Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Ateities būrimas => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Kasiopėja Evers Sausio 04, 2017, 08:24:19 am

Antraštė: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Kasiopėja Evers Sausio 04, 2017, 08:24:19 am
Tai buvo ankstyvas, saulės žaroje skendintis rytas. Paukščiai, pasilikę žiemoti, čirpė savo giesmeles, vienas kitas netyčia užsilikęs lapas virpėjo nuo vėjo pūstelėjimo, o čia, Hogvartse, prie kopetėlių stovėjo profesorė Evers. Pažvelgusi aukštyn ji mikliai užsilipo, užverė liuką iš paskos ir ramiai priėjo prie savo stalo. Paskui ją atskriejusi dėžė tyliai nusileido ant žemės šalia. Neilgai trukus nuskambėjo varpas, o su šiuo atėjo ir tuntas mokinių.
- Labas rytas, - galiausiai ištarė ji, kai klasė užsipildė mokiniais, sutūpusiais ant fotelių ir pufų. - Šiandieną šnekėsime apie graikų ateities būrimą. Tikriausiai visi žinote nors šiek tiek graikų mitologijos. Kas man gali pasakyti, kas gi yra tos moiros?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Nora Umiko Sausio 04, 2017, 10:11:59 am
Rytą, Nora neskubėdama ėjo į pirmąją, ateities būrimo pamoką. Ji mėgavosi tokia nuostabia, saulėta dienos pradžia. Tačiau ramų pasivaikščiojimą netikėtai sudrumstė daugelio trepsinčių kojų garsas. Pakėlusi akis, Nora pamatė pulką mokinių, skubančių link Šiaurinio bokšto. Nejaugi aš vėluoju?  Ji nubėgo ir prisijungė prie to pulko. Vos tik priekyje esantys mokiniai pasiekė liuką, tuoj ir nuskambėjo varpas. Nora šiaip ne taip įlindo pro tą liuką (visi labai stumdėsi) ir iš karto nuskubėjo užsiimti sau pufo. Jai visada patiko sėdėti priekyje - kad gerai matytų ir girdėtų mokytoją. Nors ir Nora buvo viena iš paskutinių, patekusių į klasę, ji dar spėjo užimti vieną laisvą pufą kaip tik pačiame priekyje. Tuomet ji galėjo ramiai išklausyti, ką gi pasakys profesorė Evers.

Moiros? Nora išgirdusi šį žodį, sukluso. Ji prisiminė, kad kaip tik likus kelioms dienoms iki mokslo metų pradžios, kalbėjosi su tėčiu apie graikų mitologiją ir deives. Noros atmintyje iškilo keli prisiminimai - moiros... likimo deivės... likimo siūlas... viena audžia, kita saugo, trečia nukerpa...  Jos galvoje užvirė nuožmi kova - ji galėtų pasakyti savo variantą, o gal jis teisingas? Bet ji nebuvo visiškai tuo įsitikinusi ir mirtinai bijojo apsikvailinti prieš visą klasę. Galiausiai pasiryžusi pakėlė ranką ir išlemeno:
- Galbūt moiros yra likimo deivės? - jos drąsa sulig kiekvienu žodžiu vis mažėjo. - Girdėjau... kaž..kur...
Ir ji nunarinusi galvą, bei jau laukdama atsakymo "neteisingai", atsisėdo. Kodėl aš išvis atsakinėjau?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Sausio 04, 2017, 10:33:18 am
Claudie labai apsidžiaugė. Juk pamoka nevyksta naktį... Taip begalvodama ji užsižiopsojo. Ir šiek tiek išsigando. Tuojau prasidės pamoka! Greitai nudūmė link bokšto. Suspėjo. Greitai užėmė vietą ant pufo. Ir vėl pradėjo žiopsoti. Per tą laiką mokytoja išaiškino temą ir jau viena pirmakursė atsakė. Claudie pagalvojo, ir prisiminė, kad ta mergaitė jai kažkur matyta... Ir iškart suprato, kad ta mergaitė yra protinga. Claudie pakėlė ranką:
-Dar yra sakoma, kad miorų bijo dievai. Moiros pasirodydavo trečią naktį nuo vaiko gimimo, kad nuspręstų vaiko likimą. Šitą aš skaičiau kažkurioje knygoje... Tik neprisimenu kurioje. Jų daug perskaičiau.
Claudie šiek tiek abejojo, bet išdryso.
-Labas, mano vardas Claudie. O kuo tu vardu?- ištiesė ranką mergaitei, kuri atsakinėjo prieš ją.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Skarletė Siuzana Vein Sausio 04, 2017, 10:43:51 am
Kiyomi  lyg išprotėjusi laukė ateities būrimo pamokas, tad vos ji prasidėjo, į kabinetą puooė beveik pirmoji ir atsisėdo į melsvą pufą arčiau mokytojos. Profesorei uždavus klausimą, varnanagė pradėjo mankštinti savo smegenis, nes norėjo įrodyti savo koledžo vadovei, kad jų koledžas gali viską.
-Moiros - mirties ir lemties deivės. Jei neklystu, graikų mitologijoje jos buvo trys: gimimo,  gyvenimo arba kitaip lemties ir mirties deivės. Vos jos tūrėdavo po siūlą, kuriuo ir lemdavo visą žmogaus gyvenimą nuo gimimo iki mirties.  Na, tai gaunasi, kad jos spėdavo kiekvieno žmogaus ateitį, nors beveik visi dievai jų pačių bijodavo,-mergaitė švelniai nusišypsojo ir permąstė ar viską paminėjo, kurioje vietoje suklydo ir panašiai. Myliu šitą pamoką...
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Sausio 04, 2017, 11:27:56 am
   Atbėgusi į pamoką Bethany atsisėdo į vieną iš priekinių pufų ir maloniai pasisveikino su profesore Evers. Prasidėjus pamokai grifiukė įkvėpė daug oro ir šiek tiek kilstelėjo ranką, pasiruošdama pirmoji atsakyti į bet kokį užduotą klausimą. Tačiau ir vėl tas pats. Profesorei prakalbus ir uždavus klausimėlį, Betės žodžiai užstrigo gerklėje. Na, gal jie ir būtų iškritę, jeigu antrakursė būtų stipriai atsikosėjus, tačiau kaip atrodytų? Ilgaplaukė, klausydama kitų mokinių, sakančių tai, ką ji ką tik norėjo pasakyti, išsitraukė pergamento ritinėlį ir vėl ėmė paišalioti save leidžiančią įvairius kerus į priešus. ,,Ha ha, o čia bus ta mergaitė, kuri pirmoji atsakė. Kokius kerus panaudoti? Gal?.. Nors ne, tai per žiauru jai. Tebūnie Petrificus totalus''. Bepašydama visokius žiaurumus mergaitė galvojo, ar tikrai pasirinko tinkamą pusę. Gal vis dėl to jai lemta būti blogiuke?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Dawn Strain Sausio 04, 2017, 12:44:27 pm
Dawn pasisveikino su profesore ir sparčiu žingsniu,kol kiti neužėmė vieno iš minkščiausių pufų,išsitiesė ant raudono.Ji nekantravo kuo greičiau atsėdėti šią pamoką ir eiti į bendrąjį kambarį daryti namų darbų,nes jų buvo susikaupusi visa krūva.Na,norint patekti į kitą kursą reikia turėti geriausius pažymius,tėvai nebūtų labai patenkinti jeigu.. Dawn mintis nutraukė profesorės balsas.Moiros? Dawn susikrimto,ar ji ko gero nieko nepraleido būnant savo mintyse.Moiros..Jų buvo trys?. Mergina pakėlė ranką ir bandė suformuluoti aiškų sakinį ir neprisidaryti gėdos:
-Graikų mitologijoje buvo trys moiros: Kloto,Lachesė ir Atropė.Gaila,bet neprisimenu kuo kiekviena pasižymėjo.Moiros nulemdavo kiekvieno gimusio vaiko gyvenimo kryptį.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Sausio 04, 2017, 12:51:26 pm
Slinkdama koridoriumi ateities būrimo kabineto link, Lisette tyliai niūniavo mėgstamą lopšinę, kurią jai dainuodavo mama. Įėjusi į klasę, rausvaplaukė pasisveikino su profesore Evers, ir patogiai įsitaisė fotelyje. Nors už lango ir siautė pūga, kabinete buvo be galo jauku, o tai kėlė tik teigiamas emocijas. Suskambėjus varpui ir profesorei baigus kalbėti, Lis išklausė kitų mokinių ir galiausiai pati pakėlė ranką:
-Kaip ir minėjo kiti mokiniai, Moiros - tai trys likimo deivės graikų mitologijoje,- šyptelėjo antrakursė ir kiek pamąsčiusi vėl ėmė kalbėti,- Kloto arba "verpėja" audžia gyvenimo giją verpstu, Lachesė ("likimo piešėja") nulemia žmogaus gyvenimą dar prieš jam gimstant, o trečioji - tai Atropė ("nepalenkiamoji") nutraukia gyvenimo giją, nukirpdama ją "bjauriomis žirklėmis", o tada žemėje kažkas miršta,- nuleido ranką Lisette, nusukdama savo mėlynų akių žvilgsnį į už lango siaučiančią pūgą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Ramen Horst Sausio 04, 2017, 01:18:32 pm
Tingiais judesiais ir apsnūdusiomis, šiek tiek putliai pakilusiomis akimis, Ramen džiaugsmingai judėjo link tuoj prasidėti turėsiančios ateities būrimo pamokos. Sulig varpu, grupelė mokinių kartu įslinko į kabinetą, daugelis jų iškart užsiėmė patogiausius pufus pirmose eilėse. Ar man kada nors teks sėdėti klasės priekyje?
Apsidairiusi mergaitė tykiai nutipeno prie arčiausiojo laisvo pufo ir, linktelėjusi profesorės pusėn, prisėdo. Ramen laukė šios pamokos, galbūt net labiausiai iš visų. Mergaitei visad prie širdies buvo metafizinė magijos pusė. Galbūt todėl, nes gyvendama žiobarų pasaulyje vienintelis būdas prisiliesti prie šio, magijos, pasaulio tebuvo galimybė domėtis racionaliu protu nepaaiškinamais, antgamtiniais dalykais.
Švilpė išgirdusi pamokos temą dar labiau nudžiugo. Mat visai neseniai su tėvais lankėsi vienoje iš daugelio tėvų mokslinių ekspedicijų, tačiau ši buvo ypatinga, nes Ramen visad svajojo apsilankyti Graikijoje. Kelionės metu mergaitei teko girdėti nemažai pasakojimų apie graikų mitologiją. Įdomiausi ir labiausiai įtraukiantys pasakojimai buvo pačios Ramen tėčio, mat šis mėgo mažas detales, kurios tarsi pagyvindavo visas mitų istorijas, todėl neleisdavo sau praleisti nė vienos iš jų.
