0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

just

Palatos
« Prieš 14 metus »
Palatos, kaip ir vaistų sandėlis, privati palata ypatingiems ligoniams bei slaugės Pomfri kabinetas buvo pirmame ligoninės sparno bokšto aukšte. Užėjus į šią patalpą iškart galėdavai pastebėti tvarkingai iš abiejų pusių sustatytas lovas, kurios buvo atskirtos specialiomis užuolaidomis - dažniausiai mėlynos spalvos. Lovos nebuvo ypatingos - baltos, su čiužiniu ir ratukais - priminė ir žiobariškose ligoninėse naudojamas, tik pacientų čia būdavo mažiau nei žiobarų pasaulyje. Langai čia buvo palubėje, kaip ir šviestuvas, o priešais, vos įėjęs pastebėdavai dar vienas nemažas duris ir kriauklę. Tos durys vedė į Madam Pomfri kabinetą, vaistų sandėlį ir privačią palatą ypatingiems ligoniams, o kriaukle dažniausiai naudojosi pati slaugė.

Staiga koridoriumi nuaidėjo kažkoks garsas. Tai Miley sučiaudėjo. Ir taip kas kelias sekundes. Prie to pačio prisidėjo ir skubus žingsnių aidėjimas. Burbtėdama panosėje ir šniukščiodama, netrukus duris pravėrė Miley. Mergaitė įėjo į palatą ir uždarė duris. Vėl sučiaudėjusi šniurkštelėjo ir apsidairė. Nemaža patalpa, su daugybe, tvarkingai išdėstytų lovų. Nei vienoje iš jų, negulėjo joks mokinys, tad mergaitė nusprendė, kad seselė peršalimą išgydis greitai. Nors čia buvo gan jauku, Mil ne itin mėgo būti tokiose vietose. Ypač kai sirgdavo. Seselės niekur nesimatė. Varnanagė pakėlė antakius ir susidomėjusi atsisėdo ant lovos krašto. Tada ranka perbraukė per patalynę. Medžiaga buvo gan švelni. Sudrebėjusi iš šalčio mokinė prisidėjo ranką prie kaktos. Tada ėmė dairytis kitų dviejų peršalusių.

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #1 Prieš 14 metus »
Įėjęs į palatų salę Neo apsidairė. Sienos buvo ilgos, o lubos plačios,tad salė buvo erdvi. Joje gulėjo daug dėl šaltos atmosferos, drėgnų lovų ir tuščių. Kadangi buvo mokslo metų pradžia, sirgimo sezonas nebuvo prasidėjęs. Ant sienų degė baltos, ir atrodo niekaip nesudegančios žvakės, o visišką tylą sudrumstė jo, Miley ir Jay žingsnių aidas.
- Šiurpu, tikrai šiurpu. - nutarė Neo ir nusičiaudėjo.
Seselės niekur nesimatė, tad jiems teko palaukti.
- Am.. Na, kadangi  seselės nėra, gal pasėdim? Pasišnekam? - pasiūlėNeo ir pirmas klestelėjo ant šlapios patalynės. Jį nupurtė šiurpas, o šaltis skverbėsi į kiekvieną kūno lastelę.

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #2 Prieš 14 metus »
Miley apsidairė.
- Tikiuosi seselė nesupyks. - burbtelėjo ir susiradusi kažkokį pledą, juo apsigaubė. Iš karto tapo šilčiau ir Miley patenkinta užsimerkė. Dabar čia buvo jauku ir gera. Visai, kaip namuose šaltą žiemos vakarą, sėdint prie židinio, geriant arbatą ir šnekant su šeima ar draugais. Miley palaimingai atsiduso ir nenoromis grįžo į tikrovę. Pirmas dalykas kuris ją pasitiko, buvo čiaudulys. Sučiaudėjusi, mergaitė šniurkštelėjo ir pasisuko į Neo.
- Na bet čia visai gerai, palyginus su... su.. - ėmė galvoti. - su kokiu tamsiu sandėliu. - galop užbaigė sakinį ir nusijuokė. Tuomet vėl nusičiaudėjo. Sloga ėmė veikti ir balsą. Nebedaug trūko, kad Miley užkimtų.
- Įdomu kada ateis. - vėl apsidairė ir šniurkštelėjo. - Apie ką šnekam? - paklausė.

