Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Hogvartso pilis => Didžioji salė => Temą pradėjo: Dorota Grand Liepos 24, 2009, 12:22:21 am

Antraštė: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dorota Grand Liepos 24, 2009, 12:22:21 am
Beveik paskutinis stalas, lygiuojantis su varnanagiais, stovėjo beveik pačiam gale, prie Didžiosios Salės durų. O kokiom spalvom išsiskyrė jis? Ogi ryškiai raudona ir auksine. Kažkas, atsinešęs koledžo herbą jį paklojo ant stalo, kad kiti, jau dabar sugrūdę galvas apžiūrinėtų šedevrą.
Taip pat kramsnodami, kas papuola, grifiukai žiovaudami ir tiesiog plepėdami tai skirstėsi, tai vėl būriavosi. Pro akis neprasprūdo ir Beveik Begalvis Nikis, kuris atsipūtęs pasakojo kažkokią įstoriją. Keista, bet jo klausytojai labai greitai keisdavosi. Matyt, ne tokia jau ta istorija ir įdomi. Nors jis, tiesą sakant, to kaip ir nepastebėjo.
Visi ėmė kvatoti iš kažkokio pokšto, kurį pasakė juodaplaukė mergaitė, o gal ir mergina. Kikendami, o kiti net springdami iš juoko jie stūmė laiką Didžiojoje Salėje, nes jau tuoj turėjo prasidėti pamokos. Kad ir kaip ten būtų, čia sėdėjo tie, kurie padėtų galvas už teisybę. Nors ir pompastiška, bet gal ir gerai.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Liepos 26, 2009, 05:18:18 pm
Miriana atėjo į Didžiają salę ir nupėdino link Grifų Gūžtos stalo. Prie jo nebuvo labai daug mokinių, tad grūstis neprireikė. Mergina atsisėdo ir į lėkštę įsidėjo keletą kotletukų, paskui įsimetė bulvikių. Visa tai sukramsnojusi, Miriana į ranką pasigriebė keletą saldainių.
- Mmm.. Na ir skonis,- negarsiai pasakė Miriana apsižiojusi saldainį.
Suvalgius "desertą" , prie jos priskrido vaiduoklis.
- Sveiki, Nikai,- pasisveikino Miriana, o Beveik Begalvis Nikas linktelėjo galvą. Tuomet Nkas nulėkė savo reikalais, o Miriana patogiau įsitaisė ir laukė kitų Grifukų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Liepos 26, 2009, 05:30:30 pm
Kairi įžengė į Didžiąją salę ir lėtai apsidairė. Ne todėl, kad nežinotų kur jos koledžo stalas, kur jau nematysi tų raudonos ir auksinės spalvų, tačiau ją domino kiti koledžų stalai ir žmonės prie jų. Deja, bet mokinių čia buvo mažai ir jų grifiukė nepažinojo. Pati sau gūžtelėdama pečiais nuslinko prie savojo stalo. Iš pat pradžių Kairi dairėsi po stalą, tada atsargiai ėmė ragauti kai kurių patiekalų, tačiau niekas nelindo į skrandį. Mergina piktai burbtelėjo, kad galėtų ir riešutų sviesto būti, kai jis jai tiesiog prieš akis išdygo. Puiku. Visgi čia ne taip jau ir blogai. Sugebėsiu išgyventi nusišypsojo ji ir su palengvėjimu ėmė kabinti riešutų sviestą. Staiga jai akies kraštelyje kažkas šmėkštelėjo ir ji atsisuko. Pasirodo čia jau kažkas sedėjo. Šiek tiek susidomėjusi Kairi apžiūrėjo kitą mergaitę,kuri akivaizdžiai buvo grifiukė.
- Labas,- tarė laižydama šaukštelį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Liepos 26, 2009, 05:38:38 pm
Miriana užsisvajojusi išgirdo, kad kažkas kažką pasakė. Kas čia buvo? Tuomet Miriana atsisuko į merginą - šimtu procentu Grifukę. Ką jinai man sakė? Mirsiu iš gėdos, jeigu neatsakysiu jai. O gal tiesiog pasisveikinti? Na, rekia bandyti laimę.
- Sveika,- pasisveikino ir linksmai nusišypsojo. - Aš Miriana Lendal,- prisistatė ir šyptelėjo.
Tikiuosi, kad pasakiau " į temą". Tuomet Miriana pasislinko link merginos, kad kitą kartą nepražiobsotų.

Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Liepos 26, 2009, 05:46:03 pm
Juodaplaukė mergina, į kurią kreipėsi Kairi sutrikusi atsisuko į ją. Porą sekundžių tvyrojo tyla, tuomet ji pasisveikino, prisistatė ir pasislinko arčiau. Turbūt apie kažką mąstė... Na, jau vėlu. Pakabinusi dar vieną šaukštelį riešutų sviesto ištiesė indelį Mirianai ir nebyliai pasiūlė, tuo metu sakydama:
- Aš Kairi Himura. Malonu susipažinti. Matau čia ne tiek daug ir grifiukų yra. Na žinoma dar anksti spręsti, - tarė lyg ir pati sau užversdama galvą į lubas. Hmm..kaip anksčiau ji nepastebėjo kokios jos aukštos ir saulėtos,- bet vis gi, reikia pažinoti ir tuos kurie yra. - užbaigė mintį ir nusišypsojo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Liepos 26, 2009, 06:01:02 pm
- Man irgi malonu,- šyptelėjo Miriana.
Tada atsikando šokolado ir, iš girdusi Kairi mintį, pasakė:
- Tikra tiesa,- linktelėjo galvą.
Gal bandyti pratęsti su ja pokalbį? Na, reiktų sužinoti, kur ji gyvena, ir taip toliau...
- Kairi, iš kur tu?- pasiteiravo merginos, ir tikėjosi, kad atsakys į Mirianos klausimą.


Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Liepos 26, 2009, 06:10:22 pm
Miriana nesusidomėjo riešutų svietu, bet įsidėjo į burną šokolado plytelę. Kairi dar kartą įsėmiai apžiūrėjo šalia sėdinčią mergaitę. Ilgi juodi,it derva plaukai, tamsios akys..tarsi jas būtų užtemdę audros debesys. Šiaip malonių bruožų ir charakterio. Likusi patenkinta savo nauja galbūt drauge, Kairi su malonumu atsakė į klausimą.
- Aš iš Londono. Mano mama anglė,o tėtis japonas. Nors ir gyvenu čia, labai daug žinau ir apie savo kitą gimtinę. Tiesą sakant tėtis daug laiko skyrė mano mokymams apie saulėtąją šalį. O dabar esu čia, Hogvartste. Tikiuosi laikas neprailgs. - Kairi dar niekam nepasakojo šitiek. Tiesą sakant ji apskritai mažai kam ką pasakojo, tačiau vis gi ji grifė,o grifai draugiški su visais.
- O kokia tavo istorija,m? - kreipėsi į Mirianą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Liepos 26, 2009, 06:21:49 pm
Miriana įdėmiai išklausė Kairi.
- Oho! Turbūt įdomu turėti gimines visai kitam pasaulio krašte... O mano istorija... Na... Esu iš Londono. Abu tėvai žuvę, tad gyvenu pas savo dėdę. Brolių bei seserų neturiu - esu vienturtė. Turbūt todėl patekau į šį koledžą, kad susirasčiau tikrų draugų,- šyptelėjo Miriana ir paragavo riešutų sviesto.
- Riešutų sviestas tikrai gardus,- apsilaižiusi lūpas nusijuokė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Liepos 26, 2009, 06:46:12 pm
- Ow.. Užjaučiu dėl tėvų.. O čia patekai, nes esi kitokia nei kiti. Tu išties ištverminga. Visą šį laiką buvai viena ir nepalūžai, tai drąsu. Tu verta būti čia. - Kairi nusišypsojo ir susimąstė. Kas būtų,jei ji neturėtų tėvų? Grifiukė negalėjo įsivaizduoti tokio fenomeno. Jei ne praeitis, nebūtų ateities, o tai reiškia nebūtų ir manęs. Tačiau Miriana yra. Bet kas gali pasakyta, kas sėdėtų šalia, jei ji būtų turėjusi tėvus? Nors dėdė išaugino malonią mergaitę. O ar aš esu maloni? Tiek minčių užplūdo raudonplaukę Kairi galvą, kad net kibirkštys iš akių pasipylė.
- O dievulėliau..- tyliai tarė. Pastačiusi indelį su riešutų sviestu ant stalo lėtai atsistojo.
- Man būtina pravėdinti galvą. Tikiuosi susitiksime vėliau. Jei ką, būsiu kažkur prie ežero.. arba Kiauliasody. - Kairi šyptelėjo, apsisuko ir lėtai, kaip tik galėjo ir leido fizika, išėjo. Visgi diena ne kaip visos...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džonas Blekas Liepos 28, 2009, 08:25:53 am
Kai Džonas įėjo į Didžiąja Salę, jam nuo erdvės apsisuko galva - keturi ilgi koledžų stalai ir prie jų sėdi galybė mokinių... Džonas apsidairė ir pamatės auksinį liūtą iškarto pasuko jo pusėn. Pamatės keletą mokinių sėdinčių prie stalo, jis pasisveikino ir prisistatė :
- Labas, aš Džonas Blekas.
 Vos prisėdus iš stalo išlindo Begalvio Niko...galva. Nikas draugiškai nusikvatojo, pasilabino ir nulėkė link Didžiosios Salės durų. Džonas " pasivaišino " keletu labai skanių pyragaičių ir išgerės punšo atsisuko į juodaplaukę merginą... 
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Liepos 28, 2009, 10:36:58 am
- Gerai, iki Kairi,- atsisveikino su Grifuke ir šyptelėjo.
Tuomet pasirodė šviesiaplaukis vaikinas. Kai jis prisistatė, Miriana atsakė tuo pačiu.
- Sveikas, Džonai. Aš esu Miriana Lendal, ir, kaip matai, taip pat Grifukė,- nusijuokė ir įsipylė Pasukų Punčo.
- Labai skanus gėrimas,- pasigardžiuodama tarė Miriana. - O tu mėgsti Pasukų Punčą?- paklausė vaikino. Tuomet Miriana susimąstė ir pasakė:
- Iki, susimatysim vėliau, turiu lėkti,- tarstelėjo ir išbėgo iš Didžiosios salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džonas Blekas Liepos 28, 2009, 05:15:39 pm
- Iki Miriana, Tespėjo ištarti Džonas. Miriana Lendal, pakartojo mintyse. Atsigėręs Pasukų Punšo atsisuko į Klastunyno stalą. Nepastebėjo nė menkiausio draugiškumo ženklo - visi piktais žvilgsniais varstė Džoną ir jis nusisuko. Pasiėmęs kelis pyragaičius lėtai nucipeno Dižiosios Salės durų link. Beeinant pamatė Kruvinąjį Baroną, tačiau neišdryso pasisveikinti - jo apsiaustas buvo aptaškytas kažkokiu sidabriniu skysčiu. Įdėmiau pasižiūrėjęs į apsiaustą, suprato, kad tai... kraujas! Iškart tai suvokęs spruko iš Didžiosios Salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 04, 2009, 10:21:14 pm
Miriana lėtu žingsniu atpėdino į Didžiają salę, ir pasuko Grifų Gūžtos koledžo stalo link. Kaip retai pasitako, mokinių daug nebuvo, tačiau prie kitų koledžo stalų buvo taip pat. Miriana atsisėdo ant savo įprastinės vietos, pasiėmė lėkštę ir apsidairė, ką į ją įsidėti. Prie sriubos ji pamatė lėkštę su blynais, širdelių formos. Blynai.. Širdelinai vafliai... Mano patys mėgiamiausi. Būtinai turiu jų įsidėti, kadangi paskui jų gali kaip ir... nebelikti. Tik įdomu, ar yra kur nors braškių? Miriana apsidairė aplink, ieškodama braškių. Tolokai nuo merginos buvo indelis su trintomis braškėmis. Kaip tik man jų ir reikia. Pabandysiu burtažodį. Gal vis dėl to pavyks? Miriana išsitraukė lazdelę, nukreipė į indą su trintomis braškėmis ir tarė:
- Accio indą su braškėmis,- tarė miriana, ir po kelių sekundžių prie jos atskriejo indelis su taip trokštamomis braškėmis. Įsidėjusi braškių bei blynų, Miriana juos su pasigardžiavimu suvalgė. Tuomet atsistojo ir nutipeno link koledžo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 11, 2009, 03:36:01 pm
Kairi įžengė į Didžiąją salę ir patraukė prie savo stalo. Mokinių buvo ne per daugiausia, todėl mergina galėjo netrukdoma pavalgyti. Atsisėdusi įsipylė moliūgų sunkos ir pasiėmė bandelę. Kažkieno paliktas laikraštis gulėjo visai šalia, tad grifiukė jį atsivertė ir ėmė skaityti. Po antros bandelės priešais ją nutūpė Shin su siuntiniu.
- O tu greitas, - tarė ir atidavė jam likučius. Pelėdžiukas patenkintas suūkė ir ėmė lesti, o Himura apžiūrėjo siuntinį. Tai akivaizdžiai buvo nuo mamos. Jos dailią rašyseną atpažintų iš tūkstančio. Grifiukė pasidėjo paketą šalia ir prisipylė dar vieną stiklinę sunkos.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 13, 2009, 02:22:51 pm
Miriana atėjo į Didžiają salę. Prisėdusi prie Grifų Gūžtos stalo, Miriana prisislinko prie Kairi.
- Sveika,- pasisveikino.
Tuomet, laukdama merginos atsakymo, Miriana susirado blynus bei braškes, ir įsidėjo į lėkštę.
- Mmm... Skanūs tie blynai. Ypač su braškėmis,- pasigardžiuodama tarė Miriana.
Greit sukrimtusi blynus, Miriana įsipylė vynuogių sulčių. Šiandien jai kažkaip nesinorėjo Pasukų Punčo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 13, 2009, 02:32:24 pm
Kairi iš pradžių nepastebėjo prisėdusios grifiukės, tačiau pasisveikinimas privertė ją atsisukti. Himura maloniai nustebo.
- Miriana! Kaip smagu tave matyti šį nuostabų ryta, - pasisveikino Kairi mosteldama į lubas, kur žydrą dangų dabino vienintelis šviesulys - saulė. - Sakyk, kaip miegojai? - pasiteiravo atsikąsdama obuolio.
- Beje, blynai čia iš ties kažkokie nepaprasti. Pirštus apsilaižyti galima. Tik žinoma tai nehigieniška.. - burbtelėjo Kairi ir šyptelėjusi nustvėrė braškę ir Mirianos lėkštės. - Kaip gerai, kad per daug to neimu į galvą, - pridūrė ir nusijuokė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 13, 2009, 02:47:11 pm
- Tiesiog nuostabiai,- pasakė Miriana.
Išgirdusi, jog ir Kairi patinka blynai, pritariamai linktelėjo.
- Man vienas iš mažiausių kriterijų maistui, kad būtų higieniška. Aišku, tai yra svarbu, bet skonis... - šyptelėjo.
- Kairi, mėgsti valgyti jūros gėrybes? Na, kad ir aštunkojai, dumbliai, krevetės?.. Manęs tai nelabai žavi,- šyptelėjo, ir nusuko žvilgsnį į Garbingajį stalą.
Po kurio laiko, prie Mirianos priskrido pelėda.
- Sveikutė, Herme. Ką man čia atnešei?.. - Miriana išsitraukė laiškelį ir įsidėjo į kišenę, o Hermei davė keletą sausainukų. Tiksliau, jų trupinių.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 13, 2009, 02:56:01 pm
Himura susimąstė.
- Hmm..Jūrų gėrybės? Kad nežinau.. Regis dar niekada nevalgiau, bet tiesą sakant ir nenorėčiau. Atrodo ne itin skaniai,- tarė ir susiraukė. Nekeliančias apetito mintis ji nukreipė į pelėdžiuką Shin, kuris įkyriai ūkavo. Kairi piktai atsiduso ir davė jam sausainį. Šis patenkintas nutilo. Mergaitė pastebėjo pas Mirianą taip pat atskridusią pelėdą. Ši atnešė laišką, tačiau grifiukė nesiruošė jo skaityti.
- Neskaitysi? - pasmalsavo.
(http://i45.tinypic.com/95sxw2.png)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 14, 2009, 04:06:52 pm
- Ne. Nenoriu, kadangi dabar gera nuotaika, o jeigu parašė ką nors... Negero? Nenoriu dėl to gadinti savo visos dienos. Tiesiog dėl to,- atsakė merginai.
Miriana nusuko žvilgsnį į savo pelėdą Hermę.
- Mergyt, imk dar trupinių, ir skrisk į pelėdyną,- sutrupinusi sausainuką ir davusi pelėdai pasakė Miriana.
Pelėda su pasigardžiavimu juos sukramsnojo, išskietė sparnus ir nuskrido.
- Kairi, kur tavo svajonių šalis? Kur norėtum nukeliauti... Ir su kuo?- draugiškai paklausė Miriana.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 14, 2009, 04:34:21 pm
Kairi nulydėjo akimis pelėdą ir susimąstė. Svajonių šalis?... Žiūrėdama į sieną mergina galvojo, tačiau mintys nesirikiavo. Norėčiau būti su tuo ką myliu... Kaname-senpai... Bet kur gerai... Tora-chan.. Bet kur gerai... Kairi net nepastebėjo,kad švelniai kramsnoja piršto pagalvėlę, kol nepradėjo bėgti kraujas.
- O, - nustebo ji, žiūrėdama į kraujo srovelę tekančia pirštu, - visai nenorėjau, - tyliai tarė, lyg pati savęs atsiprašinėtų. Nulaižiusi kraują, Kairi atsisuko į Mirianą.
- Tiesą pasakius nežinau. Visur gerai, kol esi su mylimu žmogumi, tarė ji ir nusišypsojo.
- O tu, Miriana?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 14, 2009, 05:16:01 pm
- Visuomet svajoju nukeliauti į Graikiją. Tai buvo mūsų visos šeimos svajonė. Tačiau, to jau padaryti nebepavyks. Nors, tiesą tu tikrai sakai - tinka bet kur, svarbu, kad tik su mylimu žmogumi,- pasakė Miriana ir nuleido akis.
Siek tikslo, ir tau pavyks - tarė balsas Mirianos galvoje.
- Maniau, tavęs atsikračiau, tačiau - klydau,- Miriana nusuko žvilgsnį į Garbingajį stalą, o paskui, į dureles už jo.
- Kaip manai, kas ten galėtų būti? - parodžiusi pirštu į duris paklausė Grifukės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 14, 2009, 05:30:53 pm
Kairi žiūrėjo į žaizdą ir viena ausimi klausėsi Mirianos. Kol ji pasakojo apie Graikiją, Himura mąstė. Kaip aš tai sugebėjau? Ar tai dėl Toros? Kraujas.... Kairi užvertė galvą į lubas ir atsiduso. Kada paskutinį kartą aš verkiau? Gyvenimas jau nebetoks... Nusukusi akis į duris už Garbingojo stalo, kur rodė Miriana, mergina gūžtelėjo pečiais.
- Net neįsivaizduoju. Gal ten koks poilsio kambarėlis? Ar susirinkimų...
Tuomet atsisuko į grifiukė ir nužvelgė skvarbiu žvilgsniu.
- Sakyk, koks tavo prisiminimas pats liūdniausias? - paklausė vėl užversdama galvą į žydrą dangų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 14, 2009, 05:51:25 pm
- Na... Nežinau. Turbūt tėvų žūtis. Nors, nemanau, jog tai tiesa. Nemanau, jog mano tėvai žuvę,- pasakė Miriana ir nusuko žvilgsnį į Varnanagių stalą. Ten dauguma mokinių kalbėjosi, rodė, kaip moka burti.
- Na, turbūt pamanysi, jog nusišneku, tačiau man taip neatrodo. Jaučiu, kad bent vienas iš jų yra gyvas. Ir tai pradėjau jausti prieš penkerius metus. Ir dar kai kas... Nors apie tai geriau papasakosiu bendrajame kambaryje. Nenoriu čia, kur gali klausytis kiti mokiniai,- atsakė Miriana.
- O tavo?.. Tėvo mirtis?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 14, 2009, 06:08:02 pm
Kairi rimtai žiūrėjo į Mirianą. Visi turime bėdų, vienokių ar kitų. Kada pasaulis spėjo pasikeisti? Kada jis tapo žiaurus mums? Kairi šyptelėjo.
- Mano tėvas nemiręs, nežinau kur nugirdai. Abu mano tėvai gyvi ir sveiki, - tarė ir nusuko akis. Nebuvo labai malonu. - Kai žiūrėjau mirčiai į akis ir mačiau jose liūdesį..štai kas, - tarė jau liūdnai žiūrėdama į savo nagus. Dailus manikiūras jos nedžiugino. Nusprendusi nepasiduoti liūdesiui, Himura atmetė plaukus ir nusišypsojo.
- Tačiau kodėl mes čia apie liūdnus dalykus! Geriau pataukšti apie ką smagaus, - linksmai tarė ir užsivertė puodelį sunkos.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 14, 2009, 06:12:33 pm
- Ak, atleisk, neturėjau patikėti gandais,- nusivylusi pasakė Miriana.
- Na, tiesa sakai, reikia apie linksmus dalykus. Gal varom kur pasilinksmint? Na, kad ir į miegamajį, pagalvių mūšį surengiam?- linksmai paklausė Miriana grifukės.
Tikiuosi, jog ji nesupros to iš blogos pusės. Nors tai ir vaikiškas užsiėmimas, tačiau linksmas, ir tinka pagerinti nuotaiką. Visada. Nors tikrai, be reikalo patikėjau gandais. Reikėjo pačiai pasiklausti Kairi. Ot, tie veltėdžiai. Miriana atsisuko į Kairi ir laukė jos atsakymo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vincent Lazar Rugpjūčio 14, 2009, 06:19:45 pm
Kairi nusijuokė.
- Pagalvių mūšis? Skambiai smagiai. Na kodėl ir nepabandžius kartą gyvenime,  -tarė ji ir sukrizeno. Išgėrusi visą moliūgų sunką pasiėmė krepšį, siuntinį ir atsistojo.
- Manau tai geresnis užsiėmimas, nei pasinėrimas į depresiją, tiesa? - uždavė retorinį klausimą ir kaip draugiškumo ženklą ištiesė ranką, kad ši galėtų ja pasinaudoti atsistojant.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugpjūčio 14, 2009, 09:56:51 pm
- Tai jau tikrai,- nusišypsojusi atsakė Miriana.
Tuomet, iš mandagumo, įsikibo į Kairi ir lengviau atsistojo.
- Pagalvių mūšį paskutinį kartą žaidžiau su pusbroliu. Senokai. Kai abu buvom dar maži vaikai,- prisiminimuose paskendusi kalbėjo Miriana, išeidama iš Didžiosios salės. Na, pasirodo, kad Kairi labai miela mergina, nors prieš tai taip nemaniau. Pasirodo, kad suklydau. Nors ji visuomet atrodė labai miela, tik neturėjome laiko taip... Atsiskleisti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugpjūčio 30, 2009, 11:57:16 am
Šalia Kairi sėdinti Karmen valgė jau trečią mėsos kukulį.Viską ji užsigėrė Braškių sultymis.Jos lėkštėje puikavosi ir daugybė salotų,kurios suteikia energijos.
,,Visai mielos meginos''-pagalvojo Karmen į burną kišdama didžiulį kąsnį ''Mėlynojo Vilko''.,,Tik nežinau,ar jos manęs neatstums,mat nesu visiems priimtina.Mano kiek keistas charakteris.Aš greitai užsiplieskiu,jei ne mano teisybė.Kaikuriems sunku bendrauti su manimi,mat aš...keista.Žiobarų pasaulyje aš su tėvais buvome vieninteliai burtininkai,sesė buvo ne ragana.Išties keista.Visdėlto pamėginsiu mergaites užkalbinti"-nutarė Karmen ir kąsnį nurijo užsigėrusi sultymis.
-Sveikos,panelės!Kaip laikotės?Aš Karmen Border,o  kas jūs?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eva Smith Rugsėjo 06, 2009, 01:09:55 pm
Eva kaip tik vaikščiojo po didžiąją salę ir žvalgėsi. Jai visada patiko nematytus kambarius ,sales ar dar ką nors apžiūrinėti. Prieš išvykstant mama sakė ,kad Hogvartsas jai patiks ir ji buvo teisi. Eva pasuko prie Grifų Gūžtos stalo kur jau sedėjo panelė. Atėjusi atsisėdo šalia jos ir paimė pyragaitį. Na jei  jau atvykau į šitą milžinišką mokyklą turiu susirasti draugų. Po to atsisuko į panelę ir tarė.
-Sveika aš Eva Smith. Katik atvykau į Hogvartsą. Manau ,kad jis puikus ,o tu?
Manau ,kad jis puikus? Kokia čia nesamonę pasakiau, taip kalba darželinukai ,o ne aš. Eva nusuko žvilgsnį nuo Karmen ir pradėjo žiūrėti pro langą laukdama atsakymo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugsėjo 06, 2009, 07:20:25 pm
-Aš Karmen Border,malonu man susipažinti,-pasisveikino Karmen.-Eva,gražus vardas.Taigi...-mergaitė gurkštelėjo pasukų punšo.
-Eva,kokia tavo istorija?Ta prasme,kaip gyvenai iki Hogvartso,turi sesių,brolių,gyvūnų...
Karmen labai plačiai nusišypsojo Evai.O,miela mergina!Nemaniau,kad Hogvartse yra tokių!
Karmen vos susivaldė neprunkštelėjusi.
-Čia ne iš tavęs,-dėl viso pikto pasakė mergaitei.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eva Smith Rugsėjo 06, 2009, 08:34:03 pm
-Man ir malonu. Na mano tėvai yra burtininkai ,bet iki gavimo laiško man nieko nepasakė. Kaip apmaudu.
Eva atsikando pyragaičio.
-Mmm... Kaip skanu ir tu paimk .Šeip aš esu vienturtė ir tuo džiaugiuosi ,nes visos mano draugės kurios turi brolį ar sesę knisa joms protą,-nusijuokia,-o gyvūnai ,taip turiu gyvūną ,bet jis paliktas namie. Tai yra Auksaspalvis retriveris ilgo plauko ir jo vardas Barnetas ,bet vadiname jį Barniu. O dabar tu pasakyk ar tavo tėvai irgi burtininkai ir ar turi brolį ar sesę ,taip pat gyvūną.
Eva vėl atsikando pyragaičio. Žavinga mergina. Tikėkimes su ją sutarsiu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugsėjo 06, 2009, 09:01:38 pm
-Turiu sesę Adrianą,kuri nėra burtininkė.Aš grynakraujė,turiu voriukę Ši,ji labai labai miela.Pamatytum didelį tinklą,kurį ji sumezga!Oi,geras.Taigi...Mano mama Sofia,tėtis mano geriausias draugas.
Karmen gurkštelėjo sulčių,tuomet atsikando kepsnio.Kiek tu gali valgyti?
-Mano sesei devyneri,ji neklaužada,bet aš ją myliu.O kaip tau mūsų koledžas?Grifų Gūžta-maniau,kad pakliūsiu į Klastunyną ar Varno Nagą,bet dabar supratau,kad nenorėčiau.Čia nuostabu.
Karmen pažvelgė į Evą ir linksmai šyptelėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eva Smith Rugsėjo 07, 2009, 02:53:06 pm
-O kodėl tu pamanei ,kad pateksi būtent į Klastunyną ar Varno nagą? Ar tavo tėvai iš ten buvo?
Eva nusišypsojo merginai ir baigė valgyti pyragaitį. Po to paėmė kažkokias nežinomas sultis ir atsigėrė. Po penkių sekundžių jas įspjovė.
-Fui, kaip šlykštu. Kas tai?
Tai pasakiusi ji apžiūrėjo stiklinę lyg tikėdama ,kad ant jų bus parašyta kas tai yra. Eva numetė stiklinę į šoną ir tada pažvelgė į Karmen.
-Grifų Gūžta...Man ji tikrai patinka ,be to raudona mano mėgstama spalva ir herbas - liūtas ,o aš mėgstu juos. Geras sutapimas. Beje Grifų Gūžta yra narsuolių koledžas ,o aš tokia ir esu.
Eva nusišypsojo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugsėjo 07, 2009, 05:58:13 pm
-Šaunu!-suriko Karmen.-Mano tėtis iš grifų gūžtos,mama varnanagė,o senelis klastuolis...Kažkas netgi bendro su Salazu Klastuoliu,kuris įkūrė Klastunyno koledžą!
Karmen prisimerkė į lubas,norėdama pamatyti,ar rudojji gražuolė neatsiuntė laiško.
-O tau patinka pamokos?Kuri įdomiausia?
Karmen pažiūrėjo į Evą,laukdama pašnekovės atsakymo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eva Smith Rugsėjo 07, 2009, 06:43:52 pm
-Na tiesa pasakius man nepatinka pamokos, bet jei noriu išmokti apie burtus ir kerus ar magija teks mokytis. Šeip iš visų labiausiai patiko kerėjimas ir herbalogija. Kerėjimas todėl ,kad per ją mokinames kerėti ,o herbalogija... Na man visada patiko augalai. Namie aš turiu sodą kur pilna augalų.
Eva nusišypso. Jeigu ji pavalgė gal norėtu eit kažkur pasivaikščioti? Reikėtų jos pačios paklausti ,o ne galvoti. Bet pirmiausiai dabaigsiu kalbėti apie pamokas. Eva pažvelgė į Karmen. Koks simpatiškas jos veidelis . Nusišypso jai.
-Na ,o tau kokios pamokos patinka? Beje nenorėtum kažkur nueiti dabar?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugsėjo 07, 2009, 06:59:39 pm
Karmen užbaigė gerti savo sultis.
-Žinoma,gal...prie ežero?Arba į bendrajį kambarį?
Karmen nusijuokė.
-Žinai,man visi nieko nuodai ir vaistai...Ateities būrimas-gal visi pusėtinas,tačiau praita pamoka,kai su paltais teko vilktis į mišką ir dar medituoti kažkokioje Ateities vietoje...Nu sorry,tikrai ne.O aš jau pavalgiau!Galime eiti kur nors...
Karmen nespėjus pabaigti sakinio,ant jos stalo pelėda numetė mažiuką vokiuką.
-Luktelėk!-paprašė merginos,ir atplėšė suglamžytą voką.
Citata
Mieloji Karmen,džiugu,kad tau puikiai sekasi.Mes,o ypač tėtis,šokinėja iš laimės,kad tu Grifų Gūžtoje.Miela,kad jau turi draugių.Mes su visais tave mylim.Dar viena pastaba-Adriana kątik neprisilietusi sudaužė vazą!Kaimynai išprotėjo,bet juk jie žiobarai. :DMylim tave begalo,šeima.
Karmen iškart atpažino kreivą mamos raštą.
-Čia mano tėvai,-paaiškino Evai ir prieš nosį atkišo laišką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eva Smith Rugsėjo 07, 2009, 07:07:24 pm
-Mmm... Tavo sesutė busima burtininkė, bet kol čia atvyks teks jai palaukt.
Eva atsistojo ir perlipo suolą ant kurio sedėjo.
-Man taip pat nepatinka ateities būrimas. Nesuprantu kam jis skirtas ,tiesiog laiko gaišimas.
Kur eiti? Prie ežero ar į bendrajį Grifų Gūžtos kambarį? Na geriau prie ežero. Juk vis dėl to ten aš nebuvau.
-Gal prie ežero vis dėlto ? Gerai?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ieva Rugsėjo 07, 2009, 07:15:44 pm
-Nuostabu!-Karmen į voką įkišo laišką.
-Sykį prie tiltelio susiriejome su tokia bjauria ragana Vanessa,-ėmė pasakoti Karmen.
Eikit sau,su Eva mes ištikro artimai susidraugavome.Man ji patinka-draugiška,drąsi,miela,drovi-viskas viename!

-Karmen žvaliai atsistojo.
-Einam!Prie pat ežero kranto!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Jane Wess Rugsėjo 18, 2009, 06:07:59 pm
Jan tik pravėrusi duris buvo nublokšta atgal kažkokių mergaičių.
-Varnos- piktai burbtelėjusi pėdino į didžiają salę. Nuotaika buvo prasta o dabar dar prastesnė.. Pagalvojo Jane.
Net nesižvalgiusi į didžiosios salės puošmenis Jan piktai klestelėjo į laisvą vietą prie grifų gūžtos stalo. Jan įsipilusi sulčių ir įsidėjusi kažkokios košės į lėkštę ,
paėmė šakute ir pradėjo valgyti. Tik paragavusi košės iškart ją įspjovė atgal.
-Dieve kas čia - sušnabždėjo sau. Išgėrusi visą puodelį moliugų sulčių mergina išėjo iš didžiosios salės pažiurėjusi į klastuolių stalą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Mae Peck Rugsėjo 22, 2009, 07:15:06 pm
Miriana atėjo į didžiają salę ir automatikškai, nesidairydama nutipeno prie didingojo Grifų gūžtos stalo. Jis buvo nukrautas įvairias valgiais - vaisiais, saldainiais, kepsniais ir daug daug, - labai sunku išvardinti. Miriana atsisėdo į vietelę, kurioje jau įprato sėdėti. Į lėkštutę įsikrovė savo mėgstamų blynų, o paskui įsidėjo braškių uogienės. Apsilaižiusi, ėmė valgyti su pasigardžiavimu. Pavalgiusi, mergina norėjo įsipilti paukų punčo, tačiau jo čia nebuvo. Velniava. Taip užsimaniau pasukų punčo. Teks varyt į "Tris šluotas".  Eidama ten Mirianos žvilgsnis užkliuvo Varnanagių stalą.
- Įdomu, kodėl tas Varnis taip ir nebepasirodė? Gal susirgo kokia varniams būdinga liga?.. - Prunkštelėjo Miriana ir toliau kerėblino į "Tris Šluotas".
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Hermiona Gruodžio 12, 2009, 09:41:04 am
  Hermiona nedrasiai pravėrė Didžiosios salės duris.
-Hmmm... Tikriausiai čia,- burbtelėjo ji ir nutipeno tolyn.
  Susiradusi Grifų gūžtos stalą atsisėdo pačiame jo gale. Mama su tėčiu užkurs tikrą pirtį kai sužinos, kad patekau į Grižų gūžtą,- galvojo Hermiona.
-Uch...-atsidudo ji, greitai pavalgė,- Hmmm... Manau šitas patiks Nestliukui,- tarė ji pasiėmė vištos kulšį ir nutipeno į savo miegamajį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dipsis Kovo 01, 2010, 06:59:02 pm
Lu įėjo į salę.Taip džiaugdamasi kad yra Hogvartse,mergaitė vos ne strikinėdama nušoliavo iki savo koledžo stalo,pamačiusi kiek daug maisto ji išputė akis.Atsisėdusi pasiemė kažkokį pyragą ir jai nežinomą skysti kuris buvo panašus į limonadą ji pradėjo valgyti vos ne paspringdama.Staiga palėda pradėjo skristi link jos.Kas čia per?.Atsitupusi prie jos ji atkišo kojeles.
-Ooo.. tėvų pelėda.-sumurmėjo ir atrišo raištelį.Atviniojusi ištiesė pergamentą.
Citata
Sveika meilute,su tėvu mes gyvename gerai.Labai džiaugiames kad pakliuvai į Grifų gūžta! Jei gerai baigsi mokslus nupirksime ir tau pelėda,jei kas atsitiks būtinai rašyk mums!
Su meile tavo mama
Lu nusišypsojo,įsidėjusi raštelį į kišenę ji baigė valgyti ir išbėgo rašyti atsakymo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Luis May Kovo 22, 2010, 08:15:26 pm
   Luis nuėjo per salę prie Grifų Gūžtos stalo. Linksmai apsižvalgė - naujokai nedrąsiai pažindinosi, senbuviai išsiilgę vieni kitų kalbasi. Luis atsisėdusi pažvelgė į stalą - veršienos žlėgtainiai. Fuu... Pažvelgusi į kitą stalo pusę pamatė moliūgų pyragą ir pamanė: Niam niam... Pažvelgė į pamokį tvarkaraštį ir pamatė, kad kita pamoka - transfigūracija. Ham.... Įdomu, ar bus sunkesnė nei vakar? Jei ne - gerai, jei taip - blogai... Bet kaip keista - Hogvartse mokytojai serga labai retai. Reiks išsiaiškint.... Ji vėl paniro į pyrago skonių pasaulį... Tada atskrido pelėdos, begalė pelėdų, ir viena pasileido link Luis. Luis pažvelgė į siuntėjo pavardę. O... Mama..., sumurmėjo. Praplėšusi voką perskaitė:
       
Citata
Sveika, Luis,
              Kaip pirmoji diena mokykloje? Į kokį koledžą esi paskirta? Ar jau turi draugių? Patiko profesoriai ir jų vestos pamokos? Laukiu atsakymo,
                                            Myliu,
                                                  Mama
 
Ji pamatė kitą, mergaitę, plėšiančią voką. Na, laikas ir man susirasti draugių, ryžtingai nusprendė. Bet mergaitė pakilo nuo stalo ir, matyt, išbėgo atsakyti į laišką. Pavalgiusi Luis atsiduso ir nuėjo į transfigūraciją.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rosa Fabes Kovo 22, 2010, 08:43:55 pm
Po keletų pamokų Rosa taaip buvo išalkusi kad net vilką prarytų.. Atsisėdo šalia Luis ir galvojo ką galėtų užvalgyti. Akys raibo nuo maisto... Greit pasiėmė vištos kojelę ir pradėjo valgyti. Dar dar dar... Atsigėrė. Bet pagalvojusi kalną darbų sudevajo. Iš kažkur gauti tą tą ir tą... Rosa greit pavalgė ir nubėgo į grifų gūžtą daryti namų darbų..

[[Qr: ilgink]]

Papildyta: Prieš 10 metus

Po keletų pamokų Rosa taaip buvo išalkusi kad net vilką prarytų.. Atsisėdo šalia Luis ir galvojo ką galėtų užvalgyti. Akys raibo nuo maisto... Greit pasiėmė vištos kojelę ir pradėjo valgyti. Dar dar dar... Atsigėrė. Bet pagalvojusi kalną darbų sudejavo. Vos tik atėjau ir prasideda - susiraukusi suvalgė kojelę ir piktai nužvelgė mokytojų stalą. -Tiesiog komedija... Iš kur gaut tą kvailą.. - pagalvojo nepabaigus sakinį. Rosa kumštelėjo kažkokiai grifūkštei. Paskui mirktelėjo Izabelei. Dar pasimėgavo arbata ir nubėgo į bendrajį kambarį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Luis May Kovo 25, 2010, 06:51:58 pm
  Luis įžengė į Didžiąją salę ir jau negalvodama atsisėdo prie Grifų Gūžtos stalo. Dabar jau priklausau drąsiesiems grifams, laiminga pagalvojo ir nusišypsojo vienai užsisvajojusiai margaitei, taip pat pirmakursei. Pažvelgė į stalą. Morkų apkepas... Fuu... O, vištos sparneliai! Luis pagriebė vieną. Niam niam... Apsižvalgiusi Luis pamatė - atskrenda pelėdos! Viena pasileido link Luis. O, parašė sesės! nudžiugo Luis. Ten buvo parašyta:
   
 
Citata
Luis, 
  Ačiū, kad parašei! Tiesą sakant, mes visai nenuliūdom kai neparašei - tiek pamokų! Dabar, kai jūs ten, tėvai vis dažniau pasakoja apie Hogvartsą, taigi dabar TIKRAI tau pavydime. Dėl to apsigynimo nuo juodosios magijos mokytojo - tai SIAUBINGA!!! Kaip jis galėjo?! Laibai liūdna dėl tavo kambariokės mamos mirties, tikrai. Sekasi gerai, bet mokytojai tikrai nuobodūs ir nervina. Na, iki.
                                         Tavo Dvynukės Žana ir Faustina.

    Luis nusijuokė ir įsikišo laišką į kišenę. Pavalgiusi nuėjo į pamoką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: kammi Gegužės 04, 2010, 03:35:40 pm
Hana ižengė į salę ir nužingsniavo prie grifų gūžtos stalo.Tuomet apsidairė ir pastebėjo nuostabų vaisinį pyragą.
Mmm...tiesiog nuostabu, tuojau pat jį suvalgiusi.
Tuomet pasiemė pyragą ir įsidėjo gabalėlį į lėkštę.
Jai pavalgius atskrido paštas.Pastebėjusi tarp pelėdų maišalynės Sniegeną nei kiek nenustebo,kadangi ji neseniai nusiuntė laišką mamai.Sniegeną atskridusi nutupė prie lėkštės ir atkišo kojele prie kurios tabalavo laiškelis su mamos atsakymų.Hana nurišo nuo pelėdos kojelės laiškelį ir tarė sniegenai:
-Ačiū gražuolė, prašom sausainį,-tai tarusi pačiupo iš artimiausios lėkštės sausainį su šokolado gabalėliais ir davė pelėdai.
Sukramsnojusi sausainį pelėda nuskrido,o Hana ėmė skaityti dailia mamos rašyseną parašytą laišką.
Citata
Mieloji Hana,
Labai smagu,kad prisiminei mano žodžius parašytiman laišką kai tik atvyksi.Tai pat visi labai džiaugiasi jog patekai į grifų gūžta.Senelė ir visi kiti (tap jų ir aš) perduodame tau linkėjimus ir linkime visokioriopos sėkmės;).
Mama.
Laiškelis nors buvo trumpas pagyvino Hanai nuotaiką ,ji suvyniojo laiškelį ir įsidėjo jį į kišenę.Tuomet atsistojo ir nuskubėjo į pamoką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mari Liquida Birželio 07, 2010, 03:07:53 pm
Atėjo ir ėmė pietauti.Apžiūrėjo visus susirinkjusius.Kaip žinia,jai pasidarė koktu,pažvelgus į KJastunyno koledžo stalą...Mari buvo prisiklausiusi ganėtinai nemalonių kalbų apie klastuolius.Kur kas mielesnis jai pasirodė Garbingasis stalas-su visu mokjykjlos personalu.Mergaitė be galo norėjo į pamokjas,o ypač-kvidičo.Mat jai labai patiko skraidyti.Tik jai nepatiko tai,kad neleidžia čia pirmakursiams atsivežti savo šluotų.Kai gerokai užkando nusiskubino į bendrąjį kambarį.Mat dar neišsikrovė daiktų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: ieva Rugpjūčio 03, 2010, 09:25:43 am
Ana įėjo į salę ,ši buvo laaaabai erdvi .Prie stalo jau sėdėjo galybė mokinių  . Ji atsisėdo šalia kažkokios mergaitės . Jios šiek tiek užvalgė  , nenorėjo persyvalgyti . Nors ant stalo buvo daug valgiū ji mieliau apžiūrinėjo salę  ,ji buvo puošni .Tuojau pat ir pasirodė pelėdų paštas , tarp šusnio pelėdų , ji išvydo irmamos pasiūstą Lūū  . Pelėda paklusniai nutūpė prie anos lėkštės ir ištiesė koją . Ana tuojau čiupo lašką ir perskaitė -MIELOJI , KAIP TAU NAUJA MOKYKLA JAU ŽINAU ,KAD ESI PASKIRTA Į GRIFŲ GŪŽTĄ . MUMS SU TĖČIU LABAI LIŪDNA  , KAD TAVĘS NĖRA NAMIE , BET LINKIM TAU SĖKMĖS - MAMA . Analia perskaičiusi laišką labai apsidžiaugė , matė ,kad ir kiti vaikai šypsosi .....
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: sara Rugsėjo 05, 2010, 08:21:49 pm
Cindy įėjo į  įėjo į salę . Salė buvo labai erdvi . Ji nuėjo prie stalo ir atsisėdo prie pilno stalo skanumynų . Ji greitai suvalgė gabalėli moliūgų pyrago ir nusprendė apsižvalgyti salėje buvo daug vaikų vieni sėdėjo prie Klastunino stalo kiti prie švilpynes ir prie varno nago stalo . Ji jau stojosi , bet virš jos peties jau skraidė Liza . Cindy atsisėdo ir jau skaitė laišką .
 MIELOJI CINDY MES TAVĘS PASILGOM IR LAUKIAM TAVO LAIŠKO PARAŠYK KAIP TAU SEKASI  MYLIM MAMA
Cindy nudžiugo ir nuskuodė pro duris link pelėdyno atrašyti mamai , nes juk reikia kam nors papasakoti , kaip sekasi .
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sayuri Yuki Gruodžio 20, 2010, 06:47:01 pm
Lauke, už lango tarsi šokdamos leidosi snaigės. Buvo žvarbu, pūtė šaltas rytų vėjas. Didžiojoje salėje taip pat buvo žiemiška nuotaika. Nesnigo, tačiau lubos buvo tarsi padengtos debesimis, kurie labai priminė sniego pusnis. Vaikai linksmai klegėjo, daugelis jau valgė pusryčius. Kažkokia klastuolė bandė užkeikti švilpę, tačiau neliko nepastebėta. Profesorė ją apšaukė ir paskyrė areštą. Taigi viskas buvo normalu. Kaip kasdien.
Staiga salės durys prasivėrė. Tačiau tyliai, lyg stengiantis, kad niekas nepastebėtų. Į didžiąją salę dar pusiau miegodama atėjo Sayuri. Mergaitei akys taip merkėsi, kad ji net nematė kelio. Dešinysis skruostas nugulėtas. Plaukai surišti į kaselę tačiau ir tai negelbėjo- jie styrojo į visas puses. Mergaitė užsimiegojusi nupėdino prie Varno nago stalo ir atsipeikėjo tik tada kai vaikai ėmė juoktis. Pagaliau, kai Sayuri atsidūrė savo vietoje, rodės niekas jai nesutrukdys valgyti skaniausių patiekalų gražiai patiektų lėkštėse. Tačiau mergaitės nelaimei į didžiąją salę iš nežinia kur suskrido daugybė pelėdų. Šimtai, tūkstančiai...
Sayuri niekaip negalėjo pasiimti patiekalų- tai šen tai ten šmirinėjo ir lakstė pelėdos. Pagaliau kai atrodė kad visos pelėdos jau atnešė joms skirtus laiškus į salę įskrido dar viena. Lyg užsimiegojusi- kaip Sayuri. Ir žinoma jai nešė laišką šiai mergaitei.
Citata
Mieloji Sayuri,
Dėkui už laišką. Taip mums sekasi puikiai. Tikiuos ir tau. Artėja kalėdos. Deja, negalėsime pasiimti tavęs atostogoms. Važiuojame į JAV. Gausi nuo mūsų kalėdinę dovaną. Tikiuosi tau patiks.
Myliu, bučiuoju tavo mama ir tėtis
Mergaitė labai apsidžiaugė ir šokdama kaip tos snaigės nubėgo į pelėdyną, net pamiršusi pavalgyti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: expresyte Sausio 08, 2011, 01:12:45 pm
Marieta įėjo į didžiąją salę ir iš karto nubėgo prie Grifų Gūžtos stalo. Oi kaip noriu valgyti... Mirsiu....- galvojo mergaitė. Atsisėdusi ji įsidėjo kelis kotletus ir kepintų bulvyčių. MMM... Kaip skanu... tikiuosi čia yra žmonių, su kuriais galėčiau susipažinti... Tuo pat metu į didžiąją salę įskrido pelėdos, atnešdamos paštą. Pelėdžiukė vardu Plunksnelė priskrido prie Marietos ir tiesiai ant kotletų numetė jai laišką. Mergaitė nieko nelaukusi atplėšė voką.
Citata
Mieloji Marieta,
Kaip tau sekasi? tikiuosi gerai bet vistiek klausiu. Kaip pamokos tame Hogvartse? norėjau tau pasakyti, kad pamiršai savo knygą apie feniksus. Aš ją tau atsiunčiau.  Mums sekasi gerai. Tavo sesutė Mariana laukia nesulaukia kada taip pat galės vykti i Hogvartsą, mat jai stebuklingu būdu pavyko atgaivinti nuvytusias gėles. Dugiau nieko gero neyvyko. Sekmės tau moksluose. Mes tau parašysim.
Didelis bučkis, mama.
Ačiū dievui, kad mama atsiuntė tą knygą.- Apsidžiaugė Marieta ir nieko nelaukusi nulėkė į bendrajį kambarį jos skaityti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: expresyte Kovo 13, 2011, 12:55:35 am
Marieta įėjo į didžiąją salę ir patraukė prie Grifų Gūžtos stalo. Atsisėdusi ji įsidėjo į lėkštę dešrelių ir salotų. Taip pat pasičiupo vieną skrebutį. Mergaitė visą laiką mąstė apie vakar perskaitytas kažkokios mokinės Belos, kuri galbūt prieš šimtą metų mokiusiosios Hogvartse, dienoraščio ištraukas. Marieta tikėjo, kad jų gali būti ir daugiau, ir nusprendė šiandieną po pietų vėl nueiti į biblioteką paieškoti jų toje pačioje ir gretimose knygose. Staiga mergaitė atsitokėjo iš savo minčių, kadangi pamatė atskrendančias pelėdas, kurios atneša įprastinį ryto paštą. Prie Marietos priskrido jos pelėda Plunksnelė. Jo nutūpė mergaitei ant peties ir gnybtėlejo į ausį kaip ir visuomet. Marieta nurišo laiską jai nuo kojelės. Pelėdžiukė pakramsnojo Marietos skrebučio ir nuskrido su visomis pelėdomis atgal į pelėdyna, prieš tai dar kartą snapu įgnybusi mergaitei į ausį. Marieta iš karto atplėšė laišką, išskleidė jį ir ėmė skaityti. Ten mamos raštu buvo parašyta:
Citata
Sveika dukrele,
mums sekasi puikiai. Oras Londone nuostabus, tik retkarčiais prapliumpa lietus, bet kaip žinai tai įprasta. Kaip tau sekasi tame Hogvartse. Tikiu, kad mokaisi kaip visada gerai. Bet papasakok plačiau, juk žinai kaip aš dėl tavęs jaudinuosi. Žinoma tavo Plunksnelė gavo savo mėgstamiausio skanėsto, bet labai priteršė ant kilimo. Na gal priteršė čia ne tas žodis. Atrašyk kuo greičiau. Lauksiu.
Didžiausi linkėjimai nuo visų,
Mama.
Perskaičiusi laišką Marieta nusišypsojo. Namuose viskas OK. Pabaigusi valgyti pusryčius mergaitė nuskuodė į pamokas, tvirtai sau prisižadėjusi išmokyti Plunksnelę gražių manierų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gintaryte Balandžio 21, 2011, 03:25:49 pm
Kai ją paskyrė į GG ji priėjo prie stalo ir atsisėdo. Tačiau nieko nevalgė, nes nenorėjo. Bet po to prisivertė suvalgyti vieną džiovintą slyvą. Galiausiai viskas baigėsi tuo, kad ji suvalgė dar 8 slyvas. Tada ji dar atsigėrė apelsinų sulčių. Po to ji atsistojo. Kažkokia mergaitė jai pamojavo ir ji jai irgi pamojavo. Ji pagalvojo, kad turėtų gana greitai susirasti naujų draugų. Tada išbėgo iš salės. Ji bėgo į GG kambarį.

***

Ji atbėgo iš GG kambario čia ir prisėdo prie stalo. Dar buvo likę maisto, tad ji suvalgė kas buvo. O buvo jos mėgstamiausias patiekalas virtinukai. Tada ji dar atsigėrė moliūgų sulčių. Pavalgiusi ji atsistojo ir išėjo iš didžiosios salės.
Kitą rytą ji atėjo prie stalo ir atsisėdo. Pusryčiams buvo pica. Ji suvalgė ją ir atsigėrė obuolių sulčių. Tada atsistojo nuo stalo ir nuėjo į kiemą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Brigita Rudė Birželio 18, 2011, 01:54:30 pm
Brigita įęjo į Didžiąją salę ir apsidairė. Kiek čia nematytų vaikų. Ir visi jai nepažystami. Apžvelgiant stalus, jos akys užkliuvo už Klastuolių, ir jai sukilo pasibjaurėjimas. Nuskubėjusi prie Grifiukų, ji atsisėdo į laisvą vietą šalia įdomiai atrodančios mergaitės. Bevalgydama makaronus su padažu, ji paklausė tos mergaitės:
-Iš kokio tu kurso?
-Koks tavo vardas?
-Kokias pamokas lankai?
Bevalgydama jau spėjusį atsirasti desertą - vyšninius ledus su plakta grietinėle, ji laukė atsakymo.

_______________________________________ _______________________________________ ________________

kadangi mergaitė tylėjo, Brigita atsistojo, ir nuskubėjo į kiemą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Cholmondeley Liepos 04, 2011, 07:54:55 pm
Elena tyliai įsmuko į didžiąją salę ir atsisėdusi tarp Brigitos ir vienos nepažįstamos mergaitės. Mergaitė nenoromis suvalgė
pusryčius ir atėjus pašto metui ji gavo tokią žinutę:
Citata
Elena,
Sveikute, man viskas gerai, šaunu, kad tau puikiai sekasi. Dabar man nėra liūdna, nes į mūsų namą atvažiavo mano pusseserė...
Kaip sakei? Tik pirmamekurse? O varge? Pasiilgstu mūsų darželio ir visokių kitų linksmybių, myliu tave... Lauksiu kitų metų, kai tu
atažiuosi pas mane...
Iki, Kamilė
Elenapasididžiudama perskaičiusi laišką nubėgo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 12, 2011, 12:34:21 pm
Alfas apstulbo kiek mokinių sėdi prie Grifų Gūžtos stalo...Jis atsisėdo tarp kažkokio trečiakursio ir tarp antrakursio.Įsidėjo kiaušinienės,skrebučių ir savo mėgstamiausios aviečių uogienės...Pradėjo valgyti tik staiga lyg kažkas šaltu vandeniu būtu apipylęs:pro ji praskrido Begalvis Nikas.
-Sveikas,Nikai,-šaltai pasisveikino jis.
-Malonu tave matyti Alfai,-atsakė jis-ir nusišypsojo
Alfas toliau valgė pusryčius,ir galvojo apie metus kurie jo laukia...

