Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Nuodai ir vaistai => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Sorenas von Sjuardas Birželio 26, 2018, 09:23:39 pm

Antraštė: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Sorenas von Sjuardas Birželio 26, 2018, 09:23:39 pm
   Lauke Perkūnas grėsmingai važinėjosi savo ratais nuo pat ryto, aišku, ir pylė kaip už tėvynę. Atrodė, net požemių lubos kartais tyliai sudejuodavo nuo elektros iškrovų trenksmų. Oi buvo ko dejuoti, oi buvo. Dar turint omeny, kad ne tik virš lubų, bet ir po lubomis vyko gana pavojingi ir šiurpą keliantys reiškiniai. Nepavydžiu toms luboms. Na, ir sienoms ir grindims taip pat. Jomis dėtas įgriūčiau ir melsčiausi, kad mane pakeistų kuo nors kitu. Bet šitos lubos akivaizdžiai nebuvo nei tokios protingos, nei tiek daug gebančios.
   Kai basilisko žvyneliai prilietė pavojingai pažaliavusį viralą, šis suburbuliavo it agresyvus ir nekokios nuotaikos kalakutas. Po vėsų požeminį kabinetą it dar vėsesni Stikso upės vandenys lėtai vinguriavo, rodos, dar prastesnės nuotaikos dūmelis. O tarp šių prastos nuotaikos įvairiausių mitinių bei nemitinių sutvėrimų prie nemažo juodo katilo stovėjo juodabarzdis vyras spindinčiomis auksinėmis akimis. Jos pastebėdavo ir įvertindavo kiekvieną pakitimą tiek virale, tiek iš jo virstančiuose garuose.
   Na, gerai. O jeigu be išsidirbinėjimo, tai eliksyras buvo bemaž baigtas, o visas požemis - pridūmijęs kaip balažin kas. Panašu, kad artėjo dar vienas nemažas išbandymas ne tik kabineto sienoms, luboms bei grindims, bet ir moksleiviams - dar viena Nuodų ir Vaistų pamoka.
   ,,Tai žodžiu..." - po kelių minučių suvebleno Spaikas. - ,,Tu kaip nori, o aš šiandien tupėsiu Uždraustajam miške."
   ,,Bailys."
   ,,Ne, nu, aš valgyt noriu."
   ,,Bailys."
   ,,Grįšiu, jeigu bus į kur grįžt", - nenoromis prisipažino voras, nerdamas pro duris laukan. Sorenas šyptelėjo, kai gyvūnas dingo už sienos, ir, paskutinįsyk pamaišęs eliksyrą, užgesino ugnį.
  Reikėtų pastebėti, šios dienos oras labai tiko pamokos temai.
                               
   Moksleiviams renkantis į klasę po poros varpo dūžių, žalsvi dūmai dar nebuvo visai išsisklaidę ir palaikė kabinete paslaptingą atmosferą. Sorenas kaip visada stypsojo klasės priekyje, o žalsvąjį skystį buvo supilstęs į nedidelius butelaičius ir suslėpęs į stalčius - tokių eliksyrų palikti ant stalo be priežiūros nerizikavo. Tiesa, vieną iš jų laikė rankose.
   - Sveiki, - pasveikino susirinkusiuosius profesorius von Sjuardas. Jau nebuvo rytas, o kažkodėl ,,laba diena" pasisveikinimas skambėjo ne taip gyvai ir įdomiai. - Šįsyk nereikės spėlioti, kokį eliksyrą laikau rankose. Tačiau pirmieji du klausimai tikrai atskleis, ką šiandien veiksime. Kokias konkrečiai katastrofas yra sukėlę specialiai tam sukurti eliksyrai? Nupasakokite apie jas plačiau. Ir antras klausimas... Kaip manote, kur buityje būtų galima panaudoti sprogstamuosius eliksyrus?

   ((Į pirmą klausimą atsakykite plačiai - kas tai padarė, kur, kada, kokios pasekmės ir panašiai, aišku, svarbiausia, koks buvo panaudotas eliksyras, kokios jo ypatybės. O į antrą klausimą užteks sakinio.
   Teorija iki liepos 1 dienos.

EDIT: katastrofų pavyzdžius pateikit iš realybės arba išgalvotus, konkrečius. ))
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Stevie Green Birželio 27, 2018, 12:19:11 am
Stevie žvaliai žygiavo į dar vieną nuodų ir vaistų pamoką. Ankstesnė pamoka ją visai sudomino, tad mergaitė nutarė, kad reikia ir dažniau apsilankyti šiose pamokose. Kuo greičiau ką nors išmoksiu, tuo greičiau galėsiu ką nors susprogdinti pagalvojo grifiukė ir kilstelėjo antakius prieš pat atidarydama kabineto duris.
- Laba diena, - pasisveikino ji su profesoriumi ir atsisėdo klasės viduryje.
Išgirdusi profesoriaus klausimus Stevie vos neapalpo iš laimės. Oho! Čia tai geras! mintyse džiūgavo ji. Tad iš karto pakėlė ranką ir drąsiai pasakė:
- Manau, kad pirmieji sprogstamieji eliksyrai buvo sukurti senovėje. Ir, žinoma, netyčia. Sakyčiau, kad tai padarė koks nors senovės vaistininkas, bandęs sukurti ką nors įmantraus. Manau, kad jis bandė išgydyti kokį nors sergantį karalių, tačiau bekurdamas vaistus suklydo ir susprogdino patį karalių ir visus galimus jo įpėdinius. Kur tai galėjo atsitikti, net nežinau, gal kokioje Senovės Romoje. Savaime aišku, pats gydytojas irgi neliko gyvas... O manau, kad klaida galėjo būti ta, kad nebuvo pagalvota apie tai, kad kai kurios medžiagos, atsidūrusios, pavyzdžiui, ore, sprogsta. Tuo tokie eliksyrai ir pasižymi. Manau, kad tas eliksyras vėliau buvo atkurtas ir tapo pagrindine medžiaga ką nors sprogdinti. Deja, pavadinimo nepasakysiu.
Mergaitė nutilo ir, stengdamasi negalvoti, kaip labai nusišnekėjo, prabilo vėl:
- Manau, kad toks eliksyras buityje gali būti naudojamas, kai reikia ką nors greitai išsklaidyti. Na, pavyzdžiui, reikia nudažyti kambarį, tai galima įpilti šiek tiek to eliksyro į dažus ir darbas baigtas.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Matthew Turner Birželio 27, 2018, 12:37:25 am
Matthew nepatenkintas skubėjo į pamoką. Oras buvo neįtikėtinai bjaurus, o čia dar kažką mokytis?! Turėčiau gulėti lovoje ir gerti arbatą niūriai mąstė grifiukas. Jis gerokai nustebo, kai pamatė, kad į klasę atėjo vienas pirmųjų. Tiesą sakant, jis bandė pavėluoti, kad nereikėtų ilgai sėdėti nieko neveikiant. Prieš tai buvusioje pamokoje Matthew gerokai susimovė, tad stengėsi ir toliau likti nepastebėtas. Tikėjosi, kad profesorius neprisimena, kad būtent jis buvo tas, kuris sugebėjo visiškai sugadinti savo eliksyrą.
Supratęs temą, Matthew pasipiktino. Juk tai bus pavojinga sveikatai! Na jau ne, aš tikrai sprogmenų negaminsiu! pagalvojo jis.
Vis dėlto norėjosi bent pabandyti pelnyti kelis taškus, todėl jis sulaukė savo eilės ir, pakėlęs ranką, prabilo:
- O aš manau, kad pirmieji tokie eliksyrai buvo pagaminti ne taip jau ir seniai. Negaliu pasakyti tikrai, kada, bet manau, kad tada, kai buvo sukurti pistoletai ar panašūs šaunamieji ginklai. Čia, ko gero, koks septynioliktas amžius? Tikrai nežinau. Bet vis dėlto žmonės visą laiką kariavo, tad manau, kad pirmiausia toks naudingas daiktas tam ir buvo sukurtas. Pagrindinė jo savybė yra ta, kad jis padegtas staigiai įkaista ir sprogsta. Manau, kad sprogstamasis eliksyras yra tam tikras žiobariško parako magiškas pakaitalas. Ko gero, jis buvo sukurtas Europoje. Anglijoje ar Prancūzijoje.
Tikiuosi, čia nėra baisių nacionalistų pagalvojo Matthew, laisvalaikiu besidomintis istorija, tad toks apsakymas, jo nuomone, tikrai galėjo kam nors nepatikti.
- Nesu tikras, ar tokie eliksyrai dabar yra naudojami, - tęsė Matthew. - Ypač namų sąlygomis. Tačiau anksčiau jie buvo skirti išsprogdinti kokioms nors kliūtims. Pavyzdžiui, jeigu tiesiant geležinkelį pasitaikydavo kalnas, žmonės nesismulkindavo ir tiesiog jį ištaškydavo. Tiesa, tam naudotas parakas, tačiau, manau, tam pačiam buvo naudojamas ir sprogstantis eliksyras.
Grifiukas nutilo ir staiga pagalvojo: dabar visas Klastūnynas šaipysis iš manęs už tokį žiobarišką atsakymą...
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jasmine Diana Amneta Birželio 27, 2018, 08:31:40 am
 Jasmine į Nuodus ir Vaistus ėjo patenkinta. Praeitą kartą sugebėjo kažką išvirt nesusprogdinus klasės, tik pagadinus lubas, kurios greičiausiai negenda. Juk ne maistas yra!
 Savo mėlynom akim žvlgdama į viską - nuo požemio pilkų plytų, iki keistų ir vietomis dėmėtų suolų, išsirinko vieną arčiau priekio, dar nespėjusį tapti visiškai margu nuo dėmių. Nebuvo išranki, tačiau šiandien norėjo sėdėti būtent čia.
 Šyptelėjo išgirdusi pamokos temą. Seseriai patiko virti vaistus - būtų patikusi ir ankstesnioji pamoka, tačiau Jasmina norėjo likti prie kitokių eliksyrų. Iratai, o dabar greičiausiai ir sprogstamieji buvo pats tas.
