Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Apsigynimas nuo juodosios magijos => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Elizabeth Luanna Maier Vasario 07, 2017, 06:53:20 pm

Antraštė: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Elizabeth Luanna Maier Vasario 07, 2017, 06:53:20 pm
Pavasaris aukštielnikas nugriuvo žemėn, kaip kad dainuoja liūdni žiobarai. Dauguma moksleivių pilyje tikriausiai jau gyveno atostogų troškimu, o Elizabeth ir apie save šito neneigė. Čia, mokykloje, jai viskas atrodė taip tamsu ir niūru, trūkte trūko oro. Norėjo pabėgti, pasislėpti tyloje, kur grandinėmis nervaržo nei rūpesčiai, nei įsipareigojimai.
Tačiau baltaplaukė dar turėjo nesutvarkytų reikalų ir, kad ir kaip stengėsi jaustis kaip nerūpestingai jaunystę švaistanti mergina, Hogvartse turėjo tinkamai užbaigti pareigas - mokyti nekaltus vaikučius apsiginti nuo blogio, prasiskverbusio į mokyklą. Bet Elizabeth atrodė, kad nuo ko nors gintis šiuo metu visai nebūtina, tad šįkart ant lentos tiesiog nupiešė linksmą veidelį, o ant tuščio suolo klasės priekyje padėjo didelę dėžę su įvairiausiais niekučiais - sagomis, siūlais, audinių, popierių ir atraižomis ir daugybe kitų.
Varpo dūžiai, regis, suskambo visai netikėtai, ir vienas po kito į klasę ėmė rinktis mokiniai. Baltaplaukė meiliai ir godžiai nužvelgė juos taip, tarsi matytų paskutinį kartą, ir palaukusi, kol visi susirinks bei nurims, pakilo nuo profesoriškos kėdės ir atsistojo klasės priekyje.
- Sveiki susirinkę į antrąją apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką. Taip, žinau, kad atostogos artėja ir labiau norėtumėte pailsėti nuo visų tų mokslų, tad šiandien neperkrausiu mažyčių jūsų smegenėlių, - sukikeno Elizabeth. - Kalendoriaus klasėje neturime, bet gal kuris nors žinote, kuo ypatinga ši diena?

((Norėčiau pridurti, kad daugiausiai taškų gaus pirmasis, kuris atspės teisingai.))
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Hayato Shinohara Vasario 07, 2017, 07:13:33 pm
Taenralis Faamsurjad guviai įžingsniavo į Apsigynimo Nuo Juodosios Magijos klasę. Prieš įžengdamas į klasę dar koridoriaus gale nusivalė batus - Hogvartso kiemelyje ne tik apsimiegojus saulutė šildė praeinančiųjų akis (tikrai, daugiau jokioms kūno dalims šilta ir gera nebuvo), bet ir balų purvynė it Paryžiaus užkampių mergelės lipo prie ir taip jau išalkusių batų. O kam gi tokios mergelės patinka, juolab, kai žingsniavimas kartu su jomis paprastai ant grindų palieka ganėtinai negražių atspalvių pėdsakus.
Taenralis susirado laisvą vietą maždaug klasės viduryje - ne gale, kad nekiltų pagunda užmigti, ir ne priekyje, kad mokytoja, žingsniuodama po klasę ir kažką aiškindama, nebarškintų per atšalusią nosį kaulėtomis alkūnėmis, ir toliau nuo lango, kad per pamoką nekiltų pagunda ten pat, pro stiklinį ekraną, pavėpsoti į nereikšmingus vaizdelius. Susidėliojęs visus mokymosi reikmenis - pergamentą, plunksną, rašalo buteliuką bei lazdelę, vaikinukas kiek įmanoma patogiau ir kultūringiau išsidrėbė kėdėje, lūkuriuodamas, kol mokytoja nuspręs pradėti pamoką. Ilgai laukti ir neteko. Išgirdęs klausimą, grifiukas rankose nejučia ėmė sukioti varžtelį ir veržlę - dažnai taip darydavo, kai mėgindavo gerai perkratyti prisiminimus ar žinias, esančias galvoje. Kažką sumintijęs, Taenral iškėlė ranką, ir, gavęs leidimą, prabilo:
- Jeigu gerai atsimenu, ši diena ypatinga tuo, jog... Jos metu įvyko Liono mūšis, kuriame pirmąsyk panaudoti Nukankinimo kerai? Jeigu neklystu, 1482 metais,- neužtikrintai baigė grifas.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Emilianne Mcwelle Vasario 07, 2017, 07:32:51 pm
Eidama mokyklos koridoriais Emilijana daug atidžiau stebėjo žmones.   Po netikėto antgamtinių galių proveržio ji ėmė rimčiau žiūrėti į tai, ką anksčiau laikė mažų mažiausiai nesąmone. Sirenos prigimtis vertė jos nekęsti žemės ir ugnies. O ir viena, ir kita galėjai kuo puikiausiai atrasti mokykloje. Emi būtų kuo mieliausiai susivyniojusi meškeres ir lėkusi prie jūros ar vandenyno - bet kur, kur nejautų šio nesveiko troškimo pasinerti į vandenį. Bet negalėjo - jos tėvai (arba ją užauginę žmonės, bet mergina vistiek vadino juos tėvais - juk tikrųjų nepažinojo) labai norėjo, kad Emilijana turėtų išsilavinimą. Vieną minutę ji galvojo neprieštaraus, kad pabėgsiu, juk mirę - jiems svarbu, kad būčiau laiminga, o kitą - vėl persigalvodavo ir degte degdavo užsidegimu mokytis.
Įėjusi kabineto vidun ji pirmiausia pastebėjo dėžę, pilną visokio šlamšto. Kritiškai žybtelėjusi smaragdinėmis akimis ji pasisveikino su profesore, nenuleisdama kiek pašaipaus (nors tą pašaipą juto tik pati Emi - sirenos pranašumas - nors vienas iš daugybės kliuvinių) žvilgsnio atsisėdo į suolą ir palietė pakabuką ant kaklo.
Pagaliau (atrodo, po ištisos amžinybės šitame dusinančiame kabinete) profesorė prabilo. Ak tai mažyčių smegenėlių... mintyse tūžo Emilijana - nauja pažintis su antgamte vertė ją jaustis nepatogiai, nors pati buvo gana šalto būdo, bet dabar tiesiog pasiuto. Ramiai liesdama savo papuošalą ji nusiramino ir susikoncentravo į klausimą.
 - Gal šiandien kokia nors... šventė? Turiu omenyje, kažkam gal šventė, kažkam gedulas ar koks kitoks įvykis...- Emilijana, tiesą pasakius, net nelabai žinojo kelinta šiandien diena - kalendorius jai niekad nebuvo prioritetas (o taip, kažkodėl geriami vaistai aktyvavo išdidumą).
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Vasario 07, 2017, 08:28:32 pm
Linskmai žingsniuodama, gal net kiek pasišokinėdama, Lisette skubėjo Apsigynimo nuo juodosios magijos kabineto link (juk ji nenorėjo pavėluoti į, ko gero, mėgstamiausią pamoką). Pravėrusi sunkias duris, rausvaplaukė įžengė į kabinetą ir linksmai pasisveikinusi su mokytoja nuskubėjo į pamėgtą vietą prie lango. Klastuolės mėlynos akys užkliuvo už dėžės, pripildytos įvairiausių dalykėlių. Tikriausiai tai kažkas susijęs su šia pamoka,- pamanė Lis, per daug nesukdama galvos. Rausvaplaukė stebėjo į klasę įžengiančius mokinius ir nekantriai laukė suskambančio varpo, kuris, laimei, labai greit nuskambėjo. Hmm...- susimąstė Lisette, išgirdusi klausimą, ir kiek pagalvojusi pakėlė ranką:
-Na... Galbūt šiandien Jūsų gimtadienis?- keistokai paklausė antrakursė, o galiausiai suprato, kad šitas jos spėjimas buvo gryniausia nesąmonė. Ji greitai nuleido ranką ir susigėdusi nusuko žvilgsnį į langą.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 07, 2017, 08:32:42 pm
 Varniukė neturėjo jokio noro mokytis. Iš tiesų, niekam neturėjo noro, tačiau gulėjimas ir nieko neveikimas irgi nebuvo geras.  Į galvą lįsdavo įvairios bjaurios ir nesmagios mintys, o pamokose nors kažkiek tos mintys apsiramindavo ir nueidavo į tolimesnį planą. Be abejo, jos atėjimas į pamoką turbūt nieko nedžiugintų, buvo pernelyg paniūrusi.
 Užsiėmusi vietą kažkur prie sienos bejausme veido išraiško įsistebeilijo į lentą, ant kurios buvo nupieštas linksmas veidelis. Nusivaipė. Kurgi ne, linksmas. Tarsi dabar kas nors iš viso norėtų linksmintis. Tačiau kiti vaikai, rodės, visiškai nesijaudino, atrodė lyg nematantys karo pėdsakų. Gal jai viskas prisisapnavo ir mylima raudonplaukė vis dar yra gyva. Aha, tikrai, nieko geresnio turbūt ir nebūtų galėjus susapnuoti. Na, bet tokio skausmo, kurį jautė žaliaakė turbūt jokia gyva btybė negalėtų nė įsivaizduoti, ką jau bekalbėti apie sapnavimą. Mažyčių smegenėlių. Pff, prunkštelėjo. Tegul kalba už save.
 Susimąstė ties mokytojos užduotu klausimu. Iš įvykių, nutikusių šiandieną nieko negalėjo prisiminti. Gal kokio rašytojo gimimą ar mirtį, bet profesorė tikrai neatrodė esanti tokia, kuri mėgtų žiobarus ir jų literatūrą. Pasistengė prisiminti kuo daugiau svarbių dalykų juodosios magijos istorijoje. Vargiai prisiminusi kažką, nutarė bandyti spėti. Per pamokas aktyvumu nepasižymėjo jau ilgą laiką, tačiau velniop tą tylėjimą, tuoj dar pamirš, kaip naudotis liežuviu.
 Pakėlusi ranką tyliai ir kimiai, mat buvo atpratusi nuo kalbėjimo, prabilo:
 - Manyčiau, kad šią dieną buvo išrasti arba uždrausti Nedovanotini kerai, - gūžtelėjo pečiais.
 Nutilusi įsispitrijo į profesorę. Ak, koks skirtumas, ar atsakė teisingai. Bent jau pabandė, pasakė sau mintyse ir pavartė akimis.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Vasario 07, 2017, 08:43:48 pm
Į pamoką Claudie atskubėjo linksmai nusiteikusi. Ji tikėjosi kokios nors lengvos teorijos ir įdomios praktikos. Bet tokios užduoties nesitikėjo. Jos manymu turėjo įvykti kokia nors įpatinga diena, bet kadangi iš prigimties buvo romantikė, išlaukusi savo eilės prabilo:
-Gal norite pasakyti tai, kad iki Valentino dienos teliko tik savaitė?-apsižvalgiusi pridūrė.-O gal ir ne...
Šiek tiek pavėluotai nuleidusi ranką pradėjo barti save:
Ką čia per nesamones kalbi? Prie ko čia ta Valentino diena? Negi ką nors įsimylėjai? Rodos ne. Baik skrajoti padebesiais ir nusileisk į pamoką. Kitaip tau bus šakės, kibirai ir kiti žiobariški rakandai.
Pabarusi save išsitiesė ir susimąstė apie Valentino dieną ir ne tik.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Faun Vasario 07, 2017, 08:49:28 pm
Alisa linksmai žvingsniavo link Apsigynimo nuo juodosios magijos kabineto. Tai buvo jos vienas iš mėgstamiausių mokslų. Ji iš tikro kartais vis galvodavo apie savo ateitį ir kuo norėtų būti. Dažniausiai pagalvodavo apie buvimą mokytoja. Na, bet magijos ministerija irgi labai gerai. Tai ją versdavo motyvuotis mokslams prie kurių ji sėdėdavo po pora valandų per dieną. Jau greitai artėjantys egzaminai vertė ją tai daryti. Jos galva kiekvieną dieną būdavo užkimšta magiškais gyvūnais, magija, istorija, žvaigždėmis ir kitais visais dalykais kurių ji mokėsi šiais metais. Ji jau buvo keli žingsniai nuo kabineto durų kai jai bemąstant suskambo varpo dūžiai. Ji staigiai atidarė duris ir greitu žingsniu pusiau bėgom įėjo į kabinetą. Mergaitė atsisėdo į suolą ir žvelgė į klasės priekyje lentoje nupieštą šypsenėlę.
