Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Astronomija => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Ashley Shaw Balandžio 21, 2018, 04:38:05 pm

Antraštė: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Ashley Shaw Balandžio 21, 2018, 04:38:05 pm
O laikas vis bėgo ir bėgo. Tik spėk sužiūrėti, kas vyrauja lauke - pavasario pradžią bylojantis purvynas, įvairiaspalvių lapų margumynas, beprotiška kaitra ar pusnys, žlugdančios net menkiausią viltį prasibrauti. Ir išties, dabar net probėgomis galėjai pastebėti stambiais kąsniais krentančias snaiges bei gracingą jų nusileidimą žemėn. Ne vienos. Net ne dviejų, tačiau tūkstančio snaigių nusileidimą.
Iki pamokos pradžios dar buvo likę nemažai laiko, tačiau Ashley jau žingsniavo, o gal tiksliau kopė astronomijos bokšto laiptais. Galiausiai pasiekusi duris, ši susirado reikiamą raktą ir jas atvėrė. Viskas buvo kaip ir pastarąjį kartą. Hm, o ko ji tikėjosi? Jog kas nors išvartys suolus arba stebuklingai perdažys sienas? Na, bet kokiu atveju tai galėjo padaryti tik vienintelius kabineto raktus turintis žmogus, o Ashley nieku gyvu nesiruošė darkyti klasės. Įslinkusi vidun, mergina pirmiausiai pravėrė langą, kadangi patalpoje buvo ganėtinai tvanku. Krestelėjusi prie savojo stalo, ši įsimetė kelias atsineštas knygas į vieną iš stalčių bei dirstelėjo į laikrodį - netrukus turėjo nuskambėti ir varpas. Išties, vos spėjo dar kartelį permesti žvilgsniu astronomijos klasę, kai čia pat pasigirdo skambesys. Atsistojusi, ši prislinko kėdę bei lazdelės pagalba užvėrė langą.
Visi jau sėdėjo suoluose ir žvilgsniais varstė naująją profesorę. Na, bent šiai taip atrodė. Ką gi, metas.
- Sveiki visi, - pagaliau kreipėsi į atėjusius. - Džiugu, jog noras lankyti astronomijos pamokas dar bent pas kai kuriuos tebėra, nepaisant to, jog tenka įveikti tiek jėgų atimančius laiptus, - šyptelėjo visiems. - Na, o pamoką pradėsime nuo teorinio klausimo, galinčio atnešti jūsų koledžui kelis taškelius. Taigi, ką žinote apie planetų žiedus?
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Jasmine Diana Amneta Balandžio 21, 2018, 06:04:47 pm
 Jasmine laipteliais lipo gan sparčiai, tačiau keliais palietusi šaltą it ledas jų paviršių ir nelabai dailiai išsitėškusi (tikėjosi, kad sijonas pakankamai ilgas ir sąžiningai atlieka savo pareigą, o ne pasikėlęs ir beveik užsiraitojęs iki pažastų), atsikėlus tiesiog privalėjo sulėtinti žingsnį ir leisti sumuštiems keliams pailsėti po tokio nemalonaus atsitikimo, bent kiek sumažinti galimybių susimušti riziką. Vis dėl to, klasėje atsidūrė netrukus, pasisveikinus su profesore Tonks lėtai atsisėdo ant kėdės ir klausėsi teorinio klausimo. Žinojo, kad greičiausiai vėl bus užduotis, visiškai netinkama raganaitei, tačiau vis vien atėjo. Žinojo, kad teoriniai klausimai turbūt labiausiai jai padėjo uždirbti koledžui taškų.
 -Mūsų Saulės sistemoje žiedus turi Saturnas, Jupiteris, Uranas ir Neptūnas,- ištarė informaciją, kurią geriausiai prisiminė.- Kartais planetos turi net ne po vieną žiedą, dažnai sakome, kad vienas, tačiau tai būna keli atskiri. Dažniausiai jie būna iš ledo kristalėlių, dulkių ir uolienų, tačiau nebūtinai iš visų trijų.
 Išpasakojusi visą informaciją, kurią žinojo, (pripažinkim, tai tikrai buvo apgailėtina tiek nedaug žinoti) penktakursė užsičiaupė ir ėmė laukti profesorės kalbos. Na, ir kitų mokinių pasisakymo tuo pačiu.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Stevie Green Balandžio 22, 2018, 09:20:33 pm
Stevie sparčiai keliavo į astronomijos pamoką. Nors pirmosios pamokos tema ją nuvylė, mergaitė vis tiek su nekantrumu laukė šios pamokos. Atėjusi į klasę, grifiukė pamatė, kad atėjo viena pirmųjų, tad atsisėdo į laisvą vietą klasės priekyje. Išgirdusi mokytojos klausimą, Stevie apsidžiaugė: panašu, kad šį kartą pamoka bus įdomesnė! Ilgai nelaukusi mergaitė pakėlė ranką ir prabilo:
- Dauguma mano, kad žiedus Saulės sistemoje turi tik Saturnas. Ko gero, taip yra dėl to, kad nuotraukose tie žiedai yra gerai matomi. Vis dėlto, kaip ir buvo minėta, juos turi visos didžiosios (dujinės) Saulės sistemos planetos. Tačiau jie yra matomi neryškiai arba yra pasisukę į mus savo plokštuma, dėl to mes jų matyti negalime. Planetos turi daugiau nei vieną žiedą. Jie yra "numeruojami" raidėmis (A, B, ir taip toliau). Kiek pamenu, Saturnas žiedų turi iki F ar tai iki G. Taip pat jie gali turėti pavadinimus. Taip pat pavadinimus gali turėti ir tarpai tarp žiedų. Nežinau, ar šiuo metu jau yra atrasta, bet labai tikėtina, kad žiedus turi ir didelės dujinės egzoplanetos.
Stevie nutilo ir, nors nebuvo itin patenkinta savo atsakymu, laukė, ką pasakys kiti.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Fiona de Treebook Balandžio 23, 2018, 07:11:03 pm
Pagaliau įveikusi tuos sunkius ir aukštus laiptus, mergina lengviau atskvėpė. Bet ir čia nebuvo laiko ori įkvėpti, nes tuoj pat suskambėjo varpas, ir reikėjo eiti į klasę. O kojeles taip gėlė...
-Rei - kės... daugiau... treni - ruotis...-visa uždususi ir labai skaudamais kojų raumenimis šnopavo Urtė, vos klestelėjusi į suolą. Prie lango. Tam priežastys jau buvo aiškios - spoksoti į nuostabų vaizdą pro langą, ir žiūrėti kokios formos yra debesys. Deja, tai ne būrimo būdas, bet galėtų toks egzistuoti. Profesorės - seniau - grifės klausimas buvo lengvas. Labai. (Tiesą sakant, Urtė net prisiminė, kai mokytoja Ashley buvo mokinė jos koledže. Bet tai buvo labaii seniai) Taigi nieko nelaukus, šešiolikmetė pakėlė ranką ir atsakė į klausimą (kaip tikėjosi - teisingai):
-Planetų žiedai gali būti įvairiausių dydžių ir storių. Jie yra sudaryti iš visokių kosminių šiukšlių ir meteoritų. Kiek žinau, ploniausi būna gal 5 kilometrų storio. O gal plonio? Nežinau, kaip pasakyti.
-Saulės sistemoje didžiausius žiedus turi Saturnas, jei neklystu,-kaip iš vadovėlio perskaitytą tekstą atraportavo Urtė.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Bella Foun Balandžio 25, 2018, 08:09:37 pm
Laiptai Bellai buvo neįveikiama misija. Na, bet argi pasiduos ta taip astronomiją mėgstanti mergaitė? Vis dėlto ir profesorė viena iš mėgstamiausių..
Taigi šiaip ne taip peržengusi astronomijos kabineto durų slenkstį, Bel atsiduso ir šyptelėjusi mokytojai, pasisveikino. Išklausiusi, ko prašoma, rudaplaukė ilgai galvojo - juk tai visgi nėra labai paprasta.. O tuo labiau, kad dar nė kvapo nebuvo atgavusi.
Valandėlę pamintijusi, ši nedrąsiai kilstelėjo ranką. Mergiotė buvo beužmieganti, bet mokytoja, matyt, pagaliau pastebėjo bei davė ženklą jai pasireikšti.
