0 Nariai ir 2 Svečiai peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Džeinė Klerė Bromley

 • III kursas
 • *
 • 40
 • Taškai: 3
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #345 Prieš 2 mėnesius »
Džeinės galva visai susisuko- ją vis dar trikdė nepasisekusi nuodų ir vaistų pamoka. O dar tas ne vietoje ir ne laiku pasirodęs šlyštalas vaiduoklis! Kokio prakeikto velnio.. Džeinė tradiciškai tiesiog vėlėsi piktų bei suirzusių minčių raizgalynėje iki tol, kol pradėjo aiškėti Tomaszo, Džeinės brolio vaiduoklio sakomi žodžiai. Regis, jog paskutinieji buvo skirti būtent blondinei, tačiau ji nesuprato, apie ką įstrigusysis vienuolikmečio kūne kalba. Kuo dalintis? Ką jis čia nusišneka?
-Dink,- per sukąstus dantis iškošė Bromley. Ji net nenorėjo gilintis į šlykštalo paklaustą klausimą.- Aš nekartosiu dar kartą.
Klerė spaudė kumščius pakišusi juos po stalu, nes nenorėjo, kad pamatytų Tomaszas. Kam patirti kažką, ko galima išvengti? Taip, tai yra teisingiausi kada nors pagalvoti antrakursės žodžiai.
Džeinė atsisuko ton pusėn, kur turėjo būti vaiduoklis, tačiau pamatė tik tuščius ilgus kitų koledžų suolus. Pasukusi galvą aukštyn mergaitė be abejo pamatė tą šlykščiausią kažkada matytą veidą. Nuo jo net supykino. Fu.
Pajutusi, jog jai skauda delnus nuo kelias minutes spaustų kumščių, Džeinė juos atleido. Vis dėl to suprato, jog savęs žaloti dėl tokio niekingo padaro negalima ir nereikia.
Jeigu norite rašyt rpg kartu su pasipūtusia, išdidžia ir savimi pasitikinčia klastuole- laukiu pelėdų;)

*

Neprisijungęs Kirito Joshira

 • I kursas
 • *
 • 1
 • Taškai:
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #346 Prieš 2 mėnesius »
 (KL2)
Kirito nedrąsiai nužingsniavo prie klastūnyno stalo, visus įdėmiai apžiurėjo ir įsidėjo vištienos šlaunelių.

*

Neprisijungęs Tomasz Mickiewicz

 • Hogvartso vaiduoklis
 • **
 • 21
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #347 Prieš 2 mėnesius »
Tomasz didžiai pasipiktino. Jo sesutė buvo neverta turėti tokį brolį! Kaip ji drįsta taip kalbėti?! Vaiduoklis labai nustebo ir kelias sekundes nerado, kaip įžeisti Džeinę.
- Tu...
Kaip tai nemalonu! Kaip šitas žemas padaras gali būti Tomasz'o, iškiliausio pasaulyje vaiduoklio, sesuo?! Vaiduoklis papurtė galvą.
- Kur tavo pagarba?! - garsiai paklausė jis. Reikėjo pažeminti šitą kvailę. Visa mokykla turėjo žinoti, kad Džeinė negerbia daug iškilesnio už save Tomasz'o!
- Žiūrėk į mane, kai su tavimi kalbu! - užriko vaiduoklis, kai nusprendė, kad sesuo į jį nežiūri. Tai buvo pernelyg nemandagu! Tomasz pačiupo bjauriai šiltą Džeinės ranką. Ir kodėl jis taip žeminasi - liestis prie gyvojo?! - Nesi verta būti su manimi vienoje patalpoje! Kur tavo dėkingumas, kad aš iš viso su tavimi kalbu?! Kas tave auklėjo?!
Tomasz pasišlykštėjęs paleido sesės ranką ir pakilo šiek tiek aukščiau. Jis jai dar parodys! Vaiduoklis pradėjo spoksoti į Džeinės veidą ir laukė didelės padėkos.