Ji gana nustebo išgirdusi mokytojos klausimą. Ji negalėjo sugalvoti kokia šiandien diena. Galbūt Hogvartso įkūrimo diena? - pagalvojo Alisa. Ji galvojo- galbūt kokia nors liūdna diena.... Kas nors galbūt mirė? Galbūt kieno nors gimtadienis? Mergaitė staiga kai ką prisiminė... kažką apie burtų trikovės turnyrą... Ji sumirksėjo ir užmerkė trumpam akis, kad ištrauktų iš galvos tą mintį. Staiga ji prisiminė! Galbūt pirmasis burtų trikovės turnyras įvyko kaip tik šią dieną. Ji šiek tiek dvejodama, bet pakėlė ranką:
-Manau, kad kaip tik šią dieną įvyko pirmasis burtų trikovės konkursas. Lygtais XII amžiuje.
Švilpiukė viską išbėrė kaip žirnius ir galvojo apie tai ką pasakė. Jai patiko, kad bent ką prisiminė. Tai rodė, kad tas mokymasis nenuėjo veltui. Bet tikriausiai pasakiau vistiek neteisingą atsakymą.- svarstė Alisa. Ji nuleido galvą ant suolo ir klausėsi kitų mokinių. Kai kurių atsakymai buvo tokie protingi palyginus su mano... - Svarstė Švilpiukė.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Vasario 07, 2017, 09:59:19 pm
Gerai nusiteikusi Klarė įžengė į Apsigynimo nuo juodosios magijos kabinetą. Pasisveikinusi su profesore ji klestelėjo į laisvą vietą gale prie lango. ...tokiu gražiu oru būtų gėda nepasimėgauti saulute, nors pro kabineto langą...
Išgirdusi profesorės klausimą grifė suprato, jog net nenutuokia kuo ypatinga buvo ši šilta pavasario diena, nepaisant to, jog pagaliau pro langą švietė saulė.
Žaliaakė kelias minutes pagalvojusi vis dėl to ištarė atsakymą:
- Nesu įsitikinusi, tačiau manau, jog šiandien įvyko žymusis Hogvartso mūšis, kuriame buvo nugalėtas Voldemortas. - Klarė prisiminė, jog jis vyko būtent pavasarį, gegužės pradžioje.
Nusprendusi, jog greičiausiai nusišnekėjo, grifė išsitiesė suole ir laukė teisingo atsakymo. Smalsumas buvo vienas iš Klarės būdingų bruožų, dėl ko mergina stropiai mokėsi ne tik dėl pažymių, bet vien dėl to, kad viskas jai buvo įdomu.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Tracee Korrine Shillady Vasario 08, 2017, 11:08:29 am
Varnanagė Pirmakursė žingsniavo Hogvartso koridoriumi link Apsigynimo nuo juodosios magijos kabineto. Jos akys atrodė pavargusios. Na, kaip kitaip kai ji užmigo viduryje nakties, o ryte ją prižadino katė. Mergaitė dar mieliausiai būtų numigusi vieną kitą valandėlę. Gali atrodyti įdomu kodėl ji neužmigo, o taip buvo dėl jos šeimos problemų. Na problemos nedidelės tik tiek, kad brolis guli ligoninėje po sulaužytos dešinės rankos ir kojos, bet Tracee gavo iš močiutės laišką, kad jam jau geriau. Bet dabar pirmakursei buvo ne tai galvoje. Jai buvo baisiai įdomu ką veiks per pamoką. Gal galėsime kautis dvikovose tarpusavyje? O gal reikės dirbti grupelėse?- mąstė Tracee. Mat jos nelabai tenkino antras variantas, mat ji neturėjo mokykloje draugų. Tik vieną antrakursę iš Švilpynės koledžo.
Tracee Alethea priėjo kabineto duris ir jas atidarė. Ji įsliūkino į vidų ir pasisveikino su profesore:
-Labas rytas.
Varnanagė atsisėdo į suolą ir laukė varpo. Jis suskambo už kelių minučių. Tracee pamatė dėžutę su sagomis, medžiagos atraižomis ant suolo klasės priekyje. Mergaitė išgirdo mokytojos klausimą ir labai susimąstė. Kokie įvykiai įvyko seniau šį mėnesį?... Ji mąstė, bet nieko gero nesugalvojo. Tačiau mergaitė sugalvojo kelis variantus dėl kurių nebuvo tikra. Dvejodama Tracee pakėlė ranką:
-Nesu tikra, bet galbūt kaip tik šią dieną buvo įkurtas Hogvartsas arba įvyko pirmoji Apsigynimo nuo juodosios magijos pamoka.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Iveta Stončiūtė Vasario 08, 2017, 06:31:49 pm
  Ivetai ši pamoka labai patiko, todėl stengdavosi į ją neveluoti. Galvoja kokia bus ši pamoka, ką per ją darysime, gal kurnors eisime, gal kerėsime, o al tik nobodžiai sėdėsime...
  Mokytoja pamokoje uždavė klausimą.
  Iveta suko galvą, galvojo, pandė prisiminti, pandė išgalvot, bet išgalvojimo neprireikė, nes Iveta neužtikrintai prisiminė kuo įpatinga ši diena. Iškarto pakėlė ranką ir pradėjo:
  - Ši diena yra špadinga magijai, o gal geriau sakyti Hogvertso mokyklai tuo, kad būtent šiandien, būtent šią dieną įsikūrė Hogvartsas...Bet jis tą dieną neatsidarė, nes direktorius nusprendė palaukti. Tačiau kitą dieną Hogvartsas atsidarė ir mokyniai plūste plūdo ten. Visi grožėjosi pilimi ir viskuo kas ten...
  Iveta baigusi laiminga atsisėdo manydama, kad pasakė viską teisingai. Nes šia pamoka ji domėjos tai gal pavyko reisingai atsakyti, nors ir gerai nežinojo. Ji tikrai stengiasi gerai mokytis, bet kartais tai nepavyksta. Ji bijo apsikvailinti, mat mano, kad iš jos visi šaipysis. Taip pat ji kartais per šią pamoką prisimina savo mirusius tėvus ir tai neleidžia jai susikaupti ir mokytis. Štai kodėl ji neužtikrinta atsakė.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Frankas Stigleris Vasario 08, 2017, 07:15:16 pm
Frankas į klasę įėjo kartu su mokinių būriu. Jis atsisėdo į galinį suolą ir išsitraukė savo užrašinę, apklijuotą pašto ženklais. Jis pradėjo ją vartyti, ieškodamas kažko. Kerėjimas, Astronomija, Nuodai ir Vaistai, o štai ir Apsigynimas nuo juodosios magijos. Jis atsivertė užrašinės skyrelį, kuris buvo skirtas užsipildyti žiniomis, išgirtomis per pamoką. Frankas pakėlė akis nuo užrašinės ir apžvelgė klasę. Prie pat jo sėdėjo grifiukė. Prie Franko sėdėjo Klarė. Ta pati mergina, kurią jaunuolis pakvietė į suklastotą pasimatymą.
-Labas, -Tyliai sušnabždėjo mergaitei.
Netrukus Franko ausis pasiekė mokytojos klausimas. Kuo ši diena ypatinga? Pagalvokim. Pamąstęs kelias minutes, Frankas pakėlė ranką, atsistojo ir tarė:
-Šią dieną gimė mano senelis, - nusijuokė Stigleris. -O jei rimtai, manau, kad ši diena kažkaip siejasi su juodąja magija. Gal šią dieną buvo sukurtas vienas iš trijų nedovanotinų burtažodžių? O gal buvo sukurti visi trys?
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Jay Reye Vasario 08, 2017, 07:49:30 pm
Andromeda lėtai nušliaužė į kabinetą. Šiandien jos nuotaika nebuvo pati geriausia. Mokslai antrakursei jau gerokai įgriso. Galva buvo pavargusi nuo galybės darbų, o kūnas - nuo toną sveriančios kuprinės tampymo po visą pilį.
Sudribusi ant kairiajame klasės kampe esančio suolo, šviesiaplaukė nerangiai išsiėmė storą vadovėlį ir ilgą plunksną su rašaline. Tiesą pasakius, dvylikametei norėjosi klykti. Hogvartso mūšis nepalengvino padėties. Tik dar labiau ją pablogino. Andi užmerkė akis ir stengėsi viską pamiršti: pamiršti, kas buvo. Pamiršti, kas vyksta. Pamiršti, koks rytojus laukia. Bet jautriausią randą paliko praeitis. Mūšis per giliai įsiėdė į josios prisiminimus. Kad ir kaip stengėsi visą tai pamiršti, jai nė per plaukelį nepavyko to įvykdyti. Galvoje šliaužė gyvatės ir ropinėjo milžiniški vorai. Lėtai atmerkusi savo dideles, žalias akis pamatė, kad pamoka jau prasidėjusi. Diena? Iš vis, kokia šiandien diena? Gegužės... Eee... trečioji?.. Gal... Staiga mergaitė pažvelgė į dėžę, kurioje buvo prikrauta visokio šlamšto. Gal tai susiję? Šiandien tikriausiai šlamšto ir menkniekių diena. - nė nešyptelėjus pagalvojo. Laužydama galvą suprato, kad nieko naujo neišgalvos ir paslėpusi veidą po malonia šypsena, kurią išspausti prireikė daugybės jėgų, pakėlė ranką ir prikimusiu balsu pridūrė:
- Aš taip pat manau, kad šiandien vyko Hogvartso mūšis, kuriame buvo sunaikintas Voldemortas...
Neturėdama menkiausios vilties, jog atspėjo, nuleido galvą ir nusiėmė šypseną. Taip daug geriau...
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Dawn Strain Vasario 09, 2017, 06:41:27 pm
Dawn buvo labai gerai nusiteikusi bei nekantravo ir laukė pamokos pradžios. Gal tai artėjančios valentino dienos proga? Kad ir kas tai būtų, ji nežino ir jai nesvarbu. Prasidėjus apsigynimo nuo juodosios magijos pamokai, mergina galvojo, jog jie mokysis naujų burtažodžių, tačiau mokytojai paskelbus šiandienos pamokos užduotį, ji nustebo ir kažkiek įsižeidė, nes nors ir artėjant atostogom, Dawn buvo pilna energijos ir galėjo kalnus nuversti.Galvojau, jog darysim ką nors įdomaus...,-pagalvojo ji. Bet mergina nenuleido galvos, nes prisiminė, jog jos dar laukia kelios pamokos ir energiją galės išeikvoti būtent ten.
Merginai dienos plaukė labai greitai ir ji nežinojo, kokia tiksliai šiandien yra diena, tad išgirdusi mokytojos klausimą, Dawn bandė sudėlioti visus buvusius įvykius savo galvoje. Jeigu užvakar buvo mano tetos gimtadienis, tai šiandien...Ak taip!. Mergina prisiminė kokia šiandien diena, bet tai jos nepaguodė, nes ji net nenutuokė kas įvyko šią dieną, tad ji sudėjo savo rankas ir klausėsi, ką išmąstė kiti mokiniai.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Irish wolfhound Vasario 09, 2017, 07:04:37 pm
Ir vėl pamokos... Kartais Kira pavargsta nuo šios rutinos. Pastarąsias dienas ji nieko neveikia kaip tik miega, mokosi ir valgo. Vėl miega, mokosi ir vėl valgo. Anksčiau ši rutina ją savotiškai ramindavo ir suteikdavo saugumo jausmą. Bet dabar, kai klastuolės gyvenime nieko įdomaus nevyksta, tai pradėjo merginai įgrysti. Mori ir vėl pasiilgo nuotykių, savotiškos baimės ir adrenalino. Tačiau kol kas jo nematyti...