Mergaitė, beklausydama kitų mokinių atsakymų it žirnių beriamų į sieną, eilinį kartą pasijuto mažumėlę esanti nevykėlė. Kai paskutinė mokinė pabaigė sakyti tai, ką buvo pradėjusi, Ramen visus atsakymus tegalėjo papildyti vienu dalyku - moirų, ar kitaip tariant - parkų, romėniškais atitikmenimis, tačiau pamokos tema buvo graikų mitologija, tad nenorėdama pasijusti dar labiau niekam tikusi, nuleido tai negirdomis. Švilpė, šiek tiek nusivylusi savimi, jog nespėjo pasireikšti pamokoje, kurios labiausiai laukė iš visų, tyliai sau pasižadėjo daugiau nesnausti. Mergaitė minkščiau įsitaisė pufe ir laukė kito profesorės klausimo.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Sofija Dykaduonė Sausio 04, 2017, 11:08:11 pm
   Sofija pabudo anksti, tai buvo antrasis jos rytas Hogvartse. Skaisti saulutė  švietė jai pro langą ir mergaitė nusprendė, kad ši diena bus daug geresnė už praėjusią: ji susiras naujų draugų, įdėmiai klausysis mokytojos, atsakys jos užduotus  klausimus ir galbūt net pelnys savo koledžui taškų.
   Mergaitė išlipo iš lovos apsirengė ir išėjo į koridorių. Čia buvo vos keli mokiniai. Sofija nustebo   juk Hogvartse mokosi daugybė mokinių, tačiau prisiminė, kad dar labai anksti ir linksma nustryksėjo koridoriumi. Į klasę ji įėjo ne pirmutinė , ten jau sėdėjo keli mokiniai. Grifiukė nusprendė šiandien būti drąsi todėl susirado vietą pačiame priekyje atsisėdo ir ėmė laukti skambučio. Laukti reikėjo ilgai, mergaitė pabaigė skaityti knygą ir tik tada pradėjo rinktis mokiniai. Netrukus nuskambėjo skambutis, Sofija iškart pažvelgė į mokytoją laukdama klausimo.  Ir štai taip ilgai lauktas klausimas : Kas yra moiros? Kad ir kaip liūdna mergaitė niekaip negalėjo prisiminti kas tai yra, nors galėjo prisiekti, kad šitą pavadinimą ji jau yra girdėjusi. Mergaitė kaip mokėdama suko galvą, tačiau pamatė kaip kita mokinė jau pakėlė ranką. Sofija ją jau pažinojo, ji irgi buvo pirmakursė , jos kartu buvo keliose pamokose. Tačiau Nora Umiko buvo kitokia negu Sofija, ji buvo tikrai protinga, beto atrodė labai miela.  Mergaitė labai norėjo susidraugauti su Nora, tačiau buvo per daug nedrąsi , kad tam pasirįžtų todėl tiesiog tyliai klausėsi kaip mergaitė kalba. Ir štai Norai pasakius kas yra moiros Sofija prisiminė apie jas skaičiusi knygoje. Grifiukė nusivylė savimi, juk ji buvo sau pažadėjusi atsakyti į mokytojos klausimą, o beto į šį ji žinojo atsakymą. Tačiau nebuvo laiko savęs gailėtis, rankas be perstojo kėlė kiti vaikai. Sofija nutarė viską užsirašinėti, galbūt kada nors to prireiks. Mergaitė nedelsdama išsitraukė pergamento ritinėlį ir ėmė rašytis, tačiau labai greitai ši mintis grifiukei pasirodė kvaila, todėl ji ėmė paišyti įvairius niekučius laukdama naujo  profesorės klausimo.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: anomė Sausio 05, 2017, 02:46:27 pm
Queenee šiek tiek apsimiegojusi įėjo į klasę, atsisėdo patogiame fotelyje ir laukė kol susirinks visi mokiniai. Išgirdusi klausimą pirmakursė nudžiugo, nes šiek tiek apie jas žinojo ir iškart pakėlė ranką.
- Man atrodo, kad moiros tai mirties ir likimo deivės. Kažkur skaičiau, kad yra buvo trys ir, kad jos prižiūri visus gyvųjų gyvenimus. Pirmoji - Kloto verpia gyvenimo siūlą. Ji yra pati jauniausia, antroji - Lachesė ji nulemia visą žmogaus gyvenima, o trečioji - Atropė netraukia gyvenimo gijas. Ji yra vyriausia iš moirų.
Daugiau nieko neprisiminusi mergaitė nutilo ir toliau ramiai sėdėjo. Kažkada mokykloje mokėmės... Kodėl negalėjau tada klausytis įdėmiau, juk mums pasakojo tikrai daugiau negu pasakiau aš....
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: BettyEvans Sausio 05, 2017, 06:14:28 pm
    Išaušo ankstyvas žiemos rytas. Kad ir kaip bebūtų keista, pro langą maloniai švietė saulutė. Šiandien Betty'ė atsikėlė puikios nuotaikos. Tikriausiai oras nulemia, kaip aš jausiuosi – nusišypsojo klastuolė. Ji išlipo iš lovos ir nuėjo ruoštis dar vienai nuostabiai dienai.
   Pirmoji pamoka buvo Ateities būrimas. Eidama į klasę mergaitė mąstė apie šią pamoką. Ji pati nežinojo ar tiki, ar ne, kad ateitį galima išburti, bet vis tiek labai troško sudalyvauti pamokoje. Atėjusi pamatė, kad klasėje jau buvo susirinkę nemažai mokinių, bet ji labai nustebo, kai pamatė kas sėdi už profesorės stalo. Juk tai ta pati profesorė, kuri veda Astronomija! Pirmakursė maloniai pasisveikino ir atsisėdo į fotelį. Netrukus profesorė paklausė apie moiras, o kai kurie mokiniai iš karto švystelėjo rankas aukštyn. Išklausiusi kelių mokinių atsakymų Betty'ė pati pakėlė ranką ir prakalbo:
   – Kaip ir kiti bendraklasiai minėjo moiros yra trys likimo ir mirties deivės Graikų mitologijoje. Kloto – jos užduotis verpsti gyvenimo giją, Lachesė – dar negimus žmogui nulemia jo gyvenimą, o Atropė – gyvenimo gijos "nukirpėja". Pridursiu, kad jos turėdavo pasirodyti 3 dienas iš eilės po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį, likimą. Net patys dievai jų bijodavo, nes jos buvo net pačio Dzeuso ir Temidės arba Anankės dukros.
   Nutilusi Betty'ė nusišypsojo ir ėmė mąstyti ar viską teisingai pasakė.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Faun Sausio 07, 2017, 12:04:28 pm
Mergaitė ryte greitu žingsniu ėjo link ateities būrimo klasės prisimerkusi nuo dar ne itin ryškios saulės šviesos. Kaip ir kiekvieną rytą ji ankščiau už kitus atsikėlusi, bet užsiėmusi kita veikla kaip laiškų rašymas ir prisipažinus namų darbų darymas ji įėjo į klasę minutė prieš varpą. Ji apsidairė. Oi kaip man patinka ši klasė. Alisa greitu žingsniu lyg bijodama, kad kas neužimtų jos vietos atsisėdo ant nedidelio geltono minkšto pufo. Mergaitė atsisėdusi ir apžvelgdama klasę, mokytojos stalą, užuolaidas, vaizdą už lango laukė kol suskambės mokyklos varpas ir jos viena mėgstamiausių mokytojų pradės pamoką. Kažkodėl mergaitės laikrodukas rodė, kad varpas jau turėjo skambėti. Tikriausiai neteisingai rodo- pagalvojo mergaitė.
Tą pačią sekundę nuskambėjo varpas ir mokytoja uždavė klausimą. Alisa labai gerai išmanė apie senovės graikus ir greitai pakėlė ranką:
-Moiros yra trys likimo ir mirties deivės. Yra Kloto, Lachesė, Atropė. Jos yra Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Tai tiksliai nenustatyta.
Alisa nulenkė galvą ir iš visų jėgų dar bandė prisiminti kokių skirtingų dalykų deivės jos yra. Viena iš jų lygtais nutraukia gyvenimo giją., bet daugiau nieko neprisiminė. Ji toliau tyliai, ramiai sėdėjo ir klausėsi kitų mokinių atsakymų. Viena mergaitė ką tik pasakė tai, ko ji neprisiminė. O galvojau, kad taip gerai išmanau apie senovės graikus.- pagalvojo Švilpiukė.
 
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Jasmin Berlin Sausio 14, 2017, 02:18:38 pm
Buvo gražus ankstyvas rytas. Sočiai pavalgiusi pusryčius pirmakursė Jasmin traukė į ateities būrimo pamokas. Kiekvienas turi tų dienų, kai nebūna nieko blogo nutikę, bet nuotaikos ir noro kažką daryti nėra. Jasmin šiandien buvo viena iš tų dienų. Vilkdama koja po kojos ji vos prieš prasidedant pamokai įsliūkino į klasę ir dribtelėjo į fotelį. Varniukei patogiai įsitaisius fotelyje, nusprendė kiek apsidairyti. Buvo susirinkę vien tik Jasmin bendraamžiai. Heh, gal susirasiu draugų pagalvojo mergaitė. Dauguma sėdėjo spalvotuose pufikuose, bet netoli stovinčiame fotelyje sėdėjo jau matyta rausvaplaukė klastuolė. Jinai buvo vienintelis matytas žmogus iš visų esančių žmonių klasėje.
Prasidėjus pamokai ir mokytojai paklausus pirmo klausimo, varniukei nespėjus prisimint atsakymo, pasigirdo pirmieji atsakymai, taigi Jasmin jau nebesivargino atsakyti ir tiesiog laukė ką dar mokytoja pasakys.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lydija Argent Sausio 14, 2017, 08:25:57 pm
Profesorei Kasiopėjai Evers uždavus klausimą kas yra Moiros. Lydijos Argent ranka staigiai nėrė į viršų. Prefesorė ją pakvietė.
-Moiros-tai yra trys likimo ir mirties deivės Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vad. Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos. Pagal Hesiodo „Teogoniją“ moiros buvo Niktės dukterys.

Moiros:

Kloto - Ji audžia gyvenimo giją savo verpstu.
Lachesė -Ji nulemia žmogaus gyvenimą dar prieš jam gimstant. Lachesė matuoja gyvenimo giją su lazdele.
Atropė -gyvenimo gijos nutraukėja. Ji parenka mirties pobūdį. Kai ji nukerpa giją su „bjauriomis žirklėmis“, kažkas žemėje miršta.
         Tai pasakiusi Lydija išdidžiai laukė ką pasakys Profesorė. Tačiau profesorė tik pagyrė ją ir toliau tęsė pamoką...
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Ema Filch Sausio 15, 2017, 08:26:45 am
 Ema mėgavosi nuostabiu rytu, paukščių giesmėmis, kai suprato, jog tuoj nuskambės varpas. Ši nuskubėjo link Šiaurinio bokšto. Laimei ji įėjo į klasę su lig varpu ir spėjo užsiimti savo mėgatamiausia vietą.
Pamokos tema buvo Graikų mitologija. Profesorė uždavė ganėtinai lengvą klausimą - kas tos moiros? Emai labai patikdavo Graikų mitologija ir ji puikiai žinojo atsakymą, todėl drąsiai pakėlė ranką ir tarė :
 Ema mėgavosi nuostabiu rytu, paukščių giesmėmis, kai suprato, jog tuoj nuskambės varpas. Ši nuskubėjo link Šiaurinio bokšto. Laimei ji įėjo į klasę su lig varpu ir spėjo užsiimti savo mėgatamiausia vietą.
