Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Žiobarotyra => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Rafael Beaumont Liepos 05, 2022, 09:25:23 pm

Antraštė: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Rafael Beaumont Liepos 05, 2022, 09:25:23 pm
(Tema: Žiobarų ginklai)

Rafael'is lėtai žingsniavo žiobarotyros kabineto link. Sniegas krito lėtai, tad ir jis nusprendė neskubėti. Paskui save tempėsi mėlynos spalvos lagaminą. Bijojo, jog jei neštųsi dėžę su savimi visi jį pamatę pagalvotų, kad jis yra beprotis arba labai daug išgėręs, tad viską nešėsi lagamine. Galiausiai pasiekė savo kabinetą.
Suskambėjus varpui kabinetas jau buvo paruoštas. Jo gale buvo stalas pilnas ginklų. Taip pat magijos pagalba čia buvo įrengta šaudykla ir pastatyti taikiniai.
- Sveiki susirinkę į žiobarotyros pamoką.  Šiandien teorijos nebus, kadangi manau, jog jums prireiks laiko atliekant praktiką. Kalbėsime apie žiobarų ginklus, - lėtai ištarė vyras nueidamas į klasės galą. Čia pasiėmė medžioklinį šautuvą. - Štai čia yra medžioklinis šautuvas. Medžioklė, deja, yra žiobarų gan mėgiama veikla. Galėsite pabandyti juo pašaudyti. Taip pat čia yra automatas -  automatinis ginklas, šaudantis tarpinės galios šoviniais (silpnesniais, nei kulkosvaidžių, bet galingesniais, nei pistoletų). Juo šaudyti kiek sunkiau nei medžiokliniu šautuvu, bet išbandykite, - ištarė pakeldamas kitą ginklą. Tada paėjo toliau ir paėmė pistoletą. - Norintiems pašaudyti kiek lengvesniu ginklu siūlau pistoleto išbandymą. Pistoletas - trumpas rankinis parakinis šaunamasis ginklas su rankena ir vienu ar daugiau vamzdžių. Pistoletų šoviniai paprastai mažesnio galingumo, negu stambesnių parakinių šaunamųjų ginklų. Pistoletai skirti šaudyti į artimus taikinius, - ištarė padėdamas ginklą ir paimdamas peilį. - Šitas peilis nėra paprastas. Tai yra svaidomasis peilis. Puikus ginklas mokantiems taikliai mėtyti. Taip pat čia yra ir paprastų peilių, kuriais žiobarai naudojasi puldami savo auką.
Po šių savo žodžių profesorius nuėjo prie dėžės stovinčios ant stalo ir atidarė ją.
- Čia yra bombų ir granatų. Petardų taip pat, kadangi kartais ir jas žiobarai naudoja it ginklus, - pasakė vyras grįždamas į kabineto pradžią. - Šiandien galėsite išbandyti visus ginklus. Šautuvais šaudykite šaudykloje, o bombams ir peilius svaidykite į taikinius. Tiesa, šie ginklai jums niekaip negali pakenkti, kadangi jie yra užburti. Taip pat šaunamųjų ginklų kulkos guminės. Pasirinkite ginklus ir galite pradėti. Beje, prie šaudyklos rasite ginklus, - pasakė ir pasivėlęs savo plaukus nužingsniavo prie šaudyklos.

(Pamoka iki liepos 15 dienos. Trys postai po 600 arba du postai po 1000 simbolių. Pasirinkite ginklą ir eikite šaudyti. Ginklai nesužeidžia, tad galite šaudyti į savo draugus. Sėkmės. Jei kas neaišku rašykite man į DC arba čia)
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Elliw Gwawr Dwynwen Goff Liepos 05, 2022, 11:45:47 pm
Teleskopas stovėjo ant stalo. Po stalu tūnojo paršelis ir ožka. Pastaroji, deja, nesuprato esanti keturkojis gyvūnas, tad niekaip negalėjo suprasti, kodėl yra būtent čia ir kodėl yra taip siaubingai nepatogu. Norėjo eiti kur nors, kur pamatytų bent vieną teleskopą, tačiau sujudėjusi tik taukštelėjo galvą į stalą.