Tamsiaplaukė lėtai prislinko prie savo suolo ir klestelėjo ant kėdės. Stebėjo kaip mokiniai plūsta pro kabineto duris, šnabždasi ar tiesiog ruošiasi pamokai. Tai kėlė jai dar didesnį nuobodulį. Ji pasirėmė galvą rankomis ir užmerkė savo žalias, lyg smaragdai akis taip bandydama susikaupti. Tačiau jai niekaip nepavyko. Mori manė, kad tuoj mirs iš nuobodulio ar tiesiog užmigs per pamoką.
 Ir pagaliau prasidėjo pamoka. Kiros kaip ir visų  mokinių akys nukrypo į dėžę pilną visokio šlamšto. Na gerai, ne šlamšto, o dalykų kurie merginai nekėlė susižavėjimo. Mat dėžė buvo prigrūsta sagų, audinio, siūlų ir adatų, o kas jau kas, bet rankdarbiai buvo ne klastuolės sritis. Na, bent jau nesėdėsim galvas nunarinę į vadovėlius...
Profesorė paklausė mokinių kuo ypatinga ši diena. Visi puolė atsakinėti taip bandydami uždirbti taškų savo koledžui. Tačiau tamsiaplaukė net nenutuokė kuo ši nuobodi diena gali būti kitokia. Kira bandė pakratyti savo smegeninę ir prisiminti bent kažką iš magijos istorijos. Bet jos mėginimas buvo bergždžias. Mat istorija klastuolei niekad nepatiko. Ji buvo linkusi gyventi dabartimi, ne praeitimi.
O gal ši diena svarbi profesorei...? Bėda ta, jog Mori jos visai nepažinojo, tad pasidavė. Klausėsi kitų mokinių. Vieni bandė kažką išmąstyti, o kiti tiesiog kartojo aplinkinių pamąstymus.
Tamsiaplaukė niekad nesuprato, kodėl visi vienas per kitą kartoja jau girdėtus atsakymus? Gal tiesiog tikisi, kad būtent juos išgirs ir skirs taškų koledžui. O gal nieko kito neišmąstė, tačiau labai norėjo pasisakyti. Kira vadovavosi senu indėnų patarimu" Jei kalbi - tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą."Tad tylėjo...
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Reina Devynbalsė Vasario 09, 2017, 09:46:58 pm
Žingsniuodama į apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką Olivia kaip visada buvo paskendusi mintyse. Tai nebuvo geras įprotis. Dažnai mergina į ką nors atsitrenkdavo, pražiopsodavo kokio pažįstamo pasisveikinimą arba, jeigu diena būdavo ypatingai absurdiška, dar ir nubildėdavo nuo laiptų į požemius. Tačiau Olivia negalėjo nieko padaryti - jeigu ne jos "atsijungimai", ji pražūtų nuo idiotizmo aplinkui arba merginą pasiglemžtų jos pačios nuodingos mintys. Draugų susirasti buvo sunku dėl kelių priežasčių. Pirmoji, ir pagrindinė iš jų - Olivia užėmė aukščiausią vietą intravertų atsiskyrėlių rate. Ji nemėgo didelės draugijos, ypatingai linksmų grifų, kuriems kiekviena smulkmena būdavo laimės ir optimizmo šaltinis, įkyriųjų varnanagių, kurie įsiterpdavo į kiekvieną pokalbį ir taisydavo kiekvieną kalbos, informacijos ar rašybos klaidą, švilpių, kurie taip visada norėdavo padėti, kad kartais klastuolei kildavo nenumaldomas noras kurį nors iš jų nustumti nuo laiptų... Na gerai, ji nemėgo beveik visų. Tačiau argi tai jos kaltė?
...Taip. Tai buvo visiškai jos kaltė.
Olivia įžengė į kabinetą, linktelėdama profesorei. Ji susirado savo įprastinę vietą gale prie lango ir klestelėjo ant kėdės, žvilgsniu nužudydama vieną grifę, kuri kaip tik taikėsi į jos vietą. Akimis susiradusi vienintelį šiek tiek pakenčiamą žmogų klasėje, Kirą, ji šyptelėjo jai, taip pasisveikindama ir sutelkė dėmesį į pamoką. Išgirdusi mokytojos klausimą, Olivia vos susivaldė netrenkusi galvos į stalą. Ji niekada neatkreipė dėmesio į datas ar kalendorius. Klastuolė nužvelgė dėžę ant stalo, prikištą įvairių siuvimo ir tekstilės reikmenų. Tik nesakykit, kad siuvinėsim...
...Šiandien tikrai nebuvo pati geriausia diena Oliviai.
Klastuolė išnaršė visus savo atminties kampelius, ieškodama istorinės, šventinės ar Hogvarstui simbolinės datos, tačiau išgirdusi visų kitų mokinių atsakymus, prarado norą kelti ranką. Dauguma jau pasakė visus istorinius spėjimus, taip pat tuos, susijusius su profesore... Klastuolė atsilošė savo suole. Smilkiniai pradėjo tvinkčioti. Galvos skausmas... Pačiu laiku.
Mergina nusprendė nusiraminti ir tyliai laukti profesorės verdikto.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 10, 2017, 05:58:58 pm
 Liza ramiai sėdėjo ir klausėsi kitų atsakymų. Jos klasiokų atsakymai buvo visai neblogi, bet niekas nežinojo tiesios. Tai buvo matyti iš vaikų veidų. Jie spėjo savo atsakymus. Bet ir Liz nežinojo tikrojo atsakymo. Ji tyliai sėdėjo kamputyje laukdama išgirsti ką nors įdomesnio. Bet visi tie atsakymai buvo paprasti. Ir nieko čia keisto, ką galėjai daryti kai nežinai. Lizai tai priminė magijos istoriją. Jai niekada nesisekė prisiminti svarbių datų. Ir ši pamokos pradžia mergaitei buvo tikra kankynė. ,,Juk ta data turi būti susijusi su pamoka"-pamąstė Liza, bet niekas į galvą jai taip ir neatėjo. Net iš profesorės veido nebuvo galima suprasti ar bent į tą pusę linkstą atsakymai.
 Liza pasisuko į kitą pusę, joje keli vaikai visai kaip ji žiūrėjo į vieną tašką ir galvojo, bet tikrai ne apie atsakymą. Lizai po kiek laiko pabodo klausytis mokinių atsakymų ir ji užsikišusi sruogą už ausies pradėjo žiūrėti į klasės sienas, lubas, suolus, lentą. Jai tai atrodė tikrai geresnis užsiėmimas nei klausyti kitų. Pažiūrėjusi į klasės priekį ji pamatė didelę dėžę su  - sagomis, siūlais, audiniais, popieriais ir kitokiais dalykėlias . ,,Kam jie?"- iškart pagalvojo Liza. Ji tikrai nenorėjo siūti per apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką. Nesvarbu, kad dabar nėra jokio blogio, o jei jis sugrįš mergaitė jam nepakiš savo rankdarbio. Liza išmetė tą kvailą mintį apie rankdarbius. Juk profesorė tikrai nepasakytų ko nors pasiūti. Nebent tai būtų neregimasis apsiaustas, bet mergaitė nusijuokė apie tai pagalvojusi.  Varniukė pradėjo įsivaizduoti kaip ji naudoja įvairius burtažodžius ir kaunasi su Mirties valgytojais. Būtų juokinga, nes Liza gerų burtažodžių nežinojo. Ji tikriausiai greičiau pasirodytų  kvailai, nei panaudotų sustingdymo kerus. 
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Elizabeth Luanna Maier Vasario 10, 2017, 06:00:26 pm
- Niekas? Tikrai? - Elizabeth patempė lūpas, liūdnai šyptelėjo ir demonstratyviai atsiduso. - Jei atvirai, tikėjausi iš jūsų daugiau. Ir kaip jūs galite nežinoti, kad šiandien yra apsigynimo nuo juodosios magijos diena? Arčiausiai tiesos buvo panelė McWelle, ji ir gaus papildomą tašką. Visi kiti, žinoma, nebūsite labai nuskriausti, - nusišypsojo pabrėždama priešpaskutinį žodį.
Baltaplaukė priėjo arčiau pirmojo suolo, ant kurio puikavosi dėžė su niekučiais. Dar sykį nužvelgė visus mokinius, lyg laukdama kokių klausimų ar prieštaravimų, kad tema visai nesusijusi suvadovėlio turiniu. Bet argi blogai išplėsti savo akiratį?
- Turėčiau papasakoti jums istoriją apie šios dienos atsiradimą, bet aš jos nežinau arba jos tiesiog nėra. Juk žiobarai irgi prisigalvoja keisčiausių dienų? Šiaip ar taip, kad ir ką pasakočiau, jums tai veikiausiai tiesiog pralėktų pro ausis, o būti išsilavinusiais burtininkais dar niekam nepakenkė. Taigi šiandein darysite plakatus apsigynimo nuo juodosios magijos dienai. Spintose už jūsų rasite įvairiausių knygų su įvairiausia informacija ir spalvoto popieriaus, o čia, - tarė plekšnodama dėžę, - rasite daikčiukų dekoravimui. Dirbsite po vieną, nesusipeškite, nesistumdykite, plakatai turi būti estetiški, juose turėtų būti data, jūsų piešinys, galbūt keletas įdomių faktų. Atsiduokite fantazijai ir sėkmės darbe!
Profesorė šiltai nusišypsojo ir sugrįžo į savo vietą, klestelėjo ant kėdės ir tradiciškai pasiėmė Betę ant kelių - baltajai žiurkei, regis, visai patiko būti glostomai mokinių pilnoje klasėje.

((Bent pora postų. Nepamirškite forumo taisyklių ir baigę darbą nerašykite apie išėjimą iš klasės. Nebent bėgate, žinoma, o tai nėra rekomenduojama.))
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Vasario 10, 2017, 06:59:20 pm
Išgirdusi atsakymą Klarė tyliai nusijuokė ... atsakymas tikrai buvo lengvas... grifė pasistengė susikoncentruoti ir išgirdusi užduotį pirmą pakilo iš vietos link spintos.
Čia tikrai mano šansas, ne veltui žiobarų dailės mokyklą lankiau...
Priėjusi spintą ji visų pirmą nusprendė nusičiupti didelį turkio žydrumos storo vatmano lapą. Jis bus puikus plakato pagrindas... nusišypsojo Klarė. Ji suprato, kad be knygos ir burtų jai pavyks tik paprastas plakatas, o ji mokosi magijos mokykloje, todėl vienoje iš aukštutinių lentynų, netvarkingai prigrųstoje senų knygų greitai keldama knygą po knygos, ne dėl to, kad skubėtų, kad spėtų, bet kadangi buvo nusiteikusi smagiai užduočiai, ji rado vadovėlį "Magiška šventės puošyba", pavarčiusi suprato, kad rado ko ieško nuskubėjo prie savo stalo ir pasidėjusi rastus daiktus, nuskubėjo prie profesorės, dėžėje ji surado plastikines besivartančias akytes. kvailos, bet šmaikščios, pravers... Kartu su akytėmis pačiupusi ir keletą spalvotų pūkučių bei guminę gyvatėlę, ji nuskubėjo atgal prie stalo ir ant popieriaus ėmė paišyti eskizą.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Emilianne Mcwelle Vasario 10, 2017, 07:03:00 pm
Pusiausnūda sėdėdama kabinete Emilijana tingiai vartė tarp pirštų savo pakabuką. Jei kas nos norėtų dėl kokių jam vienam žinomų priežasčių atsikratyti sirena, jam pakaktų nutraukti nuo kaklo šitą pakabuką. Aišku, to taip paprastai nepadarysi - nors iš išorės atrodo trapios, sirenos yra labai stiprios ir mielai nusuka galvas skriaudikams. Kodėl apie tai galvojo, mergina pati nežinojo. Juk reikėjo kažkuo užimti smegenis, kad nors akimirką nejaustų to įkyraus jausmo, kuris vertė jaustis visiškai išdžiūvusiai: organizmas, oda, plaukai - viskas Emi šaukėsi vandens. Galiausiai prisiminusi, jog sėdi pamokoje Emilijana sutelkė dėmesį į profesorę, kuri kaip tik ketino kalbėti. Kažkokiu magišku būdu mergina sugebėjo gauti papildomą tašką. Ką gi, tai jau gerai. O štai pamokos užduotis nedžiugino. Tiesą pasakius, Emi jautėsi sugrįžusi į pradines klases - kai mokytojai liepia ruošti plakatus ir piešti drugelius. Realiai šią pamoką žaliaakė lankė tik dėl to, kad galėtų užsiimti kerais - deja, net ir Apsigynimo nuo juodosios magijos pamoka turi neigiamąją pusę. Ir ta pusė kažkodėl nutarė pasirodyti būtent dabar.