- Planetos žiedai - tai dulkių, uolienų, ledo ir kt. objektų telkinys supantis planetą. Saulės sistemoje juos turi ne tik Saturnas, tačiau kaip kiti jau ir minėjo, dar Jupiteris, Uranas bei Neptūnas, - atsakiusi sėstelėjo atgal į vietą ir nekantriai laukė praktinės užduoties.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Alisa Bagley Balandžio 26, 2018, 06:01:02 pm
Šį kartą nebuvo taip sunku užkopti tais galvą sukančiais laiptais. Ne, net atvirkščiai - spėjo ir daug ką apgalvoti, ir probėgomis pro langą paspoksoti, ir susikaupti pamokai.
- Labas rytas, - tarstelėjo profesorei, pasiekusi klasę.
Nužingsniavusi į savo mėgstamiausią vietą, šviesiaplaukė atsargiai krestelėjo ant kėdės ir ėmė svarstyti, kokie išbandymai jos laukia šiandien. Klausė, regis, amžinybę. Matyt, nekantrumas daro savo. Tačiau vos teorinis klausimas pasiekė jaunėlės ausis, pirmakursė bemat kilstelėjo ranką. Gavusi profesorės leidimą kalbėti, ši atsakymą pateikė it ant lėkštutės:
- Manau, visi tą senai žino, tačiau pasikartosiu. Saturnas turi bene įspūdingiausius žiedus. Be šios dujinės planetos jais džiaugtis gali ir Uranas, Jupiteris bei Neptūnas, - pradėjo Alisa. - Ak tiesa, patys planetos žiedai susidaro iš dulkių, ledo, uolienų ar kitų kosminių šiukšlių, taip besilipinant į žiedą, apsupantį planetą.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Victoria Vailt Balandžio 26, 2018, 09:23:54 pm
Šiandien Viki buvo tai puikiai ir  motyvuotai nusiteikusi, kad net kopdama nemažai laiptelių į astronomijos pamoką napajautė nuovargio. Vos įžengusį į klasę visus apdovanojo savo šypsena, smagiai pasisveikinusi su mokytoją prisėdo į suolą kuris dar vis kolkas buvo laisvas. Išsikrovusi knygas palaimingai žvelgė pro langą laukdama pamokos pradžios juk astronomija- toks įdomus mokslas.
Galiausiai varpui paskelbus pamokos pradžią Viki akis atitraukė nuo lango ir vis dar besišypsodama apžvelgė visą klasę.
Galiausiai mokytojai prabilus Viki įdėmiai ją stebėjo. Gavus klausimą Viki kiek sumišo, neprisiminė kad aname kurse kas nors išvis butu apie tai užsimine o apie šį kurseą tuo labiau. Kol kiti atsakinėjo Viki bandė ieškoti informacijos šalia ant stalo gulėjusiame vadovėlyje, tačiau nieko neradusi pradėjo įtemptai mąstyti:
-Tie žiedai yra planetų dulkių, uolienų, ledo ir kitų smulkių objektų....išsidėstymas.-atsiduso- Tai pat židuose gali būti planetos palydovų. Tokius žiedus mūsų saulės sistemoje turi keturios planetos: Jupiteris, Uranas, Neptunas, o įspūdingiausią žiedą turi Saturnas. Asmeniškai man tie žiedai labai gražūs, jie man visad simbolizuoja planetą.
Baigusi kalbėti maloniai kaip visad anusišypsojo ir su įdomumu klausėsi kitų.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Claudia otilia Stephalt Balandžio 26, 2018, 09:55:34 pm
Laiptai! Tai beveik neįveikiama Claudiai! Pastaruoju metu Claudia jaučias visada pavargusi nesvarbu koks paros metas rytas ar vakaras, Claudia visada pastaruoju metu be nuotaikos ir greičiausiai dėl to kaltas Claudios nuomone mokslas, nors ištikrūjų baisi nemiga naktimis, kuriomis ji pradėjo sapnuoti košmarus.
Vos vos užsikabariojusi laiptais į astrinomija, sustojo norėjo, bent sekundėle pailsėti, tačiau varpo dundesiai sakė visai ką kita. Nurėglinusi į klasę mokytojai tik burbtelėjo kažką panašaus į Laba dien ar Labas ryt.... Vis dar gaudydama orą Claudia atsisėdo į suolą, taip beje tame pačiame suole sėdėjo ir jos getai pažįstama, jau galima sakyti gera draugė- Viki. Claudia burbtelėjo Lababsssss.... ir pasilenkė iš kuprinės išsiimti vadovėlių ir knygų.
Mokytojai prabilus ir nutraukus kasdienines mokinių šnekas Claudia ir sukruto. Mokytojai uždavus klaudimų kaip ir visada visi pradėjo atsakinėti. Išklausiusi keletos mokinių, tuo tarpu ir Viki atsakymų Claudia, kad ir kaip prastai jautėsi tai pat norėjo atsakyti:
-...žiedai tai planetų dalis, didžiausią musų saulės sistemoje žiedą turi saturnas, žiedai sudaryti iš meteoritų, ledo, planetos planetos palydovų.
Čia Claudios atsakymas ir baigėsi, Claudia pajuto kaip gerklėje kažkas kylą, kyla ir...plerptt....
Claudia ką tik supykino vidurį astronomijos klasės. Kokia gėda...
Claudia pasijutus daug daug geriau atsitiesė suole, dabar jei buvo žymiai geriau.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Marcus Green Balandžio 27, 2018, 09:59:47 pm
   ,,Kokie žiobariški atsakymai..." - parėmęs galvą ranka ir klausydamasis klasės draugų pamanė sau Marcus'as. Vis apie žiedus, jų numeravimą, sandarą, matomumą, ech... Aišku, pats grifiukas irgi negalėjo pasigirti labai jau didelėmis žiniomis apie tuos žiedus, bet šio to pasiskaitinėjęs ilgais vienišais vakarais bibliotekoje ar dar kur nors, kur galima įlįsti ir nebūti užkabinėjamam, buvo.
   - Po to, kai Heigensas atrado Saturno žiedus, - pavardę berniukas dėl visa ko susirado astronomijos  vadovėlyje. - Viena burtininkų sekta kurį laiką tvirtino, jog žiedą Saturnui užmovė Saulė ar dar kuri nors planeta. Taip jie bandė įrodyti, kad meilė galima tarp bet kokių Visatos objektų, - tarė Sarcasmison'as. - O man teko girdėti faktą, kad planetų žiedus sudarančios dalelės skleidžia ypatingą magiją, naudojamą ateities būrime bei burtų lazdelių gamyboje. Tačiau šias daleles gauti yra neįtikėtinai sunku ir jos neįtikėtinai daug kainuoja, - užbaigė grifas.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Wrena Alder Balandžio 28, 2018, 07:05:03 am
 Į pamoką atskubėjusi pirmakursė švilpiukė dairėsi kitų savo koledžo mokinių, norėjo ką nors pamatyti ir pasišnekėti, ar šiaip paspoksoti. Kaip pastebėjo, švilpių pamokose nebuvo labai daug, tačiau jie tikrai stengėsi ir Wrenos manymu visada buvo draugiški. O tai turbūt net svarbiau už koledžo laimėtą taurę (tiesa, ir tokią būtų gauti smagu, tačiau jau tiek tos, nesevajokime, nes neišsipildžiusios svajonės žlugdo).
 Kalbėjo daug mokinių, į koledžus Alder stengėsi nežiūrėti, klausytis ką jie kalba. Tikėjosi, kad astronomijoje nereikės naudotis lazdelėmis ir jai pavyks labiau, nei kerėjime. Ten jai nepavyko net paprastučio veiksmo atlikti!.
 Kai dauguma mokinių baigė kalbėti, šviesiaplaukė nelabai drąsiai pakėlė rankelę:
 -Sakoma, kad kartą per metus visų planetų žiedai pranyksta, o kitą rytą vėl būna. Ar ne žiedavimosi diena skaitosi? Būtent šią dieną, kai apskaičiuoja, burtininkų paukščių žiedavimo stotys sužieduoja daugiausiai paukštelių,- tarė įsitikinus, kad visiškai nusišnekėjo, kadangi paprastai atsakyti negalėjo. Juk tarp žiobarų gyveno, o šiais laikais pastoviai tekdavo eiti į kokią biblioteką ar klausinėti savo koledžo mokinių. O tai jai nelabai patiko, kadangi pastovus klausinėjimas greičiausiai erzino kitus.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Mayra Wallflower Balandžio 30, 2018, 04:54:11 pm
Po ilgų (net dvi savaites trukusių) priverstinių atostogų ligoninėje, Mayra vis dar sunkiai šnopuodama kilo laiptais. Tai tie prakeikti riebalai, kuriuos priaugau. Cha, ir jie mano, kad pasveiksiu. Užkopusi šimtu kažkiek laiptelių, pirmakursė klestelėjo į suolą ir klausėsi kitų mokinių atsakymų lėtai gurkšnodama vandenį iš buteliuko. Išklausiusi visus atsakymus, juodaplaukė pakėlė ranką ir tarė:
-Kai planetos tam tikrose pozicijose, net jų žiedai susilygiuoja labai panašiai arba sudaro tam tikrus raštus ir nuo to gali priklausyti tam tikrų kerėjimų matomi vaizdai, taip pat, kai kurių planetų žiedai matomi tik tam tikru laiku.