*

Neprisijungęs Odette Bouletviau

 • I kursas
 • *
 • 1
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • You don’t die from a broken heart. You only wish you did.
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #348 Prieš mėnesį »
Klastuoliams pirmakursiams judant link paskirstymo kepurės, Odette palengva judėjo su gyva eile ir vedama susikaupusio nerimo, kramtė apatinę lūpą. Viduje kirbėjo klausimas "O kas jeigu?". Vos gavusi išsvajotąjį laišką iš Hogvartso, Bouletviau žinojo, kad jos vieta - Klastūnyne. Apie šį koledžą žinojo viską. Jos tėvai, mirties valgytojai, taip pat čia mokėsi, tad šviesiaplaukė ir negalėjo net pagalvoti, kad senoji kepurė, paskirtų ją kitur. Išgirdusi savo pavardę, Odette lėtai pakėlė rusvas akis ir kilstelėjusi smakrą, žengtelėjo arčiau. Kepurei pradėjus tuščiai kalbėti, mergaitė tik pavartė akis, mintyse liepdama jai nevynioti į vatą gumos. Juk ne to čia susirinkome...ir štai...
- Klastūnynas!,- klastuoliams pradėjus ploti, Odette pagaliau, pirmą kartą per pastarąsias savaites, nuoširdžiai nusišypsojo ir stryktelėjusi nuo kėdės nužingsniavo į jos jau laukiančią vietą. Pasisveikinusi su naujaisiais draugais, šviesiaplaukė gurkštelėjo punšo ir toliau stebėjo paskirstymo ceremoniją.

*

Neprisijungęs Džeinė Klerė Bromley

 • III kursas
 • *
 • 40
 • Taškai: 3
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #349 Prieš mėnesį »
Klerei Tomaszo pasipiktinimas kėlė pasitenkinimą. Jai patiko klausytis, kaip jis neranda žodžių. Bet nepatiko klausytis to, kaip jis žemina ją! Siaubas. Pagarba? Apie ką tas niekingas padaras šneka? Blondinė atsistojo nuo stalo ir pažvelgė tiesiai šaltajai būtybei į akis.
-Mane auklėjo tie patys žmonės, kurie auklėjo ir tave. Mūsų abiejų brangieji tėveliai Augustina ir Rivertis Bromley. Ką tu čia bandai įrodyti?-tarsi klausdama, tarsi ne, Džeinė mestelėjo žodžius.- O dabar, kai sužinojai šią informaciją, gali dingti ir nesirodyti akyse.
Subjurusi pažiūrėjo į vaiduoklį, ir jai smegeninėj šovė nuostabi idėja. Klastuolė pagriebė paskutinį obuolį nuo Klastūnyno stalo ir metė jį Tomaszo pusėn. Ir ne, Bromley visai nepagalvojo, kad vaiduokliai neturi konkretaus pavidalo, ir kad obuolys tiesiog praskries pro šlykštalą ir taip dar labiau pažemins Džeinę.
Iš nevilties skaudžiai bumbtelėjusi atgal ant suolo, Džeinė su visu pasišlykštėjimu iškošė:
-Skaičiuoju iki trijų. Dink. Arba kitaip pakviesiu kokį profesorių, ar velniai žino ką.
Jeigu norite rašyt rpg kartu su pasipūtusia, išdidžia ir savimi pasitikinčia klastuole- laukiu pelėdų;)

*

Neprisijungęs Tomasz Mickiewicz

 • Hogvartso vaiduoklis
 • **
 • 21
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #350 Prieš mėnesį »
- Tavęs niekas neauklėjo! - suklykė Tomasz. Ir tai buvo visiška tiesa! Jeigu kas nors šitą žemą padarą auklėtų, jis žinotų savo vietą! Štai ši mergaitė galvoja, kad yra verta šnekėti su iškiliausiu visų laikų žmogumi, kada nors vaikščiojusiu šia žeme!
- Mano pareiga yra išmokyti tave, kokia tu esi niekinga! Tau niekas kitas to nepasakys! Naudokis proga, kad gali išgirsti kažką išties naudingo!
Paaiškėjo, kad Džeinė yra visiškai kvaila. Ji metė obuolį tiesiai į Tomasz! Vaiduoklis nežinojo, kad jo sesuo yra tokia kvaila.
- Aš esu vaiduoklis! - garsiai pasakė jis ir pradėjo juoktis. Jo sesė buvo visiškai beviltiška! Tomasz'ui buvo gėda turėti tokią seserį. Ji buvo tokia kvaila!
- Tu moki suskaičiuoti iki trijų? - paklausė vaiduoklis ir priskrido prie pat Džeinės. Jam buvo šlykštu būti taip arti sesės, bet reikėjo pagaliau ją pamokyti. - Suskaičiuok! - liepė jis. Džeinė pernelyg kvaila, kad sugebėtų tai padaryti!

