0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Ashley Shaw

 • ****
 • 241
 • Lytis: Moteris
 • a wizard soul trapped inside a muggle body
O vasara ilgai netruko. Bent taip jau rodėsi merginai, nespėjusiai pasimėgauti saulės kaitra. Na, tačiau kas buvo, tas pražuvo. Rugsėjis jau atšlumsėjo, kartu su savimi atsinešdamas ir naujus, daug ką žadančius mokslo metus. O ir verdantį pilies gyvenimą bylojantis mokinių šurmulys vėl įsiviešpatavo pilyje. Ir išties, tas šurmulys nebuvo skausmas ausims. Ypač tada, kuomet tenka užsilikti mokykloje visiems atostogaujant. Atmosfera atostogų metu toli gražu nebūna tokia jauki. Tyla tampa tiesiog nebepakenčiama. Ir tai Ashley pasakytų iš savo nors ir mažutės, tačiau visgi profesorės patirties.
Koridoriumi jau slinko merginos figūrėlė. Gilus žvilgsnis it skenavo viską, ką tik pajėgė aprėpti. O pajėgė aprėpti laiptus. Rods, šimtus nelemtų laiptelių. Ir pagaliau Ashley priešakyje išdygo kur kas daugiau - durys. Jos kabineto durys. Išsitraukusi pergamento skiautę, kaštonplaukė priklijavo šią prie medinio jų paviršiaus bei nuėjo. Ir ne, ne į klasę ši įžengė. Tiesiog ėmė ir nuėjo. Kas puikavosi rašte, paklausite? Ogi pranešimas, skelbiantis, jog pamoka vyks ne kabinete, tačiau Didžiojoje salėje.
Štai, ji jau vietoje. Salė kaip niekada tyli. Nė gyvos dvasios. Tik Ashley. Tikiuosi, jis nepamiršo. O jei visgi pamiršo, įdomu, ką tamstele darytum? Galėtum krauti stalus vaišėm ir liepti visiems žiūrėt į lubas, kurios turėjo.. Vaikydama įkyrias mintis šalin, strazdanė sėstelėjo prie grifų stalo bei žvilgtelėjo į laikrodį. Matyt, reiks palūkėti.

((Pastabėlė: apsimeskite, jog esate Didžiojoje salėje, tačiau iš tikro pasiliksime astronomijos lentoje))
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Ashley Tonks »
P. S.I hope you're happy.

*

Neprisijungęs Frankas Stigleris

 • ****
 • 341
 • Lytis: Vyras
 • I will spill blood to defend what's mine
Palaidi plaukai, juodi marškinėliai ir džinsinis kombinezonas - štai kas šiandien puošė kerėjimo profesorių. Jis džiaugsmingai pašoko nuo kėdės ir pritūpęs kelis kartus perbraukė per drėgną Vario kailiuką. Draugelis tik tyliai sumurkė ir, pasisukiojęs prie kojų, movė į savo šiltą guolį.
Oberonas pakilo, burtų lazdelę įsikišo į kišenių, nuo stalo pagriebė knygas ir ramiai bei tyliai išsliūkino. Jam einant, jo garbanos taršėsi į visas puses, bet vaikinui tai patiko, vertė jaustis lyg Tsibėjoje.
Šiandien jis buvo susitaręs su Astronomijos profesore pravesti integruotą pamoką mokiniams, tad taip ir nesitvėrė savam kailyje. Pamoką jie susitarė pravesti didžiojoje salėje, po žvaigždėtu dangumi. Žinoma, profesoriai ilgai suko galvas, kaip suderinti kerėjimą su astronomiją, bet stipriai pasistengus pavyko.
Priėjęs prie didžiosios salės įėjimo, susitvarkė savo garbanas, giliai įkvėpė ir žengė vidun. Iškart pastebėjo prie stalo sėdinčią kolegę. Jai pamojavo tardamas:
- Laba diena, panele, - šiltai pasisveikino.
Jis priartėjo prie stalo, krestelėjo priešais merginą ir pasidėjo savo daiktus ant stalo.
- Taigi... Aš tuos paruošiu aplinką pamokai ir lauksime moksleivių.
Stipriai suėmęs burtų lazdelę, jos galą nukreipė į naktinį dangų.
- Starilex.
Netrukus viena po kitos žvaigždės pradėjo kristi nuo lubų ir skrajoti po salę. Tai atrodė itin mielai ir romantiškai, bet tai nebuvo koks nors pasimatymas. Tai buvo pamoka.
- Na va. Viskas parengta, - šyptelėjo jis.

