0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Ema Filch

Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #15 Prieš 3 metus »
 Ema mėgavosi nuostabiu rytu, paukščių giesmėmis, kai suprato, jog tuoj nuskambės varpas. Ši nuskubėjo link Šiaurinio bokšto. Laimei ji įėjo į klasę su lig varpu ir spėjo užsiimti savo mėgstamiausia vietą.
Pamokos tema buvo Graikų mitologija. Profesorė uždavė ganėtinai lengvą klausimą - kas tos moiros? Emai labai patikdavo Graikų mitologija ir ji puikiai žinojo atsakymą, todėl drąsiai pakėlė ranką ir tarė :
- Moiros, graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vadinamas Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį.
 Ema didžiavosi savimi ir savo atsakymu. Jos veidas tiesiog švietė, mat ir klausimas buvo lengvas ir tema ( Ema buvo perskaičiusi beveik viską apie Graikų mitologiją)
 

*

Neprisijungęs Grace Baskin

 • III kursas
 • *
 • 5
 • Taškai:
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #16 Prieš 3 metus »
Elissa lėtu žingsniu pėdino Šiaurinio bokšto link, siūbuodama nuo vienos kojos ant kitos, ji gailėjosi, kad naktimis pasislėpusi po anklodę ir pasidėjusi žibintą skaitydavo knygas. Su lig varpu mokinių būrys, taip pat ir Elissa užvertė ateities būrimo klasę. Elissa paskubomis užsiėmė geltoną pufą ir jame patogiai įsitaisė. Patrynusi akis ir plačiai nusižiovojus, mergaitė paskendo savo mintyse, kaip ji norėtų gulti į minkštus patalus ir gerai išsimiegoti. Netrukus jos mintis prablaškė mokytojos klausimas apie moiras. Minutę ar dvi patylėjus ir gerai pakrapščius galvą Elissa išlemeno:
-Kiek žinau, moiros tai graikų mitologijoje, likimo ir mirties deivės,- ilgai nelaukus mergaitė prisiminė dar šį tą, - Moirų yra trys, tai Kloto, Lachesė ir Atropė.
Elissa pasididžiuodama iškėlė galvą, vis dėl to, knygų skaitymas naktimis kartais duoda ir gero.

*

Neprisijungęs Una Silver

 • III kursas
 • *
 • 4
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • All monsters are human
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #17 Prieš 3 metus »
Vanesa jau senai domėjisi graikų mitologija, tačiau vis neprisiversdavo savo noro išpildyti. Taigi jai šiandien ši pamoka yra geriausia.
Ji vėlgi truputuką nedrąsiai pakėlė ranką ir atsakė:
- Moiros tai graikų mitologijoje trys likimo ir mirties deivės. Dzeuso ir Temidės dukros. Šios deivės prižiūrėjo kiek  vienos gyvos ar nemirtingos gyvybės gyvenimo siūlą nuo gimimo iki mirties. Moirų bijojo netgi dievai! Moirų vardai yra: Kloto, Lachesė ir Atropė.  Tikriausiai kyla klausimas iš kur Vanesa apie tai žino jei nesidomėjo? Jai tai papasakojo jos mama. Nes Vamesos mama labai domėjosi graikų mitologija taigi ir Vamesai šiek tiek papasakojo. 