Pamokos tema buvo Graikų mitologija. Profesorė uždavė ganėtinai lengvą klausimą - kas tos moiros? Emai labai patikdavo Graikų mitologija ir ji puikiai žinojo atsakymą, todėl drąsiai pakėlė ranką ir tarė :
- Moiros, graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vadinamas Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį.
 Ema didžiavosi savimi ir savo atsakymu. Jos veidas tiesiog švietė, mat ir klausimas buvo lengvas ir tema ( Ema buvo perskaičiusi beveik viską apie Graikų mitologiją)
 Ema didžiavosi savimi ir savo atsakymu. Jos veidas tiesiog švietė, mat ir klausimas buvo lengvas, ir tema ( Ema buvo perskaičiusi beveik viską apie Graikų mitologiją)
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Ema Filch Sausio 15, 2017, 08:30:13 am
 Ema mėgavosi nuostabiu rytu, paukščių giesmėmis, kai suprato, jog tuoj nuskambės varpas. Ši nuskubėjo link Šiaurinio bokšto. Laimei ji įėjo į klasę su lig varpu ir spėjo užsiimti savo mėgstamiausia vietą.
Pamokos tema buvo Graikų mitologija. Profesorė uždavė ganėtinai lengvą klausimą - kas tos moiros? Emai labai patikdavo Graikų mitologija ir ji puikiai žinojo atsakymą, todėl drąsiai pakėlė ranką ir tarė :
- Moiros, graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vadinamas Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį.
 Ema didžiavosi savimi ir savo atsakymu. Jos veidas tiesiog švietė, mat ir klausimas buvo lengvas ir tema ( Ema buvo perskaičiusi beveik viską apie Graikų mitologiją)
 
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Grace Baskin Sausio 15, 2017, 10:30:18 pm
Elissa lėtu žingsniu pėdino Šiaurinio bokšto link, siūbuodama nuo vienos kojos ant kitos, ji gailėjosi, kad naktimis pasislėpusi po anklodę ir pasidėjusi žibintą skaitydavo knygas. Su lig varpu mokinių būrys, taip pat ir Elissa užvertė ateities būrimo klasę. Elissa paskubomis užsiėmė geltoną pufą ir jame patogiai įsitaisė. Patrynusi akis ir plačiai nusižiovojus, mergaitė paskendo savo mintyse, kaip ji norėtų gulti į minkštus patalus ir gerai išsimiegoti. Netrukus jos mintis prablaškė mokytojos klausimas apie moiras. Minutę ar dvi patylėjus ir gerai pakrapščius galvą Elissa išlemeno:
-Kiek žinau, moiros tai graikų mitologijoje, likimo ir mirties deivės,- ilgai nelaukus mergaitė prisiminė dar šį tą, - Moirų yra trys, tai Kloto, Lachesė ir Atropė.
Elissa pasididžiuodama iškėlė galvą, vis dėl to, knygų skaitymas naktimis kartais duoda ir gero.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Una Silver Sausio 16, 2017, 01:50:15 pm
Vanesa jau senai domėjisi graikų mitologija, tačiau vis neprisiversdavo savo noro išpildyti. Taigi jai šiandien ši pamoka yra geriausia.
Ji vėlgi truputuką nedrąsiai pakėlė ranką ir atsakė:
- Moiros tai graikų mitologijoje trys likimo ir mirties deivės. Dzeuso ir Temidės dukros. Šios deivės prižiūrėjo kiek  vienos gyvos ar nemirtingos gyvybės gyvenimo siūlą nuo gimimo iki mirties. Moirų bijojo netgi dievai! Moirų vardai yra: Kloto, Lachesė ir Atropė.  Tikriausiai kyla klausimas iš kur Vanesa apie tai žino jei nesidomėjo? Jai tai papasakojo jos mama. Nes Vamesos mama labai domėjosi graikų mitologija taigi ir Vamesai šiek tiek papasakojo. 
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Charlotte Faun Sausio 16, 2017, 02:03:40 pm
Charlottė greitu žingsniu ėjo link Ateities būrimo pamokos kabineto. Ji žinojo, kad nevėluoja, bet vis tiek ėjo greitai - taip eidavo visada. Netrukus ji įėjo į klasę, o tada atsisėdo and vieno iš laisvų minkštų pufų. Tuomet kitame klasės gale pastebėjo savo sesę Alisą. Deja, šioji jos nematė. Mergaitė savo žvilgnį nuo sesers nukreipė į mokytoją ir išklausė jos užduotą klausimą. Hm... Tikrai esu skaičiusi apie moiras. Tik kodėl būtent dabar nepamenu, kas jos iš tiesų yra? Jos arba trys gerosios gimimo deivės, saugančios vaiką nuo piktų dvasių, arba trys mirties ir likimo deivės., - galvojo ji. Varniukė taip norėjo atsakyti į klausimą, kad nusprendė surizikuoti ( ko niekada nedarydavo ) ir pasirinkti antrąjį variantą, nors tiksliai nežinojo, ar jis teisingas. Varniukė paklėlė ranką ir prabilo:
-Moiros yra graikų mitologijos mirties ir likimo deivės. Jų iš viso yra trys - Kloto, Lachesė ir Atropė. Kloto audžia gyvenimo giją savo verpstu, Lachesė nulemia žmogaus gyvenimą dar jam negimus, o Atropė nutraukia gyvenimo giją, yra mirties pobūdžio parinkėja. Sakoma, kad netgi dievai bijodavo moirų. - varniukė nusišypsojo, nes kol kas niekas nepasakė, kad ji klysta. Tuomet tesė savo atsakymą, -Manoma, kad šios trys deivės yra Dzeuso ir Temidės arba Anankės dukros. Kloto yra pati jauniausia iš visų moirų, Lachesė yra, kaip sakoma, "vidurinysis vaikas", o Atropė - pati vyriausia iš trijų moirų.
Charlottė užsimerkė tikėdamasi, kad tuoj kažkas jai paprieštaraus, o mokytoja iš jos koledžo atims kelis taškus už knygų neskaitymą ir neteisingą atsakymą, tačiau nieko panašaus neįvyko. Tai pastebėjusi, mergaitė ko gero labiau džiaugėsi ne dėl to, kad niekas jai nepasakė nieko blogo, nes ji greičiausiai atsakė teisingai, o dėl to, kad ji neapsirinko bandydama rizikuoti. Na, rizikuoti visai smagu, - pagalvojo ji ir šyptelėjo.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Hilda Chevalier Sausio 16, 2017, 07:09:36 pm
Rytas. Hilda nuskubėjo į ateities būrimo pamoką. Tai buvo pati mėgstamiausia jos pamoka. Įėjusi į klasę ji pasisveikino su profesore ir atsisėdo į likusį laisvą fotelį.
Prasidėjo pamoka. Profesorė pasakojo apie graikų ateities būrimą. Hilda Išgirdusi klausimą pakėlė ranką.
- Moiros yra trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūri kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties.
Pirmoji Kloto- Audžia gyvenimo giją savo verpstu.
Antroji Lachesė- Ji nulemia žmogaus gyvenimą prieš jam gimstant. Lachesė matuoja gyvenimo giją su lazdele.
Trečioji Atropė- gyvenimo gijos nutraukėja. Ji parenka mirties pobūdį. Kai ji nukerpa giją žemėje kažkas miršta.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Freya Nyxia Fireblood Sausio 17, 2017, 04:44:21 pm
Freya, vis dar užsimiegojusi, tyliai įsmuko į Ateities būrimo pamoką ir klestelėjo į paskutinį suolą. Skirtingai nei per Transfigūraciją, Nyxa nenorėjo, jog į ją kreiptų dėmesį. Ji nelabai domėjosi (ar tikėjo) galimu ateities numatymu, todėl buvo nusistačiusi prieš šią pamoką. Tačiau, mokytojai pradėjus pamoką, Freya iškart sukluso. "Moiros?.." - nudžiugusi mintyse sušuko Freya. Jau nuo vaikystės besidominčiai graikų mitologija, ji galėjo save laikyti bene eksperte.. "Kloto, Lachesė ir Atropė.. Dzeuso dukros ir likimo bei mirties deivės. " - merginos pasąmonėje iškart suskambėjo balselis. Tačiau Nyxa nespėjo ištarti savo atsakymo - buvo daug greitesnių už ją. Pavarčiusi knygą, mergina atrado įdomios informacijos.
Citata
MOIROS
Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos. Pagal Hesiodo „Teogoniją“ moiros buvo Niktės dukterys.
Niktė arba Nikstė (gr. Νύξ – naktis) – graikų mitologijoje – pirmapradė deivė, nakties personifikacija. Niktės pagimdyti tokie vaikai: Momas („kaltė“), Ponas („sunkus darbas“), Moras („pražūtis“ ar „likimas“), Tanatas („mirtis“), Hipnas („miegas“), hesperidės, kerės, moiros, Nemezidė...
Vėliau, pasitaikius progai, ir Freya nusprendė pasireikšti:
- Pasak vienus šaltinius, Moiros yra Dzeuso dukros. Tačiau pagal kitus jos buvo pirmapradės deivės Niktės dukros. Moiros buvo ne tik graikų mitologijoje. Žinoma, moiromis jas vadino tik graikai, tačiau tokios trys deivės egzistavo ir romėnų kultūroje bei tikėjime - čia jos buvo vadinamos parkomis. Kloto buvo vadinama Nona, arba devintąja, Lachesė - Decima (dešimtąja), na, o Atrope, kuri, kaip ir minėjo bendraklasės, spręsdavo mirties pobūdį, buvo pavadinta tiesiai šviesiai - Morta, arba Mirtimi.
Daugiau pasakoti Freya nepanoro - tik būtų pakartojusi bendraklasių jau pasakytą informaciją. Ji nustebo, išgirdusi dar negirdėtų pasakojimų apie šias tris dievybės, todėl toliau pamokos klausėsi ištempusi ausis. Beklausydama net nepajautė, kaip užrašų knygelės paraštėje pradėjo paišyti tris moiras...
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Sausio 18, 2017, 08:59:43 pm
Anksti ryte nubudusi Klarė nenorėjo valgyti, todėl bėgste bėgo mokytis dalyko, kurio pamokoje dar nė karto neteko lankytis - ateities būrimo. Pasisveikinusi ir radusi laisvą vietą, ji laukė užduoties. Išgirdusi klausimą, suprato, kad bent čia jos pačios žinios bus naudingos, mitologija ji domėjosi jau nuo mažens. Namie turėjo pilną lentyną mitologijos knygų - daugiausia graikų ir romėnų.
- Dzeusui ir jo broliams pasidalinus žemės, vandens ir požemio karalystes, jiems neliko pavaldus žmonių likimas, jo kalvėmis tapo Dzeuso dukros - moiros. Vaizduojamos kaip trys mergelės, jos audė žmogaus likimą. Kloto pradeda verpti siūlą prieš kūdikiui gimstant, Lachesė atmatuoja jo ilgį , o Atropė, laikydama svarstykles ir žirkles, jį nukerpa ir žmogus miršta. Moiros vaizduojamos kaip mergelės ir yra galingesnės už patį Dzeusą.