- AUČ! - suriko staiga atvirtusi į mergaitę. Apsižvalgė, tačiau nesisekė apsispręsti, kurią bjaurią mergiūkštę norėtų apkaltinti, tad teko patylėti. Bent jau pavyko atsistoti ir pamatyti teleskopą. - Mano teleskopas!
Buvo šiek tiek keista, kad pliurpiantis berniūkštis buvo toli, bet pasaulyje buvo daug keistų dalykų, tad Elliw nebesistebėjo. Arba neprisiminė besistebinti, o tai buvo visai mažas skirtumas, mat velsietė paprasčiausiai nustojo stebėtis.
Pačiupusi nuo stalo kažkokį daiktą, kuris, tiesa, nebuvo teleskopas, netyčia kaukštelėjo juo sau į galvą.
- AUČ! - garsiai suriko ir numetė daiktą šalin. Ar jis pataikė kam nors į galvą, ar ne, mergaitė neįsivaizdavo, bet jau seniai neprisiminė, kad rankoje turėjo kažkokį neaiškų dalyką.
Susidomėjusi kažkokia dėže pažiūrėjo į ją ir pamatė įdomių dalykų. Pačiupusi vieną iš jų svarstė, ką reikėtų daryti, bet netrukus tą svarstymą pamiršo. Nutarusi, kad daiktas gali kelti grėsmę astronomijos prietaisams, šveitė jį pro langą. Nepastebėjo, kad tas buvo uždarytas, tad stiklas garsiai išdužo.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Vega Dellal Liepos 07, 2022, 03:41:51 pm
  Vega į jau antrąją žiobarotyros pamoką atėjo kartu su Sakura. Pamokos tema ją sudomino, tačiau labai trukdė tai, kad tai buvo ginklai. Kad ir užkerėti, bet vis tiek ginklai. Tačiau varniukė tikėjo, kad profesorius puikiai užkerėjo kiekvieną ginklą.
- Einame į šaudyklą, - paragino Sakurą Vega ir nužingsniavo prie jos. Priėjusi pamatė visai įdomius šautuvus. Čia pat buvo padėtas medžioklinis, kurį pristatė profesorius.
- Tėtis man pasakojo kaip žiauriai su gyvūnais žiobarai elgiasi medžioklės metu. Jie be pasigailėjimo šauna į kiekvieną gyvūną! O jų ginklai tai nėra užkerėti, - graudžiai ir tyliai tarė varniukė bei pasiėmė automatą. Tada nusitaikė į vieną iš taikinių. Nusitaikiusi į taikinį varniukė iššovė keletą kulkų. Dauguma iš jų pataikė į taikinio kraštą, tačiau viena iš jų į patį centrą.
- Imk, - tarė rudaakė ir nusišypsojusi padavė šautuvą Sakurai.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Rafael Beaumont Liepos 07, 2022, 08:26:33 pm
Profesorius ir pats į rankas paėmė ginklą. Pavartė jį ir pasvėrė. Pistoletas jam patiko, kadangi nebuvo per sunkus. Beaumont pavardės nešiotojas nusitaikė į taikinį ir šovė. Pataikė taikiniui į  galvą, tačiau ne tarp akių. Prancūzas papurtė savo galvą ir padėjo šautuvą į vietą. Ausinių nesidėjo, nors reikėjo tai padaryti. Na, bet dabar tai nebėra svarbu.
Po gerų dešimties minučių rudaplaukio ausis pasiekė dūžimo garsas. Jis susiraukė ir pasisuko į šaudyklą, o tada į langą. Pamatęs, jog jis sudužo susiraukė ir sukando savo dantis.
- C'est tragique. Je ne pensais pas que ces imbéciles étaient capables de briser des fenêtres, - pasakė susinervinęs. Iš savo apsiausto išsitraukė lazdelę ir priėjo arčiau lango.