Kiek susinervinusi Emi išdidokai atsistojo, pamaiviškai atmetė atgal spindinčiai baltus plaukus (pasistengdama, kad kažką apakintų jų blyksnis) ir nužingsniavo prie spintos. Išsirinkusi patį paprasčiausią baltą popieriaus lapą ir kelias knygas mergina priėjo prie dėžės. Žybtelėjusi akimis į kažką (pati nežinojo, kokio velnio šiandien be priežasties griežė dantį ant visų) Emilijana panaršė dėžėje ir išsirinko keletą niekniekių ir grįžo prie savo stalo. Piešti mergina mokėjo, bet niekada to nemėgo, kaip ir kitokių dailės darbų. Ką gi, teks susitaikyti, kad ne viskas šiame gyvenime vyksta taip kaip nori, tad Emi teko paimti pieštuką ir pradėti judinti ranką virš tokio pat baltumo popieriaus lapo.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 10, 2017, 07:17:13 pm
 Lizos dėmesį atkreipė mokytojos pasakytas atsakymas. ,,Na, to niekas nesitikėjo"-pagalvojo Liz. Varniukė atsisuko į mokinius sėdinčius netoli jos ir pamatė, kad jie visai kaip ir ji nenumatė tokio atsakymo, bet viskam būna pirmas kartas. Profesorei pasakius užduotį, Liza apsižvalgė, ji pamanė, kad gerai jog nereikia dirbti dviesia, varniukė neturėjo daug draugų ir tikrai netikėjo, kad kas nors dirbtų su ja. Liza atsisuko į spintą gale. Ji buvo didžiulė su nemažai stalčių. Visi vaikai pradėjo stotis ir eiti link spintos. Liza taip pat atsistojo, bet ją pradėjo stumdyti į vieną šoną tai į kitą. Tas didžiulis mokinių srautas. Liza liko pačiame gale, bet nuėjusi prie spintos rado vis kelias likusias knygas, nes visas išgraibstė. Popieriaus irgi buvo ne per daugiausia. Liza pasiėmė vieną didelį baltą popieriaus lapą ir paprasto dydžio geltonos ir raudonos spalvos popieriaus. Prigriebė ir vieną knygą. Nuėjo prie savo suolo ir ant lapo viršau pasiėmusi rašalo ir plunksną didelėmis raidėmis parašė: Apsigynimo nuo juodosios magijos diena. ,,Visai neblogai atrodo"- pagalvojo varniukė. Paskui žemiau parašė: Vasario 8 diena yra Apsigynimo nuo juodosios magijos diena.
-Ką čia nupiešus?- sumurmėjo sau po nosimi ir pakėlė plakatą į viršų, kad geriau galėtų įsivaizduoti. Liza nelabai mokėjo piešti, bet reikėjo daryti tai ką gali. Ji nuėjo prie dėžės su niekučiais ir pasiėmė rudos spalvos skiautę. Sugrįžusi atgal prie suolo pamatavo savo lazdelės dydį ir iškirpo labai panašią iš savo rudos skiautės.
Priklijavo prie balto popieriaus per vidurį. ,,Man dar reikia žalio popieriaus"- išmąstė Liza. Ji nuėjo prie spintos ir pamatė, kad ten nebėra žalio popieriaus. Grįžo atgal. Varniukė nesumąstė ką čia padaryti, juk be žalio popieriaus nieko nebus. Ji dar kartą pažiūrėjo į savo plakatą. Pasiėmė lazdelę ir raudono popieriaus.
-Colorius,-sušuko mergaitė ir raudonas popierius nusidažė žaliai. Mergaitė mintyse save pagyrė už gerą idėją ir iš popieriaus iškirpo žalią žaibą, priklijavo prie plakate esančios lazdelės. ,,Štai, visai neblogai"- dar kartą pasigyrė save Liza.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 10, 2017, 07:27:18 pm
 Dallifrėja garsiai ir demonstratyviai prunkštelėjo, išgirdusi teisingą atsakymą. Apsigynimo nuo juodosios magijos diena? Ar jūs rimtai? Tai kokio velnio niekas mokykloje neminėjo picos dienos? Savižudžių dienos? Juk tikrai tokia yra. Raudonplaukė su mielu noru ją atšvęstų. Kaip reikiant paminėtų. Nusivaipiusi garsiai išleido orą pro burną.
 Plakatą paskutinį sykį darė žiobariškoje mokykloje, kokioje pirmoje ar antroje klasėje. Argi jie neturėtų mokytis apsiginti nuo blogųjų burtininkų? Žinot, visai neseniai vyko mūšis, mes dar nežinom, kas mūsų laukia, bet velniai nematė tos mūsų ateities, eina ji velniop, verčiau mes papieškim - juk tai toks praktiškas darbas, jis tikrai mums pravers ateityje. Nors žaliaakė pastaruoju metu buvo viskam abejinga, tačiau šįsyk jos kantrybė trūko. Na, kaip trūko... Ji tylėjo, garsu nereiškė jokio nepasitenkinimo, tik žaibavo blankiomis akimis. Jei žvilgsnis galėtų žūdyti, Merlinas mato, profesorės vietoj jau teliktų maža pelenų krūvelė. Tačiau akimis žūdyti keturiolikmetė nemokėjo (tikėkimės, dar nemokėjo), taigi prisivertė daryti užduotį.
 Spintoje rado a2 formato lapą. Prireikė nemaža laiko ir pastangų rasti kuo juodesnės spalvos popierių. Čia visi buvo kažkokie gėjiški - rausvi, melsvi. Taip, skamba keistai, turint omenyje, kad Dallifrėja neteko mylimosios, o ne mylimojo, bet ką padarysi - vien tokios mintys ją dabar aplankydavo. Kita vertus, gal ir geriau tai, nei nuolatinės svajos apie mirtį. Ak, mirtis. Prisiminusi ją, pasiėmė savo juodą kaip jos gyvenimas popieriaus lapą ir nutipeno link savo suolo. Susigūžė ir įsistebeilijo į popieriaus juodumą, mąstydama, ką originalaus gali sugalvoti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Vasario 10, 2017, 07:54:34 pm
   Bethany stengėsi kuo greičiau nubėgti link apsigynimo nuo juodosios magijos kabineto. Bedusdama nuo deguonies trūkumo mergaitė žvilgtelėjo į savo auksinį laikrodį ant dešinės rankos. ,,Ughh, liko viena minutė, o gal tik pusė jos... Tikiuosi nepavėluosiu''. Pamačiusi klasės duris antrakursė nusišypsojo ir įlėkė vidun, o kaip tik tuo metu nuskambėjo skambutis.
   Grifiukė nubėgo prie vis dar laisvo suolo, išsidrėbė ant kėdės ir pradėjo giliai kvėpuoti. ,,Nu ir bėgau... Dabar dar ne tik dūstu, bet ir pilvą skauda... Juk ką tik po valgyklos...''. Šiek tiek pailsėjusi Betė prisiminė šalia esančią profesorę ir su ja pasisveikino ir ėmė klausytis jos. ,,Gerai, kokia šiandien diena? IŠ KUR AŠ GALIU ŽINOT?! Ar tai bent susiję su apsigynimu nuo juodosios magijos?''. Dvylikametė mąstė ir šiaip, ir taip, tačiau nieko nesugalvojo ir galiausiai pasidavė.
   Po kiek laiko iš profesorės Maier lūpų pasigirdo pats keisčiausias atsakymas, apie kurį Bethany niekad nebūtų pagalvojus. ,,AN...JM...D. ANJMD. Apsigynimo nuo juodosios magijos diena. Tai skamba laaaaabai kvailai. Bet piešti man patinka. Iš dalies. Nesvarbu. Dabar tereikia pasiimti priemonių''. Atsistojus mokinė nubėgo prie spintos, paklaidžiojo akimis po jos vidų ir pasiėmė storiausią knygą, kuri, jos manymu, gali padėti daugiausiai. Betė vėl paklaidžiojo akimis po spintą ir išsitraukė didžiulius baltos, mėlynos, violetinės, juodos ir rožinės spalvos lapus. ,,Na, gal tiek ir neprireiks, bet juk paskui gali ir nelikti''. Grįžusi prie suolo grifė pasidėjo visus daiktus ir pribėgo prie dėžės su dekoravimo priemonėmis. ,,Ooo... va čia tai gausyyyybė. Ką imti? Nesvarbu, tiesiog imti daug''. Antrakursė griebė žirkles, pieštukus, flomasterius, klijus ir vėl grįžo prie suolo. ,,Jei kažko truks, pasiimsiu. Bet LABAI tikiuosi, kad to kažko dar liks''.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Charlotte Faun Vasario 10, 2017, 08:48:27 pm
Pamokos pradžioje varniukė dar nebuvo spėjusi normaliai prasibudinti, mat naktį labai ilgai skaitė, todėl į mokytojos užduotą klausimą atsakyti patingėjo. Ak, kam vargintis, vis tiek nesugebėčiau atspėti teisingai - pamanė ji.
Kai mokytoja pasakė teisingą atsakymą. varniukė jau buvo spėjusi prasibudinti. Ji iškart prisiminė, kaip kažkada jos namuose ant sienos pakabintame kalendoriuje buvo mačiusi šią dieną apibrauktą ryškiai mėlyna spalva su prierašu ,,Apsigynimo nuo juodosios magijos diena. Padovanoti poniai Kviler gėlių ( ji buvo jų šeimos draugė, kadaise dėsčiusi Apsigynimą nuo juodosios magijos Ilvermornyje )''. Vistiek nemanau, kad būčiau atspėjusi, - pagalvojo Charlottė.
Išgirdusi, ką turės padaryti per šią pamoką, ji kiek sutriko. Niekada nebuvo gabi dailėje, tačiau nebuvo ir labai negabi. Jeigu reikėdavo ką nors nupiešti, nupiešdavo. Tik tiek.
Kelias akimirkas ji tiesiog sėdėjo nieko nedarydama, o tiksliau - mintyse bandė susidėlioti, kaip ką daryti. Hm... gal geriau pirmiausia susirašysiu informaciją, kokią planuoju rašyti savo plakate, o tada piešiu. Nors ne, pala. Geriau pirmiau pabandysiu nupiešti, kaip tai, mano manymu, turėtų atrodyti. Tai nutarusi, ji pakilo iš savo suolo ir lėtai nuėjo link dėžės su įvairiais dalykais, kurie gali praversti dekoravimui, ir išsirinkusi kelis spalvotus Žiobariškus žymeklius ( Paradžiai turėtų užtekti, - pagalvojo ) nuėjo link spintos, kurioje turėjo būti popierius. Priėjusi atidarė jos dureles, ir pasiimė paprasto balto popieriaus ( Vėliau pasiimsiu daugiau, - pati sau mintyse pasakė ).
Ji jau norėjo uždaryti spintos duris, bet jos žvilgsnis užkliuvo už knygų. Gana storų, nusitrynusiomis nugarėlėmis. Na, manau, pasiimsiu ir vieną iš jų, - pamanė. Pasiėmė tą, kuri buvo pačiame knygų krūvelės viršuje, ir nešina žymekliais, popieriumi ir stora knyga nužingsniavo prie savo suolo.
Geraiii... Nuo ko pradėti? Turbūt derėtų nusipiešti mini maketą. Kaip pagalvojo, taip ir padarė, nes jai visada labai patikdavo, kai viskas būdavo suplanuota.
