Magijos ministerija

Iš Interaktyvaus Hogvartso pagalba.

Kaip ir kas gali tapti Magijos ministerijos darbuotoju?

Magijos ministerijos darbuotojais gali tapti sąžiningi ir aktyvūs nariai, esantys forume ne mažiau kaip 3 mėnesius. Norint tapti vieno iš departamentų vadovu reikia išsiųsti užpildytą anketą Magijos ministrui. Anketą galite rasti čia

Norint tapti vieno iš departamentų darbuotoju, reikia rašyti asmeninę žinutę to departamento vadovui.

Magijos ministerijos atlyginimai

Kiekvieno sezono pabaigoje Magijos ministerijos darbuotojai gauna atlyginimus. Departamento vadovams skiriama 30 galeonų alga, o jų padėjėjams (darbuotojams) - 20 galeonų. Kiekvienas darbuotojas nepriklausomai nuo užimamų pareigų turi galimybę gauti papildomą bonusą už atliktą darbą.

Magijos ministerijos departamentų funkcijos

Lygis (Departamentas) Funkcijos
1 lygis - Magijos ministras ir jo patarėjai
 • Atrenka kitiems departamentams patikimus vadovus
 • Prižiūri kitų departamentų veiklą
 • Kontaktuoja su administracija
 • Radus tinkamą kandidatą, praneša apie jį Administracijai, kad Administracija patvirtintų arba atmestų kandidatūrą
 • Sezono gale pateikia ataskaitą Administracijai apie savo ir departamentų nuveiktą veiklą
2 lygis - Magijos įstatymų priežiūros departamentas
 • Privalo gerai būti susipažinę su taisyklėmis
 • Gaudo dalyvius, nusižengiančius taisyklėms
 • Rengia ataskaitas apie nusižengusius asmenis
 • Praneša apie nusižengusius asmenis teisėjui
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
3 lygis - Magiškųjų nelaimių ir katastrofų departamentas
 • Ieško forumo programinių klaidų ir jas įvardina administracijai
 • Teikia pasiūlymus forumo dalių (funkcijų) terminų ar aprašymų pakeitimui
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
4 lygis - Magiškųjų gyvūnų kontrolės departamentas
 • Kontroliuoja personažų stebuklingąsias galias, turimus augintinius, kitų rasių atstovus
 • Sudaro kiekvienos rasės, galios atstovų sąrašus
 • Priima prašymus tapti kitokios rasės atstovu, turėti antgamtinį gyvūną.
 • Apie nustatytus pažeidimus praneša teisėjui
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
5 lygis - Tarptautinio burtininkų bendradarbiavimo departamentas
 • Bendrauja su forumo nariais
 • Teiraujasi jų apie naujus pasiūlymus, reikalingus pakeitimus forumui
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
6 lygis - Magiškojo transporto departamentas
 • Ieško naujų narių forumui
 • Padeda naujiems nariams, kalbina juos ir siūlo pagalbą
 • Rūpinasi, kad nauji nariai pasiliktų forume
 • Koreguoja esamus ir kuria naujus pagalbos puslapio įrašus
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
7 lygis - Magiškų žaidimų ir sporto departamentas
 • Organizuoja žaidimus ir renginius
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
8 lygis - Vestibiulis ------------
9 lygis - Paslapčių departamentas
 • Stebi kitų ministerijos departamentų darbuotojų, profesorių ir kitų už ką nors atsakingų asmenų veiklą, kad viskas būtų vykdoma sąžiningai
 • Stebi, kad forumo nariai nepažeistų taisyklių, netrikdytų atmosferos ir nekurstytų nesantaikos
 • Apie pažeidimus praneša teisėjui
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą
10 lygis - Teismo salės
 • Priima kitų departamentų pateikiamus skundus
 • Veda užrašus apie pažeidėjus
 • Sprendžia, kokias bausmes skirti pažeidėjams
 • Apie priimtą verdiktą praneša ministrui
 • Gavus administracijos pritarimą, pritaiko pažeidėjams bausmes
 • Departamento vadovas sezono gale pateikia ataskaitą ministrui apie savo ir patarėjų nuveiktą veiklą