*

Neprisijungęs Charlotte Faun

 • Burtininkė
 • ***
 • 112
 • Lytis: Moteris
 • It is what it is.
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #18 Prieš 3 metus »
Charlottė greitu žingsniu ėjo link Ateities būrimo pamokos kabineto. Ji žinojo, kad nevėluoja, bet vis tiek ėjo greitai - taip eidavo visada. Netrukus ji įėjo į klasę, o tada atsisėdo and vieno iš laisvų minkštų pufų. Tuomet kitame klasės gale pastebėjo savo sesę Alisą. Deja, šioji jos nematė. Mergaitė savo žvilgnį nuo sesers nukreipė į mokytoją ir išklausė jos užduotą klausimą. Hm... Tikrai esu skaičiusi apie moiras. Tik kodėl būtent dabar nepamenu, kas jos iš tiesų yra? Jos arba trys gerosios gimimo deivės, saugančios vaiką nuo piktų dvasių, arba trys mirties ir likimo deivės., - galvojo ji. Varniukė taip norėjo atsakyti į klausimą, kad nusprendė surizikuoti ( ko niekada nedarydavo ) ir pasirinkti antrąjį variantą, nors tiksliai nežinojo, ar jis teisingas. Varniukė paklėlė ranką ir prabilo:
-Moiros yra graikų mitologijos mirties ir likimo deivės. Jų iš viso yra trys - Kloto, Lachesė ir Atropė. Kloto audžia gyvenimo giją savo verpstu, Lachesė nulemia žmogaus gyvenimą dar jam negimus, o Atropė nutraukia gyvenimo giją, yra mirties pobūdžio parinkėja. Sakoma, kad netgi dievai bijodavo moirų. - varniukė nusišypsojo, nes kol kas niekas nepasakė, kad ji klysta. Tuomet tesė savo atsakymą, -Manoma, kad šios trys deivės yra Dzeuso ir Temidės arba Anankės dukros. Kloto yra pati jauniausia iš visų moirų, Lachesė yra, kaip sakoma, "vidurinysis vaikas", o Atropė - pati vyriausia iš trijų moirų.
Charlottė užsimerkė tikėdamasi, kad tuoj kažkas jai paprieštaraus, o mokytoja iš jos koledžo atims kelis taškus už knygų neskaitymą ir neteisingą atsakymą, tačiau nieko panašaus neįvyko. Tai pastebėjusi, mergaitė ko gero labiau džiaugėsi ne dėl to, kad niekas jai nepasakė nieko blogo, nes ji greičiausiai atsakė teisingai, o dėl to, kad ji neapsirinko bandydama rizikuoti. Na, rizikuoti visai smagu, - pagalvojo ji ir šyptelėjo.
"It was worth a wound —
it was worth many wounds —
 to know the depth of loyalty and love which lay behind that cold mask''*

Neprisijungęs Hilda Chevalier

 • II kursas
 • *
 • 9
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #19 Prieš 3 metus »
Rytas. Hilda nuskubėjo į ateities būrimo pamoką. Tai buvo pati mėgstamiausia jos pamoka. Įėjusi į klasę ji pasisveikino su profesore ir atsisėdo į likusį laisvą fotelį.
Prasidėjo pamoka. Profesorė pasakojo apie graikų ateities būrimą. Hilda Išgirdusi klausimą pakėlė ranką.
- Moiros yra trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūri kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties.
Pirmoji Kloto- Audžia gyvenimo giją savo verpstu.
Antroji Lachesė- Ji nulemia žmogaus gyvenimą prieš jam gimstant. Lachesė matuoja gyvenimo giją su lazdele.
Trečioji Atropė- gyvenimo gijos nutraukėja. Ji parenka mirties pobūdį. Kai ji nukerpa giją žemėje kažkas miršta.

