0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Prisijungęs Sorenas von Sjuardas

  • Eliksyrininkas ir magizoologas
  • *
  • 1706
  • Lytis: Vyras
  • Viskas įmanoma, tik kažin, kokia kaina.
Iš paskutiniu metu pelėdyne vykstančių diskusijų panašu, kad dalis forumiečių nesigilina, nesupranta ir netgi skleidžia klaidingą informaciją apie administracijos darbą bei priimamus sprendimus. Siekdami išvengti klaidingų interpretacijų, pateikiame pastebėtų situacijų ir reikšto nepasitenkinimo komentarus bei paaiškinimus.

Išskyrėme 4 pastebėtus punktus, dėl kurių pastaruoju metu buvo diskutuojama: atleidimai iš Magijos ministerijos, atleidimai iš profesorių, renginiai bei konfliktavimas pelėdyne.

Atleidimai iš Magijos ministerijos
Siekiant apsaugoti forumiečio privatumą, paprastai nėra viešai atskleidžiama, kurie forumiečiai iš MM išeina savo noru, o kurie būna atleidžiami už tam tikrą netinkamą veiklą. Tačiau du paskutiniai atleisti MM nariai tai paviešino patys, todėl slėpti šios informacijos nebėra prasmės.

Atleistiems iš MM nariams pranešama asmeniškai, už ką jie buvo atleisti, tad galbūt tai ir suteikia jiems progą interpretuoti atleidimo tvarką ir priežastį savaip bei skleisti forume melagingą informaciją. Klaidinga manyti, jog administracija ministerijos darbuotojus atleidžia šiaip sau, be rimtų priežasčių.

Viena iš priežasčių, už ką forumietis gali būti atleistas iš ministerijos, yra šiurkštūs MM darbo etikos pažeidimai:
  • MM archyvų informacijos paviešinimas už MM ribų (tai gali sukelti patyčias iš kokio nors forumiečio arba duoti kam nors nesąžiningą pranašumą, tarkim, galių gavime);
  • konfliktų kurstymas (MM yra administracijos dalis, todėl iš jos tikimasi taikaus ir nekonfliktiško elgesio);
  • sukčiavimas ataskaitose, nesąžiningai prisirašant kokius nors darbus, tikintis didesnio uždarbio;
  • šališkumas renginiuose, atskleidžiant, tarkim, viktorinos atsakymus dalyviams ir pan.
Nesunku suprasti, kaip tokie poelgiai gali pakenkti ir iš tiesų pakenkia forumui.

Kita priežastis gali būti savo pareigų nevykdymas – visgi MM nariams mokama alga, todėl logiška iš jų tikėtis atsakingumo. Savaime aišku, gali pasitaikyti situacijų, dėl kurių narys laikinai negalėtų dirbti, tačiau tam yra skirtos MM atostogos, kurių metu vadovą pavaduoja administracijos narys arba kitas MM narys.

Atleidimai iš Hogvartso profesorių
Kaip ir Magijos ministerijos darbuotojai, taip ir profesoriai iš darbo gali išeiti patys, arba už netinkamai vykdomą profesoriaus darbą gali būti atleisti iš pareigų. Profesoriaus veikla gali būti stabdoma jeigu (1) piktavališkai nesilaikoma taisyklių, (2) neatliekamos profesoriaus pareigos arba (3) jei pastebimas nuolatinis tvarkos nesilaikymas bei su profesoriaus pareigomis atsiradę pasikartojantys pažeidimai. Pirmi du atvejai yra laikytini sunkiais, dėl ko profesoriaus veikla gali būti stabdoma neribotam laikui, o pats profesorius – griežtai įspėjamas. Trečias punktas susijęs su elementarių pažeidimų gausa, nuolatos darančia įtaką profesoriaus darbo kokybei ir lygiavertiškam mokinių vertinimui.