*

Neprisijungęs Džeinė Klerė Bromley

 • III kursas
 • *
 • 40
 • Taškai: 3
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #351 Prieš mėnesį »
-Taip, man niekas kitas to nepasakys, nes niekas kitas, be tavęs, nemano, kad esu niekingas padaras! Tik tu, siaubingasai vaiduokli, įsivaizduoju, jog pats esi Žemės centras! Nusileisk ant žemės, kvaily! Atsirado, mat, nemirtingasis ir neliečiamasis!-berdama žodžius lyg žirnius į sieną išsiliejo Džeinė. Ją jau galutinai užkniso brolio įsivaizdinimas.
Supratusi, jog aplinkui nėra jokių profesorių, Klerė dar labiau įširdo. Nu kodėl taip yra tada, kai man jų reikia?! Taip tai painiojasi po kojomis! O kai reikia, tai kaip prasmegę žemėn visi!
-Taip, šlykštyne, aš moku skaičiuoti daugiau, nei iki trijų, anaiptol nei tu. Tu tikriausiai ir iki trijų nesuskaičiuoji, nes pirmam kurse susisprogdinai per mano mėgstamiausią, Nuodų ir Vaistų pamoką! Ir žinai, kodėl ji mano mėgstamiausia? Dėl to, nes tu ten mirei! Tik ne iki galo! Ir su tuo nepilnu mirimu pasidarei tikra rakštis subinėje!- užbaigė savo žiaurų monologą blondinė. Tas durnaropių prisivalgęs vaiduoklis įgriso iki gyvo kaulo. O baisiausia buvo tai, kad jo nebuvo kaip užmušti! ir dar persekioja kaip kokia uodega..
-Žinai, Tomaszai, susirask kitą auką. Ir atstok nuo manęs. Tik seseriška rekomendacija,- sekundėlei pavaidino gerą sesę Klerė ir laukė šlykštynės atsakymo. Kad tik jis sutiktų..
Jeigu norite rašyt rpg kartu su pasipūtusia, išdidžia ir savimi pasitikinčia klastuole- laukiu pelėdų;)

*

Neprisijungęs Tomasz Mickiewicz

 • Hogvartso vaiduoklis
 • **
 • 21
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #352 Prieš 6 dienas »
Kaip taip galima?! Tomasz yra iškilus vaiduoklis! Ši gyvoji yra pagerbta!
Tomasz žiūrėjo į Džeinę. Jis buvo visiškai nusižeminęs. Kai sesė paprašė, jis nusileido ant žemės. O ji buvo tokia nedėkinga! Ji visiškai nesuprato, kokia jai suteikta garbė! Tomasz kabėjo prie žemės. Jo sesė labai bjauri! Ji nebando išmokti naudingų dalykų iš Tomasz. Gyvoji bandė aiškinti, kad Tomasz yra kvailas. Bet kvaila yra būtent ji pati! Dėl to vaiduoklis ir grįžo į Hogvartsą. Reikėjo išmokyti Džeinę tinkamo elgesio!
- Moku daugiau nei tu! Tu nežinai, kaip grįžti vaiduoklio pavidale! - klykė Tomasz. Jis buvo geriausias vaiduoklis pasaulyje! - Tu nesi verta gyventi nei kaip gyvoji, nei kaip vaiduoklis!
Vaiduokliui labai nusibodo ta kvailė! Kodėl būtent ši nevykėlė yra jo sesuo? Tomasz pakilo į orą ir nuskrido toliau. Kaip buvo šlykštu! Kodėl Džeinė neįsisąmonina, kad ji yra kvaila?! Tomasz paėmė nuo stalo bandelę. Sesė tuoj supras, kad taip elgtis negalima! Vaiduoklis paleido bandelę Džeinei į galvą.