*

Neprisijungęs Freya Nyxia Fireblood

 • III kursas
 • *
 • 57
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • probably gonna kick your ass
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #20 Prieš 3 metus »
Freya, vis dar užsimiegojusi, tyliai įsmuko į Ateities būrimo pamoką ir klestelėjo į paskutinį suolą. Skirtingai nei per Transfigūraciją, Nyxa nenorėjo, jog į ją kreiptų dėmesį. Ji nelabai domėjosi (ar tikėjo) galimu ateities numatymu, todėl buvo nusistačiusi prieš šią pamoką. Tačiau, mokytojai pradėjus pamoką, Freya iškart sukluso. "Moiros?.." - nudžiugusi mintyse sušuko Freya. Jau nuo vaikystės besidominčiai graikų mitologija, ji galėjo save laikyti bene eksperte.. "Kloto, Lachesė ir Atropė.. Dzeuso dukros ir likimo bei mirties deivės. " - merginos pasąmonėje iškart suskambėjo balselis. Tačiau Nyxa nespėjo ištarti savo atsakymo - buvo daug greitesnių už ją. Pavarčiusi knygą, mergina atrado įdomios informacijos.
Citata
MOIROS
Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos. Pagal Hesiodo „Teogoniją“ moiros buvo Niktės dukterys.
Niktė arba Nikstė (gr. Νύξ – naktis) – graikų mitologijoje – pirmapradė deivė, nakties personifikacija. Niktės pagimdyti tokie vaikai: Momas („kaltė“), Ponas („sunkus darbas“), Moras („pražūtis“ ar „likimas“), Tanatas („mirtis“), Hipnas („miegas“), hesperidės, kerės, moiros, Nemezidė...
Vėliau, pasitaikius progai, ir Freya nusprendė pasireikšti:
- Pasak vienus šaltinius, Moiros yra Dzeuso dukros. Tačiau pagal kitus jos buvo pirmapradės deivės Niktės dukros. Moiros buvo ne tik graikų mitologijoje. Žinoma, moiromis jas vadino tik graikai, tačiau tokios trys deivės egzistavo ir romėnų kultūroje bei tikėjime - čia jos buvo vadinamos parkomis. Kloto buvo vadinama Nona, arba devintąja, Lachesė - Decima (dešimtąja), na, o Atrope, kuri, kaip ir minėjo bendraklasės, spręsdavo mirties pobūdį, buvo pavadinta tiesiai šviesiai - Morta, arba Mirtimi.
Daugiau pasakoti Freya nepanoro - tik būtų pakartojusi bendraklasių jau pasakytą informaciją. Ji nustebo, išgirdusi dar negirdėtų pasakojimų apie šias tris dievybės, todėl toliau pamokos klausėsi ištempusi ausis. Beklausydama net nepajautė, kaip užrašų knygelės paraštėje pradėjo paišyti tris moiras...
a proud slytherclaw at heart; probably gonna kick your ass.

*

Neprisijungęs Klarė Konė Karter

 • VII kursas
 • *
 • 551
 • Taškai: 24
 • Lytis: Moteris
 • Al que al cielo escupe, en la cara le cae.
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #21 Prieš 3 metus »
Anksti ryte nubudusi Klarė nenorėjo valgyti, todėl bėgste bėgo mokytis dalyko, kurio pamokoje dar nė karto neteko lankytis - ateities būrimo. Pasisveikinusi ir radusi laisvą vietą, ji laukė užduoties. Išgirdusi klausimą, suprato, kad bent čia jos pačios žinios bus naudingos, mitologija ji domėjosi jau nuo mažens. Namie turėjo pilną lentyną mitologijos knygų - daugiausia graikų ir romėnų.
- Dzeusui ir jo broliams pasidalinus žemės, vandens ir požemio karalystes, jiems neliko pavaldus žmonių likimas, jo kalvėmis tapo Dzeuso dukros - moiros. Vaizduojamos kaip trys mergelės, jos audė žmogaus likimą. Kloto pradeda verpti siūlą prieš kūdikiui gimstant, Lachesė atmatuoja jo ilgį , o Atropė, laikydama svarstykles ir žirkles, jį nukerpa ir žmogus miršta. Moiros vaizduojamos kaip mergelės ir yra galingesnės už patį Dzeusą.
Didžiuodamasi, jog galėjo atsakyti, Klarė džiaugėsi ir supratusi, kad bus tikrai įdomu klausėsi profesorės ir kitų, laukdama kitos progos pasisakyti.
Y cada anochecer es una cita entre misterio y realidad para que no se te olvide soñar