Viską išbėrusi vienu atsikvėpimu, pilkaakė klastuolė nuleido ranką ir toliau lėtai gurkšnojo ledinį vandenį.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: geltonatulpė Balandžio 30, 2018, 06:32:18 pm
Šimtas trisdešimt vienas, šimtas trisdešimt du, šimtas trisdešimt trys.. Ir štai Eunji po daugybės spiralinių laiptelių jau sėdi astronomijos pamokoje. Ją astronomija žavėjo vien tuo, kad tai buvo pamoka, kurioje galėjai mokytis apie dangaus kūnus. Tai buvo dar vienas dalykas, žavintis ją. Juk kiekvienas nori sužinoti kas ten dedasi už ozono sluoksnio? Tai buvo ilgalaikė ir neįmanoma svajonė Eunji. Na, pasvajoti visiems gi galima, ar ne? Su ta mintimi jos ausys pagavo varpo garsą, skelbiantį pamokos pradžią. Ji patogiau įsitaisė savo suole, žvilgtelėdama į profesorę. Ir profesorė jai patiko. Kitas žmogus pasakytų, kad jai viskas patinka susiję su astronomija. Iš dalies, tai tiesa... Neilgai trukus ir pasigirdo malonus profesorės balsas, skelbiantis šios pamokos teorijos dalį. Jai, tiesą sakant, labiau patiko praktikos dalis. Ten smagiau. Bet ji nebuvo „sadistė“, ir norėjo uždirbti taškų savo koledžui. Tad juodų plaukų savininkė įdėmiai klausėsi profesorės žodžių. Planetų žiedai? Įdomu.. Mergaitė gan ilgokai suko savo nedideles smegenėles, besiklausydama kitų mokinių nuomonių. Ji savąja kiek abejojo, bet nebuvo nedrąsi, kad jos neišreikštų.
- Am… bijau suklysti, bet… manau kad planetų žiedai egzistuoja ne tik mūsų Saulės sistemoje. Be šios planetų sistemos, egzistuoja daugybė kitų, sutelpančių į galaktiką kurioje esame – Paukščių galaktiką. O ir pačių galaktikų daug. Tad planetų su žiedais begaliniai skaičiai yra. Patys žiedai yra sudėti iš dujų, ir įvairių uolienų, bei kosmoso šiukšlių. Pačios planetos spalva, ir jos žiedo sudėtis „nuspalvina“ patį žiedą, - pirmakursė pajuto, kad jau gerokai įsivažiavo, bet neketino sustoti. - Jeigu neklystu, planetos žiedas prisideda prie planetos sukimosi. Planetų žiedai gali būti sudėti iš kelių, ir apgaubti planetos tam tikrą dalį dideliu atstumu. Kadangi Jie yra sudėti iš dujų, ir įvairių uolienų bei kosmoso šiukšlių, dujos blokuoją vaizdą žiede, tad jame tyko daugybė pavojų, susiduriant su įvairiais meteoritais ir panašiai. Taip sakant, planetos žiedas kartu planetą kaip ir „apsaugo“ pačią planetą. - Eunji pradėjo justi nuovargį tiek kalbėti, tad pabaigė tiesiog paprastai. - Tai va.
 Pabaigusi silpnai linktelėjo, plačiai nusišypsojo ir klestelėjo atgal ant suolo.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Ashley Shaw Gegužės 01, 2018, 05:38:29 pm
Sunėrusi rankas už nugaros, ji įdėmiai klausėsi daugiausiai panašių atsakymų. Žinoma, pasitaikė ir kiek įdomesnių nuomonių, tačiau visi mokiniai vis tiek savaip džiugino merginą. Tarp kitko, dar vienas šiandienos akcentas privertė kiek susimąstyti - klasė it nusidažė raudonai auksine spalva. Taip, galėjai išvysti ir kelis kitų koledžų atstovus, tačiau grifiukai kaip niekad atliko savo pareigą bei nepamiršo naujosios vadovės. Na, o gal tiesiog buvo priversti prisiminti. Tačiau nesvarbu. Svarbu, jog dabar Ashley nesėdėjo viena ir pati sau nevedė pamokos. O galėtų.
Staiga profesorę iš vėžių išmušė viena sunegalavusi mergina. Pasimetusi, ši trumpam atsiprašė visų bei lazdelės pagalbą nuo grindų pašalinusi skrandžio turinį, priėjo prie blyškiaodės.
- Ar labai blogai jautiesi? Gal palydėti į ligoninės sparną? - prisilenkė ir kiek tyliau pasiteiravo.
Nelaukusi atsakymo, Ashley dėl visa ko pervedė grifę į galinį suolą greta lango ir šį pilnutėliau atvėrė.
- Grynas oras nepakenks, o jei jausiesi blogiau, nedvejok ir keliauk pas hilerį, - tarstelėjo bei grįžo prie savojo stalo.
Pagaliau išklausiusi, regis, paskutiniojo, mergina šiam linktelėjo, taip padėkodama.
- Taigi visų atsakymai buvo šaunūs, - pradėjo Ashley. - Džiugu, jog tiek žinote apie planetų žiedus. Kiekvienas gaunate po du taškus, - vylėsi, jog bent kiek nudžiugino susirinkusius. - Esate teisūs, teigdami, jog žiedus turi ne tik Saturnas, tačiau ir Jupiteris, Uranas bei Neptūnas. Labai įdomi informacija ir panelės Green. Išties, žiedai vadinami raidėmis. Tikriausiai papildomai domiesi astronomija, šaunuolė, - šyptelėjo grifei. - Na, tačiau kol kas dėl to pernelyg nesukime galvos. Visų raidžių jums tikrai neteks kalti, - patikino ši. - Teisios buvo ir panelės Amneta, Pang, Foun, Bagley, Wallflower bei Viki, - permetė akimis per klasę ir skaitydama nuo uniformų, išvardino pavardėmis. - Dėl panelės Stephalt atsakymo galima kiek padiskutuoti, - atsargiau pažvelgė į tikriausiai vis dar negaluojančią mokinukę. - Menkas pastebėjimas, tačiau žiedai lyg ir nėra planetų dalis, kadangi ne visos juos turi. Visa kita gerai, - šyptelėjo. - Ponaičio Sarcasmison'o atsakymas taipogi įdomus. Buvo aiškinama ir tokia žiedų atsiradimo versija, tačiau vėliau ji kiek prislopinta mokslininkų. O dėl magijos.. Nežinau, kiek tai susiję su ateities būrimu, tačiau teko girdėti apie jos naudojimą kuriant lazdeles, - apdalino šypsena ir jį. - Panele Alder, - kreipėsi į švilpę. - Taviškis atsakymas taip pat savitas, tačiau galiu patikinti, jog žiedai niekur nedingsta, - kilstelėjo antakį. - Tai tėra žmonių šnekos ir bandymas žiedavimo dieną supinti su planetų žiedais. Na, tačiau visgi atsakymas, kaip jau ir minėjau, vertas dėmesio, - vylėsi, jog tai nenuskambėjo pernelyg grubiai. - Ir panele Moon, - pažvelgė į varniukę. - Galbūt dar neišsiplėskime iki kitų galaktikų ar planetų sistemų. Kol kas mūsiškėje yra taip pat ką tyrinėti, - šyptelėjo. - O dėl žiedų sudėties, vaizdo blokavimo bei dar kelių faktų esi teisi. Beje, nelabai supratau, ką norėjai pasakyti apie žiedų spalvą. Kitą kartą pasitenk rišliau, - pagaliau trumpam atsikvėpė. - Na, o dabar metas praktikai. Šįkart antroji pamokos dalis skirta ne įtvirtinti teorijoje įgautas žinias, kaip dažna, tačiau patikrinti jūsų jau turimas, - išsitraukė lazdelę ir jos pagalba iš už stalo pakėlė nedidelę kartotinę dėžė. - Kiekvienas gausite po mažą kiekį tam tikros planetos dalelių, - kalbėdama, ant kiekvieno stalo atskraidino po nedidelę medinę dėžutę. - Atvėrę skryneles, atsargiai užsiberkite ant savęs šias daleles, dabar įgavusias dulkelių pavidalą. Nebijokite, plaukuose jų neliks, - kilstelėjo antakį, kažkur lūpų kamputyje slėpdama šypsnį. - Atsidursite ant tam tikros planetos žiedų. Na, o kaip gi išsilaikysite ant kosminių šiukšlių? Jūsų masė bus kur kas mažesnė, judėti galėsite laisvai, o be viso to dar paminėsiu, jog tai tebus haliucinacija. Na, tačiau pasistengti verta, kadangi būsite vertinami, - it skatindama nusiteikti praktikai, kalbėjo mergina. - Tad štai, nusikelsite ant tam tikrų žiedų ir savo sukauptomis žiniomis ar kitokiais metodais turite išsiaiškinti, kokiai planetai jie priklauso. Kai jau manysite, jog žinote atsakymą, garsiai šį ištarkite - grįšite į klasę. Ar įspėjote planetą, sužinosite vos pratarę tą patį jos pavadinimą. Žalias fejerverkas, pasirodysiąs kažkur jums virš galvų, bylos užduoties įveikimą, raudonas - neteisingą atsakymą, - grąžino dabar jau tuščią dėžę ant stalo. - Bandyti laimę, tiesiog vardinant visus žinomus dujinių planetų pavadinimus, nepatarčiau, kadangi tokiu atveju jūsų užduotis tuoj pat bus baigta ir, žinoma, darbas neužskaitytas, - patikino, tuo pačiu apžvelgdama klasę. - Ak, tiesa, kadangi planetų, turinčių žiedus, yra nedaug, gali įvykti taip, jog atlikinėsite praktiką ne vieni. Tokiu atveju galite dirbti kartu arba atskirai. Sėkmės darbe!

