Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Astronomija => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Matthew Turner Balandžio 25, 2019, 01:42:56 pm

Antraštė: III astronomijos pamoka III - VII kursams
Parašė: Matthew Turner Balandžio 25, 2019, 01:42:56 pm
Matthew plačiai nusižiovavo. Atsirado didysis astronomas pats iš savęs pasišaipė juodaplaukis, lipdamas laiptais žemyn. Jis keliavo iš astronomijos bokšto pilies durų link. Tikėjosi, kad prognozės pasivirtino ir dangus yra tiesiog tobulas. Jeigu ne... Ką gi, tokiu atveju Matthew nė neįsivaizdavo, ką reikės daryti.
Prie durų profesoriaus jau laukė keli mokiniai. Turner nesitikėjo didelio būrio - vis dėlto jau buvo beveik vidurnaktis. Mokiniai mieliau miega - ar bent apsimeta, kad tą daro. Tačiau pamoką vesti reikėjo, kad juodaplaukis profesorius pasistengė pasisveikinti kuo žvaliau.
- Sveiki. Džiaugiuosi, kad gavote mano žinutę. Šiandien pamoka bus grynai praktinė. Lauke jūsų jau laukia jūsų pačių sukonstruoti teleskopai. Tiems, kurie neatėjo į praeitą pamoką, turiu kelis atsarginius.
Matthew išdalino kiekvienam mokiniui po kažkokį lapelį ir pratarė:
- Galite peržiūrėti dabar, galėsite tai padaryti, kai nueisime prie teleskopų. Taip pat prie kiekvieno teleskopo yra raudonas šviesos šaltinis, kad matytumėte, ką darote. Jokių būdu neįžiebkite lazdelės galo! Ta šviesa apakins tiek jus, tiek visus, esančius aplinkui.
Turner išsivedė būrelį į lauką. Teleskopus sustatė nelabai toli nuo pilies. Ar bent jau taip atrodė dieną. Dabar žygis atrodė itin tolimas. Tačiau pagaliau profesorius pamatė kažką tamsuojant. Laimei, tai ir buvo kelionės tikslas.
- Prie jūsų sukonstruotų teleskopų yra jūsų pavardė. Susiraskite savąjį. Ant lapelių, kuriuos jums daviau, yra klausimai, į kuriuos reikia atsakyti. Jeigu kas nors neaišku, iškelkite švieselę į viršų, aš prieisiu. Tie, kurie teleskopo neturi, galite eiti prie bet kurio iš laisvų. Jūsų užduotis yra atsakyti į užduotus klausimus. Parašykite atsakymus ant lapelių ir, nepamiršę užrašyti vardo ir koledžo, atneškite man. Kai baigsite, galėsite keliauti į pilį.
Matthew nutilo ir pradėjo svarstyti, ką gi svarbaus pamiršo pasakyti. Nutaręs, kad gal vis tiek nieko, pradėjo žiūrėti, kaip mokiniai dirba.

[Jūsų užduotis: atsakyti į klausimus, kurie yra ant jūsų lapelių (jie bus čia). Klausimo neperrašykite, tik jo numerį. Klausimus stengiausi suformuluoti taip, kad būtų aišku, bet, jeigu ką, rašykite asmeniškai. Kai kuriems iš jų teleskopo nereikia. Tai parašysiu prie klausimo, bet personažams tas nepasakyta: t.y. galite bandyti atsakyti į tokį klausimą ir su teleskopu, balas nuo to nemažės. Jeigu norite, galite drąsiai kreiptis pagalbos ar daužyti teleskopą. Tačiau tokiu atveju taip pat parašykite asmeniškai.
1. Koks žvaigždynas šiuo metu yra zenite (zenitas - dangaus taškas, esantis tiesiai virš galvos)? BE TELESKOPO
2. Kuriuos Jupiterio palydovus šiuo metu galime matyti? (jų yra keturi (kuriuos galima matyti per teleskopą): Ijo, Europa, Ganimedas ir Kalista. Bet kai kurie gali būti pasislėpę už Jupiterio ir mes jų nematysim. Tad šiame atsakyme turi būti nuo 0 iki 4 pavadinimų. Nukreipiate teleskopą į Jupiterį ir atsakote.
3. Kokios spalvos yra abi Albireo žvaigždės narės (SU TELESKOPU: nukreipiate jį į Albireo. Tai yra dvinarė žvaigždė, t.y. ją sudaro dvi žvaigždės, besisukančios viena apie kitą. Parašote, kokias dvi spalvas matote. Galit pažiūrėt internete tas spalvas, galit sugalvot, balas dėl to nekris.
4. Kokie Zodiako žvaigždynai matomi šiuo metu? BE TELESKOPO

Paaiškinimų mokiniams neduota, tad jie gali nesuprasti ir norėti ko nors paklausti. Galit drąsiai tą daryti.
Praktikai bent trys postai.
Antraštė: Ats: III astronomijos pamoka III - VII kursams
Parašė: Matthew Turner Gegužės 11, 2019, 06:31:30 pm
Matthew plačiai nusižiovavo. Suprato, kad tai nėra pats tinkamiausias elgesys, tad tikėjosi, kad jo niekas nepastebėjo. Profesorius nužvelgė mokinius. Buvo šiek tiek apmaudu, nes pamokų lankomumas niekaip nepaliovė mažėti. Matthew puikiai suprato, kad nemaža dalis mokinių mokslo metų pabaigoje netenka kantrybės - ir pats toks buvo. Tačiau kai esi profesorius, viskas atrodo kitaip... Ir, žinoma, atrodo, kad pamokų lankymas tikrai padės per egzaminą. Ką gi, jeigu neišlaikys egzamino, ne mano bėdos niūriai pagalvojo Turner. Jis tikėjo, kad daro viską pakankamai neblogai, kad mokiniai jo egzaminą išlaikytų. Tačiau kažin kaip reaguos direktorė, jeigu staiga neišlaikytų bus labai daug... Tačiau Matthew pamokas vedė, stengėsi mokiniams padėti viskuo, kuo tik galėjo. Todėl stengėsi save raminti, kad viskas bus gerai ir kad mokiniai išlaikys egzaminą.
Galiausiai pamokos laikas priartėjo prie pabaigos. Turner nė nebuvo nusprendęs, ar jam reikėtų pirmiau parvesti mokinius į pilį ir tada grįžti sutvarkyti visko, ar pirmiau sutvarkyti... Matthew taip susimąstė apie tokį, atrodo, smulkų dalyką, kad pražiopsojo laiką, kai reikėjo pranešti mokiniams apie pamokos pabaigą. Staiga profesorius atsitokėjo.
- Pamokos laikas baigėsi! Prašau atnešti pergamentus man. Teleskopus palikite. Jie bus nugabenti į astronomijos kabinetą. Tie, kurie juos pasidarėte patys, turėsite teisę juos pasiimti. Tokiu atveju lauksiu jūsų rytoj apie vidurdienį kabinete. Visi kiti tokį šansą pražiopsojote.
Matthew parėjo su mokiniais iki pilies. Jiems išsiskirsčius profesorius grįžo į lauką. Ir tik tada pajuto, kaip ten yra šalta. Sunkiai dūsaudamas Matthew pradėjo tvarkyti teleskopus. Eilinį kartą norėjosi prakeikti nemokėjimą burti, tačiau nebuvo, ką daryti - panašu, kad teks viską tvarkyti rankomis.