*

Neprisijungęs Reina Devynbalsė

 • IV kursas
 • *
 • 33
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #22 Prieš 3 metus »
Olivia neskubėdama pėdino mokyklos koridoriais į Ateities Būrimo pamoką. Rytas jai buvo sunkus, todėl mergina norėjo bent pasigrožėti sniegu lauke. Oras buvo gražus, ir klastuolė atsiduso, norėdama išeiti už mokyklos ribų. Tačiau ji taip pat žinojo, kad jeigu bus pagauta klaidžiojanti lauke, iš Klastūnyno bus atimti taškai, o to kiti klastuoliai netoleruos. Todėl Olivia vangiai užlipo keliais laipteliais ir pagaliau pasiekė klasę.
Įėjusi į vidų ji išgirdo varpą. Į pamoką atėjo viena paskutiniųjų, kiti mokiniai jau sėdėjo suoluose. Olivia apsižvalgė ir surado vieną laisvą vietą gale prie lango. Sėdėti prie lango jai visada patiko labiausiai, nes tuomet jeigu pamoka virsdavo siaubingai nuobodžiu žodžių ir burtų kamuoliu (o taip būdavo dažnai) ji galėdavo stebėti, kas vyksta lauke. Olivia linktelėjo profesorei, taip pasisveikindama, o tada viena ausimi pradėjo klausytis, ką ji sako. Išgirdusi klausimą apie moiras, klastuolė pakėlė galvą. Ką gi, gal ši pamoka ir nebus tokia nuobodi...
Olivia svarstė, ar kelti ranką. Mitologija buvo vienas mėgstamiausių jos dalykų, tačiau ji nepasižymėjo aktyvumu pamokose ir tam turėjo gerą priežastį - ji bijojo suklysti. Nesvarbu, kiek buvo užtikrinta atsakymu, savo noru klastuolė atsakinėjo ypatingai retai.
Kol Olivia ginčijosi su savo prieštaringomis mintimis, rankas vienas po kito kėlė kiti mokiniai, ir greitai visi buvo pasakę maždaug viską, kas buvo žinoma apie moiras, todėl Olivios problema išsisprendė, ir ji liko tylėti, ramiai stebėdama profesorę. Galbūt ir pasirodė kaip neišmanėlė, bet merginos manymu tai buvo geriau nei kartoti tą pačią informaciją vėl ir vėl, paverčiant tą pamokos dalį į "sugedusio telefono" žaidimą.
"Ar mirsiu metaforiškai, ar mirsiu iš tikrųjų, didelio skirtumo nėra." - Haruki Murakami

*

Neprisijungęs Iveta Stončiūtė

 • II kursas
 • *
 • 13
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #23 Prieš 3 metus »
Iveta pirma sėdėjo Ateities burimo klasėje, ir galvojo apie praeities įvykius. Jos mintis nutraukė varpo skambesys, kai visi mokiniai suėjo į klasę. Visi sėdėjo ramiai, tik Iveta viena buvo išsiplaškiusi. Mokitoja uždavė klausyma, nors Iveta buvo išsiblaškiusi ji vistiek sugebėjo pakelti ranka ir atsakyti:
   - Moiros- tai  graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vadinimas Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį.
Tada Iveta nutilo....veta vėl paskendo savo mintyse...
 
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 3 metus sukūrė Iveta Stončiūtė »

*

Neprisijungęs Lusy Koper

 • I kursas
 • *
 • 12
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #24 Prieš 3 metus »
Mergaitė atsisėdo į suolą ir laukė pamokos pradžios.Staiga į klasę atėjo mokytoja.Gabriel buvo gan baili ir rami mergaitė ,bet šioje pamokoje mergaitė jausdavosi jaukiai ir drąsiai.Be to mokytoja jai atrodė miela ir draugiška.O bent jau daugelis mokinių šioje klasėje atrodė gan malonūs ir pozityvūs.Tai mergaitei labai patiko.Vos tik prasidėjus pamokai mergaitės mintys blaškėsi tarsi koks benamis po didžiules New Yourk'o gatves.Kad ir kaip ji stengėsi susikaupti jai vis nepavykdavo.Bet vos tik mokytoja uždavė ji nustojo savo mintis mėtyti po padanges.Tema mergaitei  buvo pati mėgstamiausia.Apie šias būtybes ji labai domisi.Turbūt dar niekur nerasit mergaitės kuri taip domėtųsi Moiromis.
-Mokytoja, aš žinau!-sušuko ji-Daug apie jas skaičiau,-pasigyrė-Moiros-graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vad. Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos,-pasakė ir nutilo.