Praktikos atlikimui reikalingi bent du kūrybiški ir įdomūs post'ai. Galite dirbti poromis, galite vieni, tačiau planetų visiems tikrai neužteks. Jei visgi dar kyla neaiškumų, kreipkitės į asmenines - pasistengsiu pagelbėti  ;)
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Elride Endlercat Gegužės 02, 2018, 09:10:36 pm
Mergaitė pusę pamokos prasėdėjo savam svajų pasauly. Jos manymu, tai joks nusižengimas,  nes apie planetas ir jų žiedus ji žinojo tik viena – kad egzistuoja kažkur kosmose. Taip, pasiklausiusi ji galėtų praplėsti savo žinias, bet kam? Elridė buvo užtingusi, ypač, kai jos kėlimasis iš lovos buvo skaudus kritimas ant žemės. Dėl kritimo jausmo, kurį, aišku, ji jau ne pirmą kart patiria, grifiukė susimušė alkūnę ir prakeikė dar vos vos prasidėjusią dieną. Tad, dėl tokios juokingos smulkmenėlės ji leido sau bent truputį pailsėti svajojant. Bet eilinį sykį tas svajas užgožė mintys apie mergaitės ateitį. Ji vis dar svarstė, kas jos laukia. Įklimpusią į tokius apmąstymus Elridę aplanko visokiausi prisiminimai, kurie kelia ne per geriausią jausmą. Tik jie ilgai nesitęsia, prakalbus profesorei mergaitė pagaliau pabudo ir sukluso.
Na... Tikrai gera diena, ką aš žinau apie tas planetas... Niūriai pašnairavusi į dėžutę mergaitė visiškai neturėjo noro į ją žiūrėti. Vienintelė mintis – Kam stengtis, jei susimausi? Apsidairiusi aplink klasę mergaitė atsiduso. Ji stipriai nenorėjo kažką daryti, bet reikia. Medinė skrynutė atskrido ant jos stalo, bet Elridė nekreipė į ją dėmesio. Ji dar kartą apsidairę aplink klasę, Elridės žvilgsnis sustojo ties nepažįstamu berniuku, tada, pagaliau, nuslinko link gautos skrynutės stūksančios ant jos suolo. Grifiukei kilo noras paimt tą medinę skrynutę ir numesti ant žemės, kad nebereiktų užduoties vykdyti. Ji tikėjosi, kad ta skrynutė taip suduš. Bet deja, prieš koledžo vadovą nereiktų pasirodyt kaip laukinei kiaulei iš tolimo krašto. Na, teks daryti, ką teks. Ji lėtai, lyg sulėtintame filme, atidarė medinę skrynutę. Dulkes... Žiūrėdama į jas Elridei kilo klausimas, ar ji gali nuo jų imt čiaudėti? Ar pavyzdžiui, jei būtų alergiška dulkėms, tai būtų ir šitoms. Bereikšmiai klausimai su nevisiškai susijusiomis temomis kirbėjo jos galvoje, kad tik užgaišt laiką ir nedaryti tos užduoties.
Pagaliau, pasibaigus tūkstančiui bereikšmių minčių mergaitės galvoje ji pasiryžo padaryti, ką privalo. Turbūt čia niekad ramiai nepabūsiu... O sakė pas žiobarus per pamokas ir miegot galima... O gaila. Ji pasiėmė skrynutę ir užsivertė ją ant galvos. Mergaitė kaip ir kiekvieną sykį užsimerkė ir laukė, kol pateks, kur turėtų.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Stevie Green Gegužės 04, 2018, 11:24:30 pm
Stevie apsidžiaugė išgirdusi, kad profesorė buvo patenkinta jos atsakymu. Išgirdusi, ką reikės nuveikti praktikoje, mergaitė dar labiau apsidžiaugė. Jai atrodė, kad turėtų būti tikrai įdomu. Stevie drąsiai susibėrė daleles ant savęs ir netrukus pasijuto besanti kažkur. Tikrąja to žodžio prasme. Grifiukė pasijuto kiek nejaukiai, tačiau jai netrukus pavyko nusiraminti.
- Taigi, - pratarė mergaitė sau. Žinojo, kad aplinkui gali būti kitų mokinių, tad samprotauti reikėjo tyliai, nes Stevie norėjo dirbti viena. - Saturnas, Jupiteris, Uranas, Neptūnas. Kadangi Uranas "rieda" savo orbita, ko gero, nelabai realu būtų atsidurti ant jo žiedų. Juk turėčiau būti pasvirusi 90 laipsnių kampu. Bet pala... Juk ant žiedų iš viso nėra realu atsidurti, vadinasi, tai nėra argumentas...
Stevie atsargiai pavaikščiojo ir pirmiausia nutarė, kad reikia nustatyti, iš ko jie susideda. Tai nebuvo labai lengva, nes vaikščioti reikėjo priprasti, bet mergaitė tiesiog mėgavosi tuo, ką daro.
Jupiterį daug geriau matyčiau patį. Tikrai. Jį, manau, galiu atmesti. Neptūnas turėtų būti mėlynesnis. Tas, ko gero, irgi matytųsi. Turbūt irgi galiu atmesti. Taigi Saturnas ir Uranas. Ledas ar uolos?
Stevie intensyviai mąstė, kaip jai nustatyti, kur yra, kol staiga šovė į galvą mintis, kurią ji netyčia išsakė garsiai:
- Bet juk čia niekas nėra buvęs. Kaip man žinoti, ar tai, ką žinome apie planetas, čia tinka? Gal nuo žiedų planetas matyti sunku ir nesimato jų spalvų?
Mergaitė pasijuto šiek tiek beviltiškai. Vis dėlto rankų nuleisti ji nė neketino.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Jasmine Diana Amneta Gegužės 05, 2018, 07:55:46 pm
 Du taškai Grifų Gūžtos naudai... Jasmine pamintijo tai, ką galėjo pasakyti kiekvienas. Na, tik kartais pakeičiant koledžo pavadinimą. Amneta tikrai nebūtų pagalvojusi, kad dar rodos visai jaunutė profesorė Ashley savo mokinukus visur taip tampys. Tai vienur, tai kitur, nepaliekant vietos pasėdėti klasėje. Kitiems įdomu, bet Dianai tekdavo pasilikti klasėje. Tik šį kartą mokinukė nusprendė pabandyti. Kaip girdėjo, blogiausiu atveju pasakys pirmą pasitaikiusį pavadinimą ir grįš į klasę. Mokytoja turėtų suprasti, nes kiti juk ten tiesiog gali ką nors pamatyti, o ji ne. Jei neįkiš kur nors pirštų ir grįš su jais, čia būtų didžiulis laimėjimas. Na, nes juos vis kur nors ,,palikdavo" arba paprasčiau tariant, prisispausdavo. Durimis, o kartais į sieną atsitrenkdavo. Keista, kad dar kojų nepakratė.