*

Neprisijungęs Ashley Shaw

 • ****
 • 241
 • Lytis: Moteris
 • a wizard soul trapped inside a muggle body
Sunėrusi bei pasidėjusi rankas ant stalo, mergina žvelgė į lubas. Vaizdas buvo itin realistiškas. Jei nežinotum, jog tai tėra burtai, galėtum pamanyti, jog išties sėdi po atviru dangumi.
Netrukus prasivėrė ir durys, o į patalpą įžengė patsai juodaplaukis.
- Labas, - kiek ramiau atsikvėpė, išsprausdama ir šypsnį. - Jau maniau, jog pamiršai, - mestelėjo vaikinui.
Šiam išsitraukus lazdelę, Ashley įsmeigė žvilgsnį į lubas ir išvydo dar pasakiškesnį vaizdą nei prieš tai būta. Žvaigždės it skinami gėlės žiedlapiai atitrūko nuo lubų ir ėmė laisvai sklandyti.
- Vau, - tesugebėjo pratarti Ashley.
Tiesiogine ta žodžio prasme, ši buvo netekusi žado. Na, tačiau tęsti darbą reikėjo, o ir pirmieji mokiniai pamažu atklydo iki raštelyje minėtos vietos. - Pradėsim? - šyptelėjo kolegai bei pakilo iš savosios vietos.
Užėjus, rodos, paskutiniajam, profesorė prisiėmė garbę įžanginiam žodžiui.
- Sveiki visi. Džiugu ir vėl išvysti jau matytus bei dar visai naujus veidus, - šiltai apžvelgė visus. - Tie, kurie manęs dar nepažįstate, esu Ashley Tonks. Šiemet ir vėlgi dėstysiu jums astronomiją, - trumpai prisistatė. - Tačiau esu ne viena, - permetė žvilgsnį į greta stoviniuojantį vaikiną. - Šiandien man pagelbėti sutiko kerėjimo profesorius Oberonas Tanseris. Taip, tai bus integruota astronomijos ir kerėjimo pamoka, - patikino bei tęsė. - Na, o dabar eikime prie jūsų užduoties. Kaip matote, profesorius parūpino tinkamas darbui sąlygas. Dėkoju, - šyptelėjo šiam. - Iš astronomijos pusės, užduotis yra tokia - gausite po lapelį su tam tikro žvaigždyno pavadinimu ir turėsite sugauti jam priklausančią žvaigždę. Atsiminkite, jog žvaigždyno pavadinimas sutaps su jo įgautu pavidalu, - matyt, jog kiek paskubėjo, kadangi kūnai dar tebebuvo skrajojančios uolienos, tačiau visgi tai paakcentavo.
Baigusi, Ashley perleido žodį rudų akių savininkui, o pati tuo tarpu pasičiupo indą, sklidiną lapelių. Įdavė šį ir bekalbančiam Oberonui.
P. S.I hope you're happy.