Didžiuodamasi, jog galėjo atsakyti, Klarė džiaugėsi ir supratusi, kad bus tikrai įdomu klausėsi profesorės ir kitų, laukdama kitos progos pasisakyti.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Reina Devynbalsė Sausio 22, 2017, 07:37:11 pm
Olivia neskubėdama pėdino mokyklos koridoriais į Ateities Būrimo pamoką. Rytas jai buvo sunkus, todėl mergina norėjo bent pasigrožėti sniegu lauke. Oras buvo gražus, ir klastuolė atsiduso, norėdama išeiti už mokyklos ribų. Tačiau ji taip pat žinojo, kad jeigu bus pagauta klaidžiojanti lauke, iš Klastūnyno bus atimti taškai, o to kiti klastuoliai netoleruos. Todėl Olivia vangiai užlipo keliais laipteliais ir pagaliau pasiekė klasę.
Įėjusi į vidų ji išgirdo varpą. Į pamoką atėjo viena paskutiniųjų, kiti mokiniai jau sėdėjo suoluose. Olivia apsižvalgė ir surado vieną laisvą vietą gale prie lango. Sėdėti prie lango jai visada patiko labiausiai, nes tuomet jeigu pamoka virsdavo siaubingai nuobodžiu žodžių ir burtų kamuoliu (o taip būdavo dažnai) ji galėdavo stebėti, kas vyksta lauke. Olivia linktelėjo profesorei, taip pasisveikindama, o tada viena ausimi pradėjo klausytis, ką ji sako. Išgirdusi klausimą apie moiras, klastuolė pakėlė galvą. Ką gi, gal ši pamoka ir nebus tokia nuobodi...
Olivia svarstė, ar kelti ranką. Mitologija buvo vienas mėgstamiausių jos dalykų, tačiau ji nepasižymėjo aktyvumu pamokose ir tam turėjo gerą priežastį - ji bijojo suklysti. Nesvarbu, kiek buvo užtikrinta atsakymu, savo noru klastuolė atsakinėjo ypatingai retai.
Kol Olivia ginčijosi su savo prieštaringomis mintimis, rankas vienas po kito kėlė kiti mokiniai, ir greitai visi buvo pasakę maždaug viską, kas buvo žinoma apie moiras, todėl Olivios problema išsisprendė, ir ji liko tylėti, ramiai stebėdama profesorę. Galbūt ir pasirodė kaip neišmanėlė, bet merginos manymu tai buvo geriau nei kartoti tą pačią informaciją vėl ir vėl, paverčiant tą pamokos dalį į "sugedusio telefono" žaidimą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Iveta Stončiūtė Sausio 22, 2017, 08:29:42 pm
Iveta pirma sėdėjo Ateities burimo klasėje, ir galvojo apie praeities įvykius. Jos mintis nutraukė varpo skambesys, kai visi mokiniai suėjo į klasę. Visi sėdėjo ramiai, tik Iveta viena buvo išsiplaškiusi. Mokitoja uždavė klausyma, nors Iveta buvo išsiblaškiusi ji vistiek sugebėjo pakelti ranka ir atsakyti:
   - Moiros- tai  graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vadinimas Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį.
Tada Iveta nutilo....veta vėl paskendo savo mintyse...
 
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lusy Koper Sausio 25, 2017, 05:01:41 pm
Mergaitė atsisėdo į suolą ir laukė pamokos pradžios.Staiga į klasę atėjo mokytoja.Gabriel buvo gan baili ir rami mergaitė ,bet šioje pamokoje mergaitė jausdavosi jaukiai ir drąsiai.Be to mokytoja jai atrodė miela ir draugiška.O bent jau daugelis mokinių šioje klasėje atrodė gan malonūs ir pozityvūs.Tai mergaitei labai patiko.Vos tik prasidėjus pamokai mergaitės mintys blaškėsi tarsi koks benamis po didžiules New Yourk'o gatves.Kad ir kaip ji stengėsi susikaupti jai vis nepavykdavo.Bet vos tik mokytoja uždavė ji nustojo savo mintis mėtyti po padanges.Tema mergaitei  buvo pati mėgstamiausia.Apie šias būtybes ji labai domisi.Turbūt dar niekur nerasit mergaitės kuri taip domėtųsi Moiromis.
-Mokytoja, aš žinau!-sušuko ji-Daug apie jas skaičiau,-pasigyrė-Moiros-graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vad. Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos,-pasakė ir nutilo.

Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Eva Gargasaitė Sausio 25, 2017, 08:44:08 pm
Eva užsimiegojusi įžengė į klasę. Atsisėdo ir pradėjo kažką murmėti. Ir staiga Profesorius uždavė klausimą. Eva pakėlė ranką ir lėtai, bet protingai atsakė į klausimą:
- Moiros tai  graikų mitologijoje, trys likimo ir mirties deivės, Dzeuso ir Temidės ar Anankės dukros. Jos prižiūrėjo kiekvienos gyvos ir nemirtingos būtybės metaforišką gyvenimo siūlą nuo pat gimimo iki mirties. Jų vadovas ir tėvas – Dzeusas dar vad. Moirijumi. Netgi dievai bijodavo moirų. Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo kryptį. Romėnų mitologijoje moiras atitinka parkos. Pagal Hesiodo „Teogoniją“ moiros buvo Niktės dukterys.
Atsakymas atrodė gana teisingas Eva pamanė. Todėl sau mintyse pasiplojo. Bet ji atrodė tokia pavargusi, kad ją nuvedė pas seselę. Ją paleido sveikti. Taigi Eva nepratesė pilnai pamokos.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Irish wolfhound Sausio 26, 2017, 06:07:33 pm
Kira net pati nustebo supratusi, jog nori į ateities būrimo pamoką. Tad nieko nelaukdama kartu su visais mokiniais sugužėjo į kabinetą. Susirado atokią vietelę ir patogiai įsitaisė. Prasidėjus pamokai profesorė uždavė klausimą į kurį visi pradėjo atsakinėti. Norėjo vienas prieš kitą pasirodyti protingi ir išprusę, o ir profesorės nuvilti niekas nenorėjo. Kira nematė reikalo kelti ranką. Apie moiras ne kažin ką žinojo,  o ir puikuotis savo žiniomis neketino.
Klastuolė žiūrėdama kaip mokiniai vienas paskui kitą atsakinėja pradėjo mąstyti. Kodėl jie visi kartoja tą patį per tapatį tik viską pagražina ir įmantriai pasako? Juk beveik kiekvienas žino kas yra Moiros. Kam kartoti kątik išgirstą atsakymą? Ir iš vis kodėl visi taip nori pasirodyti prieš kitus?
Kirai kilo labai daug klausimų, tačiau atsakymų ji taip ir nesužinojo.
Šalimais sėdėjo Olivija, ji taip pat nuobodžiavo, tad nieko nelaukusi paklausė jos nuomonės.
 - Sveika, Olivija, kaip manai, kodėl visi kartoja tą patį per tą patį bandydami atrodyti protingesni? - sušnibždėjo Kira.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Sausio 26, 2017, 06:31:50 pm
 Žaliaakė vylėsi, kad pagaliau išmoks nors kiek ateities būrimo ir sužinos, kada mirs. Kad tik kuo greičiau. Nebeturėjo jokio noro ar priežasties gyventi. Atėjusi į klasė tikėjosi pamatyti mažą būrelį pažįstamų mokinių, turint omeny nesenus įvykius. Įroniška, tačiau joje sėdėjo visa aibė naujokų ir vos viena kita iš matymo pažįstama mergina. Turėtų turbūt nustebti ar bent jau nuliūsti, kad neturės su kuo pasišnekučiuoti, tačiau... koks skirtumas?
 Klestelėjo į vieną iš pufų, net nepastebėdama ar šalia yra žmonių. Vis tiek nebuvo nieko, kas galėtų ja susirūpinti (ir nuo ko reiktų bėgti ar slėptis), tad abejinga veido išraiška laukė pamokos pradžios. Na, gerai, moiros. Šį bei tą apie jas žinojo, mat vaikystėje domėjosi graikų mitologija, buvo prarijusi nemažai knygų apie ją. Tačiau buvo pernelyg pavargusi kažką sakyti. O ir nieko naujo, kas jau nebūtų buvę pasakyta, negalėjo prisiminti.
 Pagaliau nutarė kažką pasakyti. Be abejo, nesiruošė kartoti to paties tūkstantąjį kartą. Jai rūpėjo kas kita.
 - Profesore, - nedrąsiai prabilo, - ar galėčiau kai ko paklausti apie moiras? - net nesulaukusi atsakymo tęsė toliau, - ar galima kaip nors, hm, priversti Antropę nukirpti gyvybės giją? - viltingai pažvelgė į vadovę.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Kasiopėja Evers Sausio 26, 2017, 06:51:39 pm
Kasiopėja peržvelgė klasę, tada nuleido akis į Dallifrea, menkai šyptelėjo ir vėl akimis grįžo prie klasės.
- Taigi kad visi esate nors šiek tiek teisūs. Moiros išties yra likimo ir mirties deivės. Panele Galdievette, tai įmanoma, bet velniškai sudėtinga. Kad ir kaip ten bebūtų, moiros žinomos ne tik mitologijoje, bet ir ateities būrime. Taigi, Kloto, Lachesė ir Atropė - viena audžia gyvenimo giją, kita ją matuoja, o trečia - nukerpa. Panašus ateities būrimo būdas buvo itin populiarus Renesanse, kuomet žmonės vėl atsigręžė į Antiką. Tiesa, šįsyk niekas negims ir nemirs, bet savo likimą sužinot įmanoma. Būtų puiku jei pasiskirstytumėte po tris, nesvarbu koledžas ar kursas, - minutėlę Kasiopėja palaukė, kol mokiniai susirado bendradarbius. Mostelėjus į dėžę, jos turinys - auksiniai siūlų kamuoliukai ir senos, kiek aprūdijusios žirklės - pasidalino į grupeles. Dabar kiekviena trijulė turėjo po auksinį siūlų kamuoliuką ir žirklių porą.
- Taigi, vieni iš jūsų, tikriausiai tie, kuriems geriau sekasi pinti, turės kažką surišti iš tų siūlų. Antrieji, kadangi Lachesė matuodavo lazdele, matuos savosiomis, jums tereiks naudoti Modum burtažodį. O likusieji jau išmatuotus siūlus turės perkirpti į trečdalius. Tikriausiai jau supratote, kad vienas trečdalis skirtas vienam mokiniui. Kiekvienas siūlo užlinkimas ar nelygumas yra svarbus, nepamirškit to. Dažniausiai pasitaikantys raštai yra pavaizduoti vadovėlyje, ten turėtumėte rasi reikšmes, o jei ne - kvieskit mane. Sėkmės.

((Mažiausiai du postai. Pageidautina trys - keturi. Tie, kurie kviesis mane, prašau, atsiųskit norimą reikšmę į až, bet įsitikinkit, ar niekas daugiau tokios pačios iš knygos neišskaitė. Ačiū.))
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Jasmine Diana Amneta Sausio 26, 2017, 07:02:35 pm
Lorene pro ausis praleidusi teoriją sunerimo. Nors ir nebūtų ko nors atsakiusi, bet naujoji užduotis ją gąsdino. Ji neturėjo draugių. Visiškai. Todėl iš kart suprato, kad užduoties partnerius bus surasti sunku.
-Kodėl aš su niekuo nesusipažinau? Tada bent jau turėčiau su kuo dirbti... Beje, tokių užduočių pasitaikys daugiau... Nieko, pažiūrėsiu kas liks vienas. Prisiklijuosiu prie ko nors.