 Raganaitė braukdama per suolą ranka susirado dėžutę su dulkėmis, ar kuo ten. Grifė surado kažkokį užsegimą ir spustelėjus sagtį atvėrė dėželę. Pirštais pagriebusi žiupsnį smiltelių, greit jas užsibėrė ant galvos. Teko laukti vos sekundę.
 Pasikeitė turbūt tik tai, kad dabar, sėdint užpakaliui buvo šalta. Na, o ko tikėtis žiedo vietoj. Sacharos dykumos? Atsikėlusi nuo šaltos žemės (ar planetos žiedo, kaip čia pasakius?), penkiolikmetė pasilenkė ir palietė žiedo paviršių. Tai tikrai nebuvo paprastas žiedas, kuri maunamės ant piršto. Tikrai ne. Per šiurkštus ir per didelis. Arba... Ji per maža.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Marcus Green Gegužės 05, 2018, 09:00:22 pm
   Marcus'as iš klasės vidurio klausėsi bendraklasių atsakymų, kartkartėmis nužvelgdavo savo antrųjų namų - Hogvartso - mamą, profesorę Tonks. O gal net jau ir pirmąją, šiaip ar taip, juk tikrajai jis kaži, ar bebuvo įdomus, ech. Bet užtenka čia dejuoti. Profesorė paskelbė naują užduotį, kurią reikėtų dabar pat atlikti...
   Pro berniuką praėjo kažkokia pasipūtusi grifė. Atrodė panašaus amžiaus, bet baltaplaukė. Neaišku, ar pražilus, ar dažyta. Ji be jokio subtilumo užsipylė dulkeles ant galvos iš visos dėžutės. Prieš Marcus'ą irgi nutūpė dėžutė, jis atsiduso ir pasėmęs delnu užsipylė pats, bet tada pajuto, kad ant jo nubyrėjo dar šiek tiek miltelių - nuo tos baltapūkės. Nusmelkė ne kokia nuojauta, o tada berniuką apsupo kosminė tamsa.
   Ko būtų galima joje tikėtis? Aišku, Ashley Tonks minėtų kosminių šiukšlių, iš toli atsklindančių saulės ar kitų žvaigždžių spingsėjimo, kokios nors planetos netoli matymo... Bet kaip bebūtų keista, atsispyrus nuo keisto apdegusio akmens pirmas dalykas, kurį grifui teko pamatyti - baltapūkė nepažįstamos grifės galvelė. Geriau už kokį pulsarą, hm?
   - Negi haliucinacijos gali būti grupinės? - paklausė Marcus'as lyg savęs, lyg jos.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Stevie Green Gegužės 06, 2018, 02:11:05 am
Po ilgų svarstymų Stevie atmetė Jupiterį ir Neptūną. Ji nusprendė, kad vis dėlto bent kiek planetos spalvą turėtų matyti, o jos atveju to, ką buvo galima įžvelgti, niekaip nepriskirsi jokiai spalvai. O Jupiteris tiesiog atrodytų didesnis.
- Bet, - pratarė Stevie gana garsiai. Ji krūptelėjusi apsižvalgė, nes jai pasigirdo, kad kažkur netoliese yra bendraklasis, o ji nenorėjo su niekuo susidurti. Mintį grifiukė pratęsė balsu, bet gerokai tyliau. - Juk Saturnas nedaug mažesnis už Jupiterį, tad irgi turėtų atrodyti didelis... Kita vertus... Gal žiedai yra pakankamai toli?.. Reikia pagalvoti, kurie žiedai yra arčiausiai planetos. Hm... Jeigu laikysime, kad esu ant artimiausio žiedo, tada Saturnas irgi nelabai tinka. Dėl tos pačios priežasties kaip ir Jupiteris.
Stevie sutrikusi pastovėjo ir nežinojo, ką daryti. Pradedu manyti, kad mąstau per giliai... Gerai. Sakykime, manau, kad tai yra arba Saturnas, arba Neptūnas. Tada man reikia suprasti, ar čia ledas, ar uolienos... Mergaitė bandė pakelti gabaliuką medžiagos, tačiau, pasirodo, tai nebuvo taip paprasta. Vis dėlto jai pavyko paimti į ranką šiek tiek to, kas sudarė žiedą. Visai jau, Green. Nebesugebi uolienos nuo ledo atskirti?! pagalvojo ji ir įsižiūrėjo į tai, ką laikė rankoje. Stevie labai mėgo astronomiją ir dėl to bijojo suklysti. Tai gerokai trukdė mąstyti, nes mergaitė gerokai jaudinosi.
Neturėdama jokių instrumentų grifiukė negalėjo tiksliai nustatyti, ar laiko rankoje ledą, ar uolieną, bet vis dėlto širdis labiau linko prie pirmojo.
- Saturnas, - labai tyliai ištarė mergaitė. Nieko neįvyko. Matyt, pasakyta per tyliai. - Saturnas, - garsiau pakartojo Stevie. Kaip ji apsidžiaugė virš galvos pamačiusi žalią fejerverką!
Netrukus Stevie pasijuto vėl sėdinti klasėje.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Claudia otilia Stephalt Gegužės 06, 2018, 08:44:51 pm
Claudia jautėsi žymiai geriau. Ypač po naujosios mokytojos rūpesčio ir pagalbos. Atsisėdusi gale Claudia giliai visus plaučius įkvėpė gaivaus oro dvelkiančio pro atvirą langą.
  Prasidėjus praktikai Claudia tikrai susidomėjo, tik suabejojo ar jai tikrai pavyks, nes vėl gali viskas pasikartoti.
  Gavusi minėtujų mokytojos 'dulkelių' Claudia jas pauosčiusi net nusičiaudėjo, tačiau nieko nelaukusi greit save apibėrė ir klasės vaizdas Claudios akyse dingo. Vietoje to atsirado aklina tamsa. Na gal ne visai aklina, toje tamsoje mergaitei pradėjo po truputį ryškėti maži maži šviečiantys taškeliai, na tai buvo žvaigždės toli toli. Mergaitė nejučia persivertė. Ji tiesiog sklandė ore, po jos kojomis vos už kelių metrų skriejo kažkurios palnetos žiedo kosmoso šiukšlės. Claudia šiektiek išsigando puolė į panika pradėjusi nevaldomai vartaliotis. Tačiau jau po kelių minučių mergaitė grakščiai plaukiojo ore. Priplaukusi arčiau sklandančių 'šiukšlių' Claudia daugiausia matė ledo luitelių ir keistų pilkšvų dulkių.
Kaži kokios palnetos tai žiedai?- pasisukusi šimtu aštuoniasdešimties laipsniu kampu priešais save ji išvydo didžiuli didžiuli gelsvai oranžini kamuolį- planetą. Nuo tokio vaizdo mergaitė net amo neteko, tačiau jos įspudi nutraukė kažkur skaldantis garsas. Atrodė, jog kažkas šneka. Tai greičiausiai buvo kiti mokiniai tai pat atlikinėje astronomijos praktika. Mergaitė suskubo daryti, norėjo kuo greičiau pabaigti šį reikalą. Dar minutėlę pagalvojusi kokia tai galėtu būti planeta sušuko: Satu...
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Victoria Vailt Gegužės 06, 2018, 08:58:11 pm
Tik tada kai vargšė Claudia sublogavo Viki prabudo iš savo geros nuotaikos. Norėjo Claudiai padėti, tačiau mokytoja ją aplenkė viską sutvarkydama ir persodindama drauge į klasės galą. Tuomet Viki šiektiek nusiminė, bet nenorėjo to parodyti, tad pamojo draugiai gale, tik kaži ar ši matė.