 - Buvo panaudoti per burtininkų karą, puolant Hogvartsą. Ne paslaptis, kad visokie kerai, kaip Bombarda ir Bombarda maxima iš tiesų irgi sprogdina, dėl to tik vėliau išsiaiškino kaip Mirties Valgytojai puolė Hogvartsą. O sprogstamiegi eliksyrai geresni tuo, kad nereikia būti toj vietoj, kai kurie - uždelsto veikimo. Taip pat nereikia naudoti burtininko energijos, efektas daug didesnis ir jų galima pasiruošti iš anksto. Dėl to buvo nugriauta dalis Hogvartso ir vėliau jį reikėjo atstatyti,-trumpai stabtelėjo ir sekundėlę pamąstė apie atsakymą į sekantį klausimą.- Gan retai naudojami dabar, tačiau kartais dar naudoja vietovei, kurią nori paversti žiobarams atrodančia pavojingai. Kad galėtų susikurt kokį portalą, vedantį į magijos pasaulį ar panašiai. Tik tokiu atveju naudoja sipnesnius skysčius, kad tik apgriautų, o nenušluotų nuo žemės.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Elizabeth Von Westorm Birželio 29, 2018, 02:02:36 am
Net ir bjaurus oras už lango nesugebėjo numalšinti Elizabeth noro keliauti į Nuodų ir Vaistų pamoką bei nepadaryti vsko atmestinai. Tokiomis dienomis kaip ši, tokią vėjuotą, audringą, kai lietus pila tarytum iš kibiro, mergaitė paprastai vaikščiodavo susiraukusi, pikta ir slogi, tačiau dabar ji tryško energija.
Pasiekusi kabinetą easantį požemiuose Elizabeth drąsiai pravėrę duris ir įžingsniavo į klasę pilną mokinių. Prisėdo prie laisvo suolo klasės viduryje ir apsižvalgė. Kabinete ant kiekvieno stalo buvo po katilą, lentynos pilnos knygų ir mažų buteliukų su įvairiais skysčiais, kvapas toks, kokį jį kadaise užuodė viename tėčio darbo kambaryje, į kurį jai buvo uždrausta eiti, bet akies krašteliu ji buvo mačiusi tokius pat dalykėlius kaip ir čia.
Prasidėjus pamokai Elizabeth kartu su visais pasisveikino su profesoriumi ir jam uždavus klausimus ėmė krapštyti smegeninę mėgindama prisiminti ką žino  apie sprogstamuosius eliksyrus.
 -Na, kartą esu girdėjusi, ar  skaičiusi senose Magijos Žiniose, kad būtent su šiuo eliksyru buvo susprogdintas visas Žiobarų miestas! Iš didelio ir gražaus miesto liko tik griūvėsiai... - prisiminė Elizabeth. Atsikvėpusi tęsė toliau. - Žiobarai manė, kad tai eilinis teroristų darbas, tačiau Magijos Ministerijai pavyko išsiaiškinti, kad tai Mirties Valgytojų darbas, dar Voldemorto valdžios laikais. - Elizabeth nepajuto, kaip ištarė blogiausio burtininko istorijoje vardą.
Atsakiusi į vieną klausimą ji vėl pradėjo galvoti, kur buityje jie galėtų būti panaudojami. Iš pažiūros lengvas, bet pagalvoti verčiantis klausimas.
- Galbūt jis galėtų būti panaudotas nugriauti namui, ar panašiai. Aišku pačių namo savininkų noru! - pareiškė šį atsakymą, geriau nieko nebesugalvojusi.

Sor: pataisyk. Pasvirasis šriftas nėra naudojamas tiesioginei kalbai parodyti.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Hope Džein Shilck Birželio 30, 2018, 08:18:46 pm
Blondinukė ramiu žingsniu įžengė į klasę. Nuo jos dvelkė pasitikėjimas savimi, taip pat ji ir jautėsi. Atrodė, kad galėtų dangus griūti, o ji tikrai rastų išeitį ką kaip daryti. Žengusi pro klasės slenkstį - ji sustojo. Kaip visada įvertino klasėje esančią atmosferą ir būtent pagal ją pasirinko savo sėdėjimo vietą. Šį kartą tai buvo galinis suolas. Nors oras ir gana slegianti atmosfera klasėje jos visiškai nejaudino ir negąsdino, bet ji nusprendė, kad sėdėti pačiame prieky leis moksliukams. Ji niekada savęs nelaikė ta, kuri krimto knygas ir puikiai pasirodydavo klasėje. Veikiau, ji būdavo stebėtoja ir ta, kuri niekada neatsisakydavo išsakyti savo nuomonės. Atrodo galbūt tai nėra blogas bruožas, bet ji retai pagalvodavo apie viso to rezultatą.
Gana antipatiškai pažvelgus į aplinkinius, mergina atsiduso ir ranka parėmė sau smakrą. Laukdama, išsamaus šios pamokos tikslo paaiškinio ir užduoties, ji dar ne kartą spėjo pavartyti akis. Paprastai Hope nebuvo iš tų, kuri antipatiškai elgtųsi kitų atžvilgiu, bet šiandienos nuotaika neleido jai šypsotis. Atrodė, kad jei tik kas atsisuks ir jai kažką sušnabždės, ji tik sušnypš, kaip kad tikra klastuolė ir lieps apsisukti atgal. Todėl sprogiųjų eleksyrų tema buvo šiandien kaip tik pritaikyta jos nuotaikai. Išgirdusi klausimus, blondinė dar vis parėmusi savo smakrą ranka ir laukdama kada galės prabilti, pakėlė kitą - laisvąją - ranką. Gavusi žodžio laisvę, Hope kiek pasitempė ir atsisėdo kaip pridera mokinei.
- Sprogmenys ir sprogstamieji eleksyrai. Manau, kad labai svarbu pastebėti, kad jie egzistuoja jau amžius. Net žiobarai susiduria su jais. Net tas paprastasis parakas jau žinomas nuo neatmenamų laikų. Už tai žiobarai gali padėkoti Kinijos gyventojams. Visais atvejais, tiek čia - magisjos pasaulyje - tiek žiobarų.. Sprogmenys - atrasti atsitiktinai. Daugiausiai nuopelnų šioje vietoje susigriebtų alchemikai. Nors atsitiktinai sukombinuoti sprogieji eleksyrai egzistavo dar prieš juos. Visais atvejais, alchemikai siekė atrasti nemirtingumo eleksyrą, bet sumaišius sierą su kalio salietra, medžio anglimis ir gydomosiomis žolėmis, jie atrado naikinimo eleksyrą. Kadangi alchemikai buvo tiek žiobarų, tiek magijos pasaulio atstovai, tai katastrofos galėtų būti atrinktos iš abiejų pasaulių. Kaip ir anksčiau sakiau, Kinijoje parakas vaidino labai reikšingą vaidmenį. Todėl būtent ten, tuo metu valdančioji dinastija, jei neklystu, tai buvo Songų dinastija, naudojo alchemikų sukurtą sprogstamąjį eleksyrą apsiginti nuo priešų. Tačiau didesnės katastrofos buvo sukurtos būtent Europos regione. Ten karalystės, bandydamos nukariauti kitas karalystes naudodavo būtent tai. To pavyzdžiu galėtų būti Gibraltaro apsiaustis. Na, ir ryškiausios katastrofos, būtent dėl sprogiųjų eleksyrų pastebimos Antrojo Pasaulinio karo metu. Manau, kad kiekvienas, kuris yra susipažinęs su žiobarų istoriją, žino apie Hirošimą. Amerika niekada nebuvo Japonijos gerbėja, kuri kėlė grėsmę Amerikos ateičiai. Na, manau, kad tai galime susieti ir su magijos pasauliu. Kadangi ne vienas burtininkas siekė pamokyti žiobarus. Todėl prie šio miesto sunaikinimo prisidėjo ir magijos pasaulis. To tikslas buvo - sunaikinti žiobarų pasaulį. Amerikiečiai sulaukė Japonijos pasidavimo ir taip laimėjo prieš juos, na o tamsių kėslų turintiems burtininkams nelabai. Žiobarų pasaulis tai išliko.. Na, ir žinoma, negalime praleisti pro pirštus ir tokio įvykio kaip kad Hogvartso apgulties. Arba bandymo sunaikinti Azkabano kalinimo įstaigą. Juodieji magai ne kartą bandė išlaisvinti savus iš Azkabano būtent naudodamieji sprogiuosius eleksyrus. Ačiū dievui, tai buvo nesėkmingi bandymai jų atžvilgiu, tačiau tiek Hogvartsas, tiek Azkabanas buvo stipriai apgriauti.
Hope nutilo. Profesoriui savo žinias pademonstravo blondinė neužsikirsdama. Ji manė, kad yra visiškai teisi, bet viduje kiek ir bijojo, kad suklydo. Prisiminusi, kad yra dar vienas klausimas, savo teoriją mergina dėstė toliau:
- Buityje sprogieji eleksyrai gali būti panaudoti tiek pašalinti kliūtis, tiek sukurti pasigėrėjimo vertus reginius. Vis dėlto parakas dažniausiai yra sutinkamas kaip fejerverkai. O tai tikrai gražu tiek žiobarų pasaulyje, tiek čia - magijos.
Blondinė nusišypsojo ir nutilusi laukė bendramokslių minčių.

Sor: pastaba, kad nereikia kiekvienos pastraipos nukelt bei mokiniai niekad nemato Soreno jokių augintinių, tai šitą irgi reiktų pataisyt. Šiaip postas labai geras.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jenny Biatch Liepos 01, 2018, 02:08:04 am
Kol mokytojas kalbėjo, Jen kniūbsojo ant savo stalo, pasirėmusi rankomis smakrą. Klausėsi audros. Jos maža juoda gotiška širdelė džiaugėsi girdėdama dundesį, tačiau sėdėdama šaltam drėgnam rūsy. Mergaitė nerodė itin didelio susidomėjimo nuodais ir vaistais, tačiau kažkuo tai vis tiek traukė. Sprogimai. Viskas visada geriau, kai tame yra sprogimų. Sukikeno nuo šios minties. Ir dūmų. Ir šviesų. Akimirką užsisvajojo. Tuomet jos klajojimus pertraukė mokytojo klausimai. Ir taip dar labiau įaudrino Jen vaizduotę. Dabar jos galvoje daug garso ir šviesų. Ir sprogimų. Ghy.