Nors ir mergaitė save drąsino, jai buvo sunku. Visi po truputį pradėjo rinktis į grupeles, o ji tebesėdėjo viena. Iš nevilties suspaudė rankas į kumščius ir atsisėdo suvaržančia poza. Jai buvo labai sunku.
-Tikiuosi, kad kas nors ateis. Gal kas nors mane pakvies...- Vylėsi mergaitė. Tik nežinia, ar jos norui lemta išsipildyti.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Sausio 26, 2017, 09:03:11 pm
Sužinojusi praktinę užduotį Klarė suskubo prie draugės:
- Claudie, nori su manim į komandą? Aš galiu pinti, man gerai sekasi pinti kasas ir vaikystėj darydavom draugystės apyrankes, neturėtų būti labai sunkeliau.... Kurio darbo norėtum tu?- grifiukė kelioms sekundėms susimastė, apsidairė, ir suprato, jog net nesuvokia kas galėtų būti trečiasis jų grupėje.
- Eii! Gal kas dar norėtų prisijungti prie mudviejų? - Klarė atkreipusi visų dėmesį taip garsiai sušukdama išsyk pasigailėjo ir šiek tiek nuraudo na, bent jau žinau, jog visi išgirdo ji tyliai sukikeno, čiupo auksinį siūlą iš jų grupės dėžės ir laukdama tol, kol grupė galės pradėtį darbą jį įvairiai sukiojo ir žaidė. ši pamoka man labai patinka mastė žiūrėdama pro langą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Sausio 26, 2017, 09:17:33 pm
-Žinoma, Klare. Neįsivaizduoju su kuo kitu dirbčiau,- Claudie nusišypsojo.- Jei tu nori pinti, tai aš galėsiu nukirpti. Kiek bandžiau, matuoti man nesisekė...
Tuo metu Klarė sušuko, klausdama, kas norėtų prisidėti prie mūsų.
-Žinoma, Klare. Dabar niekas neliko neišgirdęs... Kas nors atsiras. Tik reiks šiek tiek palaukti.
Belaukdama Klarė laikė siūlų kamuolį, o Claudie tuo metu pasiėmė žirkles.
-Žirklės, matosi senos ir parūdijusios... Nieko, tai nekliudys darbui. Tik kas bus tas, kuris viską pamatuos? Man labai įdomu. Kažin, ar mes jį pažįstam? O gal lauks nauja pažintis? Ką gi. Viską parodys laikas.
Varnė atsistojo ir perkėlė kūno svorį nuo vienos kojos, ant kitos. Paskui padėjo žirkles ant suolo ir sunėrė rankų pirštus.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: anomė Sausio 26, 2017, 10:01:20 pm
Na to ir betrūko darbas grupėse. Pirmakursė hogvartse neturėjo daug draugų todėl susirasti su kuo atlikti tokias užduotis jai buvo sunku. Queenee atsistojo ir apsidairė. Iš pradžių nematė nei vieno pažįstamo veido, bet kai viena mergaitė garsiai paklausė ar kažkas nori prisijukti švilpiukė iš karto atpažino balsą. Tai buvo viena iš jos draugų - Klarė. O šalia jos buvo ir kita švilpiukės draugė Claudie. Mhh... Gal man prisijungti prie jų? Juk jas abi pažįstu gal būtų visai įdomu... O gal jau atsirado kažkas kitas? Bet kitą vertus nepaklausus nesužinosiu. Pirmakursė lėtai ėjo prie reikiamo stalo. Ji net pati nežinojo kodėl ji neskubėjo. Priėjusi nusišypsojo, pasižiūrėjo į abi drauges ir tarė:
- Labas Klare, labas Claudie. Gal galėčiau prisijungti prie jūsų?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Sausio 27, 2017, 12:12:31 am
- Aišku gali, - besidžiaugdama, jog vienos iš pirmųjų galės pradėti dirbti Klarė atsisėdo ir nieko nelaukdama ėmė megzti iš siūlo įvairiausius raštus.
Stengdamasi veikti intuityviai ilgakasė grifiukė atsisuko į langą ir toliau rankomis mezgė švelniai nuo šviesos švytintį siūlą.
- Queenee, tau teliko matuoti. - pasukdama galvą ir akimis parodydama į Claudie rankose esančias žirkles, kadangi rankos buvo užimtos pynimu tarė Klarė. - Tikiuosi tave tenkins ši užduoties dalis.
Klarė niūniuodama toliau rezgė siūlą, jai patiko kaip muzika ramino ir nukreipė jos dėmesį nuo paties gana monotoniško proceso.
Po kelių minučių siūlas merginos rankose baigėsi, ir rankose ji turėjo ilgą mazgelių, įvarių kasos elementų ir šiaip rezginukų virvelę.
- Mano darbas kol kas baigtas, - tarė Klarė ištiesdama virvelę Queenee, jog ši atmatuotų dalimis.
Klarė įsitaisė patogiau ir laukdama kol galės darbuotis toliau stebėjo ką veikia klasės draugai.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Sausio 27, 2017, 04:14:15 pm
-Queenee, labai džiaugiuosi, kad tu pas mus. Gan greitai pavyko surasti pažįstamą žmogų,- Claudie šyptelėjo.
Laukdama, kol Klarė baigs pinti, varnė laikė žirkles ir jas šiek tiek ,,mankštino". Juk reikėjo pasitreniruoti prieš kirpimą. Po truputį grifės pinama kasa ilgėjo ir atrodė, kad tą darbą mergaitė galėtų dirbti dar ilgai... Bet siūlai pasibaigė. Klarė jau buvo supynusi ilgą kasytę.
-Klare, kaip gražu...- Stebėjosi Amneta.- Norėjau pinti aš, bet dabar supratau, kad taip puikiai supinti negalėčiau.
Šiek tiek pagalvojusi tarė:
-Queenee, išmatuok šį grožį. Gali būti atliksime užduotį greitai ir teisingai. Juk mums visoms reikia taškų koledžams. Ypač tau pačiai. Tavo koledžui dabar nesiseka. Ką gi. Prie darbo,-ragino švilpę.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Freya Nyxia Fireblood Sausio 28, 2017, 10:23:00 pm
Profesorei Evers paskelbus pirmąją užduotį, Freya, net nepajausdama, nepastebimai užvertė akis. "Negaliu pakęsti darbo grupėse... Be to, tiesiog šaunus darbas, Nyx. Ar galėjai būti dar graudesnė? Per šias savaites nesugebėjai susirasti nė vieno draugo. Nuostabu.. Juokas pro ašaras." - pamąstė Nyxa. Apsidairiusi Freya pamatė kelias besiformuojančias grupeles - Klarei užrikus, ar kas nors nori prisidėti prie jos ir Claudie grupelės, Freya jau norėjo stotis, tačiau prie jų gana greit atskubėjo švilpiukė (jei atmintis Freyos neapleidžia - Queenee). Nuoširdžiai nusivylusi Nyxa papurtė galvą, tačiau greit vėl pradėjo dairytis būsimų bendradarbių. Akies krašteliu pamatė drąsią varniukę - Dallifrea. Ši visą pamoką prasėdėjo gana abejinga, o vėliau paklausė gana keisto klausimo.. "Likimo siūlo nukirpimas?.. Ar iš tiesų įmanoma priversti Atropę panaudoti savo žirkles...?" - susimąstė Nyxa. Nors ir suabejojusi, lėtai atsistojusi priėjo prie ketvirtakursės.
- Sveika.. Gal neprieštarautum, jei prisijungčiau? Kerėjimas man sekasi gana gerai, galėčiau išmatuoti pynutes. Žinoma, jei norėsi bendradarbiauti.. - žvelgdama tiesiai į žalias merginos akis, šyptelėdama paklausė Freya.
Juodaplaukė jau spėjo pastebėti, jog Dallifrea šiandien nebuvo geriausios nuotaikos. Gal jai pavyks šią prakalbinti..?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: anomė Sausio 30, 2017, 05:15:48 pm
- Puiku. Aš kaip tik labai norėjau matuoti,- išsišiepusi ir labai patenkinta tuo ką turės daryti tarė Queenee.
Mergaitė atsisėdo šalia draugų ir žiūrėjo kaip Klarė pynė siųlus. Reins žiūrėjo neatitraukdama akių.
- Kaip tau išeina taip gražiai pinti? Na gerai, kad pyni tu, nes bent jau aš taip gražiai tikrai nesugebėčiau,- negalėdama atsižiūrėti tarė Queenee.
Kai draugė baigė švilpiukė labai susikaupė ir pradėjo. Mergaitė neskubėjo, bet pabaigė gan greitai. Bent jau jai taip atrodė.
- Na savo darbą aš irgi jau pabaigiau. Manau, kad išėjo visai neblogai. Dabar, Claudie, tavo eilė.
Pirmakursė apsidairė, apžiūrėjo visą kabinetą ir pridūrė:
- Na galim visai neskubėti, nes reikia padaryti gerai. Beja kol kas esam vienos iš pirmųjų...
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Maja Vijana Sausio 30, 2017, 07:13:55 pm
Maja nelabai džiaugėsi kad pamoka vyksta anksti ryte. Suskambėjo skambutis ir prasidėjo pamoka. Maja su visais mokiniais pasisveikino su Profesorę. Maja dar buvo apsimiegojusi ir nelabai klausėsi ką kalbėjo Profesorė, ji išgirdo tik žodi Moiros. Ji prisiminė kad skaitė kažkur apie tai. Truputi pagalvojo kaip galėtu pasakyti. Ir Maja pakėlė ranka. Pradėjo pasakoti:
 - Moiros yra graikų mitoligją, mmm.. tai trys likimo ir mirties deivės. Kiek žinau kad dievai bijodavo moirų nežinau kodėl bijojo... Moiros turėdavo pasirodyti tris naktis po vaiko gimimo, kad nulemtų jo gyvenimo likimą. Kažka dar atsimenu kad moiros atitinka romėnų mitologijoje.
Maja prisėdo atgal, ir klausėsi ką kiti žinojo.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Sausio 30, 2017, 07:25:08 pm
Pamačiusi atmatuotas Queenee vietas, Claudie nudžiugo. Pagaliau ir ji galės prisidėti prie darbo. Nors ir žirklės buvo senos, buvo sunku kirpti, bet mergaitė darbą atliko kokybiškai. Išėjo labai gražiai. Kiekviena mergaitė savo darbą atliko gerai.
-Nagi, užduoties pirmą dalį jau atlikom. Gal galit priminti, kokia yra antroji? Aš neišgirdau,-paklausė draugių varnė.
Laukdama atsakymo, ji pasiėmė vieną iš trijų kasytės gabaliukų ir jį gerai apžiūrėjo. Jis jai labai patiko. Padėjusi jį atgal ant stalo pažvelgė į drauges.
-Kodėl jos į mane žiūri? Lygtais darbą atlikau gerai. Negi jos supyko, kad aš paklausiau? O gal man vaidenasi, kad jos taip įtartinai žiūri?
Claudie pasitaisė ant akių užkritusią plaukų sruogą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Sausio 30, 2017, 09:23:40 pm
   Kai Betei pabodo piešti ji nusprendė idėmiau pasiklausyti kitų mokinių atsakymų. ,,Ir iš kur jie viską žino? Esu įsitikinus, kad mes šito dar nesimokėm. Nenormalūs knygų graužikai''. Pasipiktinus dvylikametė rankomis pasirėmė galvą ir pradėjo laukti praktinės šios pamokos dalies.
