0 Nariai ir 1 Svečias peržiūrinėja šią temą.

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #30 Prieš 7 metus »
   Jekaterina tyliai tipeno kažkokiu keliu nežinodama, kur yra. Tiesiog suprato, kad čia kažkokie tuneliai. Visur buvo tamsu ir kraupu, tad Klastuolė tyliai sumurmėjusi burtažodį išsikvietė savo gynėją. Jis netik apšvietė visą tunelį, bet suteikė vilties ir ramumos. Tyliai žengdama per akmens grindis juodaplaukė išgirdo balsus. Greitai pradanginusi žirgą perėjo ant indėniško ėjimo - eidama pirma dėjo pirštus, o vėliau kulną. Tai leido jai neišleisti nė menkiausio garso einant, o juoda apranga bei juodi plaukai ir žemas ūgis maskavo. Kiek pasilenkusi prigludo prie sienos ir žengė už kampo. Pamatė du vyresnius mokinius. Tamsoje jų neatpažino. Vis dar be garso ji dingo už kampo ir lengviau atsikvėpė, nes sėlindama buvo sulaikiusi kvapą. Prisiglaudusi prie sienos susiliejo su tamsa. Tik akys lyg katės žibėjo tamsoje.
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Gabi Meyl

 • III kursas
 • *
 • 199
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Re: Tuneliai
« Atsakymas #31 Prieš 7 metus »
   Gabi pasiklydo. Ir vėl, ot, susikrimto. Tik šis paklydimas buvo kraupesnis nei visi kiti. Gabi atsidūrė tuneliuose! Visur buvo aklina tamsa, tik kažkur tolyje girdėjosi keletas balsų. Gabi nelabai norėjo eiti jų link, tad ieškojo, kaip vėl patekti į Hogvartso koridorius, bet nelabai sekėsi. Matyt, šitie tuneliai - viena kraupiausių Hogvartsų vietų. Bent jau taip manė Gabi. Staiga mergaitė kažką pamatė. Toje aklinoje tamsoje lyg ir žibėjo akys. Gabi jau manė paleisti kokius nors kerus, bet prieš tai suriko:
- Lumos!
   Jau galvojo leisti sustingdymo kerus, bet apšviestoje dalyje ji pamatė... Jekateriną!
- Na ir išgąsdinai! - Gabi nuleido lazdelę. - Ką tu čia veiki? - paklausė draugės ir ėjo jos link.

*

Neprisijungęs Fasiras von Sjuardas

 • *****
 • 1177
 • Lytis: Vyras
 • Per ilgai užsibuvote su manim, ilsėkitės ramybėje
Re: Tuneliai
« Atsakymas #32 Prieš 7 metus »
Fasas Oldefortas apsimestinai supratingai šyptelėjo Svelei Džastin. Vaikinas atsitraukė į tamsą, rodos, kažką išgirdęs atsėlinant iš tunelių. Žingsnis priminė medžiojantį šerną - visgi skambėjo labai keistai.
- Nieko, prašom, nėr už ką.- kreivai vyptelėjo grifas.- Sėkmės.
Fasas tyliai praėjo pro dvi mergaites iš Klastūnyno - iš kažkur žinojo, kad viena iš jų mokosi antrame kurse. O kitą jau iš nuojautos nuspėjo, kad pirmakursė.
- Lumos. Lumos.- paleido vaikinas kelis šviesos kamuoliukus link lubų, kad mergaitės netyčia nepaklystų. Paskui nejučia pagalvojo, kad visgi to rūpesčio joms nė velnio nereikėjo.
,,Taip ramu tame Hogvartse... reikėtų pažymėti savo paskutinius mokslo metus..." - niūriai mąstė septintakursis Hogvartso moksleivis, išeidamas iš tunelių.
« Paskutinį kartą keitė: Prieš 7 metus sukūrė Fasas Oldefortas »

„Kuris iš jų yra tikrasis košmaras – gąsdinantis sapnas, kurį regėjai, kai miegojai, ar nemaloni realybė, laukianti, kol nubusi?“