Ištiesusi balto popieriaus lapą, pamirkė rašymo plunksną į rašalą ir prilietė ją prie baltutėlio popieriaus. Toje vietoje, kur varniukė pradėjo piešti, atsirado nemaža stačiakampės formos figūra. Rudaplaukė ir vėl pamirkė plunksną į rašalą. Dabar sugalvojo, kad plakatą vėliau reikėtų šiek tiek apdeginti. Nebuvo tikra, kaip tai padarys, bet vis tiek mažomis raidytėmis ant lapo parašė: ,,Apdeginti kraštai'', ir, paryškinusi nubrėžto stačiakampio linijas, nuo ką tik parašytų žodžių nuvedė rodyklę į jas. Taip, kas dar? Kaip ar būtų galima dekoruoti? Trumpai pagalvojusi, nutarė, kad ant savo plakato greičiausiai užbers blizgučių arba smėlio, žiūrint, kokiomis spalvomis viską darys. Ir vėl į rašalą pamirkiusi plunksną, ji ant popieriaus užrašė šią savo 'pastabą'. Ko gero, kol kas nelabai galiu ką nors daugiau sugalvoti, - pamanė, kai pritrūko idėjų, ką reikės daryti toliau. Gal geriau paskaitysiu knygą, - nutarė.
Baltą popieriaus lapą padėjusi toliau ir į rankas pasiėmusi knygą, kurią rado spintoje, varnė pervertė pirmuosius jos puslapius. Suradusi puslapį, kuriame buvo surašytas visas knygos turinys, ji greitai jį peržvelgė akimis. Ahaa... ,,Apsigynimas nuo juodosios magijos - istorija''. Gal būt šitame skyrelyje rasiu ką nors apie tai, ko man reikia plakate. Pasižiūrėjo, kelintame puslapyje buvo ši tema, ir ėmė vartyti knygą, kad jį surastų. O, radau! - apsidžiaugė ji, kai pagaliau surado tą puslapį, kurio jai reikėjo.
Nekreipdama dėmesio į aplinkinius garsus - pieštukų, tušinukų ir flomasterių skleidžamus garsus bei tai, kaip kai kurie vaikai sklaidė knygos lapus, ji stengėsi susikaupti ir pradėti skaityti. Įdomu... - pagalvojo Charlottė pagaliau pradėjusi tai daryti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Jay Reye Vasario 10, 2017, 08:55:40 pm
Žaliaakė net nenusiminė, kad neatspėjo teisingai. Vis dėlto žinojo, kad kad ir kaip būtų laužiusi galvą, to sumąstyti jai nebūtų pavykę.
Išklausiusi pamokos užduotį dar labiau susierzino. Norėjosi praktikos. Bet pasidavusi profesorės norams, lėtai nužingsniavo iki lentynos. Priėjusi prie jos, atsainiai apžiūrėjo daugumą joje esančių knygų. Atsirado keistas noras visas jas išmėtyti.
- Valdykis, - tyliai ir šiek tiek nustebusiu balsu sumurmėjo Andi. Akį rėžė didokas, juodas kaip anglis popieriaus lapas. Na, turiu pripažinti - jis visai gražus... Atsargiai ištraukusi iš lentynos, dar kartą apžiūrėjo: jis šiek tiek blizgėjo. Tai tikriausiai pirmas daiktas per pastarąsias keturias dienas, kurio mergaitė netroško sudeginti ar suplėšyti į skutelius. Nieko nelaukusi pastvėrė pirmą pasitaikiusią knygą. Tada prisliuogė prie dėžės ir iškart pasiėmė žiobariškus klijus. Vaikystėje juos be galo mėgo. Dar paknaisiojusi dėžėje, surado balto popieriaus atplaišų. Susirinkusi jas, atkreipė dėmesį į aštrias ir ilgas žirkles. Kol dar kas nors kitas jų nepasiėmė, grifė stvėrė jas.
Sugrįžusi į suolą ir ant jo susidėjusi visus daiktus, iš kuprinės išsitraukė plunksną ir rašalinę su sidabriniu rašalu, kad kas nors matytųsi ant juodo popieriaus. Patogiai įsitaisiusi ėmė galvoti, kaip padaryti tą plakatą.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Vasario 10, 2017, 11:18:46 pm
Klarė piešė magą, besiginantį nuo kito, pastarasis nuo burtažodžio jau lėkė atbulas. Grifės sumanymas buvo klijuoti gyvatei ir nukautam burtininkui kvailas akis, šiaip, kad būtų linksmiau. Paėmusi plunksną ji viršuje dideliomis pūstomis raidėmis išvedžiojo raides: "Apsigynimo nuo juodosios magijos diena". Raidės gavosi panašios į didelius pūkuotus cukrinius debesis.
Apačioje tokiu pat šrifu, kaip profesorė reikalavo, ji išraitė datą.  Kadangi labai mėgo piešti, kuprinėje visuomet, nepasant to, kad buvo magijos mokykloje, ji tampėsi flamasterių dėžę. ...nereiks kautis su kitais dėl kai kurių priemonių... kautis.... juokėsi žaliaakė.
Išsitraukusi ryškiai oranžinę ji pradėjo spalvinti raides.
- Dabar truputėlį užtruks... - Klarė prikando lūpą ir greitai ir nuobodžiai spalvino. ...pats neįdomiausias darbas procese...
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 10, 2017, 11:41:39 pm
 Nors pieštuko rankoje nelaikė nuo neatmenamų laikų, vis dėlto iki tol visai sėkmingai juo naudojosi. Dabar irgi nutarė pernelyg nenuklysti į lankas su sumanymu, o tiesiog daryti tai, ką moka geriausiai. Bent jau mokėjo. Dabar geriausiai jai turbūt sekasi slampinėti po pilį it bedvasė šmėkla.
 Tikėjosi, kad didelėje profesorės nurodytoje dėžėje atsiras bent vienas pats paprasčiausias baltas pieštukas. Nepieš gi įprastu grafitiniu pieštuku ant juodo popieriaus. Žinoma, šiuo metu ne itin draugavo su smegenim ir sveiku protu, bet dar ne tiek nuvažiavus buvo. Šiaip paprasčiau turbūt būtų kelis kartus mostelėti burtų lazdele ir bam! - plakatas jau paruoštas. Bet kadangi mūsų veikėja nėra itin gera kerėtoja, švelniai tariant, tai nutarė prisiminti žiobariškus laikus.
 Galėtų nudeginti lapo kraštus. Tačiau, jos manymu, tai buvo totalus kičas. Blogiau už nudegintus plakato kraštus gali būti tik nupiešta peroksidinė blondinė su vėjyje besiplaikstančiais nenormalaus ilgio plaukais kažkur Karibuose. Fui, net įsivaizdavus bloga pasidarė. Todėl net artyn neprisileido prie savęs tokios banalios ir nesąmoningos minties.
 Užtat pasinaudojusi baltais dažais (juos rado dėžėje) lapo viršuje kraupia rašysena užrašė "APSIGYNIMO NUO JUODOSIOS MAGIJOS DIENA". Galėtų dar pripiešti nuo užrašo tekančius kraujo lašus, esą dėl kraupumo. Nesąmonė. Dar vienas kičas. Buvo įsitikinusi, kad bent pusė jos bendramokslių pasirodys su panašios aukštos meninės vertės plakatais. Kurgi ne.
 Be abejo, galima truputį užsiminti apie istoriją. Radusi storą knygą apie netradicines burtininkų šventes, greitai perlėkė akimis turinį. Keista, tačiau ši "šventė" joje buvo paminėta, tad kodėl gi nepasinaudojus literatūroje išdėstyta medžiaga? Iš tamsiai pilko popieriaus juostos sulankstė armonikėlę. Ją greitai užpildė savo įprasta rašysena, užrašydama svarbiausius ir įdomiausius faktus, susijusius su šia diena. Armonikėlę perrišto juoda juostele ir mostelėjusi lapo pusėn, priklijavo ją prie popieriaus, prieš tai apačioje pritvirtinusi storą pilką siūlą. Tai atrodė lyg siaurutis nelabai išsiskiriantis savo koloritu pilkas ruoželis, kurį už siūlo patraukus žemyn išsiskleidžia gana ilga juosta.
 Viena dalis jau paruošta. Dabar reikia imtis pagrindinės plakato dalies - piešinio. Vos rado baltą pieštuką. Jis vienui vienas, visų kitų baltų pieštukų apleistas, vienišas it pirštas (o gal geriau sakyti - vienišas it Dallifrėja?) gulėjo pačioje dėžės apačioje. Sugriebė jį ir šalia besivoliojantį peiliuką tapetams, kuriuo po kelių akimirkų padrožė tą nelaimingąjį pieštuką. Jau žinojo, ką pieš. Šis vaizdinys jai neduoda ramybės jau ilgą laiką, be to, jis tiesiogiai susijęs su juodąja magija. Pasiraitojusi rankoves (be abejo, tik perkeltine prasme; ją visąlaik krėtė toks drebulys, kad rankovių pasiraitojimas būtų lygus savižudybei... Nors gal visai nebloga mintis?) ėmėsi darbo.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Irish wolfhound Vasario 11, 2017, 08:39:46 am
Plakatus? Rimtai? Kirai ne tik, kad nesisekė kūrybiniai darbai, bet ji jų ir nuoširdžiai nemėgo. Jau geriau būtų tuščiai spoksojusi į vadovėlį ir apipaišiusi visus jo kampus, nei dariusi plakatą. Jai atrodė, jog tai visiškai nesusiję su pamoka ir nesuteiks jokios naudos. Susitikus varžovą, juk neparodysi plakato ir jis nenustos tavęs atakavęs. Tačiau ką jau padarysi. Juk nepulsi prieštarauti profesorei.
 Atsidususi Mori lėtai nušliaužė iki kitam kabineto gale esančios spintos, išsitraukė pirmą po ranka pasimaišiusį seną, pelėsiais prasmirdusį vadovėlį ir didelį tuščią juodo popieriaus lapą. Tamsiaplaukė atsispyrusi pagundai viską mesti ir kuo greičiau nešdintis, didelėmis valios pastangomis, nusliūkino į savo suolą. Mąstyk, mąstyk... Klastuolė atsivertė pirmą apiplyšusios knygos puslapį ir bukai į jį spoksojo. Kuomet visi mokiniai jau buvo pradėję dekoruoti savo plakatus Kiros juodame lape balavo užrašas "Apsigynimas nuo juodosios magijos" ir lapo kampe mažais skaičiais užrašyta šiandienos data. Apimta nevilties klastuolė pasirėmė galvą drebančia ranka ir pradėjo paišyti plakato kamputyje, kaip kad buvo pratusi paišyti vadovėlio kampuose. Jos piešinys vis didėjo ir didėjo, kol pagaliau užėmė pusę lapo. Mori pagauta įkvėpimo nupiešė klastuolę burtininkę su krištoline lazdele. Mergina piešinyje buvo ryžtynga ir pasitikinti savimi. Apsivilkusi klastuolės uniformą šiek tiek panašėjo ir į Kirą. Na, bent jau geriau negu nieko. Tamsiaplaukė darkart pažvelgė į piešinį ir pati įgavo ryžto. Dabar norėjo kuo greičiau užbaigti tą nelemtą darbą.
 Mori prisiminė citatą, kurią brolis kažkada buvo pasakęs, kai būdama maža vis bijojo užkalbinti namų elfą. Mažytė vis laukė, kol bus tinkamas metas. O priėjęs brolis pasakė: " Jei žmogus lauks, kol bus visiškai pasirengęs veikti, jis pralauks visą savo gyvenimą". Mori užrašė šią citatą ant plakato. Mergina suprato, jog ne visi supras, kodėl būtent pasirinko šią citatą, mat ir ji pati nelabai suvokė  kodėl ją parašė. Bet dabar jau nekilo ranka kažką taisyti. Jos darbas buvo baigtas.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Jay Reye Vasario 11, 2017, 10:28:41 am
Ant stalo gulėjusį juodą lapą baltomis rankomis išlygino ir atidarė rašalinę. Paėmusi ilgą plunksną, pamirkė į sidabrinį rašalą. Šis buvo kiek tirštesnis, nei jos paprastai naudojamasis - juodas. Vis dėlto, nepaprastai jį mėgo ir įdarbindavo rašyti dienoraščiui. Mergaitei šmėstelėjo mintis, kad sidabrinis rašalas yra pernelyg svarbi detalė josios gyvenime, tad be reikalo dalį jo iššvaistyti ant kažkokio paviršutiniško plakato - neverta. Be to, jis brangiai kainavo. Tad nutarusi pasieškoti kitos rašymo priemonės, išlipo iš suolo ir eilinį kartą nuėjo prie dėžės. Joje buvo likę vos keli daiktai ir visi netinkami Andi. Nusivylusi grįžo prie suolo.