((Gal kas pratęs :D))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sonora Peštukė Liepos 15, 2011, 12:27:51 pm
Sonora prikirtusi mėgstamo pudingo pakilo nuo savo, Varno Nago, stalo ir patraukė Didžiosios Salės durų link. Tačiau jos akyse užkliuvo berniukas, kuris smagiai nusiteikęs sėdėjo prie Grifų Gūžtos stalo ir besidairydamas kažką dar valgė. Sonora stabtelėjo. Neturėjo daug draugų, bet nebuvo nedrąsi. Berniukas išties atrodė simpatiškas, o sėdėjo dar ir vienas prie savo stalo. Mergaitė apsisprendė. Tvirčiau sugniaužė kumštuką, kita ranka įsikibo knygos ir patraukė nosies tiesumu prie jo. Pasiekusi tikslą ji pasidėjo savo knygą ant stalo, perlipo medinį suoliuką ir atsidūrė berniukui iš dešinės. O tada drąsiai tarė:
 - Labas, aš Sonora. Kaip jau matai iš uniformos, aš varniukė. Mačiau tave, kai važiavome Hogvartso ekspresu. Atrodo ieškojai savo pelėdos. Na kaip, ar radai? Kaip pirmosios dienos Hogvartse? Jau susiradai draugų? - Ji smalsiai apipylė berniuką klausimais ir įsisteibelijo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 15, 2011, 12:55:22 pm
Alfas išsigando kai mergaitė iškarto apipylė jį klausimais.Nenorėdamas parodyti to pabandė atsakyti drąsiai,nevirpančiu balsu:
-Sveika,aš Alfas,malonu susipažinti.Taip,ieškojau savo pelėdos,ir radau pas prefektus,-jis nusišypsojo.Kol kas nesusiradau draugų,nors viena iš jų stovi šalia manęs,-Ir nusišypsojęs atsiduso,kad atsakė į visus klausimus...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sonora Peštukė Liepos 15, 2011, 01:00:09 pm
Sonora porą kartų sumirksėjo ir pabaigusi klausytis Alfo plačiai nusišypsojo.
 - Taip ir maniau, kad reikėjo prie tavęs prieiti, matai, aš taip pat pirmakursė, ir sakyčiau, taip pat dar daug ko čia nepažįstu. - Ji rimtu veiduku apžvelgė Didžiąją Salę. - Tad galim suvienyti jėgas, - mirktelėjo Alfui.
 - Tad kaip tau čia, ar patinka? - Ji vėl smalsiai pažiūrėjo į berniuką. Ir nespėjusi sulaukti atsakymo garsiai tarė: - Ooo, žiūriu, jūs dar turite žemuoginių ledų. Ant mūsų stalo tokių beveik nebūna. Tad jei tu nieko prieš? - Ji rimtu veidu pažiūrėjo į žemuoginių ledų kūgį ir staiga prieš jos nosį atsirado gražus auksinis dubenėlis su tokiu pat dailiu šaukšteliu. Ji vėl šyptelėjo, kai Alfas viską matė, ir įsidėjo ledų. Mažais kąsneliais valgydama ji nutilo ir klausėsi pašnekovo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 15, 2011, 01:08:52 pm
Išklausęs mergaitės pasakė:
-Suvienyti jėgas?Hm..Įdomus pasiūlymas,manau sutiksiu,-Plačiai nusišypsojo jis.
-Klausi ar patinka? Man labiau nei patinka!Čia tiesiog nuostabu,-Šiek tiek paniuręs pridūrė:
-Ne taip kaip žiobarų pasaulyje.
Bandydamas išlaikyti pokalbį,nes Sonora jam patiko,paklausė:
Kokios pamokos tau patinka?Man tai:transfiguracija,nuodai ir vaistai,herbalogija,kerėjimas,-Išvardino jis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sonora Peštukė Liepos 15, 2011, 01:22:48 pm
 - OOO, šaunu, - tarė ji pilna burna. - Pala, - ji sumosavo rankomis priešais, lyg bandytų ką išspjauti. Po poros sekundėlių lengvesniu balsu tarė: - Vaje, koks didelis gabalas ledų pakliuvo. Brr, kaip šaaaalta. - Linktelėjo ledų pusėn. Tada truputėlį patraukė savo dubenėlį į šoną, kad šis netrukdytų, kol ji atsakys į visus klausimus.
 - Tai sakai, žiobarų pasaulyje nepatiko? Man taip pat. Juodai. Kai maždaug būdama devynerių sužinojau, kad esu ragana, nuo pat tada laukiau šios akimirkos, pakliūti į Hogvartsą. - Tarė ji pagarbiai nužveglgė įspūdingą salę, bei užkerėtąsias lubas, kurios šiandien buvo apsiniaukusios, dėl to, kur ne kur kybojo plazdančios žvakės.
 - O man ir neteko dar susipažinti su kai kuriais dalykais. Pavyzdžiui dar neturėjau Transfigūracijos. Bet jaučiu, kad ji man patiks.. - Svajingai nutilo. - Žinoma, perskaičiau visus reikiamus vadovėlius, iš kurių šį semestrą mokysimės. Dabar įpusėjau į Atrakursių Herbalogijos vadovėlį, - ji mostelėjo ranka į priešais gulinčią knygą, - visai įdomu. Vadinas man patinka ir Herbalogija. Kerėjimo pamokose kol kas tik žaidėm susipažinimo žaidimus, nors jau teko čia išbandyti sklandymo kerus, kurie puikiai pavyko, - tarė ji, bet kartu truputį išraudo. Vaje, tikiuosi ji nepagalvos, kad giriuosi. Reiktų kuo greičiau keisti temą.
 - Eee, o kaip tau pelėdynas? Ar jau teko ten pabuvoti? Kokia tavo pelėda? - ji pernelyg atidžiai įsispoksojo į Alfą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 15, 2011, 01:37:38 pm
-Na mano tėvai yra žiobarai,jie pastebėjo,kad aš keistas.Vienuoliktąjį gimtadieni ryte,atvyko laiškas,kurį nešė pelėda..Mano pirma mintis buvo "Tai labai keista." Na,bet gavus laišką viskas susiklostė į savo vietas...Dabar žinojau,kad tie keisti dalykai kurie man nutikdavo buvo magija,-Gal per daug išsipasakojau?-pagalvojo jis.
-Na manau tau seksis visos pamokos,-Pasakė jis ir užraudo kaip burokas,-Ar tai tinkamas komplimentas mergaitei kuri jam patinka...
- Pelėdynas? Dar neteko ten būti,beje mano pelėda išdykėlis Soras.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sonora Peštukė Liepos 15, 2011, 01:48:37 pm
Sonora klausėsi ir klausėsi, kol šnekėjo Alfas.
 - O, geeras, mano pelėdos vardas Nora. Kažkodėl panašūs vardai, ar ne? - Ji linksmai suprunkštė ir vėl maktelėjo didelį šaukštą ledų, po kurio stojo tyla ir eilinis Sonors veido minos pasikeitimas. - Na negaliu, tie ledai, tikras išbandymas. Tikriausiai jau gana man jų. dar prie savojo stalo prisprogau mėgstamo šokoladinio pudingo. Visai tuoj tik cukrum ir gyva tebūsiu. - Ji nusišypsojo.
 - Žinai, kad ir kaip smagu buvo pakalbėti, man jau metas eiti, turiu dar užsukti į bendrąjį kambarį, pasidėti daiktus, o po to lėkti į pamokas. - Tarė ji ir palengva pradėjo stotis. 
 Kol susikuitė ir išsiropštė praėjo gerų porą minučių. Tada pasilenkusi prie Alfo tarė:
 - Tikiuosi turėsime bendrų pamokų, būtų gera išvysti pažįstamą veidą, - paslaptingai tai tarus ji nuėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gintaryte Liepos 20, 2011, 05:15:02 pm
Lesli įėjo į didžiają salę apsirengusi Hogvartso uniformą ir išsileidusi savo plaukus palaidai. Ji lėtai besidairydama nupėdino prie Grifų Gūžtos stalo ir atsisėdo prie jo. Tada įsidėjo porciją koldūnų su mėsa ir pasiėmusi šakutę įsidėjo pirmąjį koldūną į burną. Lėtai sukramtė, nes buvo kiek karštokas. Tada įsidėjo dar vieną ir taip pat sukramtė. Tada įsidėjo dar kelis ir viską suvalgiusi ji įsipylė moliūgų sulčių į stiklinę. Lėtai pakėlė ir atsigėrė iš stiklinės tada nurijo gurkšnį ir pradėjo mąstyti apie tai, kad Grifų Gūžtos koledžui reiktų pasitempti, jeigu norėtų laimėti Mokyklos Taurę. Tada ji užbaigė gerti sultis ir pastatė tuščią stiklinę. Kaip desertą įsidėjo gabalą medaus pyrago ir lėtai pradėjo jį valgyti. Suvalgiusi ji pasiėmė kokteilio stiklinę ir išgėrė ją. Tada su servetėle nusivalė burną ir atsistojo. Lėtai išėjo iš salės. Jos tamsūs plaukai gražiai žvilgėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 24, 2011, 02:57:51 pm
Daniel atėjo į didžiulę salę. Mergaitė stabtelėjo prie durų ir apsidairė. Viskas buvo dar nuostabiau bei mergaitė galėjo įsivaizduoti. Prie lubų kabojo žvakės. Visiškai taip, kaip pasakojo mano tėtis pagalvojo ši, šyptelėjo ir lėtai žingsniai ėjo grifų gūžtis stalo link. Daniel vis dairėsi aplinkui. Salėje nebuvo daug vaikų, tačiau esantys nebuvo tylus. Vienoje pusėje grifų stalo kompanija berniukų, pagal išvaizdą jie turėtų būti kokie trečiakursiai, juokėsi iš draugo, kuris buvo pajuodavęs, o plaukai susivėlę, kompanija iš klastūnyno, kiek išgirdo mergaitė, labai diskutavo apie paskutiniąsias kvidičo varžybas, todėl Daniel praeidama pro juos dar sulėtino žingsnį.
Pagaliau ji atsisėdo prie savo stalo. Matyt, sunkiausia užduotis čia atėjus, išsirinkti tai ką valgysi pagalvojo ir peržvelgė stalą. Daniel viskas atrodė taip beprotiškai skanu. Ji įsidėjo gabalėlį karamelinio pyrago, kuris pasirodė besąs labai skanus ir teko jį kartoti. Truputi apsalus mergaitė įsipylė arbatos. Ramiai išgėrė arbatos puodelį ir išsitraukė sąsiuvinį, pradėjo jame paišyti berniuką, kuris sėdėjo netoli jos, iš išvaizdos negali būti vyresnis nei antrakursis, pagalvojo ir pradėjo piešti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 24, 2011, 09:01:23 pm
Alfas įėjo į salę.Jis atsisėdo prie Grifų Gūžtos stalo kuris yra toliausiai nuo durų.
Berniukas atsisėdo šalia kažkokios pirmakursės mergaitės kurios jis nebuvo matęs.Ji piešė kažką panašaus į berniuką sėdintį netoliese.
O ji gražiai piešia,-pamanė jis.
Alfas į lėkštę įsidėjo keptos kalakutienos ir įsipylė pasukų punšo.
Viską sušveitęs jis atsiduso ir netyčia užkalbino mergaitę:
-Gražiai pieši,-jis nusišypsojo jai.
-O,be to aš Alfas.Alfas Saneris iš Grifų Gūžtos.Pirmakursis,-pridūrė jis.
Pagalvojęs jis paklausė:
-Na,o kuo tu vardu,-šyptelėjo jis ir ėmė klausytis savo pašnekovės.

[Nežinau kodėl,tačiau šiandien baisiai nesiriša tekstas :D]
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 24, 2011, 09:18:06 pm
Daniel piešė susikaupusi ir staiga ją kažkas užkalbino, todėl ji brūkštelėjo į šoną. Velnias... pagalvojo ji ir nutrynusi atsisuko į berniuką, pasitaisė plaukus.
- O sveikas, - šyptelėjo,- na, ačiū, bet aš taip nemanau,-sukikeno.
- Aš Daniel, Daniel Raion taip pat pirmakursė iš Grifų Gūžtos,- nusijuokia,- jau turim šokių tokių panašumų.
Ji pasidėjo pieštuką ir savo sąsiuvinį į kuprinę. Įsidėjo į lėkštę dar viena braškinį pyragėlį, įsipylė pasukų punšo ir iš lėto pradėjo valgyti. Mergaitė apsidairė. Į salę atėjo dar daugiau vaikų. Vieni skaitė knygas, kiti darė namų darbus, ta pati kompanija iš klastūnyno, kuri pirma sukaustė mergaitės dėmesį jau buvo išsiskirsčiusi.
- Ar ilgai tu čia?- staigiai atsisukusi į Alfą paklausė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 24, 2011, 09:26:22 pm
-Ilgai?Na...Nelabai skaičiuoju,-Nusišypsojo jis.
Ach...Kaip gera turėti pažįstamų.
-Na,ar jau turi draugų?Be manęs žinoma,-šyptelėjo jis.
Norėdamas apie mergaitę sužinoti daugiau paklausė:
-Kokias pamokas lankai?
Pamanęs apie King Krosą pasakė:
-Kažkaip nemačiau tavęs traukinyje.Nors...gal tavęs nepastebėjau.
-O ar turi augintinį?-Paklausęs ėmė klausytis atsakymų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 24, 2011, 09:37:42 pm
- Jetau, kiek klausimų vienu metu,- ji nusijuokė, perbraukė ranka plaukus ir atsigėrė punčo.
- Kol kas buvau tik apsigynime nuo juodosios magijos ir kerėjime,- ji gūžtelėjo pečiai,- jei neapsirinku, tai ten mačiau ir tave,- įdėmiai pažiūrėjo į berniuką,- na, veidas man tavo tikrai kažkur matytas arba jau kažką maišau,- truputi paraudonavo ir nuleido akis,- dar nespėjau nueiti į kitas pamokas, labai noriu nueiti į magiškus gyvūnus, nuodus ir vaistus bei transformaciją. Bet labiausiai noriu pažaisti kvidičą, šitą dalyką aš dievinu!-nusijuokia,- Žiobarotyra irgi mane traukia, nors žiobariškus daiktus pažįstu puikiai,- gūžtelėjo pečiais,- kol kas nežinau, kaip man kas sekasi,- šyptelėjo,- bet žinoma, tikiuosi, kad viskas bus gerai...
Atsigėrė truputi punčo, kai beveik baigė atsakinėti į pirmąjį Alfo klausimą.
- Ne, mano sesutei dar tik šešeri metukai, tačiau Hogvartse mokėsi mano tėtis ir mama,- ji nutilo.
- Beje, augintinį turiu. Pelėdą,-pridūrė,- o kaip su tavo pamokom, giminaičiais ir augintiniais?- nusišypsojo ir žiūrėjo berniukui į akis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 24, 2011, 09:47:50 pm
-Na tau galvoje nesimaišo.Aš tikrai buvau apsigynime nuo juodosios magijos.Nebent tai buvo mano klonas,-nusikvatojo berniukas.
-Sakai norėtum nueiti į transfiguraciją?Na taip,patarčiau nueiti.Nuostabi pamoka,nors mokytoja...Kietas riešutėlis.
Jis atsikvėpė ir kalbėjo toliau:
-Nuodus ir vaistus?Na...Nemanau,kad man patiktu vaistai...O ypač nuodai,-Šyptelėjo jis.
Vėl atsikvėpė.
-Nori žaisti kvidičą?Aš kvidičo žaidžiant nematęs..Nes matai mano tėvai-žiobarai,-pasakęs tai jis užraudonijo.
-Spėju tau nelabai patinka žiobariukščiu vaikai?-Alfas pažvelgė į Danielę liūdnomis akimis.
Nusprendęs keisti temą jis tarė:
-Aš ir turiu pelėdą.Sorą.
-Išdykėlį Sorą,-pasitaisė jis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 24, 2011, 10:09:01 pm
Daniel atidžiai stebėjo berniuką, kai jis kalbėjo ir įdėmiai jo klausėsi. Išgirdusi klausimą apie žiobarų vaikus ji susiraukė.
- Hmm... Aš nuo šešerių metų, po tėčio mirties, gyvenau įprastą žiobarišką gyvenimą ir tik prieš atvažiuojant čia sužinojau, kad esu visiška grynakraujė, mat pasirodo mano mama kaip ir tėtis...-ji nutilo,- oi, atsiprašau,- kiek paraudo ji,- ne, patikėk, prieš žiobarus visiškai nieko neturiu, tiksliau, labai juos mėgstu, jie tokie patys kaip mes ir aš tiesiog negaliu pakęsti, kai juos vadina purvakraujais!- kone sušuko ji, nes gan įsijautė,- niekaip nesuprantu, kaip taip galima? Manau žiobarai turi toleruoti magiją, burtus ir mus, o mes turime toleruoti žiobarus, ypatingai, tuos, kurie nori išmokti burti. Juk daug sunkiau tapti geru burtininku, kai vaikystėje nesi susidūręs su magiją ir...- mergaitė paraudo,- aš nežinau...nors va ir grynakraujė, tačiau užaugau beveik kaip žiobarė ir visas šita magijos reikalas man dar atrodo, kaip kažkoks stebuklas,- šyptelėjo.
Tikiuosi, jog jis nieko blogo nepagalvos, kad taip užsišnekėjau apie žiobarus. Tiesiog man nesuvokiama, kaip galima laikyti juos kažkuo kitokiais, jie gali išmokti burti taip pat ar net geriau už grynakraujus...
- Taigi, manau, kad tavęs paklausysiu ir nueisiu į transfiguraciją,- atsiduso,- o kodėl gi tau nepatinka nuodai ir vaistai? Man tai kaip tik atrodo, kad tai viena įdomiausių pamokų,- nusijuokė,- o dėl kvidičo... aišku, kad noriu! Kas gali nenorėt? Tai vienas geriausių dalykų šitam magiškam pasauly! Tėtis kai buvau visai mažytė nusivedė į varžybas, kokia atmosfera, kiek burtų! Dar dabar atsimenu, kai buvo pagautas aukso šmaukštas ir kaip pašėlo beveik visa salė...- ji giliai atsiduso,- tik problema ta, kad neatsimenu nei kokio mąsto tos varžybos buvo, nei kas žaidė. Dabar turiu svajonė nuvykti į pasaulio čempionatą, ten būtų nerealu,- nusijuokė.
Ji bakstė šakute savo braškinį pyragaitį, ranka pasirėmė galvą ir žvilgsnį įdūrė į berniuką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 25, 2011, 08:53:39 am
-O...Tai tau nieko prieš,kad aš...Hm..Purvakraujis?-Tai pasakęs jis nutilo.
Nors vienas dalykas gerai-Ji nieko prieš draugauti su manimi.
-Na gal ir gerai,kad nueisi į transfiguraciją.Gal norėtum sėdėti kartu?
Alfas nusprendęs nelankyti nuodų ir vaistų tvirtai tarė:
-Tikrai nelankysiu nuodų ir vaistų dėl to,kad kai buvau šešerių nusinuodijau...Ir nelabai norėčiau vėl tai padaryti.Na,o kvidičas iš tavo pasakojimo labai šaunus...Norėčiau jį sužaisti,ar bent pamatyti.
Prisiminęs keistą žodį jis paklausė:
-O be to,kas tas aukso šmaukštas?Ar galėtum paaiškinti viską?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 25, 2011, 09:15:07 am
- Ei, aš manau, kad aš labai aiškiai pasakiau ką aš apie tai galvoju, todėl...nevadink savęs purvakrauju,- kiek griežčiau tarė ji,- o sėdėti kartu tikrai norėčiau,- pridūrė jau švelniu balseliu.
- Per pamoką nemanau, kad tau tektų nusinuodyti,- tyliai murmėjo,- o mokėti išsivirti eliksyrą tokį kaip nemirtingumo...o geriausias tai matyt Multisulčių eliksyras!- kiek garsiau pasakė ji ir šyptelėjo,- tačiau tikiu tavimi, kad to, ką patyrei pakartoti nenori ir dabar bandai nuo to pabėgti,- meiliai pažiūrėjo į berniuką, tačiau užklausta apie kvidičą jos akys pradėjo spindėti.
- Pamatyti kvidičą tau reikia BŪTINAI!- sušuko ji,- tau tikrai patiks,o kas yra Aukso šmaukštas? Hmm...- kiek susimąstė,- Aukso šmaukštas yra vienas žaidime, jis tai toks mažytis kamuoliukas su sparneliais, kuris skraido,- patylėjusi pridūrė,- o jis beprotiškai vikrus ir jį turi sučiupti gaudytojas. Jis komandoj būna tik vienas ir kai būna pagaunamas Aukso šmaukštas rungtynės baigiasi. Už šio kamuoliuko pagavimą komandą gauna net 150 taškų,- nusišypsojo,- aišku, tai ne visas kvidičas. Beje, kartais rungtynes trunka net kelias paras...- dar šiek tiek pamąstė,- taip pat komandoje dar turi būti vienas gynėjas, trys puolėjai ir du atmušėjai ir be Aukso šmaukšto dar yra kritlis ir du muštukai,- nusišypsojo ir kai pagalvojo, kad pagaliau baigė trumpą paaiškinimą apie kvidičą, pamatė susidomėjusio berniuko žvilgsnį, kuriam ir du paskutiniai jos žodžiai taip pat nieko nesakė.
- Kritlis yra ryškiai raudonas kamuolys, futbolo kamuolio dydžio...futbolą,manau, žinai puikiai,- nusijuokė,- taigi komandoje esantys trys puolėjai bando įmušti šį kritlį pro lanką, o lankus gyna gynėjas,- šyptelėjo,- na, o muštukų paskirtis iš ties įdomi... Komandoje esantys du atmušėjai apsiginklavę lazdomis, numušinėja Muštukus nuo savo komandos draugų, nutaikydami juos į priešininkus,- greitai sumurmėjo ir pasiėmusi savo punčo stiklinę pabaigė gerti.
- Tikiuosi, kad tau aiškiau ir... aš turiu seną knygą apie kvidičą jei susidomėjai aš galėčiau ją tau paskolinti ir... už vieną taiklų Kritlio metimą skiriama 10 taškų komandai. Taigi jeigu tavo komanda pagavo Aukso šmaukštą, tai nereiškia, kad tavo komanda ir laimėjo...Kiek daug aš tau prišnekėjau!-sukikeno ir vėl pasitaisė plaukus,- prakeikti plaukai...- tyliai sumurmėjo ir susirišo juos į kuoduką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 25, 2011, 09:25:48 am
Įdėmiai klausęs mergaitės jis tarė:
-Na nežinau.Gal reiktu ir nueiti.
Atsikrenkštęs jis tyliai pasakė:
-Apie kvidičą jau susidariau nuomonę.Iš tavo pasakojimo jis tikrai nerealus....
Alfas šiek tiek nutilo,tačiau vėl pradėjo:
-Knyga apie kvidičą sakai?Na,aš manau susidomėčiau...Jei kada vėl susitiksim nepamiršk,-tai pasakęs jis mirktelėjo jai.
Vaikinas pakėlė akis į mergaitę.
-Na,man tau atrodai visai gražiai,-ir jis užraudo kaip burokas.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 25, 2011, 09:36:32 am
- Toj knygoj parašyta viskas. Pradedant kvidičo įkūrėjais baigiant paskutiniais geriausiais žaidėjais, na, nepaskutiniais, prieš kokius penkiasdešimt metų,- nusijuokė mergaitė,- tačiau man tai vis dar įdomu, nors beveik žinau mintinai kiekviena knygoje esantį...-nutilo, truputi susiraukė ir pridūrė,-komentarą, ji truputi, na, tiksliau, apiplyšusi ir aprašinėta, tačiau manau, kad kai kuriuos pastabos yra tikrai geros ir argumentuotos,- gūžtelėjo pečiais,- taigi, dabar turiu jos nepamiršti nešiotis su savimi, nors šitą knygą ir taip dažnai galima rasti mano kuprinėje,- šyptelėjo ir pažiūrėjo į paraudonavusį berniuką.
- Būtent, kad tik visai gražiai, o turi atrodyti labai gražiai,- nusijuokė,- todėl aš jų ir nemėgstu, bet ačiū,- švelniai tarė.
- Tas karamelinis pyragaitis toks skanus! Ragavai? - žvilgtelėjo į berniuką ir įsidėjo dar vieną gabalėlį,- aš jau jaučiu kaip storėju, matyt, namo grįšiu išpampusi kaip kiaulaitė,- pasakė ir pradėjo valgyti pyragėlį,- galėtų jie būti magiški ir neiti į kūną,- nusijuokė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alfas Saneris Liepos 25, 2011, 09:44:01 am
-Viskas aišku...
Hm..Reikia apie ją dar daugiau sužinot.
-O kokia kvidičo komanda tau labiausiai patinka?
Nusprendęs vėl užsiminti apie žiobarus jis tarė:
-O kaip tau žiobariškas futbolas?Krepšinis?
Jis vėl žvilgtelėjo į kišeninį laikrodį.
-Na,mes čia ir užsikalbėjom.Reiktu begti.
Susimetęs knygas į kuprinę jis pasakė:
-Iki!
Ir mojuodamas jai išbėgo iš didžiosios salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Liepos 25, 2011, 10:14:49 am
Daniel jau žiojosi atsakyti į berniuko užduotis klausimus, tačiau kaip jis staigiai pasirodė prie jos, taip jis staigiai ir išbėgo. Mergaitė mostelėjo jam ir vėl grįžo prie savo karamelinio pyragėlio, lėtai ji valgė. Aš persivalgiau, bet jis toooks skanus, negaliu liautis jo valgius, matyt, reiks ir man eiti iš čia, nes tikrai tapsiu kiaulaite... pagalvojo ir tyliai sau nusijuokė. Iš kuprinės ji išsitraukė knygą apie magiškuosius gyvūnus ir pradėjo ją skaityti. Knyga jau buvo aprašinėta keliais, truputi juokingais komentarais. Psichai, kaukai, testraliai... šitie, manau vieni įdomiausių...grifai, hipogrifai, feniksas... Mergaitė žymėjosi puslapius, kuriuose yra gyvūnai, kurie labiausiai patraukė Daniel akį. Ji dar kažką parašinėjo į savo užrašų knygutę ir susirinkusi visus daiktus, pakilo nuo stalo ir išėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aivy Stranger Liepos 25, 2011, 09:27:21 pm
Aivy įėjo į didžiąją salę. Jautėsi kur kas ramiau nei vakar, per paskirstymą į koledžus. Tačiau salė, net ir antrą kartą joje apsilankius, atrodė įspūdingai. Žvakės virš stalų nebeskraidė, bet dabar čia matėsi tamsus, apniukęs dangus. Rodėsi, jog visai nėra stogo. Taip beeidama aukštyn užversta galva, Aivy iš pradžių patraukė ne prie to stalo, vos neatsisėdo pas klastuolius. Laimei, laiku susiprato ir mažiau žiopsodama patraukė prie grifiukų. Klestelėjusi į laisvą vietą apsidairė. Stalas, kaip ir vakar, buvo nukrautas įvairiausiu maistu. Čia buvo kalnai dešrelių, lėkštės blynų ir dubenėliai manų košės su moliūgų uogiene, indeliai sirupų ir saldžių užpilų bei keletas skirtingos rūšies ąsočių su gėrimais. Aivy įsidėjo savo lėkštėn kalną blynų ir krūvelę moliūgų uogienės, įsipylė spanguolių sulčių ir nieko nelaukusi kibo į maistą.Baigusi doroti savo blynus, Aivy atsigėrė sulčių. jautėsi soti ir pasiruošusi nuveikti ką nors naudingo. Nusprendė pirmiausia apsilankyti bibliotekoje. Tad pakilo ir savo vietos ir išžingsniavo lauk.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sunshine Rofel Rugpjūčio 10, 2011, 05:52:32 pm
Grįžusi iš lauko, Sunshine įžengė į didžiąją salę, nes baisiausiai norėjo valgyti. Šlepsėdama batais ir braukdama šlapių apsiaustu grindis (lauke lijo), ji priėjo prie grifų gūžtos stalo ir atsisėdo. Aplink ją buvo tiek daug valgių, jog Sunshine net atsiduso iš nuostabos. Tiek valgių ji gyvenime nėra mačiusi, nors per Kalėdas, namuose būdavo irgi nemažai valgių!
Prisitraukusi lėkštė arčiau ji įsidėjo vieną dešrelę ir keletą bulvių. Būtų prisikrovusi visą lėkštę, ligi pat lubų, tačiau manė, jog to daryti negalima. Pasiėmusi stiklinę ji ketino įsipilti moliūgų sulčių, kai staiga prieš ją išdygo vaiduoklis Nikas. Iš netikėtumo Sunshine riktelėjo ir visą stiklinę išpylė ant stalo. Balutė stebuklingai dingo, tad Sunshine įsipylė dar vieną stiklinę.
- Mergaite, kodėl tiek mažai valgai? - pasiteiravo vaiduoklis. - Visi čia kemša, erzina vargšą Niką, o tu rodos, dietos laikaisi?
Sutrikusi Sunshine atsikando dešrelės.
- Man atrodė, kad pasirodysiu nemandagi, jeigu prisidėsiu kiek noriu, sere Nikolai, - tarė ji.
Nikas nustebo.
- Oi ne ne, kraukis kiek tik nori! Tavo vietoje aš visą stalą nuvalgyčiau. Ak, ir kaip keista, kad vadini mane seru! Dažniausiai tik ir girdžiu "beveik begalvis Nikas, beveik begalvis Nikas...". Tai mane labai žeidžia.
Sunshine šyptelėjo.
- O gal galiu jus vadinti tiesiog Niku, sere? Manau, kad mes galime tapti puikiais draugai! - pasiūlė ji.
Nikas suplojo rankomis. Nors aišku nebuvo jokio garso, mat rankos perėjo kiaurai viena kitą.
- Žinoma, žinoma! - riktelėjo jis. - Tu puiki mergaitė, mano drauge. Vadink mane tiesiog Niku. Na, man metas, skaniai pavalgyk!
- Ačiū, Nikai!
Nikui išėjus, Sunshine išsišiepė ir prisikrovė visą lėkštę gardumynų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isadora Octagon Rugpjūčio 13, 2011, 11:54:37 pm
  Isadora lingavo už stalo, kažkodėl šiemet labai norėjosi dainuoti, ar tik nebus ko į punča elfai pripylę. Stebint kaip paskirtymo kepurė vieną po kito vaikus pasiunčia tai šen tai ten. Pati prisiminė kaip dar maža sėdėjo po ja ir jau įsivaizdavo jog bus paskirta į Klastūnyną, mat jai nuo mažumės buvo linkusi domėtis juodaja magija ir net truputi nusivylė, kai netikėtai kepurė paskelbė jog ji paskelbta į Grifų Gūžta. Dar ir dabar ji kartais simpatizuoja Klastūnynui ir jo paslaptims, tačiau per kvidičo rungtynes tampa aršiausia grifų gūžtos sirgale. Nuvyjusi mintis tolyn, ji dar išgėrė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Rugpjūčio 14, 2011, 12:04:43 am
Daniel įėjo į didžiąją salę. Niekas nebuvo pasikeitę nuo to laiko, kai ji čia pateko pirmą kartą ir sėdėjo ant kėdės su paskirstymo kepure ant galvos prieš visus Hogvartso mokinius. Ji įkvėpė. Aromatas buvo švelnus ir kiek atsidavė citrusiniais vaisiais. Aišku, nebuvo keista dėl ko. Ant kiekvieno koledžo stalo mirguliavo apelsinai, mandarinai, ananasai. Dan šyptelėjo. Ji ėjo neskubėdama ir kaip visada dairėsi į visas puses. Mokinių salėje šiandien buvo daugybę ir jie sukėlė iš ties didelį šurmulį. Mergaitė girdėjo pokalbių gabalėlius. Pagaliau ji priėjo savo, grifukų, stalą. Laisvų vietų nebuvo labai daug. Kai kurie grifai mosavo savo burtų lazdelėmis, kiti pasigardžiuodami valgė pyragėlius, dar kiti susimąstė ruošė namų darbus ir gėrė karštą vaisinę arbatą. Tada Dan išvydo sėdinčia vieną mergaitę. Nieko nelaukus ji priėjo prie jos ir atsisėdo priešais. Įsipylė punčo, į lėkštutę įsidėjo karamelinio pyrago gabalėlį ir pažvelgė į mergaitę. Matyt, kad bus naujokė. Bet atrodo maloni.
- Sveika,- šyptelėjo,- netrukdau?
Ji išsitraukė iš kuprinės kerėjimo knygą ir pradėjo ją vartyti, akimis permesdama burtažodžius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isadora Octagon Rugpjūčio 14, 2011, 12:24:59 am
 Ji sausainių trupiniais šėrė Viktorą. Žiurkė nevalgiusi nuo pat išvykimo iš namų kirto savo vakarienę pasičepsėdama. Tai sukelė kelių už stalo sėdėjusių merginų pasipiktinima, net iš varno nago stalo kažkas piktai dėbtelėjo Isadoros pusėn. Staiga į ją kažkas kreipėsi. Ji jau manė jog tas asmuo nori ją sudrausminti, tad greit įkišo Viktorą į kišene, o kartu ir šokoladinį keksą kuris taip nesmagiai ten sugniužo. Atsisukusi ji pamatė malonių bruožų mergaitę, kuri jau nesulaukusi Isadoros atsakymo įniko į knygą.
Isadora išsišiepė:
- Žinoma ne, o ką gi tu čia dabar skaitai?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Rugpjūčio 14, 2011, 12:34:16 am
Dan per knygą stebėjo naująją grifukę ir jos žiurkytę, kuri labai įsijautusi dorojo savo vakarienę. Koks mielas padarėlis atrodo. O kaip ji valgo, atrodo, senai maitinta buvo Ji nusijuokė, bet vos mergaitė ją pastebėjo ji savo gyvūnėlį su visais trupinėliais sugrūdo į kišenę. Vargšė žiurkytę Daniel gurkštelėjo arbatos ir pagaliau išgirdo iš ties švelnų merginos balsą, ji pakėlė galvą ir maloniai nusišypsojo.
- Net nežinau išties, kodėl išsitraukiau šią knygą,- ji užvertė vadovėlį ir padėjo ant jo savo rankas,- išsitraukiau iš instinkto, kad turiu kažką daryti, o ne tik gurkšnoti arbatą,- nusijuokė,- be to, mielą padarėlį turi. Galėtum jį išsitraukti ir nelaikyti kišenėje, nemanau, kad ten labai patogu,- šyptelėjo ir įsidėjo į burną mažą pyrago gabalėlį, ji sukramčius tęsė toliau,- būtinai paragauk šito pyragėlio, man jis beproto skanus. Beje, aš Daniel Raion, o kuo vardu būsi tu? - Dan nusišypsojo ir stebėjo mergaitę. Grifų būrys pastebėjau visada sparčiai didėja, manau, tai šaunu ir visi iš pirmo žvilgsnio atrodo išties labai malonūs žmogeliukai
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isadora Octagon Rugpjūčio 14, 2011, 01:00:13 am
- Aš Isadora Octagon, o dėl Viktoro, mano žiurkės nesijaudink. Matai šita kišenę?- mergina prisitraukė arčiau, kad geriau matytusi kas viduje. Ten buvo tamsu, tik geriau isižiūrėjus pasirodė lyg galktikos ir žvaigždės suktusi ten kažkur giliai jos dugne.
- Na jam ten vietos per akis, greičiau kaip begalybės žvaigždučių viešbutis, - pasakė ir pati viena nusijuokė iš savo komentaro, - dar pati kai mokiausi trečiam kurse būdama išbūriau, tik aišku kerai dar labai netobuli - gyvi daiktai ten jaučiasi puikiai, vietos per akis ir kelią atgal suranda, tačiau kiek nemalonumų turėjau, kai į tą kišenę per klaida įmečiau savają lazdelę, taip niekada ir neatgavau, - atsiduso Isadora, tada pažvelgė į siūloma pyragėlį.
- Ačiū tikrai, bet stengiuosi vengti svetimos magijos apdoroto maisto, net šis punčas pasirodė gana įtartinas, - dėbtelėjo ji puspilnį dubenį šalia samanų džemo, - o tu kelintam kurse? Matai aš niekada negaliu nusakyti apytikslio žmonių amžiaus, kažkoks antitalentas, - baigė ji berti žodžius ir ranka pasirėmė galva.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Rugpjūčio 14, 2011, 01:20:19 am
Daniel atidžiai klausė mergaitės. Kai Isadora pasilenkė parodyti kišenę, Dan persisvėrė per stalą ir pažiūrėjo. Tai tikrai buvo panašu į begalybes žvaigždučių viešbutį, kaip minėjo pati grifė. Oho, tai tikrai įspūdinga. Sako trečiam kurse... Keista, kodėl aš ją čia matau tik pirmą kartą, gal ji iš kitos mokyklos persikėlė čia? Reikės paklausti... Bet čia tai tikrai nuostabu. Norėčiau ir aš taip pabandyti. Kažkada tikrai apie tokius burtus skaičiau. Ar tai kartais tik ne... po velnių, nepamenu. Bet nieko tokio, jei paklausiu Isadoros. Norėčiau pasipraktikuoti... Mergaitė užsisvajojo ir ją pažadino tik merginos balsas.
- Ačiū tikrai, bet stengiuosi vengti svetimos magijos apdoroto maisto, net šis punčas pasirodė gana įtartinas.
Dan pastebėjo kiek įtarų grifės žvilgsnį. Mergaitė šyptelėjo ir išgirdusi klausimą prabilo.
- Aš tik antrame kurse,- ji atsiduso,- o kodėl aš tave čia matau tik pirmą kartą? Atvykai iš kitos mokyklos į Hogvartsą? - ji šyptelėjo ir gurkštelėjo arbatos,- manai, kad maistas gali būti užkerėtas? Ką tu, čia gi Hogvartsas, saugiausia vieta kiekvienam burtininkui,- ir pati iš savo žodžių nusijuokė,- na, bent jau taip sako, o neparagaudama šio pyrago tikrai daug ką prarandi, nes jo skonis dieviškas,- dar kartą bandė sugundyti gabalėliu pyrago mergaitę,- beje, man vis neateina į galvą kerai, kuriais galima padidinti daikto vidų, bet kad jo nepaveiktų išoriškai. Gal gali priminti? - ji šyptelėjo ir apsidairė. Jau buvo labai tamsu, į langus barbeno lietus, o salėj mokinių pamažėjo daugiau nei per pus. Negi jau laikas dingti iš čia?. Ir per salę nuaidėjo galingi laikrodžio dūžiai.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isadora Octagon Rugpjūčio 14, 2011, 01:39:21 am
 Mergina nusijuokė:
- Na žinoma, čia saugu, galbūt dabar, bet pamenu prieš tris metus, kai dėjosi tokie neramumai... Na buvo nemažai apsinuodyjimų bei apkerėjimų. Sekančiais metais daugybė tėvų nebeleido mokinių atgal i Hogvartsą, net ir mane pačią išsiuntė į mokyklą Kanadoje, sak ten ramiau..., - be paliovos tauškė Isadora, - gal todėl ir nesame susitikusios, juk pernai buvai pirmakursė. O tų kerų Kanadoje ir išmokau pernai.
Suskambus laikrodžiuj  mergina sujudo.
- Aš tave kokią kitą dieną būtinai išmokysiu, tačiau dabar dar prieš grįždama į bendrabutį turiu kaikur nubėgti, - nusišypsojo ir pamojusi Danielei išskubėjo į koridorių.
Tikrai smagu jog vos gįžusi jau spėjau susipažinti su naujais žmonėmis! Laimingai pasišokinėdama ji nuskubėjo koridoriumi lauk.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniel Raion Rugpjūčio 14, 2011, 02:01:28 am
Dan klausė mergaitės vis linktelėdama galvą lyg parodydama, kad jai iš ties įdomu ir jog ji labai atidžiai jos klauso. Na taip, mūsų mokykloje senai buvo neramūs laikai, bet viskas jau pasibaigę... Na, bent jau tokios tragedijos, kaip kad buvo atidarytas Paslapčių kambarys ar Tamsos Valdovo sugrįžimas, manau, kad tikrai nebe pasikartos. To tikrai neleistų nei vienas burtininkas. Ji atsiduso. Mokėsi Kanadoje. Smagu, matyt, turi daug patirties. Dan šyptelėjo Isadorai, kai ši pasisiūlė ją išmokyti sekančią dieną.
- Būtų šaunu, tikiuosi, kad greitai įvyks šis susitikimas. Iki! - tarė, kai mergaitė jau buvo pakilusi ir pasišokinėdama ėjo link salės durų.
Dan vėl išsitraukė tą pačią kerėjimo knygą ir vėl pradėjo verstis jos lapus. Šįkart atidžiau peržiūrėjo kiekviena puslapį, bet jai sunkiai sekėsi susikoncentruoti į kerus ar pastabas, kuriomis buvo aprašinėtas beveik kiekvienas knygos lapas. Basiliskas ir Paslapčių kambarys. Kaip norėčiau mokėti šnypšteliškai. Kalbėtis su gyvatėmis, tai kažkas nerealaus. Negi, tik grynas klastūnas gali turėti šį itin retą savybę? Ir tik todėl, kad jis priklauso Klastuolio giminei? Norėčiau, kad Paslapčių kambarys... oi ne, nenorėčiau. Bet basiliskas... per pamoką mačiau tokį tikrą jo žvilgsnį. Jo šnabždėsiai buvo tokie tikri. Kaip norėčiau suprasti, ką jis šnabždėjo. Bet kam aš čia kvaršinu galvą. To niekada gyvenime nebus...pradžiai užtektų susitikti su kokiu vampyru ir pasistengti, kad jis neišsiurbtų mano kraujo ar vilkolakiu ir bandyti išnešti sveiką kailį... Dan pasidėjo galvą ant stalo ir užsimerkė. Ji vėl regėjo basiliską. Taip arti savęs. Kaip per ANJM pamoką. Mergaitė pradėjo drebėti ir kažką tyliai šnabždėti. Po kelių akimirkų ji staigiai atsisėdo ir išsitiesė  kaip stiga. Nekenčiu basilisko. Čia toks tikroviškas košmaras Ji apsidairė. Aplinkui buvo likę tik keli mokiniai, kurie ir taip jau bandė tyliai išsėlinti iš salės. Dan pažvelgė į langą. Buvo jau gili naktis, o lietus net nebandė nustot lijęs. Staiga salėje pasidarė tamsu. Mergaitė krūptelėjo. Ji kuo greičiau čiupo savo lazdelę.
- Lumos- tyliai ištarė ir lazdelės gale pasirodė švieselę. Ji susirinko visus savo daiktus ir jau norėjo išeiti iš salės, kai išgirdo didelius žingsnius ir kažką garsiai burbiant. Mergaitė prarijo milžinišką gumulą, kuris buvo įstrigęs gerklėje. Dabar man galas, dabar man galas...,- Nox- šviesa užgeso ir mergaitė liko stovėti kaip įbesta. Žingsniai nutilo, atrodo, kad išvis niekas net nebuvo ėjęs link salės. Negi mano fantaziją pasidarė tokia laki arba.. Nuo tos minties mergaitę nukrėtė šaltis ir ji išbėgo iš salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Cholmondeley Spalio 08, 2011, 10:41:09 am
Elena kaip viesulas įlėkė į didžiąją salę. Ji krestelėjo ant kėdės ir ėmė dairytis.
**
Po kelių minučių ant stalo atsirado valgiai. Elena viską tuoj pat sušveitė. Pasisotinusi atsilošė ir ėmė skaityti magijos žinių laikraštį.
-Labas. - nuskambėjo tylus cypimas šalia jos.
-Kas tu? - žioptelėjo Elena ir netyčia iš rankų paleido laikraštį. Jau lenkėsi jį pasiimti, bet greitoji mergaitė padavė Elenai laikraštį pirma.
-Aš. O kas tu? - paklausė tiriamu žvilgsniu, tarsi Elena būtų klastuolė.
-Aš Elena Gleern, mokausi Grifų Gūžtoj. - žioptelėjo mergaitė.
-A, - suraukė kaktą paslaptingoji ir nušlepsėjo sau. Elena atrodė labai sumišusi, bet perskaitė magijos žinias ir KVAILA mina nuėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Johny Pot Lapkričio 17, 2011, 09:02:39 pm
Johny nuėjo prie grifiukų stalo, atsisėdo. Staiga po kelių minučių atsirado valgiai ir Johny suriko:
-Jey pagaliau pavalgysiu-pasakė Johny.
Johny nesusipatogino ir visas išraudo.
Bet lyg niekur nieko jis pavalgė ir išėjo
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranelle Sonfell Lapkričio 26, 2011, 04:04:06 pm
 Miranelle priėjo prie Grifų stalo. Buvo beveik tuščia. Mergaitė pasiėmė karamelinį obuolį ir paragavo. Buvo skanu, tačiau labai kaloringa. Atkąstą obuolį padėjo į tuščią lėkštę ir apsidairė. Nepamatė nieko, kas galėtų sudominti. Kažkaip tuščia... Mergaitė išėjo, prie durų atsitrenkusį į klastuolį ir apsižodžiavusi su juo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Johny Pot Lapkričio 27, 2011, 02:46:57 pm
Johnis atėjo prie Grifų Gūžtos stalo. Atsisėdo, įsipylė moliūgų sunkos, pasijamė bandelė ir pradėjo valgyti. Šalia gulėjo kažkieno paliktas laikraštis. Kadangi laikraštis gulėjo ir jį kažkas pamiršo, Johnis jį paėme ir paskaitė. Staiga atskrido Johnio pelėda ir numetė kažkokį laiškelį. Aišku buvo nuo ko jis. Jis buvo nuo Johnio tėvelių. Skaitydamas laišką, Johnis dar įsipylė moliūgų sunkos ir pasijamė bandelę. Pavalgęs Johnis atsistojo ir dingo už 'Didžiosios salės' durų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sunshine Rofel Lapkričio 28, 2011, 08:13:11 pm
Gurgiančiu pilvu Sunshine įvirto į Didžiąją Salę ir tuoj pat pripuolė prie Grifų Gūžtos stalo. Kadangi mergaitė vėlavo vakarienės, Gryfiukų prie stalo nebuvo labai daug, tad Sunshine atsisėdo kur nebuvo žmonių, kad galėtų kimšti kiek norėdama, nepaisydama ką apie jos valgymo manieras pamanys kiti.
Įsidėjusi į lėkštę didelę vištienos kulšelę, prisikrovusi nemažai bulvių ir daržovių, įsipylusi moliūgų sunkos Sunshine įkvėpė to nuostabaus maisto kvapo ir palinkusi prie lėkštės ėmė kimšti viską kas pakliuvo, vienoje rankoje laikydama kulšelę, kita ranka laikydama šakutę su pamauta bulve ant jos. Alkis dingo kaip nebuvęs, tad Sunshine išgėrė dar 2 stiklines moliūgų sunkos, pamaigė storą it statinę pilvą ir patenkinta išėjo iš Didžiosios Salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Johny Pot Lapkričio 28, 2011, 10:33:05 pm
Johnis atėjo prie Grifų Gūžtos stalo, beveik nieko nebuvo. Johnis atsisėdo, įsipylė moliūgu sunkos, įsidėjo vištos kulšį, taip pat įsidėjo bulvių, ir žinoma pasijamė bandele. Johnis lėtai valgė, niekur neskubėjo. Šalia valgė grifiukė. Kuri taip pat mėgo pavalgyti, kaip ir Johnis. Staiga lyg iš niekur atsirado Johnio pelėda, jį numetė siuntinuką, kuris nemažai ir svėrė. Johnis pradaręs rado raštelį:
Citata
Labas Johniuk, tikiuosi gerai ten maitiną. Na kadangi nieko nesakei apie maitinimą, tai mes su tėvu tau siunčiam saldžių bandelių.
Pagarbiai,
tavo tėveliai
Johnis labai išraudo. Ir taip jau valgė, ir dar gavo nuo tėvų bandelių. Johnis, net nepabaigęs savo maisto kurį buvo įsidėjas. Jis išbėgo, visas išraudęs, ir dingo už didelių durų.
(http://i45.tinypic.com/95sxw2.png)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Deimux Kovo 03, 2012, 07:33:22 pm
Amelija išengus į didžiają salę nupėdino prie Grifo Gūštos kaškur klestėlėjo tarp kašokios mergaitės ir berniuko.Isidėjo kepsnį ir arbatos(isipyle)Pažiūrėjo į tvarkarašti nieko ten nesuprato.Jai buvo liūdna ji negavo iš tevų jokios žinelės.Per ją perplaukė šmėkla,mažas malonumas visa nukrte ir šalta pasidarė.Pavalgiusi pakilo nuo stalo ir ėjo į kabinetą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Brigita Rudė Kovo 17, 2012, 07:07:43 pm
Brigita nusprendusi, kad jau metas vakarieniauti, patraukė prie Grifų Gūžtos stalo. Atsisėdusi šalia nepažystamų, tikriausiai dar pirmakursių, ji puolė visus valgius, kurie buvo ant stalo, įsidėdama į lėkštę visko po truputį, ir ramiai kramsndama, ėmė klausytis pokalbių nuotrupų.
-...tu įsivaizduoji, plunksnos taip pabrango! Už šią paprastutė grifo plunksną pardavėjas išsiprašė visų dviejų galeonų. Ir...
-...ir supranti,, tėvai man žadėjo į ateitį atsiųsti kelis komplektus apsiaustų, bet siuntinio aš dar negavau! Kas darosi su tom šiuolaikinėm pelėdom...
Na ir kalbos,- pagalvojo Brigita ir prunkštelėjo. Atrodė keistai, man pilna burna maisto, ji sėdėjo viena prie stalo, ir su niekuo nesikalbėjo. Keli grifiukai atsisuko į ją suglumę, bet mergaitė nesutriko. Ramiai sukramčiusi savo vakarienę, ji atsistojo, nusišypsojo savo mieliausia šypsena, ir patraukė iš salės. ,,Dievaži, ar jie nematę prunkstelėjusio žmogaus?...''- galvojo mergaitė, eidama kolidoriumi.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Neal Faris Birželio 21, 2012, 10:58:22 pm
Po pirmos dienos, apžiūrėjęs ir pačia mokykla, ir spėjęs sudalyvauti keletoje pamokų, Neal nusprendė ir pavalgyt mokyklos maistu, nes viskas ką buvo nusipirkęs iš traukinio atvažiuojant į Hogvartsą jau buvo suvartota.
Prieš įžengdamas į valgymo patalpą jis tikėjosi, kažko panašaus į žiobarų mokyklos valgyklą. Bet pravėręs duris, jam užtraukė žadą - "tikriausiai net ir baigiant mokykla jis nenustos manęs stebinti". Ilgi suolai, prie lubų švienčiančios skraindančios lemputės, šmirinėjančios šmėklos. "Ną, teks apsiprasti"
Pagal uniformas atskyręs kur yra jo koledžo stalas, Neal nuslinko link jo, įsidėjo šiek tiek vakarienės, ir pabandė užšnekinti šalią sėdinčius grifų gūžtos mokinius
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: George Smith Sausio 31, 2013, 06:09:16 pm
  Grifai, matyt, buvo patys mitriausi mokiniai. Ir ne be reikalo. Juk reikia energijos Kvidičui, nuotykiams, nesibaigiančioms kovoms su Filču, bevertiems vaidams su Klastūnynu....
  Na, šiaip ar taip, jei surašytum visus šio stalo nuotykius, terliones ir nemandagų elgesį, iš viso išeitų septyni puslapiai. O gal ir aštuoni, priklauso nuo to, ką ir kiek papasakos George. O buvo taip...
   Salė buvo apytuštė; prie stalų kimšo maistą tik keli vaikai, regis, neišauklėti: viena stora akiniuota mergaitė prie Klastūnyno stalo: jai rankomis valgant torto gabaliuką, nežiniai kaip atsiradusį - juk tokių dalykų čia nebūna paprastą dieną, o ypač ryte - ji išsitepė žandus ir rankas, o bevalgant jos plonų, retų plaukų kasytės lanstėsi į visas šalis. Čia buvo ir kitokių neišauklėtų vaikų, bet nenorime, kad apvemtumėte savo kompiuterio ekraną.
  George įžengus, jis pastebėjo, kad užburtas salės dangus buvo neįprastai šviesus, nors ir su keliais debesėliais: Matyt, nebuvo per daug karšta, nors pro kitus salės langus ir sklido gelsva šviesa.
  Šį gražų sekmadienio rytą jis atsisėdo prie stalo, paėmė skrebutį ir ėmė laukti pašto. Viena burtininkų keistenybių buvo ta, kad, skirtingai nei Žiobarai, jie vis dėlto gabeno paštą sekmadieniais(nors kas čia keisto: Žiobarų paštas yra įstaiga, o čia pasiunti pelėdą, nuo niekeno nepriklausomą, ir gerai), ir šeštakursis vis dar negalėjo su tuo apsiprasti, kaip ir su judančiais portretais. Būtų gerai paminėti, kad jis buvo iš Žiobarų šeimos, bet tai nekėlė jam nepilnavertiškumo komplekso.
  Iš už užburto dangaus, kuris, matyt, tebuvo holograma arba kažkas panašaus, išsklendė(tiesiog magiškai išlindo, dėl to ir spėjame, jog tai holograma) graži liepsnotoji pelėda, nešdama siuntinį.  Ji, sklęsdama per visą salę dideliais ratais leidosi artyn Smith. Vaikinas, nenorėdamas landžių akių, sugavo siuntinį, ir įsikišęs į kišenę, nuėjo į bendrąjį kambarį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Helidora Lemon Kovo 26, 2013, 05:09:17 pm
Helė atslinko prie savo kolegų stalo ir tik tarp kitko pamojo ranka į nieką nežiūrėdama.
- Sveiki - ištarė ji ir klestelėjo ant suolelio. Sukdama raudoną sruogą vis galvojo kaip čia pranešus tėvui naują žinią, kol staiga pasijuto ištroškusi ir pasisuko į šalia sėdinčius berniukus :
-Ar čia galima pirmą vakarą burti? - su  ironiška šypsena paklausė ir pasisukusi mostelėjo lazdele - Wingardium leviosa!- ir iš kito stalo galo pamažėle pradėjo judėti ąsotėlis su moliūgų sultimis.  Atsigėrusi sulčių ji išdidžiai atsistojo ir nuėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rachel Liger Rugpjūčio 05, 2013, 12:52:50 pm
Rachel atėjusi atsisėdo prie bendrakursių. Visi aptarinėjo eleksyrų pamoką.
-Nėr jis toks baisus kaip visi sako, - tarė Rachel, tapdma džemą ant bandelės.
-Jis man sugirdė Susitraukimo eleksyro, - krekštelėjo suoladraugis. Rachel prunkštelėjo. Prie jos atėjo Remas.
-Kaip pirma savaitė? - paklausė klastuolis. Keli grifukai į jį įtariai pažiūrėjo, bet dauguma jį mėgo, ypač berniukai, nes Remas amžiais nešiodavosi kokius nors niekučius iš Vizlių parduotuvės.
-Puikiai, - sumarmaliavo mergytė su turbūt didesne už save bandele burnoj. Remas šyptelėjo. Pataršęs jos plaukus, nuėjo pas Grifukų kvidičo komandos trenerį padiskutuoti, kada jiem geriausia būtų rengti žaidynes. Rachel pavalgiusi nuėjo su drauge į kitą pamoką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gemma Mirror Birželio 04, 2014, 04:23:16 pm
  Buvo vakaras. Saulė buvo nusileidusi vos prieš kelias akimirkas, ir iš dangaus dar nebuvo išnykę rožinės spalvos. Tądien dangus buvo debesuotas, tačiau vakarėjant saulė kažkaip sugebėjo išlysti iš debesų kalėjimo. Oras buvo anaiptol ne žvarbus, tačiau ir odos nedegino, kas būdinga vasarai. Iš viso, vasarė nusimatė debesuota, bent jau taip manė Gemma.
  Pirmakursė, žingsniuodama į Didžiąją Salę, svarstė, kaip greitai prabėgo metai. Atrodo, čia rugsėjo pirmąją jos seseriai galvą suknežino Hogvartso ekspresas, o jau kitą ji rami žingsniavo Didžiosios salės link. Keista, kaip bėga laikas.
  Mergaitė buvo truputį susikrimtusi, kad per mokslo metus Hogvartse taip ir nesusirado nei vieno draugo ar draugės. Kita vertus, ji nieko nepadarė per mokslo metus. Būtų paklausta, nesugebėtų atsakyti, ką veikė, pavyzdžiui, rugsėjo, gruodžio ar kovo mėnesius. Regis visi mokslo metai, išskyrus paskutines dienas, jai iš galvos tiesiog išdulkėjo. Galbūt tai Amnezijos apraiška?
  Pirmakursė atžingsniavo link Didžiosios salės durų. Kaip ir tikėjosi, joje nebuvo daug žmonių. Saujelė likusių, išsibarsčiusių po visą salę, buvo gana ramūs, nors ir šnekėjosi tarpusavyje. Tokia aplinka mergaitei ne itin patiko: ji labiau mėgo šurmulį nei ramumą. Per daug pasyvu, svarstė ji.
  Kai priėjo prie Grifų Gūžtos stalo, prie kurio sėdėjo viso labo tik septyni mokiniai, pamatė, kad ant jo sudėti trys tipo patiekalai: salotos, spagečiai su mėsa ir sūriu bei sušiai. Neatrodė labai sotu. Tačiau mergaitė vis vien į lėkštę įsidėjo kalną spagečių. Kodėlgi ne?
  Pavalgiusi(buvo išties skanu), mergaitė pamatė, kad ant stalo pridėta taip pat ir plastmasinių dėžučių. Įdomu, kam jos? Tada prisiminė sušius. Pasiėmusi vieną dėžutę, mergaitė į ją prisikrovė įvairiausių sušių, kiek tik tilpo, ir nusprendė, kad suvalgys juos prieš miegą(prasta savybė, bet mergaitė mėgdavo pavalgyti prieš miegą, ir netgi gana griežtas Hogvartso maitinimo tvarkaraštis šios savybės nepanaikino(o kaipgi panaikins, jei vaikas nusprendžia apgauti taisykles ir kiekvieną vakarą išeidamas iš Didžiosios salės pasiema ir maisto?)).
  Mergaitė patenkinta išėjo iš salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Greg Saw Birželio 05, 2014, 09:39:38 am
Greg rytą atėjo išbadėjęs, kol prisliūkino prie paskutinio stalo vos rado vietą šalia gražios merginos, kurios pats nepažinojo. Pusryčiai buvo linksmi: Greg žiūrėjo, kaip visi žiaumoja lyg būtų nevalgę metus. Bet už šį dalyką juokingesnio įvykio Greg nebuvo matęs: klastuolis vis išiminėjo bateriją ir vis bandė įjungti savo išmanujį telefoną, kol galiausiai jį metė į žemę. Vėliau sužinojęs kodėl jis neveikė pradėjo baksnoti telefoną stelbuklingąja lazdele ir šaukė:
-Reparo, reparo...
Nieko iš to nesigavo kol gabi ketvirtakursė paemė telefoną ir ramiai pasakė:
-Reparo! -iš šipulių susidarė telefonas.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Izabela Mey Liepos 01, 2014, 05:47:28 pm
Lizai jų stalas buvo pats gražiausias, nes kiekvienas stalas buvo papuoštas kitaip. Klastūnyno stalo akcentas buvo juodas, Varno nago stalo viduryje stovėjo didelė juoda varna, o staltiesė buvo balta (Lizai atrodė labai keistai)... O virš Grifų gūžtos stalo skraidžiojo maži paukščiukai panašūs į Karališkuosius Grifus, o viduryje stypsojo tortas-liūtas, jis ir buvo didžiausia puošmena jo kailis buvo auksinės spalvos, o karčiai raudoni... Taip pat Grifiukai triušmingiausiai plojo kai Paskirstymo kepurė ką nors paskirdavo į Grifų gūžtą. Buvo panašu, kad jie buvo laimingiausi...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Olivija Person Liepos 01, 2014, 07:13:05 pm
Kai Olivija pamatė Grifų Gūštos stalą... Ji neteko žado. Jis buvo toks gražus ir ten buvo tiek gėrybių, kad nepalyginsi su kitais stalais. Jau nepaisant torto ant stalo buvo visko pilna. Ir visokiausių gėrimų, ir saldumynų... Olivija taip norėjo visko iš eilės paragauti.