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #33 Prieš 7 metus »
   Jekaterina pasiutusiai nustebo, kai išvydo ateinančią Gabi. Klastuolė tamsoje matė puikiai. Galbūt dėl to, kad kai buvo mažytė, norėjo būti katinu ir maždaug metus elgėsi katiniškai. Kai ją apšvietė juodaplaukė pašoko iš vietos ir išleido keistą garsą, panašų į katės šnypštimą, bet veikiai akys priprato prie šviesos ir stipriai pasimarksčiusi mergaitė pridėjo pirštą prie lūpų ir sušnabždėjo:
 - Aš ką veikiu? Tyrinėju Hogvartsą ir jeigu ką, tai noriu išeiti iš čia.
Juodaplaukė išvydo dingstant sienoje Fasą. Greitai pribėgusi prie tos vietos pabandė surasti atidarymo ženklą. Nė velnio neišėjo.
 - Patera, - sumurmėjo ir pamojusi Gabi, kad eitų paskui, smuko pro atsiradusį išėjimą sienoje. Jekaterina greitai smuko iš tunelių laukdama, kol išlys Gabi, nes nenorėjo jos vienos palikti tuneliuose. O jei ji pasiklys?
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Gabi Meyl

 • III kursas
 • *
 • 199
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
Re: Tuneliai
« Atsakymas #34 Prieš 7 metus »
   Gabi šoktelėjo, kai pamatė vaikiną iš Grifų Gūžtos. Išsigando. Ir ką čia tuose tuneliuose veikia tiek žmonių, pagalvojo ji. Ji jau buvo apsidžiaugusi, kad Jekaterina čia, manė, jog jos kartu patyrinės tunelius ir gal ras ką nors įdomaus. Bet, deja, Jekaterina norėjo iš tunelių išeiti. Ji prasmuko pro išėjimą sienoje ir laukė Gabi. Pirmakursė dar svarstė, gal apsisukti ir eiti tyrinėti tunelių. Jau du mokiniai ją matė, tad jeigu Gabi ir paklystų, kas nors iš profesorių tikrai ateitų jos parsivestim Jekaterina jiems praneštų, kur paskutinį kartą matė Gabi. Bet vis dėlto baugino mintis, kad tuneliuosi ji galbūt liks viena, todėl, nors ir nelabai norėdama, bet Gabi pasuko Jekaterinos link ir netrukus išėjo iš tunelių.

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #35 Prieš 7 metus »
   Jekaterina išgirdo, kad paskui ją žingsniuoja ir Bilis, taigi nieko nelaukusi nuėjo pirmyn ir atsidūrusi aklavietėje vėl ėmė spaudinėti akmenis. Tris kartus pabelsti į trečią iš kairės, pusantro į penktą viršuje nuo pilkos... Klastuolė subilsnojusi pašoko iš vietos ir kuo greičiau prasispraudė jau pro vėl užsiveriantį tarpą, nes šis tik atsivėręs imdavo užsiverti ir buvo siauras. Jeigu tau sutraiškė pirštą - pats kaltas, kad nespėjai. Išsikviesti gynėją ar paprasčiausiai užsižiebti lazdelės galą, o galbūt paleisti sklandyti kelis šviesos kamuoliukus palubėje? Nors čia tuneliai, lubų beveik nėra. Et, palauksiu Bilio, nors vistik reikia šviesos.
 - Lumos, - aiškiai ištarė ir lazdelės galas užsižiebė, nemaža šviesa apšviesdamas trūnyjančius ir magiškai besiplečiančius vis gilyn ir paslaptingyn einančius tunelius.
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Billie Joe Armstrong

 • *
 • 0
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • The Saints are coming
Re: Tuneliai
« Atsakymas #36 Prieš 7 metus »
Aklina tamsa privertė stabtelti Bilį ir plačiai išskėst rankas, kad galėtų susiorientuoti. Užčiuopęs grublėtą, šaltą ir kiek drėgną sieną, priglaudė prie jos delną ir įsiklausė. Išgirdęs lūkuriuojančios Jekaterinos šnopavimą nuskubėjo pas ją. Prisilaikydamas sienos jis laisvai žingsniavo link jos, o išgirdęs ne vien tik savo žingsnių aidą, suvokė, kad antrakursė nueina. Pasiekęs mergaitę suprato, kad ji vėl bilsnoja į sieną, tad greitai prišoko prie jos, kad galėtų suspėti. Matė, kaip greit užsivėrė siena Klastuolei tik įėjus į tunelius, tad nujautė, kad čia taip pat turi būti vikrus kaip žaltys. Užuosdamas Jekaterinos kvapą atsiduso, o kai ji pasitraukė, berniukas taip pat vikriai.pralindo pro tarpą, tačiau staiga jį kažkas truktelėjo atgal. Tunelyje nuaidintį "Lumos" palydėjo užsižiebusi ryški švieselė mergaitės lazdelės gale. Pasukęs galvą Bilis dabar galėjo pamatyti, kas jį sulaikė ir neleido eiti atgal. Pasirodė, kad apsiausto skvernas buvo įstrigęs užsivėrusioje sienoje. Klastuolis bandė ištraukti savo drabužį, tačiau nieko nepešė. Grįžtelėjęs į jaunąją burtininkę timptelėjo lūpa.
- Ei, spingsuole, gal galėtum čia kažką suspaudyt, kad atgaučiau apsiaustą? - šūktelėjo jai, tačiau to daryti nereikėjo, nes aidas smarkiai atsimušė į tunelių sienas, tarsi nerimstantis žvėris pakilo aukštyn.