Teko susitaikyti, kad reikės naudoti sidabrinį rašalą. Kartais norint laimėti, reikia kažką paaukoti. Bet aš net nenoriu laimėti... Tai kam, po galais, čia esu? Žaliaakė kone rimtai nusprendė pasišalinti iš šios klasės ir neatsigręžiant bėgti. Nesvarbu kur. Tiesiog bėgti. Savo energiją čia galėjai išlieti tik lipant pilies laiptais laikant sunkius nešulius. Bėgioti darbo dienomis grifei neteko. Ranka ėmė tiestis link kuprinės, bejėgiškai gulinčios prie suolo šono, bet kažkodėl sustojo. Ne. Negaliu to padaryti. Taip darydama aš pasiduosiu. Jau pasidaviau! Turiu užgniaužti savo jautriąsias vietas ir dirbti. Greitai bus vasara - pailsėsiu. O dabar privalau dirbti. Privalau...
Andi džiaugsmui, niekas nė neįtarė, kokia kova tarp sunkios pergalės ir lengvo pralaimėjimo virė jos viduje. Ir labai gerai, kad nepastebėjo.
Pasiryžusi dirbti, vėl paėmė plunksną, dar kartą pamirkė į sidabrinį rašalą ir atsainiai, raitytomis didelėmis raidėmis užrašė: "Apsigynimo nuo juodosios magijos diena". Tada atvertė knygą ir nieko nerodančiu veidu ėmė ieškoti faktų apie šią dieną.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Vasario 11, 2017, 12:31:08 pm
Grifė nenuliūdo, kad atsakė neteisingai. Juk jos spėjimas buvo nieko nevertas. Apie tokią dieną jai buvo kilusi mintis, bet Claudie to neišsakė. Todėl ėmėsi darbo- paėmė didelį baltą lapą. Matėsi, kad kiekvienas mokinys nori kuo greičiau pasiimti sau geriausias priemones. Mergaitė neprisidėjo prie jų būrio. Galiausiai, kai eilė prie priemonių pasidarė trumpesnė, ji nuėjo jau turėdama planą. Pasiėmusi įvairių spalvų popieriaus ji palengva nuėjo prie savo suolo. Pasidėjusi priemones atsisėdo ir susikoncentravo į užduotį ir mintyse sukurtą paveikslą.
Na, gal ir ne ypač gražiai išeis. Juk neesu profesionali dailininkė. Bet manau, kad pavyks, nes lankiau žiobarų dailės būrelį...- Tokiomis mintimis mergaitė pasiėmė paprastą pieštuką ir ėmė braižyti ant juodo popieriaus blankias linijas, kurios netrukus taps piešinio kontūrais.
Tikiuosi, kad kuo nors išsiskirsiu iš kitų. Man nepatinka būti tokiai kaip visi. Geriau dirbsiu savo metodika.
Nusibraižiusi ant juodo lapo lazdelę, mokinė dailiomis raidėmis viršuje užrašė ,,APSIGYNIMO NUO JUODOSIOS MAGIJOS DIENA". Šiek tiek žemiau užrašė ir datą. Juodos raidės labai gražiai atrodė baltame lape. Tada Claudie nusprendė pavartyti keletą knygų. Ir jose rado nemažai informacijos, kurią netvarkingai persirašė ant balto pergamento, nes nenorėjo visos panaudoti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Vasario 11, 2017, 05:55:35 pm
Baigusi spalvinti Klarė jau turėjo beveik paruoštą plakatą. Tiksliau, viską ką ruošėsi padaryti be magijos, ji jau nuveikė.
Susiradusi knygoje klijavimo užkeikimą ... niekada nebeatlips... grifė sudėliojo plunksnas, gyvatėlę, uždėjo gyvatėlei akis bei tą patį padarė ir burtininkui. Pagaliau išdrįso tarti burtažodį:
- Exopomise - Klarė mostelėjo lazdele ir palietė vietas, kur turėjo detalės turėjo prilipti.
Puikiai pavykus grifė nusistebėjo ir nusprendė įsiminti pravertusį burtą.
Plakatas buvo baigtas. Jis vaizdavo burtininką, besiginantį nuo kito, kuris jau krito atbulas nuo pastarojo ginančio užkeikimo kartu su savo gyvate. Nuo burtininko biro plunksnos. Užpuoliko ir jo gyvatės akys, priklijuotos kvailos plastikinės, vartėsi sujudinant plakatą.
Plakatas gal buvo ir kvailas, tačiau Klarei labai trūko šiek tiek linksmybių šioje mokykloje, todėl nusprendė, kad jai vis dėl to pavyko. Tikėjosi, jog mokytojai patiks jos komiškas būdas žaliaakė laukė kol šurmulį pabaigs kiti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 11, 2017, 08:34:42 pm
 Plakatas atrodė visai neblogai, nors dar buvo tik pradžia. Na aišku jei Liza kaip visada visko nesugadins. Taip nutinka dažnai, nes norėdama ką nors gražiau parašyti varniukė, pradėdavo raityti raides ir jos tapdavo kreivos, šleivos ir tai visiškai sugadindavo plakatą. Gerai, kad šį kartą ji dirba ne grupėje, nes iškart viską sugadintų. Bet tai buvo negerai, nes Liza jau nežinojo  ką čia dar pridėti, ar parašyti, nes juk pati profesorė pasakė, kad jokios istorijos nėra kaip atsirado šita diena... Bet Liza laikėsi neblogai, išskyrus tai, kad ji jau kelias minutes nenuleido akių nuo plakato galvodama ką čia parašyti. Mergaitė ramiai atsistojo ir apsižvalgė aplinkui. Kiti jos bendraklasiai dirbo ramiausiai, atrodę, kad jie iš anksto žinojo profesorės atsakymą ir viską apgalvoję. Liza nuėjo prie tos didelės spintos ir pradėjo ieškoti kokios nors knygos. Bet kaip visada tai užtruko ilgiau nei Liza tikėjosi, nes reikiamos knygos su menkiausia informacija kurios jai reikia nebuvo taip lengva rasti. Na, aišku prisidėjo ir tai, kad varniukei niekada nesisekė nieko ieškoti, nebent bėdų ir problemų. Liza paėmė storą knygą, nes atrodė, kad tokioje knygoje turėtų kažkas būti. Ji ją sunkiai ištraukė iš spintos ir nusinešė ant savo stalo. Atsivertė pirmą puslapį, bet ten nieko nebuvo įmanoma įžiūrėti, nes knygoje buvo pilna dulkių. Liza nupūtė jas ir pradėjo kosėti. Bet nors ir kiek puslapių, skyrių pervertė reikiamos informacijos nerado.
-Veltui aš čia tą knygą atsitempiau,- sumurmėjo sau po nosimi mergaičiukė. Ji užvertė knygą, bet jos palaidų plaukų galiukai prisispaudė knygoje.
-Auč,- sušuko mergaitė ir pradėjo traukti savo plaukus iš knygos gniaužtų,- Ir kodėl aš tų plaukų nesusirišau? Liza pabandė atversti knygą, bet tik po kiek laiko jai pavyko, nes knyga buvo tikrai stora ir sunki. Ištraukusi savo plaukus ji nusiėmė nuo riešo plaukų gumytę ir susirišo plaukus. Paskui pasiėmė knygą ir nunešė atgal į spintą. Ji toliau pradėjo ieškoti knygos kuri jai ,,padėtų".
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Jay Reye Vasario 11, 2017, 09:41:10 pm
Storoje, tačiau niekuo neišsiskiriančioje knygoje buvo prirašyta gan įdomios medžiagos apie įvairias šventes. Teko gerokai paplušėti, kol mergaitė surado reikiamą skyrių. Andi tą skyrių padalino į tris dalis ir kiekvienai daliai išrinko labiausiai ją atitinkantį sakinį. Tuomet tuos tris sakinius brūkštelėjo ant pageltusio pergamento skiautės ir dar kartą perskaitė. Pirmajame buvo šiandienos data, antrasis buvo apie tai, kada pirmą kartą pradėta švęsti toji šventė, trečiasis apibūdino apsigynimo nuo juodosios magijos dienos svarbą, nors su paskutiniuoju sakiniu grifė nelabai sutiko. Pagal autoriaus logiką, ši šventė yra kone svarbiausia metuose, o apie ją, deja, visa klasė nežinojo.
Tada vėl suėmė plunksną, vėl pamirkė į sidabrinį rašalą ir po pavadinimu paskrebeno tris faktus apie šiandienos šventę. Kol kas, šviesiaplaukės nelaimei, plakatas (jei galima taip pavadinti) nepanašėjo į plakatą. Verčiau į konspektus ar kažkokį sąsiuvinio lapą.
Na, teorinių žinių, manau, užteks. Metas piešti... Labiausiai, žinoma, magėjo nupiešti kažką panašaus į kankinamą ar nužudytą žmogų. Bet galbūt tai kiek per žiauru... Teko apsiriboti kažkuo be mirties ar kankinimų.
Netikėtai Andi galvon šovė išganinga mintis. Dvylikametė eilinį kartą čiupo plunksną ir ant juodo popieriaus nupiešė pravirą spintą. Jos viduje buvo vienui vienos, dvi didelės ir visai gražios akys. Antrakursė nupiešė spintoje lindintį kauką. Ir, tenka pripažinti, jai neblogai pavyko. Bet vis tiek kažko trūko. Kažko, kas lapą paverstų tikru plakatu.
Tie trys faktai atrodė apgailėtinai. Žaliaakė ėmė gailėtis, kam juos parašė. Bet šio rašalo nenuvalysi ar nenutrinsi. Reikėjo arba juos apipavidalinti, arba juos užmaskuoti. Bedvejojant ir laikant plunksną sakinių šone, vienas didelis rašalo lašas tekštelėjo ant juodo lapo. Nebegalėdama sulaikyti jausmų bangos, šaižiu balseliu pusgarsiu sušuko:
- Ne! Tik ne tai!
Dabar reikėjo sukti galvą, kaip tą klaidą ištaisyti. Tvirčiau suspaudusi plunksną, pasistengė atsiduoti instinktams. Didoką sidabro tašką sujungė su kitais, tyčia padarytais taškais - pasimatė garsioji Šeivamedžio lazdelė. Iš jos galo nubrėžė tris linijas, susijungiančias su trimis sakiniais. Galėjai įskaityti sakinius, bet iš tolo jie atrodė it iš lazdelės paleisti kerų spinduliai.
Mergaitė pakraipė galvą. Nežinojo, ar dar kažką patobulinti, ar baigti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Vasario 11, 2017, 11:19:57 pm
Lisette kiek suglumo, išgirdusi užduotį, juk ji niekada nebuvo gabi meno srityje. Teks labai pasiste gti,- pagalvojo rausvaplaukė ir nuėjo atsinešti reikalingų daiktų. Antrakursė visai neskubėdama nužingsniavo dėžės, esančios ant pirmojo suolo, link. Pilnoje daiktų dėžėje, nebuvo nieko "Lisettiško", matėsi vien balti arba tamsūs lapai, nieko pastelinio ir net jokių blizgučių. Klastuolė iš dėžės išsitraukė vieną baltą popieriaus lapą, žirkles bei klijus. Mergaitė greit grįžo atgal į savo vietą ir išsitraukė kitus, jai reikalingus daiktus: spalvoti pieštukai, bei keletos spalvų blizgučiai, seniausiai gulėję kuprinėje ir laukę, kol galiausiai išvys dienos šviesą. Lisette susidėjo viską priešais save ir mintyse bandė susidėlioti plakato vaizdą. Viskas kaip ir būtų buvę gerai, jei ne ta, be galo nuobodi lapo spalva. Rausvaplaukė iš apsiausto kišenės išsitraukė savo burtų lazdelę ir švelniai mostelėjusi ja į lapą, ištarė dar visai neseniai išmoktą burtažodį:
-Colorius,- lapas pamažu nusidažė švelnia rožine spalva. Dabar mergaitei viskas tiko ir ji po truputėlį ėmė paišalioti.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Vasario 12, 2017, 09:53:46 pm
   Antrakursė tvarkingai išsidėliojo pasiimtas priemones ant stalo ir nusprendė minutėlei atsipalaiduoti ir pagalvoti, koks bus jos plakatas. ,,Aha, gerai... Sakė reikia datos ir piešinio... gal dar keletos faktų. Ne, faktų nebus. Taigi... Ką čia sumasčius? Gal tiesiog užrašas?.. Per banalu čia kažkaip... O gal judantis piešinys? Oho, gera idėja! Ir kaip aš čia sumasčiau?''.