Staiga nusipurtė nuo vieno prisiminimo, kuri išprovokavo vienas iš klausimų. Tai privertė sugrįžt ją į esamą laiką ir pasaulį. Jen pakėlė nosytę ir tarp pirštų sukdama savo smaragdinį kaklaraištį įsiklausė į tai, ką atsakinėja kiti mokiniai.
Grifiukai nestebina. Kaži, galėčiau dar buitiškiau atsakyt nei Matthew? vėl prunkštelėjo pati sau, bet pakankamai tyliai, kad niekas nepastebėtų. O gal geriau neraganėt dar pirmom dienom…. Susimąstė ir vėl sukikeno nuo to, kokia ironiška ši mintis yra atsižvelgus į vietą, kur ji dabar sėdi.
Pradėjus šnekėt kitai šviesių plaukų mergaitei su žalia uniforma, Jen šyptelėjo, nes, na, gi saviškė, reik paklausyt. Bet vidury jos šnekos užsisvajojo ir vėl įsiklausė į audros garsus ir viską kitą, kas tą sekundę atrodė įdomiau.
Atėjo jos eilė atsakyti. Sekundę, kuri pasijuto kaip šimtmetis, patylėjo, pamąstė ir prabilo:
- Katastrofas…. Teko susprogdinti šiukšlių konteinerį… manau, kad tai buvo gan nemaža katastrofa, nes paskuj turėjom slėptis. Ne visi kiemsargiai mėgsta už žiobarus … sakykim, gudresnius vaikus. – vėl nusipurtė. Atrodo gana senas eksperimentas žaidžiant kieme su Reniu, tačiau vis dar nenuoda ramybės jos tamsiai sielai.
- Na, visa kitą jau pasakė, - pridūrė, norėdama apsimesti, kad ji tikrai žinojo apie ką ten kiti mokiniai pasakojo ir, kad tikrai lankė istorijos pamokas, gyvendama tarp žiobarų.
- Panaudojimas buityje... – susimąstė dar akimirkai. Neitin šnekus vaikas. – gali būti būdas pasakyti kaimynams, kad jie klausosi prastos muzikos ir, kad jų grotuvas visai prašo būti atnaujinamas. Gal dar visai nieko būtų, jei lašelis tokio eliksyro sprogdamas suplaktų kiaušinį omletui. Dar gali atbaidyti nepageidaujamus dėdes, kai tenka miegoti parke… - tuomet ji susimąstė ir nutilo. Dar galima būtų ir porą tų dėdžių į orą paleisti. Kaip vienuolikmetės, jos siela tikrai buvo tamsi.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Clementine Martes Liepos 01, 2018, 12:28:33 pm
   Savo paskutinius metus Emillia norėtu pabaigti tinkamai. Ji sau pažadėjo, kad pradės lankyti visas pamokas ir stengsis iš visų jėgų gauti geriausius balus. Nuodų ir vaistų pamoka nebuvo jos mėgstamiausia pamoka. Išvis, ji negalėjo pakęsti Soreno ir visą šį mokslą. Bet juk reikia kentėti.
  Atėjusi į klasę, mergina kreivu žvilgsniu pažiūrėjo į profesorių ir atsisėdo prie pirmo pasitaikusio suolo. Pamokai prasidėjusi, dėl gerų pažymių, Emi pasistengė įdėmiai klausti profesorių ir atsakyti į visus klausimus, nesvarbu ar jie teisingi, ar ne, bet gal ji atspės.
 - Apie kokias katastrofas būtent turite omeny? - Kiek grubiu tonu pasakė, - Bet kadangi nepatikslinot, tai manau, kad iškarto labai daug sukėlė katastrofų deginamieji eliksyrai padeginėdami pastatus, miškus ar net iškarto visus miestus. Ir tai nebūtinai gali būti ir būtent magiškas eliksyras, juk tokį "molotovo kokteilį" galima irgi laikyti kaip eliksyru, o ką jis gali išdarinėti. Secondly, kaip nepabrėžt dūminius nuodingus eliksyrus. Labai daug buvo katastrofų, kur dideliuose pastatuose paleidžia tokius nuodus ir miršdavo šimtai žmonių. Nuo ką tik gimusių vaikų iki senių. - Nuo tokio kiekio kalbos, net užduso. Bet ji savo kalbas dar nepabaigė. Juk yra ir antras klausimas į kurį reikia atsakyti.
 - Reikia žiūrėti ant kiek stiprus yra sprogstamasis eliksyras. Jį galima naudoti sodybos reikmenimis, tarkim nepatinka medis paimi ir susprogdini nafik jį. - Pabaigė savo kalbas.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Clementine Martes Liepos 01, 2018, 12:56:55 pm
  Nuodų ir vaistų pamoka kažkiek primindavo žiobarų pamoką, chemija. Todėl rodos, neturėtu būti taip sunku berniukui. Net nežinojo ko tikėtis, juk pamokose Saimonas lankėsi retai, o, kad nepasilikti antrą kartą ketvirtam kurse, jis turėtu gerai pasimokyti.
  Išklausius profesorio klausimus, Daglasas-Braunas prarijo seiles ir pasistengė pasakyti ir savo nuomonę.
 -  V-visi ž-inome apie pirmąjį ir antrąjį pasaulinius karus. O šie du istoriniai įvykiai yra tikra katastrofa, tai galim įsivaizduoti kokius ten naudojo eliksyrus. - Nežinojo kokius pavyzdžius duoti, todėl atkartojo kitų mokinių pasakymus. - Tai sprogstamieji eliksyrai, eliksyrai su nuodingais dūmais ar padeginamieji.. - Sustojo. Nepavyko jam viską plačiai papasakoti, bet jis jau bent kažką pasistengė pasakyti.
 - Manau, kad galima naudoti sprogstamuosius eliksyrus naikinant visokius parazitus. Tarkim jeigu turime namą su gražiu sodu, tai visi žinom, kad yra tokie parazitai tokie kaip.. - Keliomis sekundėmis pagalvojo. - Tokie kaip kurmiai.. Tai manau, kad su sprogstamaisiais eliksyrais galima juos arba prigąsdinti arba tiesiog. Na.. - Nutilo.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Marcel Rufford Liepos 01, 2018, 03:09:39 pm
Marcel kaip visada atėjo į pamoką ir nieko nedvejojęs atsisėdo savo įprastoje vietoje prie sienos. Šiai pamokai didelės meilės nejautė, todėl stengėsi išlikti kuo mažiau pastebėtas.
Vos išgirdęs apie sprogųjį eleksyrą, pakėlė ranką ir nedvejojęs atsakė:
- Šie eleksyrai dažniausiai buvo naudojami per karus. Tai Pirmasis ir Antrasis karai. Visi mano, kad tai tik žiobarų reikalas, bet prie to prisidėjo ir burtininkų ranka. Tai jie būtų kaip pavyzdžiai. Taip pat, Hogvartso apgultis - nėra išmintis. Čia buvo ne vienas sprogusis eleksyras panaudotas. O buitis.. Sakyčiau, kad priklausomai nuo to, koks tai sprogusis eleksyras, bet gali būti naudojamas net detektyvams, tyrėjams, pagerinti darbo sąlygas. Atidaryti duris ir pan. Ironiška, bet suktis kažkaip reikia.
Marcelis mėgdavo atsakyti iš karto ir trumpai, kad visą likusį laiką, galėtų sėdėti ir būtų nejudinamas.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Rokas Sviper Liepos 01, 2018, 10:41:42 pm
Rokas šiandien pavargęs po buvusių pamokų atsliūkino į rūsį ir atsisėdo trečiame suole savo galvoje tyliai melsdamasis, kad niekas šalia jo neatsisės.
Pamokai prasidėjus Roko pernelyg nesudomino jos tema, bet būdamas varnanagiu jis aišku žinojo keletą faktų apie sprogstamuosius eliksyrus ir pakėlė ranką.
 – 1666 metais galingas burtininkas Tomas Farrineris buvo labai nepatenkintas karalių valdymu. Jis manė, kad visos valstybės turi būti valdomos demokratiškai. Su bendraminčių burtininkų grupele jis sukūrė deginimo eliksyrą ir taip sukėlė didįjį Londono gaisrą... O dėl antro klausimo. sprogstamieji elikyrai gali būti panaudojami nugriaunant namus, atitvenkiant užtvankas. Silpni sprogstamieji eliksyrai galėtų padėti apsaugoti teritoriją nuo vabzdžių, – mokytojui pasižiūrėjus į jį pasakė Rokas.


Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Fiona de Treebook Liepos 03, 2018, 12:04:05 am
Šeštakursė į pamoką atžygiavo anksti, bet neskubėjo visko daryri skubotai. Ji norėjo pasitarri su protingiausiu žmogum - savimi, ir įvertinti kitų mokinių atsakymus. Galiausiai, kitiems nutilus, ji suprato, kad neturi kito pasirinkimo, ir Urtei teks žūt būt atsakyti. Nebent nori prarasti savo koledžo taškus. Po kojom nesimėto jie:
-Dabar žiobarų pasaulyje siaučia teroristai visokie, tad aš manau pasakoti apie jų naudojamą eliksyrą. Naudoju vienaskaitą, nes jie naudoja vienut vienutėlį eliksyrą, neklauskit iš kur tai žinau, ir jo lašelį užpila, arba, tiksliau sakant, užlašina ant žiobariškų sprogmenų. Jie labai šiuolaikiniai, todėl juos užbūrė susidūrus su tam tikra medžiaga sprogti. Pasauliui tai katastrofa. Žudomi nekalti žmonės... Baisu pagalvot kas ten daros.  O tiesiog sprogstamuosius galima panaudoti pasikėsinimams, inscenizuot žemės drebėjimą ar ugnikalnio išsiveržimą. Bet gana galingi šiais atvejais turėtų būti.
Baigus pasakoti, Urtė pastebėjo, kad lyg ir ne laiku kalbėjo. Nežinojo kodėl, bet taip pasijuto. Žvilgtelėjo į profesorių:
-Emm, kažkas ne taip?