  Gavus užduoti Viki nieko nelaukus staigiai pilstelėjo dulkių ir pradingo. Viki atsirado kaip ji spėjo ant pačios planetos. Tai buvo visišką dikynė aplink tamsu tamsu žemė gelva, tolumoj liktai skrieja kažkoks žiedas, bet jis vos įmatomas. Ot tai nepasisekė, Viki manė, kad iškart atsiras ant kokios palenetos žiedo šiukšlė, bet ne. Alaksus- ištarus iš lazdelės plumtelėjo kilimo dydžio lėkštė, Viki į ją atsisėdo ir pradėjo skirsti: Turiu nuskristi iki žiedų, kad galėčiau pasakyti kokia tai planeta.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Ashley Shaw Gegužės 07, 2018, 06:03:28 pm
Viską išsakiusi, profesorė kiek atsikvėpė. Mokiniai taipogi labai netempė gumos ir išklausę gal net nuobodoko Ashley pamokslo, stvėrė dėžutes bei pasinėrė į simuliacijas. Tuo tarpu pati astronomė krestelėjo į savąją kėdę. Ši vėlgi nebuvo apgalvojusi, kokios veiklos teks imtis, gavus laisvą minutę, tad kurį laiką mergina abejingai žvelgė į ant sienos tiksintį laikrodį, kurio, tiesa, praeitą pamoką net nepastebėjo. Hm, kada šis čia atsirado? Na, galbūt pati pakabinau, bekraustydama savus daiktus.. Tad štai, kurį laiką ji stebėjo ganėtinai vikrų sekundinės rodyklės šokį, o akims paskaudus nuo tokio įtempto darbo, Ashley ėmė vartinėti ant savo stalo nerūpestingai paliktą plunksną. Kažin, ar jiems viskas gerai? Taip, profesorė išties nerimavo dėl mokinių, kadangi neapgalvojo, ką daryti tiems, kurie aukščio neapsakomai bijo - juk nors ir haliucinacijoje, tačiau jie gali paprasčiausiai nukristi nuo žiedų. Žinoma, tokiu atveju mokinys fiziškai nesusižalotų, tačiau šokas gali ir ištikti. Na, bet juk reikia su baimėmis kovoti, ne? Tad kodėl ne dabar?
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Alisa Bagley Gegužės 07, 2018, 08:01:19 pm
Varstydama naująją profesorę žvilgsniu, Alisa jau svarstė, koks jausmas išeiti iš už savo planetos ribų? Žinoma, giliausia smegenų kertelė suvokė, jog visa tai bus netikra, tačiau koks tai jausmas? Nors ir simuliacija, bet ji juk turi būti pakankamai realistiška..
Medinė dėžutė, pilna planetos dalelių, jau gulėjo ant grifės stalo. Atsargiai šią apčiuopusi, pirmakursė pagaliau pasiryžo atkelti nedidelį dangtelį ir užsiberti ant savęs dulkeles. Čia pat spalvos ėmė lietis, kol galiausiai prieš akis išdygo visiškai priešingas vaizdas ką tik matytajam. Sunku nusakyti, koks tiksliai.. Tai buvo erdvė, kurioje laisvai judėjo įvairios uolienų atlaužos, kažkur tolumoje bolavo ryški šviesa, o Alisa klūpojo ant.. Lyg ant permatomo skydo, kurio apačioje galėjai išvysti kur kas mažesnes, tačiau kosmines šiukšles, susitelkusias į tą patį planetos žiedą. Tik tiesa, kuriai planetai jie priklausė?
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Mayra Wallflower Gegužės 07, 2018, 08:08:44 pm
Gavusi du taškus, Mayra išdidžiai nusišypsojo, nes ji taip užsitvirtino savo poziciją, kaip Klastūnynui daugiausiai taškų surinkusi mokinė, nors buvo tik pirmakursė. Na ir tinginiai tie vyresnėliai. Tik slampioja po pilį ir Uždraustąjį mišką ir viskas. Prieš juodaplaukę atsiradus dėžutei, mergaitė atsargiai paėmė žiupsnelį dulkių ir užsibėrė ant savo galvos. Netrukus, viską apėmė šalta bei negyva tamsa ir pilkaakė pajuto, kad krenta. Pirmoji jos reakcija buvo klykti iš visų plaučių, kai netrukus klastuolę kažkas pagavo ir ji pasijuto pesisukanti. Iš baimės pirmakursė buvo užmerkusi akis, tad tik dabar nedrąsiai atsimerkusi pamatė, kad, deja, papuolė į planetos tamsiąją pusę ir nesimatė nei jos spalvos, nei jos aiškaus dydžio.  Vis dar besisukdama mergaitė sumosikavo rankomis ir kažkaip sustabdė tą vimdantį sukimąsi.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Grinčas Drakundukas Gegužės 07, 2018, 08:23:27 pm
Tai buvo paprasta žydinti pavasario diena Grinčas skubėdamas atbėgo į astranomijos pamoką visas purvimas ir išsibalinęs švarkelį. Jo plaukai buvo suvelti. o žvilgsnis apsimiegojęs bet jam jam tai netrugdė dairytis pro langą ir stebėti aplinkui pasaulį - klasę. Sėdėdamas suole Drakundukas klausėsi mokytojos, tačiau pasimetė, kai išgirdo pirmuosius klausimus, tada nusprendė tik pasiklausyti kitų mokinių, pats nusprendė pasisveikinti su mokytoja:
- Laba dieną, mokytoja! - pusbalsiu balsu pasisveikino Drakundukas, manydamas, kad tai mažumėlę geriau už nejaukę ir širdį verčiančią plakti stipriau tylą. Tada panarinęs galvą ant stalo ir suglaudęs abi rankas pasidėjo ant jų galvą ir netrukus pralinksmėjo išgirdęs apie praktiką. Drakundukas pakėlė galvą ir akis žvelgdamas į keistą dėžutę. Norėčiau, kad tai būtų maistas...aš labai alkanas..o gal tenais drakonas? Arba drakono sparnai, su kuriais galėsiu skraidyti?!svajodamas Grinčas paėmė dėžutę į rankas ir ėmė purtyti, manydamas, kad iš jos ims kristi saldainiai, tačiau tai buvo dėžutė - paprasta dėžutė. Nusiminęs Drakundukas neprarado ryžto ištyrinėti šia paslaptingąją dėžutę. Baigęs purtyti berniukas, bandė jai įkasti, tačiau paliko tik nežymias žymes ant kartono. Tada ėmėsi vartyti, bet Grinčo pastangos buvo tuščios. Palindęs po stalu veikiamas vaizduotės Drakundukas iš po stalo atidarė dėžutę, manydamas, kad iš jos išlys drakonas, tačiau tai buvo milteliai. Paėmęs į delnus Drakundukas nelabai išmanė, ką galėtų su jais veikti, todėl ėmė stebėti kitus bendraklasius. Pastebėjęs keletą minučių Drakundukas apsipylė save baltais milteliais ir netrukus jautėsi tarsi skristų, bet tai buvo skrydis į nežinomybę, kuris gazdino berniuką..Jėgaaaa... ėmė galvoti antrakursis..
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Elride Endlercat Gegužės 07, 2018, 08:37:32 pm
Elridė atmerkė akis. Ji stovėjo ant kažkokios nuolaužos ir pajautė šiokią tokią baimę. Haliucinacijos... Nu jo, nelabai panašu... Apsidairiusi aplink mergaitė pamatė tą patį berniuką, į kurį buvo trumpam atkreipusi dėmesį. Berniukas kažko paklausė, bet ji ne per geriausiai išgirdo, dėl to nieko ir neatsakė. Grifiukė buvo toliau nei jis, bet pamanė, kad pagalba praverstų. Prisiminusi užduotį, ji atsisuko į planetą ir šiek tiek nustebo. Mergaitė nepažinojo planetų, bet šioji buvo įdomi ir gan graži. Planetą dengė debesys, o jai tai buvo nuostabu. Jos mintyse išdygo Žemė, Elridė įsivaizdavo ją su tais debesimis ir mergaitei toks vaizdas labai patiko, mat ji niekad negebėjo pamąstyti, kaip Žemė atrodo iš šono. Bet, juk įdomu, kai debesys, kuriuos matai iš žemai, kuriais kuri visokiausias formas mintimis, egzistuoja ir kitose planetose. Mažametė nejučia šyptelėjo, nes jos svajonė buvo išskristi į kitą planetą, ir ji jau rado kurią. Bet reikėjo grįžti prie užduoties. Ji nedrąsiai atsisuko į berniuką iš to paties koledžo ir vos vos šyptelėjo.
-Juokinga klausti, bet gal žinai, kas čia per planeta?- mergaitė jo nepažinojo, bet tikėjosi, kad šis bus draugiškas ir pasakys. Elridė norėjo įvykdyti šią užduotį, jos manymu, vien planeta savo grožiu nusipelno to. Taip begalvodama ji spėjo susimąstyti, kad galbūt turėjo jas atskirti pagal žiedus prie kurių kaip tik stovėjo? Bet kas iš tų žiedų, jei ji nė nežino, kurios planetos juos turi, o kurios ne. Mergaitė tik tada suprato, kaip visgi toli ta planeta nuo jos buvimo vietos.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Mayra Wallflower Gegužės 07, 2018, 08:54:59 pm
Susikaupusi, Mayra intensyviai galvojo, ką čia padarius ir kaip nusigavus į šviesiąją planetos pusę. Galiausiai, klastuolė pabandė plaukimo judesiais irtis ir jai pavyko pajudėti iš vietos. Vis dar besisukdama, juodaplaukė lėtai judėjo link šviesiosios pusės, kai ją apakino Saulės spinduliai ir pilkaakė išvydo nuostabią mėlyną planetą. Jos grožis mergaitę privertė sustoti ir išsižioti iš nuostabos. Kadangi, Mayra lankė žiobarų mokykla, ji suprato, kad planeta, esanti priešais ją, yra Neptūnas. Klastuolė kurį laiką tiesiog grožėjosi planeta, norėdama įsiminti šį vaizdą. Galiausiai, kai pirmakursei atsibodo stebėti lėtai besisukančią planetą, ji ištarė:
-Neptūnas.