- Reparo, - ištarė lėtai ir ramiai. Langas buvo sutaisytas ir Švilpynės koledžo vadovas buvo tuo patenkintas, tačiau norėjo rasti kaltininką. - Kas tai padarė prašau pasisakyti dabar kitaip visi rašysite tūkstančio žodžių rašinį apie ginklus.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Elliw Gwawr Dwynwen Goff Liepos 07, 2022, 09:07:32 pm
Jeigu Elliw ir būtų pastebėjusi, kad išdaužė langą, dabar šis faktas, jau vis tiek būtų išnykęs iš atminties. Taigi nenuostabu, kad jai ir į galvą neatėjo, jog galėjo nuveikti tokį keistą ir visai nenaudingą dalyką. Nors ką ten gali žinoti? Galbūt išdaužtas langas kaip nors padeda teleskopams? Bet apie visą šitą Elliw nemąstė. Žinoma, dėl tos pačios priežasties - nežinojo išdaužusi langą.
Priėjusi prie kažkokių ilgų vamzdžių kiek susidomėjo. Jie visai priminė tą keistą lazdą, kuri kartais būdavo kišenėje. Jos paskirtis vis dar buvo gūdi paslaptis, bet nepaisant visko Elliw susidomėjo. Paėmusi vieną iš daiktų velsietė gerai jį apžiūrėjo, bet netrukus netyčia kaukštelėjo sau į galvą.
- AUČ! - garsiai suriko nepatenkinta mergaitė. Kodėl neLiucija, ne neLiucija, ne ne neLiucija, ne ne ne neLiucija, ne ne ne ne neLiucija ir ne ne ne ne ne neLiucija turi jai nuolat trukdyti?! Tik jos dėl visko kaltos!
Keistasis daiktas turėjo kažkokią keistą rankenėlę, kurią būtinai reikėjo pajudinti. Elliw neįsivaizdavo, ką ji galėtų daryti, tačiau vis tiek pradėjo tampyti. Neįsivaizdavo, kas atsitiko, tačiau iš lazdos išlėkė kažkoks daiktas ir pataikė tiesiai į akį.
- Tai tu kalta! - garsiai suriko klastuolė. Žodžiai, žinoma, buvo skirti visam bjaurybių šešetui. Supykusi mergaitė šveitė lazdą nepažįstamo berniūkščio link.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Alanas Senkleris Liepos 07, 2022, 10:28:50 pm
Iš pradžių, besiklausant ką sako profesorius jį apėmė šiurpas. Na žinot, kai klasėje gali būti Elliw, Erka ar kokia panaši nenuspėjama persona galima tikėtis visko. Duoti joms ginklą į rankas atrodė mažų mažiausiai lengvabūdiška ir pavojinga. Bet tada išgirdo, kad ginklai užburti ir pagalvojo, kad buvo kvaila galvoti, kad jie pavojingi. Jei atvirai tai visai nenorėjo dabar eiti šaudyti. Jei jau visai atvirai, tai labiausiai norėjo eiti praktikuotis virti eliksyrus, o gal daryti kalną namų darbų. Kuriuos apleido dėl to, kad nepajėgė išvis nieko daryti. Kartais apimdavo visiškas sąstingis. Kai tūnodavo kur nors vienoje iš mokyklos kerčių ir slėpdavosi nuo triukšmo ir žmonių. Greičiausiai pamažu kraustėsi iš proto. Buvo aišku, kad nežino kaip gyventi toliau po vasaros atostogų. Alanas manė, kad galimai savo dienas pabaigs kur nors ligoninėje. Svarbiausia buvo šitos savo būklės nerodyti viešumoje. Jau net auroru norėjo tapti vis mažiau. Geriausia. Manė jis. Gyventi kur nors kalnų trobelėje atsiskyrus nuo žmonijos.
Jo gyvenimas prarado žavesį, mat dabar nebegalėjo veikti taip beatodairiškai kaip kadaise. Taip, gal prisidarydavo mažiau problemų, bet atrodė, kad gyvena sustingęs.
