Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Transfigūracija => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Džeimsas Greywindas Liepos 27, 2019, 04:35:21 pm

Antraštė: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius] ('19 vasara)
Parašė: Džeimsas Greywindas Liepos 27, 2019, 04:35:21 pm
 Laisvasis stilius - kuomet į klausimus atsakoma neaprašant personažo jausmų, veiksmų ir jį supančios aplinkos.
Tema: Transformacija/ pavertimas
5 klausimai = 10 taškų.

VERTINIMAS:
Pamokoje už atsakymą į vieną teorinį klausimą (galima skirti nuo 0 iki 2 taškų):
     0 taškų – jei į teorijos klausimą atsakyta neteisingai.
     1 taškas – jei į teorijos klausimą atsakyta iš dalies teisingai.
     2 taškai – jei į teorijos klausimą atsakyta teisingai.
Atsakymai iki liepos 28d. 19:00h

1.   Egzistuoja burtažodžiai, leidžiantys gyvūną paversti taure (Vera Verto), katę - katilu (Felifors). Kokia čia išryškėja tendencija?
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Camille Cornet Liepos 27, 2019, 04:43:26 pm
gyvūną paverčia į daiktą, o tiksliau į indą...
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kajus Arno Wintersas Liepos 27, 2019, 04:44:20 pm
Tendencija yra tokia, kad burtininkams reikia kerų, kurie leistų išgyventi, kurie leistų gyvus organizmus paversti į reikalingus negyvus daiktus.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Bastiano Zuccarelli Liepos 27, 2019, 04:48:47 pm
Manau, išryškėja tendencija, kad gyvūnai burtininkams atrodo ar kuriuo nors metu atrodė mažiau reikalingi už daiktus, tad galėjo būti drąsiai atimama gyvūno gyvybė ir jis paverčiamas kuo nors naudingesniu. Žvelgiant iš kiek kitos pusės, galbūt kuriuo nors metu tam tikrų gyvūnų, kad ir kačių ar pelių, buvo privisę tiek daug, kad užuot juos išnaikinus, verčiau galima transfigūruoti juos į naudingesnius daiktus, toks sprendimas būtų, nors ir nelabai kilnus, bet logiškas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Sofija Orel Liepos 27, 2019, 05:56:56 pm
Taure verčiamas gali būti būtent bet koks gyvūnas, todėl burtažodis Vera Verto sudėtingesnis ir ilgesnis. Tuo tarpu Felifors aiškiai apibrėžia gyvūną kurį norima pakeisti, todėl yra paprastesnis ir viena raide trumpesnis. Taigi galima daryti išvadą, jog gyvūnų pavertimo į daiktus tendencija – burtažodžių trumpėjimas ar lengvėjimas tolygiai su jo aiškumu ir apibrėžtumu.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: kablelis Liepos 27, 2019, 06:19:17 pm
Matome, kad gyvūnai gali būti paversti į indus, skirtus skysčiams laikyti. Tai parodo, kad burtininkams yra lengviau sukurti tokius tranfsfigūracinius burtažodžius, kurių objektai yra susiję: nemažą gyvūno organizmo dalį sudaro skysčiai (kraujas, vanduo ir pan.), dėl to juos yra lengviau paversti ne į bet kokius indus, bet į tokius, kurie yra tiesiogiai susiję su skysčiais.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Aleksas82 Liepos 27, 2019, 07:14:41 pm
Gyvūnų organizmo didelę dalį sudaro vanduo ir tai reiškia, kad organizmą paversti į skysčius laikančius indus yra lengva, bei tai padeda burtininkams lengviau išgyventi tam tikrose situacijose, nenaudojant žaliavų, kurios užėma vietos, gali sudužt ir teršia aplinką
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Miranda Danijelė Liepos 27, 2019, 07:51:58 pm
Tendencija - mažinti gyvūnų populiaciją ir gaminti indus (taures, katilus), nenaudojant žaliavų.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Džeimsas Greywindas Liepos 28, 2019, 07:26:24 pm
Camille Cornet: 1t.
Kajus Arno Wintersas: 2t.
Marcus Green: 2t.
Sofija Orel: 2t.
Stevie Green: 2t.
Aleksas Gilbert: 2t.
Miranda Danijelė: 2t.