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Sorenas von Sjuardas Liepos 03, 2018, 01:55:38 am
   Atsakinėjo visai nemažai moksleivių ir Sorenas tuo buvo patenkintas. Klasėje buvo nemažai nematytų veidų - iš dalies nebuvo ko nustebti, nes von Sjuardas praleido visus metus ne Hogvartse, o iš kitos pusės žiūrint - keista, kad tie veidai nepasirodė dar pirmoje pamokoje. Ar čia tai keičiasi, ar kažką sudomino naujas ar senas sugrįžęs profesorius, nežinia.
   - Reikėtų šiek tiek konkretesnio įvykio, panele Green, tačiau tavo pasiūlymas panaudoti sprogstamąjį eliksyrą labai originalus, - pagyrė moksleivę profesorius. Atrodo, ši buvo pasirodžiusi ir ankstesnėje jo pamokoje.
   - Ponaiti Turner, - kreipėsi profesorius. Argi jis taip neaiškiai uždavė klausimą? - Ar žinai kokių nors konkrečių įvykių, susijusių su eliksyrais? Ne kuomet jie atsirado, o konkretų įvykį, - tarstelėjo profesorius rimtai. - O dėl panaudojimo, tiesa, dabar tai jau nebėra itin populiaru, bet seniau buvo. Dabar dažniausiai tai naudoja goblinai, statydami požemines kasyklas ar saugyklas.
   - Panele Amneta, visiškai teisingai. Mirties valgytojai isties neplačiai, bet panaudodavo sprogstamuosius eliksyrus puldami, taip pat ir Hogvartso pirmajame mūšyje. Kalbėta, jog jie eliksyrų pridėliodavo net prieš kelias dienas, o jiems ėmus sproginėti - puldavo. Visiškai teisingai ir apie panaudojimą. Žiobarai vengia tokių teritorijų.
   - Tai įvyko ne taip ir seniai, panele Von Westorm, - profesorius linktelėjo galva. - Nušluotas miestas ir atimtos gyvybės.
  ,, Visgi nieko konkretaus'' - profesorius buvo netgi šiek tiek nusivylęs. O kur Nobelio ,,žygdarbiai"? Al Queda? Rugsėjo vienuoliktoji? Londono gaisrai? Nėra? Nebuvo?
   - Hirošima. Labai gerai, panele Shilck, - syptelėjo eliksyrininkas. - Magiškieji fejerverkai taip pat atėjo iš tų kraštų, atsirado kiek anksčiau nei žiobariski.
  Kitos klastuolės prakalba kiek nustebino. Aiškus besiritančio žemyn pasaulio pavyzdys.
   - Kaip susprogdinai, panele Biatch? - pasiteiravo mokytojas. - Ir visgi tai nebuvo katastrofa. Katastrofa yra nelaimė, paveikianti daugiau žmonių. Būdas bendrauti su kaimynais... Na, esu tikras, kad įmanoma rasti ir kitų būdų susitarti, - taikiai šyptelėjo jis.
   - Pasauliniu ar vaslstybiniu mastu žinomas katastrofas, panele DiLaurentis, - atsakė juodabarzdis. - Tiesa, yra buvę visko, tačiau konkretaus pavyzdžio  tu nepateikei. Panaudojimas... Neblogas.
   - Šaunuolis, ponaiti Daglas-Braun. Tokie eliksyrai tikrai ten buvo naudojami. O kurmiams baidyti sprogstamieji eliksyrai irgi tinka.
   - Laukiau šio atsakymo, ponaiti Sviper. Didžiajame Londono gaisre buvo panaudota ne vienas kenkėjiškas eliksyras, tik būčiau linkęs abejoti, kad tik dėl karalių valdymo. Bet reikėtų pasitikslinti, - nutęsė Sorenas.
   - O kur konkrečiai tavo minimas eliksyras buvo panaudotas, panele Pang? - paklausė mokytojas. - O panaudojimas - teisingas.
   Iš įpročio supliaukšėjęs delnais prieš praktikos paskelbimą, von Sjuardas ėmė dėstyti užduotį.
   - Kaip jau turnūt nuspėjote, šiandien lauks darbas su sprogstamasiais eliksyrais. Būkite labai atsargūs ir atidūs. Pokštaujantiems atiminėsiu taškus iškart, - griežtai tarė jis. - pirmakursiams ir amtrakursiams dirbti leidžiama tik su vadinamosiomis liepsnamusėmis - garsiai pokštelinčiais ir kelias sekundes padegančiais eliksyrais, gabesnieji gali rinktis sode naudojamus sprogučius kurmiams ar varnėnams vaikyti. Trečio - penkto kurso moksleiviai gali mėginti nesudėtingus sprogstamuosius eliksyrus ar fejerverkus, o likusieji - ir sudėtingiausius vadovėlyje esančius receptus. Sėkmės, jeigu ko prireiks - pakvieskite. Beje, pagaminę eliksyrą būsite nukelti į vietą, kur išmėginsite savo gaminį.

   [[Manau, viskas aišku. Postas pasirinkimui, postas gamybai ir postas išbandymui. Galima dvuejuose postuose gaminti ir viename išbandyti arba atvirkščiai. Rašykite į a. ž., jeigu kas.
   Kažkiek papokštauti galima, bet nesugriaunam pamokos :) Viskas su saiku.
   Ir nebūkite over-powered, jūsų personažai turėtų elgtis pagal savo amžių ir galimybes.
   Sėkmės.]]

Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Stevie Green Liepos 03, 2018, 08:50:04 pm
Stevie jautėsi labai nusivylusi. Negausiu nieko susprogdinti? Kodėl? Galėtume apie šituos dalykus mokytis bent pora metų vėliau. Nors gal reikia kokį vyresnį draugą ar draugę susirasti? galvojo mergaitė. Juk tos liepsnamusės net nesprogsta! Juk degimas ir sprogimas nėra tas pats... Nepaisant to, kad grifiukės lūkesčiai neplanavo būti pateisinti, ji ėmėsi darbo viena pirmųjų. Profesorius užsiminė, kad gabesni gali pasirinkti eliksyrą vaikyti varnėnams ar kurmiams. Tai Stevei suteikė peno pamąstymui. Aš tikrai nesu gabi. Aišku, kad ne. Bet taip būtų bent kiek įdomiau! Mergaitė pradėjo įtemptai mąstyti, kurį gi eliksyrą gaminti. Ji nežinojo, kas yra kurmis, tačiau spėjo, kad tai yra kažkoks gyvūnas. Su varnėnais ji nuolat susidurdavo namie, kai tie atskrisdavo nulesti taip sunkiai užaugintų uogų. Grifiukė nenorėjo klausti, kas yra kurmis, nes tai būtų atrodę keistai. Tad ji nusprendė eiti lengvesniu - ir prasmingesniu keliu - pabandyti sukurti eliksyrą, kuris išvaikytų varnėnus. Bus praktinė pamokos nauda apsidžiaugė Stevie.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Clementine Martes Liepos 04, 2018, 09:40:07 am
  Ką gi, kaip ir buvo nuspėjama, Emai reikės pagaminti eliksyrą. Nieko įspūdingo ir nuostabaus. Klastuolė gūžtelėjus pečiais, nuėjo prie lentynos kuri buvo netoliese ir paėmė nuodų ir vaistų vadovėlį kur ji galėtu surasti receptą sprogstamiesiems eliksyrams, mat savo ji yra pametusi. Atidariusi lentyną, ji buvo apdulkėta ant tiek, kad merginai buvo truputi nemalonu imti knygą iš ten. Bet per prievartą, ji visgi buvo paėmus vadovėlį kuris pasitaikė Emilliai pirmiausiai ir greitai tada ji nubėgo prie savo suolo.
  Klastuolė vertė kiekvieną vadovėlio puslapį ir ant kiekvieno eliksyro buvo užmetusi akį. Kadangi ji yra septintam kurse, todėl ji turėjo pasirinkti kokį rimtesnį eliksyrą. Mergina galvoje jau įsivaizdavo, kaip ji išmoks gaminti kokį sprogstamą eliksyrą ir tada ji pati galės ant kokio Soreno ir numesti. Haha. Po tokių minčių, Emi nusipurtė ir pasistengė daugiau nesiblaškyti.
  Visi sprogstamieji eliksyrai buvo savotiškai įdomūs. Bet Emi pasirinko eliksyrą, kuris sprogsta kaip kokia petarda. Jis nebuvo sunkus, bet tokiai kaip Emilliai, kur jai labai nesiseka gaminti eliksyrus, tai bus tikroji katastrofa. Na, pradedam!
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jenny Biatch Liepos 04, 2018, 04:56:58 pm
-Man tai buvo katastrofa,- labai tyliai ir gan piktai suburbėjo sau po nosim, taip, kad tik ji girdėtų. Nepatiko profesoriaus komentaras. Pasijuto visiškai nesuprasta. Gan greit įsižeidė dėl šito. Toks jos charakteris, liepsnoja kaip degtukas. Net susimąstė kaip čia atkeršijus arba parodžius kažką. Ką, ir pati nežinojo. Bet norėjosi pavaryt taip sakant.
Liepsnamusės.... arba sprogučiai. Ką žinau. Bandom abu. Nelaikė savęs gabia mokine, bet pabandyt tai norėjos. Atsivertė magiškų gėralų ir nuodų knygą ir nuvartė iki žodžio "liepsnamusės". Pasirodo jas pagamint nėra taip sunku, kaip tikėtasi. Regis kaip ir turėjo dalykų, ko jai reikia. Mintys nušoko prie sprogučių. Pastebėjo, kad viena iš šalia esančių mergaičių irgi jau renka dalykus sprogučiui gaminti. Šyptelėjo. Velniūkštiški planai ėmė suktis galvoje. Dar pravartė knygą ir patikrino ar tikrai jinai ten sprogučius daro. Sukikeno. Oi bus dalykų.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Stevie Green Liepos 05, 2018, 08:25:51 pm
Stevie atsivertė vadovėlį ir nesunkiai rado reikiamą eliksyrą. Pirmiausia ji peržvelgė sudedamąsias dalis. Visos jos skambėjo kaip ilgiausi keiksmažodžiai. Mergaitė tikėjosi, kad perskaitys ir galės keliauti į spintą pasiimti dalių, tačiau paaiškėjo, kad teks neštis ir vadovėlį. Atrodysiu kaip juokdarė... pagalvojo mergaitė ir dar kartą pažvelgė į knygą. Antrakursė labai apsidžiaugė, kai pamatė, kad pirmiausia reikia užvirinti vandenį ir, jos nuostabai, įdėti gana daug cukraus. O, bus skanu pagalvojo grifiukė, kuri namuose kartais gerdavo pasaldintą vandenį. Netrukus vanduo jau virė, tad Stevie įbėrė cukraus ir paragavo. Tikrai skanu pagalvojo mergaitė ir pasisėmė dar šaukštelį. Po kiek laiko antrakursė pamatė, kad išgėrė vos ne visą savo viralą. Ji sunkiai atsiduso ir įpylė dar vandens. Šiam vėl užvirus ji įbėrė papildomo cukraus ir iš paskutiniųjų stengėsi nebegerti.