Pabandyk šiek tiek prailginti, min 4 eilutės :)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fasiras von Sjuardas Liepos 15, 2014, 05:02:58 pm
Fasas paskubomis įlėkė į Didžiąją salę, su viena kuprinės petneša ant peties ir besiplaikstančiu apsiaustu. Gerai kad visi tebetriukšmavo, kitaip už mieguistą negrabumą būtų reikėję kęsti baisią gėdą. Pirmakursis atsisėdo prie stalo, kuprinę pasidėjo šalia, po suolu. Susitvarkęs nurimo ir apsidairė, kas pusryčiams. O pusryčiams buvo moliūgų ir kažkokių neaiškių žolių sultys, bei sumuštiniai su trIgalvio erelio mėsa. Su pasigardžiavimu pavalgęs Fasas palaukė, kol visi ims skirstytis ir  ramiai išpėdino iš Salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fasiras von Sjuardas Liepos 19, 2014, 07:17:12 pm
Fasas atėjo tiesiai iš bibliotekos. Įžengęs į salę išgirdo įprastą siaubingą triukšmą, kurį sudarė šnabždesiai ir riksmai, šakučių ir peilių barškėjimas, maisto ryjimas (kas be abejo, daugiausia girdėjosi nuo Klastūnyno stalo). Ketvirtakursis paspartinęs tempą nužygiavo prie savojo stalo ir prisėdo. Pamatęs savo mėgstamo pasukų punšo ąsotėlį, jau ketino ištarti ,,vingardium leviosa", tačiau persigalvojo, tingėdamas traukti burtų lazdelę. Tada paprašė kažkokios grifiukės, sėdinčios kitapus stalo, kad jį jam paduotų. Ši sukramtė kąsnį ir išsitraukusi burtų lazdelę sumurmėjo:
- Vingardium leviosa.- Ąsotėlis nors negražiai, bet nusileido Fasui į rankas. Šis susierzinęs įsipylė į stiklinę gėrimo ir su savąja burtų lazdele nuskraidino grafiną atgal.
Pavalagęs ir atsigėręs Fasas išėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fasiras von Sjuardas Liepos 20, 2014, 06:40:27 pm
Fasas atėjo į Didžiąją salę pusryčiauti, kai žmonių buvo dar visai nedaug, nors įprastai vėluodavo. Suradęs patogią vietą, vaikinas prisėdo ir pasižvalgė po salę. Mokytojai apsnūdę kalbėjosi prie Garbingojo stalo, ūkvedžio dar lyg ir nesimatė. Lubų skliautas buvo virtęs į gražiai saulės spindulių nušviestą dangų su geltonais debesimis. Valgydamas Fasas susimąstė, kad reikėtų pagaliau surengti Kvidičo varžybas,  Dvikovų klubą, ar dar kažką... ir atrodo, direktorė mokslo metų pradžioje buvo užsiminusi apie Burtų Trikovės turnyrą. ,,Norėčiau jame būtinai sudalyvauti." pamanė Fasas. ,,Ir dar ką man būtinai reiktų padaryti - tai atsivežti Turdanogą.. Tas magiškas rupūžius mane visiškai užknisęs. " ir susimąstęs išėjo iš Salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Grace Nicholson Spalio 04, 2014, 07:07:31 pm
Grace įžengė į didžiąja salę. Ji puikiai žinojo, kad į Mokslo Metų Pradžios puotą vėlavo šiek tiek daugiau nei mėnesį, tačiau tam turėjo priežastį. Ji nenorėjo čia grįšti. Jai užteko visų tų "stebuklingų dalykų", kurie sugadino jai gyvenimą. Jai jau buvo iki kaklo namelių, paslapčių ir netikėtumų. Viskas. Šiais metais ji sau prisiekė, kad tik mokysis, mokysis ir mokysis ir nebesivels į jokius pavojingus reikalus.
Mergaitė nuvingiavo prie puštuščio Grifų Gūžtos stalo ir prisikrovė lėkštę valgio.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Izabela Wait Sausio 27, 2015, 01:16:13 pm
Atėjusi į didžiąją salę izabela pamatė, kad skliautas papuoštas saulėlydžio spalvomis, o gal saulėtekio?, naiviai sumąstė mažoji Grifiukė.
-Aš tokia išalkusi, kad galėčiau net arklį suryti, su visomis kanopomis...- aimanavo Izabela. -O - kiauliena, vištiena, salotos, obuolių pyragas su šokoladu, karštas šokoladas...- vardijo dėdamasi į lėkštę maistą...- Kol kas užteks, kad kiti nepagalvotų kad aš kokia rajūnė... - vėl garsiai galvodama pasakė Izabela...
Jei būčiau žinojusi, kad bibliotekoje taip išalksiu... Gaila, kad nėra žele, dabar mielai jos prisikirsčiau... tebemąstė Grifiukė.
Suvalgiusi viską savo lėkštėje, Izabela, įsidėjop dar viena porciją viėtienos ir truputį troškinio... Juk porcijas dedasi mažas, tai ji sau leidžia dar ir gabalėlį sūrio pyrago paragauti... Staiga visko suvalgiusi ji užsinorėjo atsigerti... Tačiau ant stalo nebuvo vandens, prisiminusi, kaip nugirdo vieną mokinę naudojant kažkokius kerus, kurie pripildo stiklinę vandens, nutarė taip pat juos išbandyti... Kol prisiminė kaip jie tariami, izabelė buvo suvalgiusi savo pyrago gabalėlį...
Aquamenti, štai kaip...- pagaliau prisiminusi atsiduso Grifiukė...
-Aquamenti.-tyliai, kad niekas neišgirstų tarė.
Kai stiklinė buvo pilna, ji, su pasidižiavimu ištarė:
-Finite Incantatem.- ir vanduo liovėsi tekėjęs. Keli grifiukai, taip pat pirmakursiai, žiūrėjo į ją su pavydu. Na, bent jau Izabelai atrodė, kad tai pavydas, nors tikriausiai tai buvo tik jos vaizduotė... Pavalgiusi ir atsigėrusi vandens, kuris pasirodė esantis labai skanus, kad net keista, ji išėjo iš Didžiosios Salės galvodama... Reiktų susirasti Kasiopėją, kad pamokintų mane kokių kerų, juk ji penktakursė, turėtų žinoti jų daugybę... O vėliau aplankyti Itaną, kad ir kur jis būtų, juk jis mano vienintelis draugas... Kol kas..., kurpdama savo planus išėjo iš salės Izabela.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katherine Rivers Sausio 31, 2015, 01:58:49 pm
Semas, atsivedęs Ksiopėją į didžiąją salę, pamiršo, kad vis dar laiko jos ranką. Jis ją paleido, ir truputį paraudo.
-Eime čia,- paskė Pūkeliui rodydamas pirštu į laisvą vietą prie Grifų Gūžtos stalo. Ant stalo buvo pridėta visokiausių patiekalų, o karšto šokolado buvo net trys rūšys - su pienu, su cinamonu ir paprastas. Jis parodė Garbanėlei rinktis, kurio ji nori. Padavė jos pasirinktą, ir pradėjo gerti, tuo pat metu besišnekučiuodami apie ANJM pamoką, kurią Semas bus praleidęs. Pakalbėjo apie mokytojus, ar jie šiais metais labai griežti. Semas netgi sužinojo truputį daugiau apie savo "užpuolikę" miške. Semas nuo stalo paėmė obuolių pyrago, ir pasiūlė Grifei. Semas pasiėmė du didelius gabalus pyrago, nes obuolių pyragas jo megstamiausias. Jis pasiėmė ir dar vieną stiklinę šokolado. tai buo labai rami popietė, kol kas...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kasiopėja Evers Sausio 31, 2015, 02:07:35 pm
Kasiopėja atsisėdo į savo įprastą vietą. Aplink šurmuliavo grifai, už nugarų ir priekyje taip pat kalbėjosi švilpiai, varnanagiai ir klastuoliai. Kaip visada, visi koledžai dažniausiai susitinka vienoje vietoje tik didžiojoje salėje.
Penktakursė gurkštelėjo karšto šokolado su cinamonu. Atsisakiusi obuolių pyrago, ji paprašė šalia esančios antrakursės paduoti jai keksiuką. Ši išraudusi sumekeno ,,prašau" ir padavė jai tešlos ir šokolado derinį. Kasiopėja atsikando šokoladinio keksiuko ir gurkštelėjo šokolado, prieš pradėdama pasakoti apie apsigynimo nuo juodosios magijos pamoką, kurioje Semas nebuvo.
Taip jiems besikalbant, iš kažkur parskrido Eos, seniai matyta raiba Kasiopėjos pelėdžiukė. Ji nešė jai kiek per didelį laišką, mat Eos plakė mažais sparneliais kiek tik įmanoma smarkiau, bet laiško svoris tempė ją žemyn. Eos nutūpus, Kasiopėja paėmė iš jos laišką, o pelėda nusprendė pasivaišinti keksiuko trupinėliais Kesės lėkštėje.
Mergina įsikišo laišką į kišenę, nuspręsdama jį atplėšti vėliau.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katherine Rivers Sausio 31, 2015, 02:40:51 pm
Taip besėdintr, atskrido Kasiopėjos pelėda, ir atnešė jai matomai sunkų voką, ji įsidėjo jį į kišenę. Taip pat tuo metu atskrido ir kitų moksleivių pelėdos, įskaitant ir Semo - Aramidė. Jos vardą sugalvjo jo sesutės, nors pelėda buvo visos šeimos, dažniausiai ja naudodavosi Semas, nes jo geriausias draugas Lorenas, mokosi Bulgarijoje, Durmstrange. Jie susirašinėja vos ne kiekvieną dieną, bet kartais ir nesiunčia vienas kitam laiškų, juk pelėdoms reikia poilsio.
Taigi atskridusi pelėda atnešė šūsnį laiškų - 4 laiškai nuo sesių ir mamos su tėčiu, laikraštis ir keli laiškai nuo Loreno. Jis juos greitai paslėpė kišenėje. Pasiėmęs laikraštį susirado anekdotų skiltį ir pradėjo juos skaityti garsiai, prajuokindamas Garbanėlę. Perskaitęs visus anekdotus, padėjo laikraštį ant stalo ir pasiėmė vanilinį keksiuką su šokolado gabaliukais. Jis tiesiog apsalo, nes keksiukas buvo pasakiškai skanus. tuomet pasiėmė dar vieną, tada dar vieną, kol pasijautė, kaip prikimšta kiaulė.
-Gal norėtum nueiti į biblioteką? Ten ramu, galėtum nieko netrukdoma atplėšti savo slapto gerbėjo laišką.- pajuokavo jis rodydamas į Garbanėlės palto kišenę, kurioje sau ramiai gulėjo laiškas.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Izabela Wait Sausio 31, 2015, 02:57:46 pm
Izabela užėjo į Didžiąją salę. Matė prie Garbingojo stalo susėdusius ir besišnekučiuojančius mokytojus ir direktorę. Eidama link laisvos vietos prie Grifų Gūžtos stalo, ji pamatė ten sėdint Kasiopėją su vaikinu. Tikriausiai jos vaikinas, pamanė Bela. Priėjo prie jų ir pasisveikino. Kasiopėja buvo už Belą galva su puse aukštesnė. Bet Bela vis tiek jautėsi kaip nykštukas. O Kesės vaikinas buvo labai patrauklus, bet Belai per senas. Susipažinusi su juo, sužinojo kad jo vardas Semas, ir jis taip pat penktakursis kaip ir Kasiopėja.
-Aš Izabela, malonu susipažinti,- prisitatė Bela. Ir atsisėsdama kitoje stalo pusėje, priešais juos, ji jiems pasiūlė,- Siūlyčiau paragauti abrikosų pyrago, labai skanus, -Pasiūlė Grifiukė, ir prisikrovė pilną lėkštę to pyrago, apie kurį ką tik kalbėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kasiopėja Evers Sausio 31, 2015, 03:08:49 pm
Kasiopėja buvo išsitraukusi laišką. Ji pažiūrėjo į savo adresą, bet siuntėjo adreso nebuvo. Ji šiltai nusišypsojo Semui ir pasisveikino su atėjusia Izabele. Kasiopėją labai neramino laiškas. Ji nujautė, nuo ko jis galėtų būti, bet labai tikėjosi, kad ji klysta. Kasiopėja vėl įsikišo laišką į plačią uniformos kišenę - jai tos kišenės patiko, mat ne tik lazdelę ir laiškus galėjai slėpti, bet ir smardžiųjų bombelių pakelį, besignaibančius puodukus ir vėmimo pastiles.
Kasiopėja išgėrė likusį lašelį karšto šokolado.
-Buvo malonu susipažinti, Izabela,-ji atsistojusi nusišypsojo pirmakursei.-Susitiksim,-ji pasakė Semui ir pakštelėjo jam į žandą.
Penktakursė išėjo iš salės, ir užlindusi už šarvų atplėšė laišką. Ten buvo dvi fotografijos ir raštelis. Vienoje fotografijoje skęstanti Kasiopėja, antroje - Kasiopėja krentanti nuo šluotos. Mergina sudrebėjo. Ne patys maloniausi prisimnimai. Ji išlankstė raštelį ir perskaitė:
Citata
Brangioji Kasiopėja... Pasiilgai manęs? Nesijaudink, tuoj susitiksim...
Kasiopėja apvertė raštelį kita puse, bet žmogus parašęs jį, nepasirašė. Mergina įgrūdo nuotraukas ir laišką į voką, ir nuėjo link rūsio, link profesoriaus von Sjuardo kabineto. Ji jautė, kad čia jai gali padėti tik žmogus, mokęsis Durmštrange.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katherine Rivers Sausio 31, 2015, 03:25:17 pm
Kasiopėjai nuėjus Semas pasiliko prie stalo. Kai Pūkelis pabučiavo jį į žandą, jis visa nuraudo. O Izabela, kuri sėdėjo kitoje stalo pusėje, viską matė.Semas paėmęs savo laiškus išėjo. Vėliau patebėjo dar vieną laišką. Jį atnešė keistai pažystama pelėda. Ta pelėda buvo juoda kaip anglis, ir turėjo pilką žvaigždės formos dėmę ant kaktos. Tada jis prisiminė... Tai  buvo Katerinos pelėda. O laiškas buvo mažytis, gal tik kelių sakinių trumpumo. Jis jį atplėšė, ir pasitraukė toliau nuo kitų Grifų, kad perskaitytų niekeno netrukdomas.
-Susitikime ant tiltelio, kuo greičiau, laukiu. - pašnibždom perskaitė Semas laišką, susikišo jį į kišenę ir, kad niekam nesukeltų įtarimo atsisveikino su Izabela, ir lėtąi išėjo iš Salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Venera Tonks Kovo 16, 2015, 07:23:11 pm
Venera žingsniavo prie Grifų Gūžtos stalo. Susiradusi laisvą vietą pačiame stalo gale ramiai ten įsitaisė. Prie Grifų stalo mokinių buvo nedaug, bet salėje visi vistiek klegėjo. Mergaitė atsigėrė sulčių iš stiklinės ir apsidairė. Valgyti nesinorėjo. Grifiukei kažkodėl šiandien nebuvo nuotaikos. Mergaitė pradėjo ilgėtis muzikos. Hogvartse elektros prietaisai neveikia ir Venera nebegali klausytis savo mėgstamų grupių. Bet vis dėlto namų ji nesiilgėjo Hogvartsas buvo tikrieji Venės namai. Antrakursė liūdnai pažiūrėjo į kitų koledžų stalus. Klastūnyno stalas linksmai klegėjo, mergaitė matė kaip čiauška kelios jos pažįstamos klastuolės. Hmm, reikia man susirasti daugiau draugų. Nesėdėčiau čia viena jei turėčiau daugiau draugų.  Venera apsižvalgė pasiruošusi užkalbinti kokią grifiukę arba grifą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sandra Įkyrėlė Rugpjūčio 27, 2015, 06:08:00 pm
Sandra  įžengė į Didžiąją salę ir lėtai apsidairė. Žmonių buvo nedaug, tad lėtai nupėdino iki Grifukų stalo. Vietos ilgai ieškoti nereikėjo. Ji prisėdo. Įsidėjo kelis gabalėlius picos, suvalgė. Ir nusprendė užkalbinti šalia jos sėdinčią mergaitę.
-Sveika. ,-tarė ji.
-Labas. ,-šiurkštokai atsakė mergaitė.
-Kuo tu vardu? ,- atsargiai paklausė Sandra.
-O kas tau darbo?! ,-pakeltu tonu pasakė mergaite, ir išėjo.
Sandra jau norėjo atsistoti ir išeiti, tačiau tuo metu prie jos priėjo kita mergaitė.
-Labas!-pasisveikino ji.
-Sveika...-atsakė Sandra.
-Nekreipk į ją dėmesio ten pikčiurna Keitė... Ji neturi draugų, ir amžinai ant visų rėkia...-pasakė mergaitė.
-Supratau. Tačiau kodėl ji taip elgiasi?-paklausė Sandra.
-Nežinau,-atsakė mergaitė,-na bet koks skirtumas...Geriau sakyk koks tavo vardas!
-Aš Sandra,-atsakė ji,- o tavo koks?
-Kamilė, malonu susipažinti.,-atsakė Kamilė.
-Man taip pat.-tarė Sandra,-Kelintam tu kurse?
-Aš antrame. O tu kaip suprantu pirmam, taip?-paklausė Kamilė.
-Taip.-atsakė Sandra.
-Gal eikime į bendrajį kambarį? Ten galėtume pasikalbėti...-pasiūlė Kamilė.
-Gerai, einam!,-sutiko Sandra
Mergaitės besišnekučiuodamos išėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lily James Rugsėjo 01, 2015, 10:46:06 pm
Įėjusi į Didžiają salę Lily negalėjo patikėti savo akimis,viskas buvo...Pasakiška.Keturi ilgi stalai,uždenkti koledžų spalfų staltiesėmis,staltėsės buvo tokios nuostabios,kad baisu prisiliesti,o jei neliks šio grožio.Jos slydo tarp pirštų it vanduo.
Nepaisant koledžų stalų,garbingasis stalas atrodėnuostabiai.Virš galvų kabėjo daugybė žvakių,lubos buvo kaip dangus atrodė,kad žvaigžsės šoka.
Tik Lily atsisėdus prie stalo,atskrido Beveik Begalvis Nikas ir pasveikino Lily tapusia narsiausio koledžo nare.
Lily suvalgiusi svogūnų sriubą įsidėjo keptų bulvyčių,Cezario salotų bei riekelę duonos apteptos ožkos sviestu.Tokio skanaus maisto Lily dar nėra ragavusi,net jos šeimos elfas nemoka šitaip gaminti,nors jo patiekalai labai skanūs.
Staiga prie Lily priėjo gal metais vyresnis berniukas ir pasisveikino :
-Labas,aš Lily,o kuo tu vardu?-susidomėjo Lily.
-Aš...-ir jis nutilo nes direktorė atsistojo ir liepė visiems grįžti į savo koledžus.
-Na,gal dar susitiksime,-pasakė Lily ir nuėjo į bendrajį kambarį.Lily žinojo,kad jis iš Grifų Gūžtos,nes matė jį prie Grifų stalo.
-O jis labai gražus,-pasakė Lily sau mintyse ir nusišypsojo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aistė Meow Rugsėjo 08, 2015, 03:49:00 pm
Po pamokų Aistė nuskubėjo į Didžiają salę.Salėje jau buvo daug mokinių pradedančių valgyti.Aistė nuėjo prie Grifų Gūžtos stalo.                                                                                                 Aistė klestelėjo prie stalo ir apžiūrėjo kas šiandien paruošta valgyti.Buvo kumpio,kiaulienos žlėgtainio,bulvių,salotų,kepsnių,Airiško padažo,kotletų ir dar daug valgių,kurių pavadinimų Aistė nežinojo.Ji įsidėjo dvi bulves ir vieną kepsnį.Aistė dar nebuvo baigusi susipjaustyti kumpio,kai šalia jos atsisėdo mergaitė raudonais kaip ugnis plaukais.                                                       Aistė pasisveikino su raudonplauke.                                                                                                                                                                                                                                                 -Labas.Aš Aistė,o kuo tu vardu?-Aistė buvo mačiusi šią mergaitę Hogvartso traukinio kupė.                                                                                                                                                       -Labas,aš Lily-atsakė mergaitė.-Malonu susipažinti.                                                                                                                                                                                                                    -Man taip pat,-pasakė Aistė.Raudonplaukė įsidėjo keletą kotletų su padažu ir salotų.-Tavo plaukai labai gražūs pasakė Aistė Lily.                                                                                                  -Ačiū,paveldėjau juos iš mamos.-Padėkojo Lily.                                                                                                                                                                                                                               Pabaigusios valgyti mergaitės nuėjo į Bendrajį kambarį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Hermiona Lewis Sausio 31, 2016, 12:46:34 pm
Labai džiaugiausi, kad patekau į hogvartsa ir dar į grifo gūšta. Tiesiog nuostabu. Prisėdau prie stalo ku buvo laisvesnė kėdė. Pradėjau valgyti ir kalbėtis su visais, susipažinti. Įsidėjau pudingo. Jis buvo labai skanus, bet nelabai norėjau valgyti, nes mano galvojo sukosi daug minčių. Pvz: o jei aš čia nepritapsiu? O jei mane išmes? Ką pasakysiu tėvams?.. Pagaliau nubaidžiau kvailas mintis ir toliau valgiau skanų maista. Visi buvo tokie draugiški, gerai, kad patekau į grifo gūšta. 
((Gab: RPG rašomi trečiuoju asmeniu))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Guoda Tigrinė Sausio 31, 2016, 02:37:24 pm
Buvo Taip nuostabu kai paskirstymo kepurė pasakė kad Guoda paskirta į Grifų Gūžta, ji su džiaugsmh nubėgo prie Grifų stalo ir jau atsikvėpus galėjo stebėti Kaip paskirsto kitus mokinius, jei buvo toks atokvėpis, jos svajonės išsipildė!!!
((Gab: Per trumpas postas))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Erika Littlefield Sausio 31, 2016, 07:31:09 pm
Lemtinga akimirka.
Grifų Gūžta! Erika negalėjo patikėti savo ausimis. Viskas taip kaip ir mama jai sakė. Jai pavyko. Su didele šypsena veide, nors ir drovėdamasi , ji skubiais žingsneliais nubėgo link džiaugsmingo raudoniu papuošto stalo. Mokiniai džiaugėsi į savo būrį priėmę dar vieną grifuką. Stalas nukrautas neįprasčiausiais valgiais, visi šurmuliuoja, o aplinkui sėdintys mokiniai klausinėja kuo ji vardu. Erika jaučiasi laiminga. Man čia patiks- šypsodamasi pagalvojo ji.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Emily Wellership Sausio 31, 2016, 08:52:48 pm
Emily ramiai nužingsniavo prie stalo ir prisėdo. Ji to ir tikėjosi.Tad nė kiek nenustebo patekusi į Grifų Gūžtą. Visa jos šeima mokėsi šiame koledže. Ji nė kiek nesijaudino, nors neabejojo, kad jos giminaičiai ją užmuštų jei ji nepratęstų giminės tradicijos. Prisėdusi ji ramiai apžiūrėjo valgus, kol kiti mokiniai  šlamštė, jie jai nepadarė jokio įspūdžio. Ji į lėkštę įsidėjo mažą pyrago gabaliuką, kurio tik paragavo, suvalgyti neįstengė. Nes per daug jaudinosi prieš rytoj pasidėsiančias pamokas.  Keli pirmakursiai bandė ją kalbinti ir tauškė apie tai kaip jaudinosi ar čia pateks, kaip džiaugiasi galintys sėdėti būtent prie šio koledžo stalo ir apie tai kokius siuntinius tikisi gauti iš giminių. Emily tylėjo ji nematė reikalo kalbėti su naujokais, nors ir pati šiandien pirmą kartą įžengė pro Hogvartso duris. Ji buvo per daug pasipūtusi ir pasitikinti savimi, kad kalbėtų su jos nuomone prasčiokais. Tiesa, sakant jai visi burtininkai prilygo prasčiokams, išskyrus ją pačią.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Areta Įkyrelė Vasario 03, 2016, 11:35:47 am
Hm, gal ir džiaugiuosi, kad paskirstymo kepurė mane paskyrė į Grifų Gūžtą, mano broliai taip pat grifukai! Sėdžiu prie stalo, ant kurio nepagailėta visokių įvairiausių gėrybių. Man ši mokykla manau patiks. Ne, ne dėl maisto.  ;D Kol čia svajoju sau mintyse, mane užkalbino jau porą mergaičių, mano bendraamžės, taip pat papuolusios į Grifų Gūžtą. Jos atrodo visai mielos, bet pradėjo šnekėti, kad neužilgo prasidės pamokos, o aš tokia pavargusi... Sakė, eisime į Magijos istoriją - skamba nuobodžiai.. Geriau sedėčiau prie šio gražaus stalo, ir aptarinėčiau su naujomis draugėmis šiandienos įvykius. Vis dėl to, jie nebuvo kasdieniniai. Mama sakė, kad rytoj atsiųs man žviegiklį, tikriausiai sielvartosis, kad pasiilgo.. O man jų ir taip jau trūksta.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Adrian Mike Vasario 15, 2016, 02:22:41 am
Adrian drąsiai ėjo vakarienę. Tai buvo jo ne pirmoji hogvarsto vakarienė kuria jis prisimins ilgai Adrian drąsiai nupėdina link didžiosios salės. Buvo atverti plačiai salės vartai ir kiti mokiniai plūdo į visas puses kur yra jų koledžai bei draugai. Adrian iš pradžių buvo šiek tiek pasimetęs pradžioje. Jis pamiršo kur eiti link kokių suolų. Jis buvo nuvokus ir suprato kad kiek vienas mokinys eina prie savo koledžo stalų virš kurių buvo sukabintos koledžų vėliavos jis nedrąsiai nutarė žingnkniuoti link savo koledžo stalo. Nueidamas šiek tiek pasimetė nežinojo kur atsisėsti. Nuėjo maždaug prie stalo vidurio pastovėjo ir galų gale nuėjo link stalo galo . Nedrąsiai atsisėsdamas ant suolo kuris buvo sujungtas su stalu pajuto jaudulį žinojo kas vyks. Visą kūną nupurtė šiurpulys, be maž to dar ir stalas buvo ne per šilčiausiais. Jis buvo dailiai išdrožtas bei nulakuotas. Ant suolo kuris buvo prijungtas kartu su stalu, jis buvo patogus gražiai išdrožinėti koledžo simboliai. Po maždaug 20 minučių pagaliau pasigirdo direktoriaus -Tylos visi nutilo po ilgų bei šiek tiek garsesnių nei įprastai kitų mokinių šnekų. Direktorius pristatė mokytojus susakė viskas kas naudinga pirmakursiams apie koledžus,taškus,pamokas,namų darbus bei kitas svarbias informacijas. Jis viską pakartojo kaip ir pirmoje vakarienėje. Pasakydamas viską jau tyliau pasakė - Na ką? Metas vaišėms... Visi stalai pasiklojo didelėmis vaišėmis ir saldėsiais. Jis puolė pasiimti lėkšte ir dėtis savo mėgiamus valgius. Jis valgė labai skaniai gėrė įvairius gėrimus bei suvalgė tiek kad užteks pirmoms koledžo dienoms, maždaug 20 dienų. Pasibaigus sočiai vakarienei. Sunkiai užlipo į laiptais į koledžo kambarį. Ir nuėjo į miegamuosius į savo lovą. Likus dar valandai iki miego. Jis buvo pavargęs. Kelias valandas prieš vakarienę jis buvo bibliotekoje ir skaitė daug knygų. Todėl buvo pavargęs.

                                                                                                                                           
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                           
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Grifas Varnanagas Vasario 21, 2016, 04:11:35 pm
Pamatytumėt kokia rupužę mačiau šokoladinę labai patiko tik nedrysau paragauti  :D

Gabė: Žinutės ilgis turi būti ne mažiau nei 600 simbolių, parašytas turi būti trečiuoju asmeniu, t.y., ne ,,aš", o ''is/ji". Ir rpg temose nenaudojame veidukų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Kovo 07, 2016, 10:09:59 pm
Paskubomis, tempiamas už rankos Arethos, grifiukas drauge traukė link Didžiosios Salės: - Ne nu.. Rimtai būsi bėgikė Tu,- nusijuokdamas pasakė draugei Edgar'as ir nejučia jie jau atsidūrė salėje, prieš keturis ilgus stalus, kurių kiekvienas buvo priskirtas tam tikram koledžui.
Ji klastuolė, o aš grifas greitai mintis pavertė ir žodžiais: - O tai prie kurio stalo dabar mums eiti, jei mes iš skirtingų koledžų?- tačiau staigiai permetęs akimis savo mantiją, kurią dabar vilkėjo pirmakursė, net neleisdamas jai dar atsakyti pridūrė: - Atrodai, kaip tikra grifiukė,- ir dar belaikydamas savame delne ir vienuolikmetės ranką pradėjo vestis ją prie Grifų Gūžtos koledžo stalo paminėdamas, - Be to Jūs manęs nelabai mėgstate, tai ten gyvą pribaigtumėt,- nusijuokė kalbėdamas apie Klastūnyno stalą. Pamačius laisvą vietą pirma juodaplaukis leido prisėsti savo jaunajai viešniai, o po to ir pats prisėdo iškart klausdamas: - Tai šokolado, taip?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aretha Leverett Kovo 07, 2016, 10:49:18 pm
Tik jiems abiems įžengus į menę, Leverett nusijuokė iš tokio pirmakursio teiginio.
-Ir taip vos su manimi suspėji, jei būčiau bėgikė iš vis nepavytum.
Šiek tiek prisimerkdama, ji įkvėpė įvairios kvapų gausos sklindančios nuo visų koledžo stalų. Ji jau būtų tikrai pasuksi prie arčiausiai jų buvusio ilgo nukrauto stalo - švilpynės stalo. Mergaitė niekad per daug nesureikšmino prie kurio stalo sėdėjo, todėl tik nusijuokė prisėsdama prie grifų gūžtos.
-Ar man tinka šio koledžo spalvos?-pasitaisydama grifiuko apsiaustą, žvelgdama į jį ir vis dar krizendama tarė. Kodėl aš tiek daug juokiuos susimąstė.
Pasiėmus į ranką karšto šokolado puodelį, kurių tikrai čia buvo ne vienas ir ne du, Aretha taip pat pastūmė vieną ir Edgar'ui.
-Ne visi tavęs nemėgsta,-spoksodama į Hogvartso vaiduoklį pradėjo šnekėti,-mes lyg ir gerai sutariam, ar neee?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Kovo 07, 2016, 11:07:14 pm
Besišypsodamas Edgar'as atsakė: - Ir dar kaip tinka, atrodai lyg būtum tikra grifė.
Pačiupęs jam stumteltą karšto šokolado puodelį padėkojo: - Dėkui Tau, mergaitę,- ir pats nusijuokęs, greitu mostu įsimetė sau gerklėn porą šaukštelių tamsios masės. - Taip. Netgi labai gerai manyčiau, kaip klastuolė ir grifas,- pritarė Arethai. - Tiesa, pasakius čia daugiau tokių draugų, kaip Tu nelabai aš ir turiu,- džiaugdamasis ir šiek tiek nurausdamas pridėjo žaliaakis. Pavartęs šokoladiniame puodelyje šaukštelį prieš savo akis paklausė: - Ar nesupyksi?- ir staigiai pumptelėjo šaukšteliu per mergaitės nosytės galiuką, tai ją išveldamas šokoladu ir kukliai sukrizeno žvelgdamas į vienus ateinančius, kitus išeinančius į salę ir iš jos mokinius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aretha Leverett Kovo 08, 2016, 09:36:56 pm
-Pff, čia tik išgalvotas mitas, jog klastuoliai ir grifai nesutaria,-gurkštelėjusi šlakelį šokolado ir padėjusi jį ant stalo samprotavo Aretha. Nusišluostydama lūpas, ant kurių tikrai buvo likęs šlakelis gėrimo, ši pasirėmė alkūne į stalo kraštą, pasidėdama savo galvą ant tos pačios rankos.
-Rimtai? Ak, tu šitaip dabar,-per juoką išlemeno žaliaakė.
Pirštu nubraukdama nedidelį vis dar karšto šokolado kiekį sau nuo nosies, besijuokdama ji nuvalė jį berniukui į skruostą, taip ištepliodama vos ne visą kairiąją grifiuko veido pusę.
-Žinosi dabar,-palinkstėdama tarė.
Klastuolė nužvelgė stalą, mąstydama ką dar galėtų sukrimsti. Pasigriebusi skaisčiai raudonos spalvos obuolį, ši nutaisė kiek apgailestaujančią miną.
-Velnias, velnias, velnias. Aš atsiprašau,-parodydama berniukui į jo megstinio petį tarė,-turbūt netyčia tave ištepiau ne ten kur norėjau,-akimis ieškodama servetėlės pabaigė sakyti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Kovo 08, 2016, 10:15:31 pm
- Nežinau ar tai mitas ar ne mitas, tačiau yra tikrai tokių, kurie bando jį taikyti realybėje,- ramiai mikteldamas išdėstė savo pozicijas apie santykius tarp Klastūnyno ir Grifų Gūžtos.
Edgar'as liko tik mirksėti akimis, kai šokoladas nuo Arethos nosies atsidūrė ant jo žando ir tik po kelių akimirkų susijuokė, - Nu tai jau teks žinoti, niekur nedingsiu.
Mergaitei užsiminus dėl megztinio net neapžiūrėjęs žalos, greitai ramino ją, - Niekis,- ir tik tada pažvelgęs į savo petį pamatė dėmelę šokolado ant jo ir dviem pirštais prabraukė pro ją, tai dar labiau nuterlindamas savo aprangą, - Oi.. Dabar tikrai nekažką,- rimtai, bet su šypsena išlemeno jis. Pastebėjęs obuolį, kurį pasiėmė klastuolė, o kad šioji dairosi servetėlių, vienuolikmetis nepraleido progos dar truputėlį paišdykautį ir nepastebimai nuo stalo paėmęs draugės vaisių krimstelėjo jo, padėdamas taip pat nematomai atgal jai.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aretha Leverett Kovo 10, 2016, 05:00:09 pm
Pagaliau po kelių akimirkų, mergaitė savo rankoje spaudė servetėlę.
-Ką tu padareeei,-nutęsdama paskutinį sakinį išlemeno,-galbūt aš dar galėjau tai sutvakyti,-akis įsmeigusi į dėmę suburbėjo. Iš kart po to sekė mergaitės juokas na ką, turbūt jos neprireiks numesdama servetėlę ant stalo mąstė. Nors galbūt ir prireiktų Edgar'ui bestebėdama šokoladu išteptą berniuką sukrizeno.
-Nepamenu, jog būčiau tavęs atsikandusi,-sušnabždėjo obuoliui, bet per daug to nesureikšmindama tik patrūkčiojo pečiais atsikąsdama nemažą kasnį obuolio. O, kas, jeigu... suraukdama antakius pirmakursė žvilgtelėjo į skaisčiai raudoną vaisių jos rankoje, ir karšto šokolado puodelį ant stalo.
Su šaukšteliu mergaitė užkabino šokolado, kuris dabar jau buvo virtęs kiek tystančia mase, ir uždėjusi jo ant vaisiaus atsikando.
-Prisiekiu, aš normali,-linksėdama galva tarė grifui.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Christopher Grifficks Kovo 13, 2016, 01:04:34 pm
Christopheris nubėgo prie grifų gūžtos stalo ir atsisėdo prie savo sesers. Diena negalėjo tapti geresnė, juk jis taip norėjo patekti į grifų gūžtą. taigi suvalgė vakarienę, pakalbėjo su kitais bendraklasiais ir pasitraukė nuo stalo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Kovo 13, 2016, 05:27:14 pm
- O tai kas sakė, kad Tu nenormali?- nusistebėjo grifas kodėl ji tai prisiekinėja pridurdamas, - O kodėl tokia neturėtum būti ir iš vis iš kur tokios mintys?- dar truputėlį pasikasė savo juodą pakaušį ir nužvelgė valgių nukrautą stalą, jau net pats pamiršęs apie savo ištepliotą veidą. Pamatęs tolimoj esantį bananą nieko neprašė jo paduoti ir pats persisvėręs ir jau net užgulęs stalą sugebėjo pasičiupti vieną bananą tiksliau su tuo vienu prisitraukė ir visa kekė. Ai, bus gerai pagalvojęs atsilaužė vieną bananą ir jį pakišo mergaitei po nosim, - Nori?- nusišypsojo, - Truputį per daug čia sau pasiėmiau,- pasakęs net sukrizeno ir tuomet iškart nutaisęs rimtą miną, grifiukas pasiteiravo, - O gal nori ko nors be saldumynų?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aretha Leverett Kovo 15, 2016, 12:12:08 am
Aretha pažvelgė į šokoladuotą obuolį, kurį jau baiginėjo sušlamšti ir atsisukdama į Edgar'ą tik papurtė galvą. -Ne ne, nieko. Viskas labai normalu ir labai gerai,-prieš atsikasdama dar porą kasnių tarė.
-Nemojuok čia tuo bananu, lyg kokiu ginklu ar burtų lazdele,-stumdama berniuko ranką su laikomu bananu nusikvatojo mergaitė pasiimdama dar vieną indelį vis dar šilto šokolado.
-Be saldumynų?-klausimu į klausimą atsakė, šaukšteliu kabindama nemažą gardumyno kiekį,-not today, satan, not today,-nusijuokė,-šiaip ne, dabar nenoriu.
Vienuolikmetė atsidusdama nuo stalo paėmė tą pačią servetėlę ir pridėjo ją prie berniuko skruosto, palaukdama kol šis perims ją į savo ranką.
-Pats laikas būtų apsivalyti, nemanai?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Kovo 19, 2016, 03:22:51 pm
Juoku suprunkštelėjo grifiukas ir perėmė servetėlę į savo rankas. - Visai pamiršau, kad išterliojai Tu čia mane,- pasakęs, pasitrynė sau veidą servetėlė ir stebėdamas dar pirmakursę kertančią saldumynus tarė, - Na valgyk, valgyk, kad vien ir saldumynus, jei nieko rimčiau nenori.
Besitrindamas savo maža ranka sau kaktą staiga prisiminė Edgar'as, jog dar laukia nepadaryti Transfigūracijos namų darbai, kur reikalingas partneris, todėl nieko nelaukdamas pasiteiravo, - Prisiminiau ką tik, jog dar Transfigūraciją reikia pasidaryti ir viliuosi, jog dar nesusiradai kito partnerio? Ir tuomet galėtume juos atlikti kartu. Ką manai?
Po to nusilupo bananą, kurio nenorėjo Aretha ir pradėjo jį dideliais kąsniais kramsnoti laukdamas ką jam atsakys klastuolė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aretha Leverett Kovo 19, 2016, 09:08:11 pm
-Ugghh, namų darbai,-atsiduso klastuolė , o jos veide pasirodė nepasitenkinimo mina,-ar būtina juos daryti šiandien?,-klustelėjo, žvelgdama į Edgar'ą ir nutesdama paskutinio žodžio balsę.
Šiuo metu ji buvo visai nenusteikusi darbui, mieliau būtų čia ir sėdėjosi prie grifų salo ir kirtusi skanumynus. Nuo pareigos nepabėgsi sušnabždėjo balselis galvoje.
-Taip, atlikimas šių namų darbų kartu skamba puikiai,-šyptelėdama pasakė. Pirmakursiams kerėjimo namų darbai sekėsi puikiai, taigi kodėl dabar turėtų būti kitaip?
Laukdama kol berniukas baigs valgyti bananą, ši susimąstė kur gi jie galėtų tuos namų darbus atlikti.
-Gal eime į kiemą?-nelaukdama atsakymo išpyškino Aretha, ir patraukė Didžiosios salės durų link. Sulaukusi berniuko, ji stumtelėjo dideles it tai kokio rojaus duris ir išėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ginta Tauškalė Kovo 30, 2016, 12:05:38 pm
Ginta į salę atėjo šiek tiek paniurus.Atsisėdo prie savo draugų "grifiukų" ir išklausė direktorės kalbos,nors mintys buvo visai ne ten.
-Pradėkim puotauti!-išgirdo ji direktorę sakant.
Ant stalo atsirado daugybę vaišių.
Tauškalė įsidėjo vištienos,įsipylė moliūgų sulčių ir nieko nesakydama pradėjo valgyti.
-Kas atsitiko?Ko tokia niūri?-paklausė  prie jos sėdėjęs berniukas.
-Eh,parašiau tėvams laišką,o jie man neatrašo..Pasiilgau jų..-tarė Ginta
-Nieko,tau tik antra diena čia!Pamatusi kai bus linksma.Mano tėtis pasakojo savo nuotykius,-linksmai nusijuokęs atsakė berniukas.
Ji taip pat tyliai sukrizenau.
Suvalgiusi maistą Tauškalė įsidėjo ir desertą nors buvo privalgiusi kaip reikiant.
Baigusi ir jį kartu su savo draugu Ginta nuėjo į Grifų Gūžtos bendrąjį kambarį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lilė Tonks Balandžio 01, 2016, 12:42:14 pm
Lilė buvo tokia sužavėta Hogvartsu. Jis labai gražus. Tvarkingas. Visi mokiniai labai draugiški. Direktorė labai maloni. Lilė niekada nesigailės, kad mokosi Hogvartse.
Pagaliau atėjo ceremonijos metas. Lilė nuėjo prie paskyrstymo kepurės kuri paskyria tave į kokį nors koledža.
-Taigi, matau i Klastūnyna nelabai nori...- garsiai galvojo kepurė ant Lilės galvos-Grifų Gūžta!
Grifų Gūžtos stalas pašėlo. Lilė labai norėjo pas grifiukus.
Pagaliau paskyrstymas baigėsi. Visi pradėjo valgyti vaišes. Jų buvo tiek daug! Ir jos niekada nesibaigė!
Lilė buvo beproto laiminga, kad ji Hogvartse.

Gabė: žinutė turi būti ne mažiau nei 600 simbolių ilgumo (jų skaičius rodomas po rašymo laukeliu)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Luna Moonlight Balandžio 13, 2016, 04:57:00 pm
Luna atsisėdo prie stalo, bet nieko neėmė burnon. Galvojo, nemandagu. Bet ką darysi? Stalas nukrautas įvairiausiais valgiais. Kaipgi nesusigundysi? O kiti taip godžiai kemša... Luna įsidėjo lėkštėn kiaulienos kepsnelį. Skanu. po to įsidėjo dar vieną. paskui dar... Taip ji suvalgė visus kepsnelius. Bet jų atsirado pilna lėkštė. Luna buvo jau beveik soti, tad įsidėjo dar vieną. Staiga nuskambėjo skambutis.
-Na ką gi. Reikia skubėti į pamokas...
Ji dar spėjo nužvelgti kaip viskas dingsta ir išėjo iš salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Marleena Braveheart Gegužės 13, 2016, 08:05:00 pm
Marleenai į ausį garsiai suspiegė garsus balselis. "GRIFŲ GŪŽTA". Prie pailgo stalo, išpuošto auksine ir raudona spalvomis, garsiai šaukė ir plojo atsistoję grifiukai. Marleena nerangiai atstojo nuo trikojos taburetės ant kurios sedėjo kai buvo uždėta paskirstymo kepurė ir nužingsniavo prie šūkaujančių ir ją sveikinančių mokinių. Visi jai tiesė rankas, tapšnojo per nugarą. Marleena atsisėdo tarp vienos mergaitės šviesiais rusvais plaukais ir berniuko, kuris čia atėjo prieš ją... (GG2) (GG2) (GG2)

Gabė: žinutė turi būti ne mažiau nei 600 simbolių ilgumo, taip pat rpg temose nenaudojami šypsniukai ir panašūs dalykai. Jei kyla abejonių, ar kas nors leidžiama, pasiskaityk forumo taisykles.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Margo Derosa Gegužės 15, 2016, 04:39:01 pm
Margo išgirdusi, kad yra paskirta į Grifų Gūžtą begalo apsidžiaugė, čia mokėsi jos tėvai ir jos mėgstamiausi burtininkai, kaip Albas Bumbldoras. Margo turbūt būtų mirusi iš gėdos jei būtų buvusi paskirta į Švilpynės koledžą, o jei būtų pakliuvusi į Varno Nagą, gal ir būtų atradusi bendraminčių, bet tada būtų tekę krimsti mokslus kaip reikalas, kad nenuviltų tėvų. O ką bekalbėti jei Margo būtų patekusi į Klastunyną? Ji turbūt būtų tiesiog išėjusi iš mokyklos, nes su melagiais ir apgavikais ji nė už ką neprasidėtų. Margo begalo džiaugėsi patekusi į Grifų Gūžtą.
Kai ji priėjo prie jų stalo visi ją pasitiko su garsiais šūksniais ir sveikinimais. Ji taip pat visiems labai dėkojo, kad ją jie taip džiaugsmingai priėmė.
-Sėskis čia.
-Prašau, prie manęs...
Iš visų pusių kvietė ją prisėsti prie jų daugybė mokinių, bet ji tiesiog atsisėdo tarp aukšto tamsiaplaukio prefekto ir užsisvajojusios mergaitės ir su visais kitais mokiniais laukė kol pasibaigs paskirstymo ceremonija ir prasidės puota.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ostinas Diauriak Birželio 01, 2016, 03:09:41 pm
Atidares duris Ostinas įžengė į salę. Jis buvo naujokas ir nieko nepažinojo. Po minutės berniukas nusprendė atsisėsti prie žavios mergaitės. Nuo jos sklido labai gaivus aromatas. Atsisėdes Ostinas įsidėjo kelias šlauneles vištienos ir pasistatė stiklinę šviesiai žalios spalvos gėrimą. Diauriak gardžiai pavalgė, o baigęs nusprendė ilgiau pasėdėti salėje. Vis dėlto kitų mokinių užkalbinti neišdrįso, todėl liko sėdėti tylėdamas.
Įdomu, ką tėvai pasakys dėl koledžo. Jie manimi tikrai didžiuosis. pagalvojo mintyse ir nežymiai šyptelėjo. Jis jau spėjo pasiilgti tėvų, namų, o svarbiausia draugų. Bet tvirtai žinojo, jog draugų ir čia pavyks susirasti. Juk problemų dėl to niekada nekildavo.
Taip pasėdėjęs ir pasvajojęs kelias minutes, naujasis pirmakursis atsistojo ir nukulniavo koridoriaus link.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kohenas Peteris Birželio 03, 2016, 07:34:31 pm
Kohenas naujokas ir jis nezino kaip ji priims  (GG2) nariai, nedrasiai žengia prie staliuko.atsiseda. Apsižvalgo aplink ir nusišypso visiems i ji ziurintiems.Laikas susibendrauti šuktelėjo!
-Sveiki visi!
Niekas neatsako...iš gėdos paraudo skruostai...Plaukai pradėjo šiauštis.
Stalo gale kažkas šukteli
-Sveikas Kohenai!
Sunerimes nusišypso. Jis ras čia draugu! Pagaliau nebus atstumtasis klaseja.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kestrelė Lantrat Birželio 30, 2016, 05:06:14 pm
Kestrelė, paslaptinga naujokė, tyliai stebi visus, tačiau traukia žmones savo charizmatiška aura.
Galiausiai ji prataria:
— Ei, gal kas nors paduotumėt padažo?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Seidė Kopas Liepos 02, 2016, 12:56:07 pm
   Sadie sėdėjo prie ilgo, žvilgančio stalo apkrauto daugybe gardžių patiekalų, ji buvo apsupta įvairaus amžiaus grifiukų, kurie kalbėjosi su ja norėdami susidraugauti ir pasirodyti malonūs. Sadie jautėsi puikiai, šypsodamasi šnekėjosi su kitais, pasitikėjo savimi ir gurkšnodama moliūgų sultis, džiaugėsi, kad pakliuvo į Grifo Gūžtą. Juk būtent šį koledžą lankė jos senelis! Ir nors tėtis galvojo, kad ji paklius į Varno Nagą – tikriausiai todėl, kad pats buvo tame koledže – Sadie visada žavėjosi Grifo Gūžta ir įspūdingais senelio pasakojimais, kuriuose jis su savo draugais naktį tyrinėdavo tamsius mokyklos koridorius ir sliūkindavo į Uždraustąjį mišką.
   Bet paskirstymas dar nesibaigė, liko keli vaikai, kurie išsigandusiomis akimis spoksojo į kepurę ir nerimastingai laukė, kol bus paskelbtos jų pavardės.
   Kai Sadie vėl pakėlė galvą, ant kėdės sėdintį pamatė tą patį berniuką su žibančiomis, žaliomis akimis, kuris vos neatsitrenkė į ją Kings Kroso stotyje. Kai tik kepurė buvo uždėta jam ant galvos, ji iš kart suriko:

- Grifo Gūžta!