Atsakymai iki liepos 29d. 19:00h

2.   Ar įmanoma kažkokį objektą paversti į tinkamai veikiančią burtininko lazdelę? Argumentuokite. Remkitės fantazija.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: kablelis Liepos 28, 2019, 07:34:55 pm
Ne, nebent burtą atlieka burtų lazdelių meistras. Kadangi lazdelė pati renkasi burtininką, taip išburta lazdelė nežinotų, ką jai rinktis, nes tas, kuris atliko kerus, jau turi lazdelę. Tačiau jeigu tai atliktų burtų lazdelių meistras, tai būtų normali lazdelė, kuri galėtų išsirinkti burtininką ir tinkamai veikti.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Fiadh o Ceallachain Liepos 28, 2019, 07:37:45 pm
Ne, nes vienas iš burtų lazdelių reikalavimų yra šerdis, kurioje yra daug stipriai stebuklingos medžiagos. Paprastame objekte jos būti negali, nes ta medžiaga gali būti tik burtų lazdelėje. Tokie kerai yra pavertimo, o ne sukūrimo, vadinasi, ta stebuklinga medžiaga neatsiranda. O be jos lazdelė nebus tikra burtų lazdelė.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Camille Cornet Liepos 28, 2019, 08:21:39 pm
Ne, nes kiekvienos lazdelės skirtingos ir, kad išburti veikiančia lazdelė reikia meistro, arba tuo kuris daro jas, nes taip jis žino iš ko padarytos lazdelės ir kokių medžiagų reikia, kad padaryti veikiančia lazdelę, be to tai labai sunku, net geram burtininkui, nes transfigūracijos kerai negali išburti medžiagų kurių tu nepragalvojai, todėl išburti lazdelę reikia pragalvoti kiekviena detalę.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Bastiano Zuccarelli Liepos 28, 2019, 09:20:24 pm
Būčiau linkęs manyti, kad vieno objekto paversti į  normaliai veikiančią burtų lazdelę nepavyktų, nes lazdelė, kaip žinia, yra labai sudėtingas daiktas. Jos sudėtingumą galima palyginti su kokiu nors daugialąsčiu, sudėtingos elgsenos gyvu organizmu, pavyzdžiui, žmogumi. Galbūt ir yra kerai, galintys daiktą paversti žmogumi, bet kažin, kiek jis būtų realus, mąstantis, kiek gerai veiktų jo organizmas ir panašiai. Tad lazdelės sukūrimas transfigūraciniais kerais yra tiesiog per sudėtingas: juk lazdelės gamybai reikia kurį laiką augusio medžio, magiško gyvūno kailio, plunksnų ar ūso bei magijos valdymo subtilybes išmanančio gamintojo.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Sofija Orel Liepos 28, 2019, 10:48:10 pm
Ne, veikiančios, tikros, burtininką pasirenkančios burtų lazdelės išburti iš kito daikto, bent šiuo metu, neįmanoma. Juk norint vieną daiktą paversti kitu būtinas tikslus kuriamo daikto ir jo veikimo principo įsivaizdavimas, o lazdelės veikimo iki galo nesupranta net tokie jų gamybos meistrai kaip Olivanderis. Magams ir dabar fakto, jog lazdelė pati pasirenka burtininką kilmė lieka paslaptimi. Taigi jei negalime suprasti lazdelės veikimo, o gal net mąstysenos ( jei tikėsime tokią esant ), jokiu būdu nesugebėsime jos sukuri, nesvarbu kokiais įmanomais ar neįmanomai kerais. Papraščiausiai nežinome ką kurti.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Aleksas82 Liepos 28, 2019, 11:23:54 pm
Ne, nebent tai bandytų padaryti patyręs burtų lazdelių meistras, kuris puikiai išmano transfigūraciją. Kitam žmogui išburti lazdelės nepavyktų, nes jis jau turi burtų lazdelę. Be to kiekvienos burtų lazdelės pagrindinis aspektas yra šerdis. Be jos burtų lazdelė neveiktų, o kituose daiktuose tinkamos šerdies nebūtų, kitas dalykas yra tas, kad įsivaizduoti burtų lazdelės nepavyktų. Jų yra įvairių ir jos platesnė gamybos paslaptis nėra atskleista.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kajus Arno Wintersas Liepos 29, 2019, 01:43:16 pm
Ne, nes burtų lazdelė yra sudėtingas mechanizmas: lazdelės veikimas priklauso nuo to, kokį lankstumą turi, medienos rūšies, kokia šerdis yra viduje, kokio ilgumo yra. Viso to tiksliai neįmanoma atkartoti transfigūriuojant, nes yra žmogiškasis faktorius suklysti: vaizduotėje prikurti ar atimti, sumaišyti ką nors ar pamiršti. Nors ir net ir jei pavyks viską iš išorės atkartoti, mažai tikėtina, jog šerdis turės savo magiškas galias ir būtent tai sugriauna visą šį burtų lazdelės pavertimo "kortų namelį".