(hogvartsas2) (GG3) (hogvartsas2) (GG3)

*

Neprisijungęs Eva Gargasaitė

 • II kursas
 • *
 • 8
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • i'm always tired mentally & physically
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #25 Prieš 3 metus »
Eva užsimiegojusi įžengė į klasę. Atsisėdo ir pradėjo kažką murmėti. Ir staiga Profesorius uždavė klausimą. Eva pakėlė ranką ir lėtai, bet protingai atsakė į klausimą:
- Moiros tai  graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vad. Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos. Pagal Hesiodo „Teogoniją“ moiros buvo Niktės dukterys.
Atsakymas atrodė gana teisingas Eva pamanė. Todėl sau mintyse pasiplojo. Bet ji atrodė tokia pavargusi, kad ją nuvedė pas seselę. Ją paleido sveikti. Taigi Eva nepratesė pilnai pamokos.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 3 metus sukūrė Eva Gargasaitė »

*

Irish wolfhound

Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #26 Prieš 3 metus »
Kira net pati nustebo supratusi, jog nori į ateities būrimo pamoką. Tad nieko nelaukdama kartu su visais mokiniais sugužėjo į kabinetą. Susirado atokią vietelę ir patogiai įsitaisė. Prasidėjus pamokai profesorė uždavė klausimą į kurį visi pradėjo atsakinėti. Norėjo vienas prieš kitą pasirodyti protingi ir išprusę, o ir profesorės nuvilti niekas nenorėjo. Kira nematė reikalo kelti ranką. Apie moiras ne kažin ką žinojo,  o ir puikuotis savo žiniomis neketino.
Klastuolė žiūrėdama kaip mokiniai vienas paskui kitą atsakinėja pradėjo mąstyti. Kodėl jie visi kartoja tą patį per tapatį tik viską pagražina ir įmantriai pasako? Juk beveik kiekvienas žino kas yra Moiros. Kam kartoti kątik išgirstą atsakymą? Ir iš vis kodėl visi taip nori pasirodyti prieš kitus?
Kirai kilo labai daug klausimų, tačiau atsakymų ji taip ir nesužinojo.
Šalimais sėdėjo Olivija, ji taip pat nuobodžiavo, tad nieko nelaukusi paklausė jos nuomonės.
 - Sveika, Olivija, kaip manai, kodėl visi kartoja tą patį per tą patį bandydami atrodyti protingesni? - sušnibždėjo Kira.

*

Neprisijungęs Rafaela Ginoble

 • III kursas
 • *
 • 436
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • è una musa che ci invita / a sfiorarla con le dita
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #27 Prieš 3 metus »
 Žaliaakė vylėsi, kad pagaliau išmoks nors kiek ateities būrimo ir sužinos, kada mirs. Kad tik kuo greičiau. Nebeturėjo jokio noro ar priežasties gyventi. Atėjusi į klasė tikėjosi pamatyti mažą būrelį pažįstamų mokinių, turint omeny nesenus įvykius. Įroniška, tačiau joje sėdėjo visa aibė naujokų ir vos viena kita iš matymo pažįstama mergina. Turėtų turbūt nustebti ar bent jau nuliūsti, kad neturės su kuo pasišnekučiuoti, tačiau... koks skirtumas?
 Klestelėjo į vieną iš pufų, net nepastebėdama ar šalia yra žmonių. Vis tiek nebuvo nieko, kas galėtų ja susirūpinti (ir nuo ko reiktų bėgti ar slėptis), tad abejinga veido išraiška laukė pamokos pradžios. Na, gerai, moiros. Šį bei tą apie jas žinojo, mat vaikystėje domėjosi graikų mitologija, buvo prarijusi nemažai knygų apie ją. Tačiau buvo pernelyg pavargusi kažką sakyti. O ir nieko naujo, kas jau nebūtų buvę pasakyta, negalėjo prisiminti.
 Pagaliau nutarė kažką pasakyti. Be abejo, nesiruošė kartoti to paties tūkstantąjį kartą. Jai rūpėjo kas kita.
 - Profesore, - nedrąsiai prabilo, - ar galėčiau kai ko paklausti apie moiras? - net nesulaukusi atsakymo tęsė toliau, - ar galima kaip nors, hm, priversti Antropę nukirpti gyvybės giją? - viltingai pažvelgė į vadovę.
credo solo in te grande amore