Profesoriaus veiklos stabdymas dėl trečio punkto svarstomas tuomet, kai pastebimas itin gausus klaidų skaičius ar jų pasikartojimas, o ne vienkartinis nukrypimas. Apie pastebėtas klaidas profesorius yra reguliariai informuojamas, įvardinamos vietos, kurias reikėtų stengtis taisyti, taip pat pateikiamos rekomendacijos, kaip derėtų elgtis konkrečiose situacijose. Tik pasiekus aukštą nuolat atsirandančių pažeidimų ribą, imama svarstyti galimybė iki naujo sezono stabdyti jo veiklą. Tokiu atveju profesoriui yra paliekamos atviros durys sugrįžti kitą sezoną, o jo galimybes vėl tapti profesoriumi apibrėžia bendri visiems forumiečiams galiojantys reikalavimai.

Informuojant profesorių apie sprendimą iki sezono pabaigos nušalinti jį nuo pareigų, tuo pačiu yra įvardinama, ką jis galėtų daryti, kad iki kito sezono patobulėtų profesoriui reikalingi, su RPG pranešimais susiję įgūdžiai. Tačiau tik nuo paties forumiečio priklauso, ar jis atsižvelgs į pateiktas rekomendacijas.

Tie forumiečiai, kurie atsižvelgia į pateiktas pastabas bei iki sezono pabaigos pademonstruoja pažangą ir matomą pokytį savo veikloje, turi visas galimybes dalyvauti kito sezono profesorių atrankoje neatsižvelgiant į tai, jog buvo nušalinti nuo pareigų. Kitaip tariant, kitose atrankose forumiečiai dalyvauja kaip lygūs su kitais atrankos dalyviais.

Svarbu suprasti, kad profesoriaus veikla dėl pastebėtų klaidų stabdoma tam, kad forumietis susitelktų ties pagrindiniu forume reikalingu įgūdžiu – patirties kaupimu rašant RPG ir tam, kad geriau susipažintų su forumo tvarka. Šioje vietoje tikrai nėra jokių administracijos nusistatymų prieš konkretų asmenį, o sprendimas priimamas siekiant skatinti profesoriaus tobulėjimą ir jo darbo efektyvumą ateityje.

Renginiai
Paskutiniu metu „Pelėdyne“ ir už jo ribų buvo pastebėtas skleidžiamas pyktis ir dėl renginių detalių. Už įvairius renginius būna atsakingi bent keli žmonės (nebūtinai administratoriai), o renginiai yra skirti forumiečiams, norintiems čia laiką praleisti kitaip.

Administracijos atstovai skiria nemažai savo laiko renginių organizavimui, todėl yra itin nemalonu ir nepagarbu, kai „Pelėdyne“ eilinį kartą reiškiamas nepasitenkinimas dėl forume vykstančių renginių. Savaime suprantama, jog visi renginiai negali pavykti tobulai – kai kurių detalių ištobulinimui gali pritrūkti laiko, fantazijos ar kitų išteklių, kai kas negali pavykti tobulai dėl kai kurių forumiečių mažesnio aktyvumo.

Konfliktų kėlimas ir nepasitenkinimo reiškimas yra nepagarbu tiek kitiems renginio dalyviams, tiek renginio organizatoriams, todėl prašome nepatinkančiuose renginiuose arba nedalyvauti, arba bent jau duoti organizatoriams ar administracijai realių pasiūlymų ir idėjų, ką kitą kartą galima būtų padaryti geriau, kadangi tik turėdami konkrečių pasiūlymų, ką vertėtų pakeisti, galite efektyviai prisidėti prie renginio gerinimo ateityje. Jūsų mintys visuomet yra laukiamos ir į jas atsižvelgiama, tačiau jos turėtų būti išdėliotos taip, jog neskatintų pykčio ir nepagarbos, nes nekonstruktyvus priekaištų reiškimas neigiamai veikia ir pačius prie renginio prisidėjusius žmones – kitus forumo narius. Pasakyti pelėdyne, jog nepatinka renginys, aišku, nėra draudžiama, tačiau kelias dienas iš eilės ir įvairiuose kanaluose eskaluoti neapykantą, pridedant įvairių įžeidžiančių žodžių, nėra tinkama. Renginių organizatoriai labai stengiasi, kad renginiai patiktų kuo didesniam kiekiui forumo dalyvių, tačiau natūralu, jog kiekvienam žmogui neįmanoma įtikti, taip pat neįmanoma visko padaryti tobulai. Bet jei taip nutiko, kad kažkoks renginys ar jo dalis nepatenkino kažkieno lūkesčių, būtų gražu dėl to nepeikti organizatorių ir ypač - nenuteikinėti kitų narių galvoti taip pat. Bendraujant yra tikimasi abipusio supratimo, kadangi vieniems forumo nariams gali būti nesmagu dėl tam tikrų įvykių, tačiau ir kitiems forumo nariams, prisidėjusiems prie renginių organizavimo, itin nesmagu sulaukti nuolatinio į jų pusę nukreipto pykčio, be jokių adekvačių rekomendacijų, ką ateityje galima būtų daryti kitaip.