- Judinkisss. - Paliepė įsakmus Bevardės balsas. Gyvatė pastaruoju metu lydėjo visur. Alanui taip net patiko. Ji išjudindavo jį tada, kai panirdavo į savo mintis. Įdomu,  kai Dori supras, kad išprotėjau, kas bus tada? Galvojo lėtai keldamasis nuo savo kėdės.
Vaikinas priėjo prie ginklų, susirado svaidomąjį peilį ir nuėjo prie taikinio. Gaila, kad nebuvo lankų. Lankai Alanui patiko. Jis užsimojo ir švystelėjo ginklą. Tas įsmigo į taikinio kraštelį. Taip, šaudant lanku aš taiklesnis. Pamanė.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sakura Levins Liepos 08, 2022, 07:40:41 pm
Jau praėjo ruduo ir žemę nuklojo baltas sniegas. Sakurai buvo gera ir smagu, kad per rudenį ji susirado draugų. Draugės iš jos koledžo - tai Nelanna, Gruodė ir Vega. Taip pat jau ir Dori su Sakura daug daugiau bendravo. Šviesiaplaukė jautėsi laiminga.
Laiminga iki tol, kol išgirdo ir pamatė, apie ką bus ši pamoka. Žiūrint į ginklus profesoriaus rankose varnanagės lūpos kietai susičiaupė. O dar tai, apie ką pradėjo kalbėti Vega.
- Aš esu skaičiusi apie ginklus, kuriuos naudoja tie, kurie nėra burtininkai, - ji prisiminė magijos istorijos pamoką, kuri buvo apie burtininkų ginklus, o po to pasidomėjo visais. - Tie ginklai, jie yra kažkas siaubingo, - pasakė strazdanė. - Žinoma, kai kurie kerai taip pat yra žiaurūs, bet ginklai... Ypač tie šautuvai, o ką bekalbėti apie bombas ir granatas? Juk tai toks smūgis gyvūnijai! Gyvūnai bijo, nesupranta, kas vyksta! O tie, kurie juos skriaudžia, kurie žudo tam, kad pasilinksmintų... Tai ne pomėgis. Jie ne žmonės, - penktakursės veide pasirodė pykčio išraiška, kuri šiaip jai nebuvo būdinga.
Kai Vega kelis kartus šovė vienu iš ginklų, mėlynakė krūptelėjo. Užsidengė ausis. Geriau tokių dalykų išvis nebūtų, mintyse pagalvojo. O netrukus bendrakoledžė bandė paduoti šautuvą ir Sakurai.
- Ne! - baltapūkė žengė atatupsta ir prispaudė savo rankas prie krūtinės. - Aš jo neliesiu. Neimsiu. Nešausiu. Na ir kas, kad tai tik taikinys? Kam to reikia? Kam mus mokyti šitų baisių dalykų? - mokinės akyse susitvenkė ašaros.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Vega Dellal Liepos 08, 2022, 08:39:17 pm
  Sakurai papasakojus apie tuos žiaurumus Vega vos laikė ašaras. Ji buvo tą mačiusi.
- Prieš maždaug metus su tėčiu buvome miške. Tuo metu ten matėme ir žiobarų, kurie visiškai be jokio pasigailėjimo šaudė į gyvūnus. Negaliu suprasti kaip jie gali sau leisti tą daryti. Kaip jiems negaila? Dauguma gyvūnus žudo kad pasilinksmintų ir kad iš jų kailių pasidarytų kailinius. Žiobarai tokius gyvūnus kaip kiaunes ir šermuonėlius laiko narvuose, o paskui nunuodija dujomis tik dėl jų kailio. O vieniems kailiniams reikia daugybės kiaunių, o šermuonėlių dar daugiau. Ir dėl to, kad kažkoks turtingas žiobaras gautų kailinius reikia nužudyti daugiau nei du šimtus šermuonėlių. Dėl to gyvūnai labai sparčiai nyksta. Ir beveik niekam tai nerūpi! Žiobarams rūpi tik pinigai. O į jų tas raudonasias knygas įrašytos be galo daug gyvūnų rūšių. Niekada nesuprasiu kam to reikia. Kam kailiniai? Juk galima apsirengti ir kitais drabužiais nežudant gyvūnų. Žiobarai tikri žudikai. Kerai tikrai nėra taip žiauru kaip ginklai. Nors nesu tikra kas baisiau. Bomba šauna vieną kartą, o šautuvais gali iššauti šimtus, o gal net tūkstančius šovinių, - vos neverkdama tarė varniukė. Varniukei siūlant draugei ginklą Sakura jo atsisakė. Vega puikiai ją suprato. Ir pati nedegė noru tą daryti, tačiau žinojo, kad praktiką daryti reikia, todėl ir iššovė. Tačiau daugiau ginklų bandyti neketino.