Kai pasaldintas vanduo vėl buvo paruoštas, antrakursė nuėjo iki spintos ir ten ilgai ieškojo reikalingų medžiagų. Ilgiausiai ji užtruko, kol surado tribadonado miltelius. Ilgą laiką Stevei atrodė, kad visų medžiagų pavadinimai prasideda vienodai, tad kažką rasti yra tiesiog neįmanoma.
Mergaitė susirinko reikalingas medžiagas ir grįžo prie savo katilo.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jasmine Diana Amneta Liepos 05, 2018, 09:21:52 pm
 Turbūt nė neverta sakyti, kad buvusio (eh, kodėl gi reikia vartoti tą žodį) koledžo vadovo teigimas, jog atsakė teisingai, Amnetai buvo saldus it medus. Saldutėlaitis.  Tačiau deja, medaus čia niekur nebuvo ir šeštakursė negalėjo jo nė lašelio lyžtelėti. Apsidairiusi, kerais atsiskraidino vieną iš knygų. Bet nieks nesakė ką daryti, jei esu nelabai gabi šiam dalykui... Džesė kiek susikrimtusi vertė puslapius, tačiau kitaip, nei senos ponios, nelyžtelėdavo piršto kas penktą lapelį, nes nebuvo higieniška, o ir pačio vadovėlio švarumu buvo labai galima suabejoti. Knuto klausimas ar kartais... Diana susiraukė pamačiusi kelis išdžiūvusio kraujo lašelius, o po kelių lapų - rašalo dėmę.
 Vis dėl to rado. Pravertusi dar keletą lapų, kiek suteptų kažkuo, panašiu į padažą (tikėjosi, kad ten nebuvo kieno nors smegenys!), pakankamai grasiai užvertė knygą bei atsivertė jos maždaug vidurį. Prieš akis buvo eliksyro pavadinimas, nuskambėjęs kiek šiurpokai, nors nežadėjo ko nors siaubingo.
 Vidutinio stiprumo sprogstamasis eliksyras
Puikiai tinka išdaužti langams ar apgriauti neypatingai stiprius pastatus

 Sukirbėjus maždaug ten, kur buvo širdis (arba Didžiojoje salėje suvalgytas, o dabar jau apvirškintas braškinis keksiukas), Jasmine nusprendė, kad būtent šis bus jos išrinktasis, tad peržvelgė ką reikės atlikti (jokių skrodimų rodos, nebuvo) ir peržvelgus reikiamų produktų sąrašą, it kokia mamytė, pasiruošusi pamaitinti vakučius, su vadovėliu - sąrašu, lentynose ieškojo ingredientų - maisto produktų eliksyrui - sriubai.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Stevie Green Liepos 05, 2018, 09:55:39 pm
Kai Stevie subėrė paskutinį keiksmažodį, vienaragio rago miltelių dulkes, į katilą, eliksyras pradėjo šnypšti. Geras. Viralą reikėjo dar kurį laiką pavirti, tad mergaitė laukė nekantraudama. Maišyti vadovėlis neprašė, tad antrakursė tik laukė ir niekaip negalėjo sulaukti, kada gi pagaliau eliksyras bus gatavas. Kad šitaip nekantraučiau Nuodų ir vaistų pamokoje? Neįmanoma! mąstė Stevie. Vis dėlto ji jautėsi būtent taip. Nors tai ir nebuvo rimtas sprogstantis eliksyras, tai jau buvo šiokia tokia pradžia, už kurios galima užsikabinti ir išmokti gaminti ką nors įdomesnio.
Pagaliau eliksyras išvirė ir Stevie pasijuto esanti kažkokiame sode, kuriame, matyt, reikės gąsdinti varnėnus. Mergaitė net neįsivaizdavo, kaip turėtų veikti tas eliksyras, ką su juo daryti, kad jis atliktų savo paskirtį. Žinoma, vadovėlyje yra visi atsakymai, tačiau tas patenkintas guli ant stalo Hogvarste... Stevie pajuto, kad rankoje laiko buteliuką su savo eliksyru.
Ko gero, jam reikia reaguoti su oru pagalvojo Stevie. Vadinasi, man jį reikia išpilti. Bet kur?
Antrakursė intensyviai mąstė, ką gi jai daryti. Ji suprato, kad eliksyrą naudoti reikia kažkur netoli uogų, kurgi kitur gąsdinsi varnėnus? Mergaitė perėjo obelyną ir pamatė nuostabių braškių lysves, jai net seilė ištįso. Kiekvienos lysvės gale buvo po tuščią dubenėlį. Gal čia šitam reikalui? paklausė savęs Stevie. Verta pabandyti.
Mergaitė supylė savo eliksyrą į dubenėlį. Jis neužsidegė visai. Tačiau pokštelėjo taip, kad Stevie net stryktelėjo ir trenkėsi galva į artimiausią obelį. Nors akyse skraidė žvaigždutės, Stevie pamatė, kad varnėnai ir toliau patenkinti lesa braškes. Stevie nusikeikė ir pasijuto vėl esanti klasėje.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Elride Endlercat Liepos 08, 2018, 12:10:34 pm
Įžengusi į klasę Elridė nužvelgė ją ir patraukė į patį priekį. Nežinia, kodėl, bet ji jautė, kad šiandieną jai prireiks pagalbos. Taip mąstydama ji įsitaisė suole. Mergaitė įsižiūrėjo į vieną tašką ir užsisvajojo. O, ką daugiau veikti? Taip, ji galėtų mokytis, klausytis, bet mergaitė tingėjo. O štai praktika priversdavo kažką daryti, kad ir ji labai nenorėjo. Juk neisi į pamoką tik tam, kad pasėdėti.
Pažadinta balsų Elridė pakėlė akis į profesorių. Žiūrint į jo akis, jai tai kažką priminė, nors nesukdama galvos mergaitė nusuko žvilgsnį kitur. Bet gaminti sprogstamus eliksyrus... Mergaitė tyliai ėmė keiktis, nes manė, kad ji bus ta, kuri susprogdins katilą. Dievai už mane turėtų melstis, o ne aš už juos... Keistai minčiai toptelėjus grifiukė atsivertė knygą ir ėmė ieškoti kokio nors jai įveikiamo eliksyro, nesvarbu, kad ji manė, kad tokio nėra. Verčiant kiekvieną puslapį mergaitės akyse, rodos, vis labiau buvo galima įžiūrėti pykčio kibirkštėlę. Mat, kadangi ji negalėjo nieko įdomaus ir tinkamo atrasti ji po truputį vis labiau ėmė pykti. Juk turi būti bent kažkas...
Pagaliau atvertusi jai tinkamą puslapį mergaitė dėkingai atsiduso. Saldainis... Ir dar fejerverkas! Laiminga mergaitė užvertė knygą ir tyliai mintyse ėmė džiūgauti. Tik bėda, kad, kadangi užvertė knygą jai reiks vėl ieškotis tokio paties puslapio. Vėl ieškodama savo saldainiuko Elridė atrado jai dar šaunesnį fejerverką. Iš dar didesnės laimės mergaitė išsišiepė, tik šį kartą knygos nebeužvertė.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Lisette la Claire Liepos 09, 2018, 12:30:26 am
     O likusieji - ir sudėtingiausius vadovėlyje esančius receptus,- Klastūnyno globotinė pašaipiai mintyse pacitavo profesorių. Taip, žinoma... Kur matyta, kad Lisetė rinktųsi savo amžiui tinkamą darbą; labai tiktų frazė: „Kam vargintis, jeigu gali nesivarginti“.
     Dar sekundėlę ramiai pasėdėjusi savo vietoje, rausvaplaukė atsivertė nuodų ir vaistų vadovėlį ir turinyje susirado skyrių apie liepsnamuses bei greitai, tačiau pakankamai atidžiai jį perskaitė. Regis, nelabai sunku jas pagaminti, o ir ingridientų, palyginus, ne daug. Nors tinginys buvo užvaldęs liauną merginos kūną, šioji šiaip ne taip prisivertė nuslinkti iki spintos, esančios kabineto gale, ir iš ten parsinešti visus vadovėlyje išvardintus ingridientus, kurių reikėjo liepsnamusių gamybai. Grįžusi, užvirė katile vandenį ir dar kartelį dėbtelėjo į eliksyro receptą.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Europa Ziegler Liepos 09, 2018, 12:39:54 am
    Mažoji Klastūnyno globotinė užsisvajojusi pilkomis akimis žvelgė į klasės priekį. Dešine ranka mergaitė buvo pasirėmusi smakrą, o kairiosios pirštais tyliai barbeno į stalo paviršių. Šį kartą džiaugėsi, jog pamokos tema buvo sprogstantieji eliksyrai, mat baltapūkė dideliu gabumu šioje pamokoje nepasižymėjo, tad nesvarbu, ar pavyks, ar ne, bet kokiu atveju sprogs.