*

Neprisijungęs Frankas Stigleris

 • ****
 • 341
 • Lytis: Vyras
 • I will spill blood to defend what's mine
Mokiniams susirinkus į didžiąją salę, profesorius pakilo nuo suolo ir nusekė kolegę. Atsistojo šalia Ashley ir leido jai kalbėti, klausydamasis kiekvieno žodžio. Mergina paaiškino, kad šiandien pamoka bus šiek tiek kitokia nei paprastai. Paminėjus Oberoną, jis šyptelėjo ir linktelėjo mokiniams.
Kolegė pradėjo aiškinti pamokos tikslą - sugauti reikiamą žvaigždę.
Baigusi kalbėti, ji kalbėjimo estafetę perdavė raguotajam vaikinui. Jis mirktelėjo kolegei ir pradėjo kalbėti:
- Žinoma, reikia čia įpainioti šiek tiek kerėjimo žavesio. Užduotis būtu gan nuobodi, jei tereiktų surast reikiamą žvaigždyną, taip? - šypsodamasis tarė jis. - Kur kas įdomiau būtų, jei jūsų norimi žvaigždynai virstų gyvais padarais, kuriuos jums reiktų sugauti.
Oberonas žavingai mostelėjo lazdele ir visi žvaigždynai transformavosi į gyvus padaras. Dabar po klasę bėgioji ir skrajojo gyvas balandis, banginis, feniksas, gyvatė, Heraklis, jautis, kentauras, lūšis, liūtas, lapė ir daugybė kitų atgijusių žvaigždynų.
- Nebijokite. Jie užkerėti taip, kad net pirštu jūsų nenuskriaus, tačiau tai nereiškia, kad jie patys prieis prie jūsų. Jie visomis išgalėmis bandys pasprukti nuo jūsų. Jūsų užduotis juos sugauti naudojantis Ferinus kerais. Jie padarą suriš Fenrio virvę, kuri jį verš tol, kol jis vėl atvirs į tikrą savo pavidalą - žvaigždyną. Tada tereiks į jį nukreipti lazdelę ir ištarti... - atsigręžė į astronomijos profesorę. - Imto Staro burtažodį. Ar nesuklydau, profesore? Pastarieji kerai pasisavins iš žvaigždyno žvaigždę ir užduotį būsite įvykdę.
Giliai įkvėpė ir į rankas paėmė stiklinį rutulį, kurio viduje buvo daugybė lapelių. Tokį patį turėjo ir Ashley.
- Nieko nelaukite ir ateikite išsitraukti žvaigždyną, kurio žvaigždę turėsite gauti kerų pagalba.

Norėtume bent trijų postų. Nesėkmės, įvairios problemos tik paįvairina pasakojimą, tad nebijokite klysti. Sėkmės ;)

((dėl kilusio jau ne vieno klausimo, čia tokia užduoties santrauka - pasiimate lapelį iš profesorių, kuriame tam tikro žvaigždyno pavadinimas bus. Jis sutaps su po salę skraidančio gyvūno pavidalu. Pvz.: ištraukiat avino žvaigždyną - turit pagauti aviną. O pagaunat su Ferinus kerais (jie supančioja padarą virvėmis ir veržia, kol šis atvirsta į savo pradinę formą - žvaigždyną. jei vis dar neaišku, vaizdas maždaug turėtų būti toks - virvės spaudžia, kol galiausiai vienoje vietoje pasipila daug žvaigždučių). Kai jau turite daug žvaigždžių, naudojate Imto Staro kerus - jie pasisavina vieną žvaigždyno žvaigždę. Jei dar kas neaišku, kreipkitės į bet kurį iš mūsų.))
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Ashley Tonks »

*

Neprisijungęs Bastiano Zuccarelli

 • Šluotų meistras
 • ****
 • 259
 • Lytis: Vyras
 • Mamma mia!
   Trečiakursis grifiukas astronomijos pamokose jau jautėsi kaip senbuvis. Bent jau toks manėsi esąs, kai ėjo į astronomijos bokštą, dairydamasis aplinkui nedraugiškų veidų, kad galėtų jų laiku išvengti. Per tiek laiko jau buvo įpratęs net iš pažiūros mielame mergaitės veide atpažinti panieką ar klastą. Kartais net ten, kur iš tikrųjų to nebuvo. Beje, tik atėjęs ilgą ir varginantį kelią į bokštą jis sužinojo, jog pamoka vyks Didžiojoje salėje. Padususiojo nuo ilgo lipimo laiptais laukė ir ilga kelionė atgal.
   Įėjęs į klasę iš įpročio linktelėjo galva profesorei - tik tada suprato, jog pasisveikino ne su astronomijos profesore, o su kerėjimo profesoriumi. Tik tada, kai pamatė šalia jo esančią Grifų Gūžtos vadovę, kaip staiga sugniaužė kažkoks šaltis, taip staigiai ir atsitraukė. ,,O ką gi jis čia veikia?" - retoriškai paklausė berniukas.
   Kai profesoriai išdėstė užduotį, Marcus'as atsiduso ir apžvelgė didžiąją salę. Žvilgsnį sutelkė ties kentauru ir banginiu - šie buvo didžiausi, todėl logiška, kad juos pagauti turėjo būti lengviausia. Bet čia įsijungė grifiškos savigarbos režimas - jis nenorėjo daryti pačios lengviausios užduoties. Tegu klastuoliai tinginiai ją daro.
   Ak... Lapukai... Vadinasi, pasirinkimo nebus. Grifas tingiai nupėdino prie savo koledžo vadovės ir kiek pamakalavęs smulkia ranka po stiklinį indą (tarsi tai padėtų ištraukti kažką laimingo), lapelį išsitraukė. Išsitraukęs beveik iškart jį išlankstė ir perskaitė: ,,Gyvatė". Mintyse keiktelėjęs Marcus apsižvalgė kokio nors klastuolio - ar nenorės kas apsikeisti užduotimis?
„Bet turėtum susimąstyti, ar tavo moralė nesivolioja ten, kur siunti kavą", - Mio