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #3 Prieš 14 metus »
Miley buvo šalta, todėl jis priėjo ir apgaubė ją dar viena antklode. Ji nusičiaudėjo, o Neo rimtai pradėjo pykti, kad seselė nesirodo. O jeigu kas nors rimta būtų nutikę? Kažkokia nesąmonė! Kiek apsiraminęs jis prisėdo arčiau jos ir užuodė lyg ir kokią smarvę. " Kas čia taip keistai smirdi? Fu, reikės kuo greičiau nusiprausti!"
- Na, noriu kuo daugiau apie tave sužinoti, noriu susidraugauti. - pasakė Neo ir žvilgtelėjo kur buvo Jay, bet jo ten kur jis buvo anksčiau nebebuvo. -  Beje, kur Jay? { Nepyk JAY, bet labai keblu rašinėtis ir tavęs neminėt. Įsiterpk vėliau. Galėsi parašyt, kad miegojai ar dar ką nors}..

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #4 Prieš 14 metus »
- Ačiū. - padėkojo Miley ir vėl sučiaudėjo. Dabar buvo dar šilčiau, bet atrodo tai nepadėjo. Miley nusimetė abu pledus. - Kai vėsu geriau. - linktelėjo ir atsiduso. Mil pažiūrėjo į savo purvinus ir šlapius drabužius. - Visgi manau, kad seselė mūsų tokių nepriims. - susiraukė. - Bet turbūt ji ir nebepasirodys. - vėl baisingai nusičiaudėjo ir užtilo. Mil žiojosi vėl kalbėti, tačiau iš jos lūpų nebeišėjo normalus žodis. Miley peršalo. Beveik nebepraklbėjo. Papurčiusi galvą, atsiduso ir apsidairė. Jay tikrai nebuvo. Gūžtelėjusi pečiais vėl sučiaudėjo ir priėjo prie lango. Mergaitė žvelgė į tirštą tamsą, ir nieko nematė pro langą. Tačiau Mil vistiek neatsitraukė nuo stiklo, bet bandė kažką pro jį įžiūrėt.

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #5 Prieš 14 metus »
Neo apžiūrinėjo dailią mergaitės figūrą ir jautėsi kaip devintam dangum. Nors buvo pirmakursis, šitokius stiprius jausmus jautė pirmą kartą. Tai kartu jį jaudino ir džiugino.
- O dieve mano. - staiga į salę įlėkė seselė ir pamačiusi išbalusius lyg lavonas mokinių veidus, susverdėjo ir pasikrapštė akis. - o dieve mano.
" Nesuprantu, kodėl ji vis tai kartoja?",- galvojo Neo. Seselė išsitraukė lazdelę.
- Cola laco. - mostelėjo ji lazdele. Erdvė nutvisko orandžinė šviesa, o vaikų kūnus pažadino neregėta ugnis. Kūnai pakilo,o ugnis nedegino ir jiems neskaudėjo, nes ji juos šildė. - Atsiprašau, kad aš taip ilgai..
Neo nusileido ant žemės ir blykčiojimas aplink jį baigė švytėti. Po kiek laiko taip atsitiko ir Miley.
- Kas jums nutiko? - pasiteiravo seselė.