*

Neprisijungęs Kasiopėja Evers

 • VII kursas
 • *
 • 7
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • I love cats. Yes, even Mrs. Norris.
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #28 Prieš 3 metus »
Kasiopėja peržvelgė klasę, tada nuleido akis į Dallifrea, menkai šyptelėjo ir vėl akimis grįžo prie klasės.
- Taigi kad visi esate nors šiek tiek teisūs. Moiros išties yra likimo ir mirties deivės. Panele Galdievette, tai įmanoma, bet velniškai sudėtinga. Kad ir kaip ten bebūtų, moiros žinomos ne tik mitologijoje, bet ir ateities būrime. Taigi, Kloto, Lachesė ir Atropė - viena audžia gyvenimo giją, kita ją matuoja, o trečia - nukerpa. Panašus ateities būrimo būdas buvo itin populiarus Renesanse, kuomet žmonės vėl atsigręžė į Antiką. Tiesa, šįsyk niekas negims ir nemirs, bet savo likimą sužinot įmanoma. Būtų puiku jei pasiskirstytumėte po tris, nesvarbu koledžas ar kursas, - minutėlę Kasiopėja palaukė, kol mokiniai susirado bendradarbius. Mostelėjus į dėžę, jos turinys - auksiniai siūlų kamuoliukai ir senos, kiek aprūdijusios žirklės - pasidalino į grupeles. Dabar kiekviena trijulė turėjo po auksinį siūlų kamuoliuką ir žirklių porą.
- Taigi, vieni iš jūsų, tikriausiai tie, kuriems geriau sekasi pinti, turės kažką surišti iš tų siūlų. Antrieji, kadangi Lachesė matuodavo lazdele, matuos savosiomis, jums tereiks naudoti Modum burtažodį. O likusieji jau išmatuotus siūlus turės perkirpti į trečdalius. Tikriausiai jau supratote, kad vienas trečdalis skirtas vienam mokiniui. Kiekvienas siūlo užlinkimas ar nelygumas yra svarbus, nepamirškit to. Dažniausiai pasitaikantys raštai yra pavaizduoti vadovėlyje, ten turėtumėte rasi reikšmes, o jei ne - kvieskit mane. Sėkmės.

((Mažiausiai du postai. Pageidautina trys - keturi. Tie, kurie kviesis mane, prašau, atsiųskit norimą reikšmę į až, bet įsitikinkit, ar niekas daugiau tokios pačios iš knygos neišskaitė. Ačiū.))

*

Neprisijungęs Jasmine Diana Amneta

 • Tarptautinio burtininkų bendradarbiavimo ir magiškų žaidimų ir sporto departamentų vadovė
 • *
 • 183
 • Lytis: Moteris
Ats: Pirma pamoka visiems kursams
« Atsakymas #29 Prieš 3 metus »
Lorene pro ausis praleidusi teoriją sunerimo. Nors ir nebūtų ko nors atsakiusi, bet naujoji užduotis ją gąsdino. Ji neturėjo draugių. Visiškai. Todėl iš kart suprato, kad užduoties partnerius bus surasti sunku.
-Kodėl aš su niekuo nesusipažinau? Tada bent jau turėčiau su kuo dirbti... Beje, tokių užduočių pasitaikys daugiau... Nieko, pažiūrėsiu kas liks vienas. Prisiklijuosiu prie ko nors.
Nors ir mergaitė save drąsino, jai buvo sunku. Visi po truputį pradėjo rinktis į grupeles, o ji tebesėdėjo viena. Iš nevilties suspaudė rankas į kumščius ir atsisėdo suvaržančia poza. Jai buvo labai sunku.
-Tikiuosi, kad kas nors ateis. Gal kas nors mane pakvies...- Vylėsi mergaitė. Tik nežinia, ar jos norui lemta išsipildyti.
Talk less /Smile more /Don't let them know what you're against or what you're for.- Aaron Burr