- Puikiai tave suprantu, Sakura, bet jei už praktikos neatlikimą prarasi taškus? O jei profesorius pradės pykti taip, kaip Clarke. Kas tada? Bet puikiai tave suprantu. Laikyti šį siaubingą išradimą rankose yra tikrai labai siaubinga.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Nelanna Light Liepos 08, 2022, 09:23:20 pm
Įėjusi pro žiobarotyros kabineto duris, Nelanna iš pradžių jo nepažino. Jame buvo keistų daiktų, kuriuos vėliau profesorius pavadino žiobarų ginklais. Klasės gale ji pamatė kažkokius taikinius, panašius į tuos, kuriuos ji buvo mačiusi viename iš Hogvartso pilies kiemų - ruoštis dvikovoms. Tikriausiai turėtume bandyti panaudoti žiobarų ginklą ir iššauti į taikinį, svarstė mergaitė. Bet jos tokia mintis nesužavėjo. Kai profesorius parodė žiobarų peilius, ji jau žinojo, kokie tai daiktai ir kam jie naudojami. Vasaros metu kaimynai žiobarų vaikai ją vesdavosi į netoli esantį mišką ir ten jie kartu drožinėdavo pagalius, darydavosi lankus ir šaudė į taikinius. Ji jau buvo mačiusi, kad peilį galima naudoti ir geriems tikslams, pavyzdžiui drožinėjimui, tad nusprendė ir dabar jį pasiimti. Į keistus šautuvus pažiūrėti visai nenorėjo.
Paėmusi iš profesoriaus dailų peilį gražiai padabintu kotu, ji apsidairė ir pamatė Sakurą, bepradedančią verkti. Nelanna suprato, kad užaugusi gamtos apsuptyje jos draugė priešiškai žiūrėjo į tai, ką paprastai daro kiti žmonės - nesvarbu, ar jie burtininkai, ar žiobarai - ir tikriausiai dabar ji pagalvojo arba prisiminė kažką, kas prieštarauja jos įsitikinimams. Sakurą jau guodė Vega, su kuria ši atėjo į pamoką, bet ir Vegos akyse Nelanna pastebėjo ašaras. Nelanna negalėjo iš šono stebėti nusiminusių draugų, tad priėjusi prie jų pasisveikino ir paklausė:
- Labas! Kas nutiko jums abiems?
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Dori Mendel Liepos 09, 2022, 08:58:30 am
Žiobarotyra penkiolikmetei nebuvo pati įdomiausia pamoka. Tiesą pasakius, šiuo metu ji Dori atrodė itin nuobodi ir bereikšmė magijos pasaulyje, be to, kartais primindavo tuos laikus, kai Mendel dar buvo maža, naivi mergaitė, kuri tikėjo, jog tie suskiai žiobarai ją myli.
Ji prisiminė pačią pirmą žiobarotyros pamoką šiais metais, rugsėjį, per kurią reikėjo bandyti įsiminti kažkokius tai ten dailės stilius ir dar piešti. Tikiuosi, to egzamine nebus, nes aš jau viską pamiršau, mintyse pagalvojo ir pavartė akis.