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #6 Prieš 14 metus »
Miley tik cyptelėjo, kai seselė įsiveržė į palatą. Tada mergaitė ėmė tabaluoti kojomis, kai jos kūnas pakilo. Tada ji nusileido ant žemės.
- Peršalom. - vos ne vos ištarė Mil ir seselė tuojau pat liepė jai gultis į lovą. Mokinė su visais purvinais rūbais tėškėsi į patalus ir dar kurį laiką paspoksojusi į seselę, nukreipė žvilgsnį į lubas. Tada išsitraukė iš už galvos pagalvę ir užsimetė ją ant veido. Netrukus iš po pagalvės pasigirdo urzgimas. "Tokiu metu jau būčiau saldžiai drybsojusi lovoje, o dabar turiu čia kankintis nuo peršalimo. Kur tai matyta? Kiek knygų neperskaitysiu ir..." šmėstelėjo jos galvoje. Miley atsiduso ir liko gulėti po pagalve.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 14 metus sukūrė Miley Sanel »

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #7 Prieš 14 metus »
Neo stebėjo, kaip seselė rūpinasi Miley, o pats su kiekviena sekunde jautėsi vis geriau. Gaila buvo tik vieno dalyko, kad sloga niekaip nepraeina. Po kiek laiko seselė pasisuko į jį:
- Na, o kaip tu jautiesi? - paklausė.
- Neblogai, tik galvą šiek tiek skauda ir sloga niekaip nepraeina. - atsakė jis.
Seselė iškėlė lazdelę ir nieko nelaukdama sušuko:
- Accio Tonkulių rinkinį ir arbatinį!
Oru iš kažkur atplaukė nematomas padėklas ir tuoj pat paaiškėjo kas yra ant jo, kas yra tos tonkulės. Tai būrelis geriausiu gydančiųjų žolelių nuo peršalimo.
-Išgerk. - Liepė seselė duodama stiklinę karšto vandens su tonkulėmis. - Na, kaip jautiesi?
-Ačiū, iš kart geriau.
 Ir iš tikrųjų Neoneliui grįžo visos jėgos.
- O ar jai duosite tongulių? - pasiteiravo jis ir mostelėjo pirštu į gulinčią bėjėgę.
- Tonkulės, o ne tongulės, bet jos jai nepadės. Jos organizmas išseko, jai reikia ramybės. Šiąnakt ji miegos čia. Duodu jums penkias minutes pasišnekėti, o po to jums reikės išeiti. -įspėjo seselė. -Ir pasiskubinkite, nes jau vėlu.
Seselė išėjo palikdama juodu kartu.
- Kaip jautiesi?- paklausė Neo merginos.

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #8 Prieš 14 metus »
Miley galvoje ir toliau sukosi baisiosios mintys, tačiau ji puikiai girdėjo seselės ir Neo pokalbį. Išgirdusi Neo klausimą iškėlė nykščius į viršų.
- Puikiai. Geriau nebūna. - sugargė ir rankos užkrito ant pagalvės. "Nakvoti čia. Beprotybė. Gryna nesąmonė. Blogiau ir būti negali." Ir staiga vėl pasigirdo duslus čiaudėjimas ir šniurkštelėjimas po to. "Na bet jeigu tai padės ir jau greitai galėsiu kibti į mokslus, tuomet pasilieku." Atsičiaudėjusi dar įkvėpė oro ir toliau gulėjo po pagalve.

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #9 Prieš 14 metus »
Neo klusniai Miley apklojo kuo šilčiau, nes linkėjo jai gero. Malonu buvo su ja susipažinti ir jis neabejojo, kad jie bendraus toliau. Ji gulėjo, o likusias keturias minutes jis stebėjo ją gulinčią ir neatitraukė akių nuo to gražaus reginio. Deja, laikas baigėsi. Seselė išlindo iš savo kabinėtėlio ir palydėjo jį link durų.
- Laikykis, rytoj susimatysime.- pasakė Neo ir mirktelėjo akimi mergaitei. Tada klusniai leidosi lydimas iki pat durų.
- Labanaktis. - sušnibždėjo seselė ir uždarė duris. Spragtelėjo užraktas. Ligoninės flage liko Miley ir seselė, vienos.

*

Jay Wildfire

Ats: Palatos
« Atsakymas #10 Prieš 14 metus »
Jay atejo.
-Sesele,man rodos,kad persisaldziau-sukosejes tare jis.pamates miley jis nusisypsojo ir pasisveikino
-labas,kaip jautiesi?