   Bethany patenkinta šyptelėjo ir pasitiesė baltutį popierių, o viršuje jo, didelėmis bei išraitytomis raidėmis, užrašė ,,Vasario 10 - ANJM diena!''. Tuomet dar kartą nužvelgusi užrašą pradėjo galvoti apie piešinį. ,,Žinoma, kažkas turi su kažkuo kautis. Tai... belieka sugalvoti kaip tai pavaizduoti. O! Juk piešinyje gali būti Voldemortas Šūdas ir Haris Poteris! Gud aidie, Bethany, gud aidie...''. Grifė dar kartą patenkinta šyptelėjo ir pradėjo piešti nelygią žemę, o ant jos, kairėje lapo pusėje, žmogų su juodu apsiaustu ir ištiesta lazdele - Voldemortą. Kitoje, dešinėje lapo pusėje Betė nupiešė berniuką, kuris turėjo būti Haris Poteris. Tada mokinukė pridėjo keletą aplinkos detalių, tokių kaip akmenų bei žolių. Viską nuspalvinusi Bethany pasiėmė savo lazdelę ir pabandė priversti piešinį judėti. Tačiau nepasisekė. Tik iš ketvirto karto. ,,Bent tiek gerai ''. Dabar piešinyje galėjai pamatyti du žmones, ištiesusius lazdeles į vienas kitą ( nežinau kaip čia  rašyt :DD ). O su lazdelės pagalba piešinys ėmė judėti ir abu žmonės paleido kerus, tada jie susijungė, sudarydami tarsi kokį skydą ( trumpiau tariant - čia kaip scena iš HP paskutinės dalies ), o tuo metu ant lapo vis atsirandinėjo šviečiantys brūkšneliai - tarsi nuo kerų.

(( Tikiuosi nelabai svarbu, kokią datą plakate parašiau :DD ))
(( Ir tikiuosi supratot, ką ten nupiešiau ))
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 12, 2017, 10:15:48 pm
 Raudonplaukė darbavosi ilgą laiką, nors to nejautė. Buvo gera vėl jausti pieštuką rankoje, jausti galią suteikti gyvybės piešiamiems objektams. Žinoma, tas žodis "gera" yra labai sąlygiškas. Negalėtų teigti, jog skrajoja padebesiais vien dėl to, kad piešia. Tačiau jautėsi mažumėlę geriau nei įprastai. Jautėsi, o tai jau nemažai, palyginti su jos nuolatiniu abejingumu.
 Po maždaug pusvalandžio atsitraukė, kad galėtų kritiškai įvertinti piešinį. Jai visai patiko tai, ką matė. Negalėtų pasakyti, jog darbas yra tobulas, tačiau neblogas - tai tikrai. Esmė ta, kad šį vaizdinį matė kiekvieną naktį. Vis sapnuodavo. Ant juodo popieriaus baltu pieštuku buvo nupiešta, atrodytų, įprasta scena. Pirmame plane stovėjo mergina, dar visai vaikas, su ištiesta burtų lazdele, nukreipta tiesiai į žiūrovą. Jos akys buvo pilnos neapykantos ir nevilties. Už ilgaplaukės buvo sukrauta akmenų krūva, prie jos bus prisišliejusi kita. Kitos kūnas buvo išblyškęs, atrodė, kad net iš piešinio spinduliuoja šaltis. Piešinys atrodė realistiškai, ypač prisiminus, kad jį kūrė depresuota keturiolikmetė.
 Manytumėt, jos vidinių demonų pavaizdavimas palengvis jos kasdienybę? Žinot, kaip sakoma - išsiverk, išsipasakok, išliek savo skausmus ir tau palengvės, akmuo nusiris nuo širdies, kaip sako žiobarai. Nė velnio.
 Nebuvo visiškai patenkinta galutiniu efektu, tačiau žinojo, kad taisymas gali pabloginti jau esamą situaciją. Baltais dažais, tais pačiais, kuriais sukūrė pavadinimą, pridėjo šūkį. "Išmok kovoti su juodąja magija arba MIRK".
 Akį rėžė vieniša pilka juosta, kurioje buvo surašyti faktai. Reikėjo daugiau panašių pilkų detalių, kad bendras plakato vaizdas būtų estetiškas ir jo kompozicija būtų taisyklinga. Priešingoje lapo pusėje priklijavo pilką kvadratą. Virš jo balta spalva užrašė: "Žymūs kovotojai su juodąja magija", patį stačiakampį užpildė labiausiai žinomais aurorais ir kitais burtininkais, prisidėjusiais prie gėrio pasaulyje. Panašią lentelę sukūrė ir grėsmingiausiems visų laikų juodiesiems magams.
 Prisimerkusi pažvelgė į savo darbą. Kažko dar trūko.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Vasario 13, 2017, 10:00:24 am
Citata
Apsigynimas nuo juodosios magijos gyvuoja jau seniai.
Jis reikalingas geriečiams atsikirsti.
Kas čia per faktai??! Gerai, kad bent jau jų neparašiau.Ir išvis, kodėl piešiau lazdelę ant juodo popieriaus? Ką išvis aš čia dirbu? Kiti jau įpusėjo, o aš negaliu niekaip sugalvoti ką daryti. Labiausiai man patinka tas juodas užrašas. Iš faktų nieko gražaus nerandu. Gal parašyti mini rašinėlį?
Mergaitė apvertė pergamentą ir ant kitos pusės pradėjo rašyti. Tik tada, kai nebebuvo galvoje minčių, ji išsitiesė pasižiūrėti į savo darbą.
Citata
Apsigynimas nuo juodosios magijos gyvuoja jau seniai. Maždaug nuo to laiko, kai juodieji magai nusprendė atsiskirti nuo gėrio. Kadangi juodosios magijos burti yra stiprūs, tai jų priešams reikėjo ko nors apsigynimui. Tai buvo pavadinta Apsigynimu Nuo Juodosios Magijos (ANJM). Šio dalyko yra mokoma kai kuriose burtininkų mokyklose.
Na, jau šiek tiek geriau. Tik reikia kaip nors apipavidalinti.
Claudie pačiūrėjo į didelį lapą su užrašu. Tada pažiūrėjo į kitų mokinių darbus ir suprato, kad minti piešti besikaunančius burtininkus į galvą šovė ne tik jai. Šią mintį sugalvoję buvo jau daugybė mokinių. Todėl grifė, nenorėdama jų kopijuoti, šios minties atsisakė. Nebesugalvodama ką piešti, mergaitė ėmė dairytis klasėje. Suolai, langai, vaikai, profesorė, grindys, užuolaidos, piešiniai... Galo viskam nematė, o geros minties dar nebuvo pagavusi. Tada prisiminė, kur dabar jie visi yra.
Hogvartsas. Hogvartsas yra gėrio pilis. Jame yra daugybė burtininkų. O jei... O jei aš nupieščiau Hogvartso mūšį? Gerieji sėdi pilyje, o Mirties Valgytojai juos puola... Tai būtų geras gėrio ir blogio kovos pavyzdys. Taip ir pagarysiu.
Grifė pasiėmė vieną iš knygų. Ją buvo skaičiusi, todėl žinojo, kad ant viršelio buvo nupiešta jos mokykla. Atsargiai, paprastu pieštuku pradėjo piešti kontūrus. Jie atrodė labai dailiai. Claudie nepraleido nei vieno lango, nei durų ar kito išsikišimo. Pilis atrodė kaip tikra. Nuėjusi prie vienos iš dėžių, mergaitė rado spalvotų pieštukų. Nors toks spalvinimo būdas jai nelabai patiko, ji vis vien nunešė juos ant stalo.
Ar aš burtininkė ar ne?-šiek tiek ant savęs pyktelėjo.
-Colorius,-pilis pradėjo spalvintis įprasta spalva.
Pakartojus šį burtažodį dar keletą kartų, buvo maždaug taip, kaip tikrovėje. Bet mergaitė buvo kritiška. Kadangi nelabai buvo įvaldžiusi šį burtažodį, o norėjo skirtingų atspalvių, tai pasiėmė spalvotus pieštukus ir spalvino labai krupščiai ir ilgai. Foną nuspalvino tamsia spalva, aplink raides paliko nedidelį plotelį šviesesnės spalvos. Tada pripiešė šviesos pliūpsnių, kurie rodė burtus. Nupiešusi burtininkus, ji pasitraukė nuo plakato kelis metrus, kad įvertintų situaciją. Pagavojus nusprendė, kad faktai gali viską sukliudyti, todėl atsisėdo ir galvojo, ar dar ką nors keisti ar ne.
Tuo metu, jai atrodė, kad padarė viską, ką tik galėjo. Ji žvelgė į piešinį su džiaugsmu.
Tikiuosi, kad mokytoja mano darbą įvertins ne prasčiau nei aš. Manau turėtų suprasti mintį. Juk tą kartą gėris nugalėjo. Tikiuosi, kad viskas man pavyko gerai.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Charlotte Faun Vasario 15, 2017, 08:19:22 pm
Gerai... Gal pirmiausia paskaitysiu, ką čia rašo apie apsigynimą nuo juodosios magijos. Ar bus blogai, jeigu plakate tai pristatysiu būtent kaip pamoką? - galvojo varnė. Knygoje perskaičiusi ilgą pastraipą apie tai, kas yra apsigynimas nuo juodosios magijos, ji pasiėmė savo rašymo plunksną ir ją pamirkiusi į rašalą tai, kas jos manymu yra svarbiausia, užrašė pergamente:
Citata
Apsigynimas nuo juodosios magijos - jeigu į tai žiūrėtume kaip į pamoką, tuomet tai toks mokomasis dalykas magijos mokyklose, tokiose kaip Hogvartsas ir Ilvermornis, kuriame mokoma, kaip apsiginti nuo juodosios magijos padarų bei burtininkų, kurie ją naudoja. Dar čia išmokstama ir tam tikrų burtažodžių.
Ne, kažkas negerai. Geriau jau nerašysiu apie tai lyg tai būtų tik mokomasis dalykas. O jeigu... Jeigu parašyčiau ir apibendrinimą? - šiek tiek pakeitusi savo mintis, varniukė dar kartelį savo plunksną pamirkė į rašalą ir ant pergamento, kiek žemiau negu baigėsi anksčiau jos parašytas apibūdinimas, parašė:
Citata
O bendrai apsigynimas nuo juodosios magijos ir yra tai, ką sako pats pavadinimas - apsigynimas nuo įvairių juodąją magiją naudojančių burtininkų ir padarų.
Manau, kad taip geriau, - pagalvojo. Savo rašymo pluksną padėjusi ant stalo, ji toliau skaitė tai, kas buvo parašyta knygoje.
O, gal derėrų parašyti, kokie mokytojai Hogvartse seniau dėstė apsigynimą nuo juodosios magijos? - pagalvojo Charlottė, kai pamatė nemažai paryškintų vardų ir pavardžių. Virš jų esantis užrašas skelbė:
MUMS ŽINOMI HOGVARTSO APSIGYNIMO NUO JUODOSIOS MAGIJOS MOKYTOJAI
Deja, mergaitė netrukus pamatė, kad prie mokytojų pavardžių parašyti ir metai, kuriais jie Hogvartse mokė apsigynimo nuo juodosios magijos, ir pastebėjo, kad kai kuriose vietose yra kelių metų tarpai. Ak, greičiausiai kai kurie mokytojai yra nežinomi, - pagalvojo ji. Aj, nieko. Ir taip bus gerai. Svarbu, kad bent jau parašysiu, - taip pagalvojusi, ji savo pergamente skubėdama parašė: HOGVARTSO ANJM MOKYTOJAI.