Shake that butt, Billie

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #37 Prieš 7 metus »
   Jekaterinai nereikėjo eiti ant pirštų galiukų, tad be garso kiek paėjėjo toliau, bet išgirdo Bilio šūksnį. Aidas kraupiai šnabždėdamas atsimušė nuo sienų ir privertė pasišiaušti Klastuolę. Nagi, Jeka, tu gi nebijai tamsos ir neturi ko jos bijoti! Mergaitė priėjo prie draugelio ir nuėjusi prie sienos pabilsnojo kelis kartus į pilką plytą ir tunelis atsivėrė, bet ėmė atsiverti, taigi turėjai suktis kuo greičiau, jei norėjai išsilaisvinti.
 - Taip, aš mėgstu spanguoles, o tu? - tramdydama juoką rimtu balsu paklausė. Nujautė, kad gali pradėti vietoje žvengti, bet laukė, ką atsakys Klastūnyno pirmakursis ir šviežiai iškeptas bei nuotykių ištroškęs berniukas. Antrakursė pamosavo lazdele ir iššaukė kelis šviesos kamuoliukus, kurie skraidžiojo palubėje, kuri buvo labai "aukštai".
((Užuodęs Jekaterinos kvapą? :DD))
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Billie Joe Armstrong

 • *
 • 0
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • The Saints are coming
Re: Tuneliai
« Atsakymas #38 Prieš 7 metus »
Bilis vis kramsnojo lūpą, kol bendražygė prisiartino ir atidarė tunelio duris. Greitai patraukęs savo juodą apsiaustą lengviau atsiduso ir apsidairė iš Jekaterinos lazdelės galo skleidžiamoje šviesoje. Senos, juodos plytos saugojo daug Hogvartso paslapčių, mokinių bei mokytojų intrigų ir meilės istorijų. Ši vieta skleidė kažkokį šiurpiai džiugišką jausmą, nuo kurio Biliui šiaušėsi rankų oda. Kažkas intrigavo mokinį, tačiau jis nesuprato, kuo ši vieta tokia ypatinga, juk viso labo tai tik tamsus koridorius. Pakėlęs susitaršiusių juodų plaukų slepiamą galvą įsižiūrėjo į mažus, palubėje pakibusius šviesius taškelius, kurie, tarsi žvaigždės tamsiame danguje, beveik nieko nenušvietė, bet pridėjo šiai vietai paslaptingumo ir kraupaus mistiškumo. Nenugirdęs, ką sakė jaunoji burtininkė, Bilis Džo išsitraukė iš apsiausto kišenės savo paprastą burtų lazdelę ir pakraipė ją.
- Koks ten burtažodis? Lumos? - ištarė ir sulig paskutine priebalse Klastuolio lazdelės gale įsižiebė pakankamai ryški švieselė. Nustebęs pakreipė galvą ir nužvelgė Jekateriną. - Kas čia per tuneliai? Gal žinai kokią istoriją ar paaiškinimą?
Iškėlęs savo spingsulę kiek aukščiau nosies Bilis lėtai patraukė gilyn tuneliu apžiūrinėdamas juodą, tamsų grindinį, klaikias sienas, gruoblėtą jų paviršių.