Visi sėdintys grifiukai greitai atsistojo ir pradėjo garsiai ploti ir šaukti sveikinimo šūksnius. Berniukas linksmai išsišiepęs nušoko nuo kėdės ir nužingsniavo prie grifiukų stalo. Pamatęs Sadie dar labiau išsišiepė, tuomet priėjo prie jos ir klestelėjo šalia.

- Sveika, aš Jason.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Maria Clark Liepos 07, 2016, 10:16:43 am
Maria nužingsniavo į Didžiąją salę. Ji buvo tikrai didelė, gal labiau milžiniška. Salėje stovėjo keturi, labai ilgi stalai; Švilpynės, Varno Nago, Grifų Gūžtos ir Klastūnyno.
 Ji nušlepsėjo prie Grifų Gūžtos stalo, pilno mokinių, ir atsisėdo šalia kažkokios pirmakursės. Maria jos nepažinojo, tačiau matė ją vakarais skaitančią Grifų Gūžtos bendrajame kambaryje. Ji buvo labai graži ir kvepėjo vanile. Pirmakusė žvilgtelėjo į Marią ir šyptelėjo, ji atsakė tuo pačiu.
Visi mokiniai pradėjo valgyti kiek tik telpa. Maria neturėjo apetito, bet vis tiek suvalgė gabaliuką vištienos ir užsigėrė vandeniu.
Maria pradėjo galvoti apie namus. Kažkaip pradėjo ilgėtis namų, net Žiobarų vaikų pasiilgsta. Ji prisiminė, kaip prieš išvažiuojant į Hogvartsą ji žaidė, juokėsi su jais.
Ji papurtė galvą ir grįžo iš prisiminimų. Pačiupo bandelę su įdaru ir jau ruošėsi eiti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rachelė Myvin Rugpjūčio 18, 2016, 06:11:26 pm
Visi mokiniai išlipo iš traukinio ir persikėlė per upę. Visi mokiniai buvo labai panašūs, nes visi su uniformomis ir skrybėlėmis. Visi mokiniai išskyrus pirmakursius nuėjo į Didžiąją salę. Kuomet visi susirinko, į Didžiąją salę buvo atnešta kėdė ir Paskirstymo kepurė. Mokytoja atvedė pirmakursius. Paskirstymo kepurė uždainavo:

Gal ir atrodai negraži,
Tačiau esu labai svarbi.
Surask geresnę už mane -
Prarysiu čia pati save.
Šalin juodus katiliukus
Ir poniškus cilindrus,
Paskirstymo Kepurė aš,
Anuos visus nurungus.
Kas daros kiekvienoj galvoj,
Galiu aš pasakyti,
Tad užsidėk mane, ir tuoj
Žinosi, ką daryti.
Gal Grifų Gūžtai priklausai,
Kur renkasi drąsuoliai,
Pilni taurumo ir narsos,
Ir jie visi kaip broliai.
Antram, Švilpynės koledže,
Susirenka teisingi,
Geri ir kantrūs mokiniai,
Ir visada vieningi.
Dar Varno nagą siūlau tau,
Jei nori būt išminčius.
Rasi draugų, tik netingėk
Kas dieną mokslus krimsti.
Bet jei norėtum apsistot
Klastuolių Klastūnyne,
Kur mėgsta mulkint ir meluot
Nesidrovėk ir užsimauk
Paskirstymo Kepurę!
Pakliūsi į geras rankas,
Nors jų ir neturiu.

Kepurei baigus dainą, salė pratrūko ploti. Nusilenkusi visiems, ji vėl sustingo. Profesorė pirmiausia pakvietė Rachelės draugę Hirą ir kepurė ją paskyrė į Grifų Gūžtą. Moną taip pat paskyrė į Grifų Gūžtą. Kai eilė atėjo Rachelei, ji drebėdama nuėjo prie kepurės ir užsidėjo ją. Kepurė ilgai ilgai svarstė ir mergaitė išsigando, kad ją gali išsiųsti namo. Bet nieko panašaus! Kepurė sušuko: GRIFŲ GŪŽTA! ir laiminga ji nuėjo prie Grifų gūžtos stalo. Visi mokiniai plojo it pašėlę. Prasidėjo vaišės... Grifų Gūžtos prefektas papasakojo pirmakursiams apie šį koledžą: Grifų Gūžtos koledžo simbolis yra liūtas, narsiausias iš visų gyvūnų. Koledžo spalvos - raudona ir auksinė, o bendrasis kambarys Grifų Gūžtos bokšte. Tai geriausias koledžas Hogvartse. Čia patenka narsiausi ir drąsiausi, pavyzdžiui, Albas Dumbldoras, didžiausias mūsų laikų burtininkas, mokėsi Grifų Gūžtos koledže. Įėjimas į bendrąjį kambarį paslėptas po Storulės portretu Grifų Gūžtos bokšto koridoriaus gale. Beveik Begalvis Nikas - Grifų Gūžtos vaiduoklis. Tai draugiškiausias Hogvartso vaiduoklis, tad jei reikia pagalbos, reikia nebijoti į jį kreiptis Beveik Begalvis Nikas pasveikino pirmakursius, kad atėjo į patį geriausią koledžą Hogvartse ir pradėjo pasakoti istoriją, kaip jis mirė ir kodėl jis yra Beveik Begalvis Nikas. Visi prisisprogo iki soties....                                                                                             
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Caroline Elase Wilding Rugpjūčio 31, 2016, 01:58:54 pm
Pirmą kartą Įėjusi į didžiąją salę Caroline nustebo. Čia viskas buvo erdvu ir gražu ir... Keista, bet jauteisi tarsi namuose. Dar labiau tas jausmas sustiprėjo pamačius ryškiausią stalą salėje : Grifo Gūžtos. Caroline išsirinko vietą kamputyje, kur nebūtų matoma, bet matytų kitus. Idėja gera, bet napasitvirtino. prie stalo sėdintys mokiniai buvo draugiški ir atviri, todėl slėptis
                                                                                                     a) nebuvo galimybės
                                                                                                     b) nebuvo reikalo
Caroline čia pasijuto kaip namie. Grifai buvo viena didelė šeima.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Arija Ravens Lapkričio 22, 2016, 01:03:49 am
Ižengusią į salę Ariją vaizdas tiesiog pritrenkė - kokia didžiulė patalpa! Kiek daug žmonių! Nieko nelaukusi, mergaitė nuskubėjo su kitais pirmakursiais prie paskirstymo kepurės. Netrukus atėjo ir jos eilės sėstis į tą didžiule kėdę. Su nekantrumu nuskubėjusi Arija prisėdo kėdėje ir ant jos galvos buvo uždėta dar didesnė Paskirstymo kepurė. Kepurei ilgai galvoti nereikėjo.
- GRIFŲ GŪŽTA! - pasakė ji.
Grifiukų stalas ėmė užti, o mokiniai garsiai ploti. Arija pakilo nuo kėdės ir plačiai išsišiepusi nuskubėjo prie naujų veidų, su šypsena ją pasitinkančių.
Krestelėjusi į kėdę, pasisveikino su visais, sėdinčiais aplink, ir godžiai spoksojo į ant stalo esančias vaišes, nekantraudama, kada baigsis paskirstymas ir prasidės puota.
Štai ir išmušė lauktoji Arijos akimirka - godžiai prisikirtusi skaniausių patiekalų ir desertų, bei nuraminusi jau kelias valandas gurgiantį pilvuką, Arija su kitais grifukais patraukė Grifų Gūžtos koledžo kambario link...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mya Weesbrok Gruodžio 04, 2016, 03:49:10 pm
Mya įžengusi į salę net išsižiojo nuo salės didumo bei apkerėjimo - lubos buvo dangaus pavidalo. Ėjusi per visą salę link paskirstymo kepurės, ji neslėpė savo nerimo bei susijaudinimo. Pagaliau, jau ir reikėjo atsisėsti ant didelės kėdės. Nespėjus net uždėt Myai ant galvos paskirstymo kepurės, buvo paskirta į grifų gūžtą. Visi ploja, šypsosi, Mya su džiaugsmu nubėgo link grifukų stalo. Laukė, kol visiem lemtinga ceremonija baigsis, jau buvo ir išalkus po visos dienos kelionės... Ir štai gi, pilnas stalas visokių gėrybių, nuo pačių skaniausių kepsnių iki skanumynų. Visi kikendami skanavo, bet jau laikas buvo lėkti į pamokas...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Victoria Meschino Gruodžio 06, 2016, 11:46:57 am
Einant link paskirstymo kepurės, Mary labai jaudinosi. Mat priekyje matė didelį krėslą ir šiek tiek mažesnę kepurę, kuri lems koledžą. Visi pirmakursiai su šurmuliu ėjo, kiti prie stalų pamatę savo antrakursius brolius, seseris puolė mojuoti. Atėjus Mary eilė sėst ant didelio krėslo, net neuždėjus kepurei buvo paskirta į Grifų gūžtą. Visi šypsojosi, plojo, šypsenos veide ją džiugino, ji nusiramino. Prisėdus prie bendro grifukų stalo, Mary laukė gardumynų. Ji pirmą kartą išvydo tiek šypsenų veide, tiek džiaugsmo, teigiamų emocijų, čia visiškai kitoks pasaulis, negu kad Londono niuri kasdienybė. Visi paskirstyti koledžams, pagaliau ir visas stalas pasidengė visokias skanėstais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katie Barnes Gruodžio 19, 2016, 11:20:46 am
Eidama užsidėti paskirstymo kepurę Katie labai jaudinosi. Ji visa širdimi troško patekti į Grifų Gūžtą, juk čia mokėsi ir jos tėvai ir žymusis burtininkas Albas Dumbuldoras. Taigi kai drebančia širdimi užlipo ant pakylos ir kepurė net nepalietusi jos galvos šūktelėjo: GRIFŲ GŪŽTA! mergaitė iš palengvėjimo atsiduso ir įsitasiusi prie savo koledžo stalo šypsodamasi ėmė stebėti paskirstymą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sorenas von Sjuardas Gruodžio 20, 2016, 05:32:15 pm
Sorenas von Sjuardas, jau antrus metus vadovaujantis šauniausiam Hogvartso koledžui, su didele, paprasta kartonine dėže (kurios turinys nuo smalsių akių buvo paslėptas dangčiu) skubėjo į Didžiąją salę. Ogi pasirodo, kad Magijos Ministerija gerokai apkarpė įvairių valstybinių institucijų (o tarp jų - ir Hogvartso Kerėjimo Mokyklos) biudžetus, ir šiemet su savo koledžų staluų dekoracijomis ir papuošimais vargti teks patiems mokiniams ir jų vadovams, už savas lėšas ir su sava fantazija. ,,Brexit" įvykis, matyt, palietė ne tik žiobarų, bet ir burtininkų pasaulį, nors pačios Magijos Ministrės vyras nelabai suprato, kaip. Ir kas ten tuos žiobarus apskritai politikos mokė? Čia jie gi visokius Trumpus ir Ilgus išsirinkinėja prezidentais, čia vėl bajeriai...
Na, bet dabar artėja Kalėdos - gražiausia šventė, tad palikime bent tam kartui tuos nervais grojančius ir nerimą keliančius įvykius, ir pakalbėkime apie linksmesnius dalykus. Štai, pavyzdžiui, nebuvo galima nepastebėti, jog Sorenas von Sjuardas atrodė švelniai kalėdiškai - nusprendė likus savaitei iki didžiųjų metų švenčių pasipuošti barzdą. Po maždaug šešiasdešimt trijų minučių vargo su nelengvais kerais (įsivaizduokite, šis vyras nebuvo gabus visokioms transfigūracijoms ir kerėjimams, o šie kerai dar ir šiaip nebuvo lengvi, tai kiek reikėjo stengtis!) vyro barzda buvo baltutėlė, šiek tiek apšerkšnijusi ir prižerta žiemiškų baltų snaigių ir gėlių - tarsi labai stiliovo santaklauso, Grifų Kalėdų senelio.
Taigi, sidabrabarzdis pravėrė sunkias Didžiosios salės duris, įžengė į vidų ir apsižvalgė. Salė buvo tuščia, nors jautrios vyro ausys kažkur užfiksavo ir keistą krebždesį - gal koks Hogvartso namų elfas darbavosi? - ir Sorenas padėjo didžiulę dėžę ant stalo. Žvilgtelėjo į paliktas praviras duris, rodos, jau girdėdamas tylius ir duslius, bet tolydžio garsėjančius savo koledžo moksleivius - juk juos pats ir susikvietė į čia, negi vargs vienas? O, beje, čia slypėjo ir pats darbo smagumas: vienintelis dalykas, dėl kurio buvęs pats grifiukas atėjo darbuotis ir pats, tai jauki prieškalėdinė atmosfera, galimybė šiltai pabendrauti su savo koledžu, ir ta pačia proga visiems kartu padirbėti, pasistengiant dėl koledžo Kalėdų. Negi nusileistų drąsiausias ir ryžtingiausias koledžas stalo papuošimais kitiems? ,,Nors kita vertus..." " pamintijo Sorenas, sėsdamasis ant suolo,- ,,Kalėdos turėtų būti laikas, kada šios konkurencijos baigiasi, ir prasideda taika. Bet naivu to tikėtis..."
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 20, 2016, 06:19:58 pm
Beatrice Sandra Riddle įžengė į didžiąją salę ir apsidairė. Aplink nieko nesimatė išskyrus koledžo vadova Soreną von Sjuardą, pastarasis buvo atvilkęs kažkokią didžiulę dėžę. „Veikiausiai čia tos kalėdinės dekoracijos“ pamintijo mergina. „Žiooobariškos...“ kone vemdamas nutęsė jos minčių draugas. „Nieko, truputį galėsiu paburti.“ Optimistiškai atsiliepė jam Tris. Pirmas keistas dalykas, kurį penktakursė išvydo be gramėzdiškos dėžės, buvo nuodų ir vaistų profesoriaus barzda.
-sveiki, profesoriau. – pratarė mergina priėjusi grifų gūžtos stalą ir nesulaikė juoko, šis nuskambėjo taip švelniai, tarsi kalėdiniai varpeliai būtų sutilindžiavę.
-graži barzda, visai kaip buvusio Hogvartso direktoriaus Albo Dumbldoro, tik drįsčiau pastebėti, jog gėlės su snaigėmis neypatingai dera, kaip ir žiobariškos dekoracijos burtų mokykloje. – nusivaipė grifė. – ak... nieko nepadarysi. – pridūrė atsidusdama kaip senutė ir pačiupusi dėžę ją atidarė.
-visų pirma čia reiktų staltiesės. – konstatavo ištraukdama auksaspalvį šilkinį stalo apdangalą, išsiuvinėtą raudonomis žvaigždėmis. Tada, pasiknisusi po tolimesnį dėžės turinį išsitraukė didelę, liūto formos žvakę. Tylėdama Beatrice užtiesė staltiesę, kitą jos galą pamėtėdama von Sjuardui, jog šis pataisytų lygumą bei garankštes priešingame stalo gale. Tris buvo užkietėjusi pedantė, todėl kiekvieną nelygumą užbraukė net nagais. Pabaigusi su staltiese, tamsiaplaukė pasičiupo žvakę ir trinktelėdama pastatė ją pačiame stalo viduryje.
-girdėjau magijos ministerija pritrūko pinigų kalėdiniams papuošalams? – sarkastiškai prabilo grifė iš apsiausto kišenės traukdama burtų lazdelę. – aš šiek tiek pabursiu profesoriau, gerai? – ir kaip visada, nelaukusi jo pritarimo pradėjo eiti aplink stalą kiekvieną raudoną staltiesės žvaigždutę paliesdama burtų lazdele. Vos kurią tik paliesdavo, šioji sužibdavo tarsi kalėdinės eglutės lemputė.
-o dabar... metas uždegti žvakę, kuri tikriausiai simbolizuos amžiną mūsų, grifų brolybę, drąsą, bei vienybę. – Beatrice žinojo, kad sugebės tai padaryti, vienąkart jai jau buvo pavykę. Ji atsistojo prie pat stalo, nuramino protą ir ištiesė rankas į žvakę. Kurį laiką mergina stovėjo taip tarsi beprotė, tyli, rami, susikaupusi, atsipalaidavusi, ištiesusi rankas delnais į žvakę, ir kai jau rodės, jog nieko nebeįvyks, tamsios Beatrice akys staiga sušvito mėlyniausiu mėliu, o iš delnų šovė ryškiai mėlynos, amžinosios ugnies liepsnos, uždegdamos liūto formos žvakę ir pasmerkdamos ją degti amžinai, kol sudegs iki paskutinio vaško trupinėlio. Visa išblyškusi nuo pastangų, drebančiomis kojomis ir rankomis grifė atsisuko į mokytoją ir nusišypsojo jau vėl tamsiomis akimis.
-aaa... Prof.fes.soriau, gal galėčiau truputttį atsikvėp.pti? – drebančiu balsu paklausė Tris ir šįkart jau nenulėkė šalin nesulaukusi atsakymo, galbūt nebeturėjo tiek jėgų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Bethany Landworth Gruodžio 20, 2016, 07:53:45 pm
   Kalėdos. Daugelio mėgstamiausia šventė. Kaip ir pačios Betės. Juk tai - stebuklų metas. Visos svajonės išsipildo, nuotaika tampa daug geresnė, įsivyrauja taika... Bet Grifų Gūžta, Varno Nagas, Švilpynė ir Klastūnynas - didžiulė išimtis. Visi tik varžosi dėl tų taškų, tarsi jie yra kažkoks išsigelbėjimas. Nors ir pati Bethany pavydi kitiems koledžams taškų. Nėr ko stebėtis, kiekvienas hogvartsietis, kaip tik įmanydamas, stengiasi padėti saviškiams. Ir taip kiekvienais metais, tas pats karas. Gelbėja tik atostogos.
   Grifiukė, laiminga, susijaudinusi ir, kažkodėl su pasididžiavimu, žingsniavo tamsiu koridoriumi. Vos tik išgirdusi apie Grifų Gūžtos vadovo kvietimą puošti savo koledžo stalo, mergaitė susiruošė į Didžiąją salę. Tai turbūt pirmas kartas, kai Bethany tai darys. Su visų grifų dėka, jų stalas bus nuostabiausias. O Betė taip pat pasistengs. Juk ji taip myli savo draugus. Ko gi dėl jų ( ir žinoma - dėl pagarbos bei šlovės ) nepadarys. Pravėrus sunkias salės duris, pirmas dalykas, kurį turbūt kiekvienas mokinys išvysdavo, buvo balta Soreno von Sjuardo barzda. Kas gi nepastebėtų tokio pasikeitimo? Tarsi koks Kalėdų senelis... O jei dar ir apsimautų kepurę ir apsirengtų raudonais kailiniais su baltais krašteliais... Prisiartinus prie kitų mokinių ( tikslau, prie vienos mokinės ir profesoriaus ), Bethany pasijautė labai jaukiai. Kaip su savo šeima. Na, tiesą sakant, Grifų Gūžta jau ir spėjo tokia tapti. Mergaitė pasisveikino su Sorenu ir Beatriče, ir kibo į darbą. Iš dėžės išsitraukusi vieną auksinę, liūto formos žvakę, išmatavo stalo ilgį nuo viduryje stovinčios žvakės, ir taip, kad liktų vietos ir dar vienai žvakei, pastatė liūtą ant staltiesės, kuri, atrodo, buvo užburta. Tada Bethany nieko nelaukusi pastatė ir dar vieną žvakę ( vienoje stalo pusėje stovėjo trys žvakės ). Pusė stalo jau buvo beveik paruošta. Jei neskaitysi dar kokių dvidešimt dekoracijų. Betė, įkišusi galvą į dėžę, apsižvalgė ir išsitraukė neįprastai ilgą, raudoną su auksiniais krašteliais girliandą ir apdėjo stalo kraštus. Ji buvo kaip tik stalo perimetro. ,,Pala, o valgyt nemaišys? Nors ne, neturėtų, ta girlianda nėra tokia iškilus. Bet kaip prie stalo priklijuot?''. Grifė lėtai priėjo prie profesoriaus, šiuo metu neatliekančio tų pareigų, ir bailiai paklausė:
   - Ee, profesoriau, ar yra toks burtas, kuris prilipdytų girliandą prie stalo?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Gruodžio 21, 2016, 12:29:02 am
Raudonomis ir patinusiomis akimis, tačiau sugebėjęs šiąnakt numigti bent keletą valandų, Edgar'as atpėdino į didžiąją salę, kur šiandieną turėjo ruoštis drauge su savo koledžo draugais ir jo vadovu Kalėdinei šventei. Kad ir kaip atrodė moksleivis iš išorės, viduje jautėsi gyvybingas ir kupinas energijos. Nepaisant tų stiprių susimąstymų dėl kylančių neramumų, jo nuotaika nebuvo subjurusi, o ir šiaip nemokėjo būti toks, kuris dalintųsi savo problemomis ir ypač tokiomis akimirkomis, kuriomis labai džiaugiasi kiekvienas, kad jų sutrikdymą pats vaikinukas priligintų net pačiam neleistinų kerų panaudojimui. Įžengus salėn joje, prie Grifų Gūžtos stalo, jau buvo matyti pora mergaičių ir visos komandos galva. Tiesa, pastaroji buvo su įmantria, jau Kalėdiškai papuošta barzda.
- Hey, hey, hey, draugužiai!- su riksmu pasitiko visus buvusius prie stalo grifas ir pats ėmė juoktis. Juoko antplūdžiui ilgai neužsibuvus, juodaplaukis jau galėjo grožėtis dalinai papuoštu stalu.
- Na, kaip matau jau visai neblogai padirbėjote,- gyrė esamą rezultatą ketvirtakursis.
- Ir ką gi čia turime?- juodaplaukis prisliūkinęs prie dėžės nudelbė į ją akis ir viena ranka ėmė rausti, - Va čia tai daiktas,- visas nušvito Edgar'as, kai rado dėžėje miniatiūrinę, gal trisdešimties centimetrų eglutę. Ant jos buvo pakabinti keli nedideli bumbuliukai, bet jų užteko, jog mini eglutė atrodytų pakankamai užpildyta papuošimais. Ketvirtakursis pasidėjęs medelį ant stalo, nužvelgė stalą, taip susidarydamas vaizdinį, kiek tų eglučių reikėtų.
- Penkių turėtų pakakti,- pamintijo garsiai ir išsitraukęs savo mėgstamiausią magijos įrankį, burtų lazdelę, ištarė:
- Geminio- ir vietoje vienos eglutės, jau puikavosi dvi. Pakartojęs šiuos kerus dar tris kartus, keturiolikmetis gavo reikiamą skaičių tokių puošmenų. Tuomet  tingėdamas vaikščioti aplink stalą, panaudojo Wingardium Leviosa kerus, kurių pagalba apytiksliai, tačiau gana tiksliu atstumu išrikiavo mažuosius medukus nuo vieno stalo galo iki kito.
- Gal gerai bus. Kaip manote?- nužiūrėdamas visus susirinkusius su dirbtino pasididžiavimo turinčia šypsena, norėjo išgirsti savo kolegų nuomonę.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Arija Ravens Gruodžio 21, 2016, 04:00:12 pm
Arija Ravens pravėrė didžiosios salės duris ir įžengė į vidų. Gavusi koledžo vadovo kvietimą puošti Grifų gūžtos stalą, nekantravo prisidėti prie kitų ir įnešti dalelę kalėdinės nuotaikos ir nuo savęs. Merginai iškart krito į akis Soreno von Sjuardo kalėdinis akcentas - barzda.
- Puikiai atrodote, profesoriau, - tarė Arija ir pamanė jog mielai pakeistų savo raudonus plaukus į kalėdiškai baltus - kaip sniegas. Tačiau visgi atmetė šią idėją - atrodysiu kaip vaiduoklis, jau ir taip mano oda pakankamai išblyškusi.
Salėje jau buvo susirinkę keletas grifų, Arijai jau pažįstamų - jei ne iš tiesioginio bendravimo, tai iš matymo, tad raudonplaukė pasisveikinusi su visais nekantravo pažiūrėti, kas dar likę profesoriaus atneštoje dėžėje. Kiti mokiniai jau buvo gerokai iškraustę dėžę ir pradėję puošti stalą. Pavarčiusi rankose kelis daiktus ir girliandas, grifė nusprendė, kad, jos manymu, dar daugiau apkrauti paties stalo nebereikėtų, bet visgi labai norėjo pridėti ir kokį savo akcentą. "Turiu idėją!"
Arija išsitraukė savo guobos lazdelę ir ja mostelėjo. Netrukus per visą stalo ilgį iš viršaus ėmė lėtai kristi pavienės didelės baltos snaigės, tačiau jos stalo nepasiekdavo, o, priartėjusios prie jo, tiesiog ištirpdavo ore, nepalikdamos jokio pėdsako. Šitaip jau daugybę metų per kalėdas jos su mama puošdavo namus.
Patenkinta savo darbu Arija šyptelėjo, kai tuo pat metu Beatrice, panaudojusi burtažodį, uždegė žvakę mėlyna liepsna ir susmuko vietoje, kur stovėjo.
- Beatrice! Beatrice! - Arija ėmė lengvai  plekšnoti per veidą grifei, kol ši pagaliau lėtai pramerkė akis.
- Gerai, kad pabudai, - su palengvėjimu atsiduso Arija ir, pasodinusi grifę, šyptelėjo, - Kaip jautiesi? Tuojau prieis profesorius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Bethany Landworth Gruodžio 21, 2016, 05:01:22 pm
   - Na, tai, profesoriau...jei žinote kokius kerus grliandų priklijavimui prie stalo, tai būtų šaunu, jei juos ir panaudotumėt...
   Tuo metu, kai Bethany trumpai šyptelėjo profesoriui, įėjo ir dar vienas grifiukas.
   - Labas labas, Edgar'ai.
   Mergaitė taip pat susijuokė. Juk taip gera turėti tokių linksmų ir nuotaiką dar labiau pakeliančių draugų. Tik dabar reikia dirbti, o ne svajoti. Nustačiusi ,,rimtą'' veidą, grifiukė vėl ėmė šniukštinėti dėžėje. Atrodo, kad kiekvieną kartą atsiranda skirtingų papuošimų, tačiau gal Bethany tiesiog nepamato kai kurių daiktų, nes dėžė labai didelė. Ji greit apžvelgusi stalą prisiminė, kad nepadėjo dar dviejų žvakių. (Ne)greit jas suradusi tarp šimto ( o gal milijono ) daiktų, pastatė ant stalo. Tada pasisveikinusi su Arija bei pasakiusi ,,Taip, Edgar'ai, tikrai gražu'', dar kiek pasikrapštė dežėje ir atrado...,,torto padėklas?? Hey, gera idėja!''. Mergaitė pasiėmė dar tris padėklus ir pribėgo prie stalo, kur juos išdėliojo. ,,Na, o maistą pagamins namų elfai. Arba...''. Betė iš savo maišelio išsitraukė kelis mandarinus, sausainių, vandens butelį bei pakelį sulčių, kurios buvo pirktos žiobarų parduotuvėje ( bet skonis vis tiek geras ) ir išdėliojo ant padėklų bei stalo.
   - Ehm ehm... Grifai, jei norėsite ko užkąsti ar atsigerti bepuošdami stalą, atnešiau keletą vaišių.
   Užraudonavusi Bethany atsitraukė į šalį ir vėl apžvelgė stalą. Jos akys užkliuvo už viduryje stovinčios žvakės. Kuri degė. Ne taip, kaip kitos likusios. ,,Oi, visai išgaravo iš galvos''. Mostelėjus lazdele, viskas buvo sutvarkyta.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 22, 2016, 08:15:58 am
„Na, bet vis tiek grifai kovoja vieni už kitus, geri, ir paslaugūs.“ Prabilo silpnutis balselis Beatrice galvoje vos jai atsigavus.
-Dė.dėkui Arija. – nusišypsojo penktakursė raudonplaukei, kuri ją pasodino ir padėjo atsigauti. – viskas gerai, tik šie kerai... na... kuriais uždegiau žvakę viduryje stalo, be galo sunkūs. Matai? – pasiteiravo Tris rodydama antrakursei į visas penkias degančias žvakes, vidurinė dega mėlynai, amžina ugnimi, o visos kitos, raudonai, paprasta ugnimi, tačiau labai gražiai tarpusavyje kontrastuoja: mėlynaugnė žvakė tarsi valdovė, viduryje stalo, na o visos kitos raudonaugnės, kraštinės, sudegs žymiai greičiau, tačiau puikiai pabrėžia vidurinę žvakę. Todėl, gal palikime kaip yra, ar man ir tas žvakes padaryti kaip vidurinę? – savo kalbą klausimu, kuris buvo skirtas jau nebe Arijai, o von Sjuardui, užbaigė tamsiaakė. Tada atsistojo ir priėjo prie kitos antrakursės.
-pažvelk, galime padaryti taip. – tarė Tris ir apėjo aplink stalą, šeivamedžio lazdele braukdama per girliandą, šioji tučtuojau prisisiuvo prie auksinio tarpo staltiesėje, iš abiejų pusių prisišliedama prie raudonų degančių žvaigždelių, kurios savo ruožtu tarsi padegė girliandą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sorenas von Sjuardas Gruodžio 22, 2016, 09:52:54 am
Sorenas von Sjuardas nuotaikingai sveikindavosi su kiekvienu į salę atžygiavusiu grifu, buvo pamalonintas, kad tiek daug šaunuolių susirinko, užvaldytų iš anksto nužengusios Kalėdų dvasios, ir net be sakymo ir badymo pirštu, ko vyras daryt nemėgo, besidarbuojančių.
- Labas, Beatriče,- Sorenas trumpam sutriko, išgirdęs mergiotės juoką. - Drįsčiau pastebėti, kad šios Kalėdų dekoracijos nėra žiobariškos.- gūžtelėjo pečiais Sorenas, o iš dėžės sulig jo žodžiais atskridęs mažytis blizgantis senis besmegenis - eglutės žaisliukas nutūpė ant peties Beatričei ir įkando jai į ausį gana kraupiai atrodančiais angliniais dantimis.
- Oi, šitas visada labai aršus,- von Sjuardas pačiupo jį, užkabino ant stalo kampo ir prilydė, kad jis nebeužpuldinėtų grifiukų.
- Labas, Bethany,- pasisveikino profesorius su dar viena moksleive, ir išlygino staltiesę kitam stalo gale. Jautrią vyriškio klausą klaikiai erzino panelės Riddle staltiesės braukymas nagais.
- Atsargiai, nesudraskyk,- metė sarkastišką pastabėlę profesorius, o pasisukęs pasisveikino ir su Edgar, leidžiančiu jam čia pasijusti jaukiau, ne vienam moteriškos lyties moksleivių kompanijoje.
- Puikus darbas,- Sorenas iškėlė nykščius ir užkabino piktąjį besmegenį - eglutės žaisliuką ant jam artimiausios eglutės, nepamiršdamas prilydyti. Prisiminė Beatričės Sandros pastabėles apie barzdą - ir kerais išsinaikino visas gėles iš jos.
- Labas, Arija, ačiū! - kone nušvito Sorenas, gavęs komplimentą. Užkabinęs grirliandas, kur mergina prašė, mokytojas. Priėjęs prie dėžės, pats ėmė joje raustis, kol ištraukė mažytę dėžutę su dangteliu. Atidarė ją, pabilsnojo pirštu, o tada iš dėžutės pakilo gausus būrys kažkokių mažyčių padarėlių. Sorenas panaudojo padidinimo kerus, ir greit visai nesunkiai buvo galima įžiūrėti šiuos metalinius dvispalvius padarus - tai buvo plaštakos dydžio sparnuoti liūtai ir hipogrifai.
- Šitie man bene labiausiai patinka, linksmučiai, žaismingi, aptarnauja prie stalo, jeigu, pavyzdžiui, ko nors nepasieki pasiimti, šiaip nuotaiką praskaidrina...- vienas hipogrifas atitempė profesoriui mandariną, ir šis nusijuokęs nusilupo jį.- O po šventės galima svečiams išdalinti kaip suvenyriukus. - įsimetė vieną mandarino skiltelę į burną.
Taip bekalbėdamas pastebėjo, ką daro Beatričė ir jai susmukus, greit atsidūrė prie jos.
- Ir ką tu čia sau šposiji, gal mirt nori?- išgirdo siūlymą uždegti likusias žvakes vyras.
- Be to, mes juk ne varniukai, mums mėlynos nereikia...- profesorius pasičiupo trejetą skraidančių liūtų, kažką jam sušnabždėjo, ir šis greitai išskrido pro duris. Po kelių minučių du grįžo su karštos, kvepiančios arbatos pilnu katilu, o trečiasis skrido iš paskos - su padėklu su puodeliais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 22, 2016, 10:25:25 am
-Kaip matote profesoriau, esu sveika ir gyva, ir ant jūsų sprando niekieno mirtis nekris. Bent jau šiandien. – sarkastiškai prisimerkė Beatrice, jei ne tamsūs plaukai ir akys, ši išraiška būtų visai tokia pat kaip kitos, šioje mokykloje dirbančios ironijos meistrės. – o jūs greitas, netgi drįsčiau teigti, per greitas. – sulig paskutiniais dviem žodžiais mergina reikšmingai pažvelgė į sidabrabarzdį.
-o! Dabar barzda graži, ir puikiai priderinta prie kalėdinio įvaizdžio. – nusišypsojo penkiolikmetė. Tada pridūrė – na, amžinosios ugnies spalvos negalima nei pakeisti, nei užkerėti, kad būtų kitokia, tačiau ant visų kitų stalų žvakės degs paprasta raudona ugnimi, ir niekas nesuks sau galvos, jog jie ne grifiukai. Todėl šią vidurinę žvakę paliksiu tokią, o kai baigsis šventė, liepsnas susirinksiu, jei žinoma jūs nieko prieš. Ar dar galėčiau būti naudinga?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Akilanda Gruodžio 22, 2016, 05:38:57 pm
Pasišvilpaudamas, kūliais besiversdamas, lėkdamas pro šarvus ar numesdamas vieną, kitą ar trečią paveikslą, Akilanda skriejo Hogvartso koridoriais. Vargšas tas, kuris pasitaikė jo kelyje, mat šis nenaudėlis turėjo kalną sniego gniūžčių ir mokinį ar net kokį mokytoją nepabūgdavo apmėtyti.
Deja, kažkaip mažai mokinių jis sutiko beskrajodamas. Nusprendęs pasidarbuoti Didžiojoje salėje, jis kone griūte įgriuvo ten ir, jo nuostabai, išvydo ten kone visą Hogvartsą. Jo akyse įsižiebė įprasta pasiutėliška ugnelė ir šis, nusprendęs papokštauti, nušvilpė pro salės kampus, nuplėšdamas kiekvieno koledžo vėliavą ir vėl atskriedamas prie mokytojų stalo.  Žinojo padauža, kad mokiniai puls gelbėti vėliavų, tad dainuodamas įkyrią dainelę, jis vis suko ratus nuo vieno stalo prie kito, apmėtydamas kelis mokinius gniūžtėmis ir nešiodamasis iš paskos vėliavas.

((Tereikia iš Akilandos atimti vėliavą. Iš vieno koledžo turi būti 2-4 mokiniai - ne daugiau. Laiko turit iki gruodžio 24 d. 18:00. Sėkmės))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džeimsas Greywindas Gruodžio 22, 2016, 06:44:03 pm
Teko rinktis- ar prasimalti bibliotekoje ar eiti puošti koledžo stalo su kitais griufiukais. Abidvi versijos vienodai masino ir traukė, tačiau ketvirtakursis galiausiai pasirinko antrąjį variantą. Visgi puošimas įdomesnė veikla prieš didžiąsias šventes ar ne? Džeimsas prasmukęs pro duris, kurios buvo veriamos ne vieno ir ne dviejų grifiukų ar kitų koledžo mokinių, galiausiai pateko į didžiąją salę. Čia jau seniausiai prie savo koledžo stalų darbavosi mokiniai, bei vienas kitas jų vadovas, bandydami kuo geriau papuošti savo stalus. Tokia pati padėtis buvo ir prie Grifų Gūžtos ilgojo staliuko. Pastebėjęs profesorių von Sjuardą, Edgarą, Ariją ir Tris, bei kitus grifus keturiolikmečio veidą papuošė nedirbtinė šypsena. Visgi greitai Kalėdos, nuodėmė būtų vaikčioti surūgusiam lyg žemę pardavusiam. Tik priėjęs prie stalo ir pasisveikinęs su bendrakoledžiais, juodaplaukis mestelėjosi šalin atlaisvindamas oro kelius trejiems metaliniams sparnuotiems liūtams, skraidinantiems kvepiančios arbatos katilą ir padėklą su puodeliais. Spėk greitai sužiūrėti, o šie jau prisistatė prie grifų vadovo ir Beatričės. Džeimsas žvilgtelėjo į kiek pablyškusį merginos veidą, o po to į melsva ugnimi degančią liūto formos žvakę. Vėl žvilgtelėjo į savo stebėjimo obektus. Ir taip kelis kartus. Po to žvilgsnis sustojo prie profesoriaus sidabrinės barzdos. Trumpai nusijuokęs pabilo:
- Profesoriau, jūs tikrai atrodote kaip grifų santaklausas!- pasidalino savo pastebėjimais vaikinas,- Be to...- atsidūręs Tris už nugaros, šalia Arijos pratarė,- Tris...viskas gerai? Atrodai prastokai,- nutilęs greitai pridūrė,- Čia ta pati ugnis kuria tu man grasinai, kai aš tau pagrasinau pelėdyne?... Amžinoji ugnis...- iškvėpė,- Džiaugiuosi, kad nepaspirginai.
Pasikuitęs po apsiausto kišenes ant stalo numetė atverstą juodą blonknotą, kurio sekančiuose puslapiuose puikavosi juodu grafitu piešti realistiški, judantys grifonai, liūtai ir hipogrifai, bei kiti grifiški akcenai.
-Aišku piešinių yra ir daugiau, reikia tik išsirinkti...Bet ką manote apie piešinius lakstančius staltiese? Įmanoma būtų taip padaryti? - paklausė atsisukęs į von Sjuardą, bet greitai nutilo, kai nenaudėlis Akilanda pagrobė Grifų Gūžtos, bei kitų koledžų vėliavas.
-Ei!- tik tiek tespėjo šūktelėti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 22, 2016, 07:35:33 pm
-Atleiskite profesoriau, bet aš eilinį kartą nelauksiu jūsų atsakymo, mat matau, jog dar tikrai galiu būti naudinga. – piktai pratarė Beatrice Sandra Riddle, kai bjaurybė poltergeistas Akilanda, visas žvygaudamas bei kvykaudamas kaip koks nupiepęs viščiukas pačiupo vėliavas nuo koledžų stalų.
-per šitiek metų jis man baigia nervus suėst! – šūktelėjo mergina ir nužvelgė prie garbingojo stalo besivartantį ore Akilandą, bei kelis grifiukus, kurie jau buvo šlapi nuo poltergeisto paleistų gniužčių. Staiga, viena baltutėlaitė apvalutė it obuoliukas gniūžtelė atskriejo tiesiai į tamsiaplaukę, laimė, ši turėjo žaibišką reakciją, todėl spėjo užlįsti už von Sjuardo, o šio vargšelio barzdai kliuvo. Penkiolikmetė ir vėl nesulaikė juoko. Tada nužvelgė visus grifiukus:
-Edgar, Džeimsai, eime, atsiimsime vėliavą! Net čia, tas mažas parazitas negali mūsų palikti ramybėje, negi per tiek metų neužaugo. Eime eime, turiu idėją. – mostelėjo mergina Akilandos pusėn ir patraukė prie garbingojo stalo, tikėdamasi, jog du geriausi koledžo draugai ateis padėti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Gruodžio 22, 2016, 09:44:25 pm
Sveiki, sveiki!- šūktelėjo ketvirtakursis atžingsniavusiems Arijai ir Džeimsui, o pats galvojo ką įdomaus dar galėtų pridėti iš savo pusės. Prie dėžės priėjimo kol kas nesimatė, nes visi kiti besidarbuojantys prie Grifų Gūžtos stalo, vienas po kito traukė prie profesoriaus dėžės, kuri rodėsi lyg butų neišsemiama. Kol kiti darbavosi, grifas pribėgo prie Bethany, kuri dėliojo savo skanėstus.
- Paimsiu sausainį,- garsiai pasalęs pasičiupo eglutės formos sausainuką, kuris buvo nuspalvintas maistiniais dažais ir ėmė jį graužti.
- Ooo.. Šitie tai kieti,- kvatojosi vaikinas iš piktųjų besmegenių, mėgusių pakandžioti kitus.
- Tai jau ir apšilimą prieš Kalėdinį vakarėlį darom?!- teiravosi visų Edgar'as, matydamas į salę įskriejantį katilą su arbata ir taip suprasdamas, jog kiti nepagailėjo ir nepatingėjo paorganizuoti užkandžių bei gėrimų organizavimo metu. Arbatėlės neatsisakyčiau. Juolab Sorenas tokią puikią verdą priėjo prie stalo, kur skraidantys liūtukai ką tik nutupdė katilą ir puodelius arbatai. Juodaplaukis tik spėjo pasiimti puodelį, kai išgirdo kažką subildant už nugaros. Persukęs galvą, savo žaliose akyse išvydo Akilandą, kuris plėšė grifų vėliavą, o vėliau ir kitų koledžų.
- Kas jam geresnio?!- suraukė vaikinas antakius. Išgirdęs Beatričės raginimus eiti atsiimti vėliavos, linktelėjo galva atsakydamas:
- Tai apie vėliavos palikimą jam negali būti nė kalbos, nes leisti jam įsijausti, reikštų dar didesnį bardaką. Einant link Garbingojo stalo turėjai tik spėti trauktis į šonus, kad išvengtum skriejančių sniego gniūžčių, kuriomis Akilanda stengėsi atbaidyti jaunuosius burtininkus einančius pasiimti vėliavų. Atsidūręs reikiamoje vietoje ir šalia poltergeisto, Edgar'as jam jau griebė už kojos, tačiau šis akimirksniu atsidūrė kitoje stalo pusėje ir dabar jau moksleivis pėdino tenai.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džeimsas Greywindas Gruodžio 22, 2016, 10:31:11 pm
Pasirodo tą poltergeistą, pavogusį Grifų Gūžfos vėliavą pastebėjo nevien tik Greywindas. Garą liedami ant Akilandos varė ir Tris, bei Edgaras aiškiai nepatenkinti tuo sutvėrimu.
- Ne vienai tau jis ėda nervus,- sumurmėjo grifei, išvengdamas sniego gniūžtės taikytos Tris pusėn. Tačiau deja ši kliuvo ne Beatričei, o pačiam Sorenui. Tiksliau jo sidabrinei ar baltai barzdai. Netrukus penkiolikmetei paskelbus vėliavos atgavimo operaciją, vaikinas prisiartino prie šios ir kartu nupėdino link profesorių stalo, prie kurio karaliavo poltergeistas.
- Deje ne, Edgarai,- per petį pasižiūrėjęs į bendrakursį tarstelėjo,- nors bala kas žino. Gal,- vis dėlto neapsisprendė dėl apšilimo vakarėlio prieš Kalėdas. Edgarui prašvilpus, na gerai nehiperbolizuosiu, nuėjus link garbingojo stalo, grifas paspartino žingsnį, galvą lenkdamas ar pats mestelėdamas šalin, idan išvengdų sniego gniūžčių. Greitai dėl visa ko ištraukęs juodalksnio lazdelę, sutelkė visą dėmesį Akilandos pusėn.
- Sakei turi idėją dabar būk gera ir pasidalink,- pratarė Džeimsas Tris, išvengdamas dar vienos gniūžtės. Akies kampučiu matė, kad Edgaras kėsinosi griebti Akilandai už kojos, bet šis išsisukęs atsirado anapus stalo. Atsidusęs Džeimsas neketino griebtis neapgalvotų veiksmų ir nesekti Edgaro pavyzdžiu.
-Tai?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 23, 2016, 12:38:45 pm
Kai Beatrice Sandra su draugais atsidūrė prie garbingojo, mokytojų stalo, Akilanda jau buvo išmėtęs nemažą dalį turimų gniužčių į kitus mokinius. Kvaknodamas ir visas vartydamasis ore jis piktai nusišaipė iš Edgar pastangų sugriebti vėliavą.
-Edgar, Džei, nors mes ir neklastuoliai, turiu puikią idėją, pasinaudosime būtent šio koledžo pranašumais. Matote, taip jau nutiko, jog esu be galo patraukli ir miela Kruvinąjam Baronui, todėl, aš nukreipsiu poltergeisto dėmesį, o judu, kai matysite, jog tinkamas metas, panaudokite šaukiamuosius kerus, griebkit vėliavą, ir lėkit atgal prie stalo. – sušnibždėjo Tris draugams tyliu balsu, kurio per salėje siaučiantį šurmulį ir per savo paties kvyksėjimą Akilanda tikrai negalėjo išgirsti. Pakėlusi akis į Akilandą panelė Riddle ėmėsi darbo, neveltui ji buvo Riddle, tačiau pažvelgusi į ore besivartantį vyruką, pamatė, jog šis įsiutęs laksto jau tik su trimis vėliavomis, jam trūko vėliavos su brondziniu varnanagės ereliu mėlyname fone.
-Hey! Akilanda? – pašauktasis visas išsiviepęs pažvelgė į ilgaplaukę grifę ir iškišo liežuvį.
-Klausyk, gal kartais tu pageidautum, jog nevykusį tavo liežuvį prikirptų Kruvinasis Baronas? Galbūt prisimeni tą vakarą, kai mudu, su jo didenybe šnekučiavomės ant observatorijos bokšto, jo mėgstamiausios vietos, o tu, nenaudėli, atėjai atsiprašinėti už iškrėstas išdaigas direktorei Evenstar? Ar seniai drebėjai prieš jo žvangančias grandines it koks nususęs šunytis, naktį išmestas laukan per šaltą pūgą. – tamsiaplaukė su džiaugsmu žvelgė, kaip sulig kiekvienu jos sakiniu, tos bjaurasties akys plečiasi iš siaubo, todėl spaudė Akilandą dar labiau, verdama jį savo tamsiomis šaltomis akimis, laukdama draugų veiksmų. Puikiai žinojo, jog psichologinis smurtas pati veiksmingiausia priemonė bet kokiai būtybei paveikti.
-o tu nori? Aš galiu jį pakviesti čia, nemanau, jog jis bus be galo patenkintas, jei pasakysiu jam, kad tu sugadinai mano šventinę nuotaiką. Pameni, kaip tąnakt jis žvelgė į mane, žvelgė taip, kaip niekada nežiūrėjo į tave. – su paskutiniais žodžiais penktakursė išsitraukė lazdelę ir nukreipė durų pusėn taip parodydama Akilandai, jog ketina pasiųsti gynėją Kruvinąjam Baronui. Poltergeistas matyt viską prisiminęs, pažvelgė į merginos rankoje sugniaužtą Šeivamedžio lazdelę, ir sudrebėjęs iš paniškos baimės, trumpam paleido visas vėliavas iš rankų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Edgar Jeffter Gruodžio 24, 2016, 05:03:13 pm
Grifas nė nenutuokė, kas per vienas yra tas Kruvinasis Baronas, apie kurį užsiminė bendrakursė, tačiau to pernelyg nesureikšmino ir pasikliovė savo drauge iš tuo paties koledžo. Merginai ėmus kalbėti visokias keistenybes buvo matyti, kad poltergeistas kiek sutriko ir truputėli susimėtė iš nežinojimo ką daryti. Kai Beatričė užsiminė apie gynėją, Akilanda akimirkai paleido iš rankų visas vėliavas. Puiki proga veikti šmėstelėjus minčiai ketvirtakursio galvojo, jis greitai reagavo į susiklosčiusią situaciją ir kelių sekundžių bėgyje iš kišenės išsitraukęs lazdelę ištarė:
- Arresto Momentum,- Edgar'as nukreipęs lazdelę į ramybės drumstėją, iš jos paleido kerus, kurie sulėtino jį. Tuomet juodaplaukis staigiai pasisuko į Džeimsą su paliepimu:
- Čiupk vėliavą!- ir tikėjosi, kad viskas pavyks, nes kito, tokio lengvo, šanso kažin ar bepavyktų sulaukti, nes išdykęs Akilanda visuomet pasimoko iš savo klaidų ir prieš keldamas sumaištį iš naujo, gerai apgalvoja savo veiksmus.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džeimsas Greywindas Gruodžio 24, 2016, 05:42:25 pm
Garbingasis stalas. Dėmesio atitraukimas. Kerai. Vėliava. Bėgimas. Paprasta gi ir žėk vėliava grifiukų rankose. Išgirdęs Beatričės planą vaikinas palingavo galva ir suprunkštė, akimis apžvelgdamas patalpą:
-Na jau, Tris, mes tikrai ne klastuoliai... Pala, miela ir patraukli Kruvinąjam Baronui? Pirmą kart girdžiu, kad klastuolių vaiduokliui patinka grifė,- primerkė akis įtariai,- o gal čia melas? Nesvarbu, bei jei tai padės atsiimti vėliavą man tinka... - tvirčiau suspaudęs rankose juodalksnio lazdelę ėmė laukti Tris dėmesio atitraukimo. Tačiau vos merginai prakalbus vaikinas nenoromis nusipurtė- ką jau ką suprato tai tai, kad šiai asmenybei reikėjo papulti į Klastūnyną, o ne į Grifų Gūžtą.  O gal Paskirstymo kepurė susimaišė ir įvyko tokia klaida? O gal čia tik jo kvaili spėjimai? Kas žino... Vos Edgarui sulėtinus Akilandą, o Tris galiausiai atkreipus tos bjaurybės dėmesį, keturiolikmetis pabudo iš apmąstymų. Nagi, nemiegok kaip švilpis,- suniurnėjo galvoje ir mostelėjo lazdele šūktelėdamas:
-Accio Grifų Gūžtos vėliavą! - ši greitai atskriejo ketvirtakursiui į rankas ir šis laimingas išsišiepė:
-Turim!- pergalingai šūktelėjo,-  o dabar šiaušiam vėl puošti stalo,- kiekt tyliau tarė šyptelėjęs, bei  apsisukdamas ir greitais žingsniais patraukdamas link kitų grifiukų. Galbūt, jei vėl Akilanda nepgriebs vėliavos..- pamanė, tikėdamasis, kad abu bendrakoledžiai patrauks atgal prie stalo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatrice Georgiana Riddle Gruodžio 27, 2016, 12:38:17 pm
-Na, taip jau nutiko, jog iš vaiduoklių kompanijos geriausiai sutariu su pilkąja moterimi bei kruvinuoju baronu. – tarė Tris Džeimsui jau pergalingai grįžtant atgal prie grifų gūžtos bendrojo stalo su atkovota koledžo vėliava. – žinai, turiu slaptą misiją juos suvesti draugėn, nors kai visi kartu susėdam, baronas labiau domisi manim negu Helena, sako, jį žavi mano tamsios akys, na, nesvarbu, vis vien artimiausiu metu neketinu numirti ir ištekėti už klastūnyno šmėklos, bet šiaip jis, patrauklus vyrukas. – pridūrė tamsiaplaukė ir valiūkiškai šyptelėjo. Čia, prie bendrojo stalo veiksmas buvo visiškai sustojęs.
-Profesoriau, užmigote? – neprarado progos įgelti Sorenui, dar vis laikė nuoskaudą giliai širdyje dėl to vakaro jo kabinete. – juk jūs galva, tai paraginkit visus, ką, mes čia vieni su Džei ir Ed turime dirbti? – šiaip jau grifė nesiskundė darbu, ir būtų mielai pabaigusi visą darbą, tačiau krūtinėje tūnanti pabaisa kaip tik šią minutę susirietusi iš skausmo reikalavo vaistų. Užsipuolusi kokį jaunesnį grifą, ji tikrai nebūtų jos pamaitinusi, jai reikėjo vampyro nuodų, stiprios asmenybės, galingos. Kadangi stalas jau buvo daugiau mažiau apkrautas ir visaip kitaip padabintas, Beatrice ėmėsi kėdžių. Kiekvienos jų ranktūrius apipurškinėjo auksiniu blizgučiu, o atkaltes užkerėdavo, jog atrodytų kaip degančios atvira  raudona liepsna. Darbuodamasi vis nedavė sau ramybės, kodėl jaučiasi tokia silpna, kodėl užsimanė vampyro galių, juk ji turi, turi savo galvoje Tom, neišpasakytai galingą jėgą. „Bet palauk, kur Tom?“ staiga tarsi kulka į širdį, Tris pervėrė supratimas, jog nuo tos nakties miške, kai ji jam liepė neždintis iš jos galvos, praėjo jau kelios dienos, per kurias Tom ji neišgirdo. „Tom? Hey Tom!“ sušuko ji mintyse, kūną supurtė panika. Išsibūrusi iš oro veidrodėlį pažvelgė ir su siaubu pamatė, jog jos akys daug šviesesnės, tokios pilkos tarsi lietus. „Neee! Tom! Nepalik manęs vienos!“ jei tik aplinkui nebūtų žmonių, Beatrice būtų kritusi kniupščia ir apsiverkusi, tačiau tvardė emocijas iš visų jėgų, mat tada visiems būtų kilę be galo daug klausimų, į kuriuos, deja, ji negalėtų atsakyti, net Džeimsui, bent jau kol kas. „Ėi, sugrįžk, nebejuokauk, prašau. A.aš myl.liu ta.ave.“ viduje ji jau raudojo, geležinis šaltis užpildė krūtinę, sielvarto gniaužtai surakino širdį. Grifė pamėgino susiriesti atokiamiausiame savo galvos kamputyje, leisdama jam išlįsti į paviršių, tačiau ji buvo viena. Tuojau jos akys įgaus mėlyniausio mėlio spalvą, paveldėtą iš tėvo ir viskas bus baigta, Voldemortas išnyks amžiams. Bet jei jos akys dar pilkos, galbūt jis kur nors tebėra? Tebėra bent leisgyvis? Penktakursė apsižvalgė po salę ir įsiūtis surakino žiaunas, žvilgsniui apsistojus ties klastūnyno bendruoju stalu.
-Karrrasssuna... – sušnypštė Tris, išvydusi tą žemą klastūnyno rusvaplaukę, apkabinusią Tomą viena ranka, ir kaži ką šnabždančią jam ausin. Planas chuliganas kaip mat užgimė, ji susigrąžins savo Ridliuką, nors šis žingsnis ir labai pavojingas, tačiau dėl jo, verta rizikuoti. Tom bendravardis, rodos, su Karasuna flirtavo, arba iš jos tyčiojosi, nesvarbu, tačiau pastaroji, nežinia ko tikėdamasi, štai prigludo prie jo visu kūnu, pakėlė plaukus duodama užsegti ant kaklo papuošalą. Beatrice atsisuko į šalimais dirbantį Džeimsą, buvo baisiai nesmagu prisipažinti, jog yra bejėgė, tačiau, juo vieninteliu galėjo dabar pasitikėti.
-Džei, einu užkursiu Karasunai pirtį, jei man kas nutiks, ateik. – šnipštelėjo Tris vaikinui į ausį ir sparčiu žingsniu nudrožė prie žalia ir sidabrine spalva puošiamo stalo. Ji prisiminė, kaip ši rusvaplaukė kekšė jos vos nenugalabijo per kerėjimo pamoką, kai buvo pasinaudojusi begaliniai sunkiais laiko kerais ir trumpam patapusi antrakurse, o dabar ji kišo nagus, prie lyg ir jos vaikino. Tris buvo nesvarbu,jog Tomas pats tyčiojasi ar flirtuoja su ja, tiesiog buvo laikas grąžinti skolą šiai ištvirkėlei, ir pabaisa krūtinėje suurzgė, reikalaudama keršto. Įsiūčio banga paplūdo gyslomis, dabar tamsiaplaukė tematė vieną tikslą, mažutę rusvaplaukę, menkai teapsirengusią, liečiančią Cho Chang sūnų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Corona Borealis Sausio 02, 2017, 09:39:09 pm
Kepurei paskyrus Corona į Grifų Gūžta, ji su pasididžiavimu nuėjo į laisvą vietą kuri buvo maždaug per vidurį, visur dominavo raudona ir auksinė spalvos, buvo žavinga. Visi Grifų Gūžtos mokiniai elgėsi labai draugiškai, pasakojo apie mokyklą. Corona labai džiaugėsi patekusi į koledžą kuriame tolerantiški, linksmi ir draugiški žmonės. Aišku, maistas irgi paliko įspūdį, po ilgos kelionės, tai buvo būtent tai ko Corona norėjo. Bevalgant, prie Coronos priskrido keistai atrodantis vaiduoklis, pagal išvaizdą ji spėjo, kad tai Nikas, ir neprašovė, juk jis Grifų Gūžtos globėjas. Nikas prisistatė, papasakojo kelias istorijas ir patarė su kuo geriau nesipykti. Vakaras ėjosi puikiai, Corona džiaugėsi susiradusi draugų ir nekantriai laukė kitos dienos pamokų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alanas Ilgulis Sausio 08, 2017, 12:17:24 pm
Nežino Alanas Ilgulis ar taip buvo pirmą kartą istorijoje, bet Alanas buvo paskirtas į Švilpynės koledžą. Tada baisiai nusiminė ir dar nenusiėmęs paskirstymo kepurės nuo galvos, mintyse rėkė ir keikė kepurę. Juk jau buvo susiradęs draugų! Jie visi grifų gūžtoj, o ji vienas - kitur! Mintyse visaip žodžiais pliekė paskirstymo kepurę Alanas Ilgulis. Staiga sukluso, kepurė esanti ant jos galvos pratarė:
- Šitas labai rėkia mintyse ir priešinasi. Draugai jam mat nauji ne ten. Apsigalvojau tada, eik į Grifų Gūžtą, rėksnį!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kaspijanas Blekmitas Sausio 10, 2017, 08:59:15 pm
Vakarienei jis valgė grikių košę su grietine ir gėrė moliūgu sunkos. jis svajojo kaip atėjus pavasariui kai nutirps sniegas galės bėgti prie ežero ir nusiirti valtele iki pat ežero salos. Magijos žinios nieko gero nerašė tik kelis Ritos Nepasėdos straipsnius apie kažkokį burtininką kuris buvo suimtas už žiobaro užkerėjimą.Visi jau traukė iš bendrojo kambario į miegamuosius o jis pradėjau ruošti namų darbus. Ateities būrimo kaip visada nesuprato kaip ir dabar kai reikėjo daryti žvaigždėlapį.Nuodų ir vaistų rašinėlį parašė su dideliu malonumu. Dėl herbalogijos teko trupam sugryšti į biblioteką. Atsinešęs knygą apie plėšriuosius augalus turėjo suskirstyti pagal pasaulio šalis ir paplitimo lygį. Transfiguracijai nubraižęs taurės į žiurkę pavertimo formulę jis ėmė skaityti animago savybes. Poto papildomai padirbėjo ir ištyrinėjo vienarogio maitinimasi, gyvenimo būdą ir veisimosi vietas ruošėsi eiti miegoti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Česteris Wan Gerietis Sausio 24, 2017, 02:07:18 pm
Česteris grįžo iš lauko į didžiają menę.Jis klestelejo ant suolo ir šalia savęs pasidėjo kuprinukę.Išsitraukęs knygą ėmę ją skaityti ji buvo ne itin įdomi,bet skaityti galima.Ji buvo apie senają Geriečių šeimą.Bet staiga atskrido jo pelėda Jorgi.Visi mokiniai žiūrėjo į pelėdą ir jos šeimininką.Teris keistai vyptelėjas jis pasišaukė opelėdą ir pasiėmė iš jos laišką.Jis buvo nuo tėvo.
Citata
Česteri,sveikinu patekus į grifų gūžtą,bet reikalas ne apie tai.Ir tu ir aš žinome,kad tu vampyras...Bet ar Gran tai žino?Pasistenk,kad ji to nesužinotų,tik tvardykis sūnau nuo poreikio ragauti kraują.Tvardykis...
Tėvas
Terio nuotaika iškart subjuro kodėl tėvui taip parūpo jo sesė Gran?Jis atsistojo nuo suolo paleido pelėdą ir grįžo į bendrajį grifų gūžtos kambarį...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gabija Pienė Kovo 09, 2017, 07:06:43 pm
Skorpionas sutrikes atsisėdo prie "Grifų gužtos" stalo ir ėmė galvoti.
Juk jis taip norėjo patekti į "Klastūnyną"