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Miranda Danijelė Liepos 29, 2019, 05:46:09 pm
Ne, nes burtų lazdelių gamyba yra specifiška ir pačios jos turi charakterį, tad transfigūracijos rezultatas būtų nenuspėjamas, net tai darant meistrui lazdelių ar transfigūracijos.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Džeimsas Greywindas Liepos 29, 2019, 08:21:29 pm
Stevie Green: 2t.
Fiadh o‘Ceallachain: 2t.
Camille Cornet: 2t.
Marcus Green: 2t.
Sofija Orel: 2t.
Aleksas Gilbert: 2t.
Kajus Arno Wintersas: 2t.
Miranda Danijelė: 2t.
Atsakymai iki liepos 30d. 19:00h.

3.   Kuris pavertimas yra labiau reikalingas burtininkų visuomenei ir kodėl: puodelio pavertimas į žiurkę ar plunksnos pavertimas į tarakoną?
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Camille Cornet Liepos 29, 2019, 08:31:31 pm
Plunksnos pavertimas į tarakoną, nes taip tu visada turi galimybe apsigint . Plunksna yra mažesnis dalykas dėl to ją lengviau nešiotis su savimi. O jeigu tu puoduką paverti į žiurkę tai ji gali tiesiog pabėgti ir jokios naudos nebus, o drakonas gali susidoroti su kokiais nors plėšikais, be to puoduką į kišenę neįsidėsi. 
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Bastiano Zuccarelli Liepos 29, 2019, 09:08:17 pm
Tai priklauso nuo situacijos, bet manau, kad vertingesni kerai, paverčiantys puodelį į žiurkę. Ypač, jei trūksta maisto, puodelį įdėjus į spąstelius ar į narvelį, galima gauti nedidelius, bet ganėtinai sočius pietus.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Aleksas82 Liepos 30, 2019, 02:30:51 am
Mano manymu puodelio pavertimas į žiurkę yra daug vertingesnis, nes puodelio gali prireikti įvairiose situacijose. Gal būt burtininkui prireiks taros dėl vandes ar šiaip pasidėti maistą. Žiurkę lengva gabentis su savimi narveliuose su sumažinimo kerais, ar tiesiog atrasti laukuose. Tai yra daug vertingesnis daiktas keliaujant, nei tarakono pavertimas  plunksna.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Miranda Danijelė Liepos 30, 2019, 11:59:21 am
Plunksnos pavertimas tarakonu yra labiau reikalingas, nei puodelio pavertimas žiurke, mano manymu. Paukščiai šeriasi, dvėsta nuo taršos, ir jų plunksnas puikiausiai galima paversti tarakonais. Jie neužima daug vietos, be to juos galima valgyti. Tai būtų puikus plunksnų perdirbkmo būdas. O puodelių pasaulyje nėra tiek ir daug.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kajus Arno Wintersas Liepos 30, 2019, 12:06:50 pm
Puodelio pavertimas į žiurkę, nes puodelio visados prireiks, o žiurkę galima panaudoti kaip filme "Ieškomas"  - prie žiurkės pritvirtinimas sprogmuo ar sprogstantis eliksyras arba žiurkę galima pabandyti ištreniruoti ir prijungti prie jos kamerą ir šnipinėti žmones.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kaya Yew Liepos 30, 2019, 02:14:28 pm
Plunksnos pavertimas tarakonu yra vertingesnis, nes plunksnos yra praktiškai nereikalingas daiktas, kurį galima rasti beveik visur, taip pat ji yra praktiškesnė, nei puodelis, o tarakonus galima valgyti.