*

Neprisijungęs Adelė Ginger

 • Burtininkė
 • ****
 • 421
 • Lytis: Moteris
 • extra meilės kamuoliukas
  Varniukė atidundėjusi į astronomijos bokštą buvo anksti, tikrai anksti. Prabuvus jame gal kokias dvidešimt minučių suvokė, kad ant durų priklijuotas pergamento lapelis, tad ši jaunuolė perskaičius, jog pamoka vyks Didžiojoje salėje atsiduso. O aš jau buvau taip gerai nusiteikus...
  Patekusi į salę Adelė nusišypsojo profesorei ir susiradusi savo koledžo stalą numetė ant jo savo užrašus ir plunksnakotį. Pastebėjusi, jog profesorė Ashley buvo ne viena, o šalia jos stovėjo ir kerėjimo profesorius Oberonas Tanseris, Adelė suprato, jog pamoka bus integruota, todėl kiek stryktelėjo iš laimės, šiai visada patikdavo tokios pamokos.
  - Labas rytas,- mandagiai pasisveikino šviesiaplaukė su abejais profesoriais.
  Išklausiusi užduotį, blondinė apsižvalgė aplink salę ir susižavėjusi norėjo jau griebti musės žvaigždyną, tačiau ją sulaikė tas lapukų traukimas. Ši kyštelėjo ranką į stiklainį ir išsitraukė nedidelį lapelį, kuris buvo sulankstytas, tad trečiakursei teko jį išlankstyti. Chameleonas! Visai arti musės žvaigždyno, super, man patinka! Varniukė akimis apžiūrėjo salę bandydama surasti tą spalvas keičiantį padarą, o šios rankoje jau puikavosi drebulės medžio burtų lazdelė.
Dieve, kai tai nesvarbu
Ir neteka vanduo, nors verkiu.


*

Neprisijungęs Skylar Rivers

 • III kursas
 • *
 • 21
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Varnė išleido gilų atodūsį, kai prieš akis pamatė tuziną laiptelių, vedančių į astronomijos bokštą. Merginai kita pamoka turėjo būti astronomija. Trylikametė, išvarginta visų priešais buvusių pamokų, susirinko iš rankų iškritusias knygas ir ėmė kilti laiptais, skaičiuodama kiekvieną laiptelį, tarsi tai padėtų jai greičiau priartėti prie pamokos vietos. Pasiekus tikslą, Sky šnopuodama pakėlė akis ir išvydo lapelį ant astronomijos durų, kuriame buvo minėta, jog pamoka vyks Didžiojoje salėje. Burbėdama sau panosėje už veltui išnaudotas paskutines savo jėgas mergina ėmė leistis žemyn.
Nežinodama ko tikėtis, varnė įžengė į Didžiąją salę ir pakėlus akis išvydo žvaigždėtą dangų, kuriame spindėte spindėjo žvaigždės, įvairūs dangaus kūnai. Na, gal tai buvo šiek tiek pagražintas naktinio dangaus vaizdas, kadangi tikras dangus, jos nuomone, atrodė šiek tiek per daug nuobodus palyginus su tai.
Klausydamasi, tiksliau, stėbėdama du jaunuolius, vedančius pamoką, Skylar mąstė, ar šiuos balandėlius sieja tik pamoka ar kažkas daugiau. Mergina per visą šį laiką stebėjo mokytojus, kiekvieną jų susižvilgčiojimą, bandydama "pagriebti" kokią žiežirbą tarp jų, pagal kurią Rivers galėtų daryti išvadas. Deja, prasidėjus pamokos praktikai, varnei nepavyko nieko užčiuopti. O gal ji tiesiog nepastebėjo? Šypsodamasi savo nekaltute šypsena, Skylar iš stiklinio rutulio ištraukė vieną lapelį, kuriame, pasak profesorių, turėjo būti paminėtas gyvūnas. Liūtas - mintyse perskaitė ištrauktą gyvūną ir ėmė žvalgytis po klasę, ieškodama to didelio kačiuko.