((Eliza: RPG temose žinutės ilgis turi būti bent 600 simbolių.))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lisa Dlan Kovo 10, 2017, 07:43:52 pm
Lisa nieko nelaukusi nustraksėjo nuo kėdės, grifiukų stalo link. Vos prisėdus prie stalo mergaitė susilaukė sveikinimų patekus į geriausią koledžą iš visų. Lisos veide buvo tik šypsena. Ji didžiavosi savimi ir tikėjosi, jog jos tėvai tai pat ją didžiuojasi. Mergaitė nužvelgė stalą ir puolė vaišintis. Maistas buvo stulbinantis kaip ir visos salės dekoracijos. Užburtos lubos atrodė pasakiškai. Apie jas Lisai teko girdėti iš tėvų lūpų, juk jie taip pat mokėsi čia - Hogvartse, čia - Grifų gūžtoje. Mergaitė gūžtelėjo mantijoje. Buvimas čia prilygo sapnui, gražiam kone tobulam sapnui. To laukiau ištisus vienuolika savo gyvenimo metų. Dar kartelį nužvelgiau visus grifiukus. Tikiuosi jog jie taps manąja šeima.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alohomora Jonvabalė Kovo 22, 2017, 10:22:45 pm
Šį vakarą Horokrusa buvo nepaprastai išalkusi. Ji tiesiog troško sukirsti gardų kepsnį su daržovėmis, o jos pilvelis grojo maršus. Kiek kojos nešė lėkė blondinukė, kol nepamatė rūškano Anadetos veido salės gale. Draugė sėdėjo susikūprinusi, šakute knaibė maistą bė nemanydama jo valgyti. Akys paraudę nuo verkimo, o ir pats veidas patinęs, tušas nubėgęs, lūpdažis išterliotas, o plaukai susivėlę. Galima numanyti tik viena: Rodrigas Ankelis ją paliko. Sakiau Anadetai, kad su juo nebendrautų, bet ar ji manęs klausys. Horokrusa kaip ir dera draugei priėjo ir ją apkabinom negalima juk draugės bėdoje palikti. Ji nuramino skrandžio maršus mintimis ir palydėjo draugę į miegamąjį. Ten jos turės ilgai pasikalbėti. Gaila, tačiau pavalgyti blondinukė nebespės. Tai suvokus Horokrusa papraįė draugės luktelti, pastvėrė kažkokį sumuštinį ir vienu kąsniu jį suvalgė. Vaikai pradėjo juoktis, tačiau Horokrusos pėdos jau seniai ataušusios. Ji lekia su drauge išsikalbėti. Juk ir pačiai knieti papasakoti apie paslaptingą vaikiną iš kambario su židiniu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sandro Stormeris Gegužės 14, 2017, 09:55:00 pm
Sandro prisėdo prie stalo.
Nors nesijautė labai alkanas, įstengė lėtai suvalgyti sūrio pyragą su citrina.
Sandro jautė keistą šleikštulį ir žinojo, kad tai - panikos priepuolis ir jis negali greitai valgyti. Jam užtruko gal visą pusę valandos, kol šis suvalgė vištienos šlaunelę.
- Tu baltas kaip popierius, ar tau viskas gerai? - paklausė keistas raudonplaukis iš šono.
- Taip, susitvarkysiu. Ačiū.
Po ceremonijos Sandro grįžo į savo lovą. Sandro jaučia, kad neužmigs. Nemigos ir panikos priepuolis jį purto kaip reikiant. Susigriebęs už krūtinės Sandro pravėrė langą, ir pasižiūrėjo į mėnulį. Ne. Pilnatis. Ne. Ne dabar. Sandro pajautęs baimę užtrenkė langą ir kamuojamas padrikų minčių ėmė vartytis lovoje.
Bet kas, kad tik tai liautųsi.
Galų gale, Sandro atsigulė į lovą ir ėmė kantriai laukti. Slinko minutės, valandos. Sandro vis dar jautė adrenaliną. Jis slūgo lėtai. Girdėjosi pagrindinės aikštės laikrodžio dūžiai. Liko menka saujelė valandų miego.
Panika baigėsi.
Taigi ir Sandro kančia.
Netrukus išauš prima mokslo diena.

Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isabelle Le Duruanto Birželio 08, 2017, 01:43:54 pm
Po kelionės, per kurią Isabelle šiek tiek pasvajojo bei pamiegojo, atėjo laikas paskirstymo ceremonijai. Uždėta kepurė kažką murmėjo, o kiek susikrimtusi mergaitė stengėsi nesinervuoti. Kepurė galiausiai ištarė :
- Grifų Gūžta!
Mergaitė kuo ramiausiai nusliuogusi nuo kėdės, prisėdo šalia kitų mokinių. Ji pasijuto nejaukiai, kadangi nieko nepažinojo. Žvilgsniu apžvelgė vaišes ir visas stalo puošmenas. Žvilgsnis užkliuvo už skaniai ir saldžiai atrodančių sausainių. Kiek palūkėjusi, nedrąsiai sugriebė vieną. Saldus skonis pasijuto burnoje, o tai menkai apramino naująją grifukę. Pirštu apsukusi kelias plaukų sruogas, Isabelle pakėlė taurę. Mergaičiukė nesitikėjo, kad ji bus pilna. Tad netyčia išliejo nedidelę dalį gėrimo ant savo rūbų. Prakeikimas!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ashley Shaw Liepos 04, 2017, 09:53:30 am
Ashley pravėrė sunkias Didžiosios salės duris ir su kitais pirmakursiais įėjo. Daug akių stebėjo pirmakursius, tačiau tai rudaakės netrikdė. Ji norėjo kuo greičiau sužinoti savo vietą.
Ką tik į Hogvartsą atvykę mokiniai susibūrė į nedidelę grupelę ir laukė, kol pagaliau bus pakviesti. Profesorė prisistatė, pasisveikino, paaiškino tvarką ir pristatė mokytojus. Kai kalba buvo baigta, vieni po kitų pirmakursiai žygiavo link Paskirstymų kepurės. Štai atėjo ir Ashli laikas. Ji drąsiai nuskuodė link profesorės, atsisėdo ant aukšokos kėdės. Mergaitei buvo užmaukšlinta sena, ruda, susiraukšlėjusi kepurė. Porą sekundžių pamykusi ji sušuko: " Grifų Gūžta! " Tada šiltai ant grifiukės galvos susirangiusią kepurę nukėlė, o mergaitė su dideliais aplodismentais buvo palydėta link savo koledžo stalo. Jame tvyravo dvi spalvos - tai raudona ir auksinė. Čia sėdėjo visi drąsuoliai ir už teisybę pasirengę kovoti hogiečiai. Stalas buvo nukrautas įvairiausiais saldumynais, pyragais, tortais, gėrimais, bei pagrindiniais patiekalais. Ashley radusi laisvą vietą atsisėdo ir pradėjo su visais pažindintis. Kai jos ranka jau ištino nuo sveikinimųsi, rankų paspaudimų, tada visi liovėsi
( tačiau tikriausiai ne dėl baisiausiai ištinusios rankos, o dėl to, nes profesorė paskelbė puotos pradžią ) ir pagaliau grifiukė galėjo ką nors įsidėti į burną. Bevalgydama įspūdingo, stalo viduryje stūkstančio torto gabaliuką ji apžvelgė Didžiąją salę. Hmmm... Tikrai didelė. O lubos... Tai užburtosios lubos. Apie jas skaičiau knygoje "Hogvartso istorija". Šį mergaitės monologą nutraukė iš stalo vidurio išlindęs Beveik Begalvis Nikas.
- Sveiki, Sere Nikolai, - šyptelėjusi ir linktelėjusi galvą mandagiai tarė Ashley.
Į šį pasisveikinimą vaiduoklis atsakė tuo pačiu. Šiek tiek susipažindinęs su pirmakursiais jis kiauriai perėjo sieną ir daugiau nebegrįžo.
Viskas buvo tiesiog nuostabu. Mergaitė tiek prisivalgė, jog jai daugiau kąsnis nebelindo į burną. Visi kiti taip pat jau buvo prisikimšę pilvus, todėl Ashley nebuvo gėda, juk ne ji viena jau nebenori nieko, visi kiti taip pat buvo iškritę. Dabar jau tereikėjo minkštos lovos ir poilsio. Puota baigėsi, o grifiukė džiaugėsi, kad pakliuvo į tokį nuostabų koledžą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Erika Rozelyn Liepos 21, 2017, 04:06:36 pm
Odeta atsisėdo prie Grifų Gūžtos stalo. Jai buvo šiek tiek nejauku. Visi tesiog rėkauja bet nei vienas nieko negirdi. Staiga prie jos atsisėdo tie paptys pirmakursiai kurie važiavo su ja traukiniu. Ji apsidžiaugė. Juk ji dar neturėjo neivieno draugo Hogvartse iskyrus juos. Visi trys papasakojo apie save. Visiems buvo įdomu pasiklausyti apie vienas kitą. Po valandėlės visi pradėjo skirstitis. Odeta nusprendė keliauti apsižvalgyti bibliotekoje.

((Eliza: RPG temose žinutės ilgis turi būti bent 600 simbolių. Be to, nebuvo būtina kurti naują temą (beje, nė neatitinkančią reikalavimų), tad šią sujungiu su ankstesne.))
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Selenas Batas Liepos 28, 2017, 08:14:48 pm
-Selenas Batas!-pasigirdo salės gale.
Berniukas išgirdes savo vardą ir pavardę pradėjo drebėti. Užlipes ant pakylos Selenas pajuto kepurė sau ant galvos. Kepurė atrodė gana susimąsčiusi ir labai krutėjo.
-Grifo Gūžta!-sušuko ji.
Tai išgirdes pirmakursis vos atsistojo ant kojų. Nepatiko jam toks sprendimas, tačiau plojimai numalšino jo nerimą. Atsisėdes prie stalo grifiukas pamatė, kad ant stalo atsirado maistas. Batas kilstelėjo lūpų kamputį ir pradėjo krautis maisto. Salotas sudorojo greitai tačiau vertė save suvalgyti visą kiaulienos kepsnį. Atsilošes į kėdę Selenas mąstė kaip smagu bus mokytis Hogvartse. Paskelbus puotos pabaigą grifiukas neskubėjo išeiti ir tik palaukes, kol liko vienas dingo už durų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Felicijukas Vyšniauskas Rugpjūčio 20, 2017, 03:13:12 pm
Kai Paskirstymo kepurė Marijai sušuko Grifų Gūžta!ji nubėgo prie Grifų stalo. jis buvo prie Varno Nago , ir viršuje kabojo herbas taigi mergaitė nepasiklydo kaip vaikystėje buvo jos tėčiui. Atsisėdusi prie stalo ji pastebėjo , kad grifiukai su juodais  apsiaustais ir geltonos bei raudonos spalvų kaklaraiščiais. Kol kepurė ir toliau skirstė mokinius Marija pažvelgė į koledžų herbus. Grifų Gūžtos buvo raudonos ir geltonos spalvų ( kaip ir grifiukų kaklaraiščių) , o viduryje Liūtas.Varno Nago mėlynos ir oranžinės per vidurį didžiulis varnas. Švilpynės buvo geltonos ir juodos juostos su barsuku. O Klastūnyno žalios bei baltos ir viduryje gyvatė.Kai baigėsi  paskirstymas direktorė atsistojo sakyti kalbos . Jai pasakius didingą kalbą ant stalų atsirado galybė maisto . Marijai dedantis gardųjį maistą išniro vaiduoklis Seras Nikolas.Po kiek laiko ant stalo buvo pilna gardėsių ir moliūgų sulčių ąsočių. Visko gardžiai paragavusi Marija susipažino su arčiau esančiais pirmakursiais, tai buvo Claudia Lorens ir Ela Sidilija.Ji sužinojo kas yra jos koledžo vadovas ir prefektas. Bėgant laikui Marija net nepastebėjo kaip jau stovi Grifų Gūžtos vadovas sako savo kalbą . Tada reikėjo eiti į bendruosius kambarius ir Marija net nepastebėjo  kaip ji jau pati stovi ir eina paskui  koledžo prefektą ....
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Lovegood Rugpjūčio 30, 2017, 08:38:52 pm
Elena LoveGood! - sušuko kažkas iš kito galo.
Mergaitė išgirdusi savo vardą pasimetė ir išsigandusi nuėjo link paskirstymo kepurės. Užlipusi kelis laiptelius atsigrėžė į kitus vaikus. Nuėjusi iki kėdės ant jos atsisėdo. Staiga pajautė kaip ant jos galvos uždedama paskirstymo kepurė. Po kelių minučių kepurė sušuko:
 - Grifų Gūžta!
 Brunetė laiminga nušoko nuo kėdės ir patraukė link plojančių Grifų Gūžtos mokinių. Elena laiminga atsisėdo prie Grifų Gūžtos stalo. Tik atsisėdus ją stipriai apkabino jos brolis Fredis. Atsisukusi į didįjį stalą jos akys nukrypo link Hogvartso Direktorės. Jos akim sustojus ji pamatė kad ji jai nusišypso ir linkteli. Elena nusišypsojusi atgal nusuko galvą į Paskirstymo Kepurę. Kaip tik ant kėdės sėdėjo jos draugė Alisa.
 -Grifų Gūžta!- suriko Kepurė.
 Elena laiminga pradėjo ploti, atbėgus Alisai, Elena atsistojo ir ją apkabino. Tuomet abi laimingos atsisėdo prie stalo ir toliau klausėsi paskirstymo ceremonijos.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sem Interficio Rugsėjo 01, 2017, 06:22:09 pm
Vaikino akys tiesiog spindėte spindėjo, išsižiojęs ėjo per didžąją salę. Tai jo pirmi metai mokykloje, pamatęs lubas net akys prasiplėtė.
- Ei, pažiūrėkit į lubas! Tai dangus!- visas nustebęs vaikinukas negalėjo ramiai išstovėti. Žinoma, kažkam reikėjo sugadinti visus stebuklus, pasakius, jog tai netikra. Tačiau Sem neatrodė labai susikrimtęs, jug tai magija, vaikinas ir pats norėjo išmokti savo kambario lubas paversti dangumi. Vaikinas visas patenkintas buvo nuvestas į salės galą. Kai jau atėjo laikas būti paskirtam į koledžą, vaikinas labai tikėjosi pakliūsiąs į koledžą, kuriame mokėsi jo tėvai. Keitėsi vaikai, jie visi būdavo pakviesti, jiems budavo užmaukšlinama kepurė, kuri sušukdavo jų naujojo koledžo pavadinimą, ir tada būdavo kviečiamas kitas vaikas.
- Sem Interificio!- pagaliau atėjo ir juodaplaukio eilė, šis visas nekantraudamas patraukė link kepurės, atsisėdus į aukštoką kėdę, visi galėjo matyti, kaip jam iš nekantrumo dreba kojos ir rankos.
- Hmm, ką su tavimi daryti... Ah, žinau kur tau puiki vieta, Grifų Gūžta!- vaikinukui lūpų kampučiai pakilo, šis nutrepsėjo iki savo naujojo koledžo, kuriame praleis septynerius metus, stalo.
- Sveiki draugai- su visais pasisveikino, vaikinukas buvo labai laimingas matydamas naujus veidus, nors buvo šiek tiek drovoka, tačiau visi atrodė tokie draugiški! Kai pagaliau atėjo laikas valgyti, Sem prisikrovė pilną lėkštę vištienos sparnelių ir skaniai juos kramsnojo. Mmmm, visai kaip namie. Vaikinukui net nusitepliojo lūpų kampučiai. Išlindo ir beveik begalvis Nikas.
- Sveikas begalvi Nikai- kažkokia mergaitė pasakė, o žaliaakiui tai pro ausis neprasprūdo.
- Beveik begalvis? Kaip galima būti beveik begalviu?- po sekundėlės pasigailėjo klausimo, kai Nikas beveik nusiėmė galvą. Tai netgi sugadino vaikinukui apetitą, nors tikriausiai nebūtų daugiau suvalgės, mat maistas buvo labai skanus ir sotus. O jau ir vakaras, nevertėjo daug prisikimšti, po to užaugs didelis pilvas. O visai netroško, kad kas nors jį vadintų pilvūzų Sem. Vaikinukas nors ir mažas, stengėsi daug nevalgyti po šešių. Atėjus laikui berniukas nusekė koledžo prefektą, kuris parodė visiems kelią į miegamuosius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rachel Green Rugsėjo 03, 2017, 06:21:49 pm
Žygiuodama sale iki paskirstymo kepurės Rachel kone strikinėjo. Į ją žvelgė akys nuo visų koledžų stalų, o kur dar mokytojai, smalsiai stebintys pirmakursius ir slapta mąstančius, į kuriuos koledžus šie bus paskirti.
Užsidėjusi Paskirstymo kepurę Rachel jautėsi užtikrinta- sėdėjo rami ir tyli, kol kepurė jai į ausį mykė ir vis galvojo. Rachel tėtis mokėsi Varnanagėje, o mama - Grifų Gūžtoje, tad Rachel buvo labai įdomu sužinoti kur ją paskirs. Mergaitė vos nenuvirto staiga išgirdusi itin garsų "GRIFŲ GŪŽTA!!!" ir net suplojo rankomis, taip prajuokindama visus mokinius.
Skubėdama iki Grifų Gūžtos stalo Rachel tiesiog švytėjo - grifiukai jai plojo ir šiaušė trumpučius rudus plaukus. Rachel linksmai atsisėdo šalia ką tik paskirto berniuko, vardu Sem ir nusišypsojo visiems aplinkui. Jai patiko šis koledžas, toks nevaržomas ir judrus - pati geriausia vieta Green'ų mergaitei.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Madoka Fox Rugsėjo 03, 2017, 08:51:10 pm
Išlipusi iš traukinio Madoka visą laiką sekė kitus, mat pati nė nesusivokė kur reikėjo eiti toliau. Visi pirmakursiai buvo nuvesti į didžiąją salę, kur vyko mokslo metų pradžios ceremonija. O naujokų laukė savotiškas išbandymas. Įžengusi vidun su savo grupe, šviesiaplaukė mergaitė išpūtė akis ir ėmė dairytis. Vaizdai net kvapą gniaužė. Sunku buvo patikėti, jog viskas iš tikrųjų vyko. Užsižiopsojusi Madoka išgirdo kikenimą iš aplinkinių, prie ilgų stalų susėdusių mokinių. Jie vilkėjo unifromas su skirtingomis emblemomis.
-Ei, neatsiliekam!
Pasigirdo griežtas vedlio balsas iš toliau. Pasirodo visa grupė buvo pajudėjusi pirmyn, o viena Madoka stoviniavo ir beveik išsižiojusi dairėsi aplink. Išpilta raudonio skruostuose mergaitė atbėgo prie grupės ir visi sustojo salės gale priešais profesorius. Išklausius visų formalumų ir susipažinus su būsimais mokytojais atėjo eilė pirmakursių suskirstymui į koledžus. Kiekvienas buvo pakviestas prieiti ir užsidėti kepurę, kuri... kalbėjo! Panašu, jog kepurė sprendė, kur pateks kiekvienas naujokas.
-Madoka Fox, prašome prieiti.
Šviesiaplaukė krūptelėjo išgirdusi savo vardą. Pasimetė, nedrąsu buvo eiti, bet visi ėjo, tad reikėjo ir jai. Atsisėdo ant kėdės ir netrukus pajuto kepurę sau ant galvos. Ji judėjo, garsiai mąstė, skaitė jos mintis. Buvo kiek baisu laikyti krutantį daiktą sau ant galvos. Kiek pamąsčiusi kepurė pagaliau ištarė lemtingus žodžius.
-Grifų Gūžta!
Iš salės pasigirdo plojimai. Kepurė buvo nuimta nuo mergaitės galvos, o ši tik dairėsi pasimetusi. Džiaugsmingi plojimai buvo geras ženklas. Bent to tikėjosi šviesiaplaukė patraukdama prie savo koledžo stalo. Susiradusi laisvą vietą atsisėdo. Kaimynai prie stalo iš karto ėmė sveikinti ir kalbinti. Madoka pasijautė kaip namie tokioje draugiškoje kompanijoje. O stalas priešakis buvo nusietas įvairiausių gardumynų. Likusią ceremonijos dalį mergaitė vaišinosi vaišėmis ir bendravo su kitais burtininkais. Ceremonijai pasibaigus, pirmakursiai buvo nuvesti į savo koledžus. Žinoma, Madoka nusekė savo bendraamžius į Grifų Gūžtą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Lovegood Rugsėjo 08, 2017, 09:43:13 pm
Grifiukė atsikėlusi ryte pasitrynė akis ir apsidairė, ar kur nematyti Grifiukės Kaylie. Jos akys lakstė nuo vienos lovos prie kitos.
Tikriausiai kur nors išėjus arba aš jos tiesiog nematau.
Elena, greitai apsirengusi nušlepsėjo į didžiąją salę prie Grifų Gužtos stalo. Šiuo metu ji nepaisė žvilgsnių į jos akis ir vilkolakio apdraskymą.
 Priėjusi stalą taip pat apsižvalgė, tačiau kitos Gtifiukės nematyti.
Na, žinau kad jau bent nevalgo.
 Susiradusi vietą prie stalo, atsisėdo ir pradėjo valgyti. Pažiūrėjusi į visą Grifų Gūžtos stalą, ji suprato, jog Grifų nėra jau tiek ir mažai. Elena vis darėsi, jog galėtų pamatyti Kaylie.
Tikiuosi ateis. Noriu su ja artimiau pabendrauti, ji visai draugiška.
 Pagalvojusi Elena toliau pradėjo valgyti savo pilną lėkštę maisto. 
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kaylie Mateo Rugsėjo 10, 2017, 06:51:35 pm
Kaylie pramerkė akis, apsidairė, nes girdėjo kažkokius žingsnius, tačiau nieko nematyti. Grifė išlipo iš lovos, apsirengė apsiaustą, kuris buvo padėtas netoli Kay lovos ir niekur neskubėdama sliūkino link didžiosios salės Grifų Gūžtos stalo. Ach, ko taip visi į mane žiūri,- susirūpino mergaitė. Ji nebėgo būti nužiūrinėjama. Tačiau greit radusi vieta atsisėdo prie Grifų Gūžtos stalo. Bet grifė net nepastebėjo, kas sėstelėjo prie pat tos mergaitės su kuria vakar bendravo. Kaip gi šios grifiukės vardas, - galvojo grifiukė, berods Elena, o jei ne, jei suriksiu, bet ne gal geriau nesikreipsiu vardu, bet bus nemandagu. A.., o koks skirtumas suriksiu tai suriksiu, supras, jog vakar buvau apsimiegojusi ir nelabai ką prisimenu, - nežymiai šyptelėjo grifė ir tarė:
- Labas, Elena,- nusišypsojo Kay,- Kaip sekasi, kaip miegojai? - Paklausė Kaylie ir nieko nelaukdama įsidėjo įvairaus maisto.   
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Lovegood Rugsėjo 10, 2017, 07:10:14 pm
 Elena bevalgydama pajuto, jog prie jos kažkas atsisėdo, tačiau nekreipė į tai dėmesio.
 - Labas, Elena.
 Girfiukė išsigandusi net pašoko. Tačiau supratusi kas su ja pasiaveikino atsisėdo į savo vietą ir dirstelėjo į Kaylie.
 - Kaip sekasi, kaip miegojai?
 - Ir tau labas Kaylie,- nusišypsojo Elena ir įniko toliau į maistą, - sekasi gerai, tačiau labai nervina visų žvilgsniai. O miegojau tiesiog puikiai, - vis valgė Elena ir atsakinėjo į Kaylie klausimus.
 Ištuštinusi savo lėkštę, Elena atsisuko į Kaylie ir ją stebėjo. Po ilgos tylos brunetė prakalbo:
- O kaip tau sekasi? Kaip miegojai?  Mačiau, kaip tik tu įėjai į didžiąją salę visi atsisuko į tave ir nenuleido akių. Jie ir dabar į mus žiūri, - Elena paskutinį sakinį pasakė tyliai ir vėl pradėjo valgyti.
 
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kaylie Mateo Rugsėjo 12, 2017, 08:41:53 pm
Kaylie taip buvo išalkusi, kad valgė be sustojimo, tačiau išgirdusi Elenos paskutinius žodžius, kad į ją yra vis dar žiūrima, mergaitė truputi suglumo. Ko jie nemate? Savęs klausė grifė. Juk aš nesu išskirtinė, o gal kažkas negerai su šukuosena ar apranga, nes dar nėra taip buve, kad į mane kas žiūrėtu. Kay apsidairė, o kitų žvilgsniai buvo į ją, grifiukė palenkusi galva pamatė, kad jos apsiaustas užsilenkes, mergaitė greit susitvarkė ir visi su šypsenomis veiduose nustojo į ją žiūrėti.
- Ach, kaip gėda, - šyptelėjo Kay ir išgirdusi Elenos klausimą, norėjo atsakyti:
- Miegojau tai tikrai neblogai tik, kad sapnavosi visokios nesąmonės, o tu man nesakei, kad mano apsiaustas buvo užsilenkes, - nusijuokė grifė, - o koks skanus čia maistas, negaliu atsivalgyti, o kaip tau? - vos pažvelgusi į mergaitę šyptelėjo ir nieko nelaukusi krimstelėjo deserto. 
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Lovegood Rugsėjo 14, 2017, 10:15:39 pm
 Elena nusijuokusi dėl tokio Kaylie žioplumo, toliau valgė. Žinoma, ji žinojo jog jos apsiaustas užsilenkęs, bet nepasakė. Supratusi, jog niekas į jas nežiūri ramiai sėdėjo.
 -Džiugu kad gerai miegojai. Na, kadangi šiandien laisva diena ką veiksi? Jeigu nesi nieko suplanavusi galim ką nors abi nuveikti. Pavizdžiui eiti į kvidičo aikšte ar tiesiog į lauką. Arba gerai išsinagrinėti koridorius nes aš vis dar klaidžioju ieškodama kabinetų, - nusijuokė Elena ir atsisuko į Kaylie, - Na aš neverčiu, bet jeigu nori gali prie manęs prisidėti, - pasakė brunetė ir atsistojo, - Jeigu nori, lauksiu tavęs bendrajame kambaryje, rašysiu tėvams laišką ir susitvarkysiu savo išmėtytus rūbus bei daiktus, - leptelėjo Elena ir atsisveikinusi nutipeno link storulės portreto.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kaylie Mateo Rugsėjo 15, 2017, 03:42:01 pm
Kaylie baigusi valgyti, apsišluostė savo burna ir pažvelgė į salę, kaip gerai, kad nieks nebežiopso, sau mintyse nusikrizeno megaitė ir pagalvojusi, ką jai pasakė Elena nežinojo ką daryti, ar eiti į bendrąjį kambarį pailsėti, ar eiti su ją pasivaikščioti vis galvojo Kay. Tačiau  grifė turi daug nebaigtų namų darbų, gal geriau pasilikti ir juos visus padaryti, juk grifų gūžtai reikia taškų, mąstė mergaitė sėdėdama prie grifų gūžtos stalo. Gal ji nesupyks, kad šįsyk aš nesutiksiu, gal supras kodėl, juk ji pati sakė, kad neverčia, tik pasiūlė, - save taip ramino Kaylie. - Gal kitą kartą, - truputį šyptelėjo mergaitė ir apsižvalgė ar niekas negirdėjo. Kay atsistojo ir nužingsniavo link grifų gūžtos bendrojo kambario.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nadia Widow Rugsėjo 26, 2017, 07:29:04 pm
  Nadia su kitais priėjo Hogvartso pilį. Raktininkai su Hagridu juos visus palydėjo link stalų ir pasakė stovėti. Po kiek laiko, direktorius Dumbldoras pasakė Nadiai ateiti, ir užsidėti Paskyrstymo kepurę.
Su nekantrumu Nadia laukė, kol kepurė pasakys kur Nadia pateks.
  - Grifų Gūžta! ,- Garsiai sušaukė kepurė. Visi pradėjo ploti, šaukti. O Nadia neapsakomai džiaugėsi, juk Grifų Gūžtoje buvo patekęs garsusis Haris Poteris, o Nadia buvo jo didelė gerbėja! Pagaliau visi susėdo prie savo stalų, ir klausėsi Dumbldoro kalbos ir taisyklių. O kaip jis pabaigė, visi galėjo užkąsti, o Nadia krimto tik saldainius. Užvalgę, ir pilni, jie buvo palydėti į savo kambarius, ir buvo liepti eiti miegoti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lydia Cassesso Lapkričio 23, 2017, 07:53:28 pm
Praėjo daug laiko nuo to karto, kai Lydia radusi mamos dienoraštį, sužinojo apie magijos pasaulį. Dabar ji jau su kitais pirmakursiais laukė eilės prie paskirstymo kepurės. Tik ji niekaip nenurimo. Didžiausias noras dabar buvo pakliūti į Grifų Gūžta, kur pirmiau mokėsi jos mama. Tačiau jos mama buvo drąsi, gudri ir užsispyrusi ragana. O Lydia priešingai- tyli ir nedrąsi. Tačiau išgirdus tuos ilgai lauktus žodžius "Grifų Gūžta" nurimo ir pasižadėjusi sau tapti tokiai kokia ir mama, nubėgo prie Grifų Gūžtos stalo, kur jos jau laukė jos mylimiausi zefyrai aplieti šokoladu.

Eliza: RPG temose žinutės ilgis turi būti bent 600 simbolių. Pailgink savąją iki 2017-12-07

Nubausta
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Taylor Granger Lapkričio 27, 2017, 09:11:38 pm
-Taylor Granger!- sušuko profesorė. Taylor atsistojo iš savo vietos ir nutipeno prie Paskirstymo kepurės. Mergaitei atsisėdo ant kedės ir pajuto,kaip didelė ir švelniai pelėsiais dvelkianti kepurė užkrito ant akių.
-Hmmm... Įdomu. Proto turi. Ir gerą širdį. Ir drąsi esi... Tai kur tave skirti? Žinau. Grifų Gūžta!- išdidžiai paskelbė Paskirstymo kepurė.
Taylor pašoko nuo kedės ir išdidžiai nužingsniavo prie Grifų Gūžtos stalo. Ten jau sedėjo daugybė grifiukų,tarp jų ir keli pirmakursiai. Jie sutiko mergaitę išskėstomis rankomis.
Profesorius,kuris,kaip paaiškėjo,buvo mokyklos direktorius,atsistojo ir suplojo rankomis. Salėje kaip mat stojo tyla. Direktorius pasakė kelis sakinius ir paskelbė,kad vaišės prasideda.
Taylor buvo pritrenkta staiga ant stalo atsiradusios krūvos maisto. Pavalgyti-štai,ką ji iš tiesų mėgsta! Mergaitė,dar tebekalbėdama su keliomis bendraklasėmis, jau pasigardžiuodama kramtė vištos kulšelę.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kotryna Snape Gruodžio 12, 2017, 09:16:35 pm
- Grifų Gūžta!
Salėje pasigirdo nuo kampe esančio stalo plojimai, bet jie, kaip KSnape pastebėjo, buvo ne tokie garsūs kaip kitiems "naujiesiems grifiukams". Mergina pakilo nuo kėdės ir ramiai nuėjo prie savo naujojo koledžo stalo. Atsisėdusi, ji pamatė vieną iš merginų, kurią sekė King Koroso stotyje. KSnape pažvelgė į ją, bet mergina metė į ją paniekinamą žvilgsnį ir nusuko akis atgal į Garbingąjį stalą. "Kodėl man taip visuomet? Kodėl žmonės manęs taip nekenčia?" pagalvojo mergina, bet ji neparodė savo skausmo. "Ššš, nesijaudink. Tu tikriausiai žiobarė tiesa?   Mergina prieš tave - Amelia Amber, MM ministro dukra. Ji labai pasikėlusi" - tyliai į ausį KSnape tarė kažkoks vaikinas:

- Aš penktakursis, grifų gūžtos prefektas, Krisas Bruk. Malonu susipažinti. Tu Kotryna?
- Tiesiog KSnape, - tarė mergina, niekaip nesuprasdama, kodėl su ja nuspręsta kalbėtis.
KSnape norėjo dar kažko paklausti, bet kol ji atsipeikėjo dėl tokio netikėto draugiškumo protrūkio, prefektas jau buvo nusukęs savo akis į naujai ant kėdės atsisėdusį vaiką.

...

Vaišės prasidėjo. Stalai lūžo nuo įvairiausių patiekalų, o salė prisipildė vaikų šnekų. Vaikai prie Grifų gūžtos stalo kvatojosi, džiaugėsi, tik vienintelė KSnape tylėjo. Be prefekto su ja daugiau niekas nekalbėjo, nors ji ir bandė pradėti pokalbį. Merginos ir vėl niekas nebepastebėjo.

...

Vaišės pasibaigė. KSnape negalėjo atsidžiaugti, jog pagaliau galės eiti į kambarį. Krisas pašaukė visus pirmakursius ir juos nusivedė klaidžiais Hogvartso koridoriais į bendrąjį kambarį. Staiga, jis sustojo pasiekęs neįtikėtinai storos moteriškės paveikslą.
- Štai čia slaptasis paveikslas, saugantis mūsų bendrąjį kambarį. Kad į jį patektumėt, Jums reikia žinoti slaptažodį, kuris yra keičiamas kas 2 savaites.
Krisas atsisuko į paveikslą ir aiškiu balsu ištarė:
- Lankutis.

Visiems praėjus pro angą, prefektas nurodė mokiniams kilti bokštu, tik merginoms keliauti į dešinę pusę, o vaikinams į kairiąją. Įėjusi į savo kambarį, KSnape pamatė savo lagaminą, tikrai mažiausią iš visų, padėta ant viduriniosios lovos. Ji prie jos priėjo, ir nieko nelaukusi, užsitraukė lovos užuolaidą ir krito miegoti, išsekinta naujų, bet magiškų įspūdžių.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elora Feniks Gruodžio 20, 2017, 01:45:06 am
Elora tyliai nulipo nuo kėdės ir nutipeno prie stalo, aplink kurį sedėję mokiniai nenustojo ploti ir šūkauti įvairius padrąsinimus, vos Paskirstymo kepurė riktelėjo 'Grifų Gūžta'. Mergaitė nežinojo, džiaugtis ar liūdėti, kad pateko į šį koledžą, nes visą gyvenimą iki šiol praleidusi žiobarų pasaulyje, nenusimanė daug apie Hogvartsą, žinojo tik tai, kad jos tėvas - buvęs Švilpynės koledže. Bet net ir nežinodama, kur pateko, ji velniškai džiaugėsi. Jos koledžo stalo skleidžiami kvietimai, ją iškart privertė jaustis kaip namie. Tad ji drąsiau priėjo prie stalo. Tyliai klestelėjo ant suolo šalia keistos spalvos akinių savininkės. Vos apsiausto klostėms palietus suoliuką, rankos iš visų pusių pradėjo liesti ir padrąsinamai plekšnoti jai per pečius. Elora niekaip negalėjo nustoti šypsotis, mergaitė buvo išties laiminga, jautėsi laukiama ir mylima, nors net nežinojo nei vieno šių žmonių vardo. Supratusi tai šiek tiek susigėdo ir išraudo.
   Jos laimei, kepurė , ant dabar jau berniuko susivėlusiais tamsiais plaukais galvos, sušuko Grifų Gūžtos koledžo vardą ir mokiniai visą dėmesį skyrė ateinančiam kitam naujokui.
Elora nuleidusi galvą klausėsi, kepurės balsą pakeitusio mokyklos direktorės balso ir jos šiltų pasveikinimo žodžių pirmakursiams bei sveikinimų sugrįžus vyresniems. Supratusi, kad kalba eina į pabaigą, mergaitė nugalėjo nejaukumo jausmą, kurį jai kėlė nauja aplinka , ir iš susidomėjimo pakėlė galvą , norėdama pamatyti profesorę. Tik pažvelgus į šį žmogų, tamsiaplaukė pajautė jai begalinę pagarbą. Nuovargio nualintas veidas vis tiek šypsojosi, o palyginus per anksti atsiradusios raukšlės kurė išminties ir paslaptingumo šydą aplink ją . Elorą pakerėjo moters portretas ir protingi žodžiai.
Kalba ilgai netruko ir direktorei ištarus ,,Lai puota prasideda'' stalai  pasipuošė įvairiausių žiobarų pasaulyje gyvenusiai mergaitei jau matytų ir pirmą kartą regimų valgių bei gėrimų. Visur girdėjosi krykštavimai, po ilgo laiko vėl susitikusių bičiulių pokalbiai ir indų tarškesys. Mergaitė nedrįso dėtis maisto į lėkštę, nors ir buvo velniškai alkana. Droviai nuleidusi galvą ji sedėjo, kol išgirdo savo lekštės sukeltą menką garsą. Pakėlusi akis, ragana išvydo vištienos gabaliuką. Nedrąsiai pažvelgė į žmogų, kuris įdėjo jai maisto, ir išvydo kiek vyresnį vaikinuką, kuris nusišypsojo begalo šilta šypsena ir gestais parodė mergaitei jog valgytų.
Elora užliejo nežinia iš kur atsiradusi šiluma, mergaitė pasijautė taip lyg ji būtų sukurta vien tam, kad vieną dieną atsidurtų čia. Dar niekada nebuvo priimta taip šiltai. Jos nuotaika pasitaisė, naujokė kibo į maistą ir svajojo apie tai, koks nuostabus ir įdomus jos gyvenimo periodas prasideda.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elizabeth Nolan Gruodžio 20, 2017, 06:34:26 pm
Vos paskirstymo kepurei sušukus grifu gūšta grifai pašėlo ploti Eli kiek sutrikusi nusiėmė paskirstymo kepure ir pakilo nuo kėdės.Elizabeth nuėjo prie grifo gūštos stalo ir atsisėdo į laisva vietą, ten ja pasveikino daug kitų aukštesnių kursų mokiniai Eli žinojo, kad jie sveikina nuoširdžiai tad visiems maloniai padėkojo mergaitė buvo sutrikusi niekada negalvojo, kad gali čia patekti.Elizabete ši žinia tiesiog pribloškė bet ji turi priprasti prie šio koledžo nes tai tapo jos šeima, visus septynis kursus ji bus šio koledžo dalis.Eli pradėjo džiaugtis kai ja aplankė mintis jog ji čia pritaps ir su visais gerai sutars, ji pradėjo mėgautis vaišėmis tiek visko prisikimšo, kad vos bepajėgė nueiti iki grifu gūštos bendrojo kambario dabar jei rūpėjo tik gerai išsimiegoti,rytoj jai bus pirma mokslu diena Hogvartse.
Mergaitė džiaugėsi bet ir nerimavo, kad jei niekas nepasiseks,Eli vos galėjo ušmigti, ušmigo tik kaškur po vidurnakčio tačiau nakti kelis kartus atsikėlė susapnavusi košmara.
Eli atsikėlė gan anksti persirengusi ji pirmiausia pažiurėjo pro langa pamačiusi kad oras geras mergaitė apsidžiaugė,ir nusprendė nieko nelaukus nueiti į didžiaja salę ten ji jau rado kelis mokinius  iš grifu gūštos,puse mokiniųprie varno nago ir kelis prie švilpynės, klastunyno stalas buvo tuščias Eli jau žinojo, kad klastuoliai mėgsta ilgai miegoti.Grifiukė atsisėdo prie savo koledžo stalo,išgėrė stikline moliūgu sulčių ir suvalgė dubenėli salotų,Eli buvo vis dar neatsigavusi po vakar puotos tad valgė mažai tačiau niekaip nesugebėjo susilaikyti neparagavus kelių desertų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dilaila Amargut Gruodžio 24, 2017, 02:40:29 pm
- Dilaila Amargut!
  Nuskambėjus Dilailos vardui, ji pradėjo bijoti, bet sukaupus visas jėgas priėjo prie kėdės ir užsidėjo paskirstymo kepurę.

- Hmmm Amargut. Tavo mama buvo labai geras žmogus. Jaučiu, kad nori sekti jos pėdomis, todėl tu patenki... patenkii... - Dilaila sugniaužė kumščius ir meldė, kad nepakliūtų į klastūnyną. - Tu patenki į Grifų Gūžtąą!!!!
  Visi mokiniai kurie sėdėjo prie Grifų Gūžtos stalo pradėjo ploti ir švilpti. Dilaila labai nedrąsiai priėjo prie stalo, nes nieko čia nepažinojo. Tai ir buvo didžiausia jos silpnybė: ji bijojo didelio žmonių skaičiaus. Dilaila įsidrąsinusi prisėdo prie blondinės jos amžiaus merginos ir į didelę, gražią lėkštę įsidėjo šiek tiek užvalgyti. Mokiniai ją sveikino labai maloniai, o Dilaila jiems atsakė menku linktelėjimu ir maloniu šypsniu. Bekramsnodama valgį Dilaila dairėsi po salę. Salės didumas buvo nerealus, tokio  Dilaila dar nebuvo akyse regėjusi! Dilailai čia pradėjo labai patikti, visas maistas buvo beprotiškai skanus, o vaizdai buvo nepamirštami. Žinoma Dilaila labai pasiilgo savo namų, bet nuo dabar koledžas bus jos naujieji namai. "Na čia ir gražu.." pagalvojo Dilaila, ir lyg perskaičiusi Dilailos mintis, šalia sėdinti blondinė paklausė:
- Tau čia patinka?
- Taip labai, čia nepaprastai gražu.
- Aš Matilda. Matilda Furry! O tu?
- Malonu, Matilda, aš esu Dilaila Amargut.
- Dilaila, kaip pastebėjau esi naujokė, ar jau radai draugų?
- Na tu esi pirmas žmogus iš čia esančių kuris mane pakalbino.
- Ohh na nieko tokio, kai priprasi prie naujos aplinkos tada tikrai susirasi daug šaunių draugų :)
- Tikiuosi taip ir bus.
- Na gerai, buvo labaaai malonu susipažinti, bet man reikia eiti. Iki susitikimo!
- Iki Matilda!
   "Na ir maloni panelė, tikiuosi greitai susitiksime su ja" su savimi šnekėjosi Dilaila. Dilaila atsikando skanaus pyragėlio su šokoladiniu glajumi ir vėl pasijuto tarsi rojuje. Staiga Dilailai prieš akis iškilo vaiduoklis. Ji suspigo ir šoktelėjo iš savo vietos, o vaiduoklis nuskrido pro stalą link kitų kažką burbėdamas. Kiti mokiniai kažką linksmai su juo kalbėjo, bet Dilaila per daug nesigilinau ir paėmė kitą beprotiškai skanų pyragėlį su vanile. Pyragėlius valgė tol kol pilvas išsipūtė kaip balionas, ji nebegalėjo atsistoti, todėl jai teko ilgokai pasėdėti ir stebėti kitus mokinius. Vienas berniukas atrodė labai drovus, Dilaila norėjo jį užkalbinti, bet jai neapsivertė liežuvis net "labas" pasakyti. Tada Dilaila pasisuko į dešinę ir pamatė raudonplaukę, kerinčio grožio panelę. Ji nebuvo Dilailos amžiaus, taip manė Dilaila, ji galėjo būti dvejais metais vyresnė. Jos figūra atitiko visus modelio stereotipus, o akys buvo didelės ir vandenyno mėlynumo spalvos. "Ji tikriausiai bus labai nedraugiška su naujokais" pagalvojo Dilaila. Dilaila vėl pasisuko į kitą pusę ir apžiūrinėjo kitus mokinius, visi jie šnekučiavosi, kai kurie valgė. Dilailos akys kryptelėjo į Profesorių Dumbldorą, kuris jai mirktelėjo taip išreikšdamas pagarbą. Mergaitė pasisuko į klastūnyno stalą, visi mokiniai atrodė kiek kitoki, jie visi atrodė įžūlūs, per daug savimi pasitikintys ir matosi, kad dėl šlovės galėtų galvą nurauti. Vienas blondinas pagavo Dilailos žvilgsnį, nusišypsojo kerinčia šypsena ir mirktelėjo. Dilaila labai išraudo ir nusuko žvilgsnį, bet jautė, kad blondinas nenuleidžia nuo jos akių. Ji pasijuto nejaukiai, todėl įsipylė moliūgų sulčių ir visą savo dėmesį nukreipė į jas. Dilaila išgirdo labai girdėtą vardą, atsisuko link tos vietos kurioje buvo paskirstymo kepurė, bet mergaitės, kuri ten buvo, ji nepažino. Kepurė paskyrė ją į klastūnyno koledžą ir iš jos akių matėsi, kad ji to nenorėjo. Viena mergaitė išgirdusi savo vardą nualpo iš jaudulio, todėl visi sušoko prie jos. Mergaitei atsigavus buvo tęsiama ceremonija ir paskirstymo kepurę užsidėti buvo pakviestas vaikinukas, aukštas, tamsių plaukų ir beprotiškai panašus į Dilailos tėtį. Dilaila neatitraukė akių nuo berniuko ir net nepastebėjo, kad ceremonija eina į pabaigą. Dabar prie visų stalų buvo dvigubai daugiau mokinių, vieni sėdėjo it musę kandę, o kiti linksmai šnekėjosi ir juokėsi.


NubaustaAntraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Isabella Rivers Sausio 03, 2018, 01:45:10 pm
Išgirdusi,kad paskirstimo kepurė ištarė 'Grifų Gūžta' Isabella sustingo iš laimės! Negalėjo patikėti, kad ir toliau tęs šeimos tradiciją priklausyti geriausiam Hogvatso koledžui! Nulipusi nuo kedės, patraukė Grifų Gūžtos stalo link, ir radusi laisvą vietą prisėdo prie kitų koledžo pirmakursių, aplink sėdėjo laimingi jos būsimi bendraklasiai, su kurias ji leisis į nuotykius ir juos galbūt sies neišskiriama draugystė.
Nors ir būdama drąsi mergaitė Isabella nedrįso prisistatyti šalia sėdėjusiems vaikams, tikisi, kad kuris nors ją užkalbins pirmas.Na ir bailė...-pagalvojo Izabela. Nejaugi taip ir sedėsiu nepratarusi nei žodžio?Tačiau nejaukią akimirką nutraukė direktorius tarė įžanginę kalbą, pasveikino visus pirmakursius, visi ėmė valgyti,vakaras baigėsi, rytoj bus nauja diena..
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Beatričė Delakur Sausio 28, 2018, 04:09:38 pm
  Didžiojoje salėje beveik visai prie sienos yra grifiukų stalas. Prie šio stalo tvyrojo pakili nuotaika. Visi maži ir dideli gyvai kalbėjosi. Juk grifai visada draugauja. Juk draugystė tai magija.
  Tą dieną turėjo vykti kvidičo rungtynės. Žais Grifų gūžta prieš Klastūnyną. Grifiukus nusprendė palaikyti ir Varno nagas su Švilpyne. Šis stalas buvo pasipuošęs raudona ir auksine spalvomis. Kažkas atnešė Grifų gužtos herbą-liūtą.
  Jau tuoj tuoj prasidės. visi labai nekantravo. Kai kurie žiūrėjo į lubas, nes jos kaip ir dangus lauke nebuvo labai giedros. Dar vieni nervinosi žiūrėdami į Klastūnyno stalą.
  Ten toli gražu niekas nebuvo draugiškas. Pro tą stalą eidami grifiukai būdavo sutinkami švilpimu. Bet jie to neėmė į galvas. Dabar jie jaudinosi dėl busimų rungtynių.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: kablelis Kovo 02, 2018, 11:02:30 pm
Paskirstymo kepurei sušukus Stevies vardą, mergaitė susijaudino. Lėtai eidama į salės priekį Stevie stengėsi apie nieką negalvoti. Vis dėlto sekėsi sunkiai: į galvą lindo gąsdinančios mintys apie tai, kad ji gali patekti į Klastūnyną ar Švilpynę (niekada pati nesuprato, kodėl, bet Švilpynės koledžas jau niekada nepatiko, o apie Klastūnyną, jos nuomone, buvo prisiklausę visi vaikai, užaugę burtininkų šeimose). Vos Stevie užsidėjo kepurę, ši užsmuko ant akių, mergaitė išgirdo ploną balselį:
- Įdomu... Puikiai matau, kur tu tikrai nepritaptum ir nerastum sau vietos.
Tikiuosi, kad ji čia apie Klastūnyną ar Švilpynę... - pagalvojo Stevie. Kurį laiką balselio nebesigirdėjo, matyt, kepurė įtemptai mąstė. Stevie net išsigando, tačiau netrukus kepurė garsiai sušuko:
- Grifų Gūžta!
Stevie lengviau atsiduso ir netrukus atsisėdo šalia prieš tai į tą patį koledžą patekusios Isabellos.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nifora Mangorifort Rugsėjo 17, 2018, 07:30:48 pm
Mergina prisėdo prie Grifų stalo būdama labai alkana. Regis mėnesį burnoj nieko neturėjo, o čia visko buvo pilna, net akys raibo. Ilgaplaukė ėmė kišti maistą už abiejų žandų visai pamiršusi bet kokį mandagumą pasisveikinti su šalia sėdinčiais žmonėmis.
Salė buvo graži kaip visad, užburtos lubos vaizdavo lengvą sniegą kuris atrodė sutirpdavo pasiekęs virš galvos visur degančias žvakes.
Baigus kimšti mergina pagalvojo, kaži kas dėsis rytoj. Rytojus turėjo būti jai ypatinga diena. Ji sunkiai nustygo vietoje, net pradėjo kulniuku kaukšenti per grindis, neva tai būtų padėję laikui bėgti greičiau. Ji viską jau buvo suplanavusi ir niekas, net pats Merlinas nebūtų jai sutrukdęs įgyvendinti jai savo planų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elina Lun Rugsėjo 26, 2018, 08:36:42 pm
 Elina žingsviavo drąsiai,iškėlusi galvą, su mažu jauduliu viduje. Atsistojo viduryje salės, tarp stalų, ir pasitaisė itin tamsius plaukus. Padovanojo savo žavią šypseną visiems aplinkui,bet labiausiai sau, ir atsisėdo. Grynakraujė mėgo stebėti žmones,todėl nepuolė kimšti skrandžio kaip kai kurie,o pasiėmusi taurę gėralo tik visus apžvelgė. Vieni Elinai atrodė nedraugiški ir per daug pasitikintys savimi,o kiti paprasti ir draugiški su kuriais ir pati Elina norėtų pabendrauti. Bet dabar ji buvo gana nedrąsi tad nenorėjo nieko daryti. Gal tik miego trūkumas vertė mergaitę vis pagalvoti apie minkštą lovą ir šilumą. Lengai atsidususiai Elinai pasirodė,jog ji savo namuose,antruose savo namuose.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Margo Fire Spalio 03, 2018, 06:28:35 pm
-Grifų Gūžta!
Tai išgirdusi Margo kelias sekundes vis dar nejudėjo. Ar tai iš tiesų vyksta? Ar gali būti, kad aš iš tiesų čia, Grifų Gūžtoje? Pagaliau atsikvėpė ir lyg prisikėlė iš numirusių. Jos veide atsirado plati šypsena. Vienas iš jos brolių buvo grifas, taigi nenuostabu, kad ji taip pat labai troško patekti į šį koledžą. Vis dar skambant plojimams ji nusiėmė kepurę, padėjo ant kėdės ir greitu žingsniu nukulniavo link kitų grifiukų. Eidama dar apžvelgė ir kitus koledžus. Visi naujajai grifiukei atrodė kažkuo paslaptingi, įdomūs ir išskirtiniai. Atsisėdusi prie stalo atsisuko į artimiausiai sėdinčius grifus ir tarė:
-Sveiki, aš Margo.
Tiesa, ne visų vardus spėjo išgirsti, nes paskirstymo kepurė vėl ištarė jų koledžo pavadinimą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elza Watson Spalio 15, 2018, 02:34:05 pm
HermEmma12 įėjo į didžiąją salę, apsidairė,pamačiusi Grifų Gūžtos stalą atsisėdo prie jo ir pradėjo smaližiauti. Grifų Gūžtos mokiniai buvo labai draugiški ir ji greitai su jais susibendravo. Visi linksminosi, valgė, bendravo, juokėsi. Pasirodė vaiduokliai visi buvo labai nustebia ir susidomėja jais. Po visko mokinius palydėjo į jų bendrabučius ir aprodė Hogvartsa.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Arsonas Matchas Spalio 22, 2018, 12:46:46 am
Arsonas įėjo į didžiąją salę ir apsidairė. Jis negalėjo patikėti tuo ką mato. Įstabaus grožio pilies menė, kuri pripildyta magijos yra daug gražesnė, nei jo tėvas jam pasakojo. Užburtos lubos atrodė, kaip tikras nakties dangus pilnas žvaigždžių. Atsisėdęs prie Grifų Gūžtos stalo, iš nuostabos dar kurį laiką nesugebėjo užsičiaupti. Jis neskubėjo valgyti, tempė laiką stebėdamas aplink skrajojančius vaiduoklius, kurie kėlė jam didelį susidomėjimą. Po kiek laiko, atsitokėjęs Arsonas pradėjo valgyti šalia jo buvusį nuostabiai atrodantį kalakutą kimštą karameliniais obuoliais, kurio kvapas jį ir atitraukė nuo nuostabių magiškų lubų bei vaiduoklių. Valgydamas dairėsi aplink, ar nepamatys kokio pažįstamo veido, tačiau matė tik besišypsančius grifiukus šalia kurių jis sėdėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Amy Ella Giffard Spalio 28, 2018, 12:33:48 pm
Įžengusi Amy pro didžiosios salės duris nuėjo prie Grifų Gūžtos stalo.Ji apsidairė čia buvo daug gražiau nei ji galvojo ir nei pasakojo tėtis, mama ir sesė.Lubos buvo labai gražiai išpuoštos atrodė kaip tikros. Amy susipažino su kitais grifukais pamatė kelis pažystamus draugus.Sutiko sesę ir susipažino su jos draugais.
Pagaliau atėjo metas valgyti.Ant visų stalų buvo patiekti gardžiausi valgiai.Visi puolė valgyti kalakutus, kukurūzus, vynuoges, buolius, kriaušes, gerti moliūgų sutis.Paskui buvo patiekti visokie gardžiausi saldumynai piragėliai,sausainiai,ir visokie kitokie saldumynaki.
Visi mokiniai buvo tokie geri, draugiški ir linksmi.Mokiniai džiaugėsi, kalbėjosi ir juokavo.Šis vakaras Amei buvo pats geriausias.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vanda Haggard Spalio 31, 2018, 05:44:12 pm
Įžengusi Vanda pro didžiules duris. Mama jai pasakojo , kad ten labia gražu bet Vanda netikejo jog taip gražu menė buvo tisiog nuostabi. Vanda nuėjo prie Grifiukų stalo ir atsisėdo į laisva vieta. Ji jautėsi labai nejaukiai. Vanda dairėsi aplinkui. Jos akys užkliuvo už nuostabaus paveikslo. Gerai įsižiūrėjo į jį  nes jis jai labai patiko. Tada ji nusprendė eiti pavalgyti mat jau užsinorėjo. Suvalgė obuolį. Galvojo jog jai pakaks bet, ne. Vanda įsidėjo į lėkšte viena blyna. Atnesė saldumynus. kadangi Vanda juos labai mėgo. tad ji jų prisivalgė kiek tilpo. Atsigėrė gėrimo. Ir tiesiog sėdėjo kol jos neužkalbino draugiškai atrodanti mergina. Mes susipažinome. Atėjo vaiduokliai aš į juos įsistebeilinau. Jie atrodė keistai bet, man jie patiko. Mes atsitojome ir išėjome kartu su vaiduokliais jie aprodė mums hogvartsa ir palydėjo į kambarius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Eric Nocturn Spalio 31, 2018, 08:14:44 pm
Erikas su drebančiomis kojomis artinosi prie Grifų Gūžtos stalo. Jam buvo keista, kad būtent į šį koledžą papuolė, mat, jo manymu, drąsos jis visiškai neturėjo. Bet gal visgi kažkur viduje buvo kruopelytė, stipresnė už visas kitas savybes, tiesiog ji buvo taip giliai užmigusi, kad atrodė, kad neegzistuoja. Bet kaip yra taip yra, vaikis pasitikėjo ta stebuklinga kepure ir tikėjo, kad jos pasirinkimas buvo teisingas.
Ramiai atsisėdęs kiek atokiau nuo kitų, kadangi norėjo pabūti su savomis mintimis ir geriau apžvelgti aplinką, nužvelgė ant stalo esantį maistą. Nors, kaip gali būti keista, šis jo nedomino. Gal iš streso, kurį patyrė užsidėjęs kepurę prarado apetitą? Juk, atrodo, valgė jis visada, nors ir nenorėdavo, bet gal tai tiesiog mamos įtaka, kuri taip įkyriai rūpinosi savo jaunuoju "vyruku".
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mildei Upe Lapkričio 04, 2018, 01:26:51 pm
Mildei ir Miledi kiek pavargo eiti, tad džiaugėsi galėdamos prisėsti ir pavakarieniauti. Jos valgė  čirvinių blynų su braškių džemu.
-Skanesnių blynų nesu valgius!-pilna burna kalbėjo Mildei,- tokie traškūs ir apskrudę! Ir be to šitas džemas čia labai tinka. Miledi?
- Ką?-neatitraugdama akių nuo knygų veptelėjo Miledi.
- Ar suvalgysi bent gabalėlį!?-užrėkė Mildei. Visa salė sužiuro į ją.- Atsiprašau.-išraudo.
-Ryt Herbologijos testas.
-Ką? Negali būti.- vos išlemeno Mildei.
-Gali. Greičiau baig valgyt tuos savo blynus ir kibk į darbus!-paliepė Miledi.
-Achh, čia per didelis triukšmas!-po gero pusvalandžio suaimanavo Mildei.- Gal einam į biblioteką?
-Aha, tuoj,- pažiurėjusi į laikrodį atsakė Miledi.- Bet biblioteka užsidaro po valandos.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nikė Poter Lapkričio 12, 2018, 04:12:23 pm
Užeinu, ir jaudinuos. Kaip man čia seksis?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elena Talbot Lapkričio 14, 2018, 02:38:56 pm
Elena įėjo į Didžiąja Salę - keturi ilgi koledžų stalai ir prie jų sėdi daugybė mokinių...Elena apsidairė ir pamačiusi  auksinį liūtą iškarto pasuko ton pusėn. Pamačiusi keletą mokinių sėdinčių prie stalo, ji pasisveikino ir prisistatė :
-Sveiki , aš Elena Talbot.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Adam Green Gruodžio 02, 2018, 03:37:26 pm
Adamas džiaugėsi, kad pateko į Grifų Gūžtą. Jam patiko, kad pakliūvo ten, kur jo sesuo ir dvynys brolis. Tačiau prie stalo keliavo gana įsitempęs, daug žmonių, nauji nuotykiai, nauji potyriai ir visa kita kas šiemet jo laukė.. Prisėdęs šalimais kitų jis gana mandagiai pasisveikino ir pažvelgė į stalą pilną įvairių gėrybių, dabar jis buvo toks išalkęs, kad vos valgė lyg pamišęs, tačiau neilgai. Išlindęs vaiduoklis ji truputį išgąsdino, tačiau žinojo kad taip turėjo būti vien tik iš vyresnėlės sesers pasakojimų...
Adamas džiaugėsi, kad pakliūvo į šį koledžą, tačiau tuo pat metu ir jaudinosi nežinodamas, kas bus toliau, kaip viskas klostysis ir daugybė klausimų jam nedavė ramybės, tačiau jis stengėsi atsipalaiduoti įsitraukdamas į kitų pokalbius.   
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Madelyn Cherrycake Gruodžio 14, 2018, 10:40:52 pm
Vos paskirstymo kepurė ištarė Grifų Gūžta- mano širdis vos nesprogo iš laimės! Kiti grifukai atsistojo ir pradėjo man ploti, švilpti, šūkauti, mojuoti. Aš išdidžiai nužingsniavau prie stalo. Atsisėdau prie stalo, nusišypsojau kitiems Grifų Gūžtos mokiniams bei visiems profesoriams. Sulaukėme kol Kepurė baigė skirstyti mokinius ir pradėjome valgyti, turbūt visi buvome baisiai išalkę. Maisto buvo tiek daug, kad atrodė stalas tuoj sulūž! Buvo padėta keli dideli kalakutai, vištų šlaunelės, bulvės ir dar visokie valgiai. Taip pat buvo ir desertų: žele, torto, pyrago, pyragėlių, keksiukų ir t.t Tuo metu buvau pati laimingiausia pasaulyje!  (GG2) (geriauneitiketasi)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Danielle Clamons Gruodžio 24, 2018, 10:20:55 pm
Aš įėjau į Didžiąją Sale ir pamačiusi daugiau mokinių su Grifų Gūžtos uniforma atsisėdau prie to stalo. Pasisveikinau su šalia sėdinčiais grifiukais ir prisistačiau:
  -Aš esu Danielle Clamons! Tikiuosi sutarsime.
Tada įsidėjau į lėkštę vištienos kepsniukų ir salotų. Valgydama galvojau ar susirasiu draugų Hogvartse, ar seksis mokslai ir ar man čia patiks. Vasarą truputį skaičiau vadovėlius. Na, bet vistiek turėtų būti smagu, nes aš labai laukiau kol pagaliau galėsiu pradėti mokintis Hogvartse.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vintė Adamson Gruodžio 26, 2018, 01:17:51 pm
  Švenčių metu Hogvartsas visada atrodė puošniai, tačiau dažnai burtininkai nesusimąstė, kaip ornamentais, blizgučiais ir girliandomis išreikšta magija atsiduria salėse bei koridoriuose. Pasirodo, Kalėdinę nuotaiką kiekvieną žiemą sukuria patys moksleiviai! Ši žinia buvo naujiena Vintei, dar niekada nepuošusiai savo mokyklos. Kai mergaitė sužinojo, kad šiais metais didžiąją salę nuostabiai atrodančiais dalykais apkarstyti turės Varno Nagas, vos susilaikė nesprogusi iš džiaugsmo bei nekantrumo, todėl dabar, stovėdama tuščioje patalpoje ir kartu su koledžo draugais svarstydama, kaip sukurti šventišką atmosferą, pūstažandė jautėsi lyg rojuje.
  Pasiskirstę užduotimis, jaunieji burtininkai nusprendė, jog drąsiosios Grifų Gūžtos stalą gražins būtent Adamson bei turbūt smagiausia varnytė Nora, kuri buvo gera trečiakursės draugė, kas jau ir taip nuostabią užduotį padarė dar puikesne.
  - Oi, jei pasiseks, kaip grifams patiks! - labiau sau nei darbo, jei tai tokiu buvo galima vadinti, partnerei iškrykštavo magė.
  Mėlyną žvilgsnį vedžiodama mediniu stalu, neranguolė bandė įsivaizduoti, kaip jis atrodytų puikiausiai. Galbūt galėtų paprašyti kokio patyrusio moksleivio išburti pliušinius liūtukus, apkarstytus varpeliais bei dainuojančius kalėdines dainas? O gal tegu visas stalas užsidega kalėdinėmis žalia ir raudona ugnimi, galbūt net su priemaišomis grifiškos auksinės liepsnelių? 
  Greitai susipratusi, jog tokios mintyse plaukiojančios idėjos nepasižymėjo nei praktiškumu, nei realistiškumu, nors ir, teko pripažinti, būtų atrodžiusios gražiai, Vintė garsiai išreiškė savo susirūpinimą:
  - Nora, kaip grifiukų nenuvilti? Gal reikėtų spalvas pirmiausia išsirinkti? Ar puošiam koledžo auksine ir raudona, ar pabarstom kitokių šventinių atspalvių? Ak, atsiprašau, šiuose reikaluose aš, pati žinai, nemokša... - atsiduso varniukė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nora Kühnemund Gruodžio 26, 2018, 01:45:35 pm
  Nora nenustygo vietoje. Kalėdinė ruoša – ar tai buvo eglės dekoravimas, ar sausainių kepimas, ar dar kiti smagūs darbai – visada kėlė jai labai daug džiaugsmo. Todėl šįryt pakilo iš patalų dar neišaušus. Nuo to laiko iki pat vakaro tik ir lakstė visur, laukdama, kol varnyno tėtukas sukvies visus į Didžiąją salę, kur mūsų protingųjų ir sumaniųjų varnų laukė pagrindinė užduotis.
  Aišku, tas nenaudėlis Herondeilas būtų norėjęs, kad jie puoštų tik savo koledžo stalą ir gal dar bendrąsias erdves, bet jie negalėjo leisti, kad kiti koledžai įsižeistų per tokias gražias šventes, todėl uoliai siūlėsi imtis ir kitų stalų ir štai jos su Vinte jau stovėjo prie grifų stalo.
  – Hm, manau, užteks raudonos ir auksinės spalvų, – atsakė į draugės klausimą, – gaila, nebėr profesorės Mortimer, ji visada žinodavo, kaip kas geriau atrodo, – liūdnokai šyptelėjo.
  Tačiau liūdesiui nebuvo laiko. Ir Noro. Dėl to mažoji ėmėsi ieškoti joms priskirto koledžo spalvų burbulų, taip pat auksinių ir raudonų girliandų. Viskas buvo dėžėse, jau stovinčiose ant jų stalo, tad toli eiti nereikėjo.
  – Ei, turbūt iš pradžių reikia uždengti stalą staltiese, ką manai? – nusijuokė, nubėgdama į kitą stalo kraštą, kur gulėjo krūva audinių.
  Toje krūvoje greitai rado be galo, be krašto ilgą baltą juostą. Jos viduriu bėgo raudonos ir auksinės spalvos lentos, ant kurių puikavosi išdidus liūtas. Staltiesės kraštuose puikavosi maži, bet dailūs bugienio lapeliai bei uogos.
  – Ar šita tiks?! – šūktelėjo Vintei per visą stalo ilgį, iškeldama aukštyn rankas, laikančias staltiesę.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vintė Adamson Gruodžio 26, 2018, 02:20:29 pm
  - Raudonos ir auksinės? - dar pasitikslino. - Bet ar nebus per paprasta, gal dar kažkas tiktų? Nors tada gal per marga būtų, nepatiktų grifiukams? - kone intuityviai ėmė nerimauti, putliu pirštuku trindama smilkinį. - Ne, raudona ir auksinė tiks. Atsiprašau, tik pliurpiu, - pamosavo rankomis, kaltai šypsodamasi.
  Nors profesorės Mortimer pamokose lankydavosi, ragana nebuvo viena iš seniausių varnų, jos taip gerai kaip dauguma nepažinojo. Ir visgi puikiai prisiminė, kokį puikų pojūtį moteris turėjo akims malonumą keliančiai estetikai. Bet gal geriau buvo mintimis su Nora nesidalinti. Dar užsipliurps bei pamirš, kad reikia kibti į darbus.
  Pribėgusi prie dėžės, Vintė į ją įkišo savo smailią nosytę bei, apžiūrėjusi visas viliojančias gėrybes, jų grožyje net kuriam laikui paskendusi, balsiai pritarė vėliau draugės išreikštam siūlymui pradėti nuo staltiesės.
  - Jei ne tu, būčiau visai pamiršus, - suraukė antakius, tačiau Nora jos jau negirdėjo, kadangi prie tolokai buvusių audinių atsidūrė žaibo greičiu.
  - Tiks! - sušuko, akimis permetusi varnos pasiūlytą staltiesę. Vyresnėlė turėjo gerą skonį.
  Prie jos pribėgusi, Adamson sugriebė vieną audinio kraštą bei, tvirtai jį suspaudusi, pradėjo atsargiai judėti į kitą salės galą. Stalas buvo didelis, tad ši užduotis reikalavo didelio susitelkimo. Žinoma, turbūt galima buvo leisti darbuotis burtų lazdelei, tačiau viskas, kas susiję su Kalėdomis, buvo žymiai smaugiau atliekant rankomis.
  Tačiau Vintė nebūtų Vintė, jeigu keliasdešimties metrų ilgio kelionės nebūtų paženklinęs susitikimas su žeme. Užsiniūniavusi žiobarišką kalėdinę dainą, pirmakursė nepamatė iškilimo pilies grindinyje bei plumptelėjo ant žemės. Visgi prie to jau buvo pratusi. Prireikė tik kelių sekundėlių, kad vėl būtų ant kojų.
  Po poros minučių tiesinimų, lyginimų bei tampymų, Grifų Gūžtos stalas jau slėpė savo medieną po šventine staltiese.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nora Kühnemund Gruodžio 26, 2018, 02:35:52 pm
  Vintė kaip mat pasiėmė vieną ilgosios juostos galą ir nusitempė į kitą pusę. Truputis kankynės ir visas septynmylis stalas buvo uždegntas balta staltiesė, iš kurios aukštyn žvelgė liūto galva.
  – Hm, o kas dabar? – pasiteiravo veikiau savęs.
  Žinoma, galėjo pasiklausti Sebastiano, tačiau tas įžūlus berniūkštis perspėjo, kad neatsakys į kvailus klausimus, o, žinant jį, kiekvienas klausimas jam būtent toks ir pasirodys. Todėl geriau bus tartis su porininke, kuri šiuo metu valėsi nuo dulkių kelius, mat jau spėjo pargriūti.
  – Hm, manau, keliose vietose ant stalo galim padėti vainikus su raudonom ir auksinėm žvakės, o tada gal, hmm, palubėje pakabinam girliandas ir rutulius? Turėtų atrodyti neblogai, – nusijuokdama gūžtelėjo pečiais.
  Pasičiupo gal pustuzinį vainikų į glėbį.
  – Va, aš dėliosiu žalumynus, o tu į juos gražiai žvakes įstatyk, gerai? – draugiškai nusišypsojo, o skruostuose atsirado duobutės, – po to jas uždegsim.
  Laikomus vainikus išstatė ant stalo lygiais tarpais: po vieną kiekviename stalo gale ir dar kelis per visą ilgį. Kol Vintė dar vargo su žvakėmis, Nora, apsimūturiavusi raudonomis girliandomis lyg boa šalikais, užsilipo ant suolo ir pasistiebė, bandydama pasiekti palubę, kad pakabintų papuošimus.
  – Gal gali padėti trupučiuką? – paprašė draugės ir tik tada prisiminė, kad gal geriau Vintės neprašyti darbų, susijusių su aukščiu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vintė Adamson Gruodžio 26, 2018, 02:53:59 pm
  Vintei patiko vyresnėlės pasiūlymai.
  - Taip, vainikai su žvakėmis, girliandos ir rutuliai atrodys pasakiškai! Bet žvakės tai netikros, tiesa? Na, žinai, ugnį galima sukurti, į pagalbą pasitelkiant iliuziją? Tą turėjai omeny? - klausimais partnerę užkrovė bailiukė, kuriai yra tekę ir gaisre atsidurti, dėkui kitatautei ateities būrimo profesorei bei siaubingai vietai, į kurią ji savo mokinius vežėsi.
  Nora mėgo užsigalvoti, tad, įklimpusi į svajas, panašu, praleido jau bepanikuojančios varniukės klausimus apie žvakes, kurias liepė išdėlioti. Ir nors šios dar nedegė, vien mintis apie tai, kad galėjo tam būti panaudotos, kėlė drebulį.
  - Ge-erai, aš išdėliosiu žvakes, bet mes jų nedegsim, tiesa? - mitriai priminė savo klausimą, stengdamasi nesutraiškyti trapių vaškinių figūrėlių.
  Trumpaplaukė dar tebesikankino su taip nemėgstamais objektais, kai Kühnemund jau kibo į girliandas.
  - Ir kaip tu tokia mitri... - sumurmėjo. Visai nepavydėjo, veikiau patempė lūpą, nes tik darkart įsitikino esanti vėžliuke.
  Todėl labai nudžiugo, kai varna paprašė pagalbos su girliandomis. Bėda tik ta, kad, panašu, ji norėjo Vintės ten - lubose.
  - O, na, burtų lazdele galiu padėti? - stengdamasi išlaikyti tvirtą balso toną paklausė mergaičiukė, pamiršusi savo rankų, ne burtų, filosofiją. - Arba galiu kokių žaisliukų pabarstyti ant stalo? Liūtukų, gal šiaip kalėdinių? Žinai, dovanėlių grifiukams...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nora Kühnemund Gruodžio 26, 2018, 03:15:05 pm
  Tik antrasis aukštaūgės klausimas grąžino Norą atgal ant žemės.
  – Kaip tai ne? Kai visi ateis į salę, įsivaizduok, kaip nudžiugs ir nustebs pamatę žvakes! Žinoma, degsim, – nuoširdžiai nusistebėjo mergaitė.
  Laimei, pati šviesiaplaukė nedegė noru lipti ir kabinti kažką palubėje. Nora net garsiai išpūtė orą iš palengvėjimo: buvo tikra, kad Vintė būtų nukritusi ir nuvertusi pusę stalo žemyn. Gaila būtų vėl daryti viską iš naujo: jau tiek darbo įdėta.
  – Hm, jo, gal tu ir teisi, – energingai palinksėjo, – pridėk dar visko ant stalo, o aš pati susitvarkysiu su girliandomis, – šyptelėjo, nors neturėjo supratimo, kaip tą padaryti, o burtų lazdelė tolig ražu nebuvo jos geriausia draugė.
  Ak, ir kodėl gi dievulis pagailėjo jai ūgio? Nereikėtų nieko prašyti pagalbos.
  Pasistiebusi ant pat pirštų galiukų it balerina, šoktelėjo aukštyn, užmesdama vieną ilgos raudonos girliandos galą už virvutės, kabančios aukštai palubėje, tuojau pat tą patį padarė ir su kitu galu. Tą patį veiksmą pakartojo su likusiomis girliandomis, kol nebegalėjo justi kojų pirštų.
  – O dabar metas burbulams, – sumurmėjo sau panosėje.
  Čia jau be burtų apsieiti nepavyks. Hm, bet gi Vintė siūlėsi padėti!
  – Vin! – šūktelėjo porininkei, – gal nori burtų lazdele pakabinti ant girliandų burbulus?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Vintė Adamson Gruodžio 26, 2018, 03:33:19 pm
  - A, a... Gal ne visiems patiks jos... - numykė Vintė, atsakydama Norai, kuri teigė, kad žvakės moksleivius džiugins. - Nors grifai drąsūs, - sau prieštaravo, murmėdama panosėje, - tai gal ir patiks... Žinai, - kiek garsiau tarė, - gal, kadangi žvakių degimas toks žavingas darbas, tai, va, jis tau patikėtas turėtų būti, aš nenusipelniau.
  Trečiakursei palengvėjo, kai varna sutiko, jog dovanėlės ant stalo gali būti neranguolės atsakomybė, mat kabarotis aukštyn ir rizikuoti savo gyvybe, sakykime, noru netryško.
  Apėjusi visą stalą, Adamson pasirūpino, kad kiekvienas, prie jo prisėdęs, rastų mažą smulkmenėlę: auksinį liūtuką, sidabrines rogutes arba žalvarinį varpelį. Gestas nedidelis, tačiau, manė, širdį sušildyti to pakaks.
  Kai figūrėlėmis buvo pasirūpinta, jau kėsinosi klausti, ar dar ką reikia padaryti, tačiau to neprireikė, mat išgirdo savo vardą, na, bent jo trumpinį. Noros lūpas paliko pagalbos prašymas. Jaunoji ragana buvo gera kerėtoja, tad burbulų kabinimas atrodė lengva bei smagi užduotis. Garsiai šūktelėjusi sutikimą, kibo į darbą, ir jau po kelių minutėlių visos raudonos girliandos buvo papuoštos auksiniais kamuolėliais. Įkvėpimo nestinganti aukštaūgė dar ir specialius kerus pasitelkė į pagalbą, kurie reiškė, kad Kūčių vidurnaktį - pirmąsias oficialias Kalėdų akimirkas - paženklins mažų burbuluose paslėptų varpelių skambėjimas.
  Kai baigė darbuotis, Grifų Gūžtos stalas atrodė it šventinė pasaka.
  - Visai neblogai, kaip manai? - šyptelėjo Norai. - Ką darom dabar?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nora Kühnemund Gruodžio 26, 2018, 03:41:30 pm
  Ji guviai nušoko nuo suolo, leisdama Vintei darbuotis su burbulais. Tik spėjo apsidairyti aplink salę, kai auksiniai rutuliai jau atsidūrė ant girliandų. Patenkinta savo ir draugės darbu šyptelėjo, atidžiai nužvelgdama visą stalą: šis tikrai atrodė pasakiškai. Magiškai net magiškame pasaulyje.
  – Aha, išties, stalas atrodo nuostabiai. Manau, grifiukams patinks, – nuoširdžiai linktelėjo.
  Ir vėl apibėgo akimis salę. Kiti varniukai dar darbavosi ties savo stalais, priekyje stovinti eglė irgi buvo nepapuošta. O kur dar keli visiškai daro nesiimantys varniukai, kaip va toji kvidičininkė, žiaumojanti pyragėlius. Gal Nora būtų supykusi, tačiau Kalėdos tikrai ne metas pykčiams, todėl tiesiog praleido tą faktą pro akis.
  – Na, galėtume padėti kitiems, bet turiu geresnę mintį, – šyptelėjo, nubėgdama į salės vidury, kur vis dar stovėjo nepaliesta dėžė su papuošimais, – Sebastianas turbūt pamiršo, kad reikia papuošti visą salę, tai, manau, galime imtis kampų ir sienų, ką? – džiaugsmingai išsišiepė ir, pasistvėrusi auksinius bei sidabrinius burbulus, nulėkė į tolimąjį salės kampą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mardelina Triušytė Gruodžio 28, 2018, 11:33:42 am
-Grifų Gūžta!- sušunka paskirstimo kepurė.
Grifų Gūžtos mokiniai atsistojo ir pasitiko Mardelina plojimais. Mardelina nedrąsiai nulipa nuo kedės ir žengia prie bendrojo stalo. Daug kas pasitiko ją šiltai. Buvo tikrai nuostabu. mardelinai tai buvo pirmas kartas magijos pasaulyje. Anksčiau net nenuvokė, jog tai egzistuoja. Na ji dažnai sapnuodavau magija. Bet kai pagaliau tai mato savo akimis nerealus jausmas,kur tik pažiūri magija! Štai jau visi susėdo prie savo koledžų stalų. Metas valgyti...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Gruodžio 29, 2018, 06:24:16 pm
"Fiadh o'Ceallachain!" nuskambėjo garsus šūksnis. Lininių plaukų mergaitė iš Šiaurės Airijos nedrąsiai patraukė paskirstymo kepurės link. Jai buvo labai baisu. Jau kelionėje į mokyklą mergaitę išgąsdino keli vyresni mokiniai. O pačioje mokykloje viskas buvo dar baisiau.
Drebėdama Fiadh užsidėjo kepurę. Kurį laiką nieko neįvyko, tad mergaitė pamanė, kad įvyko kokia klaida ar apgavystė ir jai teks važiuoti namo. Tačiau po kurio laiko, kuris Fiadh atrodė kaip amžinybė, ji išgirdo ploną balselį, kažką šnekantį į ausį. Mergaitė pabandė susikaupti ir išgirsti, ką gi jai sako kepurė, kai ši staigiai per visą salę sušuko, kad šiaurės airė pateko į Grifų Gūžtą.
Linkstančiomis kojomis Fiadh nuslinko iki savo koledžo stalo. Arčiausiai sėdintys mokiniai nusišypsojo, tačiau naujokė pamanė, kad jie iš jos šaiposi, tad pasitraukė toliau nuo jų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Gruodžio 29, 2018, 06:56:41 pm
Miranda bijojo. Labai. Tokioj gausybėje žmonių būti nebuvo malonu. Bet kaip ji nustebo, kai užsidėjusi kepurę, ir išgirdusi jos drąsą giriantį balselį, kad buvo paskirta į Grifų Gūžtą! Kažkas neįtikėtino. Mergaitė, kuri labai bijojo, pateko į geriausią ir drąsiausią koledžą! Ir draugiškiausią, kaip greitai pastebėjo. Atrodė, kiekvienas grifas nuoširdžiai džiaugėsi, kad Miranda papuolė pas juos. Tad ir ji pati nusprendė ne taip labai bijoti, ir leisti sau būti laiminga. Šypsodamasi ji sveikinosi su visais, juokėsi, ir valgė labai skanų maistą.
-Už Grifų Gūžtą!,-sušuko iškėlusi stiklinę sulčių.
-Už mus!
Geltonplaukė buvo labai laiminga. Atrodė, niekada tokia nebuvo. Ar nebus. Tas džiaugsmas, užvaldęs ją tomis laimingomis akimirkomis... Buvo gera tarp žmonių, kurie tave gerbia, myli ir priima.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Gruodžio 30, 2018, 12:26:39 am
Fiadh nebuvo paskutinė, patekusi į Grifų Gūžtą. Paskui ją prie stalo atėjo ir kita mergaitė. Žinoma, mergina iš Šiaurės Airijos neišgirdo jos vardo. Ji buvo pernelyg išsigandusi, kad suvoktų ką nors, kas vyksta aplinkui. Tačiau vėliau priėjusi mergaitė atrodė linksma ir draugiška. Ar bent jau ji buvo nusiteikusi greitai įsilieti į koledžą. Su tokiomis mintimis Fiadh sėdėjo ir liūdnai žvelgė į savo lėkštę. Ji žinojo, kad nė už ką neišdrįs užkalbinti tos mergaitės, kad ir kaip norėjosi. Jeigu ji norėtų, ji pati man ką nors pasakytų svarstė lininių plaukų savininkė. Tačiau ji nekreipia į mane nė mažiausio dėmesio. Vadinasi, jai neįdomu. Su tokiomis ne pačiomis šviesiausiomis mintimis pasėdėjusi geras kelias minutes Fiadh sunkiai atsiduso. Ir galiausiai išdrįso atsisukti į mergaitę, kuri vėliausiai priėjo prie Grifų gūžtos stalo. Fiadh nebuvo pripratusi bendrauti, dėl to nežinojo, ką sakyti. Ji spoksojo į mergaitę kokią pusę minutės, kol galiausiai išspaudė:
- Labas... Mano vardas Fiadh o'Ceallachain. Kuo tu vardu?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ana Miler Gruodžio 30, 2018, 03:20:32 pm