Puodelio pavertimas žiurke nėra praktiškas, nes kritiniu atveju puodelio nelabai galima rasti, o plunksną galima. Taip pat ją galima įsidėti kad ir į kišenę.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: kablelis Liepos 30, 2019, 04:44:25 pm
Puodelio parvertimas į žiurkę. Tokiu būdu galima gauti gyvūną, kurį galima suvalgyti. Be to, puodeliai yra gaminami ir žmogaus pagamintų medžiagų. Tad jeigu burtas būtų pradėtas naudoti masiškai, gamta nenukentėtų. Jeigu būtų pradėta masiškai plunksnas versti tarakonais, anksčiau ar vėliau reikėtų pradėti nupešinėti paukščius. Žinoma, puodelio pavertimas į žiurkę padidina žiurkių populiaciją, tačiau tą patį galima pasakyti ir apie kitus kerus, padidinančius tarakonų populiaciją.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Fiadh o Ceallachain Liepos 30, 2019, 04:45:46 pm
Puodelio pavertimas į žiurkę. Žiurkė mitybos rate užima svarbesnę vietą nei tarakonai. Dėl to jų padidėjusi populiacija yra svarbesnė. Tokiu būdu gyvūnams, mintantiems žiurkėmis, yra suteikiama tam tikra pagalba ir magizoologai turi mažiau darbo.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Džeimsas Greywindas Liepos 30, 2019, 08:35:08 pm
Camille Cornet: 0t.
Marcus Green: 1t.
Aleksas Gilbert: 0t.
Miranda Danijelė: 2t.
Kajus Arno Wintersas: 1t.
Kaya Yew: 1t.
Stevie Green: 1t.
Fiadh o'Cheallachain: 1t.
Atsakymai iki liepos 31d. 19:00h

4.   Ar kerint pavertimo kerais svarbus ritmas?
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kajus Arno Wintersas Liepos 30, 2019, 09:58:21 pm
Taip, yra svarbus, nes su ritmu galima geriau susikaupti, ritmas duoda galimybę, jog pavertimas bus sėkmingesnis nei be ritmo.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Miranda Danijelė Liepos 30, 2019, 10:10:05 pm
Taip, ritmas yra svarbus, nes jis yra kerėjimo dalis. Vieną judesį darant lėčiau ar greičiau, gali gauti skirtingus variantus - kokybės, nes burtažodis tai tas pats.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Aleksas82 Liepos 30, 2019, 10:24:13 pm
Taip, ritmas padeda sutelkti mintis į burtą, išvystiti reikalingą greitį ir stiprumą burtažodžio mostui.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Sofija Orel Liepos 30, 2019, 10:34:54 pm
Taip, ritmas svarbus. Nuo jo priklauso burtažodžio tikslumas ir rezultatas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Camille Cornet Liepos 30, 2019, 11:07:40 pm
Taip rimtas svarbus, nes nuo jo priklauso burtažodžio kokybė, padarant ne tą ritmą burtažodis gali išvis nepavykti.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kaya Yew Liepos 31, 2019, 10:04:34 am
Taip, ritmas svarbus, nes nuo jo priklauso burto kokybė, nors burtažodis tas pats. Taip pat, nuo ritmo priklauso burtažodžio tikslumas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: kablelis Liepos 31, 2019, 03:29:21 pm
Taip, nes ritmas padeda visiškai teisingai ištarti burtažodį. O ištarus netiksliai burtas nepavyks iš viso arba bus gautas žymiai prastesnis rezultatas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Fiadh o Ceallachain Liepos 31, 2019, 03:30:26 pm
Ne. Naudojant pavertimo kerus yra svarbus tikslus rankos judesys ir burtažodžio tarimas, tačiau bet kuris iš jų (arba abu) gali būti neritmingi. Tai nereiškia, kad dėl tos priežasties toks burtažodis yra netinkamas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Džeimsas Greywindas Liepos 31, 2019, 08:17:13 pm
Kajus Arno Wintersas: 2t.
Miranda Danijelė: 2t.
Aleksas Gilbert: 2t.
Sofija Orel: 2t.
Camille Cornet: 2t.
Kaya Yew: 2t.
Stevie Green: 2t.
Fiadh o‘Ceallachain: 0t.
Atsakymai iki rugpjūčio 1d. 19:00h

5.   Pavertimai dažnai gali nepavykti. Be techninės pusės (tarimo, lazdelės judesių ir pan.), kas dar gali padaryti įtaką kerėjimui ir kodėl? Fantazuokite.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Aleksas82 Liepos 31, 2019, 08:27:07 pm
Padaryti įtakos kerėjimui dar gali blogas daikto įsivaizdavimas.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Miranda Danijelė Liepos 31, 2019, 08:58:46 pm
Įtaką kerėjimui dar gali padaryti ir žmogaus nuotaika, emocinė būsena. Jei jis bus labai susinervinęs, jaudinsis, jam galimai nepavyks pavertimas.               