   Išklausiusi nuodų ir vaistų profesoriaus monologą, Europa atsivertė vadovėlį ir susirado puslapį, kuriame rašoma apie liepsnamuses. Dvylikametė džiaugėsi, kad mažesniesiems mokinukams profesorius von Sjuardas nepagailėjo lengvesnės užduoties. Teksto vadovėlyje buvo neperdaugiausiai, viskas aprašyta paprastai ir aiškiai, kas dar labiau palengvino patį eliksyro virimą. Įsidėmėjusi liepsnamusių sudedamasias dalis, klastuolė nužingsniavo spintos link ir susirinko visus reikmenis.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Lisette la Claire Liepos 09, 2018, 12:50:33 am
     Laukdama, kol vanduo užvirs, Lisetė bandė įsidėmėti tolimesnę eigą, kad reikėtų kuo mačiau žvilgčioti į vadovėlį. Tiesą sakant, išvis nelabai norėjo laikyti jo šalia, jei netyčia apipiltų ar dar kas, o ir šiaip, kiekvienas žvilgčiojimas pratęsė darbo laiką, kas neitin patiko mergaičiukei.
    Užvirus vandeniui, Klastūnyno prefektė subėrė maždaug du šimtus gramų cukraus. Nelabai varginosi matuoti, todėl viską dėjo, kaip žiobarai sako, iš akies. „Kam vargintis, jeigu galima nesivarginti“,- mintyse nusišypsojo septyniolikmetė ir, mediniu šaukštu maišydama vandenį su cukrumi, lėtai, kaip buvo prašoma vadovėlyje, bėrė šiek tiek parako. Tiesa, šiek tiek daugiau nei buvo parašyta vadovėlyje, ne dėl to, kad apsižioplino, o tiesiog manė, kad kuo daugiau parako, tuo didesnis ir, žinoma, smagesnis sprogimas.
    Įdėjusi paskutinį ingridientą - arbatinį šaukštelį sieros - Lisetė maišė viralą tol, kol šis pažaliavo, o tada burtų lazdelės pagalba užgesino ugnį ir, keletą minučių leidusi skysčiui atvėsti, įpylė jo į stiklinį buteliuką.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Europa Ziegler Liepos 09, 2018, 01:03:45 am
     Europa užvirė katile vandenį, o tada apsidairė, ieškodama bendraamžių, kurie virė tą patį eliksyrą.
Panašu, kad ir Klastūnyno prefektė Lisetė nesivargino ir gamino liepsnamuses skirtas pirmo bei antro kurso mokiniams. Baltapūkė kurį laiką stebėjo vyresniąją bendrakoledžę, o tada užgesino ugnį po savuoju katilu ir, pasiėmusi vieną nedidelį stiklinį buteliuką, nuliuoksėjo prie Lisetės stalo. Sekundėlę pagalvojo, kad pati rausvaplaukė atsiuntė šią mintį į Europėlės galvą, juk būtent ji garsėjo tobulu išsisukinėjimu iš darbų.
-Sveika,- maloniai šyptelėjo vyresnėlei bendrakoledžei ir pažvelgė į jos viralą. Panašu, kad šis buvo baigtas, juk vadovėlyje rašė, kad turi pažaliuoti,- gal galėčiau į savo buteliuką įsipilti tavo eliksyro?- tyliai kikendama paklausė ir su viltimi pilkose akyse žvelgė į prancūzę.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Lisette la Claire Liepos 09, 2018, 01:13:19 am
     Lisetė jau ruošėsi keliauti į kitą vietą, kur galės išbandyti sprogstantį eliksyrą - liepsnamusę, tačiau prie jos stalo prisistatė antrakusė bendrakoledžė, kvailų vyresnėlių klastuolių bandymų auka. Kažin, ar jos delną dar puošia po krikštynų likęs randas?- tyliai pamintijo septyniolikmetė, slapčiomis bandydama apžvelgti abu Europos delnus. Lyg ir nieko neliko. Tiesa, baltapūkė atsivilko pas Lisetę ne šiaip sau. Mergaitė norėjo eliksyro, kurio, žinoma, rausvaplaukė bendrakoledžei nepagailėjo.
-Labutis,- plačiai šyptelėjo,- be abejonės!- Klastūnyno prefektė paėmė tuščia jaunesnėlės buteliuką ir į jį įpylė žalio skysčio,- prašau,- atidavė ir grįžo prie savo reikalų, palikdama Europą su savaisiais.
    Klastuolė, į rankas paėmė savo buteliuką ir po keletos akimirkų atsidūrė įprastoje pievoje su margaspalvėmis gėlėmis. Nieko nelaukusi, stipriai metė eliksyrą į žemę, o tada pašoko iš išgąsčio. Sprogimo garsas buvo kur kas garsesnis nei mergina tikėjosi, o ir apie liepsną, regis, bus praklausiusi. Dar sekundėlę pastovėjusi pievoje, Lisetė grįžo į kabinetą ir, patogiai įsitaisiusi, laukė pamokos galo.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Europa Ziegler Liepos 09, 2018, 01:21:21 am
     Tarsi būtų negana to, jog Lisetė su malonumu sutiko duoti savo eliksyro Europai, bet dar pati jo ir įpylė į stiklinį buteliuką.
-Vaje, labai tau ačiū,- mandagiai nusišypsojo prefektei ir greitai sugrįžo į savo vietą, iš kurios persikėlė į tamsią ir nepažįstamą gatvelę. Beveik priminė tą, kurią mintyse matė per apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką, kai ieškojo vilkolakio. Tiesą sakant, mažoji gyvatėlė nelabai žinojo, ką turėjo daryti su skysčiu. Gerti atrodė nelogiška - kas, jei susprogs ji pati? Sudaužyti irgi nedrįso, mat tai buvo vienintelis jos buteliukas. Ko gero, taip ir būtų stoviniavusi tamsioje gatvėje, tačiau buteliukas, atrodė, pats išslydo jai iš rankų ir nukrito ant šaltų cementinių šaligatvio plytelių. Garsus sprogimas išgąsdino mergaičiukę, o ir nedidelė liepsna, nors trukusi tik keletą sekundžių, nepadėjo. Tačiau juk tai reiškė pasisekimą? Besidžiaugdama Europa grįžo į kabinetą, kur nuobodžiaudama laukė pamokos galo
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jasmine Diana Amneta Liepos 09, 2018, 10:17:30 pm
 Jasmine, ieškodama įvairių ingredientų, vis žvilgtelėdavo į vadovėlį. Mintyse išbraukdama rastus produktus bei daiktus, ieškojo paskutinio likusiojo - mėlynosios nūtrijos danties. Dantukai buvo pasislėpę giliai lentynoje, tad kiek užtruko, kol grifiukė juos pamatė.
 It kokia Kalėdų eglutė, apsikarsčiusi stiklainėliais, dėžutėm, šakštais, šaukšteliais, tuščiais ingeliais, patraukė link savo suolo, kur pasičiupo svarstykles. Buvo keista, kad prašė vandenį pamatuoti gramais, tačiau jeigu jau to reikalauja - prašom.
 Dailiu lazdelės judesiu, į lengvą induką pylė vandenį tol, kol jis išsilygino ir tapo lygus svareliams, sveriantiems du šimtus penkiolika gramų. Grifė greitai supylė vandenį į katiliuką ir užkaitė - žinojo, kad eliksyras vienas iš sudėtingesnių, tad laiko marių neturėjo.
 Kai dideli burbuliukai jau šėlo vandens paviršiuje, mokinė šyptelėjo ir įlašino porą lašelių drakono kraujo. Tamsus skystis, išties. Greičiausiai buvo paimtas iš venos, nes toks tamsus... Vis dėl to, vandenyje pasklido ir beveik nenudažė, tačiau šen bei ten galėjai rasti kokią užuominą.
 Didžiausias pasikeitimas vyko garuose. Šie patamsėjo. Nieko nelaukusi Amneta vykdė toliau tai, ką liepė vadovėlis - grūstuvėlėje sugrūdo dvidešimt tris baltas žieminės čiokokos uogeles, į jas įlašino septynis lašus gyvatės nuodų. Va dėl ko nori naudoti kerus. Eliksyrų sudedamosios dalys brangios.
 Kai uogų ir nuodų mišinys atsirado katile, pasklido kažkoks keistas kvapas, o skystis, buvęs katiliuke pradėjo šnypšti, it acto įpylus į sodą. Putos kilo iki katiliuko viršaus, tada it lazdele mostelėjus nuseko. Mokinukė pasiskaitė ką reikia daryti toliau, tada supjaustė tris žaliąsias pupas, labai susmulkino, pavartė vos ne košele ir suvertė į katilą. Paėmusi šaukštą, pamaišė pagal laikrodžio rodyklę septyliolika kartų ir stabtelėjo. Mostelėjo lazdele, užgesindama ugnelę ir ištarus Glacius pradėjo vėsinti katilą. Ant viršaus spėjo susidaryti plonas ledukas, o raganaitei pasidarė šalta. Pamanius, kad pakaks, į nedidelės talpos skysčių matuolį įpylė dešimt mililitrų lauramedžio aliejaus ir atsargiai, su slibino odos pirštinėmis atkimšo geležinį buteliuką, kuris buvo visas apvyniotas oda. Silizilio rūgštis. Jos prireikė vos šlakelio, ledas ėmė lydytis ir netrukus jo jau nebebuvo. Į rūgštį grifė žiūrėjo atsargiai ir pylė ją labai rūpestingai - nė lašelis neužtiško ant suolo ar kur kitur. O atlikusi su ja darbą, užkimšo ir tik tada nusiėmė pirštines.
 Vėl gelbėtojos lazdelės pagalba uždegė ugnelę po katiliuku ir laukdama, kol užvirs, kaip ir reikalavo instrukcija, sutarkavo du nūtrijos dantis, kas buvo tiesą sakant sunkoka, nes dantys - kaulas, buvo kieti. Gavusi baltų, su oranžinėmis priemaišomis miltelių, jų nesupylė į eliksyrą, o gerai perskaitė tekstą ir pasiėmė buteliuką pakankamai tvirtu, bet ne per tvirtu stiklu. Užgesinus ugnelę, uždengė katiliuką, nes garai buvo kenksmingi ir palaukus,kol šiek tiek pravės, į buteliuką įstatė piltuvėlį ir atsargiai supylė eliksyrą į buteliuką. Užkimšo kamštuku, miltelius subėrė į nediduką medžiaginį maišiuką. Paruošta.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Elride Endlercat Liepos 10, 2018, 11:01:12 am
Skaitydama receptą Elridė nebuvo taip patenkinta. Kodėl čia reikia tiek kruopštumo... Tas po to... Po velnių siaubinga pamoka skirta žmonėms kankint! Taip keikdamasi grifiukė susižiūrėjo reikiamus ingredientus ir giliai atsidususi užkaitė katilą. Ingredientų iš tikrųjų buvo nedaug, vet pagal ją, jų ten buvo galybė, tad mergaitė tingėjo visus skaityti, o dar visa gaminimo eiga. Bet visgi, ji prisivertė perskaityti dar kartą ir persižiūrėti, ar tikrai viską turi.