Shake that butt, Billie

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #39 Prieš 7 metus »
   Jekaterina atsirėmė į sieną, tarsi saugodamasi tų švieselių. Panirusi į šešėlius nebesiklausė Bilio, o ėmė mąstyti. Apie gyvenimą, bet kažkodėl vis mąstė apie tai, kas būtų, jeigu būtų ir susiję su ja. O kas nutiktų, jei ji daugiau negalėtų grįžti į Hogvartsą, arba vietoje to, kad paprasčiausiai vėl ten mokysis, grįš kitu pavidalu? Klastuolei ėmė kirbėti kažkur paširdžiuose. Tai nutikdavo nuolat, kai grėsdavo kažkas ne itin džiugaus. Antrakursė plaukiojo apmąstymuose, kol pasijuto stovinti viena ir tamsoje, net švieselių nesimatė.
 - Kvaiša. Pasiklys dar, - burbtelėjo ir demonišk greičiu atsidūrė prieš pirmakursį, kad šis jos negalėjo pastebėti. Mergina atsirado priekyje.
 - Sakoma, kad šiuos tunelius Salazaras Klastuolis įkūrė būtnet Klastuoliams. Kad jie galėtų krėsti pokštus arba pasprukti iš nusikaltimo vietos, - trumpai atsakė. Beje, buvo ir kitų priežasčių. Tereikėjo paklausti.
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Billie Joe Armstrong

 • *
 • 0
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • The Saints are coming
Re: Tuneliai
« Atsakymas #40 Prieš 7 metus »
Tunelių atmosfera tarsi apžavėjo berniuką, todėl jis nepastebėjo, kaip užnugary palikta antrakursė atsidūrė priekyje. Išgirdęs jos skardų balsą, nuaidintį tolyn, jis sukluso. Burtų lazdelės skleidžiamoje šviesoje Bilis Džo žvelgė į Jekaterinos nugarą ir bandė įsivaizduoti Salazarą, kuriantį tunelius Hogvartso Klastuoliams. Staiga nutilusi mergaitė nustebino Bilį, nes jis manė , kad išgirs gerokai ilgesnį pasakojimą. Tie keli sakiniai, kuriuos pasakė jo gidė, sukėlė tik įtarimą, kad čia glūdi kažkokia paslaptis.
- Šitiek vargo vien dėl išdaigų? - nepatikliai suraukė antakius Klastuolis. Tai tikrai buvo neįtikima pažvelgus į šias aukštas, tamsias sienas ir klaidžius koridorius.

Shake that butt, Billie

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #41 Prieš 7 metus »
   Jekaterina atsiduso. Ji ne itin mėgo skelbti Klastūnyno istoriją ir Salazaro Klastuolio gyvenimą bei sumanymus, bet juk Bilis - Klastuolis.
 - Salazaras Klastuolis norėjo įrengti šiuos tunelius ne vien tam, kad kiti krėstų išdaigas. Ir beje, tuneliai kurti magija. Reikėjo pažaboti pilies burtus, bet Klastūnyno įkūrėjas buvo vienas galingiausių pasaulio magų, taigi jam tai nebuvo itin sunku. Jis numatė, kad gali kilti nesantaika ir kartų ją gal net šiek tiek kurstė, taigi kraštutiniam atvejui įrengė šiuos tunelius. Tokius painius, pilnus akligatvių ir pavojingų padarų, kad pats galėtų pasprukti. Kažkur iš čia veda slaptas tunelis, bet pasakojimas byloja, kad jis užverstas akmenimis ir saugomas magija ir tik vienas vaikas per ištisus tūkstantmečius radęs slaptą knygą ir išmokęs joje sukauptą Juodąją išmintį gali tą magiją panaikinti ir atidaryti slaptą tunelį, per kurį patekus į pilį sutriuškinimas garantuotas. Kadangi Salazaras pabėgo, o gal buvo išvytas, iš dalies troško keršto ir planavo tą įvykį, bet tuo metu knygą atradęs Klastuolis buvo kvailas kaip bato aulas ir netyčia pametė knygą, kuri pateko į Grifo rankas ir jis ją atidavė Godrikui Grifui, kuris tunelį užvėrė. Nuo šiol šie tuneliai ne paslaptis, bet ir ne visiems draugas. Nuo tada Klastuolis nebandė įsiveržti į pilį, bet visuomet griežė dantį. Knyga ilgą laiką bvo saugoma, bet per ilgą ir kruviną kelią įsitaisė Klastūnyno teritorijoje. Daug mirčių jos kelionę palydėjo, pradedant tuo Grifu, kuris ją atidavė Godrikui ir baigiant paskutiniais turėtojais ne Klastuoliais. Iki šiol niekas nežino, kur ji yra, bet aišku tas, kad Klastūnyno kambariuose, - taip, tiksliai po mano lova ir mano kuprinėje. Velnias, Jeka, galėtum bent nemeluoti apie tai, kad niekas nežino, kur ji yra.
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Billie Joe Armstrong