   O ji neužilgo ir atėjo. Bethany tyliai sucypė iš džiaugsmo ir pradėjo dairytis partnerių. ,,Kas ten tokia? O tos irgi nepažįstu... Čia pirmakursė kažkokia... Čia irgi... Ten antrakursė... O, Lisettė! Ir Dallifrea! Metass atlikti užduotįį''. Grifė atsikvėpė ir atsistojo, o tada nužingsniavo link fotelio.
   - Labas, Lis. Nori dirbti kartu? Ir dar Dallifrea galėtumėm pasikviest, nes kitų mokinių aš nelabai pažįstu, o Andromedos kažkaip nesimato... Ką manai?
   Nesulaukusi atsakymo antrakursė nutipeno prie Dallifrėjos ir kiek bailiau išbėrė:
   - Hmm, labas. Nori dirbti kartu su Lisette ir manim?
   Neturėdama ką daugiau pasakyti rudaplaukė prikando lūpą ir liko stovėti kaip kvailelė.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Klarė Konė Karter Sausio 30, 2017, 10:02:46 pm
Klarė užsikėlė koją ant kojos ir išpyškino Claudie:
- Reikia pasidalinti virvelę, kiekvienai po vieną atkirptą dalį. Turime jas išanalizuoti pagal reikšmes knygoje.
Klarė džiaugėsi, tuo, kad klausėsi profesorės žodžių, nusišypsojo draugei ir švelniai stumtelėjo pamačiusi, jog ši ir vėl žiopso į šoną.
- Claudie, susikaupk.
Grifė nusičiupo sau arčiausiai esantį pynės gabalą. Ir atsivertė knygą.
Pynės pradžioje buvo trys įstriži mazgai, Klarė susiradusi reikšmę knygoje, išsitraukė ritinėlį pergamento ir garsiai skaitydama persirašė:
- Kiekvienas pynėje esantis ženklas simbolizuoja penkis gyvenimo metus. Taigi trys istriži mazgai simbolizuoja dideles permainas ties maždaug penktais, dešimtais ir penkioliktais merginos gyvenimo metais.
...penktaisiais mus paliko tėtis, dešimtaisiais gavau katę, o sulaukusi penkiolikos pagaliau buvau išleista į Hogvartsą, nors ir pavėluotai...
Žaliaakė rašė toliau:
" Ties dvidešimtais ir dvidešimt penkeriais seka dvi gražios kilpos, jos praneša apie artimo ryšio suradimą. Ties trisdešimčia, ir vėl mazgas, tačiau šiek tiek laisvesnis, neužbaigtas. Manau, tai taip pat permainos, tačiau galbūt jos ne tokios svarbios, ar ne galutinės, kaip ir ne iki galo užveržtas mazgas. Nuo trisdešimt penkių iki penkiasdešimt penkių seka gražios pynės, kaip kasoje, tai pranašauja apie ramų ir taikų, be jokių likimo posūkių gyvenimą. Ties šešiasdešimčia dar viena kilpa, ties šešiasdešimt penkiais ir septynesdešimčia - vėl dailios pynės. Ties septynesdešimt penkiais, vėl mazgas, o štai ir aštuonesdešimt... "
Nagi, pažiūrėkim į knygą...
- Ašuonesdešimties aš mirsiu. - Iškvėpdama orą tarė Klarė.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Sausio 30, 2017, 10:44:00 pm
Pamokos laikas vis bėgo, o mokiniai atsakinėjo į tą patį klausimą, pateikdami vienodus atsakymus. Atrodė, kad pamoka taip ir prabėgs rausvaplaukei stebint už lango šokančias snaiges, bet, laimei (nors gal ir ne visai), pasigirdo profesorės balsas, pranešantis apie naują užduotį. Darbas grupėmis,- pavartė akis Lisette. Apžvelgusi klasę savo mėlynomis akimis, rausvaplaukė nematė pažįstamų veidų iki tol, kol prie jos priėjo gerai pažįstama grifiukė.
-Sveika!- plačiai šyptelėjo antrakursė šalia stovinčiai Bethany,- su malonumu dirbčiau kartu,- užsikišo rausvą sruogą už ausies ir nusekė paskui grifų gūžtos atstovę Dallifrėjos suolo link.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Sausio 30, 2017, 11:19:56 pm
 Iš gilaus susimąstymo Dallifrėją prikėlė kažkoks balsas. Atsipeikėjusi prie savęs pastebėjo varnanagę. Negirdėjo, ką šioji sakė, tačiau sprendžiant iš jos veido išraiškos, kažko klausė. Kadangi profesorė paskyrė darbą grupėse, šioji, matyt, siūlė dirbti kartu. Dalli jau žiojosi atsakyti, tačiau prie jos kaip tik priėjo grifė. Lyg ir pažįstama, rodės, gal net darbą kokį bus kartu dariusios, bet varnė niekaip negalėjo prisiminti jos vardo. Jai buvo nejauku, net jei pastaruoju metu jautėsi nekaip, vis viena nelabai gražu pamiršti žmonių vardus. Atsiduso. Ką gi, žymiai geriau dirbt su žmogumi, kurį pažįsti. Pažvelgusi varnei į akis išlemeno.
 - Ee, atleisk, tačiau turbūt dirbsiu su... - susiraukė, stengdamasi prisiminti vardą. - su Bethany. - išpūtė akis, mat nesitikėjo, kad prisimins.
 Prie grifės jau spėjo prieiti kita, klastuolė. Liūdnai šyptelėjusi abiems, žaliaakė linktelėjo.
 - Žinoma, galim dirbti. - nelabai žinojo, ką reikėtų sakyti toliau, kad palaikytų pokalbį. - Eee, tai, mm, kuri norit pinti? Ee, ta prasme, man tas pats, tai, ee, rinkitės, ką norit daryti. - nerišliai išlemeno ir nudelbė žvilgsnį, pasislinko į patį šoną, padarydama vietos atsisėsti merginoms.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Freya Nyxia Fireblood Sausio 31, 2017, 09:11:20 pm
 - Ee, atleisk, tačiau turbūt dirbsiu su... su Bethany. - išgirdusi iš Dallifrėjos neigiamą atsakymą, Freyos akys tuoj pat pakeitė spalvą.
Dabar jau ryškiai violetinėmis akimis Freya nieko nesakiusi staigiu judesiu nusisuko nuo ketvirtakursės ir sugniaužusi kumščius nužingsniavo iki savo suolo. Sugriežusi dantimis Nyxa klestelėjo į nepatogią kėdę. "Žinoma. Kur gi matyta, ketvirtakursė priimtų pirmakursę dirbti kartu. Kodėl dar kažko tikėjausi? Beviltiška. Aš beviltiška. Kam aš čia išvis esu?" - prunkštelėjusi Nyxa piktai suraukė antakius. "Freya, tu paskutinė kvailė. Kodėl tau tiesiog visko nepalikus likimo valiai..? Prakeikta ironija.".
Apsidairiusi po klasę Freya dar labiau savimi nusivylė - aplink jau formavosi kelios grupelės, o ji, žinoma, sėdėjo viena. Nuostabu. Užsidengusi rankomis veidą, užsimerkė. Po kelių akimirkų pakėlusi galvą nusprendė griebtis iniciatyvos. "Jei niekas nenorės burti grupelės, darysiu visus prakeitus darbus pati.." - mintyse nuskambėjo pagiežos kupinas pačios vardas.
- Ei, gal kas nors nori dirbti kartu?! - garsiai sušuko Freya.
Atsilošusią kėdėje ir pradėjusią dairytis varnanagę užplūdo visą gyvenimą ją lydintis nepritapimo jausmas. Ji tikėjosi, kad bent čia, šioje tariamai magiškai draugiškoje ir bendradarbiaujančioje mokykloje, šis pojūtis išnyks. Mestelėjusi žvilgsnį Dallifrėjos ir jos grupelės link, Nyxa suprato, jog ji visada liks nuošaly. Visada. Nieko naujo..
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 01, 2017, 05:22:15 pm
- Aš norėčiau,-greitai sušuko Liza Freyai kuri dabar laukė atsakymo. Lizos niekas nepriima į grupes tikriausiai todėl, nes ji pirmakursė. Ne visi nori dirbti su pirmakurse, nes visi mano, kad ji nieko nežino ir, kad jai reikės pagalbos ar panašiai. ,,Visi mano, kad jei esi jaunesnis tai nieko nesugebi" - pagalvojo Liza. Ji prisiminė kaip jos draugai iš žiobarų pasaulio taip pat palikdavo ją nuošaly, bet Liza apsižvalgė ir suprato, kad dabar ji kitame pasaulyje apie kurį jos ,,draugai" nenumano ir, kad viską čia galima pradėti iš naujo. Susirasti naujų draugų, pomėgių ir visko ko  tik tu nori. ,.Dabar viskas gali pasikeisti"- sušuko savo galvoje varniukė. Liza nusičiaudėjo ir visos jos mintys išgaravo. Tik viena pasiliko, kad dabar ji gali susirasti tikrų draugų kurie norės būti su ja kartu.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Vasario 01, 2017, 06:14:49 pm
Išgirdusi grifės atsakymą, Claudie pasiėmė pynelės gabaliuką. Jis kažkodėl norėjo išsipinti, bet varnė nekreipdama į tai dėmesio, atsivertė vadovėlį ir pradėjo skaityti aprašymą.
Citata
Kiekvienas pynėje simbolizuojantis ženklas reikškia penkis gyvenimo metus.
Paskaičiusi tolimesnį aprašymą ji pradėjo skaičiuoti:
-Šitas pynimas laisvas, vadinasi, man būnat penkių metų nieko nenutiko. Sekantis tvirtesnis, vadinasi gavau laišką iš Hogvartso,-murmėjo panosėje Claudie.
-Sekantis taip arti, kad net vos ne lipa ant prieš tai buvusio. Gal įvykis įvyks anksčiau nei 15? Mazgelis labai kietas, vadinasi bus didelis pokytis. Tik įdomu koks. O kas čia dabar? Mazgeliai atsileidžia. Juos laiko tik tas ,,nekantraujantis". Trys mazgeliai, o paskui viskas išsileido. Gal geriau paklausiu mokytojos. Ji geriau žinos.
Claudie atsikėlė nuo kėdės, žengė keletą žingsnių ir sukniubo. Jos galva skaudžiai trenkėsi į gretimą suolo kampą.
O gal... O gal tas nelemtas mazgelis rodė mergaitės mirtį?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Freya Nyxia Fireblood Vasario 01, 2017, 08:35:48 pm
- Aš norėčiau! - iš klasės vidurio pasigirdo balsas.
Jei atmintis Freyos neapgauna, varniukės vardas buvo Liza. Liza.. Mirtukė? Mertutė? Merdutė! Keista pavardė. Na, žinoma, Fireblood taip pat nepavadinsi įprasta žiobarų pavarde..
- Prisijunk! - šūktelėjo Nyxa raudonplaukei ir atitraukė šalia buvusią kėdę, kad ši galėtų prisėsti. - Dabar mums reikia tik vieno žmogaus. Reikia dar kažką prisikviesti...