*

Neprisijungęs Bastiano Zuccarelli

 • Šluotų meistras
 • ****
 • 259
 • Lytis: Vyras
 • Mamma mia!
   Deja, nei norinčių apsikeisti užduotimis, nei šiaip klastuolių Marcus'as nepamatė. Tiek jau tos, kas kliuvo - tas. Grifiukas nudūlino ieškoti gyvatės.
   Pasilenkęs, kad jo nekliudytų turbūt kažkieno jau vaikomas liūtas, grifiukas su pavydu nužvelgė tą kilnų ir didingą žvėrį. Ką gi, matyt, taip lemta. Bet štai nusukęs žvilgsnį į kitą pusę Sarcasmison'as pagaliau ir išvydo pro kentauro kojas bevinguriuojančią gyvatę. Nieko nelaukdamas atsargiai nucimpino šio gyvūnėlio link - aišku, nepastebėtas neliko. Visi žvaigždynai buvo įsibaiminę artėjančių galimų (ar veikiau garantuotų) smurtautojų ir šokdavo į šoną vien pamatę kokį nors į juos žiūrintį ar einantį moksleivį. Gyvatė Marcus'o ir nebūtų pastebėjusi, jeigu ne šaulio atsitraukimas ir geras atsitrenkimas į ožiaragį.
   - Ferinus! - šūktelėjo grifas visai nieko nesitikėdamas. Tačiau kerai pataikė ir gyvatę apsivijo, rodos, dar krūva ar už ją kur kas didesnė gentainė. Ir ėmė spausti, spausti, spausti. Kažkas bemaž sunkėsi iš veržiamos roplio skūros - ar tik ne kraujas. Bet nelauktai virvių ir gyvačių kamuolėlis ėmė švytėti...
„Bet turėtum susimąstyti, ar tavo moralė nesivolioja ten, kur siunti kavą", - Mio

*

Neprisijungęs Matthew Turner

 • Herbologijos profesorius
 • *
 • 401
 • Lytis: Vyras
 • "Ir dar - išmok kerėti." - Melijandra Julija Lorijan
Matthew kiek apsnūdęs keliavo į astronomijos pamoką. Jam šis mokslas visada atrodė keistas ir beprasmis. O čia dar magijos mokykloje... Ką magiško galima sugalvoti astronomijoje? Tai paprasčiausias... Net nežinau kaip pasakyti mintyse skundėsi Matthew lipdamas bokšto laiptais. Užlipęs iki kabineto durų, berniukas nebuvo patenkintas: Čia lipau tik tam, kad pamatyčiau, kad atėjau be reikalo? Viršūnė...
Nupėdinęs į didžiąją salę ir ten pamatęs du profesorius, iš kurių vieną atpažino kaip kerėjimo, visai apsidžiaugė. Na, gal bus bent kiek įdomiau. Tikiuosi, kad jie neįsigudrino astrologijos pavadinti astronomija...
Užduotis Matthew visai sudomino, tačiau berniukas iš karto nutarė, kad jam nepavyks. Per daug magijos...
Vis dėlto prisiartinęs prie profesorių išsitraukė lapelį ir perskaitė:
- Banginis.
Hm... Turėtų būti didelis. Ir turėtų gyventi vandenyje. O gal čia logikos ieškoti nereikia? visai pasimetė Matthew ir patraukė ieškoti banginio.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Matthew Turner »

*

kablelis

Stevie bėgte bėgo į astronomijos pamoką. Nors jai kažką naujo išgirsti buvo sunku, vis dėlto šios pamokos antrakursę žavėjo. Tačiau pirmiausia antrakursę nustebino raštelis ant durų, pranešantis, kad teks keliauti į didžiąją salę. Stevie nuskubėjo ten.  Ją visada stengdavosi atsidurti klasėje anksti. Vien jau tam, kad galėtų pajusti astronominę dvasią. Todėl vos atidariusi duris ir ten pamačiusi bent kelis moksleivius grifiukė nustebo. Metusi žvilgsnį į mokytojos stalą mergaitė pajuto dvejopus jausmus: jai patiko ten pamatyti profesorę Tonks, astronomiją dėsčiusią pernai, tačiau ką, po galais, ten veikia kerėjimo profesorius, berods pavarde Tanseris?
Integruota pamoka? niūriai paklausė savęs Stevie, gailėdamasi, kad nepavyks pelnyti Grifų Gūžtai teorinių taškų. Ką gi, bent praktikoje reikės atidirbti nutarė mergaitė. Išsitraukusi lapelį Stevie pamatė žodį slibinas.
- Na, man ir sekasi. Tai mirtys, tai kova su juodąja magija, o čia dar slibiną išsitraukiau... - tyliai pasakė sau grifiukė.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Stevie Green »