Salė buvo pilna žmonių, tačiau Ana nesijaudino, įskyrus tai kai reikėjo užsidėti paskirstymo kepurė. Tada Anos galvoje skambėjo tik trys žodžiai ,,Prašau, Grifų Gūžta!’’. Ir tada kepurė pranešė:
-Grifų Gūžta!
Ana stryktelėjo! Tai buvo pati laimingiausia Anos akimirka! Ji apie tai svajojo jau daugelį metų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Sausio 01, 2019, 01:43:34 am
Miranda buvo labai laiminga. Tik vėliau pastebėjo, kad šalia jos sėdinti mergaitė - visai nieko nevalgo, ir atrodo nejaučia tos geros atmosferos, taip patikusios Danijelei. Dabar net pati jautėsi sutrikusi, nežinojo ką daryti. Ką daryti, kai šalia tavęs esančiam žmogui depresija, ir jis nereaguoja į aplink esančius dalykus? Tikrai neaišku. Gera nuotaika dingo lyg jos nė nebūtų buvę. Miranda pajuto į ją įsmeigtas mergaitės lininiais plaukais žvilgsnį, ir nusprendė elgtis kaip niekur nieko. Tai yra, bandyti įsikišti gerklėn lėkštėje esantį maistą, kuriam apetito nebebuvo.  Išgirdusi šalimaos sėdinčios mergaitės žodžius, Mira lengvai atsidūsėjo, pasisukusi pažvelgė bendrakursei į akis.
-Ma... Malonu susipažinti, Fiadh,-bande šyptelėti.
-Aš... Mano vardas Miranda Danijelė. Tau vienuolika metų?-paklausė iškaisdama, nes ir taip buvo aišku, kad vienuolika.
-Kada tavo gimtadienis?-pabandė laimę.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Sausio 01, 2019, 07:01:11 pm
- Malonu, - labai tyliai pratarė Fiadh. Vėliau sekę klausimai mergaitę kiek sutrikdė. Ar tai yra svarbu, kai bendrauji? pasvarstė ji, tačiau vis dėlto kaip galėdama mandagiau atsakė:
- Aha, vienuolika. Neseniai suėjo, mano gimtadienis vasarą.
Fiadh nutilo ir nežinojo, ką reikėtų sakyti. Visų pirma, jos šeimoje gimtadieniai nebuvo svarbūs, tad ji nė nebuvo visiškai tikra, kurią tiksliai dieną šį šventė yra. Būtent dėl šios priežasties Fiadh tikėjosi, kad Mirandai užteks tokio nekonkretaus atsakymo.
Mergaitė įsidėjo į lėkštę porą keptų bulvių, tačiau jų nevalgė. Tik po kurio laiko ji pagalvojo, kad, ko gero, pasirodė nemandagi, nepasidomėdama niekuo apie Mirandą. Tad ji nedrąsiai, tarsi atsiprašydama paklausė:
- O kada tavo gimtadienis?
Aplinkui, atrodė, padidėjo šurmulys, tačiau Fiadh tuo nesidžiaugė. Nepaisant to, kad bandė kalbėtis su nauja klasės drauge, šiaurės airė apie nieką kita nesvajojo, tik apie tai, kaip ji susiriečia į kamuoliuką kambario kampe ir jos niekas nemato.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Sausio 01, 2019, 11:22:09 pm
Laimei, Fiadh atsakė į klausimus. Abu, nors į pirmąjį net nevertėjo. Vienuolika. Du vienetukai. Vienetukas taip pat - pirmas kursas. Dvi šviesiaplaukės mergaitės, bijančios viena kitos ir nežinančios kaip elgtis buvo pirmakursės. Grifų Gūžtoje. Žymiausiame ir tikriausiai geriausiame koledže Hogvartse. O taip. Šis koledžas buvo garsus. Garsėjo drąsa. Bet Miranda šią akimirką visai nesijautė drąsi. Net nenumanė, ką sakyti. Fiadh įsidėjus bulvių, Danijelė pasekė jos pavyzdžiu. Įskaitant ir jų nevalgymą. Išgirdusi klausimą, pirmakursė padėjo ant stalo kumštyje suspaustą šakutę, ir atsakė:
-Pavasarį.
Nieko tikslaus.
-Ge... Gegužę. Gegužės vienuoliktą suėjo vienuolika,-supratusi žodžių skambesį, Mira šyptelėjo.
-Skamba... Skamba smagiai, tiesa?
Naujoji „draugė“ atrodė kaip nesava.
-Ar tau viskas gerai?-paklausė, dėdama ranką ant kaktos. Atitraukusi bandė suprasti, yra tenperatūros ar ne.
-Gal vandens?-pasiūlė.
-Atvėsins.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Sausio 01, 2019, 11:43:28 pm
Gegužės vienuolikta. Kaip smagu yra turėti savo datą pagalvojo Fiadh. Ji niekada nebuvo apie tai susimąsčiusi. Tačiau kadangi bene pirmas klausimas buvo apie gimtadienį, ko gero, normaliems vaikams tai yra svarbu. Kažin kodėl?
- Ar tu kažkaip pamini savo gimtadienį? - nedrąsiai paklausė Fiadh, mąstydama, kad jeigu vaikai juos švenčia, tai klausimas yra be galo keistas. - Bet juk dvylika sueis irgi gegužės vienuoliktą, ar ne? Ne dvyliktą?
Fiadh bandė pajuokauti, tačiau jai atrodė, kad Miranda liks nieko nesupratusi.
- Man viskas ge... - pradėjo Fiadh, tačiau tada naujoji klasės draugė uždėjo ranką šiaurės airei ant kaktos. Nelįsk!!! mintyse suklykė šviesiaplaukė. Tačiau ji nespėjo nieko pasakyti, kai Miranda atitraukė ranką. Laimei. Kai pasiūlė vandens, Fiadh sutriko.
Ar aš atrodau nesveika? susimąstė ji. O gal taip ir yra?
- Ačiū, - labai tyliai sumurmėjo ji, net nebuvo tikra, ar Miranda ją išgirdo.
Vis dėlto Fiadh pajuto, kad su šia mergaite galima bandyti kalbėtis. Ne kalbėtis. Tačiau bandyti kalbėtis. Tad po kurio laiko ji paklausė:
- Kokios pamokos labiausiai lauki?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Sausio 02, 2019, 12:03:43 am
Miranda labai nustebo:
-Na, taip, paminiu. Susirenka šeima, gaunu dovanų, valgome skanų tortą. O tu nešventi savojo?-paklausė, nors atsakymą nujautė. Vasara... Gal nepasakė dienos, nes nežino?
-Fiadh, o tu žinai, kas yra gimtadienis? Tai yra diena, kada tu gimsti. Kiekvienais metais, tą pačią dieną kada tu gimei, tu pamini, kiek metų praėjo nuo tavo gimimo. Ir taip,-nusijuokė.
-Švęsiu vėlgi vienuoliktą dieną. Diena nesikeičia. Nebent oras,-veidas apniuko, kaip saulę užtemdęs debesis. Pastarąjį kartą oras buvo išties bjaurus. Toks bjaurus, kad nusinešė gimtadienio kaltininkės tėčio gyvybę. Miranda papurtė galvą, norėdama nusikratyti slogučio. Nebenorėjo kalbėtis apie gimtadienius. Laimei, Fiadh pakeitė temą.
-Ammm... Tikriausiai transfigūracijos. Ten taip įdome turėtų būti! O tu?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Sausio 02, 2019, 09:52:37 pm
Kaip ji sužinojo? Kaip??? pasibaisėjusi pagalvojo Fiadh. Tiesą sakant, tiksliai nežinodama, kada jos gimtadienis ir jo niekada nešvęsdama, mergaitė negalvojo, kad jis yra svarbus. Tačiau kadangi vos ne pirmas Mirandos klausimas buvo apie tai, ko gero, kitiems tai yra svarbu. Tokiu atveju Fiadh tikrai nenorėjo parodyti, kad nežino tokio dalyko. Tad mergaitė įtemptai mąstė, ką jai daryti.
- Ne, nešvenčiu, - po kiek laiko nedrąsiai pasakė grifiukė, nutarusi pasakyti bent dalį tiesos. O gal ir visą - tuo momentu Fiadh ir pati to dar nežinojo. - Mano mamai tai niekada neatrodė didelė šventė. Dėl to nieko ir neorganizuojam. Ir gyvenime nesu gavusi dovanų. Tiesą sakant, apie tai girdžiu pirmą kartą. Mes dovanas gauname per Kalėdas.
Fiadh suprato, kad, ko gero, atrodo labai keista. Iki atvykimo į Hogvartsą ji su niekuo nebendravo, tik du kartus per metus susitikdavo su pusseserėmis. Tad ji nežinojo, kas yra normalu, o kas ne. Tačiau Mirandos tonas lyg ir rodė, kad su ja - Fiadh - yra kažkas ne taip.
Pamačiusi liūdną mergaitės veidą Fiadh nežinojo, ar reikia ką nors sakyti, ar ne. Dėl to ji tiesiog nukreipė temą - taip buvo lengviau.
- Net nežinau, - atsakė ji į klausimą. - Galbūt kerėjimo. Tačiau man atrodo, kad visos pamokos yra įdomios, kuriose naudojami burtai.
Fiadh nutilo ir stojo tyla, kuri mergaitei pasirodė labai nejauki. Tad po kurio laiko ji vėl paklausė:
- O tavo tėvai burtininkai?
Fiadh neįsivaizdavo, ar toks klausimas yra tinkamas beveik nepažįstamam žmogui, tačiau mergaitė dar tik mokėsi bendrauti, tad tikėjosi, kad Miranda neįsižeis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Sausio 03, 2019, 12:20:35 am
Kaip keista būtų nešvęsti gimtadienių! Ir negauti dovanų per juos! Nesuprantu, kaip Fia išgyvena taip. Nors kai niekad nesi gavęs, tai nelabai ir svarbu būna, kas vyksta kitur. Tradicijos yra tradicijos, o dėl skonio nesiginčijama,- nusprendė Miranda.
-Taip, mano... Mano abu tėvai buvo burtininkai,-Danijelė nusišypsojo, bet jos širdelę ėmė graužti tėčio ilgesys. Tų linksmų akimirkų, kai jie žaisdavo sniego karą, arba dar ką nors darydavo, kas būdavo linksma ir gera. Dabar Miros skruostais riedėjo ašaros. Ji verkė. Bet nenorėdama pasirodyti silpna, ji jas nusibraukė, ir uždavė sekantį klausimą, kuris jai rūpėjo.
-Tu.. Žinai, tu.. Tu sakei, kad tavo mamai gimtadieniai neatrodė didelė šventė. Tu gyveni su mama?-šis dalykas tikrai rūpėjo. Juk gal rado naują draugę, kuri irgi yra netekusi tėčio!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Sausio 03, 2019, 11:19:19 pm
- Tavo tėvai buvo burtininkai? - nesupratusi paklausė Fiadh. Kaip galima nebebūti burtininku, jeigu juo esi? pagalvojo mergaitė. Tačiau ji pastebėjo, kad Mirandos šypseną greit pakeitė ašaros, tad į mintis atėjo suvokimas.
- Ak, - tepratarė Fiadh, nes nežinojo, ką sakyti. Pačios šiaurės airės namie niekas neguosdavo. Dėl to ji nė nežinojo, kas tai yra. Tačiau Miranda jai padėjo: ji tiesiog nusišluostė ašaras, kas leido Fiadh daugiau nieko ir nesakyti. Normalus žmogus ką nors juk pasakytų, ar ne? liūdnai paklausė savęs Fiadh ir sunkiai atsiduso. Po kiek laiko ji pratarė:
- Atsiprašau, nenorėjau įskaudinti.
Pačiai mergaitei tai nuskambėjo šiek tiek apgailėtinai, bet ji nežinojo, ką dar galėtų pasakyti. Laimei, Miranda išgelbėjo padėtį pati užduodama klausimą.
- Aš gyvenu su mama ir tėčiu. Tėtis yra žiobaras, - Fiadh pagalvojo, kad Miranda būtent dėl šios priežasties uždavė klausimą, tad iš karto pateikė atsakymą. - Tačiau taip susiklostė, kad tėčio nuomonė šeimoje nelabai vyrauja. Tai yra, jis gal ir švęstų gimtadienį, jeigu žmonės tą daro. Tačiau mamai tai neįdomu, tad ir jis to nedaro.
Būtinai reikės paklausti, ar jis mėgsta švęsti! pažadėjo sau Fiadh. Ji labai norėjo tęsti pokalbį, tačiau buvo be galo sunku. Galiausiai ji paklausė:
- O tu turi brolių arba seserų?
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lily Margaret Sausio 04, 2019, 09:17:06 pm
Viskas buvo taip kaip isivaizdavau, ilgiausi stalai, pilni vaišių, pažvelgusi aukštyn kabėjo užburtos -žvakės, begiojo vaiduokliai, visi buvo sugryžę iš po vasaros atostogų, pasakojo ką patyrė per vasara, juokėsi.
O man tai buvo pirmieji mokslo metai Hogwartse. Stovėjau eilėj ir laukiau, kol išgirsiu savo vardą ir man paskirs koledžą. Prakaitavo delnai, labai jaudinausi, tačiau tikėjau savimi, kad papulsiu į Grifų Gūžtą.
Išgirdusi jį, kūnas staigiai pajudėjo eiti link kepurės, o mintys buvo kažkur kitur, svarbiausi žodžiai, kuriuos norėjau išgirsti tai buvo:
-Lily Margaret, tu patekai į Grifų Gužtą! 
Visi pradėjo ploti, šypsojaus savo plačia šypsena, galvojau, kad širdis iššoks iš krutinės. Ėjau link stalo visa laiminga, kupina emocijų, kurias buvo labai sunku paaiškinti, jaučiausi pakylėta.
 (GG2) (GG2) (GG2) (GG2) (GG2) (GG2) (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Maja Patvel Sausio 05, 2019, 10:07:42 am
Kartu su visais pirmakursiais patekau į didžiąją salę. Buvau sužavėta. Tokios didelės salės dar nebuvau mačiusi. Ten sėdėjo ir plepėjsi daugybė mokinių ir mokytojų, viskas buvo išpuošta.
 Ir štai pranešė, kad tuoj bus paskirstymas į koledžus. Labai jaudinausi. Troškau papulti į grifų gūžtą. Nors mano tėvai buvo grifukai, visi manė, kad aš pateksiu į švilpynę.
 Įsitempusi klausiau kaip skirstomi kiti mokiniai. Tada paskelbė:
-Maja Patvel!- nutirpusiom kojom nuėjau ir užsidėjau paskirstymo kepurę. Sėdėjau ilgokai. Laukiau. Na ir pagaliau:
- Grifų gūšta!- Buvau be galo laiminga. Ir aidint plojimams nuėjau prie grifų gūštos stalo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Sausio 14, 2019, 12:11:43 am
Deja, išgirdusi, kad Fiadh tėvai abu sveiki gyvi, Miranda truputį nusivylė. Tikėjosi, gal tėtis... Ne, taip negalima. Bet žiobaras tėtis irgi neblogai. Manau, turėtų jam būti įdomu gyventi prie kažko, ko negali. Arba liūdna.
-O tavo tėčiui patinka magija ir vis kita? Pas mane tai tėėtis vadovaudavo viskam. Pas tave tikriausiai mama daugiau galios turi,-šyptelėjo.
-Ne, neturiu nieko. Nei prieš save, nei po savęs. O tu? Beje. Iš kur tu? Labai keistai žodžius tari,-išsišiepė.
-Taip nelondonietiškai. Juk ne iš Londono, tiesa?
Buvo panašu, kad įsikalbėjus ir išsikalbėjus, vienuolikametės nuotaika pasikeitė. Dabar ji jau linksmai čiauškėjo be galo šypsodamasi ir vis užsigerdama aviečių sultimis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Amber Lee Sausio 26, 2019, 12:07:28 pm
Amber su kitais pirmakursiais įžengė į salę. „Oho, kokia didžiulė!“- nejučia išsprūdo Amber. Gerai, kad niekas neišgirdo. Paskirstymo Kepurė užtraukė savo dainą. Amber ji paliko didelį įspūdį, juk ne kasdien matai dainuojančią kepurę! Profesorė pradėjo iš eilės kviesti mokinius. „Amber Lee!“ - sušuko profesorė. Amber pradėjo dar labiau drebėti ir vilkdama kojas nušliaužė prie kėdės. Paskirstymo Kepurė ilgai mąstė. Galiausiai sušuko „Grifo Gūžta!“. Amber atsiduso ir išsišiepusi nuėjo prie Grifo Gūžtos stalo. Grifai ją sutiko džiaugsmingais plojimais. Pasibaigus Paskirstymo ceremonijai direktorė pasakė savo kalbą ir visi puolė valgyti. Tik dabar Amber pajuto, kad yra išalkus kaip vilkas ir pradėjo kimšti salotas užsigerdama moliūgų sunka.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Vasario 05, 2019, 05:11:41 pm
- Mano tėtis magijos šiek tiek bijo, - kiek pagalvojusi atsakė Fiadh. Ji tiksliai nežinojo, kaip atsakyti į šitą klausimą, tačiau tikėjosi, kad tai yra pakankamai arti tiesos. - Ir tikrai taip, mano šeimoje mama yra šeimos galva.
Fiadh apie kažką susimąstė, kol suvokė, kad Miranda ne tik atsakė į klausimą, bet ir pati paklausė.
- A? Oi, atsiprašau. Ne, neturiu nei brolių, nei seserų. Nors norėčiau, visą laiką jaučiausi gana vieniša. Nebendrauju ir su pusseserėm ir pusbroliais, kurių turiu. Gal dėl to ir atrodau tokia keista.
Nors Miranda lyg ir nieko nesakė, kas galėtų parodyti, kad ji laiko Fiadh keista, tačiau šiaurės airė priprato būti kitokia nei visi, tad automatiškai manė, kad ji visiems atrodo keista.
Mergaitės pastebėjimas, kad ji keistai taria žodžius, šiek tiek įskaudino Fiadh. Šiaurės airė lyg ir suprato, kad, ko gero, Miranda neturėjo omenyje nieko blogo, tačiau buvo skaudu. Ji ir pati nesuprato, kodėl, tačiau vos nepravirko. Tačiau kelias minutes patylėjusi galiausiai pratarė:
- Ne, aš ne iš Londono. Aš iš Belfasto, Šiaurės Airijos. O tu pati londonietė?
Kurį laiką Fiadh svarstė, ar verta dar ką nors pridurti, tačiau pasirinko lengviausią kelią - nutylėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Erikas Garenas Vasario 05, 2019, 08:06:59 pm
Sveiki (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Meghan Markle Vasario 06, 2019, 06:56:20 pm
-Grifu Gūžta!-sušuko kepurė.
/Per mano kūna perbėgo laimės šiurpuliukai :) Nejaugi, aš Grifu Gūžtoje?! Vis dar negaliu patikėti (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Elizabeth Colister Vasario 06, 2019, 08:39:04 pm
Kai Elizabeth išgirdo, kad pateko į Grifų Gūžta, jai atrodė, kad ji pateko į rojų. Mergina be jokios baimės atsisėdo prie stalo susiradusi laisvą vietą patogiai įsitaisė. Ant stalo buvo daug visokiausių gėrybių. Ji buvo tokia alkana jog atrodė, kad tuojau viską suvalgys. Naujoji Grifė paėmė didelę bulvę ir ją įsdėjo į lėkštę, o tada dar kartą įsidėjo lygiai tokias pat, dideles, tris bulves.
Bevalgydama ji nusičiaudėjo ir visas maistas nukrito ant priešais ją buvusio mokinio. Elizabeth buvo labai gėda. Mokinys kurį ji apspjovė buvo gražus berniukas ieškantis nuotykių kaip ir ji. Ji jo atsiprašė ir gėdijosi. Jis jai atleido. Jie susipažino ir iki vakarienės galo bendravo, o vėliau buvo nuvesti prefektų į savo miegamuosius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lili Deep Vasario 06, 2019, 08:40:12 pm
Grifų gūžtos stalas. Visur išsidėstę tiek daug vaišių, prabangių žvakių ir statulų. Šis stalas išsiskyrė raudona ir ryškiai auksine spalvomis. Pro pat mūsų galvas praskrido beveik begalvis Nikas. Jis pasirodė labai malonus ir draugiškas. Prie manęs sėdėjo kukli mergaitė, kaštoniniais plaukais. Ji nedrąsiai žiūrėjo į mane. Man buvo didelė garbė būti ten su didžiais pasaulio burtininkais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Emily Scamander Vasario 06, 2019, 09:18:09 pm
Emily su  nekantrumu laukė į kokį koledžą ją paskirs. Ir štai ji  jau einu link Grifų Gūžtos stalo. (GG2) . Ji tiesiog spindi iš laimės juk pateko į Grifų Gūžtą apie kuria svajojo jau nuo vaikystės.  (giggle).  Emocijoms nurimus ji susipažino su šalia sėdinčia rudaplauke Miranda. Pasirodo jų tėvai buvo bendradarbiai.  :P Pavalgiusi Emily pirmą kart žengė į Grifų Gūžtos kambarį ir pasijuto tarsi sapne. Ji taipnorėjo viską papa sakoti Godriko Dauboje likusiai draugei Suzanai, tačiau ji buvo metais jaunesnė ir dar negavo kvietimo į Hogvartsą, todėl turės išsiųsti laišką. Tačiau Emily buvo labai pavargusi po dienos nuotykių, todėl nusprendė Suzanai parašyt kitą dieną, nes norėjo eit miegoti, kad pirmąją mokslo metų dieną pasitiktų žvali. ;) (GG2) (angel)                                                                               
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Hope Salvatore Vasario 07, 2019, 12:54:09 pm
Hope buvo laiminga jog pateko i Grifu Guzta. Su sypsena veide ji pradejo eiti link ilgo,  juogo Grifo Guztos stalo. Prie jo sedejo daugybe vaiku. Kai susedo visi aplink stala, ant jo staiga atsirado daugybe maisto, kokio Hope nebuvo nei regejusi nei valgiusi. Hope drasiai pasieme nuo stalo spurgytes su sokoladu ir pradejo jomis kimsti skrandi. prie Hope sedejusi mergaite nevalge nieko. Panasu jog ji buvo nedrasi. Hope ja pastebejo ir paemusi spurgyte su dzemu pasiule jai:
- Labas as Hope, gal nori spurgytes?
Mergaite pazvelge nedrasiai i Hope ir paeme spurgyte bei atsake:
- Dekui as Meladi.
- Kodel tu tokia nekalbi?- vel pradejo Hope.
- Na man cia pirma diena, - istari vel nedrasiai Meladi.
Hope daugiau nelindo prie Meladi.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Caramele Lisoma Vasario 07, 2019, 01:02:51 pm
Caramele po paskirstymo labai džiaugėsi, nes labai norėjo patekti i Grifų gūštą. Ir laukė kol jos draugė su, kuria ji susipažino Skersiniame skersgatvyje.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Florianas Čojus Vasario 07, 2019, 04:48:31 pm
Florianas galvojo, kad didesnės baimės už patį paskirstymą jam jau niekas nebesukels, tačiau šis klydo. Vos perėjęs šį svarbų etapą ir sužinojęs, jog pateko į Grifų Gūžtą, jis dar labiau sunerimo. Kažkur viduje kirbėjo abejonė dėl tokio paskirstymo kepurės nuosprendžio, tačiau vaikinukas stengėsi baimę užmaskuoti džiaugsmu. Jis vis dar gerokai abejojo ar kiti vaikai nepalaikys jo nevykėliu ar keistuoliu, o čia nebuvo nė vieno žmogaus, kuris galėtų jį bent truputėlį paguosti. Jis buvo visiškai vienas. Bent jau kol kas. Giliai įkvėpęs ir nejučia ranka persibraukęs tamsius plaukus, jis žengė nedrąsų žingsnį pirmyn. Jo laukė pirmoji vakarienė prie Grifų Gūžtos stalo, tad jis norėjo palikti kitiems kiek įmanoma geresnį įspūdį, tad nustūmęs šalin įkyrų jaudulį ir baimę, Florianas žengė kiek tvirtesnį žingsnį link laisvos vietos prie ilgo stalo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kosmosomorka Siaurusaitytė Vasario 07, 2019, 05:46:32 pm
 :D
Beveik paskutinis stalas, lygiuojantis su varnanagiais, stovėjo beveik pačiam gale, prie Didžiosios Salės durų. O kokiom spalvom išsiskyrė jis? Ogi ryškiai raudona ir auksine. Kažkas, atsinešęs koledžo herbą jį paklojo ant stalo, kad kiti, jau dabar sugrūdę galvas apžiūrinėtų šedevrą.
Taip pat kramsnodami, kas papuola, grifiukai žiovaudami ir tiesiog plepėdami tai skirstėsi, tai vėl būriavosi. Pro akis neprasprūdo ir Beveik Begalvis Nikis, kuris atsipūtęs pasakojo kažkokią įstoriją. Keista, bet jo klausytojai labai greitai keisdavosi. Matyt, ne tokia jau ta istorija ir įdomi. Nors jis, tiesą sakant, to kaip ir nepastebėjo.
Visi ėmė kvatoti iš kažkokio pokšto, kurį pasakė juodaplaukė mergaitė, o gal ir mergina. Kikendami, o kiti net springdami iš juoko jie stūmė laiką Didžiojoje Salėje, nes jau tuoj turėjo prasidėti pamokos. Kad ir kaip ten būtų, čia sėdėjo tie, kurie padėtų galvas už teisybę. Nors ir pompastiška, bet gal ir gerai.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Klara Baltapūkė Vasario 07, 2019, 06:11:22 pm
Jis didelis ir gausus draugų džiaugiuos kad patekau į  (GG2) grifų gūžtą. Patyriau daug įspūdžių, buvo labai smagu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mėja Skraiduolė Vasario 07, 2019, 06:59:55 pm
Poto kai skirstymo kepurė Mėja paskyrė į grifų gūžta ji nedrąsiai, tačiau laimingai nuėjo prie stalo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katy Valdorf Vasario 07, 2019, 08:48:34 pm
-Grifų Gūžta!- sušuko paskirstymo kepurė. Katy greitai pakilo nuo kėdės ir pasidabinusi plačia šypsena nuskubėjo prie stalo, kuris buvo papuoštas raudona ir geltona spalvomis. Mergaitė atsisėdo arčiau Garbingojo stalo. Gale, kur labiausiai mėgsta sėdėti, sėdėjo septintakursiai. Tiesa sakant Katy yra labai tyli ir jautri mergaitė. Ji ilgai svajojo apie būvimą Grifų Gūžtoje. Mama mergaitei sakė, jog reikia būtinai susirasti draugų, nes kitaip mokslo metai prailgs.
Mėlynakė į savo lėkštę įsidėjo gabaliuką lazanijos, visgi tai yra mėgstamiausias Katy maistas. Į taurę įsipylė obuolių sulčių.
Gal jau reikėtų eiti į bendrąjį kambarį...  pagalvojo geltonplaukė. Tik... Kur man jį rasti? susimąstė mergaitė. Netoli sėdėjęs berniukas taip pat arodė susimstęs. Gal jis taip pat nežino kur yra bendrasis kambarys? toliau mąstė Katy.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Bella Cullen Vasario 07, 2019, 10:59:25 pm
Bella Cullen patekusi į grifų gūžtos koledžą , linksmai nuskuodė prie stalo, kuris triukšmingai pasitiko džiaugdamiesi. Bella susipažino su pirmakursiais kuriais mokysis karu. taip pat prie pirmakursių priėjo perfektas atsakingas už naujokus patekusius į koledžą.
Tyliai  suskambus varpeliui prakalbo mokyklos direktorius: " tegu vaišės prasideda". Ant stalo prisipildė galybė maisto, kad net akys raibsta . Bella Cullen paragavo dar nematytų patiekalų , kurių pavadinimų net nežinojo.  Pasibaigus  puotai , perfektas palydėjo į grifų gūžtos bendrąjį kambarį.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Vasario 07, 2019, 11:33:06 pm
-Taip, aš iš Londono.
Pastebėjusi, kad Fiadh daar keisčiau atsakė, Miranda susirūpinusi ėmė žiūrėti ir tyrinėti airės veidą. Ši atrodė liūdna ir susikrimtusi. Tikriausiai dėl tarsenos.
-Neliūdėk,-bandė paguosti.
-Mano pusseserė gyvena Airijoje. Žinok ji kalba lygiai taip kaip tu! Net negalvojau, kad yra daugiau tokių žmonių. Šiaip jos tėtis airis, tai jis žinok daar keisčiau taria. Gal norėtum pyragaičio nuotaikai pakelti?-pasiūlė, rodydama pirštu į lėkštę, prikrautą nuostabiųjų pyragėlių ir keksiukų.
-Arba blynų,-kalbėjo toliau, kraudamasi blynus lėkštėn, ir pildama uogienę ant jų.
-Juk skanu, tiesa?-viltingai paklausė airės. Miranda blynus kirto pasigardžiuodama. Net be stalo įrankių. Tiesiog rankomis ėmė ir dažė į uogienę. O kartais ir klevų sirupą ar grietinę. Baigusi jau norėjo nusilaižyti pirštus, bet pajutusi, kad geriau taip nedaryti, nusišluostė juos į servetėlę.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Fiadh o Ceallachain Vasario 08, 2019, 12:53:40 am
- Man Londonas visada atrodė tarsi tolima svajonė, - liūdnai šyptelėjo Fiadh. - Esu ten buvusi tik vieną kartą. Ir tas kartas buvo šiandien.
Kurį laiką lininių plaukų savininkė svarstė, ar reikėtų ką nors atsakyti į patarimą neliūdėti. Tačiau ji meluoti, kad nėra liūdna, nenorėjo, o sakyti kažką kita būtų keista - net jai. Tad Fiadh ir vėl pasirinko tai, kas buvo gana nesunku. Patylėti.
- Aš net nežinau, kur mano pusbroliai ir pusseserės gyvena, - pratarė ji po kiek laiko. Mano mama labai nemėgsta bendrauti su savo dviem broliais. Dėl to jų net nepažįstu. O tėčio sesuo gyvena Afrikoje, nežinau, ar turi šeimą.
Mirandos pasiūlymas atrodė kaip draugiškumo ženklas. Fiadh visiškai nesijautė alkana, tačiau ji nutarė, kad jau pridarė bendrakursei vargo su savo keistumu ir nuotaikos kaitomis, tad sutiko paimti pyragaitį.
- Nesu didelė blynų mėgėja, bet pyragaitį paimsiu, - pratarė Fiadh ir paėmė šokoladinį nuostabiai atrodantį keksiuką. Žinoma, jį bevalgydama mergaitė gerokai išsitepė rankas. Jai pasirodė, kad Miranda norėjo nusilaižyti pirštus, tad nutarė, kad tai yra normalu. Fiadh būtent tai ir padarė, tad kai pamatė, kad Miranda vis tik tik šluostosi pirštus į servetėlę, gerokai susigėdo. Ji tirštai išraudo ir nežinojo, kur dabar dingti. Nežinodama, ką pasakyti, Fiadh tiesiog nusisuko nuo bendramokslės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Maddi Crum Vasario 08, 2019, 09:59:27 am
Maddi nedrąsiai apžiūrinėjo žmones sėdinčius prie stalo. Laisvų vietų nesimatė. Staiga ji pamatė, kad kažkokia mergina jai moja ranka, o gal ir ne jai. Maddi apsisuko pažiūrėti ar už jos nėra žmogaus ar žmonių. Ne, nebuvo.
-Ei, ateik čia!-sušuko toji margina.
Maddi klausiamai pakėlė antakį ir pirštu parodė į save. O mergina tik linktelėjo.
Maddi priėjo prie merginos, šalia jos buvo laisva vieta.
-Sėsk,- maloniai tarė mergina.
Maddi nedrąsiai atsisėdo šalia jos.
-Kuo tu vardu?- paklausė mergina.
-Maddi Crum,- šyptelėjo.
-Malonu, aš Vienna Maid,- nusišypsojo ji.
-Nors vieną draugę turėsiu,- nusišypsojo Maddi.
-Na čia lengva susirasti draugų ir bendraminčių,- tarė Vienna.- Lauki pamokų?
-Labai,- nusišypsojau ir atsakiau.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katy Valdorf Vasario 08, 2019, 12:24:30 pm
Netrukus prie visų pirmakursių priėjo prefektas:
-Visi pirmakursiai sekite paskui mane. Palydesiu jus į bendrąjį kambarį.
Katy kartu su kitais pakilo nuo pilno vaišių stalo ir sekė prefektą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Migle Bi Vasario 08, 2019, 03:08:37 pm
Jai tai nebuvo naujiena. Apie viską pasakodavo tėvai, tačiau gavus laišką iš Hogvartso ji pasakė:
- Oho.
To ji nebuvo mačiusi. Tai buvo nuostabu.
- Jėga - sušuko ji.
Tėvai taipat labai nudžiugo. Sveikino savo dukrelę. Ji niekaip nesulaukė tos dienos kai atvyks į Hogvartsą. Apie jį ji žinojo viską, nes skaitė daug knygų.
Štai atėjo ta laukta diena. Ji atvyko į Hogvartsą. Įžengus ji pamatė daug Hogvartso mokinių ir mokytojų. Salėje ji išvydo keturis ilgus stalus, virš jų kabojo Hogvartso koledžų simboliai, o priekyje tai pat buvo ilgas stalas skirtas mokytojams ir direktoriui. Prasidėjus direktoriaus kalbai visi klausosi labai įdėmiai. Kepurė pradėjo skirstyti pirmakursis į koledžus. Miglė pateko į grifų gūžtą. (Miglė tai mokynė apie kurią pasakojama). Mokyklos prefektai nuvedė pirmakursius į kambarius ir paaiškino visas taisykles. Pirmakursius nustebino judantys laiptai ir kalbantys paveikslai, tačiau tai jų nesutrikdė. Buvo vėlu. Prefektai pasakė pirmakursiams eiti miegoti, nes pamokos prasideda anksti ryte.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Benita Citrincukrinė Vasario 08, 2019, 05:51:56 pm
Sužinojau, kad patekau į Grifų Gūžtą ir labai nudžiugau. Priėjau ir pasisveikinau su visais mokiniais, visi labai malonūs, o maistas taip pat nuostabus ;D.  (GG2) (GG2), aš patekau į (GG2). Prie manęs staiga priėjo mergaitė:
-Labas aš Rouzė , o tu?
- Labas aš Benita, gal norėtum kartu grįžti į bendrajį kambarį- paklausiau.
- Ji  ;D džiaugsmingai atsakė taip norėčiau.
Aš radau draugę draugę draugę!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Migle Bi Vasario 08, 2019, 08:25:27 pm
Išauso naujas rytas, tačiau Miglė vis dar miegojo. Ji jautėsi lyg namie. Lovos minkštos ir purios, didelės ir patogios, kambaryje net nebuvo knarkiančios mergaitės. Ji jautėsi laiminga, tačiau prefektai ją pažadino iš miegų. atsikėlusi nesuprato kas dedasi, tačiau po kelių akimirku ji suprato, kad išaušo nauja diena Hogvartse. Ji greitai apsirengė ir nuėjo pusričiauti. Draugės ji dar neturėjo, tačiau prie pusričiu stalo ji susipažino su Lile Venstos kilusia iš žiobarų šeimos. Miglei tai netrugdė. Miglei Lilė pasakojo apie save, kad ji laiško nesitikėjo, o Miglė jai atsakė, kad apie laiškus žinojo nuo vaikystės. Pasirodo Miglė ir jos naujoji draugė užsikalbėjo ir dar nebuvo pradėjusios valgit, o kaip tik tuo metu jau reikėjo eiti į pamokas, tad Miglė ir jos draugė Lilė liko nepusričiavusios
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Migle Bi Vasario 08, 2019, 08:49:38 pm
Pamokos neprajo labai skalandžiai, nes Miglė su naujeja drauge pavelavo į astronomijos pamoka. Astronomijos mokytoja buvo labai pikta. Vardu mis. Karmen. Ji pasakė štai taip:
- Nepakesiu tokio elgesio. Abiem iš grifų guštos atemu po du taškus. Kita karta nepasigailėsiu.
- Jos mum pridarys rūpeščių,- susimastė klasė.
Miglė ir Lilė į tai beveik nekreipė dėmesio. Jom buvo svarbiausia viena kita. Ir į tai jos žvelgė pro pirštus.
Po pamokų jos nusprendė apsižvalgyti pilyje. Visu pirma jos nuėjo apžiurėti judančių paveikslų. Su jais jos net pasikalbėjo. Tada nuėjo į varpinę ir pamatė kek valandų. Jos lėkė kiek kojos neša, deje nespėjo, nes sutiko pakėlėje prefekta su kuriuo nuėjo į kambarį. Jis joms taipat atėme po penkis taškus už slampinėjima tokiu vėlu metu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Victoria Siegel Vasario 08, 2019, 10:33:11 pm
Victoria išgirdusi paskirstymo kepurės verdiktą, kad vis gi papuolė į grifų gūžtą, be abejo, apsidžiaugė, kadangi jos abi sesės ir brolis taipogi grifukai. Pribėgusi prie grifukų didžiulo stalo, pirmiausiai sulaukė sveikinimų iš šeimos narių, o tada jau ir visi kiti pirmakursiai vienas kita sveikino su didžiule šypsena veide.
Visi sedėjo, dalinosi savo įspūdžiais kelionės metu link mokyklos. Staiga, profesoriui mostelėjus burtų lazdele, pasidengė pilnas stalas įvairių vaišių. Visi nustebę ir alkani, nesigėdidami pradėjo smagūriauti. Visi pavalgę, bet neišsikalbėję, buvo nutraukti, ir liepti judėti paskui grifo gūžtos vyriausiąjį. Žinoma, visi ėjo per mokyklą, link savo kambarių, išsižioję, nustebę ir laimingi.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Lara Croft Vasario 09, 2019, 12:24:04 pm
Sveiki. Aš esu Lara iš grynakraujų šeimos. Labai džiaugiusi, kad čia patekau. Tikiuosi su visais sutarsiu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mistika Mistikaitė Vasario 09, 2019, 12:27:55 pm
Sveiki,
Aš esu Mistika Mistikaitė. Patekau į Grifų Gūžtą ir labai labai nudžiugau, nes apie tai ir svajojau. Tikiuosi čia susirasiu puikių draugų!!! (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Adelaine Bruzzo Vasario 09, 2019, 06:05:29 pm
Atėjus į Didžiają salę ir atsisėdau priekyje. Susipažinau su nauja mergina. Negrynakraujė, o maišyto kraujo, tačiau tai man netrugdo. Susipažinau su kitais šalia sėdinčiais koledžo draugais. Visi labai malonūs, draugiški. Manau man čia patiks. :D (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Salvija Tyraupenė Vasario 09, 2019, 08:28:48 pm
Salvija Tyraupenė atsisėdo nedrąsiai prie Grifų Gūžtos stalo ir pradėjo svajoti apie naujus mokslo metų nuotykius. *manau bus sunku pagalvojo ji. Ji matė kaip moksleiviai kalbėjo vieni su kitais. Staiga prie jos priėjo gana draugiška mergina vardu- Ugnius Drakas Pautas Erkinis. Salvijai šis vardas pasirodė keistas, nes tai buvo mergaitė berniuko vardu. Jos abi susibendravo irtapo labai geros draugės. Staiga merginos pasiėmė po mėsos kukulį ir pradėjo valgyt. Buvo labai skanu, tad mergaitės pasiėmė po dar vieną. Negana to jos smagiai šnekučiavosi apie keistą vardo kilmę, bei skanius kukulius. Praleidusios gerai vakarą merginos nuėjo į savo miegamuosius ir trumpam išsiskyrė... Salvija ilgai dar begalvojo apie draugės keistą, bei magišką vardo kilmę
 (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miranda Danijelė Vasario 10, 2019, 12:51:22 am
Kažin ko Miranda Fiadh pasakymus praleido tylomis. Nieko nesakė. Bet nenusistebėjo, kad Afrikoje airės giminaičiai. O gal jos tėtis afrikietis. Kažkaip atsidūręs Airijoje. Niekad negali žinoti, kaip ten su tais giminystės ryšiais yra. Pačios Mirandos giminės nesimokė Hogvartse. Kaip tikriausiai ir šiaurietės airės. Na gerai, pusseserė mokėsi. Bet jau buvo baigusi, ir prasibandžiusi save Londono Magijos ministerijoje, išvyko į Airiją. Dažnai grįžta atgal į Angliją, bet airišką akcentą pasigavo. Be to, ji buvo tamsiaodė, kaip iš kokių havajų ar karibų. O iš tikrųjų ne. Tiesiog teta pavažinėjo po svečias šalis, ir parsivežė vyrą.
Fiadh nusisukus, Miranda nenorėjo trukdyti. Negerai iš lat pirmos pažinties minutės atsibosti žmogui, tad pasiėmysi vandens ėmė gurkšnoti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Moon Neol Vasario 10, 2019, 11:30:12 am
Kai Moon išgirdo, kad pateko į Grifų Gūžta, buvo labai nustebusi. Mergina net negalėjo paaiškinti to juntamo nustebimo. Ji negalėjo paaiškinti, ką jaučią, kadangi džiaugsmas, kurį patyrė maišėsi su nuostaba dėl gauto koledžo. Moon nedelsiant, sparčiu žingsniu, patraukė link Grifų Gūžtos stalo, prie kurio sėdėjo jau ne vienas pirmakursis. Jai buvo labai nedrąsu susipažinti su kitais koledžo nariais, nors šie ir atrodė draugiški, tad ji nusprendė pasiklausyti, apie ką kalba jie ir patylėti. Bet, deja, Moon nieko gero neišgirdo ir nusivylusi, kadangi tikėjosi išgirsti kažką įdomesnio įsistebeilijo į stalą. Kai ceremonija baigėsi, o direktorė nutilo ant stalo atsirado daugybė vaišių, kas labai išgąsdino naujokę, kadangi ši nesiklausė, kas vyksta aplinkui. Mergina vos nenukrito nuo suolo, ant kurio sėdėjo, pasijautė gėdingai ir nemaloniai, jai norėjosi grįžti namo, o maistas, esantis ant stalo, Moon visiškai negundė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mera Whirlwind Vasario 10, 2019, 02:21:46 pm
Išgirdusi, kad pateko į Grifų Gūžtą, Mera šiek tiek nusivylė. Na taip, Grifų Gūžta - labai geras koledžas, tačiau ji norėjo patekti į Klastūnyną...net pati nežinojo, kodėl. Mera sutrikusi priėjo prie Grifų Gūžtos stalo, atsisėdo ir pasisveikino su naujaisiais draugais. Po kelių minučių pasirodė, jog grifiukai visai nieko, netgi labai malonūs vaikai; Mera pasijuto smagiau, pradėjo bendrauti gyviau.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Starlight Sunlight Vasario 10, 2019, 04:17:13 pm
Kai Starlight pateko į Grifų gūštą ji su džiaugsmu nuėjo prie didžiojo stalo. Bet staiga Starlight užgožė viena keista mintis. Ji pagalvojo, kad su ja niekas nenorės draugauti ir bus atsiskyrelė. Bet netikėtai viena iš pirmakursių priėjo prie Starlight. Ji paklausė:
- Labas, tu Starlight, tiesa?
- Jo.
- Man pasakė, kad tu esi mano kambariokė.
- Einam, parodysiu kur tavo lova bus.
- Gerai.
- Palauk, o koks tavo vardas?
- Mano vardas Neol.
  Nuo to laiko mes tapom geriausios draugės ir turėjom daug nuotykių.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kate Lumer Vasario 10, 2019, 07:06:27 pm
Taigi labai esu laiminga, kad pakliuvau i grifo guzta. Cia labai linksmi bendrakursiai. Noreciau su jais susipazint labiau. Pacios pilies dar neistirinejau, bet ruosiuosi apziuret visus, visus kampelius. Labai laukiu pirmu pamoku. Tikiuosi, kad man viska paaiskins. Labai idomu kaip viskas vyks. Tikiuosi, kad man viskas seksis. Greit eisiu i Grifo Guztos bendraji kambari. Kiek zinau ten turi buti geros lovos ir grazus interjeras. Idomu su kokiomis mergaitemis pakliusim i bendra kambari. Asmeniskai man labiausiai patinka ispakuoti daiktus tada laukiu, nesalaukiu kada galesiu tuo uzsiimt, nes prisikroviau pilna lagamina daiktu (tik deja pamirsau nusipirk papuga :( ). Taigi viesiems linkiu didziausios sekmes ir gero mokslo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gabijola Karnilaitė Vasario 10, 2019, 08:28:51 pm
Sveiki! Aš esu Gabija, nuo šiol priklausau Grifiukams! (GG2)
Mano pirmieji įspūdžiai apie šią burtininkų mokyklą yra neapsakomo tobulumo, tikiuosi ir metai tokie pat bus  :D
 Niekad negalvojau, kad tiek laiko užtruksiu bandydama apsipirkti pagal sąrašą... Bet man pavyko! O kelionė į Hogvartsą buvo kažkas wow! Pirmą kartą teko taip keliauti... Jausmas nerealus, tikiuosi neišmes iš mokyklos ir dar teks taip atvykti į šią šaunią mokyklą... @) Jūs irgi prisimenat, tą nejaukų jausmą, kai paskirstymo kepurė buvo uždėta jums ant galvų..?  :'( Tas momentas kai sėdi nežinioje ir svarstai kur paskirs... Bet aš visą laiką, kol ji buvo užmaukšlinta man ant galvos, kartojau Grifų Gūžtos koledžo pavadinimą... Na... Ir aš čia! paskyrė būtent ten kur ir norėjau! Tiesiog nuostabu! (GG2)

Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kamilė Linksmuolė Vasario 11, 2019, 03:42:54 pm
Kai Moon išgirdo, kad pateko į Grifų Gūžta, buvo labai nustebusi. Mergina net negalėjo paaiškinti to juntamo nustebimo. Ji negalėjo paaiškinti, ką jaučią, kadangi džiaugsmas, kurį patyrė maišėsi su nuostaba dėl gauto koledžo. Moon nedelsiant, sparčiu žingsniu, patraukė link Grifų Gūžtos stalo, prie kurio sėdėjo jau ne vienas pirmakursis. Jai buvo labai nedrąsu susipažinti su kitais koledžo nariais, nors šie ir atrodė draugiški, tad ji nusprendė pasiklausyti, apie ką kalba jie ir patylėti. Bet, deja, Moon nieko gero neišgirdo ir nusivylusi, kadangi tikėjosi išgirsti kažką įdomesnio įsistebeilijo į stalą. Kai ceremonija baigėsi, o direktorė nutilo ant stalo atsirado daugybė vaišių, kas labai išgąsdino naujokę, kadangi ši nesiklausė, kas vyksta aplinkui. Mergina vos nenukrito nuo suolo, ant kurio sėdėjo, pasijautė gėdingai ir nemaloniai, jai norėjosi grįžti namo, o maistas, esantis ant stalo, Moon visiškai negundė. :laugh:
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Ana Mažeikaitė Vasario 11, 2019, 04:56:59 pm
Anai su kitais pirmakursiais einant į Didžiosios salės priekį, šurmulys salėje šiek tiek pritilo. Hogvartso mokiniai norėjo sužinoti, kokie bus naujieji jų koledžų draugai. Pirmakursiai vienas po kito ėjo užsidėti Paskirstymo kepurės, ir skambėjo "Švilpynė!" "Varno nagas!" "Grifo gūžta!" "Klastūnynas!" Beveik visi pirmakursiai buvo paskirstyti į koledžus, kai profesorė Makgonagal sušuko:
-Ana Mažeikaitė!
Ana nedrąsiai nuslinko iki kėdės su Paskirstymo kepure. Kai profesorė uždėjo Anai kepurę, ši kelias minutes dvejojo, tada neužtikrintai sušuko "Grifo gūžta!" Grifiukai pradėjo ploti Anai ir ši pirmą kartą Hogvartse nusišypsojo. Ji atsistojo nuo kėdės, nusiėmė kepurę, ir nuėjo prie stalo, ryškiai išpuošto raudona ir auksine spalvomis. Tada įsispraudė tarp dviejų kitų grifiukių pirmakursių ir nedrąsiai pasisveikino su kitais grifiukais. "Aš jau Hogvartse. Aš jau grifiukė!" mastė ji. Tada ji griebėsi valgyti. Ir valgė viską iš eilės: vištieną, kalakutieną, salotas, o vėliau sukišo didžiulį torto gabalą. Tai buvo laimingiausia diena jos gyvenime.  (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Jennie Kim Vasario 11, 2019, 07:52:58 pm
wooooowww as naujoke tad prasau no hate on me!!!
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Hindu Paslaptingoji žvaigždė Vasario 11, 2019, 08:20:12 pm
Hindu labai apsidžiaugė, kad pateko į Grifų Gūžtą. Ji atsisėdo prie stalo ir susipažino su kitais grifiukais. Hindu yra labai pareiginga ir kaip Hermiona visada paruošia namų darbus.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Hargvida Smurlė Vasario 11, 2019, 09:03:43 pm
Įėjome į didžiają salę. Viduryje stovėjo daug stalų su baltomis it snaigės staltiesėmis. Visi susėdę prie savo gūžtų stalų vaišinosi vakariene ir šnekučiavosi. Daugelis labai džiaugėsi patekę į mūsų gūžtą, bet buvo ir tų kuriems nepatiko kepurės parinkta gūžta. Aš buvau labai laiminga patekusi pas grifus. Gaila, bet mano brolis Salvijus pateko į kitą gūžtą ir nebegalėjau tą vakarą būti su juo. Bet ir grifų gūžtoj susiradau daug draugų ir buvau labai linksma.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kate Lumer Vasario 11, 2019, 10:46:10 pm
Taigi ji buvo labai laminga, kad pakliuvo į Grifo Gūžtą. Čia labai linksmi bendrakursiai. Kate norėtų su jais susipažinti labiau. Pats stalas Kate nuožiura atrodo puikiai. Tada visi laukė kol paskirstė kitus pirmakursius ir susipažino su kitais Grifo Gūžtos naujokais. Buvo įdomu klausytis direktorės kalbos. Taip pat ji mano, kad čia labai skanus maistas. "Tikriausiai namų elfai labai pasistengė" galvojo Kate. Jai pačiai labai gaila namų elfų, bet išdalies ji suprato, kad jie negali kitaip gyventi, nes tai yra jų gyvenimo paskirtis. Kai pasibaigė mokslo metų pradžios iškilmės ir visos vaišės Kate su kitais bendra kursiais nusekė paskui prefektus į bendrajį kambarį kur visi pradėjo pakuoti savo atsivežtus daiktus.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Megan Čeis Vasario 12, 2019, 12:08:53 pm
Didžioji salė iš pradžių buvo baugi, bet graži. Todėl atsižavėti buvo neįmanoma. Ištarus Megan vardą ji bijojo ateiti prie paskirstymo kepurės ir ją užsidėti. Bet išdrįo ir nuėjo ramiai, bet vis bijojo, kad tik nepakliūtų į Klastūnyno koledžą. Aišku iš visos širdies gilumų ji norėjo patekti į Grifų Gūžtą ir staiga jai pavyko jos svajonė išsipildė. Visi Grifų Gužtos mokiniai džiūgavo, plojo, kad prie jų prisijungė mauja Grifų Gūžtos mokinė. Ji buvo apimta laimės, kad visi ją sveikiną. Kai visi buvo priskirti į savo koledžus. Prasidėjo vaišės ir pokalbiai. Visi taip norėjo apie ją sužinoti. buvo begalė klausimų: "Iš kokio miesto atvykai?", "Kuo tavo tėvai dirba?". Ir dar begalė kitokių. Buvo taip smagu, o vaišės pačios skaniausios. Pudingas, vištieną, o moliūgų sultys tieisog dieviškos. NIEKO SKANESNIO NESU GĖRUSI.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Min Jung Vasario 15, 2019, 10:35:14 am
Jung iėjus į salę iškart į akis krito Grifu gūštos stalas. Ji net nesitikėjo, kad prie stalo sedės tiek daug vaikų, bet ko kito ji galėjo tikėtis..? Mergina buvo labai susijaudinusi negalėjo nustovėti vietoje. Juk tai jos pirmoi vakarienė su Grifo gūšta. Tai nauji draugai, bei nauji nuotykiai! Bet dar neaišku ar kiti ją supras ir priims kaip sava.. ar ir vėl liks nuošalyje kaip žiobaru darželyje?

Jumg sukaupė visas savo jėgas ir patraukė link stalo, Radusi laisvą vietą atsisėdo stengdamasi nieko neužkliudyti ar neišverti, nes jai tai nutikdavo nuolat. Mergina jau norėjo pradėti valgyti, bet ją už klabino švelnaus veido bruožo mergina:
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Daniela Defoe Vasario 16, 2019, 12:38:54 pm
-Labas! Aš Daniela! Kuo tu vardu?- kupina entuziazmo Daniela Defoe užkalbino ką tik šalia prisėdusią juodaplaukią.
      Nedrąsiai pradėjusios pokalbį mergaitės šiek tiek atsipalaidavo ir kibo į vaišes. Daniela džiaugėsi patekusi į Grifų Gūžtą, nekantravo susipažinti su grifiukais. Mergaitės galvoje buvo tiek minčių, ji nekantravo išmokti naujų burtų, o apie mokymasi skraidyti ant šluotos svajojo nuo pat pirmųjų žingsnių!
      Patogiausia buvo pažindintis su šalia sėdinčiais vaikais, todėl išsiklausinėjusi vardų, stengėsi prisiminti kuo daugiau. Vaikai buvo iš įvairiausių šalių ir kultūrų, įgimtas Danielos smalsumas leido palaikyti gyvus pokalbius, netrukus grifiukai laisvai bendravo ir šurmuliavo. Išragavę kone visų patiekalų, jau nekantravo pamatyti bendruosius kambarius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Atėna Light Vasario 16, 2019, 03:13:25 pm
Atėna apžiūrėjo herba, pasiklausė Begalvio Niko pasakojimų ir puolė pažindintis su naujais vaikais. Labiausiai jai įsiminė dvynės Samanta ir Ema, bei jų pusbrolis Frenkas. Dvynės gimė žiobarų šeimoje, tėtis dirba mašinų remontuotoju, o mama bibliotekininkė. Abi jos labai linksmos ir draugiškos. Frenkio mama buvo ragana, tačiau dabar ji mirusi, su tėčiu retai susitnka. Vaikinas yra pašėlęs ir mėgsta badtytis po stebuklingąjį mišką.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miliana Rose Vasario 17, 2019, 02:42:10 pm
Hey
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Nella Sweet Vasario 17, 2019, 04:21:11 pm
Įėjus į didžiąją salę nuėjau prie Grifų Gūžtos stalo. Susipažinau su Grifų Gūžtos nariais. Prisėdusi prie stalo suvalgiau kelis kepsnelius ir bulves. Vėliau paiimiau keksiuką. Ir nuėjau į Grifų Gūžtos kambarį. :)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Martynae Helinstone Vasario 18, 2019, 02:47:54 pm
kai tik įejau į didžiaja salė prisedau prie grifu guštos stalotuo metu dvi mielos mergaitės tare
-sveika!
atsakiau joms tuo pačių
jos atrode labai fainos mergaites
viena iš jų buvo tamsia odė su ilgais garbanotais plaukais.lita mergaitė buvo šviesą odė su ilgais juodais plaukais.
visa pusvalandi mes kalbejomes apie musu pomiegius,gyvenima. pasijaučiau labai gerai,žinodama kad susiradau dvi naujas draugės (GG2)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Stella Moon Vasario 18, 2019, 07:55:41 pm
Stella įvėjo į salę ir nustebo, kokie ten dideli stalai ir kiek daug vaiku. Mergaitė atsisėdo stalo viduryje, nors ji drasi bet pabijojo sėsti i patį priekį. Nieko nelaukusi įsipylė arbatos ir pasiemė keleta saldumynu. Viena mergaitė ir jos brolis Stellai pasirodė draugiški, nes pasisiūlė brolis įpilti arbata, o mergaitė paklausė ar norės miegoti šalia jos gretimoje lovoje. Stella jautėsi visiškai drasiai ir atsakinėjo į klausimus, bei pati juos uždavinėjo.
Mokytojai atrodė draugiški ir linksmi, visi šypsojosi ir šnabždėjo. Netrukus saldumynu stalas pavirto rimtos vakarienės stalu. Kai kurie vaikai valgė kaip išbadėja, o mergaitė stengėsi nepratrūkti juoktis. Po vakarienės visus nuvedė į kambarius, dar šiek tiek paplepėjusios mergaitės užmigo, nes norėjo kuo greičiau sulaukti rytojaus nuotykiu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alice Kulldorff Vasario 18, 2019, 11:09:53 pm
Alice lėtai atidarė didžiosios salės duris ir mažais žingsneliais nuskubėjau link grifų gūžtos stalo. Priėjus pirmas dalykas ką mergina pamatė buvo mėgstamiausi šokoladiniai sausainiai,o kadangi buvo ganėtinai išalkus pradėjo skaniai juos kramsnoti. Valgydama apsidairė aplink save.Žmonių buvo neįtin daug,kas rudaplaukei patiko. Netoliese ji pamatė gan miela mergina,kuri bent atrodė tikrai draugiška.
-Labas ,- drąsiai prakalbo Alice.
Mergina net neatsisuko,kas nustebino Alice. Arba ji neišgirdo,arba nebuvo tokia draugiška kaip mergina manė iki šiol.
-Labas ,- dar kartą tik garsiau pasakė rudaplaukė.
Mielų bruožų mergina šiek tiek pasimetusi atsisuko.
-Ar sakei man? ,- sutrikusi paklausė.
Tada ir prasidėjo visas pokalbis..
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katy Valdorf Vasario 19, 2019, 09:32:12 pm
Katy su kitom grifukėms įėjo į didžiąją salę. Mergaitės nuskubėjo prie geltonai ir raudonai papuošto stalo. Stalas buvo nukrautas valgiais: košė, blynai, dešrelės ir t.t. Katy su kitoms draugėmis atsisėdo iš savo lėkštes uūpildė maistu. Grifukės valgė labai skaniai ir linksmai šnekėjosi. Kadangi buvo atostogos jos niekur neskubėjo, tad sulaukė ir deserto.
Po pusryčių mergaitės neskubėdamos išėjo iš didžiosios salės palikdamos pilnus stalus.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Emilie Edwardson Vasario 21, 2019, 01:39:32 pm
Atsargiai, vedama milžiniško smalsumo ir jaudulio, Naktinė Plaštakė įžengė į Didžiąją salę. Priešais šurmuliavo mokiniai, virš stalų šypsodamasis skrajojo neaiškaus plauko vaiduoklis - visi atrodė laimingi. Dairydamasi į visas puses ji nutykino link Grifų Gūžtos stalo ir, apsidairiusi bei radusi laisvą vietą, atsisėdo.  Plaštakė nieko nepažinojo ir jautėsi kiek vieniša, tačiau neužilgo visas klegesys bei moliūgų sultys praskaidrino jai nuotaiką.
Po kiek laiko visus Grifus, tuo tarpu ir ją, nuvedė į Grifų Gūžtos bendrajį kambarį. Mergina su nekantrumu laukė visų mokslo metų - ji jautė, kad Hogvartsas taps antraisiais jos namais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Becca Cromwell Vasario 21, 2019, 07:04:50 pm
Atidarius Didžiosios salės duris Becca nustebo. Kažko taip kerinčio dar niekados nebuvo mačiusi. Salė buvo pilna besišypsančių, kikenančių žmonių. Lėtai apsidairius nutipeno iki jai priskirto Grifų gūžtos stalo ir atsisėdo. Jai pasidarė liūdna, kad neturi su kuo pabendrauti, bet liūdesys ilgai netruko, nes draugiškieji Grifų gūžtos nariai ją pasitiko šiltai ir pradėjo kalbinti. Becca jau žinojo jog jai čia tikrai patiks.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džeimė Trumparegė Vasario 22, 2019, 10:08:18 am
kai tik paskirstymo kepurė pasiuntė mane į grifų gūštą buvo laimingiausia diena .Atsisėdau prie grifų gūštos stalo. O šalia manęs sedėjo Yura. Iš kito šono sedėjo Elride . Jos abidvi buvo labai mielos ir draugiškos .Sočiai prisivalgius mane ir kitus pirmakursius nuvedė į grifų gūštos bendrajį kambarį. :)
Antraštė: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Kiaulytė Peppa Vasario 23, 2019, 12:53:03 pm
Patekau į Grifų Gūžtą ir esu labai laiminga. Atsisėdau prie stalo ir supratau, kad įsiliejau į ypatingų žmonių, burtininkų masę. Vaikai kramsnojo patiekalus, šnekučiavosi, dalijosi savo patirtimis. Supratau, jog čia būsiu labai laiminga.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Astoria Reddick Vasario 23, 2019, 03:18:16 pm
Astoria įėjusi į Didžiąją salę pajuto, kad jaučiasi lyg namuose. Ji mato, kad yra begalės mokinių, kurie pasiruošę mokslams, rasti naujų draugų arba smagiai praleisti laiką su senaisiais. Patiekalų gausa užgniaužia kvapą. Jų buvo daug, didžiulis pasirinkimas. Viduje, ji jautėsi laiminga. Labiau nei per savo gimtadienius. Atsisėdusi prie laisvos lėkštės, atsisuko, pradėjo bendrauti su kitais mokiniais. Žmonės pasirodė draugiški, malonūs ir rodantys norą bendrauti. Maisto pasirinkimas buvo įvairus: nuo vištos sparnelių iki želės. Pasiėmusi porą vištienos sparnelių ir vandens, bendraudama su kitais, suvalgė, viską suvirškino. Maistas - pasakiško skonio! Džiaugėsi, kad rado savo vietą šitoje didžiulėje erdvėje. Džiaugėsi, atsiradusi čia.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aaron Atkins Vasario 23, 2019, 11:02:22 pm
Berniukas be baimės užsidėjo paskyrstimo kepurę ir laukė. Nelabai jam rūpėjo, į kurį koledžą papuls, kadangi tėvai buvo įkalę į galvą, kad nėra skirtumo, kur pateks.
-Grifų Gūžta!-nuskambėjo kepurės balsas, berniukas patenkintas nusiėmė kepurę ir patraukė link savo koledžo stalo. Jis džiaugėsi, nes jame mokėsi jo mama, kuri jam atrodė nuostabi burtininkė.
Berniukas atsisėdo prie stalo, kur pažįstantys vieni kitus Grifai čiauškėjo, tačiau pats įsiterpti nenorėjo. Jis laukė, kol pagaliau išvys kažką šaunaus, kaip pavyzdžiui savo koledžo vaiduoklį, kadangi jam labai buvo įdomu tokį pamatyti. O dar labiau Aaron'as norėjo perkišti ranką per vaiduoklio kūną, mat buvo įdomu, ar jausis šaltis, ar kažkas įdomiau bus.
Bet jau po kelių minučių stebėjimo salę ir ieškojimo vaiduoklių, berniuko dėmesį patraukė netikėtai atsiradęs maistas. Patikrinti, ar mokykloje valgys skaniau nei namie buvo labai svarbu, tačiau išsirinkti ką pirmiausia pasičiupti, naujasis Grifas niekaip neapsisprendė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rokas Kepė Vasario 26, 2019, 10:31:29 am
 (GG2)Patekau į Grifu gūžtą (giggle)
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gabija Gunko Vasario 27, 2019, 04:16:46 pm