Freya papurčiusi galvą pamatė, jog viena grupelė knygoje jau ieško atsakymų.. Hah, turbūt darbas einasi daug lengviau, kai jau turi pažįstamų. Nyxa nesuprato, kodėl visi tokie užsisklendę savo draugų grupelėse - juk Hogvarste visi turėtų bendrauti su naujais žmonėmis, asmenybėmis, kaskart susirasti naujų draugų.. Dėl šios burtininkų ir raganų savybės Freyą Hogvartsas pradėjo nelabai traukti...
- Ei, dar kažkas?! Mums reikia dar vieno žmogaus! - dar kartą, visiškai nejausdama gėdos jausmo, sušuko Freya. - Nagi, jei neatsiras žmonių, pradėsim ir dviese... - atsisukusi į Lizą atsiduso Nyxa.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Dawn Strain Vasario 02, 2017, 04:46:31 pm
Dawn nugara nubėgo šiurpas vos išgirdus sakinį "darbas grupėmis". Tai reiškė,jog ji dabar turės susirasti su kuo dirbti. Mergina šioje mokykloje mokosi tik pirmus metus ir nepažįsta daug žmonių. Ji neketino draugų ieškoti, nes nuo pat gimimo buvo kaip sakoma "vienišė", bet išgirdusi užduotį ji negalėjo sėdėti ir laukti, kol prie jos kas nors prieis ir pasiūlys dirbti kartu, tad turėjo imtis veiksmų. Dawn apsižvalgė po klasę ir žiūrėjo, kaip būrėsi grupelės.Viena...Dvi..- mergina mintyse skaičiavo grupeles ir vis laukė tos tinkamos progos. Staiga ji išgirdo kvietimą prisijungti prie kažkieno grupelės. Aišku, mergina greitai atsisuko ir pamatė dvi jai kažkur matytas merginas.Ak taip...Taigi jos iš mano koledžo!. Dawn gal ir prasilenkdavo su bendraamžėm kažkur koridoriuose, bet niekaip nesuprato, kodėl jų neužkalbino. Mergina giliai įkvėpė, atsistojo iš savo suolo ir nuėjo prie merginų.
-Sveikos...Girdėjau, trūksta dar vieno žmogaus jūsų grupelėje. Nesupyksit, jeigu prisijungsiu?- nusišypsojo Dawn.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: anomė Vasario 02, 2017, 07:41:47 pm
Queenee pamačiusi, kad Claudie suitrenkė galvą nubėgo jai padėti.
- Ar stipriai trenkeisi? Turbūt skaudėjo...- padėdama draugei atsistoti klausinėjo švilpiukė. Padėjusi atsistoti mergaitė pamanė, kad Claudie gali ir pati nueiti paklausti mokytojos dėl tų mazgelių taigi grįžo atgal prie stalo. Paėmusi savo virvelės gabaliuką ji atsivertė vadovėlį. Viską perskaičiusi ėmėsi darbo. Na čia pirmas labai tvirtas mazgelis. Turbūt tai diena kai pradėjau lankyti aktorių mokyklą. Antras mazgelis turbūt žymi mano paskutinijį vaidmenį. Juk tai mano mėgstamiausias vaidmuo. Tada keletas paprastū, vienodų mazgelių. Tada eina vienas gan keistas mazgas. Turbūt kažkas skarbaus nutiks kai man bus 25... Tada eina dar pora mazgelių, keistų ir visai paprastų, kurie žymi mano gyvenimo įvykius. Ir galiausiai pakutinis mazgelis... Taigi gyvensiu apie 80 metų.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Monica Lilly Moonlight Vasario 05, 2017, 10:13:06 am
Monika įėjo į klasę, ir pasisveikinus su mokytoja, kuri atrodė labai maloni, susirado patogų pufą netoli lango. Vos nuskambėjo skambutis, profesorė uždavė klausimą apie moiras. Juk tai mano sritis! Aš žinau atsakymą! Monika pakėlė ranką ir pabandė atsakyti:
- Moiros - tai gyvenimo, likimo ir mirties deivės, globėjos. Jos nuaudžia, prižiūri, ir, kai reikia, nukerpa likimo siūlą. Moirų vardų neprisimenu, bet tikrai žinau, kad jos buvo trys ir kiekviena atsakė už, na, skirtingus žmogaus gyvenimo tarpsnius.
Mergaitė nuleido galvą ir, perkračius savo žodžius, suprato kad atsakė teisingai. Monika dievino mitologiją, turėjo krūvas knygų apie ją. Beliko sulaukti mokytojos žodžio apie jos greitą atsakymą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Vasario 09, 2017, 08:29:24 pm
   Bethany nusišypsojo:
   - Gerai, kad abi sutinkat. Tai... dabar mums reikės pasiskirstyti ką kuri darys. - grifiukė atsikvėpė ir šyptelėjo, kadangi pasijautė kaip lyderė. - Aš visai norėčiau perkirpti siūlus, kadangi pinti nemoku, o kerai... gali nesuveikti. Nors galiu pabandyti. Tad aš arba perkirpsiu siūlus, arba panaudosiu burtažodį. ,,Nors aišku, labiau norėčiau naudotis žirklėmis, ne lazdele'' Okey? Tai, einu atnešti tą... to, ko reikia.
   Betė greit nubėgo prie dežės su įrankiais ir išsitraukė senas, surūdijusias ir kiek didokas žirkles bei gražų auksinį siūlų kamuolį. Grįžusi antrakursė klestelėjo šalia Dallifrėjos.
   - Tai ką daryti pirmiausia? - mergaitė kiek susigūžė ir tyliau prakalbo. - Praleidau šiek tiek profesorės žodžių. Tikiuosi, jūs ne, nes tada reiks klausti panelės Evers, o aš nelabai noriu...
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Vasario 09, 2017, 10:21:13 pm
-Na, aš galėčiau siūlus pinti. Juk visada pindavau savo ir draugių plaukus, bei kartais arklių karčius,- nusišypsojo Lisette,- Dalli, galbūt tu galėtum naudoti kerus, juk visgi esi vyriausia iš mūsų, o ir burtų lazdelę valdai geriausiai,- nusijuokė ir prisitraukusi vieną kėdę šalia Dallifrėjos suolo atsisėdo šalia.
-Aš turėsiu kažką supinti iš šių siūlų,- ranka parodė į Bethany atneštus siūlus,- Dalli naudos burtažodį, kuriuo išmatuos mano supintos juostelės ilgį, o tau reikės sukarpyti į tris dalis,- atsakė antrakursė į grifės užduotą klausimą ir užsikišo rausvą sruogą už ausies,- na, bent jau aš taip supratau,- pridūrė ir išsitraukusi iš kuprinės vadovėlį atsivertė puslapį, kuriame buvo pavaizduoti dažniausiai pasitaikantys pynimo raštai.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 10, 2017, 07:37:41 pm
 Varnanagė gūžtelėjo pečiais. Jai buvo visiškai vienodai, ką teks daryti. Geriausia, visai nieko nedarytų, nekištų nosies iš savo antklodės, tačiau gyvenimas nesibaigia vienu skaudžiu išgyvenimu. Nors galėtų. Na, matuoti, tai matuoti. Nebuvo įsitikinusi dėl burtų lazdelės valdymo įgūdžių, tačiau turėjo pripažinti, kad bent jau teoriškai, jai turėtų tai sektis geriau nei jaunesnioms mergaitėms.
 - Gerai, tada aš išmatuosiu, - linktelėjo, nė nebandydama pasirodyti linksma ar laiminga.
 Gal savo abejingumu gadino nuotaiką kitiems, tačiau koks skirtumas; buvo iš tų žmonių, kurie, atsikėlę ne ta koja, turi apkartinti dieną visiems aplinkiniams. O taip jau gavosi, kad šiuo metu laiminga būti negalėjo, tad džiaukitės, kad gadina kitiems tik nuotaiką, o ne gyvenimą.
 - Lisette, - kreipėsi į klastuolę, - pradėk pinti, o kai baigsi, išmatuosiu. - neprisiminė burtažodžio, skirto matavimui ir ar apskritai profesorė tokį buvo minėjusi, tad irgi palinko virš vadovėlio.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Claudie Amneta Vasario 12, 2017, 03:05:45 pm
-Ačiū, Queenee. Vis kažkaip pasidaro silpna,-mergaitė ranka prisilietė prie galvos.
Mokinė palenkgva ėjo prie profesorės stalo. Jai dar nebuvo aiški pynelių išsipynimo priežastis.
Kas tiems mazgeliams nutiko? Gal įsivėlė klaida? Nereikėjo man taip išsigąsti, dabar galvą skauda. Paskutinu metu pasidaro silpna. Gal reiktų nueiti pas seselę? Tuoj paaiškės ar mano būkštavimai pasiteisino. Profesorė Evers turėtų šį dalyką daug geriau išmanyti už mane.
Priėjusi prie profesorės Claudie tarė:
-Profesore, aš išsiaiškinau pirmus mazgelius ir jie atitiko. Bet nebesuprantu, kaip likusieji išsileido. Manau, kad Klarė viską supynė gerai. Kitų nesugebėjau įsiminti. Be to, kai mazgeliai išsileido, man pasidarė silpna. Ar galite man visa tai paaiškinti?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Lisette la Claire Vasario 12, 2017, 05:56:29 pm
Lisette apsidžiaugė, kad visos trys mergaitės draugiškai pasiskirstė darbais. Rausvaplaukė kiek pasuko galvą Dallifrėjos link, kai pastaroji ištarė klastuolės vardą. Antrakursė linktelėjo ir įbedė žvilgsnį į vadovėlį. Pynimo būdų vadovėlyje buvo gan nemažai, tačiau Lisette pasirinko tą, kuris atrodė jai panašiausias į seniau taip mėgtą "žuvies uodegą". Rausvaplaukė atsikirpo šešis rankos ilgio siūlus ir ėmė juos pinti. Perkeldama siūlus iš vienos vietos į kitą, rausvaplaukė plačiai šypsojosi. Ji prisiminė, kaip pindavo plaukus draugėms ir žirgams. Ko gero, pašaliniams mergaitė atrodė be galo keistai, tačiau jai tai nerūpėjo. Baigdama pinti siūlus, rausvaplaukė užrišo mazgą ir padavė juostelę Dallifėjai.
-Kaip manai, ar užteks vienos?- paklausė varnės.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Tracee Korrine Shillady Vasario 13, 2017, 11:39:04 am
Tracee pamokos pradžioje snaudė. Ne tai, kad snaudė, bet tinginiavo ir ignoravo aplinką. Ji pro akis praleido pamokos pradžią ir tik išgirdusi užduotį prakuto. Jos akys buvo apsiblausiusios o veidas atrodė liūdnas, nors iš tikro jai širdyje buvo neutrali nuotaika. Ji atsisėdo šalia sesių Faun.
