Pamokos

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Pamokų eiga

Pamokos vyksta joms skirtose skiltyse. Profesoriai jose sukuria naujos pamokos temą, ten užduoda klausimus ir laukia atsakymų.

Galima dalyvauti visose pamokose, į jas užsirašinėti nereikia (nebent to pageidauja mokytojas). Vienu metu galima dalyvauti vienoje, keliose ar net visose tuo metu vykstančiose pamokose. Kokias pamokas lankyti, renkasi pats mokinys.

Pamokos stilius

Pamoka gali būti dėstoma RPG, laisvuoju stiliumi arba maišant abu stilius.

 • RPG stiliaus pamokoje žinutės rašomos taip pat, kaip ir likusiame Magijos pasaulyje - aprašoma aplinka, personažo jausmai, mintys ir pan.
 • Laisvuoju stiliumi dėstomose pamokose reikia tik atsakyti į profesoriaus klausimus ir galima užduoti savo.
Pamokos tipas

Pamoka gali būti vien tik teorinė arba galima teoriją maišyti su praktika.

 • Pamokoje, kurioje analizuojama vien tik teorija, galima užduoti maksimaliai 5 teorinius klausimus.
 • Jeigu pamokoje atliekama praktinė užduotis, jos metu galima užduoti maksimaliai 2 teorinius klausimus.

Atsižvelgiant į pamokos tipą, atitinkamai skiriami taškai.

Pamokų laikas

Pamokos vyksta laisvu grafiku - kada profesorius sukuria temą, tada pamoka ir prasideda. Profesoriai planuojamą pamokos trukmę pažymi tvarkaraštyje, tad pagal tai galima orientuotis, kada ir kiek laiko trunka pamokos.

Pamokos temoje griežtai draudžiama rašyti, kaip personažas ateina į klasę. Visi pamokoje dalyvaujantys mokiniai jau yra klasėje. Už sakinius „Arwen atėjo į klasę, o pamoka jau buvo prasidėjusi“, „Atsiprašau, kad pavėlavau“ ir panašius gali būti atimami taškai.

Areštai

Už tam tikrus nusižengimus profesoriai gali skirti mokiniams areštus. Jie dažniausiai vykdomi kabinetuose, bet gali vykti ir kitur.

Dėstomi dalykai

 • Apsigynimas nuo juodosios magijos
 • Astronomija
 • Ateities būrimas
 • Herbologija
 • Kerėjimas
 • Magijos istorija
 • Magiškų gyvūnų priežiūra
 • Nuodai ir vaistai
 • Transfigūracija
 • Žiobarotyra

Aktyvios pamokos

Šiuo metu vykstančių pamokų sąrašas rodomas informaciniame bloke, forumo viršuje. Aktyvi pamoka yra tokia, kurios tema neužrakinta ir paskutinė žinutė temoje buvo parašyta ne seniau kaip prieš savaitę.

Aktyvios pamokos.jpeg

Įvertinimas

Už pamokas taškai skiriami pagal Švietimo departamento nustatytą tvarką. Profesoriams griežtai draudžiama mokinius vertinti pagal savo sugalvotus metodus.

Už teorinę ir praktinę pamokos dalis taškai yra pridedami atskirai.

 • Iš viso pamokoje, kurioje analizuojama vien tik teorija, maksimaliai galima gauti 10 taškų.
 • Jei pamokoje užduodami teoriniai klausimai ir atliekama praktinė užduotis, maksimaliai už pamoką galima gauti 14 taškų.
Teorinės dalies vertinimas

Pamokoje už atsakymą į vieną teorinį klausimą galima gauti nuo 0 iki 2 taškų:

 • 0 taškų – jei į teorijos klausimą atsakyta neteisingai.
 • 1 taškas – jei į teorijos klausimą atsakyta iš dalies teisingai.
 • 2 taškai – jei į teorijos klausimą atsakyta teisingai.
Praktinės dalies vertinimas

Už vienos pamokos praktinę dalį (nepriklausomai nuo to, kiek praktikos užduočių atliekama) mokinys gali būti įvertintas maksimaliai iki 10 taškų. Į juos turi įeiti visi profesoriaus norimi kriterijai, pvz. atsakymo žinutės įdomumas, originalumas, užduoties įgyvendinimas ir pan.

Papildomi taškai

Papildomų taškų skyrimas pamokose yra draudžiamas. Norint gauti papildomų taškų, galima atlikti namų darbų užduotis.

Taškų atėmimas

Pamokoje taškai atimami tik tiems mokiniams, kurie nesilaiko profesoriaus nustatytos tvarkos.