Ir tolumoje pasirodė žalias fejerverkas ir Mayra atsirado klasėje ant grindų, bet vos tik ji palietė grindis, visas tas pykinimas užgriuvo ją. Sublogavusi mergaitė vargais negalais klestelėjo į suolą ir priglaudė veidą prie jo šalto paviršiaus.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Claudia otilia Stephalt Gegužės 07, 2018, 11:01:53 pm
Claudiai betariant Satu... ją sraiga prabloškė neaiškus maždaug metro dydžio gyvis. Claudia oru nuskriejo tolyn nublošta nepažįštamo obejekto. Po valandėlės Claudia sustojo ir pradėjo irtis atgal į savo buvusią vietą- išsiaiškinti kas toks neatsargus kerėpla čia- gal koks mokinys. Mergaitei neteko daug skristi netoli tos vietos kurioje ji buvo dabar vis dar nesėkmingai ore vartoliojosi žalsvas padariukas. Jam sustojus Claudia išvydo maždaug metro dydžio žmogelį- ateiviuką. Šis ant galvos turėjo vieną nedidelę antenėlę jos gale buvo susidares burbuliukas kuris keistai tvinksėjo raudona spalva. Pats žmogelis buvo apsirengias juodu drabužėliu, basas ir visas baisiai išsigandes.
-Kas tu? - susidėdama ant krutinės rankas pasipiktino Claudia. Keistuolis ateiviukas prisistatė kaip planetų kontrolierius kuriam buvo pranešta, jog jis gavo pranšima, kad kažkas bando užkeikti Saturną.
Mergaitė tai išgirdus žinoma pasipiktino:
-Tu gal visai? Ką tu nusišneki? Visai aš jos prakeikti nenorėjau, aš tiesiog dabar dalyvauju Hogvartso Astronomijos pamokos praktikoje!
Susigėdes ateiviukas sunėrė rankas už nugaros ir arsiprašė.
Claudia dar norėjo pabendrauti su mažuoju 'kosmoso ateiviuku' tačiau nespėjo nė burnos pravert, o jo jau nebebuvo. Kiek nusiminusi Claudia iškėlė vėl lazdelę ir garsiai ištarė: Saturnas! pokštelėjo žalias ferverkiukas tiesiai virš Claudios galvos ir Claudia dingo tarp visų kosmosų 'šiukšlių'.
Claudia tarsi iš oro nušoko į klasę, kiek sumišusi ir sutrikusi. Varpui suskambėjus išpliumpino iš klasės.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Victoria Vailt Gegužės 08, 2018, 06:04:27 pm
Šiaip taip atskridusi ant žiedų atsiduso:
-Greičiausiai mano milteliai buvo pagedę- kalbėjo ji pati su savimi.
Dabar Viki stovėjo ant vieno ledo gabalo, priešais ją buvo didžiulė mėlyna planeta. Viki buvo tokia išsiblaškiusi, kad nė nepagalvojus suriko: Saturnas!- blykstelėjo raudonas ferjerkas tiesiai jai virš galvos. Viki dar pabandė Neptūnas!- buvo tikrai įsitikinusi šiuo pasirinkimu, tačiau vėl klydo, šįkart raudonas ferverkiukas raudonplaukę nubloškė ant kitos 'šiukšlės'. Trečią tokį 'aklą' kartą bandyti nenorėjo, bijojo nebeįvykditi užduoties. Mergina nusprendė šiektiek prasiblaškyti, tad pradėjo šokinėti nuo vienos 'šiukšlės' ant kitos. Šokusi ant vieno ledo gabalo nepastebėjo ant jo esančio gažkokio glitaus, limpančio gumuliuko. Ant jo užšokus vos nenusivertė. Atgavusi pusiausvyrą mergaitė palinko prie jo. Šis buvo mėlynas, visai kaip ta planeta. Vos jį palietus jame išryškėjo raidės: U A R N S A.
Gal tai užuomina?- vos palietusi vieną iš raidžių ši sukrutėjo. Dabar jau įsidrąsinusi Viki dviem pirštais vieną raidę U nutempė į priekį. Taip po truputį dėliodama sudėliojo žodį: U R A N A S.
-Greičiausiai tai reiškia...- mergaitės veidas nušvito šypsena-... URANAS!- iškėlusi lazdelę suspigo ji. Su šiuo žodžiu Viki dingo nuo 'šiukšlės' ir bamtelėjo vėl į suolą.
Taip! Man pavyko!...- viduje džiūgavo ji.
Varpui suskambėjus Viki jau susirinkusi daiktus laiminga iškulniavo iš klasės, prieš tai neužmiršdama atsisveikinti su mokytoją.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Bella Foun Gegužės 09, 2018, 03:00:08 pm
Ji įdėmiai sekė kiekvieną profesorės žingsnį, tuo pačiu į galvą dėdamasi šios žodžius. Nors žvilgsnis buvo šaltas ir abejingas, išties Bella jautėsi priešingai, nei tikriausiai dabar galėjo pasirodyti. Šis žvilgsnis toli gražu neugdė neapykantos ar panašiai, tačiau buvo mąstymo vaisius. Na, o ką pirmakursė galėtų minkyti savo galvoje, paklausite? Hm, konkrečiai nepavyktų to nupasakoti, mat mintys šokinėjo be paliovos - čia mąstai, kaip teks įvykdyt praktiką su tokiu žinių stygiumi, o kitą sekundę jau filosofuoji oro tema.
Daugmaž įsisavinusi tai, ką ir tikriausiai turėjo įsisavinti, Bel įsmeigė žvilgsnį į ant stalo jau gulinčią skrynelę. Hm, kažin kokia jos istorija? Tad tokiais lyg ir bereikalingais klausimais lydina, grifė pagaliau prilietė ganėtinai švelnios medienos dėžutę. Atkėlusi dangtelį, ši atsargiai, nenorėdama išpilti jos turinio ant žemės, susižėrė dulkeles į ranką ir kilstelėjusi ją viršum galvos, švelniai atgniaužė delną.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Alisa Bagley Gegužės 09, 2018, 03:01:49 pm
Kiek praradusi amą, grifė atsistojo ant kojų ir pamažu ištiesusi ranką, prilietė greta praskridusį uolienos gabalėlį. Jokio jausmo. Nė šaltas, nė karštas.. Lyg priminimas, jog visa tai netikra. Tačiau kad ir kaip ten bebūvo, galiausiai reikėjo pradėti ir praktiką. Netruko ji ilgai, kadangi vos mergiotė išvydo jūros, o gal net dangaus mėlynumo planetą, klausimų nebeliko. Teliko atsakymas, kuris kol kas nenorėjo išžengti iš mergiotės minčių. Prieš tai ji norėjo apsidairyti - kas žino, gal tai vienintelė proga išvysti kosmosą. Pamažu žengdama žingsnį po žingsnio, Alisa apėjo savąją planetą ratu. Nieko įspūdingo, rods, nematė, tačiau kirbėjo noras tiesiogine ta žodžio prasme įkristi į planetą. Na, juk nieko jai nenutiks, tiesa?
- Neptūnas, - pasigirdo šnabždesys.
Ir tada ji atsisuko nugara į planetą bei pasidavė atgal. Regis, spėjimas buvo taiklus, o tai patikino danguje sužoravęs žalsvos spalvos fejerverkas. Išvydusi jį, Alisa su palengvėjimu užmerkė akis ir bandė užmušti visas mintis, bylojančias, jog reikėjo likti ant žiedo, mat dabar ji žus. Tačiau ne. Atsimerkusi, grifė neišvydo vartų į dangų ar pragarą, tačiau atpažino astronomijos klasę.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Bella Foun Gegužės 09, 2018, 03:50:53 pm
Bellos akyse sužėro šimtas švieselių, ko pasekoje virtusių viena bendra akinančia šviesa. Neįstengusi pažvelgti į tokį reginį, ši užmerkė akis ir giliai įkvėpė. Aš saugi. Visa tai tėra mano galvoje.
