius. Džeinei Meko išbūrus kažkokį kupolą, ji tik pavartė akis ir tylėjo. Išgirdusi klausimą kelias minutes tylėdama apsvarstė atsakymą. Tiesa ta, kad ji nieko konkretaus nežinojo ir iš jų trijų negalėjo pasigirti jokiomis naudingomis žiniomis. Nei ji pažįsta kokių barmenų, nei turi giminių Magijos Ministerijoje... Tas kuoktelėjęs kažkokio departamento darbuotojas buvo gerokai įkaušęs ir regis tik tarp kitko, o gal gerai nė nesuvokdamas, ką šneka, prasitarė Gabrielei apie Heleną Lestreindž. O vėliau ji ir pati šiek tiek sužinojo iš kelerių metų senumo laikraščių. Tad po ilgoko tylėjimo Gabrielė, atsargiai rinkdamasi žodžius, tarė:
- Nieko tikro nežinau. Kaip jau minėjau, Lestreindž prieš keletą metų išžudė burtininkų šeimą. Dabar ji dar vis ieško tos šeimos likučių ketindama nušluoti juos nuo žemės paviršiaus. Vienas ar viena iš jų dabar turėtų čia mokytis, jeigu aš teisingai supratau tos giminės genealogiją.
Gabrielė nutilo. Raudonojo buko lazdelės galą įbedė į kitos rankos delną ir pasukiojo. Paskui staigiai atitraukė lazdelę nuo rankos ir susiraukusi pasižiūrėjo į delną. Ten matėsi nedidelė nudegimo žymė. Patrynusi tą vietą pirštu, moteris paslėpė rankas apsiausto rankovėse. Pažvelgė į profesorius. Paskui staiga nusprendė, kad turi išeiti. Pasitraukė iš kupolo, suardydama profesorius gaubusią magiją ir atsidariusi duris išėjo.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 7 metus sukūrė Gabrielė Devertes »
"If he wants to sleep with half of London, he should sleep with half of London"

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #9 Prieš 7 metus »
((Euras. Praktiškiau keliaujant :DDD ))
Sorenas von Sjuardas abejingai gūžtelėjo pečiais.
- Supratau. Jeigu tai tiesa, vadinasi, ji pamišėlė...- padarė, ko gero, skubotą išvadą Sorenas. Profesorei Devertes staiga pasišalinus, vyras įtariai ją nužvelgė, bet vėlgi kilstelėjęs pečius, pasisuko į Džeinę Meko.
- Na, nesvarbu.- pasakė Nuodų ir Vaistų mokytojas ir žvilgtelėjo į laikrodį. - Greičiausiai pas mane pradės rinktis moksleiviai. Hogvartse yra beviltiškų vėplų, nesuprantančių, kas yra eliksyras,- šyptelėjo ir apmaudžiai skėstelėjo rankomis vyras.- Nereikia sukelti per daug įtarimų. Galėsime susitikti kitą kartą.
Savo senąja skroblo lazdele išsklaidęs kupolo kerus, profesorius luktelėjo, kol Džeinė Meko išeis ir atsisėdo už savo rašomojo stalo. Sorenas mėgo kerus, kurie nejučia, burtininkams nieko nepajuntant, juos išstumia iš kambario ir taip tyliai išnaikina problemas.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 7 metus sukūrė Sorenas von Sjuardas »
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Kasiopėja Evers

 • VII kursas
 • *
 • 10
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • I love cats. Yes, even Mrs. Norris.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #10 Prieš 7 metus »
Kasiopėja greitu žingsniu kulniavo rūsio kolidoriumi. Netrukus ji pasiekė kabinetą žmogaus, su kuriuo jai reikėjo pasikalbėti, su kuriuo ji privalėjo pasikalbėti. Rankoje mergina gniaužė laišką, kuriame ilsėjosi dvi judančios fotografijos ir grasinantis raštelis.
Jos mintyse vis sukosi žodžiai Brangioji Kasiopėja... Pasiilgai manęs? Nesijaudink, tuoj susitiksim... Kasiopėja net galėjo prisiekti, jog net dabar, eidama ji prieš akis matė save skęstančia ir mataruojančią rankomis. Ketverius metus ji iš jo nieko negirdėjo. Nejaugi dabar jis nusprendė grįžti?
Kasiopėja pabeldė į kabineto duris. Laukdama ji išsitraukė antrąją fotografiją, stebėdama, kaip ji krenta, plaukai plėvesuoja vėjyje. Ji giliai įkvėpė laukdama.