*

Neprisijungęs Adelė Ginger

 • Burtininkė
 • ****
 • 421
 • Lytis: Moteris
 • extra meilės kamuoliukas
  Trečiakursė varniukė akylai stebėjo chameleoną, kuris puikavosi tiesiai prieš jos akis. Šis vis judėdavo ir keisdavo spalvą, todėl Adelė nesugebėjo jo sugauti, tačiau dabar, dabar jis buvo nusilpęs ir mergikei atstačius į jį lazdelę, jis nebejudėjo, lyg sustingo.
- Ferinus,- ramiai ištarė mergina, tačiau nieko neįvyko.- Juokaujat? Aš tiek jį laiko gaudžiau,- susinervinusi atsiduso Adelė, kai chameleonas pakeitė spalvą ir vėl dingo iš jos akių.
  Man gal pačiai chameleonu pasiverst, kad pagaučiau šitą niekšelį? Šviesiaplaukė staigiai apsidairė aplinkui, pamačiusi, jog jos ieškomas gyvis sugebėjo nusigauti į kitą salės galą, net nesižvalgydama į šalis įsibėgėjusi nuskuodė ten kur buvo chameleonas ir sušuko:
- Ferinus!- virvės, atsiradusios aplink gyvūną, padėjo jį spausti.- Ojej, nekoks vaizdelis sakyčiau,- burbtelėjo Adelė.
  Šiai dar kažką paburbėjus bjauraus apie šių virvių veiksmą, ją nutrenkė didžiulis šviesos kamuolys ( ne ne, tik nieko blogo nepagalvokit, ją iš nuostabos nutrenkė, o ne kokia nors didžiulė jėga).
- Oho, kietai,- sumurmėjo varniukė pasitaisydama savo kaklaraištį, kuris puikavosi ant jos kaklo.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Adelė Ginger »
Dieve, kai tai nesvarbu
Ir neteka vanduo, nors verkiu.


*

kablelis

Pamačiusi, kad nemaža dalis moksladraugių jau gerokai pasistūmėję su užduotimi Stevie nuskubėjo ieškoti savojo gyvūno. Nelabai žinodama, kaip atrodo slibinas, grifiukė tikėjosi, kad pavyks jį atpažinti. Kaip nors. Atmetusi keletą gyvūnų Stevie išsirinko du variantus, kurie galėjo būti tas, ko jai reikia. Slibinas turėtų turėti ilgą uodegą, ar ne? paklausė savęs antrakursė, tad pasirinko tą, kurio uodega buvo ilgesnė.
- Na ką, bičiuli, žaidimas prasideda, - sumurmėjo Stevie. - Tik pala... Koks ten tas burtažodis?
Keikdama save už užmaršumą Stevie bandė įsiklausyti, ką sako netoliese esanti varnanagė. Ferinus? Gerai išgirdau? Tikėkimės...
- Ferinus! - šūktelėjo Stevie. Iš lazdelės išsiveržė plona virvelė, bet ji tik nukrito ant žemės. - Na tai, Green, kurgi tau pasiseks iš pirmo karto. - Ferinus! - šūktelėjo ji garsiau. Ši kartą pasisekė geriau: virvė buvo gerokai tvirtesnė ir ji nuskriejo prie numanomo slibino. Tačiau čia iškilo netikėta kliūtis: slibinas pradėjo pašėlusiai priešintis mergaitės kerams ir netrukus nutraukė virvę. Stevie dar kartą sušuko burtažodį ir netrukus jį pakartojo. Dvi virvės apsivijo slibiną, tačiau tas ir toliau priešinosi. Grifiukė netekusi vilties pakėlė ranką ir paklausė:
- Ką man daryti, jeigu šitas slibinas visą laiką nutraukia virves?
Labiausiai Stevie tikėjosi, kad profesorė nepraneš "džiugios" naujienos, kad ji kovoja visai ne su slibinu...