Citata
Reikalinga:
Sauja juodųju pupergražių
Lašiukas  nhoflės kraujo
Pogerzės šaknų stiebelių
50 g sprogstamųjų lasgerių
Isnos lapelių
Trojanos kaktuso spyglių (5)
Kerčio uodegos
Tughlio nago
Baigusi skaityti mergaitė nusipurtė. Kas per šlykštynės dedamos į šituos eliksyrus... Atsidususi ji pasiėmė peilį ir pasidėjo pupergražias. Katile vanduo jau buvo įšilęs, tad jai teko paskubėti. Su peilio geležte išspaudusi iš pupergražių sultis, jas supylė į katilą, o pupergražias padėjo į šalį. Katile vanduo greit nusidažė juoda spalva. Gražu... Toliau skaitydama receptą Elridė nusipurtė. Ji pasidėjo Kerčio uodegą ir perpjovus, kosėdama ir žiaukčiodama, ištraukė iš jos kaulą. Įmetusi jį į katilą mergina dar stebėjo, kaip tą kaulą surija juodas vanduo. Vėliau ji įmetė Tughlio nagą kartu su Isnos lapeliais.
Vėl nusipurčiusi, mat jai buvo labai šlykštu mergaitė toliau tęsė darbą. Šita pamoka ne man... Pasiėmusi Pogerzės šaknų stiebelius Elridė ant jų užlašino nhoflės kraujo ir įmetė į katilą. Pamaišiusi tris kartus  grifiukė giliai įkvėpė ir atskaičiavusi įmetė sprogstamųjų lasgerių.
Ir štai jos linksma nesėkmė. Katilę buvęs turinys sprogo ir išjuodavo visą Elridės veidą. Tobula... Tyliai ėmusi keiktis mergaitė norėjo nusiplėšti savo plaukus. Bet to nepadarė, nes pamatė, kad praleido Trojanos spyglius. Garsiai atsidususi su pykčių akyse mergaitė vėl pradėjo viską iš pradžių, tik šį kartą prieš mesdama pogerzes su nhoflės krauju įmetė Trojanos kaktuso spyglius.
Pagaliau, prieš įmesdama sprogstamąsias lasgeres mergaitė šiek tiek atsitraukė. Atsargiai... Atsargiai...
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Jasmine Diana Amneta Liepos 10, 2018, 05:52:24 pm
 Buteliukas buvo vienoje rankoje. Maišelis su milteliais - kitame. Dar sykį persiskaitė ką reikės daryti toliau. Jei tai būtų paprasta pamoka, mus reiktų jį išbandyti. Bet profesorius nenori savo požemy turėti vidurių...
 Diana užsimerkė. Jei būtų koks nors kitas profesorius ar profesorė, būtų nelabai tuo patenkinta ir įsitempusi, tačiau von Sjuardu pasitikėjo. Juo pasitikėjo sesuo, o ji pasitikėjo seseria. Paprasta. Arba ne.
 Kažkas pakuždėjo, jog jaučiasi it kylant žiobarišku liftu. Iš tiesų jausmas buvo panašus, tačiau aplinkui dar judėjo vėjas niekadėjas, grėsmingai, lyg plėšdamas medžių šakas. Tačiau mokinė buvo nuo to apsaugota, nieko nejuto.
 Kaip viskas prasidėjo, taip ir baigėsi - staigiai. Grifė atsimerkė tik tada, kai pajuto švelnų vėjuką, kedenantį plaukus bei išgirdo liūdesio ir ilgesio persmelktą paukščio giesmelę. Kai keletą kartų tankiai sumirksėjo, suprato dėl ko ta giesmelė buvo tolia liūdna. Aplinkui, greičiausiai, nusiaubtas karo, buvo miestelis. Pagal namus matė, akd nedidukas - nei dangoraižių, nei kokių išdidžių pastatų nesimatė. Lengvino užduotį tai, kad nebuvo žmonių, tačiau kartu tai buvo dar nykiau negu bet kokioj dykumoj. Na, Sacharoj Amneta nebuvo, bet ir nenorėjo papulti, tačiau gyvybės, apart to paukštelio ir jos daugiau nebuvo. Net gi žiurkių.
 Namukai dūlojo jau spėję kiek sukežti namukai. Nedidukai, vieno, daugiausiai dviejų aukštų, statyti seniau. Turbūt, kad gerokai seniau. Praradęs žmones miestelis buvo be gyvybės - gėlelės daržely buvo nudžiūvusios, tik keli žiedai, nežinia kaip sugebėję, net ir sudžiūvę išlaikė gelsvą atspalvį. Žolė, žinoma, irgi geltona, išdegusi, ruda. Nebuvo matyti vandens šaltinio, tik keli debesėliai skraidžiojo daunguje, palengva jungdamiesi, tačiau nebuvo aišku ar jie būtent čia ir atiduos savo ašaras. Verčiausiai bėgo kur nors kitur, kur žemė nėra tokia sudžiūvus ir netrupa, kad vanduo būtų panaudotas naudingesniam darbui. Kepino saulė.
 Jasmine išsirinko vieną labiau nei kiti sukežusį namuką ir įėjo į jo vidų. Stalas, lova, viskas išvartyta. Jei ne ta saulė, būtų gerokai papuvęs ar papelijęs, tačiau dabar medinės lentos tiesiog griuvo ir iš stogo buvo nedaug naudos - per visus plyšius bei kelias nukritusias lentas matėsi saulės spinduliai.
 Prisiminus savo darbą, mokinukė apsižvalgė, išėjo pro duris ir paėjusi gatvele, kitoj gatvės pusėj, už keturių namų pamatė kitą namą, kuris galėjo būti priedanga. Juk sprogimas neturi būti stiprus.
 Šį kartą Jasmine grįžo prie pirmojo namuko, kurį apžiūrėjo bei liūdnai šyptelėjusi, įėjo ir pamačiusi, kad samanos, kuriomis buvo apkaišyta gyvenamoji vieta, sugebėjo pabėgti. Kai kurios dar buvo lentų plyšiuote, tačiau kitos riedėjo gatve it kamuoliukai. Pamačius šią, niekam neįsomią detalę, uždarė langus, prie kurių buvo sunku prisiliesti - tiek laiko įkaitęs stiklas nevėso. Tik darbą tęsti reikėjo iš lauko. Ten, pritūpusi prie slenksčio, grifė atrišo maišiuką su mėlynosios nūtrijos dantų milteliais. Atkimšo buteliuką. Dabar laukė sudėtingiausioji dalis. Nesinervinti ir viską atlikti tiesiai. Miltelius pasislinko prie maišiuko krašto, kad būtų lengviau supilti ir atsargiai, bet gan greitai supylė į buteliuką. Metė maišelį į namo vidų, buteliuką užkimšo, pakratė, sumaišydama šias dvi dalis, įbėgo į namelį, padėjo maždaug jo vidury, išbėgo iš patalpos ir užtrenkė duris. Turiu pusę minutės. Dešimt sekundžių jau sutiksėjo. Liko 20.
 Grifė pasileido gatvele. Nė nenumanė, kad šita žeme bus bėgti taip sunku - karštis skverbėsi net pro batus, o pačiai mergiotei darėsi karšta. Tačiau atbėgo. Užlindo už namo. Prakaito lašiukas kaptelėjo nuo kaktos ant nosies, tik tiek jis spėjo padaryti. Amneta rankomis prisidengė ausis. Sprogo. Kažkas sprogo ir prefektė tikėjosi, kad namukas. Porą sekundžių slėpėsi šešėlyje, atsiraitojo prakaitu baigiančias permirkti marškinių rankoves iki alkūnių ir išėjo pažiūrėti kas ten įvyko.
 Namas, kaip ir tikėjosi, buvo palaidotas po nuolaužomis, o viskas kažkodėl pradėjo amsėti. Bet ne taip spiginant saulei, buvo gera. Buvo pridužę stiklų, kad patvirtino, jog eliksyras atliko savo darbą. Nuo nuolaužų krūvos sklido dūmelis, tačiau įvyko kai kas netikėto. Prasidėjo lietus. Tamsus pilki debesys prapliupo raudoti, it praradę savo draugą. Užgesino menką liepsnelę, tačiau kiek permerkė ir grifę.
 Pajutusi vėl tą vėją bei keistą jausmą, Diana užsimerkė ir po keliolikos sekundžių grįžo į klasę. Kiek sulyta, šlapiais plaukais, be buteliuko, bet įvykdžiusi užduotį.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Ellie Barlow Liepos 11, 2018, 09:03:23 pm
Teorinėje pamokos dalyje ji sėdėjo tyliai it pelė po šluota. Šįkart ne dėl to, jog nežinojo atsakymo. Tiesiog per daug užsigalvojo ir praklausė užduotus klausimus. Na, o gal ir girdėjo, tačiau net nesivargino kalbėti. Eh, sunkiai suprasi, kas sukasi tos trečiakursės galvelėje..
Tačiau visgi praktikoje nusimuilint juodakasei net ir labai norint nepavyktų. Gal ir pavyktų, tačiau tikriausiai tektų pasišalinti ir iš NIV kabineto. O išsišokti grifė tikrai nenorėjo. Atsinešusi vadovėlį, mergiotė giliau atsiduso bei ėmė sklaidyti knygos lapus, ieškodama tinkamo skyriaus. Aišku, ji galėjo paprasčiausiai atsiversti vadovėlio turinį, tačiau ne, turėjo rinktis kur kas sudėtingesnį ir daugiau laiko ir nervų reikalaujantį būdą.