 • *
 • 0
 • Taškai:
 • Lytis: Moteris
 • The Saints are coming
Re: Tuneliai
« Atsakymas #42 Prieš 7 metus »
Šitoks ėjimas niekur įgriso Biliui. Slegianti juoda tamsa kiek erzino, o to nė kiek negerino blausi švieselė. Be to, pastoviai laikyti ranką ištiesus ir šviestis kelią vargino. Šie tuneliai tikrai buvo puiki priemonė pasprukti, tačiau visų pirma reikėjo išmanyti, kaip čia patekti ir kaip iš čia išeiti. Žinoma, jeigu pasiklysi, abu sugebėjimai tikrai neišgelbės. Sustojęs ir apsigręžęs vietoje Bilis Džo pabandė kažką įžvelgti aklinoje tamsoje, tačiau nieko nesimatė, tik girdėjosi lėtų Jekaterinos žingsnių aidas. Nuleidęs ranką berniukas pažvelgė žemyn. Įprastas, juodas plytomis išklotas grindinys niekuo nebuvo ypatingas, tačiau Klastuolis ilgai įsispoksojo į jį. Nužvelgė savo batus, susiraukė ir vėl grįžtelėjo atgal. Pasilenkęs iš arčiau apžiūrėjo grindinį. Jokių pėdsakų nebuvo, nors Bilis buvo tikras, kad prie batų padų buvo prilipę kiek purvo. Truktelėjęs pečiais prisivijo savo bendražygę, nuėjusią tikrai nemažą kelią. Matyt,  jai tiek ir terūpėjo pirmakursis mokinukas.
- Gerai, o dabar žinai, kaip iš čia išeit? - nusižiovavo ir kryptelėjęs galva pažvelgė į mergaitę.

Shake that butt, Billie

*

Neprisijungęs Yecatherine Delilah Lutterworth

 • ***
 • 123
 • Lytis: Moteris
 • Intellectual passion drives out sensuality.
Re: Tuneliai
« Atsakymas #43 Prieš 7 metus »
   Klastuolė vaikštinėjo ramiai, kiek netgi tingiai ir kaip ir visuomet begarsiu žingsniu. Na, tokioje aplinkoje galėjai pagalvoti, kad paprasčiausiai tamsa sugeria jos žingsnių aidą.
 - Išeiti iš čia visiškai paprasta. Žinoma, reikia žinoti, pro kur, - Ji tarsi sakyte sakė "dabar įsimink, ką darysiu, arba vėl čia patekęs neišeisi gyvas, o trumpiau tariant, išvis neišeisi". Antrakursė priėjo prie vienos iš sienų ir ėmė žiūrėti į ją kaip ir išėjus iš Klastūnyno bendrojo kambario. Po to ėmė taukšėti lazdele per plytas ir priglaudė delną vienoje vietoje. Tunelio sienoje atsivėrė skylė ir nežadėjo užsiverti. Tamsiaplaukė įėjo į ją ir palaukė, kol atseks Bilis. Užvėrusi angą, kuri žiojėjo sienoje kaip siaubingi gniaužtai, nuėjo tolyn. Jiedu išlindo visia netoli įžymiojo Mirtos tualeto. Na, ką, tavo svajonė išsipildė.
Clever as devil and twice as pretty

*

Neprisijungęs Gabriella von Sjuard

 • **
 • 6
 • Lytis: Moteris
 • There is a little bit of devil in her angel eyes
Re: Tuneliai
« Atsakymas #44 Prieš 7 metus »
Leila Sunshine tyrinėjo naujas Hogvartso teritorijas, tik šiandien nusprendė neiti į lauką, bet vaikščioti po pilį. Taigi, taip, koja už kojos, lėtai, nieko negalvodama, mergaitė vaikščiojo Hogvartso koridoriais ir pasuko į kažkokią įdomesnę vietą. Šiandien Leilai buvo kažkokia keistai gera nuotaika ir mergaitė tikriausiai pirmą kartą gyvenime džiaugėsi savo egzistavimu. Būti atskirtai nuo tėvų - tikriausiai pati geriausia dovana, kokią man galėjo padovanoti gyvenimas. Nereikės grįžti į tą skylę dar kelis mėnesius. Varniukė delnu braukė per šaltą tunelio sieną. Būti požemiuose, tuneliuose ar siauruose koridoriuose mergaitei labai patiko, nes juose buvo šalta, kiek baugu ir niekas nematydavo, jei darydavai ką nors nedorą.

Baby it's cold outside~