Vaizdas. Spalvos. Šviesos. Erdvė. Ir kažkur kosmoso platybėse -mažutė bei pažeidžiama ji. Dabar mokinukė žvelgė iš taip aukštai į, rodos, prarają. Suvokė, jog stūkso ant kažkokios dujinės planetos žiedų bei turi įspėti, kurios būtent, tačiau dabar į galvą tesipiršo viena mintis - ji tuoj pražus. Galva taipogi nejučiomis ėmė svaigti, kas lėmė Bel pusiausvyros praradimą. Kvėpuok. Tu saugi. Tai tėra haliucinacija. Giliai įkvėpusi, mergiotė apsižvalgė - reikėjo rasti būdą planetai išaiškinti. Ir ką ji matė? Matė nuostabų reginį. Prieš akis stūksojo įvairių kosminių nuolaužų kupina erdvė, į akis nekrentančios gelsvos spalvos planeta, ant kurios žiedų Bella dabar ir stovėjo bei melsva jos kaimynė. Hm, yra tik dvi planetos tokios ryškios melsvos - Uranas ir Neptūnas. Tačiau jeigu tai Neptūnas, maniškė planeta turėtų būti Uranas, o juk ji gelsva. Tad vadinasi, jog anoji bus Uranas, o mana.. Saturnas! Sukračiusi visą informaciją, jaunėlė pagaliau pasiryžo spėti ir garsiai ištarė minėtąjį planetos pavadinimą. Išties, jis buvo teisingas - danguje sužoravo žalsvas fejerverkas ir pirmokė sėkmingai grįžo klasėn.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Marcus Green Gegužės 09, 2018, 08:59:37 pm
   Marcus'as darsyk atsispyrė nuo kitos šiukšlės ir lėtai nuskriejo besvore erdve arčiau mergaitės. Iš pradžių nutūpė, tada atsiskyrė - ir atsiskyrė nuo metalinio akmens, priklausančio planetos žiedui, amžiams. Turbūt.
   Štai, kodėl jam patiko astronomija. Čia jis galėjo daryti ką nori ir patirti tai, ko turbūt niekur kitur nepatirtų ir neišvystų. Ar herbologijos profesorius leistų jam nukeliauti į kad ir vijokliais apaugusio įspūdingai aukšto bokšto viršūnę? Ne, jis turbūt tik pasiūlytų žaisti žaidimą ,,Spėk, mandragora, ar morka, neišrovęs". Arba Nuodų ir vaistų profesorė... Ką jie ten veikė? Prikėlinėjo sniego senius? Ar nebūtų buvę įdomiau prikelti kokį numirėlį? Aišku, tai teko daryti irgi, tik ne ten, o magijos istorijoje. Ech. Visai įdomu gal, kai pagalvoji.
   Bet tai nesirungia su neapsakomu nesvarumo jausmu ir galėjimu per daugybę silpnai žibančių kosminių šiukšlių žvelgti į beribius žvaigždynus, mirguliuojančius tolumoje.
   - Iš tikrųjų numanau, nors nesu tikras, - prisipažino grifas, lėtai skriedamas artyn Elridės. - Bet yra tik kelios planetos su žiedais. Jas galima nesunkiai atpažinti... Kaip tu manai, kas čia? - paklausė be pašaipos. Jis numanė, kokia tai planeta. Per šiukšles matė jos nesumaišomą mėlynumą. Jam visai patiko čia būti. Besvore erdve jis praslydo pro Elridę.
   Nuojauta liepė sustoti ir apsižvalgyti. Erdvėje buvo tylu, kažkuo Marcus'ui tai priminė buvimą po vandeniu. Staiga jis atsigręžė ir išvydo kažką švytintį ir lekiantį didžiuliu greičiu. Tiesiai į juos.
   - Atsigręžk, - tarstelėjo jis mergaitei, primerkęs akis. Švytintysis daiktas vis dar artėjo. Berniukas suprato, jog tai meteoritas, bet jiems jis nepakenks. Taip, kaip nepakenkė ir kritimas nuo bokšto.
   - Ei... Turėtume dingti iš čia, - nutaisė sutrikusią veido išraišką. Tuomet toldamas negarsiai pridūrė: - Toji planeta yra uranas...
   Jis atsidūrė šviesioje klasėje. Atsigręžęs išvydo vis dar haliucinacijoje sėdinčią Elridę, nusišypsojo ir pasuko kėdę į ją. Kažin, ar ji išgirdo, ar galės pasimėgauti meteorito vaizdu iš arti?
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Elride Endlercat Gegužės 10, 2018, 10:08:47 pm
Elridė žiūrėjo į vaikinuką su šiokiu tokiu pavydu. Jis šokinėjo laimingas nuo šiukšlės prie kitos, o pati mergaitė bijojo. Prisižais... Grifiukė atsisuko į savo pamėgtą planetą ir pabandė atsiminti išvardintas planetas pamokoje. Mes - Žemė... Yra dar Saturnas... Bet jis ne mėlynas lyg ir... Mergaitės galvoje stūksojo planetos be pavadinimų, ji žinojo, kad tokios egzistuoja, nors turbūt įsivaizdavo keliomis daugiau, bet pavadinimų nežinojo.
-Numanai?-prunkštelėjus mergaitė šiek tiek nuleido galvą.-Iš kur man žinot, kas čia? Nepažįstu aš tų planetų...-pikčiau atkirtusi Elridė taip panoro atsisėsti, bet kosmose turbūt tai būtų visiškai nepatartina. Ir ką? Man dabar laukti? Ji mąstė, kad gal vertėtų  tiesiog spėti, kad ir kas šaus į galvą, bet bėda, kad jos galva buvo tuščia. Joje buvo mintys apie namus ir miegą. Labai svarbu astronomijos pamokai.
Jaunesniajam grifui liepus nusigręžti, Elridė piktai pasuko galvą.
-Kas dar...-pamačiusi kažką atskriejant, mergaitė iš pradžių nė nesusiprato, kad tai skrieja į jos buvimo pusę. Ooo... Šaunu, tai net ir čia profesoriai bando vaikus pribaigti? Grifiukė atsisuko ir ramiausiai stovėdama stebėjo į ją atskriejantį meteoritą. Mergaitė, aišku, galėjo dingti kažkur, bet ji nenorėjo. Jai buvo įdomu, kaip jis atskrieja, kaip jis atrodo iš arti. Jos galvoje kirbėjo klausimas, kaip čia daiktai visgi skrieja be oro tokiu greičiu. Elridė girdėjo, kaip vaikinukas pasakė kokią tai planeta, bet tiksliai neišgirdo. Susimąsčiusi ji vis tiek žiūrėjo į tą švytintį kamuoliuką, kuris jai priminė žiemos vakarus prie židinio.
-Uranas!-pagaliau atsiminusi berniuko žodžius sušuko Elridė, kai, rodos, meteoritas buvo jau čia pat. Mergaitei patiko, ką ji matė, bet deja, jį pakeitė paprastos klasės niekuo neypatingas vaizdas. Į fejerverką virš jos galvos žaliaakė nebekreipė dėmesio, nors jis buvo ir žalias. Elridės galvojo stūksojo ta graži planeta ir meteoritas, kuris jai išliks ilgam, juk ne visi tai pamatytų, nors ir haliucinacijoje.
Antraštė: Ats: II-oji astronomijos pamoka visiems kursams | '18 pavasaris
Parašė: Ashley Shaw Gegužės 13, 2018, 02:47:03 pm
Laikas prabėgo bemat. Tik spėk sužiūrėti, kada klasėje įsivyrauja mirtina tyla, bylojanti praktinės dalies atlikimą kažkur tolėliau, nei patalpoje tarp keturių tiek visko mačiusių astronomijos kabineto sienų, o kada visi vėl norėdami to ar ne, tačiau šurmulio lydini pasitinka varpo skambesį.
Taigi išvydusi pirmuosius su praktika susidorojusius mokinius, Ashley pagaliau pakilo iš savosios vietos. Į klasę sugrįžus bemaž visiems, profesorė pati prižadino iš haliucinacijų kelis užsilikusius mokinius bei turėdama dvi trumpas minutes, tarė žodį:
- Džiugu, jog dauguma tikrai šauniai įveikėte užduotį ir įrodėte, jog astronomijos žinių silpnesnių ar stipresnių, tačiau visgi turite, - šyptelėjo visiems Ashley. - Be abejo, neliksite nuskriausti, todėl kiekvienas uždirbate savo koledžui dar keletą taškų. Na, o dabar metas mums atsisveikinti ir sėkmės kitoje dienos pusėje, - išlydėjo visus susirinkusius bei pati paliko klasę.