*

Neprisijungęs Tobias Liam Walters

 • I kursas
 • *
 • 4
 • Taškai: 10
 • In omnia paratus
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #353 Prieš 5 dienas »
Būsimų pirmakursių eilei palengva trumpėjant ir vis kitos spalvos stalui ošiant, pasveikinant naujoką, Tobias stovėjo su savo įprastuoju, emocijų nerodančiu veidu. Nors viduje berniukas nerimavo, išorėje, kaip visada, to neparodė. Iš šono atrodė taip, tarsi jis nuobodžiautų. Stovėti teko ilgai, nes jo pavardė sąraše buvo viena iš paskutinių. Tamsiaplaukis turėjo į valias laiko apsvarstyti kas nutiks, jei paklius į kurį nors koledžą. Tobias nemanė, kad jį paskirs į Varno Nagą, mat laikė save jam per kvailu. O Švilpynei jis buvo per daug užsidaręs ir nedraugiškas. Liko Grifų Gūžta ir Klastūnynas. Iš tiesų berniukas norėjo pakliūti į pastarąjį, nes jautėsi taip, tarsi ten priklausytų. Grifų Gūžtoje jis nebūtų pražuvęs, tačiau nesijaustų kaip namuose.
Pagaliau išgirdęs savo pavardę, Tobias lengvu žingsniu užlipo ant pakylos ir užsidėjo kepurę. Po maždaug minutėlės salę perskrodė šaižus Paskirstymo Kepurės balsas.
- Klastūnynas! - sušuko ji.
Tobias leido sau vos vos šyptelėti, nes to ir troško, o tada nulipo nuo pakylos ir nužingsniavo prie rėkiančių, šaukiančių ir plojančių klastuolių. Žaliasis stalas bangavo ir džiaugėsi, sveikino atėjusį Tobią, tačiau jis nelabai kreipė į tai dėmesį. Tiesą pasakius, Tobias buvo labai nekalbus žmogus ir ginčus spręsdavo mieliau kumščiais nei žodžiais. Pusę lūpų šyptelėjęs jis prisėdo prie stalo ir įsipylė moliūgų sulčių.
Tačiau kad ir koks šaltas ir nepatenkintas atrodė naujasis klastuolis, iš tiesų jis buvo laimingas. Laimingas, kad pabėgo iš namų ir atrado naujus. Nors praleido čia vos valandą, jis jau suprato, kad Hogvartsas - jo naujieji namai. Tobias Liam Walters mintyse nusišypsojo pasveikindamas naująjį gyvenimą.

*

Neprisijungęs Roma Keit

 • Eliksyrininkė
 • **
 • 5
Ats: Klastūnyno stalas
« Atsakymas #354 Prieš 22 valandas »
Dabar Roma su džiaugsmu prisimena savo pirmajį kartą kai atsisėdo prie klastūnyno stalo. Ji viską atsimena lyg tai būtų buvę vakar. Kartu su ja tais metais į hogvartsą atvyko septyni naujokai. Pasiruošę (tikriausiai) tapti pirmakursiais. Roma buvo tikrai, tikrai pasiuošusi. Tiesa, aštuoni nauji mokiniai mažoka. Bet ką darysi. Ir į pamokas jie ėjo aštuoniese. Kai jie įėjo į didžiają salę iškart sustojo užsimaukšlinti paskirstymo kepurės. Roma sąraše buvo trečia. Du vaikai prieš ją pateko į grifų gūžtą. Profesorė norėjo kepurę uždėti Romai ant galvos. Bet ši vos prisiartinusi iškarto pareiškė, kad Roma pateko į klastūnyna. Roma buvo labai laiminga. Ji svajojo patekti į klastūnyna. Ir pateko! Be to Roma vienintelė iš visų aštuonių vaikų pateko į klastūnyna. Žoždiu tiek Roma atsimena.