Citata
Penktas skyrius. Nesudėtingi sprogstamieji eliksyrai bei fejerverkai.
Ak, pagaliau. Dar nors menkiausias prisilietimas prie tos knygos ir tuoj paspringsiu dulkėm..
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Elride Endlercat Liepos 11, 2018, 09:27:17 pm
Ir Elridė įmetusi paskutinį ingredientą išsišiepė lyg būtų padariusi kažką labai didingo. Laiminga, kad jai pavyko. Mergaitė dar truputį pamaišė viralą ir pasiėmusi buteliuką atsargiai į jį įpylė tą juodą skystį. Juoda rožė danguj... Juoda rožė!
Tik paėmusi buteliuką į ranką grifiukė pasijautė kiek keistai. Ji nelabai suvokė, kas dedasi, bet vėliau atsiminė profesoriaus žodžius. Tai čia reiks išbandyti tai? Dairydamasi aplinkui Elridė nebuvo labai patenkinta. Tuščias laukas, saulė leidosi už horizonto. Nors gal ir gerai, mat jos pasirinkta juoda rožė vargu ar labai matysis visiškai aklinoj tamsoj.
Žiūrėdama į buteliuką Elridė vėl pajautė, kaip kyla pyktis jos viduje. Mergina nespėjo perskaityti, kaip šis eliksyras veikia. Mąstydama, ką daryti, ji ėmė trypčioti vietoje, kol pagaliau priėjo išvadą. Kadangi ši pamoka yra sprogstamieji eliksyrai, o sprogstamuosius eliksyrus reikia mesti į žemę, tai gal būt ir šį fejerverką reiktų mesti į žemę. Tad nusprendusi tai padaryti grifiukė šiek tiek atsitraukė ir nusitaikė vietą, į kurią mes fejerverką.
Merginos ranka pakilo ir ji sviedė buteliuką į žemę. Su baime Elridė praleido pačią pradžią, bet jos laimei, jai pavyko. Eliksyras sudužo, ji išgirdo kažkokį šnypštimą, o pakėlusi galvą išsižiojo. Paauglė tokios didelės rožės nebuvo mačiusi, o dar danguje. Šokinėdama iš laimės mergaitė vėl pasijautė kiek keistai. Ji grįžo į klasę išsišiepus ir labiau pasitikėdama savi. Elridė visai pamiršo, kad tas fejerverkas jai pavyko tik iš antro karto.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Sorenas von Sjuardas Liepos 11, 2018, 11:43:36 pm
   Sorenas von Sjuardas vaikštinėjo po klasę, žvilgtelėdamas tai į vieną, tai į kitą katilą. Jį džiugino tai, kad mokiniai buvo susikaupę ir dirbo nekrėsdami nesąmonių. Bent kol kas čia buvo ganėtinai ramu. Tiesa, pro skvarbias mokytojiškas akis nepraslydo Klastūnyno prefektės sukčiavimas - ši išsirinko patį paprasčiausią eliksyrą, nepaisydama paskirtos užduoties. ,,Ką gi..." - pamintijo von Sjuardas, pasitrindamas delnus lyg būtų šalta. Tai tikrai nebus įvertinta geru balu.
   - Nereikia pagalbos, panele Barlow? - priėjęs prie vienos grifės, kuri dar nebuvo užbaigusi užduoties, paklausė mokytojas. Kiek jis matė ir stebėjo, mat pats buvo išgėręs atitinkamo eliksyro, moksleiviams sprogdinti visai neblogai sekėsi, nors viena grifė tat padarė ne itin atsargiai.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Ellie Barlow Liepos 11, 2018, 11:57:08 pm
Kadangi daugiau kontaktuoti su ta nelemta, dulkių pritvinkusia knyga mergiotė nenorėjo, ši pasitenkino ir pirmu pasitaikiusiu sprogstamuoju eliksyru. Nagi, ko čia reiks?
Citata
Sprogstamasis eliksyras. Sudėtis:

5 gramai kadadugių esencijos;
Šaukštas stingdytos lavos miltelių;
3 lašai trolio ašarų;
Žiupsnis sprogutės žiedadulkių;
10 gramų trintų velnio ragų.
Ne tiek jau ir daug. Grifė jau norėjo keliauti ingredientų, kai išgirdo savo pavardę.
- A, ne, niekis, susidorosiu, - išspraudė von Sjuardui šypsnį bei nubildėjo sudedamųjų dalių.
Vargais negalais susitempusi visus ingredientus, trečiakursė užkaitė katilą. Laukdama, kol vanduo pagaliau užvirs, ši sutelkė dėmesį ties eliksyro gaminimu. Kadangi sudedamųjų dalių buvo nedaug, Barlow spėjo net įsiminti visą jų eiliškumo seką. Susiveikusi šaukštą, mergiotė įžėrė į jį lavos miltelių bei pauostė, norėdama įsitikinti, jog tai ne kokie miltai. Supylusi juos katilan, Ellie pajuto padidėjusią indo kaitrą, kuri visai nemaloniai paplūdo tiesiai į trečiakursės veidą. Per daug į tai nekreipusi dėmesio, ši atskaičiavo penkis gramus kadadugių esencijos ir dešimt gramų velnio ragų. Viską išmaišiusi, Ellie pasičiupo stiklinį buteliuką su trolio ašaromis. Atsargiai nuėmusi kamštį, ši šliūkštelėjo katilan skysčio tris lašus. Pakėlusi buteliuką su žiedadulkėmis, garbanė stengėsi nedaryti pernelyg staigių judesių. Knyga sako - knyga žino. Įžėrusi sau į delną truputėlį, tolygiai išbarstė sprogutę. Po tokio kontakto vanduo it pašėlo - ėmė sproginėti, kaitrius lašus išmesdamas ir už katilo ribų. Numažinusi ugnį, mergiotė luktelėjo, kol gėralas atvės, o tada jau supylė jį į stiklinį buteliuką. Viskas.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Sorenas von Sjuardas Liepos 12, 2018, 12:04:48 am
   Klasėje triukšmas vis augo - nieko keista, juk bene visi užbaiginėjo savo darbus. Sorenas per daug besišnekančiųjų neramino, o ką gi kita jiems veikti, juk darbas buvo ganėtinai sunkus ir įtemptas, todėl reikalauti dar tylos, susikaupimo ar net skaitinėjimo apie eliksyrus būtų ganėtinai žiauru. Bemaž taip pat žiauru, kaip uždaryti žydus Aušvico dujų kamerose, kapoti galvas kirviais ar giljotinomis. Kalbant apie pastarąją, yra įdomus faktas, kad jos autoriaus, daktaro Giljoteno, vaikai netgi atsisakė jo pavardės, mat nenorėjo būti siejami su žudymo įrankiu.
   - Kaip nori, - linktelėjo profesorius von Sjuardas atkakliai besidarbuojančiai grifei. - Visgi derėtų truputį pasiskubinti, nes tuoj baigsis pamoka, - Sorenas mostelėjo ranka į didelį sieninį laikrodį, stovintį kabineto šone. Rodyklės pamažėle, lėtai, bet užtikrintai skaičiavo byrantį pamokos laiką.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Ellie Barlow Liepos 12, 2018, 12:20:55 am
Netrukus spalvos ėmė keistis, kol galiausiai grifė išvydo esanti kažkokiame tuščiame kambaryje. Aplink nebuvo nė gyvos dvasios. Iš šaltų, betoninių sienų Ellie sprendė, jog yra rūsyje. O ir langų čia nebuvo. Pribėgusi prie durų, Barlow patraukė rankeną, tačiau nieko neįvyko. Ir tuomet mergiotėje sukirbėjo ta ilgai ją kamavusi klaustrofobija. Trečiakursė manė atskračiusi jos, tačiau praeities košmarai ir vėl vertė spurdėti garbanės širdutę. Ji bandė šaukti, bandė kviestis pagalbą, tačiau niekas neatėjo. Galbūt čia nieko keisto - juk tai nebuvo realu. Tačiau to grifės smegenys dar nesugebėjo priimti. Beliko tik jos baimės. Ellie, grifė tu ar ne? Tavo rankoje sprogstamasis eliksyras, o ką darai tu? Tvirčiau suėmusi buteliuką, Barlow sviedė jį į duris ir užsikimšo ausis. Va čia tai bum buvo.. Rūsio durys išlėkė, o į patalpą ėmė skverbtis dūmų debesis. Šiems prasisklaidžius, Elė vėl išvydo klasę.
Antraštė: Ats: Antra NIV pamoka visiems kursams.
Parašė: Sorenas von Sjuardas Liepos 12, 2018, 12:21:46 am
   Likus tik porai kunkuliuojančių katilų profesorius von Sjuardas atsisėdo prie savo rašomojo stalo - aplink mokinius jau nebesisukiojo, kad netrukdytų paskutiniems dirbantiems, mat ir šiaip jiems jau teko susitaikyti ir taip su nelabai darbinga ir darbui palankia aplinka. Auksinėmis akimis įsispitrijo į sieninį laikrodį ir turbūt varinę švytuoklę jame po ciferblatu. Švytuoklė pamažu užhipnotizavo mokytoją ir privertė jį nusiraminti, mintyse tarsi nutildė klasės kalbas. Užsisvajojo profesorius, štai, kaip čia nutiko. Ir štai šią minutę jis pasijautė esąs ten, kur turi būti, ir jautėsi gerai kaip niekada. Galbūt tat yra vadinama darbu ar gyvenimu iš pašaukimo, kaip dabar yra populiaru sakyti - populiaru tiek tarp žiobarų, tiek tarp burtininkų.
   O švytuoklė vis švytavo ir skaičiavo laiką. Viens, du. Viens, du... Ir tuomet visai tikėtai (sakyti kitaip būtų melas) nuskambėjo varpas, skelbiantis pamokos pabaigą. O gal kai kam jau net ir visų pamokų...
   - Sėkmingos dienos, - mokiniams palinkėjo didžiulio varinio instrumento iš svajų pribudintas mokytojas. Dabar laisvas bus ir jis. Galės pasivaikščioti po Uždraustąjį mišką ir panervinti paežerėje betupinčias ir besidžiaugiančias artėjančiu pavasariu poreles...