-Sveika, Alisa, sveika Charlotte. Gal galėčiau būti kartu?- paklausė Varnanagė,
Išgirdusi atsakymą ji nusišypsojo ir iš karto diena prašviesėjo. 2 pirmakursės varnanagės ir antrakursė Švilpė manau bus gera grupelė- pagalvojo Tracee Alethea. Jos pradėjo skirstytis pareigas. Tracee troško karpyti siūlus. Ji nenorėjo prisiimti labai didelių darbų, kad nesugadintų jų darbo, bet išgirdusi, kad viena iš jos grupiokių irgi nori ji geriau pasisiūlė surišti kažką iš tų siūlų. Ji prisitraukė auksinius siūlus link savęs ir galvojo kaip pradėti darbą.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Charlotte Faun Vasario 13, 2017, 04:37:50 pm
O, įdomu... Kažin, su kuo galėčiau atlikti šį darbą? - taip pagalvojusi, varniukė akimis klasėje susidaro savo sesę Alisą. Varnei priėjus prie jos, šioji, atrodė, be jokių Charlottės žodžių suprato, jog jos dirbs kartu. Rudaplaukė prisėdo prie savo vyresniosios sesutės, ir po kelių akimirkų tylos paklausė:
-Gerai, mes dviese. Trūksta dar vieno žmogaus, ką darysime? - sulig šiais žodžiais, prie jų priėjo viena pirmakursė, kurią Charlottė jau buvo mačiusi Varno Nago bendrajame kambaryje. Šioji paklausė, ar galėtų prisijungti prie sesučių. Alisa ir Charlottė apsikeitė vienodais klausiančiais žvilgsniais, ir, viena kitai palinksėjusios galva, pasakė, kad ji gali prie jų prisijungti.
Minutėlę tarp mergaičių stojo tyla. Matyt, visos galvojo, kokius darbus norėtų atlikti. Giliai širdyje varniukė bijojo, kad, kad ir ką prisiimtų daryti, vis tiek viską sugadins.
Ji labai apsidžiaugė, kai naujoji jų draugė pasisiūlė pinti siūlus, nes pati labai nenorėjo to daryti, mat jai niekada nesisekė pinti. Charlottės sesei pasisiūlius karpyti siūlus, ji suprato, kad turės matuoti siūlus.
-Na, man liko matavimas. Iš anksto atsiprašau, jeigu kur nors suklysiu, - jau nuo pat pradžių kiek pesimistiškai nusiteikė varnė.
Charlottė nužvelgė naująją jų darbo draugę. Tikrai ją mačiau Varno Nago bendrajame kambaryje. Ir mergaičių miegamajame. Tik kodėl niekaip neprisimenu jos vardo? - galvojo ji.
-Beje, kuo tu vardu? - pasižiūrėjusi į naująją sesučių Faun draugę, Charlottė išsklaidė tylą. - Atleisk, niekaip negaliu prisiminti. - šiek tiek susigėdusi pridūrė.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Rafaela Ginoble Vasario 13, 2017, 05:18:46 pm
 Varnanagė tik linktelėjo galva.
 - Manyčiau, turėtų užtekti, - gūžtelėjo, - Be to, tuoj sužinosim.
 Dabar buvo jos eilė matuoti. Neturėjo supratimo, kaip tą daryti. Taip, vadovėlyje pasiskaitė ir panašiai, tačiau tai vis viena atrodė mažų mažiausiai keista. Tarsi apie kokį keistumą galima būtų kalbėti burtininkų mokykloje.
 Pridėjo savąją burtų lazdelę prie jau supintos juostos.
 - Modum - tarė ir tuo pat metu greitai perbraukė lazdele per visą siūlų ilgį.
 Iš pradžių nieko neįvyko, tačiau jau netrukus siūlai ėmė tarsi švytėti. Švytėjimas prasidėjo pynutės pradžioje ir slopo, kol baigėsi ties pirmuoju trečdaliu. Toks spalvų keitimasis pasikartojo dar du kartus.
 - Em, matyt, reikia kirpti tose vietose, kur baigiasi švytėjimas, - gūžtelėjo pečiais, - ir tada jau pagal vadovėlį žiūrėti reikšmes.
 Jos darbo dalis buvo jau lyg ir padaryta, išmatavo. Metus turbūt reikės išsiskaičiuoti iš pynimo būdo. Staiga jai parūpo vienas klausimas.
 - Hm, o nežinote, kaip turime suprasti, kuris trečdalis kurios iš mūsų likimą nurodo?
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Freya Nyxia Fireblood Vasario 14, 2017, 09:44:17 pm
Atsidususi Freya pasisuko į savo darbo partnerę.
- Klausyk, Liza, gal pradedam darbą dviese? Aš pinsiu, tu galėsi išmatuoti, na, o gal kažkas, prisijungęs vėliau, galės nukirpti. Sutinki?
Nelaukusi Merdutės atsakymo, Nyxa pašoko iš savo suolo ir nubėgo pasiimti reikiamų daiktų. Freya nekantravo, nes jos grupelė buvo gana atsilikusi nuo kitų.. Negana to, jos vis dar neturėjo trečiojo nario..
Taip bemąstydama Freya nuo mokytojos stalo greit pačiupo priemones ir sparčiu žingsniu nuėjo atgal prie Lizos.
- Na ką, pradėsiu pinti, - atsiduso tamsiaplaukė ir ėmėsi darbo.
Nyxa visada didžiavosi savo kruopštumu - nors ir buvo gana netvarkingas bei neįtikėtinai aktyvus vaikas, užsiėmimai, reikalaujantys daug susikaupimo, ją ramindavo. Mandalas piešti Freya pradėjo vos penkerių, o septynerių buvo apėmusi didžiausia draugystės apyrankių (nors ir neturėdavo, kam jas duoti) pynimo manija - besikartojantis veiksmas mergaitę labai ramindavo..
Taip bemąstydama Freya net nepajuto, kaip vos per pora minučių supynė siūlus - dailioje pynutėje beveik nebuvo matyti didesnių klaidų. Pažiūrėjusi į supintą juostą iš toliau, Nyxa visai didžiavosi savo darbu. Nuleidusi pynutę, atsisuko į Lizą.
- Na, ar pasiruošusi matuoti? - violetinėmis akimis įdėmiai žvelgdama į mergaitę, paklausė Freya.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Feles Vasario 15, 2017, 10:30:28 pm
 Liza apsižvalgė aplinkui. Kitose grupėse darbas vyko nepriekaištingai. O Lizos ir Freyos grupėje vis dar trūko vieno žmogau, bet juk darbas vis tiek turi vykti.
- Klausyk, Liza, gal pradedam darbą dviese? Aš pinsiu, tu galėsi išmatuoti, na, o gal kažkas, prisijungęs vėliau, galės nukirpti. Sutinki?,-paklausė Freya. Liza norėjo kažką dar pasakyti, bet nespėjo, nes Nyxia skubėjo ir pradėjo pinti. Liza sėdėjo ir laukė kol Nyxia supins siūlus. Varniukė žvalgėsi aplinkui ar nėra ko nors kas norėtų prisijungti. Bet tokių žmonių nebuvo. Net nespėjus Lizai pamąstyti ją pažadino Freyos balsas saknatis, kad jai reikia atmatuoti siūlus. ,,Kaip ji greit supynė tuos siūlus"- pagalvojo Liza ir paskutinį kartą prieš imdamasi darbo užsikišo sruogą už ausies.
-Modum ,- pasakė Liza ir pati nustebo, kad pavyko. ,,Bet kas dabar?"-Lizą vis neramino ta mintis. Juk nėra trečio žmogaus.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Alisa Faun Vasario 16, 2017, 12:40:00 pm
Alisa išgirdusi apie darbą grupėse sėdėjo šiek tiek užsisvajojusi savo vietoje ir pamatė šalia jos išdygusią seserį Charlotte. Jų akys susitiko ir jos be žodžių suprato, kad dirbs kartu. Alisa galvojo tą patį ką sesuo:
-Taip, reikia dar vieno žmogaus...
Prieš save mergaitė išvydo savo gerą draugę Tracee, kuri paklausė ar galėtų dirbti kartu. Antrakursė palinksėjo galva ir pasuko žvilgsnį į Charlotte. Dabar reikia pasiskirstyti darbais- pagalvojo Švilpiukė. Ji pati pirma pasisiūlė karpyti siūlus.  Ji nenorėjo jų pinti, nes net pati nemokėjo normalios kasos susipinti ir nenorėjo matuoti, nes didelis tikslumas nebuvo jos stiprioji pusė. Ji nuleido galvą ir laukė kol likusios dvi grupelės narės pasiskirstys darbus.
Toliau reikia pradėti dirbti. Alisa nežinojo kodėl, bet ji jautėsi lyg turėtų viską kontroliuoti. Gal dėl to, kad ji buvo vyriausia grupelėje? Gal šiaip sau...
Taip prasidėjo darbas. Alisa laukė kol jos sesė išmatuos siūlus ir galės juos perkirpti. Tuo metu ji vartė vadovėlyje pavaizduotus raštus.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Bethany Landworth Vasario 17, 2017, 11:48:32 am
   Bethany įdėmiai stebėjo besidarbuojančias drauges ir laukė savo eilės. Ji šiek tiek bijojo, kad siūlus perkirps ne toje vietoje, kurioje reikia. ,,Bet juk Dallifrėja tuos siūlus išmatuos. Viskas bus gerai''. Grifė suspaudė žirkles ir pasiruošė kirpti.
   Dalli išsitraukė savo lazdelę ir pradėjo burti. Betė ėmė įdėmiai stebėti švytinčius siūlus. ,,Aha... jau blėsta šviesa... čia nebešvyti, vėl ima švytėt... čia vėl nebešvyti... Mh, gerai''. Išgirdusi varnės žodžius antrakursė linktelėjo ir prikišo žirkles arčiau siūlų.
   - Eee... gerai. Man atrodo švytėjimas baigėsi čia, - Bethany perkirpo siūlus, - irr... čia. - Betė dar kart perkirpo siūlus. - Žinai, Dallifrėja, geras klausimas. Kaip sužinoti, kuris trečdalis kurios likimą nurodo? Gal profesorės paklaust... Arba galim vadovėly pasiskaityt.
   Su tais žodžiais grifiukė padėjo žirkles ant grindų ir atsivertė vadovėlį. Kelias minutes pavarčiusi tarė:
   - Na, aš nieko nerandu. Arba čia net nėra parašyta, arba aš tiesiog akla. Paieškokit jūs.
   Betė atsivertė puslapį, kuriame buvo parašytos siūlų reikšmės.
   - Mh... ne, nieko nesuprantu. Man ateities būrimas nesiseka ir tai akivaizdu. Aš niekam tikus...
   Mergaitė rankomis pasirėmė galvą ir įsistebeilyjo į savo drauges.
Antraštė: Ats: Pirma pamoka visiems kursams
Parašė: Olivia Webber Vasario 17, 2017, 10:39:03 pm
Kaira įdėmiai klausėsi profesorės, o išgirdusi klausimą susimąstė. Moiros?  Girdėtas pavadinimas Tada mergaitė prisiminė, kad moiros likimo ir mirties deivės. Kloto, Lachesė ir Atropė buvo likimo gyjų prižiūrėtojos.  Prisiminusi mamos pasakojimą mergaitė dar pasitikslino žinomą informaciją ir prisiminė dar kelias smulkmenas. Tada Kaira savo mintis susidelio į rišlų pasakojimalą.
- Moiros, dar kitaip žinomos, kaip likimo ir mirties deivės. Kloto savo vepstu audžia likimo gyja, o Lachesė su lazdele matuoja ją. Atropė nusprendžia kada nukirpti gyją, ir ją nukirpus žemėje kažkas miršta.
Klastuolė dar kartelį apgalvoja ar nieko nepamiršo ir šypteli. Mergaitė visados domėjosi mitologija ir istorija.