[[Mi: mokomės rašyti lietuviškai]]
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 14 metus sukūrė Miriana Lendal »

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #11 Prieš 14 metus »
Naktį, kai buvo likusi viena, Miley jau bandė iš čia pabėgti. Vos tik seselė užrakino duris, Miley nuleido pagalvę ir pašokusi iš lovos pripuolė prie durų. Pakračiusi rankenas, įsitikino, jog durų neiveiks. Tada nulėkė prie lando. Atidariusi jį, bandė per tamsą įžiūrėti ar aukštai ji. Tačiau nieko nesimatė, tad varnanagė nusprendė, jog iššokti pro langą tikrai nepavyks. Atsidususi, Miley vėl griuvo į lovą, ir paslėpė savo veidą po pagalvę. Netrukus užmigo.
Rytą, Mil vos neiškrito iš lovos išgirdusi balsą. Atpažino, kad tai Jay.
- Nuostabiai. - pasigirdo duslus gargtelėjimas iš po pagalvės, ir mokinė vėl iškėlė nykščius. - Beje, ką čia veiki? Rodos seselė užrakino duris.

*

Jay Wildfire

Ats: Palatos
« Atsakymas #12 Prieš 14 metus »
- Gulejau, kitame ligonines gale-parode jay i lova prie lango-atrodo,nesergu,tik vos persisaldziau,nereikes guleti lovoje.-tare jay ir nusisypsojo.-norejai pabegti?visa nakti nemiegojau,nesu kurcias-nusijuoke jis.

[[Mi: mokomės rašyti lietuviškai, be gramatinių klaidų. Rašyk ilgesnius post'us]]

« Paskutinį kartą keitė: Prieš 14 metus sukūrė Miriana Lendal »

*

Dovis

Ats: Palatos
« Atsakymas #13 Prieš 14 metus »
Rytas buvo puikus neskaitant šaižaus vėjo ir visai nešildančios saulės, kuri kabojo aukštai aukštai.. " Na, bent jau miegojau gerai"... Svarstė Neo. Per vieną aukštą, per kitą, kolidoriumi į kairę, po to į dešinę, laiptais žemyn ir prieš jo akis atsivėrė ligoninės durys, kurios deja buvo užrakintos.
- Velnias. - nusikeikė Neo ir išsiėmė lazdelę. - Alohomora.
Užraktas spragtelėjo ir durys atsivėrė, Neo šmurkštelėjo į vidų,- visai kaip pelė: tyliai ir greitai. Miley nebemiegojo, šalia jos stovėjo Jay. Abiejų rūbai tebbebuvo paišini ir jie kalbėjosi.
Neo išsišiepė ir žengė arčiau. Jis tiesiog švytėjo ir atrodė švarut švarutėlis.
- Sveikas, Jay. Sveika Miley. - žengęs žingsniuką arčiau Neo ją apkabino. Tada patraukė šalin kelis patalus ir atsisėdo ant lovos. - Kaip miegojai? Kaip sveikata?

*

just

Ats: Palatos
« Atsakymas #14 Prieš 14 metus »
Miley patraukė pagalvę ir pasižiūrėjo į Jay.
- Ane? Nemačiau tavęs.  Norėjau, bet nepavyko. - gūžtelėjo. - O turėjai miegot. - caktelėjo liežuviu ir vėl pasislėpė už pagalvės. Ši vieta buvo saugiausia visojė palatoje. Miley šiek tiek sutriko, kai pajuto, jog Neo ją apkabino. Tada atsidengė pagalvę.
- O. Dabar tu švaros manijakas palyginus su mumis. - vyptelėjo mergaitė ir vėl užsivožė pagalvę. - Miegojau tiesiog nuostabiai. Matai gi, kad vis dar užkimus. Tačiau jaučiuosi geriau. - gargtelėjo. "Gelbėkit mane kas nors. Išsiveskit iš šitos vietos."