Konfliktai „Pelėdyne“
Palaikyti ar paguosti forumo narius (pvz., atleistus profesorius), jei šie apie tai paskelbė viešai, yra gražu, tačiau pakartotinas ir įkyrus klausinėjimas, kas nutiko, jei forumietis apie tai kalbėti nenori, tampa nepagarbiu ir pažeidžia jo kaip asmens privatumą. Taip pat nėra pagarbu pateikti savo nuomonę ar mintis kaip administracijos mintis, ar net svaidytis tokiomis replikomis, kaip „Jeigu kas nepalaiko, tai adminai“, nepasigilinant ar nesuprantant administracijos sprendimo priežasčių. Tai nėra panašu į realų palaikymą – labiau forumo griovimą ir eilinį neapykantos skleidimą, kadangi yra spekuliatyviai skleidžiamas subjektyvus nusistatymas iš tiesų nežinant, ką kiti žmonės (administracija) galvoja, ką palaiko, o ko – ne.

Norime priminti, jog „Pelėdynas“ nėra vieta, skirta konfliktams spręsti. Pastebėjus nusižengimus arba turint klausimų dėl administracijos veiksmų, kreiptis reikėtų į pačius administratorius asmeniškai arba „Trello“ sistemoje. Tiesa, visgi informaciją apie atleidimus administracija yra linkusi palikti privačia, nes, kaip jau minėta, tokios informacijos atskleidimas gali pakenkti paties forumiečio reputacijai, sukelti patyčias ir panašiai. Turėtumėte suprasti, jog būtent pykčių kėlimas ir klaidingos informacijos skleidimas pelėdyne griauna forumą bei jo atmosferą, todėl pastebėta nepagarba bei bandymai kaltinti ką nors nežinant situacijos gali iššaukti griežtas sankcijas. Nesantaikos kurstymas pelėdyne nėra būdas spręsti problemas ir išsiaiškinti nežinomus dalykus, juolab, kad subjektyvus asmeninis nusistatymas stipriai neigiamai veikia bendrą forumo bendruomenę. Tad svarbu tai, kad forumo atmosferą ir jo nuotaiką nustato ir labiausiai veikia patys forumo nariai bei jų pasirinktas tarpusavio bendravimo būdas, dėl ko kiekvienas forumo veikloje dalyvaujantis asmuo yra už tai atsakingas. Dėl šios priežasties bendraujant ir yra prašoma nepamiršti abipusio supratingumo, kadangi kiekvieno dalyvaujančio žmogaus elgesys ir žodžiai daro įtaką kitiems.

Tikimės, jog į mūsų komentarus jūs atsižvelgsite ir pastarųjų dienų sprendimų priežastys tapo aiškesnės,
IH administracija
Labiausiai Hogvartsui nusibodęs, 13 metų vedęs NIV pamokas ir senas kaip Žemės branduolys profesorius.
Vestuvių pasiūlymai nebepriimami, o senis mano paraše nevaizduoja Soreno.