Kairi iš pradžių nepastebėjo prisėdusios grifiukės, tačiau pasisveikinimas privertė ją atsisukti. Himura maloniai nustebo.
- Miriana! Kaip smagu tave matyti šį nuostabų ryta, - pasisveikino Kairi mosteldama į lubas, kur žydrą dangų dabino vienintelis šviesulys - saulė. - Sakyk, kaip miegojai? - pasiteiravo atsikąsdama obuolio.
- Beje, blynai čia iš ties kažkokie nepaprasti. Pirštus apsilaižyti galima. Tik žinoma tai nehigieniška.. - burbtelėjo Karis
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Milanija Lirinaitė Vasario 28, 2019, 05:03:52 pm
Milanija su kupina drąsa nuėjo ir atsisėdo užsidėti paskirstymo kepurę, kai išgirsta į kurį koledžą patenka. Išgirsta  jinai ir sako:
-Taip, kaip labai  svajojau į Grifų Gūžtą patekti ir aš tokia laiminga esu. Nusišypso labai su viltimi.
Nulipo ir nuėjo pas savo Grifų Gūžto draugus. Nuostabia nuotaika prie jų prisėda ir kalbasi.
Patiria dar naujų nuotykių, būdama naujoje aplinkoje ir tarp daug naujų draugų. Milanija tarp jų šukteli garsiai:
-Tegyvuoja Grifų Gūžta ir aš juos palaikau siela ir drąsa, ir gerumu, ir nuoširdumu, ir viltimi.-pasijunta labai laiminga bei pilna jėgų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Migle Bi Kovo 01, 2019, 09:27:52 pm
Pavasaris: tirpsta sniegas, skleidžiasi gėlės, o Hogvartse mokslo metų pradžia. Paskirstimas praėjo ir visi moksleiviai pradėjo vaišintis vaišėmis. Tik staiga kažkas iš už nugaros sušuko:
- Ei Luna kur tavo tėvelis,- pasityčiojo.
Luna nežinojo ką daryti, bet truputi pagalvojus ji atsisuko ir atrėžė:
- Ne tavo reikalas Sofi, geriau paklausk saves kur tavo mamytė.
Sofi labai susigėdo ir išbėgo iš didžiosios salės. Lunai tai atrodė visai puiki pradžia, bet ne pabaiga. Luna buvo drasi mergaitė nors išoriškai atrodė palaužiama. Po to įvikio visi norėjo būti lunos draugais. Mokitojai irgi labai diaugėsi jos pažimiais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Demons Queen Kovo 02, 2019, 11:19:35 pm
Prasidėjus mokslo metams, Hogvartse kaip visada vyko mokslo metų pradžia, visi po paskirstymo ceremonijos susėdo aplink stalus, prie Grifų gūžtos atsisėdusiai paskutiniajai merginai visi sužiūro ir paklause jos vardo, oji kukliai, bet su valdingumo giesmele atsakė:
-Cecilija.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Summer Beauty Kovo 10, 2019, 05:24:36 pm
susipažinę visi kibo į vaišes. Maistas buvo neapsakomai skanus. Labiausiai įspūdinga buvo pirmakursiams, nes jie tai matė pirmą kartą. Valgant netilo kalbos, nes visi norėjo kuo greičiau susipažinti su naujokais. Pavalgę, kiekvieno koledžo prefektai palydėjo naujokus į koledžų bendruosius kambarius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Girl and Boy Kovo 12, 2019, 08:47:22 pm
sveiki!!!!!!!!!!
Antraštė: Pirmieji mokslo metai
Parašė: Dereck Evans Kovo 24, 2019, 09:00:07 am
Derekas greitu žingsniu patraukė prie Grifų gūžtos stalo. Jis atsisėdo prie brolių, kurie prieš kelerius metus taip pat pirmą kartą žengė prie šio stalo. Berniukas užvertė galvą į tamsų nakties dangų. Maždaug trijų metrų aukštyje sklandė žvakės. Netrukus, prie jų atskubėjo dar keli pirmakursiai. Vieną iš jų Derekas pažino, su juo jis susipažino traukinyje, nes važiavo vienoje kupė. Pasibaigus paskirstymui, prasidėjo vaišės. Berniukas valgė ne daug, nes buvo užkandęs kelionėje. Vakarienei pasibaigus, prefektai visus palydėjo į miegamuosius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Pušis Maklioika Kovo 24, 2019, 01:58:41 pm
Pušis su dideliu džiaugsmu, kad pateko į Grifų Gūžtą nubėgo prie stalo ir atsisėdo. Prie stalo sėdėjo visi Grifų Gūžtos mokiniai. Galiausiai prasidėjo puota ir visi pradėjo valgyti. Pušis į lėkštę įsidėjo keletą vištos kulkšnikių, bulvelių ir įsipylė moliūgų kisieliaus. Kol visi gardžiavosi vaišėmis prie Pušies priskrido Beveik Begalvis Nikas. Jis Pušį maloniai pasveikino, kad pateko į Grifų Gūžtos koledžą ir nuskriodo savo keliais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Rauzė Parkinson Kovo 30, 2019, 04:17:41 pm
Rauzė su džiaugsmu pribėgo prie stalo ir susipažino su kitais savo koldežo nariais.Ji buvo labai laiminga kad patejo į šį koledžą. Mergaitė įsidėjo vištienos ,įsipylė moliūgų sulčių ir pradėjo valgyti. Prie jos priėjo dar keli vaikai kurie norėjo susipažinti. Rauzė susipažino su jais. Ji labai laukė rytojaus pamokų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Herta Bumbeklė Balandžio 25, 2019, 04:45:37 pm
Herta visai neapsidžiaugė patekusi į Grifų gūžtą. Ramiai sliūkino prie stalo, mąstydama apie tai, jog mieliau būtų atsidūrusi bet kur kitur, tik ne šiame koledže. Mat besidomėdama Hogvartso istorija, ji padarė išvadą, jog Grifų gūžtos nariai slapta save laiko geresniais už kitus. Klastūnynas to nors neslepia. Jai susidarė įspūdis, jog Grifų gūžtos mokiniai mano esantys didžiausi Hogvartso šaunuoliai, herojai. Herta nesijautė heroja ir ją erzino visi vykstantys pokyčiai, tačiau labai laukė pamokų, nes savo mokykloje ji buvo puiki mokinė.
Tą vakarą Herta taip ir su niekuo nepasikalbėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Leja Feja Gegužės 04, 2019, 06:49:44 pm
Išgirdusi koledžo pavadinimą į kurį Lėja pateko ji iš kart apsidžiaugė nes išgirdo sakant grifų gūžtą. Ji dar nuo vaikystės svajojo patekti būtent čia nes manė jog čia mokosi geriausi mokiniai. Nedelsdama Lėja šoko nuo kedės ir nulekė prisesti prie kitų grifiukų. Pamačiusi stalą ji vos neapalpo nes ant jo gulėjo visokiausių gardėsių-nuo keptų bulvikių iki gardaus pyrago su bananais. Prie Lėjos sėdėjo mergina kuri gėrė moliugų sultis, ji nedelsent pradėjo dialogą.
-Labas, koks tavo vardas?-paklausė Lėja.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Bella Cullen Gegužės 25, 2019, 09:54:18 pm
Štai ir pasibaigė pirmieji Bellos Cullen mokslo metai. Mergaitė labai džiaugėsi jog šiais mokslo metais grifų gūžta laimėjo taurę. Bet taip pat labai apsidžiaugė jog tapo geriausia mokine šiais metais. Bella suprato jog tėvai jos didžiuosis. Bella svarstė ką reiks veikti vasaros metu? Jug magijos negalės naudotis namie.  Tačiau Bella begalo mėgo knygas.
Tačiau Belos mintis sutrigdė skaniausių valgių kvapai. Prisidėjusi lėkštę  sultingos mėsos kibo ją valgyti. Bellai labiausiai patiko fazano krūtinėlė su bulvėmis ir daug salotų. Atsiradus įvairiems pyragams taip pat neatsisakė visų paragauti. Šį kartą skaniausias pyragas buvo šokoladinis perteptas vyšniomis. Pavalgiusi Bella išskubėjo atsisveikinti su draugais kuriuos pamatys po vasaros atostogų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: kablelis Birželio 02, 2019, 03:48:57 pm
Praėjus kelioms mokslo metų dienoms Stevie jau jautėsi pavargusi. Vasara buvo gana nuobodi. Ji atėjo labai nelaiku - tada, kai grifė labai norėjo pasilikti mokykloje. Tačiau yra kaip yra, laiko nesustabdysi.
Atėjusi gana vėlų pusryčių rudaplaukė pamatė, kad didžioji salė yra praktiškai tuščia. Stevie apsižvalgė, ar nepamatys kokio pažįstamo veido. Deja, nieko nesimatė. Salėje iš viso buvo vos keli mokiniai, tačiau jie buvo jaunesni ir visiškai nepažįstami. O Grifų Gūžtos stalas buvo visai tuščias. Tai buvo geriau negu sėdėti tarp mažių, kuriems Stevie darėsi vis nepakantesnė. Tad mergina atsisėdo visai patenkinta. Svarstė, ką norėtų suvalgyti. Galiausiai nutarė, kad nieko įmantraus nereikia, tad įsidėjo kiaušinienės ir pradėjo valgyti. Buvo tikrai skanu, tačiau mergina vis tiek juto, kad jai kažko tarsi trūksta. Ji apsižvalgė po salę tarsi ko laukdama, tačiau vis dar nieko nepamatė...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Paulas van Loon Birželio 26, 2019, 03:31:37 pm
Miriana atėjo į Didžiają salę ir nupėdino link Grifų Gūžtos stalo. Prie jo nebuvo labai daug mokinių, tad grūstis neprireikė. Mergina atsisėdo ir į lėkštę įsidėjo keletą kotletukų, paskui įsimetė bulvikių. Visa tai sukramsnojusi, Miriana į ranką pasigriebė keletą saldainių.
- Mmm.. Na ir skonis,- negarsiai pasakė Miriana apsižiojusi saldainį.
Suvalgius "desertą" , prie jos priskrido vaiduoklis.
- Sveiki, Nikai,- pasisveikino Miriana, o Beveik Begalvis Nikas linktelėjo galvą. Tuomet Nkas nulėkė savo reikalais, o Miriana patogiau įsitaisė ir laukė kitų Grifukų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aros Hawkargo Liepos 05, 2019, 01:39:58 am
Aros visą vasarą laukė savo pirmų metų Hogvartse. Tai jį labai jaudino, visos mintys ir apmastymai, kaip jam seksis ir kaip bus ten šaunu.
Paskirstymas - šios dienos jis ilgai laukė. Kadangi, Paskirstymo Kepurė nusprendė, jog jis turi eiti į Grifų Gūžtos koledžą, Aros, negalėdamas sulaukti, kol su visais susipažins, greitai viską su nekantrumu apžvelgė. Akimis suradęs stalą, skirtą  „grifiūkams'', jau numanė, kas jo laukė. Va čia tai bus mokslo metai, pamanė jis. Nieko nelaukdamas visu greičiu, kone bėgdamas, nuskubėjo prie stalo. Su visais pasisveikino:
- Sveiki, aš Aros.
Aplinka - jam tai buvo kažkas nerealaus. Viskas atrodė labai gražiai, kaip ir tikėjosi. Su nekantrumu jis jau laukė, kol prasidės nuotykiai Hogvartse.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miona Hera Liepos 12, 2019, 08:59:57 am
Miona lėtai žingsniavo Didžiosios salės linkui, po pažastimi pasikišusi storą knygą apie burtininkų pasaulio istoriją. Buvo jau vėlus vakarus, todėl visiškai nesitikėjo, kad ten gali kas nors būti. Biblioteka užsidarė ir bibliotekininkė liepė žygiuoti savais keliais. Bendrajame kambaryje stengėsi per dažnai nesirodyti, mat nenorėjo sutikti bendramokslių. Todėl liko vienintelė vieta, kur yra pakankamai šviesu ir kur tikrai vėlyvu metu nesirodo mokiniai, - Didžioji salė.
Durys buvo praviros, todėl puikiai matėsi tušti stalai. Prie Garbingojo stalo irgi niekas nesėdėjo. Tačiau degė daugybė žvakių, lyg laukdamos, kada Miona ateis. Iš tiesų, mergina abejojo, ar tokiu metu dar gali bastytis koridoriais. Tiesą sakant, mergina buvo daug ką primiršusi ir labai išsiblaškiusi. Nemiga darė savo, o ir tai, jog apetitas prabusdavo taip retai, kad mergina abejojo, ar šiandien kažką valgė, darė ją nebepanašią į senąją Herą. Neprisiminė, kad būtų valgiusi ir vakar. Nors, atrodė, porą sausainių buvo sukramsnojusi. Tiesa, skonio nejautė.
Tingiai iššukuoti plaukai palei sprandą buvo susukti į netvarkingą kuoduką. Šie žvilgesio praradę nebuvo. Kas jau kas, bet Miona nesiruošė apsileisti su higiena.
Nuėjusi prie paties tolimiausio Grifų Gūžtos stalo kampo, įsitaisė ir atsivertė knygą. Pasigirdo tarkštelėjimas ir kilstelėjusi galvą išvydo priešais save padėtą kavinuką su pora puodelių, o šalia - įvairiausių bandelių ir sausainių bei medaus stiklainį. Netekusi amo stebėjo, kaip iš arbatinuko snapelio virsta garai. Nosį pasiekė arbatos, bandelių su karamele, su daržovėmis, su šokoladu ar net su cinamonu kvapai. Sausainiai garavo ir mergina pajuto, kaip suspazmavo skrandį. Netrukus atitoko ir susimąstė. Abejojo, ar taip jau nutinka, kad elfai specialiai kažkam paserviruoja stalą. Ypač tokį vėlyvą vakarą.
Beveik Begalvio Niko niekur nesimatė, todėl rami vėl įsitaisė. Tačiau šįkart jau prisipildžiusi kupiną puodelį arbatos ir rankoje laikydama bandelę su šokoladu. Bet mergina nesišypsojo. Seniai niekas nematė jos besišypsančios.
- Ačiū, - nerišliai padėjo ir vėl įniko į knygą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dafydd Carwyn Llewellyn Liepos 12, 2019, 09:27:07 am
Dafydd išalko. Planavo užeiti į virtuvę, tačiau neturėjo entuziazmo kankintis su nuolat cypaujančiais namų elfais. Kad ir kokie jie būtų paslaugūs, klastuolis tokios kompanijos nemėgo. Kaip ir bet kokios kitos. Teliko vienintelė išeitis: keliauti į didžiąją salę, tikėtis, kad pakeliui niekas nepričiups ir rasti ten ko nors valgomo.
Velsietis nežinojo, kiek yra valandų, tad, aišku, nežinojo ir to, ar jam dar galima vaikščioti koridoriais. Tai jam visai nerūpėjo. Vis dėlto Dafydd suprato: jeigu pakeliui į didžiąją salę sutiks kokį profesorių, svajonė ką nors suvalgyti nuplauks į nenusakomas tolybes. Tad klastuolis ėjo gana atsargiai.
Pagaliau pasiekė išsvajotąsias duris. Jos buvo praviros. Kelias akimirkas pamąstęs, kodėl taip yra, Dafydd įžengė į didžiąją salę. Laimei, kaip jis ir tikėjosi, šioji buvo tuščia. Klastuolis ramiai patraukė link savo koledžo stalo, kai jo akis už kažko užkliuvo. Ilgokai vaikinas net nesuprato, kas tai buvo. Juk salė tuščia! Vis dėlto atidžiau ją nužvelgęs velsietis su apmaudu suprato klydęs: prie Grifų Gūžtos stalo kažkas sėdėjo. Iš tolo Dafydd nepažino, kas ten yra, tačiau ir neketino artinis, kad sužinotų. Vis dėlto einant link Klastūnyno stalo reikėjo kiek priartėti prie silueto. Ir Dafydd priartėjo pakankamai arti, kad pastebėtų šviesius plaukus. Klastuolis staigiai sustojo ir pažvelgė atidžiau: ar gali būti, kad čia?..
Nepriėjęs nesužinosi. Tad velsietis kuo tyliau pradėjo artintis prie Grifų Gūžtos mokinės - jis jau buvo įsitikinęs, kad tai mergina. Galiausiai suprato, kad tai ir buvo ta mokinė, apie kurią pagalvojo raudonplaukis. Staiga Dafydd suprato: jis šito žmogaus nematė seniai. Labai seniai. Kur ji buvo dingusi? prieš savo valią susirūpino klastuolis. Jis stovėjo per kelis metrus ir viduje kovojo su savimi: viena dalis norėjo eiti prie savo stalo su viltimi, kad ir jis gaus maisto. Kita dalis prašė lėkti lauk ir apsieiti be maisto. Tačiau kažkoks balselis viduje liepė prieiti prie merginos ir paklausti, ką ji čia daro. Savo paties nuostabai, Dafydd paklausė to balselio. Jis priėjo arčiau ir negarsiai pasakė:
- Ką tu čia veiki tokį vėlų vakarą?
Klausimas nuskambėjo ne itin draugiškai. Klastuolis suprato, kad ne taip reikėjo pradėti pokalbį. Ką gi, pasiteiraus vėliau.
- Labas, - lyg tarp kitko pridūrė.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miona Hera Liepos 12, 2019, 09:46:46 am
Per greičiau nei minutę, Miona suvalgė bent tris bandeles. Tačiau nė pati to nežinojo. Ranka slydo prie bandelių automatiškai. Gurkšnojant šiltą, beveik karštą arbatą, skruostai šiek tiek raustelėjo ir jei ne nuovargis, aiškiai įskaitomas jos akyse, jei ne ratilai po akimis ir jei ne visai gerai surišti paukai, beveik nebūtum pamanęs, kad merginai kažkas negerai. Tiesa, drabužiai buvo kiek laisvi, todėl tik blogai matantis ar labai neatidus žmogus nebūtų pamatęs, kad ji numetė šiek tiek kilogramų.
Kai ranka nebeužčiuopė bandelių, mergina kilstelėjo galvą, kad apsuktš didžiulę lėkštę ir pasiimtų dar. Tačiau ranka sustojo ant lėkštės briaunos, nes Miona išgirdo, o vėliau ir pamatė priešais ją stypsantį randonplaukį. Ir tikrai ne ką kitą, kaip Dafydd. Mintys klaidžiojo kitur, tačiau iš jo kūno padėties (kūno kalbą ji savrankiškai šiek tiek išstudijavo praietą savaitę), suprato, jog is klasuia, ką ši čia veikianti. Nespėjus jai atsakyti, vaikinas dar ir pasisveikino. Miona pavargusiomi, bet rimtomis akimis žvilgtelėjo į atėjūną ir trumpai tarstelėjo.
- Valgau ir skaitau. - Prisiminusi, kad ir jai reikia pasisveikinti, pridrė: - Labas.
Ko jau ko, bet draugijos tikrai nenorėjo. Akys užkliuvo už antro puodelio. Surato, kad elfai matė, kaip ateina kitas žmogus ir jau iškart buvo paruošę antrą puoduką. Kitus kažko panašaus, ką gavo Miona, nematė, todėl sunkiai atsiduso.
- Yra dar vienas puodukas. Visko vis tiek nesuvalgysiu. Skanaus.
Ir vėl įniko į knygą. Akys niekaip negalėjo susikoncentruoti ties sakiniu, raidės kaip išdykėlės bėgiojo po baltą lauką, todėl susiraukusi užvertė knygą. Nusprendė, kad pavalgiusi trauks kur nors prigulti.
Į Dafydd nežvelgė. Anais mokslo metais susitikdavo bent sykį per savaitę ir mokydavosi kerėti, Žinoma, ne ištisus metus, o tik po Burtų Trikovės Turnyro. Tačiau raudonplaukis buvo tikrai smarkiai patobulėjęs, o ir pati įgijo taip reikiamos patirties. Nors ir žadėjo jam, kad ir kitais metais padės treniruotis, pažado anaiptol neištesėjo. Vylėsi, kad Dafydd to neprimins ir pasisotins greičiau nei ji.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dafydd Carwyn Llewellyn Liepos 12, 2019, 12:22:52 pm
- Skaitant valgyti nesveika, - pasišaipė Dafydd. Jis niekad nesuprato, kodėl Miona visada vaikšto su knyga rankose. Kas gali būti nuobodžiau už mokymąsi iš knygų? Nebent... Klastuolis taip ir nesugalvojo atsakymo į šitą klausimą.
Jo džiaugsmui, ant stalo netruko atsirasti antras puodelis. Ką gi, tikrai gerai, kad jis nėjo į virtuvę. Čia servisas neką prastesnis, o spygavimo klausytis nereikia. Tiesa, teks pakęsti šitos merginos buvimą, bet net ji geriau negu krūva namų elfų.
Dar prieš Mionai pasiūlant paimti puodelį velsietis jau buvo tai padaręs ir įsitaisęs šalia. Jis ne itin norėjo turėti reikalų su šia grife. Tuo labiau, kad ji šiais mokslo metais kažkur dingo ir jie nebetęsė pamokų, kurios, tenka pripažinti, buvo naudingos. Vis dėlto Dafydd apsimetė besirūpinantis namų elfais, tad nutarė neužkrauti jiems papildomo darbo ruošti ir Klastūnyno stalą.
- Ačiū, - sarkastiškai pasakė raudonplaukis ir čiupo pirmą pasitaikiusią bandelę. Taip norėjo valgyti, kad prarijo ją nė nepajutęs skonio. Iš karto pasiėmė ir antrą.
Bekimšdamas gal ketvirtą Dafydd atkreipė dėmesį, kad Miona neskaito. Taip, ji lyg ir žvelgė į knygą. Tačiau buvo labai akivaizdu, kad žvilgsnis puslapiu neslysta. Klastuolis įtarė, kad dėl to kaltas yra būtent jis. Deja, raudonplaukis tokiais niekais niekad nesirūpino, tad nė neketino palikti merginos vienos. Jis jautė, kad Miona nori būtent to. Tačiau jam buvo pernelyg smalsu, kurgi ji buvo dingusi. Klastuolis netgi pamanė, kad ji kurį laiką iš viso nebuvo mokykloje.
- Ko nevaikštai į pamokas? - tiesmukai paklausė Dafydd. Žinojo, kad Miona gali atkirsti, jog tai jis į jas nevaikšto - ankstesniais metais kaip tik taip ir buvo. Tačiau šiais mokslo metais Dafydd dėl jam pačiam nežinomų priežasčių pamokose kartais pasirodydavo. Ką jis ten veikdavo, tai kitas klausimas. Tačiau viena jis žinojo puikiai: toks geras vaikutis kaip Miona Hera pamokose šiais metais tikrai nesivaidena taip dažnai kaip turėtų.
Kai lėkštėje liko viena bandelė, Dafydd sutriko. Jis nenorėjo jos paimti. Labiausiai dėl to, kad tokiu atveju jam kaip ir nebeliktų priežasties čia sėdėti. O klastuolis nutarė: jis išsiaiškins, kad su Miona negerai. Laimei, namų elfai tarsi išgirdo jo mintis ir netrukus šalia atsirado nauja lėkštė. Velsietis patenkintas paėmė dar vieną bandelę ir laukė, ką gi jam paaiškins Miona.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miona Hera Liepos 12, 2019, 12:50:07 pm
Žvelgdama į dailius, imitacinius raižinius ant knygos viršelio, kurie juosė žymaus žmogaus nuotrauką, šiuo atveju Albo Dumbldoro, merginos ausis pasiekė garsas. Tiesa, išgirdo jį taip, tarsi būtų buvusi po vandeniu. Susikaupusi atkūrė garsą ir suprato, kad Dafydd teiravosi apie jos pradingimą. Sunkiai atsiduso, nes pokalbis, kad ir koks jis bebūtų, siurbė merginos jėgas.
- Asmeninės priežastys, - kuo trumpiau atsakė. Apie savo bėdas kalbėti viaiškai nenorėjo. Ne tik su Dafydd, bet aplamai su niekuo. Pažvelgė į arbatinuką ir sunkiai atsiduso. O kad tai būtų kava...
Pildamasi dar vieną puodelį gėrimo, išvydo kaip tik tai, ko ir norėjo - viliojančią, kvapnią kavą, kurią pasaldino dideliu šaukštu medaus.
- Ačiū, elfai, ačiū, - nerišliai sumurmėjo. Mėgaudamasi pačepsėjo ir iškart pražvalėjo.
Smegenys vėl greičiau dirbo ir mergina atsekė įvykių eigą. Užkliuvo tai, kad Dafydd teiravosi ne tiksliai apie mokyklą, o apie pamokas.
- Nejau pradėjai dažniau lankyti pamokas? - nuobodžiai, bet tuo pačiu ir nustebusi paklausė.
Šalimais atsiradusioje lėkštėje šįsyk puikavosi ne vien vegetariškos bandelės. Mergina suraukė nosį ir pasiėmė likusią bandelę iš savo lėkštės. Tiek daug vienu sykiu ji nevalgė nuo praeitos vasaros. Greitai ją sušlamštė. Tačiau dėl kavos niekur nenorėjo judintis.
- Žiūrėk, aš esu truputėlį pavargusi, - spitrydama vaikinui į veidą tarė ji. - Būk geras, neprovokuok manęs barniui, nes pavargusi negaliu blaiviai mąstyti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dafydd Carwyn Llewellyn Liepos 12, 2019, 01:16:25 pm
- Ak, asmeninės priežastys? - nusišaipė Dafydd. Jį pagavo smalsumas. Kas gi gali nutikti šitai pasikėlusiai mergaičiukei? Nepaisant to, kad ji jam nemažai padėjo, klastuolis niekaip negalėjo pamiršti nelaimingų Burtų trikovės turnyro šokių, kur Miona jam pasirodė visiška šlykštynė. - Jeigu jau taip, tai sėdėk namuose ir verk.
Mionai besipilant gėrimą iki Dafydd atsklido kvapas. Kavos kvapas. O šios velsietis negalėjo pakęsti. Tiesą sakant, kava vaikiną paprasčiausiai vimdė. Jis niekad nesuprato, kodėl, tačiau žinojo: jeigu Miona tą šlykštalą dabar gers, geruoju nesibaigs. Niekam.
- Labai nuoširdžiai patariu negerti, - rėžė klastuolis. Jis puikiai suprato, kad tai skamba keistai, tačiau visai tuo nesirūpino. Kai Miona įsidėjo medaus, kvapas kiek susilpnėjo. Ir tai nutraukė Dafydd planus išplėšti puodelį grifei iš rankos ir mesti kuo toliau. Deja, arbatinuke jokio medaus nebuvo. Jis buvo pilnas to klaikaus gėrimo. Tad velsietis jį pagriebęs priėjo prie Švilpynės stalo ir švystelėjo jį kuo toliau nuo savęs. Žinoma, indas sudužo ir kava išsitaškė į visas puses. Tačiau Dafydd buvo visai patenkintas: pavyko arbatinį numesti pakankamai toli, kad nuo Grifų Gūžtos stalo kvapo nesijaustų.
- O koks tavo reikalas, vaikštau aš į pamokas ar ne? - vėl atsisėdęs prie raudonojo koledžo stalo atžariai paklausė Dafydd. - Jeigu pati ten lakytumeis, matytum, kas ateina, o kas - ne. Ir nereikėtų klausinėti tokių nesąmonių.
Klastuolis pastebėjo, kad Miona pakėlė į jį akis. Pasidarė smalsu, ką gi ji dabar darys. Teliko tinkamai atsikirsti, ką Dafydd iš karto ir pabandė padaryti:
- Jeigu esi pavargusi, tai keliauk į lovytę ir miegot, o ne kavą gerk, kvaiša tu.
Dafydd pasirodė, kad grifė ir vėl elgiasi kaip pasipūtėlė. Jis pasiėmė bandelę su mėsa ir pasimėgaudamas suvalgė. Netrukus pasiėmė dar vieną. Juto, kad jau yra pasisotinęs, tačiau negalėjo to parodyti Mionai: juk tada jam neliks priežasties čia sėdėti. O kur nors trauktis Dafydd tikrai neketino.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miona Hera Liepos 12, 2019, 02:10:46 pm
Mergina kilstelėjo antakius, kai Dafydd pasiūlė užsidaryt ir verkšlent. Žuvus tėvams ir Polei, mergina verkė viskas dienas, iki kolei juos palaidojo. Prisiminė, kaip norėjo rėkti, bet tuo pačiu susisupti į mažą kamupliuką ir nulįsti ten, kur niekas jos nematys.
Tačiau po laidotuvių nė viena ašara nenuriedėjo Mionos skruostu. Tuo pačiu jos lūpų nebeišrietė šypsena, o apie akyse žėrinčius laimės ir juoko krislelius negalėjai nė pagalvoti. Mergina tapo šalta ir griežta. Jai terūpėjo sužinoti priežastį. Ji tetroško ramybės dvasiai ir kūnui. Tenorėjo daugiau nebesapnuoti košmarų ir bent minutei užsimerkus nebematyti kraupių vaizdų.
Bet kad taip nutiktų, megina turėjo ieškoti to, ko žinojo greitai nerasianti. Galbūt ir niekada. Mergina net svarstė, kiek tokiu tempu silpnėjant sveikatai jai beliko. Mintyse nusišaipė iš savęs: Kalbi kaip senutė.
- Kava yra geriausia, kas man pastaruoju metu nutiko.
Iš apsiausto vidinės kišenės išsitraukė laikraštį ir atsivertė. Datos nesimatė, nes kampai jau buvo labai gerai nutrinti, tačiau grifė ją puikiai žinojo.
Pasigirdus dužimo garsui, mergina pakėlė pražvalėjusias akis ir nustėro ant Švilpynės koledžo stalo pamačiusi duženas. Nukreipė atšiaurų žvilgsnį į Dafydd. Šis dar pradėjo bambėti apie tai, kad jai reiktų eiti miegoti, o ne kavą gerti. Mergina sudrebėjo, tačiau ranka pati nuslydo prie lazdelės.
- Silencio!
Burtas puikiai suveikė.
- Dabar, Dafydd, paklausyk. Man iki gyvo kaulo įgriso tavo ant kitų nepelnytai liejamas pyktis. Nusibodo, kad vaidini, jog tau nerūpi, nors, po velnių, permatau, jog nori išpešti, kur bastausi. Supranti, jei kartais vasarą atsiverstum Magijos žinių laikraštį, užmestum akelę bent į pagrindinį puslapį, netektų daužyti daiktų ir spjaudytis nepagarbiais žodžiais. Nenoriu prieš tave naudoti burtų. Nenoriu, kad ir bandytum kažkaip man už juos atlyginti. Suvok pagaliau, kad ne tu vienas turi bėdų. Taip, elgiausi bjauriai. Atleisk man. Bet už tai, kad nutildžiau tave, neatsiprašysiu. Neatsiprašysiu ir už tai, ką tau padarysiu, kai mėginsi man ką nors padaryti man tave atkerėjus.
Paėmė laikraštį - šio numerio egzempliorių turėjo bent tris - ir nutėškė vaikinui priešais veidą ant stalo.
- Skaityk, jei jau taip rūpi, kas man yra. Jei jau taip labai tau rūpiu, - išrėžė, kas ant seilės užėjo ir mostelėjo lazdele jį atkerėdama. Mergina buvo nejučia atsistojusi, todėl galva šiek tiek sukosi. Dar prisidėjo ir pykinimas, todėl ji susmuko. Vėl mostelėjo lazdele ir ant Švilpynės esančios duženos viena su kita sukibo ir kavinukas, vėl toks, koks buvo, grįžo atgal ant Grifų Gūžtos stalo.
- Perspėjau.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dafydd Carwyn Llewellyn Liepos 12, 2019, 04:43:05 pm
Dafydd nesuprato, kaip kava gali reikšti iš viso ką nors gero. Tačiau suprato, kad Mionai kažkas yra negerai. Ne dėl to, kad ji nelankė pamokų. Tiesiog ji buvo... Kažkokia keista. Gal mažiau pasipūtusi. Arba tiesiog... Kitokia nei paprastai. Tarsi tu ją gerai pažįsti pasišaipė iš savęs klastuolis ir susiraukė. Jis visai nenorėjo pažinoti šitos merginos. Tačiau per kelis netyčinius susitikimus teko šiek tiek ją pažinti. O kur dar treniruotės, kai jiedu susitikdavo reguliariai...
Vidury sakinio velsietis buvo brutaliai nutildytas. Jis išsižiojo ir norėjo kažką piktai pasakyti, bet pajuto, kad balsas paprasčiausiai nesklinda iš jo lūpų. Tada suprato, kam reikalingi kerai, kuriuos paleido grifė. Deja, šie kerai nepateko į sąrašą tų, kuriuos jiedu mokėsi. Deja, Miona neišmokė Dafydd ir bežodžių kerų. Tai buvo labai apmaudu: raudonplaukis be galo norėjo tėkštelėti mergiūkštei kokiais nors galingais kerais...
Mionai kalbant Dafydd norėjo atkirsti, kad jam absoliučiai nerūpi, ką ji veikia. Jam tiesiog smalsu. Tačiau, žinoma, klastuolis negalėjo ištarti nė žodžio. O štai laikraštį perskaityti jis galėjo. Tad nuleido akis į puslapį. Norėjo pažiūrėti, kokia šio gerokai aptrinto laikraščio data. Deja, kaip tik kampas, kuriame data turėtų būti parašyta, buvo aptrintas labiausiai, tad velsietis šios informacijos nesužinojo.
Greitai permetęs akimis straipsnį Dafydd susimąstė. Nežinojo, ką sakyti. Ko gero, merginai reikia užuojautos. Arba jos kaip tik nereikia, juk yra žmonių, kurie to negali pakęsti. Tačiau klastuolis paprasčiausiai nebuvo pripratęs dalintis užuojauta. Tad jis tik pakėlė akis į Mioną.
Merginai atsistojus ir susmukus Dafydd sunerimo. Patį labai nustebino šis jausmas. Jis buvo pernelyg neįprastas. Tačiau kažką daryti reikėjo. Velsietis pagalvojo apie vandenį. Beveik tą pačią akimirką ant stalo atsirado naujas ąsotis ir švari stiklinė. Dafydd įpylė vandens į stiklinę ir ištiesė Mionai. Nežinojo, ar jau gali kalbėti, tad nieko nesakė. Klastuolis suprato, kad nenori, jog merginai būtų blogai. Problema buvo ta, kad jis nežinojo, ko reikėtų griebtis.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Miona Hera Liepos 13, 2019, 09:21:28 am
   Tyla tęsėsi ilgai. Miona, parėmusi galvą abiem rankom, mėgino susikaupti. Pasigirdo bėgančio į stiklinę vandens garsas, po to tarkštelėjimas, ir mergina pakėlė galvą. Išvydo ištiestą Dafydd ranką, kurioje laikė stiklinę skaidraus vandens. Kiek sutrikusi paėmė vėsią stiklinę ir, pačios nustabai, užsivertė iki galo. Mintys šiek tiek prašviesėjo, bet grifė pajuto, kad vėl greitai gali apsiniaukti.
   - Labai ačiū, - lengviau atsidususi ir dėdama ant stalo stiklinaitę tyliai padėkojo ši. Kelias sekundes stebėjo, kaip vandens lašas nuriedėjo stikline žemyn ir sustojo tik pasiekęs stalą. Pagalvojo, ar elfai nesupyks, jei jie čia,praktiškai, puotauja ir saiko nejaučia.
   Puikiai suprato, kad vaikinas nežino, ar jai reikia užuojautos. Netgi buvo dėkinga, jog to netikrino. Ko jau ko, bet Miona tikrai nenorėjo, kad ją kas guostų.
   Prisiminusi, kad Dafydd atkerėjo be žodžių, tai ir pasakė.
   - Gali kalbėti. Regis prisimenu, kad nesimokėm bežodžių kerų. Pati neseniai pradėjau praktikuotis. Velnioniškai sunku, ką bepridursi, - susiraukė ir pastumdė stiklinaitę. Ši paliko šlapią pėdsaką ant stalo.
   - Regis, būtų neblogai numigti. Ryt… - tačiau neužbaigė. Nenorėjo kažkam atskleisti, jog ir vėl pradings iš mokyklos. Gūžtelėjo pečiais ir atsistojo. Akimirką pastoviniavo, kad nustotų suktis galva. - Tie namų elfai nuostabūs.
   Prisiminusi, kad neišvalė kavos, pasisuko tai padaryti. Tačiau išlieto gėrimo nebuvo likę nė ženklo. Susiraukė. Norėjo bent tiek tiems padarėliams padėti.
   - Gerai, eisiu kur nors numigti, jau pats metas būtų. Labanakt.
   Ir nužingsniavo Didžiosios salės išėjimo link, visai pamiršusi laikraštį. Prie išėjimo stabtelėjo ir jį prisiminė. Svarstė, ar jį atsiimti. Straipsnį mokėjo žodis žodin, todėl tik numojo ranka. Džiaugėsi, kad yra Hogvartse. Kerų pagalba galės bent šiek tiek numigti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Dafydd Carwyn Llewellyn Liepos 15, 2019, 10:05:57 am
Dafydd pagalvojo, kad Miona specialiai neima vandens, taip norėdama parodyti, kad pagalbos nereikia. Tai jam padėjo apsispręsti ir net nebandyti jos guosti. Nors grifė netrukus vandenį vis dėlto paėmė - ir net padėkojo! - Dafydd vis tiek nieko nesakė. Prisibijojo jos reakcijos. Be to, nežinojo, ką sakyti. Tuo labiau, kad taip ir nesuprato, ar yra atkerėtas, kol Hera taikėsi atskleisti šią mažytę paslaptį.
- Ačiū, - burbtelėjo velsietis. Labiausiai tam, kad patikrintų, ar ji nemeluoja. Išgirdęs savo balsą Dafydd pasijuto kiek ramiau: buvo kiek išsigandęs, kad taip ir liks nebylys. Nors... O su kuo jam šnekėti? Juk, ko gero, ši šalia sėdinti mergina tebėra žmogus, su kuriuo jis šnekasi daugiausiai. Galbūt ta proga reikėtų nustoti šitaip ant jos už kažką pykti? Taip, per nelemtą Burtų trikovės turnyro puotą ji pasirodė esanti tikra pasipūtėlė. Tačiau po to skyrė savo laiką, kad padėtų jam, Dafydd. O dabar ji tikrai turi ir rimtesnių problemų negu ginčai su kitais mokiniais... Tokios mintys sukosi velsiečio galvoje, nors jis ir pats iki galo nesuprato, kodėl apie tai galvoja. Paklausė savęs, koks gi skirtumas, kas turi kokių problemų? Tačiau suprato, kad su Miona yra kažkaip kitaip. Kažkodėl jos jis nenorėjo be reikalo erzinti.
- Kas ryt? - paklausė klastuolis, tačiau panašu, kad Miona nenorėjo apie tai prabilti, nes skubiai pakeitė temą. Dafydd nekamantinėjo. Tiesą sakant, jam net ir nebuvo įdomu. Jis žiūrėjo į stovinčią merginą ir mintyse meldėsi, kad tik ji nepargriūtų. Ką tokiu atveju reikėtų daryti? Laimei, grifė išsilaikė ant kojų ir išgelbėjo raudonplaukį nuo be galo sunkios misijos.
- Labanakt, - sumurmėjo Dafydd. Jis žiūrėjo, kaip mergina nueina. Matė, kaip stabtelėjo prie išėjimo. Apsižvalgęs pamatė, kad ji paliko laikraštį. Pagalvojo, ar nereikėtų nunešti. Vis dėlto ji, ko gero, tą straipsnį moka atmintinai. O jeigu ir ne, tai ne itin tenori dar kartą skaityti. Tad klastuolis palaukė, kol Miona dings už durų, ir neskubėdamas patraukė išėjimo link.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Enolas Wildwoodas Rugpjūčio 15, 2019, 12:04:50 am
Enolas ramiai prisėdo ant kėdės. Nors viduje ir kirbėjo baimė, jog gali sulaužyti žšeimos tradiciją mokytis Grifų Gžtoje, berniukas buvo įsitikinęs, kad taip būti negali. Nes taip sakė tėvas. O juo Enolas visada tikėjo.
Juto, kaip ant galvos uždėjo aiškiai per didelę kepurę. Ši uždengė tamsius berniuko plaukus ir net ausis, dėl ko be galo, net per daug aiškiai girdėjo Paskirstymo Kepurės mykimą. Ir spiegesį, kai naujasis Hogvartso mokinys buvo išrinktas Grifų Gūžton. Wildwoodas nusišypsojo. O ko daugiau reikėjo tikėtis?
Akimis susirado Grifų Gūžtos koledžo - savo koledžo - stalą ir priėję atsisėdo. Netrukus stalas pasipuošė ištaigingomis vaišėmis. Naujieji bendrakoledžiai šiltai jį pasveikino. Viskas buvo lygiai taip, kaip pasakojo tėvas.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Malia Scoott Rugpjūčio 28, 2019, 08:11:53 pm
Mergaitė nepatenkinta nužygiavo prie Grifų gūžtos stalo ir atsisėdo. Kažkoks vaikinukas jau norėjo ją užkalbinti, bet pamatęs jos piktą žvilgsnį kaip mat užsičiaupė
  Aš? Grifų gūžtoje? Ar ta kepurė kažko vartojo ar jai šeip kasnors negerai? Mali'os nepasitenkinimas ir pyktis patekus į Grifų gūžtą aiškiai švietė jos veide. Ji aiškiai nenorėjo čia būti. O kas gali norėti? Visi čia tik ir tevaidina pasikėlusiais ir angeliukais. Nekenčiu šito koledžo. Mergaitė dar prieš ateinant čia aiškiai nenorėjo patekti į Grifų gūžta.
- Gyvenimas iš manęs šaiposi. - Nepatenkinta po nosimi suburbėjo ši. Stalas buvo nukrautas maistu, kuris tikrai nedomino žaliaplaukės. Jis atrodė jai šlykštus vien dėl to, kad stovėjo ant Grifų gūžtos bendrojo stalo...
  Galiausiai ši nieko nelaukusi dingo iš čia...

Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Violeta Stephenson Rugsėjo 28, 2019, 12:26:59 pm
Tamsiaplaukė liko gan nustebinta, kai šioji pateko į Grifų Gūžtos koledžą. Mergina yra viena iš tų, kurios nemėgo labai jau rizikuoti, tačiau nuotykiai jai patiko bei rizikuoti karts nuo karto mėgo, neatsisakydavo. Taip pat jai patinka ramybė ir kartais vienatvė, bet patekusi čia jai vis vien yra kiek keistoka, jog priskyrė ją čia, Grifo Gūžtos koledže. Įžengusi į Didžiosios salės vidų, pirmiausiai apsižvalgo po salę, kurioje nemažai mokinių. Pažvelgus į vienus, galėjai suprasti, kad jie nepatenkinti, jog pateko į tą koledžą, nors norėjo visai į kitą. Kiti džiaugėsi ten kur pateko ir jau matyti, jog jau susibendravo su kitais ir tikriausiai nauja draugystės pradžia. Mėlynų plaukų savininkė pradėjo neskubant eiti link savojo koledžo stalo prie kurio sėdėjo jau nemažai mokinių. Beeinant žvalgėsi į kitus. Nežymiai atsiduso, supratusi, jog gali sunkiai čia pritapti, bet bandyti su kuo nors bendrauti ir susirasti draugų, tikrai verta ir tai būtų naudinga jai pačiai. Juk visą laiką vienai prabūti, nėra malonu ir tikri liūdnoka. Priėjusi savojo koledžo stalą, prisėdo ant laisvos kėdės. Apžvelgusi visus, nieko netardama pasiėmė puodelį su vaisine arbata. Gurkštelėjusi, padeda puodelį ant stalo. Maloniai nusišypsodama klausėsi pokalbio, nors ir vieni šnekėjo apie vieną, o kiti šnekėjo apie kitą. Pastebėjusi Beveik Begalvį Niką, linkteli jam taip pasisveikinusi su juo bei taip pat veide pasirodo nedidelė šypsenėlė. Neturėjo noro su kažkuo bendrauti, tad pasirinko tylėti ir klausytis tai ką kalba kiti. 
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gabriellitaa Fagbure Spalio 11, 2019, 04:13:10 pm
Atvykusi į pasirinkimą, mergina jau žinojo kokiame koledže priklausys, mat nebuvo iš tų tylių ir drovių mergyčių. Mėgo elgtis drąsiai, karts nuo karto gal net ir prisidirbti. Tačiau tie kas ją pažįsta drąsiai bei pačiu pirmuoju žodžiu pasakytų, kad ji yra bendraujanti asmenybė. Pasirodžius rezultatams ir galutiniam verdiktui, merginos veidą puošė plati šypsena. Grifų Gūžtos koledžas. Ten kur ir norėjo.
Įžengusi Didžiąją salę, mergina akimis greitai rado savo koledžo stalą. Nė nedvejodama žengė žingsnius link jo. Priėjusi visus apžvelgė bei maloniai nusišypsojo.
- Sveiki, - pasisveikina kiek garsiau, kad bent jau daugelis išgirstų. Dėmesį ji mėgo. Atsisėdo šalia mėlynplaukės merginos, kuri nė iš tolo neatrodė lyg priklausytų šiam koledžui, bet jei ji čia vadinas ji papuolė ten kur reikia. Pasiėmusi pyragėlį, atsikando bei sukramtė jo gabaliuką.
- Aš Gabriela, - pasisveikina su mėlynplauke mergina. Draugų jai netrūko, bet naujos pažintys jai labai patiko.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Sigurd Eddi Hallgrimsson Spalio 19, 2019, 02:51:06 pm
Sigurdas įžengė į Didžiąją salę ir buvo priblokštas jos dydžio, nuo lubų kabančių koledžų vėliavų su herbais ir spalvomis. Tačiau veide nepajudėjo nė vienas raumenėlis, rodantis jo nuostabą. Tik ledo mėlynumo akys žibėjo, atskleisdamos jaunojo mokinio nuotaiką. Kartu su kitais naujokais, kurie jau truputėlį šalinosi skvarbaus žvilgsnio ir akmeninio veido berniuko, jis patraukė link paprastutės medinės kėdės su nušiurusia ir savo amžių jau pergyvenusia skrybėle.
Islandas iš kitų mokinių išgirdo apie visus koledžus, jų privalumus ir apie Paskirstymo skrybėlę, kuri kažin kaip turėjo nurodyti, kuriam koledžui mokinys priklausys. Sigurdas svajojo apie Klastūnyną, kuris jam pasirodė priimtiniausias. Jo neatbaidė naujokėlių komentarai, kad ten mokosi apsukrūs, drąsūs ir gudrūs žmonės, nes berniukas pats save tokiu laikė. Kadaise. O dabar... Aplinkiniai žmonės apie tai tikrai nebūtų pagalvoję, nes bejausmis veidas nerodė tikrojo šviesaplaukio.
Priartėjus prie Paskirstymo kepurės, buvo pradėti skelbti mokinių vardai ir susijaudinusiems naujokams ant galvos buvo uždėta žymioji kepurė. Ji keistu balsu šaulė koledžų pavadinimus ir laimingi ar nuliūdę pirmakursiai žingsniuodavo prie savo stalo. Sigurdas akimis lydėjo praeinančius mokinius, laukdamas pakvietimo. Kokia nesąmonė skirstyti mus! Žinoma, jis to garsiai nepasakė, tačiau pajuto, kad viduje kažką suskaudo. Ne kūne, bet sieloje. Toje, kurią islandas slėpė nuo visų akių ir kurią pats sužeidė.
-Sigurdas Eddi Hallgrimssonas!-paskelbė balsas.
Šviesiaplaukis nuleido šaltas akis, priėjo ir lėtai atsisėdo. Jam ant galvos buvo nuleista Paskirstymo kepurė, kuri, priešingai nei kitais kartais, gana ilgai galvojo. Vaikinukas iš po skrybėlės krašto tematė pusę salės, bet dar kartą pastebėjo jos didingumą. Jam norėjosi tėkšti kepurę į šalį ir išrėkti, kad skirstyti vaikus kažkokiai skrybėlei vadovaujant yra neteisinga. Bet mokinys tik nežymiai sudrebėjo nuo tokių minčių ir to nepadarė. Viduje vėl kažkas trūko. Rodėsi, kad praranda savo prigimtį.
Nelauktai Paskirstymo kepurė sušuko:
-Grifų Gūžta!
Islandas atsistojo ir nužingsniavo prie labiausiai plojančio ir ūžiančio stalo. Į visus sveikinimus jis teatsakė galvos linktelėjimu ir nieko nelaukdamas bejausmiu veidu kibo į valgius.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Selina Silver Spalio 30, 2019, 10:27:04 am
Labai apsidžiaugiau, kai paskirstymo kepurė ištarė (GG2). Visas stalas pradėjo ploti, buvau tokia laiminga. Mano visa burtininkų giminė nuo neatmenamų laikų mokosi Grifų gūžtoje, todėl aš labai dydžiavausi savimi, kad pratesiau šeimos tradiciją. Padaviau kepurė profesorei Makgonagal, nubėgau prie savo koledžo stalo ir šleptelėjau greta brolio. Erikas mane apkabino ir supažindino su savo draugais. Kol visi smagiai plepėjome Dumbldoras paskelbė vaišes. Stalas buvo nukrautas skaniausiais dalykais. Mano žvilgsnį patraukė aštrios vištos šlaunelės su medaus padažu. Mmmm... kaip skanu... Prisivalgiau tiek, kad atrodė sprogsiu. Viskas buvo nuostabu.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Marija Auksaragė Lapkričio 27, 2019, 05:19:03 pm
Marija sedėjo prie Grifų gūžtos stalo.Jis buvo nukrautas vaišėmis, obuoliais su karamele,šokoladinėmis spurgomis ir dar visokiausiais skanėstais.Mergaitė truputį jaudinosi,nes neturėjo draugų.Atėjo laikas valgyti.Marija prisivalgė tiek daug ,kad vos galėjo pajudėti.Po kelių minučių prie jos priėjo berniukas.Jis buvo blondinas ,mėlinom lyg jūra akim.Staiga jis pasakė;-Sveika koks tavo vardas aš tai Brendonas. Ji nedrąsiai atsakė;-Malonu susipažinti aš Marija.Patekai į Grifo Gūžtą ar ne?Nori būti draugais?-paklausė susidomėjas Brendonas .Taip aš patekau į Grifo Gūžtą .Draugais ?Tai aišku.-atsakė ji.Taip ir prasidėjo pirmieji Marijos metai Hogvarce ir mergaitei nebereikėjo bijoti ,kad neturės draugų.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Altha Cuffe Gruodžio 28, 2019, 09:36:02 pm
Altha įžengusi į Didžiąją salę pasijautė tarsi namuose. Jai ši aplinka artima ir miela širdžiai. Tačiau tik prisėdusi prie Grifų Gūžtos stalo ji pasijuto vieniša. Pamačiusi priešais save pudingo puodelį nedrąsiai prisitraukė jį prie savęs. Apsidairiusi aplink velniai žino dėl ko kimšo jį į valias. Nusiramink. Tai tik pirmoji diena. Dar spėsi susirasti draugų.. bandė raminti save mergina.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aurora Grakščioji Gruodžio 28, 2019, 11:05:58 pm
Grifų gūžtos stalas atrodo tiesiog puikiai! Dar niekada nemačiau taip daug nukrauto tokiais skanumynais stalo, kuris būtų apsėstas tiek apsčiai žmonių! Tai atrodo taip ittai būtų kažkas neįtikėtino, neregėtas net sapne vaizdas! Nes dar gyvenime nebuvau sapnavusi tokio stalo, tokios aplinkos. Ak! Kaip voskas didongai atrodė, virš stalo, ore sklandančios žvakės, o virš jų, užburtas mokyklos skliautas
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Mazikeen Wescott Gruodžio 30, 2019, 11:40:31 am
Graži salė, o kiek daug nepažįstamų! Keturi skirtingi koledžų stalai, tačiau vienas išskirtinis. Grifų gūžtos stalas. Jis buvo ryškus, iš tolo švytėjo raudona spalva. Mazikeen palengva ėjo link jo, žvalgydamasi aplink. Tikrai kerinti vieta.
Mergina nedrąsiai prisėdo prie stalo ir apsižvalgė dar kartą. Keista, tiek daug maisto ant stalo! Nuo rimto maisto iki saldumynų... Ir dak kiek daug!
Mazikeen įsidėjo į lėkštę maisto ir pradėjo valgyt.
- Kaip skanu! Kas tai?, - atsisuko į šalia sėdinčią mergaitę.
- A taip, atleisk man, labas. Aš Mazikeen Wescott, tačiau gali mane vadinti Maze. Maistas nerealiai skanus.
- A taip! O kuo gi tu vardu? - paklausė Mazikeen kramsnodama maistą.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Džinė Nakamota Sausio 03, 2020, 11:35:02 am
Džinė,įžengus į didžiają salę pamatė keturis skirtingų koledžų nuostabius stalus,bet vienas išsiskyrė, tai buvo grifų gūžtos koledžo stalas. O virš stalo buvo ore sklandančios žvakės. Džinė priėjusi prie ryškaus grifų gūžtos stalo, pamatė vaišėmis nukrautą stalą ir su visais pasisveikino. Visi buvo labai draugiški ir noriai dalinosi savo įspūdžiais. Vėliau įsidėjau keletą gardžių patiekalų, visi jie buvo gardūs. Kai jau visi pavalgėme, dalijomės savo mintimis kokie nuotykiai mūsų laukia.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Katy Valdorf Sausio 04, 2020, 06:24:32 pm
Katy atėjo į Didžiąją salę ir pamatė, kad prie Grifų Gūžtos stalo beveik nieko nebuvo. Mergaitė priėjo prie Grifų Gūžtos stalo ir atsisėdo. Netrukus prie jos atsidūrė lėkštė su vištiena ir daržovėmis. Mergaitė apsidžiaugė, kad jos pietūs bus labai skanūs, bet ji liūdėjo, kad iki šiol Katy neturi tikrų draugų Hogvartse. Visur vaikšto viena, namų darbus daro viena, bet grifukė vis dar galvojo, kad tai gali pasikeisti.
Po šių minčių Katy pėmė šakutę ir peilį ir pradėjo valgyti savo skanius pietus. Po valgio mergaitė užsimanė gerti ir staigą prie jo lėkštės atsirado stiklinė pilna sulčių. Grifukė kaip mat viską išgėrė ir jos indai dingo.
Kad ir Katy pavalgė, ji neskubėjo grįžti į bendrąjį kambarį. Ji vis dar galvojo, bet šį kart ne apie senelį.
Gal reikia eiti į ligoninę, kad patikrintų temperatūrą, nes jaučiuosi tikrai ne puikiai...
Mergaitė atsistojo nuo stalo ir išėjo iš Didžiosios salės.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Emilija Milnager Sausio 21, 2020, 08:52:50 pm
priėjus Emilijai prie koledžo stalo, kažkas pasisveikino:
- Sveika prisijungusi į Grifų gūžtą!!- ji atsakė taip pat džiugiai ir drąsiai:
- labas  ;D, malonu susipažinti!
Po kiek laiko skirto pokalbiui jie puikiai susibendravo, tai tikriausiai naujos draugystės pradžia.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Amanda Adler Sausio 24, 2020, 10:37:45 pm
 Amanda jaudinosi. Ji buvo girdėjusi istorijų apie Hogvartso pilį, tačiau pamačius milžinišką salę su keturiais stalais, ją nukratė šiurpas. Ji nedrasiai priėjo prie stalo, atsisėdo ir pradėjo valgyti.
 Išgirdusi juoką iš gretimo stalo, mergairė nedrasiai apsidairė. Dauguma sėdinčių vaikų mokėsi vyresniuosiuose kursuose. Amanda pažvelgė į dešinę. Prie jos sedėjo berniukas skaitantis laikraštį. Jos kairėje berniukai diskutavo apie kvidičą ir geriausias šluotas. Mergaitė nebuvo tokia drąsi, kad užmegstų pokalbį, tad pavalgiusi, atsistojo ir išėjo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Aiva Medžikytė Kovo 14, 2020, 02:03:26 pm
-Labas mergaite,-tariau aš-gal norėtum pašnekėti...
Į mane atsisuko viena mergaitė ir prisėdusi nusišypsojo...
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Cristal Daunt Kovo 25, 2020, 03:36:27 pm
Skraidančių žvakių apšviesta Hogvartso Didžioji salė atrodė dar įspūdingiau nei Cristal galėjo įsivaizduoti. Dangus buvo nusėtas tūkstančiais žvaigždžių. Į būrį vaikų žiūrėjo daugybė vyresnių mokinių, susėdusių prie labai ilgų stalų. Ji matė kelis vaiduoklius skraidančius pro salę, tačiau nei kiek jų neišsigando, nes tėvai pasakojo, kad Hogvarsto pilyje yra vaiduoklių. Gale salės Cristal matė ilgą stalą prie kurio sėdėjo mokyklos profesoriai. Nors pirmakursių būrys eidamas pro visų keturių koldežų stalus labai šurmuliavo, mergaitė buvo paskendusi savo mintyse. Ji galvojo koks gyvenimas bus šitoje mokykloje, kaip jai seksis. Tik po kelių minučių atsipeikėjusi pamatė, kad stovi prieš paskirstymo kepurę. Ji buvo labai sena ir susiraukšlėjusi. Prisiminusi tėvų pasakojimus, kaip vyks paskirstymo ceremonija, ji laukė kada profesorė pasakys jos vardą.
Kai vaikų būrys sumažėjo, o koledžų stalus buvo papildę keletas mokinių, brunetė išgirdo savo vardą. Visiškai nesijaudindama Cristal užlipo ant kėdės ir laukė kada profesorė jai ant galvos uždės kepurę. Cristal nebuvo svarbu į kokį koledžą ji pateks. Paskirstymo kepurė apgaubė jos galvą ir mergaitė girdėjo kaip ji labai tyliai sau murma kažkokius žodžius.
- Grifų Gūžta!
Cristal nulipo nuo kėdės ir nubėgo prie Grifų Gūžtos stalo, kur ją pasitiko kiti grifiukai. Nors jos kelionė dar tik prasidėjo, Cristal labai džiūgavo.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Gabriuša Katilaitė Balandžio 02, 2020, 05:53:23 pm
Gabriuša atsargiai nulipo nuo pakilos ir priėjo prie stalo, kuris jai plojo. Svarstė, ar tikrai šis koledžas jai tinka. Jos sesuo irgi į jį buvo patekusi, bet ji nebuvo nei drąsi, nei užtikrinta tuo, kad išvis Hogvartsas jos vieta, todėl Gabriuša svarstė, ar jai nenutiks tas pats. Visa drąsa ir pažinimo troškulys dingo, jaudulys paėmė  viršų, apsisuko galva ir ji jautė, jog bet kurią akimirką gali prarasti sąmonę, tačiau aukštas vaikinas atsistojo ir pasiūlė prisėsti prie jo ir jo draugų. Ji sutiko ir staiga visas jaudulys dingo- pamačiusi visus tuos draugiškus veidus ji suprato- Hogvartsas- tikrai taps jos namais.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Alexa Montekrist Balandžio 16, 2020, 05:45:49 am
Alexa paskirstymo kepurę buvo užsidėjusi neilgai, bet ir tos kelios minutes buvo siaubingos. Mergaitė taip bijojo patekti į klastūnyną, kad kone drebėjo. Išgirdusi, kad bus grifė taip apsidžiaugė, beveik bėgte nubėgo prie grifų gūžtos stalo. Pirmakursę pasitiko plojimai ir draugiški veidai. Pažystamų neturėjo, bet visi atrodė labai draugiški. Alexa buvo girdėjusi iš tėvų, kurie taip pat mokėsi grifų koledže, kad susirasti draugų nebus problema. Sakoma kad grifai patys draugiškiausi ir drąsiausi.
   Alexa nekantravo išmokti naudotis burtų lazdele, viskas magijos pasaulyje jei buvo nepaprastai įdomu. Knygas dar buvo tik pavarčiusi, bet ir to užteko, kad suprastų jog pamokos bus labai įdomios.
Mergaitė kartu su visais džiugiai plojo kai paskirstymo kepurė surikdavo ,,Grifų gūžta!".
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Quentin Yann Beaux Balandžio 21, 2020, 03:14:45 pm
  Kelionė į magijos mokyklą, kurioje pirmakursis turės mokytis, jam ištiesų kiek prailgo, kadangi jis visą kelionę prabuvo vienas. Pagaliau Hogvartsas, o vėliau ir didžioji salė buvo pasiekti, o jaunojo vaikinuko nuotaika šiek tiek pagerėjo. Jis nesijaudino, netrepsėjo kojomis ir kitaip nebijojo kaip dauguma jo bendramečių, kol pakvies jį užsidėti paskirstymo kepurę ant galvos, o kaiptik ramiai stovėjo ir gal net šiek tiek nuobodžiavo. Jis net pats nežinojo į kokį koledžą nori patekti. Mokiniai buvo kviesti vienas po kito, kol galiausiai pasigirdo ir Quentin tikrai netrumpas pilnas vardas. Vaikinukas prasibrovė pro bendramečius ir atsisėdo ant kėdės. Ant šiojo galvos tuojpat atsirado tamsi, skaili kepurę ir nepabuvojusi ant jos nė minutėlės, paskelbė, kad jaunuolis pateko į grifų gūžtą. Tai šiek tiek nustebino Yann, kadangi jis nelabai tikėjosi, kad pateks būtent čia, bet šis nieko nesakė ar to neparodė ir atsistojęs nužingsniavo prie stalo, prie kurio girdėjosi plojimai ir klestelėjo ant suolelio. Ceremonijai pasibaigus tamsesnios odos vaikinukas, kaip ir visi likę mokiniai, buvo palydėti į kambarius...

Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Harvis Lesteris Balandžio 28, 2020, 09:31:33 am
Harvis tik priskirtas į Grifų gūžtą labai nudžiugo, jis kaip tik norėjo pakliūti čia! Jis visą kelionę nerimavo, kad tik nepakliūtų į Klastunyną. Nuėjęs prie koledžo stalo su visais pasisveikino ir pradėjo ieškotis draugų. Jis žinojo, kad per pirmą dieną jų neras, tačiau tikrai tai neužtruks. Jis tiek daug nežinojo. Harvis tikėjosi viską sužinoti per šventę. Pasibaigus ceremonijai prasidėjo valgymas. Harvis buvo nejuokais išalkęs, tad prisikirto labai daug. Skaniausias buvo kiaulienos kepsnys su kriaušių padažu. Galiausiai visi mokiniai buvo nuvesti į miegamuosius. Ten Harvis skaitė pelėdų parduotuvės katalogą, rinkosi pelėdą. Ištikrūjų tai dar peranksti, nes jis skolingas 7 galeonus vienam žmogui. Baigęs skaityti katalogą Harvis nuėjo miegoti.
Antraštė: Ats: Grifų Gūžtos stalas
Parašė: Willy Phoenix Gegužės 13, 2020, 11:55:40 am
  Susijaudinusi Vilė stovėjo prie tvirtų, ažuolinių durų. Iš jaudulio jai virpėjo rankos ir stingo liežuvis. Šitiek metų girdėjo apie Hogvartsą iš tėvų ir štai dabar ji čia.
     Plaukiant valtimi ją pritrenkė pilies dydis ir grožis. Daugybė bokštų ir bokštelių, platus kiemas, erdvios klasės ir salės, mylios ilgio koridoriai.Vos nepametė pirmakursių būrio eidama į Didžiąją salę. Pagaliau aš čia, Magijos pasaulyje- mastė Vilė.
   Staiga atsivėrė salės durys ir pirmakursių minia plūstelėjo į vidų. Mergaitė iš karto atpažino Didžiąją salę. Apie ją daug girdėjo iš mamos.Salėje stovėjo 5 stalai:4 išdėsti tiesiai salės viduryje ir vienas - garbingasis salės gale.Užkerėtas dangus žibėjo nuo žvaigždžių, ant sienų pleveno žvakių šešėliai.Jie atsargiai ėjo ilgu tarpu tarp stalų ir žvalgėsi.