*

Neprisijungęs Matthew Turner

 • Herbologijos profesorius
 • *
 • 401
 • Lytis: Vyras
 • "Ir dar - išmok kerėti." - Melijandra Julija Lorijan
Ko aš ieškau? paklausė savęs Matthew geras kelias minutes pavaikščiojęs po salę. Ak taip Banginio atsakė berniukas sau ir patraukė toliau. Jis labai nuoširdžiai tingėjo ką nors daryti. Kodėl negalime sėdėti suoluose ir daryti ko nors paprasto? liūdnai galvojo Matthew. Kas čia? Biologija? Iš kur man žinoti, kaip atrodo banginis? Juk yra ir delfino, ir žuvų žvaigždynas. Net ir hidros, kuri, tiesa, nežinau, ar yra gyvūnas. Iš kur man žinoti, ar tai banginis, ar ne?! Vis dėlto jį pamatęs pirmakursis net neabejojo, kad rado tai, ko ieškojo. Ir dabar su šituo žvėrimi man kažką reikia padaryti?.. Na gerai.
Matthew išsitraukė lazdelę ir nukreipė ją skraidantį banginį. Ir tada giliai susimąstė. Atrodė, kad vėl pamiršo, ką bedarąs, tačiau netrukus sušuko:
- Ferinus!
Nieko neįvyko. Visiškai nieko. Matthew susiraukė ir, įdėjęs visas valios pastangas dar kartą pabandė:
- Ferinus!
Šį kartą pavyko. Ar bent jau buvo panašiau į tai, kad pavyko. Virvės nuskriejo prie banginio ir jį supančiojo. Gyvūnas suvirpėjo, bet netrukus, matyt, suprato, kad priešintis beprasmiška. Matthew kiek pakraupęs žiūrėjo, kaip virvės pamažu traiško gyvūną.

*

Neprisijungęs Ashley Shaw

 • ****
 • 241
 • Lytis: Moteris
 • a wizard soul trapped inside a muggle body
Kai užduotis jau buvo išaiškinta, Ashley pagaliau galėjo ramiau atsikvėpti. Mokiniai bemaž pradėjo darbus, tad nenorėdama maišytis jiems, profesorė žvilgtelėjo į Oberoną, o tada į vieną iš keturių Didžiosios salės stalų, lyg šį kalbindamasi prisėsti. Visgi atsakymo ji ilgai nelaukė bei nužingsniavo tikėdamasi, jog ir vaikėzas sekė iš paskos. Na, o jeigu ir nesekė, tai būtų jo asmeninė problema - lai sau stoviniuoja vienas.
Tik štai ilgai sėdėti rudaplaukei neteko - Ashley išvydo pakeltą vienos mokinės ranką, o netrukus jos ausis pasiekė ir klausimas. Priėjusi prie mokinės, strazdanė paprašė panaudoti kerus dar kartelį. Išvydusi slibino nepasiekiančias virves, ši geriau įsižiūrėjo į reikiamu gyviu laikomą taikinį ir į netoliese sparnais plasnojantį panašų trigalvį.
- Galbūt išbandyk kerus ant štai to gyvūno, - žvilgsniu parodė, laukdama rezultatų.
P. S.I hope you're happy.

*

Neprisijungęs Mayra Llewellyn

 • Burtininkė
 • *****
 • 798
 • Lytis: Moteris
 • NaH
Sužinojusi, kad pamoka vyks Didžiojoje salėje, mergaitė iškart suprato, kad bus įdomi pamoka. Pravėrus salės duris, Mayra nenustebo pamačiusi ten ir kerėjimo profesorių. Juk jeigu pamoka ne kabinete, dažniausiai ji būna sujungta su kitomis pamokomis. Išklausiusi užduotį, klastuolė nuėjo prie profesorių ir gerokai pamakalavusi ranką pagaliau išsitraukė sulankstytą lapelį.
-Siurblys...-nustebusi sušnabždėjo Mayra. Ji net neįsivaizdavo, kaip atrodo siurblio žvaigždynas ir kodėl jis išvis yra, juk siurblys nei gyvūnas, nei mitologinė būtybė. Sutrikusi, klastuolė apsidairė ir pamatė ilgą, panašų į gavatę žvaigždžių derinį. Tai turbūt ir bus siurblys. Išsitraukusi lazdelę, mergaitė nuskubėjo paskui žvaigždyną.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 2 metus sukūrė Mayra Wallflower »