0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Oliveris Llewellyn

 • III kursas
 • *
 • 710
 • Taškai:
 • Tingėti - Llewellyn'ų prerogatyva.
Ats: Biblioteka
« Atsakymas #750 Prieš 2 mėnesius »
Leticija jį išgirdo, o tai gerai. Deja, padariūkščiai ją laikė. Ko gero, jie išties bando juos atskirti, o kas tada bus? Nors bendramokslė nebuvo vyresnė, be to, mergaitė, tai nerūpėjo. Oliveris visiškai nenorėjo likti čia vienas. Baimė tiesiog kaustė, bet išgirdęs Leticijos burtažodžius suprato, kad ir pačiam reikėtų bandyti kerėti. Bet ar pavyks šnekėti? Tiesa, pirmiausiai reikėjo išsitraukti lazdelę. Tą padaryti pasisekė, bet vienas padarėlis pačiupęs ginklą bandė atimti.
- Ne! - šūktelėjo Oliveris ir dūrė bjaurybei. Tas keistai sucypęs atšoko. Deja, berniukas nežinojo būdo juos visus taip subadyti. Bet į galvą atėjo kita mintis. Gal pavyks Leticiją kažkaip pakelti iki tos šviesos, o tada ji padės jam? Nukreipęs lazdelę į bendramokslę kuo ryžtingiau ištarė: - Wingardium leviosa! Leticija, pabandyk už ko nors užsikabinti ir išlipti! - dar pridūrė tikėdamasis, kad kerai pasiseks. Na taip, jis visiškai nevykęs, bet bent retkarčiais turi pavykti, ar ne?

*

Neprisijungęs Leticija Mendel

 • III kursas
 • *
 • 236
 • Taškai: 18
Ats: Biblioteka
« Atsakymas #751 Prieš mėnesį »
Dabar jie abu pagaliau galėjo kalbėti. Tai palengvino tą siaubingą padėtį bent kažkiek.
Letė kelis padarus sustingdė. Bet viso būrio aišku ne. Tada staiga pajuto, kad kyla. Išgąstingai šūktelėjo, bet laiku išgirdusi ką sako Oliveris pasistengė užsikabinti. Dabar atsirado kur kas aukščiau nei tada, kai lipo pati. Mergaitė pasistengė dar pasistumti ir išlindo lauk. Girdėjo, kaip piktai klykauja padarai. Ta šviesa vis plėtėsi, didėjo, jau apsėmė Letei kojas, atrodė, kad kažkur traukia. Gal atgal į biblioteką. Bet ji negalėjo išnykti ir palikti Oliverio. Todėl skubiai atsigulė ant pilvo, įsikibo į akmenuotą sieną, kad jos neįtrauktų į šviesą. Nutaikė lazdelę pro skylę ir panaudojo tą patį burtažodį trokšdama, kad ir Oliveris pakiltų viršun.

*

Neprisijungęs Oliveris Llewellyn

 • III kursas
 • *
 • 710
 • Taškai:
 • Tingėti - Llewellyn'ų prerogatyva.
Ats: Biblioteka
« Atsakymas #752 Prieš mėnesį »
Leticija kilo į viršų. Taip, ji tikrai kilo. Ar gali būti, kad jam pasisekė? Oliveris nuoširdžiai nustebęs stebėjo, kaip bendramokslė tolsta, ir tik tada susivokė, kad gali likti čia visiškai vienas. O tada jau apėmė panika. Ką jam daryti dabar? Padariūkščiai aiškiai supyko. Turbūt tikėjosi, kad abu vaikai liks čia ir darys viską, kas liepta. Oliveris jau neprisiminė, ką jie anksčiau kalbėjo, bet žinojo: padarai nori, kad jis ir Leticija vergautų.
Nespėjo jos šūktelėti, kai pajuto, kad kyla ir pats. Tai irgi kiek išgąsdino, bet gal tai Leticijos darbas? Gal ji pasinaudojo tuo pačiu burtažodžiu? Vildamasis, kad taip ir yra, Oliveris pastebėjo mergaitę esant prie kažkokios sienos.
- Leticija! - nepajėgdamas užsikabinti ir taip sustoti šūktelėjo berniukas. Mosavo rankomis ir užsikabino už bendramokslės. Nė nesuprato, ar tai ranka, ar apsiaustas, o gal iš viso plaukai. Bet taip ir laikydamasis Leticijos Oliveris ir toliau kilo šviesos link. Nuoširdžiai tikėjosi, kad jiems pasiseks grįžti į biblioteką.

*

Neprisijungęs Leticija Mendel

 • III kursas
 • *
 • 236
 • Taškai: 18
Ats: Biblioteka
« Atsakymas #753 Prieš mėnesį »
Ta šviesa siurbė vis labiau. Kuo ji smarkiau laikėsi, tuo labiau ji traukė. Kaip įniršusi, stipri upės srovė, kuri bando kažkur nusitempti. Paskaudo pirštus besilaikant už to išsikišimo. Mergaitė sukando dantis.
Bet štai Oliveris irgi kilo. Tik atrodė, kad labai lėtai. Bet pagaliau jis įsikibo į ją ir mergaitė pasileido, pati jį apkabino ir pajuto didžiulį palengvėjimą. Tada abu vaikai pagaliau leidosi nešami tos šviesos ir staiga nudribo ant bibliotekos grindų.
- Ar tu sveikas? - Paklausė vis dar jį apkabinusi. Ėmė šiurpas galvojant apie viską, kas ką tik vyko. Dabar atėjus palengvėjimui, kad jie abu vėl mokykloje pajuto visus skausmelius, nuo susitrenkimų, nuo kritimų ir nuo grumtynių su tais padarais. Žvilgtelėjusi į knygą pamatė, kad ji užsivertė pati.
- Baisu. Siaubinga knyga. Bet mes sveiki. - Tyliai ir baimingai nusijuokė mergaitė.

*

Neprisijungęs Oliveris Llewellyn

 • III kursas
 • *
 • 710
 • Taškai:
 • Tingėti - Llewellyn'ų prerogatyva.
Ats: Biblioteka
« Atsakymas #754 Prieš 3 savaites »
Ar iš to, ką jis čia daro, bus naudos? Eliotui tikrai sektųsi geriau, bet Leticija pasileido, ir dabar jie kilo abu. Neaišku, kuo viskas baigsis, bet Oliveris nuoširdžiai tikėjosi geriausio. Laimei, taip ir nutiko – vaikai atsidūrė bibliotekoje. Oliveris užsimerkė ir svajojo apie tai, kad niekada neatsimerkia. Jam buvo pernelyg baisu. Kaip sugebėjo įsivelti į tokią nesąmonę?
- Atrodo, sveikas. O tu? - sumurmėjo atsakydamas į Leticijos klausimą. Nenoromis atsistojo ir stebėjo knygą. Turbūt reikėjo ją padėti į vietą, bet Oliveris nė už ką neketino to daryti.
- Ir kur Eliotas, kai jo reikia… - tylutėliai ištarė nė nepagalvojęs, kad bendramokslė jo dvynio nemėgsta. Atsisukęs į ją pridūrė: - Aš tikrai nenoriu daugiau mokytis.
Susirinko savo daiktus. Laimei, niekas nedingo, nors dorai atlikti namų darbų jie taip ir nespėjo.  Net nusipurtęs nuo prisiminimų Oliveris pamojo Leticijai eiti kartu ir paskubomis paliko biblioteką. Nežinia, kiek laiko nedrįs ir kojos čia kelti.