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kajus Arno Wintersas Liepos 31, 2019, 09:22:15 pm
Įtaką gali padaryti ir miego trūkumas, nepailsėjimas, nes asmuo sunkiau susikaups į pavertimą.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Sofija Orel Liepos 31, 2019, 11:49:38 pm
Įtaką taip pat daro kuriamo ar paverčiamo daikto asmeninė reikšmė. Paprastai burtininkui prasmingi ar prisiminimus sukeliantys pavertimų objektai ar norimame rezultate atsirandantys daiktai trikdo ir jaudina magą, todėl burtžodžiai kuriant tokį daiktą dažnai nepavyksta dėl susikaupimo stokos arba rezultatas išeina daugiau panašus į burtininko jausmų ir minčių atspindy negu į naudojamą daiktą ar realų gyvūną.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: kablelis Rugpjūčio 01, 2019, 05:42:18 am
Trukdo motyvacijos stoka. Pvz., jeigu burtas atliekamas mokantis, burtininkas gali nenorėti/tingėti tai daryti. Arba jeigu reikia širdžiai mielą daiktą paversti kažkuo kitu.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Fiadh o Ceallachain Rugpjūčio 01, 2019, 05:44:15 am
Baimė ir nepasitikėjimas savimi. Jeigu žmogus nesijaučia užtikrintas, tai labai padidina tikimybę, kad nepavyks. Kai kuriais atvejais burtininkui gali pradėti atrodyti, kad daiktas virs į ką nors, ko tas burtininkas bijo (pvz., kokį nors jam bjaurų gyvūną).
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Camille Cornet Rugpjūčio 01, 2019, 10:42:45 am
Jeigu burtininkas pasiruošęs ir jau gali išburti, bet jis tuo metu užsigalvojęs apie kažką kita pavyzdžiui ką veiks po pamokų burtažodis nepavyks, nes prieš pat būrimą reikia galvoti apie tą daiktą kuri nori išburti.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Kaya Yew Rugpjūčio 01, 2019, 01:23:20 pm
Įtaką gali padaryti emocijos, bei susikaupimas. Pavyzdžiui, jei žmogus bus išsiblaškęs, ar susijaudinęs, yra tikimybė, kad burtas nepavyks.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Angelina Presley Rugpjūčio 01, 2019, 03:55:38 pm
Mano nuomone įtaka taip pat gali padaryti nesusikaupimas, nes jis nukreipia dėmesį visai į kitą dalyką negu tariamą burtažodį, per daug susikaupusių emocijų ir nemokėjimas jų valdyti, nes tai taip pat nukreipia dėmesį nuo tariamo burtažodžio bei neleidžia susikaupti ir verčia mintis skrajoti kažkur kitur. Taip pat manau jeigu mokinys nėra tinkamai išsimiegojęs ar yra pavargęs jis negali īsiklausyti į tariamą teoriją ir dėl to jo burtai nepavyksta.
Antraštė: Ats: III Transfigūracijos pamoka visiems kursams [laisvasis stilius]
Parašė: Džeimsas Greywindas Rugpjūčio 01, 2019, 08:13:49 pm
Aleksas Gilbert: 0t.
Miranda Danijelė: 2t.
Kajus Arno Wintersas: 2t.
Sofija Orel: 2t.
Stevie Green: 2t.
Fiadh o‘Ceallachain: 2t.
Camille Cornet: 2t.
Kaya Yew: 2t.
Angelina Presley: 2t.
Pamoka baigta.

Pilni taškai:
Camille Cornet: 1t.+2t.+0t.+2t.+2t.= 7
Kajus Arno Wintersas: 2t.+2t.+1t.+2t.+2t.= 9
Marcus Green: 2t.+2t.+1t.+0t.+0t.= 5
Sofija Orel: 2t.+2t.+0t.+2t.+2t.= 8
Stevie Green: 2t.+2t.+1t.+2t.+2t.= 9
Aleksas Gilbert: 2t.+2t.+0t.+2t.+0t.= 6
Miranda Danijelė: 2t.+2t.+2t.+2t.+2t.= 10
Fiadh o‘Ceallachain: 0t.+2t.+1t.+0t.+2t.= 5
Kaya Yew: 0t.+0t.+1t.+2t.+2t.= 5
Angelina Presley: 0t.+0t.+0t.+0t.+2t.= 2