Aha, o ko dar reikia? - mastė rudaplaukė. Juk trūksta datos, - prisiminusi, ką sakė mokytoja, varnė suprato, kad nežino, kokia tiksliai šiandien diena. Žinojo tik tiek, kad dabar pavasaris, kad artėja egzaminai ir atostogos.
Supratusi, kad tikrai neprisimins, kokia šiandien diena, rudaplaukė iš naujo persiskaitė tai, kas buvo parašyta knygoje, kurią ji buvo pasiėmusi. Jos akys lakstė pageltusiu popieriumi, bet, kad ir kaip gaila būtų, niekur nebuvo parašyta, kokia diena yra ANJM diena.  Tačiau staiga jos akys užkliuvo už mažyčio užrašo, kuris skelbė: ANJM DIENA
Taaaipp! - apsidžiaugusi nusišypsojo. Netrukus perskaitė, kad ANJM diena yra gegužės 12 diena. Ji greitai pamirkė savają plunksną ir pergamente parašė šiuos skaičius: 05 - 12
Na, ko gero, viskas. Nenoriu per daug perkrauti savo plakato, - pagalvojo ji.
Charlottė atsistojo ir greitu žingsniu nuėjo prie piešimo priemonių dėžės. Akimis greitai susirado pakelį flomasterių, didelę dėžutę pieštukų, dar pasiėmė paprastą pieštuką, liniuotę ir trintuką. Pasiėmė ir juodą markerį. Jau tiesė ranką, kad pasiimtų ir žymeklius, bet prisiminė, kad kelis pasiėmė prieš tai. Pamačiusi kelis pakelius, kuriuose buvo balti ir juodi blizgučiai, pasiėmė ir juos. Turbūt viskas. Dabar reikia popieriaus, - taip pagalvojusi, varnė nuėjo link spintos, iš kurios jau buvo pasiėmusi pergamento ir knygą.
Įdomu... Pirmiausia fonas... Pastelinės spalvos - meh, nenoriu. Gal tada... Tamsiai mėlyna ir brondzinė, kaip mano koledžo spalvos? Ne, per daug banalu. Gal tiesiog pasiimsiu paprastą baltą lapą. Pasiėmusi didelį baltą lapą, pasiėmė ir juodą, šviesiai ir tamsiai mėlyną, geltoną, žalią, pilką, sidabrinį ( kuris atrodė kaip sidabras ). Be jų pasiėmė ir dar du mažus baltus lapus. Žinojo, kad jų visų turbūt nepanaudos, bet geriau daugiau, negu mažiau.
Sugrįžusi į savo vietą mergaitė pradėjo galvoti, nuo ko pradėti. Kiti jau įpusėjo, o aš... Dar tik pradedu, - apsidairiusi pagalvojo Charlottė.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 16, 2017, 12:48:37 pm
 -Štai radau,-sušuko Liza sau. Ji paėmė knygą ir nešėsi prie suolo, šį kartą buvo atsargesnė. Ji ramiai, be jokio streso padėjo knygą ant suolo. Nors kiti mokiniai jau buvo įpusėję, Liza visai neskubėjo. Ji atsivertė knygą ir pradėjo ieškoti. Ji vedė su piršteliu tarp žodžių, sakinių, tekstų, bet buvo ne taip lengva išrinkti svarbiausius dalykus. Juk negali nurašyti visos knygos. Jos plakatas buvo tuščias, nes ant jo buvo parašyta tikrai labai nedaug. ,,Bet bent pradžia gera"- guodė save varniukė. Ji vis galvojo ką čia įdomaus parašius. Ji nenorėjo, kad jos darbas butų kaip visų. Bet nebuvo taip lengva, nes juk svarbiausi dalykai išlieka tie patys. Ji atvertė puslapį kuriame buvo didelėmis per visą lapą raidėmis parašyti nedovanotini kerai. Ji pasiėmė rašalo ir plunksną  ir pradėjo rašyti ant savo plakato.
Citata
NEDOVANOTINI KERAI

Avada Kedavra (žudymo užkeikimas)
Crucio (nukryžiavimo kerai)
Imperio (valdymo užkeikimas)
Ji paryškino visus kerus. Bet lapas vis tiek nebuvo labai jau užpildytas. ,,Reikia dar vienos knygos"- atsiduso Liza ir nuėjo atgal prie spintos. Ji  atidarė spintos dureles. Pradėjo kuistis, ji jautėsi kaip kokioje bibliotekoje. Bet nustebo supratusi, kad visas šias knygas jau peržiūrėjo. ,,Reikės pačiai ką nors sugalvoti"- eidama galvojo mergaitė.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Charlotte Faun Vasario 18, 2017, 08:13:27 pm
Charlottė susidėliojo visas savo pasiimtas priemones ant stalo. Hm... Kokios spalvos popierių derėtų naudoti kaip foną? Pamenu, prie spintos galvojau, kad derėtų naudoti baltą popierių, bet gal ne?.. - galvojo ji. Nusprendusi, kad apdeginus jo kraštus jis atrodys gražiausiai, nusišypsojusi paėmė vieną A3 formato baltą popieriaus lapą ir jį padėjo kiek nuošaliau. Ką dar reikėtų pridėti? - mąstė. Supratusi, kad nenori nieko daugiau pridėti prie savo plakato, ji nusijuokė mintyse pati iš savęs. Cha, tiek popieriaus pasiėmiau, o jo net nepanaudosiu. Reikės viską nunešti atgal.
Ilgai nelaukusi variukė ant balto porpieriaus lapo pradėjo rašyti tai, ką buvo seniau užsirašiusi pergamente. Tačiau dabar rašė ne su plunksna, ne. Ji pasiėmė flomasterių pakelį, pradarė jį ir išsirinko jos manymu tinkamiausią spalvą datai užrašyti - raudoną. Gerai, kad seniau piešdavau su flomasteriais. Gal dabar nebus labai sunku. Atkimšusi flomasterio kamštelį, ji lapo kamputyje palikusi šiek tiek vietos, kad būtų galima jį nudeginti, gražiai su flomasteriu parašė tokius skaičius: 05 - 12. Po to mergaitė per lapo vidurį su violetiniu flomasteriu užrašė: ANJM diena
Tada žvilgtelėjo į tai, ką buvo užsirašiusi pergamente. Aha, reikia parašyti, kas per dalykas yra tas ANJM. Flomasterių pakelyje susirado žalią spalvą ir išsiėmė ją. Atkimšusi kamštelį kairiajame lapo kampe, kiek žemiau negu buvo violetinis užrašas, atidžiai nurašė tai, ką buvo pasirašiusi anksčiau. Na, plakatas panašėja į plakatą, - apsidžiaugė ji.
Mergaitė flomasterių pakelyje susirado šviesiai oranžinę spalvą ir ja dešiniajame lapo kampe po pavadinimu užrašė: ANJM mokytojai. Po šiuo užrašu ji, pasiėmusi šviesiai rožinį flomasterį ir pradėjo vardinti:
Citata
Kvirinas Kvirlis
Gilderojus Lokhartas
Remas Lubinas
Rukna Baisioji Akis
Doloresa Ambridž
Severas Sneipas
Mergaitė nusprendė, kad tris paskutines mokytojas, kurias turėjo parašyti, parašys kitokios spalvos flomasteriu - šviesiai mėlynu.
Citata
Gabriella von Sjuard
Firielė Lučiena Pilkoji
Elizabeth Luanna Maier
Baigusi rašyti, ji pažvelgė į lapą. Vaizdas dar nebuvo kažkoks stebuklingas, bet mergaitė pamanė, kad nieko tokio - padarius kelis dalykus plakatas turėtų atrodyti kitaip.
Aha, gerai. Dabar reikia apdeginti lapą, - taip pagalvojusi, ji šyptelėjo. Prisiminė burtažodį, kurį reikia naudoti ugniai užkurti. Ji iš savo apsiausto išsitraukė lazdelę, ją įrėmė į vieną iš lapo kampukų ir tarė:
-Incendio! - laimei, ji buvo protinga, ir ištarė ne taip garsiai ir drąsiai, kaip būtų ištarusi kitokiomis aplinkybėmis - ji pamanė, kad būtų negerai padegti visą klasę. Dideliam mergaitės džiaugsmui, įsižiebė mažytė ugnies kibirkštėlė, ir ji vos vos apdegino viršutinįjį dešinįjį lapo kraštą. Tą patį ji padarė ir su kitais lapo kampais.
Visas darbas atrodė tikrai neblogai, tačiau kažko trūko. Charlottė peržiūrėjo visas savo atsineštas priemones, ir jos akys užkliuvo už juodų ir baltų blizgučių. Aha! - nudžiugo.
Varnė atidarė mažą indelį su baltais blizgučiais ir po nedaug jų užbarstė ant plakato. Tą patį padarė ir su juodais blizgučiais.
Dabar jos plakatas jau tikrai atrodė kaip plaktas - apdeginti kampai suteikė paslaptingumo, o blizgučiai suteikė plakatui mielumo. Charlottė dar kartą persiskaitė savo plakatą, ir įsitikinusi, kad viskas gerai, surinko visus lapus, kurių nepanaudojo, ir kartu su vadovėliu nunešė juos į spintą. Sugrįžusi ji tą patį padarė ir su visais tušinukai, pieštukai, žymekliais, flomasteriais ir pan., tik juos nunešė ne į spintą, o į dėžę, iš kurios juos paėmė.
Kai galutinai sutvarkė  savo darbo vietą, ji patogiai atsisėdo į savo suolą ir ėmė žvilgsniu tyrinėti klasę, laukdama pamokos pabaigos.
Antraštė: Ats: Antra ANJM pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 19, 2017, 08:30:15 pm
 ,,Galiu šitoje vietoje prašyti didesnėmis raidėmis ir plakatas bus baigtas"- atsirėmusi į suolą sušnabždėjo. Bet ji nežinojo ką prašyti. Ji  žinojo, kad jai reikėjo greičiau viską rašyti ir ji viską būtų pabaigusi. Ji galvojo kas galėtų būti  taip svarbu, bet niekas jai į galvą nešovė. Liza pažiūrėjo į savo atsineštą knygą ir pamatė svarbius burtininkus kurie apsigynė nuo juodosios magijos.  Mergaitė labai įdėmiai pradėjo žiūrėti į jas. Ji galvojo, kad reiktų tai nurašyti, bet tada jos darbas bus labai panašus į kitų ir tai bus kopijavimas. Mergaitė pradėjo versti kitus puslapius. ,,Žinau"- sušuko savo mintyse Liza. Ji nubėgo prie spintos pasiimti raudono markerio. Greit jį pagriebė ir grįžo atgal. Pradėjo rašyti labai didelėmis raidėmis. 
Citata
Galingiausias juodosios magijos burtininkas
Tomas Marvolas Ridlis - Valdovas Voldemortas, Tamsos valdovas, tas kurio nevalia minėti
,,Ar reiktų rašyti valdovas?"- paklausė savęs Liza, bet vis tiek parašė valdovas. Gal todėl, kad taip skambėjo geriau, op gal todėl, nes taip geriau? Liza suprato kodėl nieko nebuvo parašyta knygoje, nes niekas nemini Voldemorto vardo, bet tie laikai jau praėjo. Bent varniukė jau tikėjosi. Ji pakėlė plakatą aukščiau ir pažiūrėjo. Liza save pagyrė, nes plakatas buvo tikrai geras. Bet kažkas ne taip. ,,Gal reiktų užlašinti kelis lašus savo kraujo, nes taip atrodytų dar geriau"- bet pažiūrėjusi į savo pirštus atsisakė tos minties.  Ji nuėjo prie dėžės su niekučiais ir išsitraukė pagaliukų, kurie priminė burtų lazdeles. Ji nuėjo prie plakato, sulaužė pagaliukus ir priklijavo juos prie plakato. Plaktas buvo baigtas. Liza užsirašė savo vardą ir nunešė savo darbą profesoriai ant stalo.