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #11 Prieš 7 metus »
Sorenas von Sjuardas užsidėjo akinius ir atsivertė knygą. Sukaupti dėmesį ties knygos tekstais nelabai sekėsi, mat galvoje įkyriai šmėsčiojo įvairios mintys, susijusios su vyriškio praeitimi, dabartinio Hogvartso bėdomis - pavyzdžiui, Helena Leistreindž (kuri, bent jau pasak kitų profesorių, buvo labai blogas žmogus ir ketino užmušti kažkokį Hogvartso mokinį). ,,Didelio čia daikto, vienas moksleivis. Nėra žmogaus - nėra bėdos, kaip sako liaudis. Mažiau žmonių - mažiau bėdų." - mąstė Nuodų ir Vaistų mokytojas. Išgirdęs beldimą į duris, vyras kilstelėjo galvą.
- Prašom užeiti,- pasakė profesorius nuvargusiu balsu, nors tą nuovargį stengėsi nuslėpti. Sorenas žvilgtelėjo į laikrodį, o tada smalsiai įsispoksojo į duris - kas gi vėl drumsčia eliksyrininko ramybę?
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.  

*

Neprisijungęs Kasiopėja Evers

 • VII kursas
 • *
 • 10
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • I love cats. Yes, even Mrs. Norris.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #12 Prieš 7 metus »
Kasiopėjos akyse pasirodė baimės ašaros. Penktakursė takiai sumirksėjo, rankove nusivalė, ir išgirdusi profesoriaus von Sjuardo balsą, atidariusi duris užėjo.
-Laba diena. Atsiprašau, kad trukdau, profesoriau,-ji pasakė uždarydama duris.-Bet man reikia pasikalbėti su žmogumi, kuriuo galiu visiškai pasitikėti.
Ji nuėjo link profesoriaus stalo, nematydama nieko aplink. Ji ištiesė voką su nuotraukomis ir tuo šiurpiu laiškeliu.
-Kažkas man tai atsiuntė. Ir aš nujaučiu kas, bet neįsivaizduoju kaip,-ji lėtai pasakė, suvogdama, jog čia buvo ir profesorė Meko. Ji nejaukiai atsisuko.-Laba diena, profesore Meko,-ji pasisveikino ir vėl atsisuko į profesorių von Sjuardą. Laukė, kol is kažką pasakys.

*

Neprisijungęs Džeinė Meko

 • VII kursas
 • *
 • 688
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • wattpad- @2valandaryto , come chat with me
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #13 Prieš 7 metus »
Džeinė jau žinojosi atsisveikinti, tačiau staiga pasigirdo beldimas. Į vidų įėjo grifiukė Kasiopėja Evers, profesorė prisiminė ją iš apsigynimo nuo juodosios magijos ir kerėjimo pamokų. Klastūnyno vadovė linktelėjo penktakursei.
-Sveika,-pasisveikino su ja ir Džeinė.
Jos jau nebestebino naktį po mokyklą vaikščiojantys mokiniai. Nah. Tai jau buvo įprasta. Merginai išdėsčius, kad gavo keistą laišką, profesorė susiraukė. Tai galėjo būti susiję su Helena Lestreindž arba dar kuo nors baisesniu... Juodaplaukė prikando lūpą. Tai būtų neprošal sužinoti, be to, galbūt Kasiopėjai grėsė pavojus...
-Um... Ar neprieštarausit, jei trumpam pasiliksiu? Galbūt galėsiu kuo nors padėti,-pasakė mokytoja.

¸ ° . ° :. .• ○ . ° . ● ¸ . • ○ ° . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ . ° :. . • ○ * . ° ● ¸ ° ° . * ¸. ° . . ¸ . ° ¸. * ● ¸ ° ° . . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . °¸ . ° :. . • ° . * :. . ¸ . ● ¸ ° . ° :. . • ○ . ° . ● ¸ . • ○

*

Neprisijungęs Sorenas von Sjuardas

 • Eliksyrininkas ir magizoologas
 • *****
 • 1716
 • Lytis: Vyras
 • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Re: Nuodų ir vaistų kabinetas
« Atsakymas #14 Prieš 7 metus »
Sorenas von Sjuardas pamatė, kad į kabinetą atėjo Kasiopėja Evers, viena iš geriausių jo Nuodų ir Vaistų mokinių. Iškart pastebėjo, kad jai kažkas negerai - atrodė išsigandusi.
- Laba diena, panele Evers.- pasisveikino Sorenas, kiek prisimerkęs. ,,Visiškai pasitikėti... malonu, Kasiopėja." - mintyse šyptelėjo profesorius, iš išorės rimtai stebėdamas Grifų Gūžtos moksleivę. Ne kasdien pas bet kurį profesorių ateina tokios dvasinės būsenos žmogus. Vyras užmetė akį į nuotraukas ir susiraukė. ,,Įdomu, įdomu."
- Gerai, Kasiopėja, minutėlę...- nutęsė Sorenas. - Profesore Meko, prašyčiau dabar jau išeiti. Manau, kad jeigu panelė Evers atėjo pas mane, jai reikalinga mano pagalba,- šyptelėjęs pasakė eliksyrininkas, nekantriai išsitumdamas profesorę už storų medinių durų ir užrakindamas tas duris lazdelės mostu. Kadangi žinojo, kad profesorei būdingas šioks toks landumas, o galų gale ir laikai nesaugūs, profesorius grąžino į kabinetą apsaugos nuo pasiklausymo kerus.
- Sėskis, pasakok, kas čia yra.- pasakė Sorenas, švelniai paimdamas iš moksleivės rankų popierius.
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami.