0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Vera Nyx Velard

 • ***
 • 174
 • Lytis: Moteris
 • Happiness is egotistical.
Nenaudojama klasė
« Prieš 10 metus »
Penktame Hogvartso burtų ir kerėjimo mokyklos aukšte yra sena, niekieno nenaudojama klasė. Ji visada buvo užrakinta, bet betkuriam žinančiam Alohomora kerus lengvai pasiekiama. Klasė aukštom lubom, ant kurių puikavosi nupaišytas, bet apsitrynęs vienaragis, kuris kažkada spindėjo sidabrine ir balta spalvomis.
Pati klasė buvo didelė ir niūroka. Didelė lenta aptraukta voratikliais ir apipaišyta, prie jos mėtėsi kreidos gabalėliai. Suolai ir kėdės išvartyti (Akilandos darbas), vos keli stovėjo nepaliesti. Kaikurie suolai buvo apipilti lipniu žaliu skyščiu, kuris švietė per dulkes.
Ant sienų kabojo paveikslai, bet nepasakytum, jog visi labai gražūs i malonūs. Dauguma paveikslų vaizdavo miškus, gyvūnus, bet du paveikslai išsiskyrė iš jų. Viename buvo nupaišytas klykiantis žmogus, kuris buvo išssivertęs į kitą pusę. Antrasis paveikslas vaizdavo tik tamsą, kuri atrodė bauginamai, bet kartu ir traukė prieiti.
Klasėje buvo ir spinta. Didžiulė, juoda, auksu raižyta spinta, kuri riogsojo smarkiai apgadinta. Tik keli žmonės visoje mokykloje žinojo, jog tai Perkeliamoji spinta, kurios, kad ir kaip būtų gaila, sutaisyti neįmanoma.
Klasės kampe stovėjo piltuvėlių kolekcija: dideli, maži, platūs ir ne, pailgi, susisukę, apvalūs... Ir iš viso šito gero, niekaip negalėjai suprasti kam buvo naudojama ši klasė anais laikais.
Praėjus per šipulių labirintą rasdavai ąžuolines duris, kurių beveik nesimatė sienoje. Ne vienas bandė jas atidaryti, bet niekam nepavyko - nei su butais nei be jų. Pažiūrėjęs per rakto skylutę teišvysdavai žiburėlį tamsoje. Aišku buvo tik viena, jog ten mokytojo kabinetas.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 10 metus sukūrė Rafaela Delakur »

*

Neprisijungęs Vera Nyx Velard

 • ***
 • 174
 • Lytis: Moteris
 • Happiness is egotistical.
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #1 Prieš 10 metus »
Rafaela, begdama nuo Filčo pamatė klasę.
kad tik ji būtų tuščia, maldauju...
Ji pripuolė prie durų ir patraukė rankeną.
O, velnias, užrakinta
Išsigandusi išgirdo Filčo žingsnius. Jis jau lipo laiptais.
-Alohomora,- sušnabždėjo Rafaela ir klasės durys tyliai atsivėrė. Ji šmurkštelėjo į klasę ir užšovė duris. Užraktas klektelėdamas užsirakino.
- Tikiuosi jis manęs nematė,- giliai kvepuodama tarė Rafaela ir priglaudė ausį prie durų. Iš pradžiu buvo tylu, tik po kiek laiko ji išgirdo Filčo murmėjimą, kuris nutolo koridoriumi.
Rafaela laengviau atsiduso ir klestelėjo ant pirmos pasitaikiusios kedės. Ji bėgo nuo Filčo, kadangi sumaniusi jį paerzinti paleido per mokyklą degančią salamandrą.
Atsigavusi ji apžvelgė klasę:
Ji buvo sena, dulkėta, aptraukta voratinkliais. Ant sienų kabėjo įvairiausi paveikslai. Vienas buvo gan šlykštus, o kitas prikaustė Rafaelos dėmėsį. Ji priėjo arčiau.
Paveiksle nebuvo nieko pavaizduota. Visa dribė buvo juoda juoda, o į patį vidurį rodos, tamsėjo.
Rafaela baugščiai žvelgė į paveikslą jo bijodama, bet jis traukė jos akį. Tirtėdama ji atsitraukė nuo paveikslo ir apžiūrėjo klasę. Viena įdomybių buvo sulaužyta spinta. Ne tiek sulaužyta, kiek suskaldyta, lyg su kirviu. Apžiūrinėdama ją Rafaela pamatė kabineto duris.
Apžvelgusi, ar niekas nebando įeiti, ji priėjo prie durų ir patraukė už rankenos. Nieko.
- Alohomora!
Durys neatsidarė.
Na, palukit, toj jum bus...
Ji atsitraukė toliau ir sušuko:
-Bombarda!
Didžiulis dundesys ir dulkių debesis. Joms išsisklaidžius Rafaela net išsižiojo - durys kaip stovėjo, taip ir stovi, net nepalietos.
Koks čia velnias? - pagalvojo Rafaela ir pamatė duryse rakto skylutę - Na, jei negaliu įeiti, tai bent pažiūrėsiu
Ji pavelgė pro ją. Iš pat pradžių nieko nepamatė, tik tamsą, o vėliau mažą žiburėlį. Jis linksmai šokčiojo ir artinosi prie durų.
Įdomu, kas tai?
Rafaelai mąstant, žiburėlis prišokavo pri durų, ir rodės tuoj išlys per raktų skylutę.
Kas čia?...
Staiga Rafaela aiktelėjo ir nualpo.

*

Aivy Stranger

Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #2 Prieš 10 metus »
Aivy užlipo laiptais ir patraukė koriduriumi. Buvo įsitikinusi, kad šiame aukšte yra kerėjimo klasė. "Ketvirtos durys iš kairės...labai gerai pamenu" - guodė ji save, tačiau tada dar nežinojo, kad antradieniais judantys laiptai nuneša priešingon pusėn, nei kitomis dienomis.
-Štai, ketvirtos durys...-pasakė sau sustodama priešais nenaudojamą klasę. Pajudino rankeną - nieko. Atrodė užrakintos. Paskui patraukė smarkiau. Nieko. Ji nepasiduos, tikrai ne - išsiėmė lazdelę, nukreipė į rakto vietą ir garsiai ištarė:
- Alohomora,-durys atsivėrė, Aivy su palengvėjimu atsiduso ir žengė vidun. Aišku, iškart susivokė, kad pataikė ne į reikiamą klasę. Ši buvo apleista ir šiurpoka. Aivy oda pašiurpo, kai pamatė rėkiančio žmogaus paveikslą, tačiau tai dar nebuvo viskas. Staiga ji aiktelėjo, nes užkliuvo už kažkieno kojų. Ten gulėjo mergaitė. Aivy iškart pamanė, kad ji negyva, bet pritūpusi pridėjo savo ranką jai prie skruosto - jis buvo šiltas. Aivy pajudino mergaitę, pakėlė nuo grindų jos galvą ir pasidėjusi sau ant kelių švelniai plekštelėjo per skruostą.
-Pabusk...-kartojo.

*

Neprisijungęs Vera Nyx Velard

 • ***
 • 174
 • Lytis: Moteris
 • Happiness is egotistical.
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #3 Prieš 10 metus »
Pabusk... Pabusk...
Tai viskas ką girdėjo Rafaela
O kodėl "pabusk"?... Negi aš miegu?...
Rafaela pagaliau suvokė kažkur esanti. Baisūs regėjimai dingo, bet vis dar šiurpino odą.
Vilkolakiai, grifai kapoja gyviems žmonėms akis...
Rafaela giliai įkvėpdama griebė mergaitei, kuri ją žadino, už riešo.

*

Aivy Stranger

Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #4 Prieš 10 metus »
Aivy budinimas, atrodo, davė rezultatų. Mergaitė atrodė pablyškusi.
"Gal dėl blausios šviesos klasėje, o gal..."
 Aivy begalvojant, mergaitė jai griebė už riešo. Aivy truputėlį išsigando, krūptelėjo. Bandė išlaisvinti riešą, bet susivokę, kad mergaitė gal ne visai susivokė, ką daro.
-Nusiramink, viskas gerai, tu saugi...-kartojo Aivy.

*

Neprisijungęs Vera Nyx Velard

 • ***
 • 174
 • Lytis: Moteris
 • Happiness is egotistical.
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #5 Prieš 10 metus »
Saugi?...
- Ar... ar jų nebėra?- po kiek laiko Rafaela suprato, jog mergaitė nežino apie ką ji kalba,- žmogėdros?... Gyva širdis?...Morsmordre ...
Rafaela sudrebėjo.
Siaubingi, šlykštūs padarai ropoja tuščiame kambaryje...
- Kur.. Kas tu?- paklausė ji mergaitės kuri į ją žiūrėjo.
Tada apsidairė. Ji vis dar prie tų durų.
- Ne... Tik ne čia... Kur Jų, ne Jo nėra... Prašau...
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 10 metus sukūrė Rafaela Delakur »

*

Aivy Stranger

Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #6 Prieš 10 metus »
Aivy matė, kad mergaitė sukrėsta ir, atrodo, nelabai gaudėsi, kas vyksta. Aivy bandė ją raminti, kiek galėdama.
- Nurimk, čia nieko nėra, tik aš ir tu. Nežinau, kas tau nutiko, bet ko gero pargriuvai ir susitrenkei galvą. Mes esame apleistoje klasėje. Atrodo ji seniai nebenaudojama pamokoms... - Aivy žvilgtelėjo į voratinkliais aplipusią lentą, kuri tik patvirtino jos žodžius.
- Aš esu Aivy, Grifų Gūžtos pirmakursė. Ieškojau Kerėjimo klasės, bet pasiklydau ir radau tave. Nei jų, nei jo, kad ir apie ką tu kalbi, čia nėra, eikš, padėsiu tau atsistoti. – Aivy bandė iš visų jėgų pastatyti mergaitę ant kojų.
- Eime iš čia, papasakosi, kas tau nutiko...

*

Neprisijungęs Vera Nyx Velard

 • ***
 • 174
 • Lytis: Moteris
 • Happiness is egotistical.
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #7 Prieš 10 metus »
Kas man nutiko? Ar ji nemato, jog ten daug baisybių?...
- Ligoninė. Li-go-ni-nė,- tik tiek išstenėti sugebėjo Rafaela, ir tikėjosi jog mergaitė, Aivy, supras ją ir padės ten nueiti.
Rafaela stodamasi pažiūrėjo į duris. Jos atrodė gan paprastai, bet ji jau žinojo, kas slepiasi už jų.
- Ligoninė. Noriu miegoti. Bet į ligoninę.- nors niekada taip nedarė, Rafaela visiškai pasitikėjo mergaite.
Nei iš šio, nei iš to, Rafaela pažvelgė į savo delnus. Jie buvo baisiai apdegę ir aptraukti juoda pleve.
-Pa... pažiūrėk,- parodė delnus mergaitei.
Tada ją persmelkė skausmas, ir vis dar tikėdamasi, jog Aivy nuves ją į ligoninę, Rafaela vėl nualpo.
(Atsijungiu. Parašyk kaip nuvedi/nuneši mane į ligoninę, aišku jei nori.)
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 10 metus sukūrė Rafaela Delakur »

*

Aivy Stranger

Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #8 Prieš 10 metus »
Aivy pamatė, kad ne viskas mergaitei gerai, kaip ji manė iš pradžių. Jos delnai iš tiesų buvo smarkiai apdegę ir Aivy bijojo juos net paliesti. Dar mergaitei neprabilus, ji žinojo, kad būtina ją nuvesti į ligoninę. Bet kaip? Juk viena Aivy neįstengs... Aivy atsargiai nukėlė vėl be sąmonės likusios mergaitės galvą nuo savo kelių ir atsistojusi nuskubėjo prie durų. Iškišo galvą į koridorių. Jai neįtikėtinai pasisekė. Pro šalį koridoriumi ėjo jos koledžo Prefektas.
-   Sveikas,-šūktelėjo jam.-Prašau, padėk man, ten guli mergaitė...
Prefektas nė nedvejodamas nėrė į klasę pro Aivy ir nuskubėjo prie mergaitės.
-   Ji be sąmonės...-Konstatavo akivaizdų faktą.-Kas jai nutiko?
-   Nežinau, aš ją tokią čia radau, prašau, padėk man ją nunešti į ligoninę...-prašė Aivy, bet jam kartoti nereikėjo. Jis pakėlė mergaitę ant rankų ir su Aivy, sekančia iš paskos, nuskubėjo į ligoninę.

*

Neprisijungęs Sonora Peštukė

 • II kursas
 • *
 • 150
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #9 Prieš 10 metus »
  Sonora ilgai slampinėjo koridoriais, kol jos akyse užkliuvo senos ir nutrintos durys. Niekada nebuvo jų mačiusi, tad smalsumas nugalėjo visus kitus ketinimus ir Sonora patraukė keistųjų durų link. Pastūmusi jas kumščiu ji nesitikėjo, kad šios taip lengvai pasiduos. Tačiau senosios ąžuolinės durys pasviro į priekį ir prasivėrė. Sonora įkišo savo smalsią nosytę vidun, tačiau nieko nesimatė. Atrodo, kad buvo pakliuvusi į kokį tai kambarį, rodos, klasė, ar kažkas panašaus.
  Vaje, įdomu kas čia yra. Niekada neteko čia man būti. Žinoma, net neabejoju, kad per vienerius metus neįmanoma pažinti viso Hogvartso, tačiau šiuo koridoriumi praeinu beveik kas dieną, tad negaliu patikėti, kad nežinau, kas čia per klasė. Gal gi nieko baisaus nenutiks, jei pasižioplinėsiu, kad viduje. Tik įdomu, kodėl čia nedega deglai, kodėl ši klasė neapšviesta, kaip visos kitos?
  Sonoros veide suspindo suglumimas. Ji išsitraukė iš savo mantijos savo lazdelę ir tvirtai, tačiau nepriekaištingai tyliai tarė:
  - Lumos!!!
  Lazdelės gale žybtelėjo šviesa ir Sonoros akyse pamažu priprantančiose prie šviesos, pradėjo ryškėti vaizdas. Salė, kaip ji manė prieš tai, nebuvo visiškai jokia salė, o pačių paprasčiausia klasė. Tik kažkodėl visai nenaudojama. Čia stūgsojo tuntai įvairiausių knygų, lentynų, dėžių, apdulkėjusių ir amžiais nečiupinėtų. Sonora net išsižiojo iš nuostabos, kiek visko čia daug prikišta buvo. Rodos, niekam niekad nebuvo kilę nė menkiausių minčių, dėl to, kokie lobiai čia slėpėsi. Sonora pastūmė drąsiai duris ir įėjo į vidų. Dairėsi ji aplinkui ir viską bandė aprėpti savo didelėmis mėlynomis akimis. Galiausiai nusprendusi, kad gana dairytis ji priėjo prie artimiausios dėžės ir ją atidarė. Jos nuostabai čia buvo sudėti dideli albumai. Taip, tikrai, taip - nuotraukų albumai. Sonora paseiliojo pirštą ir atvertė pirmąjį albumo apdulkėjusį pusląpį. Čia buvo įamžinti seni mokyklos direktoriai, kurie šiuo metu raukėsi, kol Sonora laisvąja ranka sukiojo savo šviečiančia lazdele jiems į veidus. Visi burbėjo, nes nenorėjo būti pamatyti, po tiek daug metų. Susidomėjusi savo radiniu ji ėmė traukti vieną albumą po kito, nes nuotraukos buvo nepakartojamai įdomios. Galop ji klestelėjo ant vienos iš dulkėtų dėžių ir įsitaisė patogiau. Viena bėda buvo ta, kad Sonora visiškai nepastebėjo, kaip durys, pro kurias ji taip lengvai prieš valandelę įėjo, liko praviros, tad ji galėjo būti bet kada pastebėta, kokio nelaukto svečio. Sonora neturėjo žalio supratimo, ar šią klasę buvo galima lankyti paprastiems Hogvartso mokiniams.

*

Neprisijungęs Darja Nyx Verlaine

 • ***
 • 36
 • Lytis: Moteris
 • Of Love and Other Demons
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #10 Prieš 10 metus »
Darja priėjusi prie durų patraukė už rankenos. Durys neatsidarė. Ji išsitraukė lazdelę ir sumurmėjo:
- Alohomora.
Durys lėtai ir girgždėdamos atsidarė. Darja apsidairiusi pamatė daug daiktų: spintą, suolus, dėžę ir mergaitę tupinčia prie jos. Darja žvelgė į mergaitę, o ši nieko nejusdama vartė kažkokį albimą, rodos, ištrauktą iš dežės.
Darja apžvelgė suolus. Kaikurie iš jų buvo apipilti lipniu žaliu skyščiu. Lenta aptraukta voratinkliais, o ant sienos kaba ne per maloniausi paveikslai.
Tupinti mergaitė buvo iš Varno Nago. Darja kuo tyliau prisėlino prie jos iš nugaros, norėdama išgąsdinti, bet jos suknelės kampas prisilietė Varnanagei prie skruosto.
- Ką čia veiki, panele?- paklausė jos maloniai Darja iškėlusi lazdelę.

*

Neprisijungęs Sonora Peštukė

 • II kursas
 • *
 • 150
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #11 Prieš 10 metus »
  Sonora krūptelėjo ir šoktelėjo nuo savo dėžės ant kurios sėdėjo. Staiga pamatė, kad kažkas prie jos stovėjo. Sonora griebėsi už širdies ir giliai atsiduso, o tada palengva tarė:
  - Na ir išgasdinai mane! - Ji nužvelgė mergaitę. - Kas tu tokia? Oo, kaip matau esi grifiukė, - tarė ji ir nužvelgė mergaitės mantiją.
  Sonora padėjo albumą į dėžę, iš kurios jį pasiėmė ir pastūmė ją toliau, kad netrukdytų patogiau atsistoti. Tuomet net nesulaukusi mergaitės atsakymo Sonora tarė:
  - Kas čia per vieta? Kada nors esi čia buvusi? Aš visai netyčia ją čia užklupau, tikiuosi nebus nieko blogo, jei truputį čia pasitrinsim? - Ji apžvelgė klasę.
  - Čia radau nerealių dalykų, - tarė ji ir čiupo mergaitę už rankos tempdama ją prie kitos dėžės. - Čia sukrautos senosios Hogvarsto uniformos, ar gali patikėti? - Ji iš dėžės jau tempė didžiulį medžiagos gabalą, kuris turėjo, pasako jos, būti drabužis.
  Po sekundėlės Sonora prisidėjo drabužį prie smakro, lyg apsimesdama jį besimatuojanti.
  - Geras, ką? Negaliu patikėt, kad kažkas kažkada vilkėjo šitą maišą, - ji nusijuokė. - Ai, tiesa, visai net nepaklausiau, kuo tu vardu? - Ji maloniai įsisteibelijo į pašnekovę.

*

Neprisijungęs Darja Nyx Verlaine

 • ***
 • 36
 • Lytis: Moteris
 • Of Love and Other Demons
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #12 Prieš 10 metus »
- Aš esu Ateities Būrimo mokytoja Darja Bon Leian
Darja nusišypsojo ir pažvelgė į mergaotę, iki šiol dar nesusigaudžiusią, jog Darja mokytoja. Mergaitė griebusi kažkokį drabužį ir ėmė plepėti, rodos neišgirdusi Darjos.
Keista mergaitė. Gal kiek neatidi...
- Tau tiktų,- nusišypsojo mergaitei.- kuo tu vardu?

*

Neprisijungęs Sonora Peštukė

 • II kursas
 • *
 • 150
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #13 Prieš 10 metus »
  - O dievulėliau, - Sonorai išsprūdo ir ji nuraudo. - Mokytoja? - Sonora neturėjo kur akių dėti.
  - Aš, žinoma, labai atsiprašau, bet jūs tokia jauna, tikrai pamaniau, kad esate, kokia nors vyresniųjų klasių moksleivė. - Sonora bandė pasiaiškinti už tokį savo nesusivokimą.
  Dieve, šiais laikais mokytojais tampa vis jaunesni ir jaunesni veidai. Tikriausiai ir genijų amžius pradeda vis jaunėti.
  Sonora sukišo mantiją atgal į dėžę, rodos, visai neišgirdusi mokytojos komentaro, apie tai, jog ši visai tinkanti Sonorai. Ji buvo vis dar susigėdusi ir veido raudonumas blėso ne taip greit, kaip jai norėjosi. Tad Sonora pasistengė iš visos valios, kuo greičiau visą reikalą užglaistyti.
  - Ee, klausėte mano vardo? - Sonora sunerimo.
  Vardo? O kam jums mano vardas? Kad po to sąžiningai galėčiau atlikti areštą? Už tai kad knaisiojuosi ne po savo daiktus? Sonora kilstelėjo vieną antakį, lyg bandydamą naująją pašnekovę. Galop nusprendusi, kad nenutiks nieko blogo, jei iš tiesų pasakys mokytojai savo vardą, ji tarė:
  - Esu Sonora Peštukė. Iš Varno Nago, kaip turbūt jau pastebėjote. - Ji kilstelėjo savo mantijos ryškiai mėlyną emblemą, kurioje puikavosi Varno Nago herbas.
  Sonora dar kartą kilstelėjo akis į mokytoją, kuri, rodos, visai draugiškai į ją žvelgė. Tačiau Sonora nebesumojo ką daugiau bepasakyti.

*

Neprisijungęs Darja Nyx Verlaine

 • ***
 • 36
 • Lytis: Moteris
 • Of Love and Other Demons
Re: Nenaudojama klasė
« Atsakymas #14 Prieš 10 metus »
Ar ji bijo ariešto? Kodėl turėčiau ją arieštuoti?
- Ką čia vieki?- su šypsena paklausė Sonoros Darja.
Pati ji įsidėjo lazdelę į apsiaustą ir patraukė suolų labirintu.
- Matau ši klasė seniai nebenaudojama. Čia gali būti pavojinga.
Ji ranka nubraukė voratinklius nuo lentos. Ant jos dar netgi buvo kažkas parašyta, bet taip neryškiai, kad net Darja neįžvelgė kas. Jauna? Aš tik atrodau jauna. Gimiau dar prieš Hogvartso mūšį. Bet jai nebūtina to žinoti. Ji atsiduso ir pakėlusi kreidos gabalėlį ėmė ant lentos piešti gėles.