Tačiau kai tamsiaplaukė sužinojo, kokia šiandienos tema žiobarotyros pamokoje, jos akys sužibo. Šiaip jau ginklai nebuvo tas dalykas, kuris penktakursę labai stipriai domintų, ypač dėl to, jog jie yra žiobarų išmislas. Bet jeigu Dori dabar galės pašaudyti iš automato, svaidytis įvairių rūšių peiliais ir dar numesti bombą, na, tai pakankamai įdomus laiko praleidimas.
Apsidairiusi po klasę mergina pamatė Alaną, prie kurio, žinoma, nusprendė nueiti. Eidama ji praslinko pro varniukų būrelį. Sakura ir kažkokia mažvaikė, atrodė, tuoj apsiverks. Na ir skystos, pagalvojo mintyse, bet nutarė neprisikabinti, nes šiuo metu ji ir Sakura išties neblogai sutarė. Prieš pasiekdama Alaną Mendel paėmė medžioklinį šautuvą, kuris buvo žymiai sunkesnis, nei ji galvojo, kad bus. Gal bombą prigriebsiu vėliau, pamanė.
- Laba diena, - tuo pačiu ir saldžiai, ir linksmai tarė Alanui. - Kaip tau ši pamokos tema? Nekantrauju viską išbandyti, - klastuolės akys sužibo nekantrumu.
Ji nusitaikė ir nieko nelaukusi šovė. Negalėjo patikėti, jog ta kulka įsmigo beveik į taikinio centrą. Tačiau kai Mendel iššovė, praradusi pusiausvyrą pati sugebėjo nukristi, mat paspaudus gaiduką tas didžiulis šautuvas ją tarsi metė atgal.
- O Merline, - juokdamasi atsistojo juodaplaukė. - Tikrai nesitikėjau iš šautuvo tokios jėgos. Nori pabandyti? - paklausė draugo ir atkišo jam ginklą.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Alanas Senkleris Liepos 09, 2022, 10:17:02 pm
Kuo toliau, tuo labiau jam patiko svaidyti peilius. Darė tai taip įnirtingai, jie lėkė tiesiai į taikinio centrą. Taigi vadinosi, kad šaudymas iš lanko ir čia pravertė. Svaidydamas peilius įsivaizdavo Simoną Dolohovą. Tas buvo blogai, kad įsivaizduoja, kaip tie peiliai lekia į jo pusę, kad nori jį užmušti.
Mintis pertraukė pats nuostabiausias balsas žemėje ir jis nustojo svaidyti savo ginklus.
- Labas. - Pasakė plačiai nusišypsodamas. Jos entuziazmas jį veikė geriau, nei bet koks stiprinamasis eliksyras. Ji atrodė kaip tikra Dori. Su šautuvu rankose, pasirengusi nušluoti viską sau iš po kojų. Tik tada ji šovė, garsas nepatiko gyvatei, kuri kažką sušnypštė. Alanas kiek surimtėjo.
- Turėtum elgtis atsargiau, rankose laikai ginklą, o ne šiaip ką. - Pasakė jai pakilus.
- Tai medžioklinis šautuvas, jo atatranka stipri. Jei būtų tikras, gal išlėktų tau iš rankos, sužeistų ką nors ir tave pačią. Aš nešaudysiu, man patinka kitokie ginklai. O tu atsistok tvirtai. - Ėmė dėstyti jis. Įduodamas jai ginklą į ranką. - Laikyk jį tvirtai ir pasiruošk, kad kai išausi bus atatranka. Išsitiesk, remkis kojomis tvirtai į žemę. - Jis stovėjo merginai už nugaros ir laikė už rankos, į kurią padavė ginklą, laikė jį nukreiptą į taikinį.
- Dabar jau žinai, kas laukia, gali tam pasiruošti. Nagi, nuspausk gaiduką. - Tėvo pamokėlės ginklų kambaryje buvo tikrai pravarčios. Jam patiko dabar jai viską aiškinti. Nors žinoma tų žinių niekur neketino panaudoti. Lankais šaudydavo dvare tik į taikinį.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Liepos 09, 2022, 10:28:19 pm
Gruodė čia buvo todėl, kad domėjosi tuo, kaip burtininkai žvelgia į žiobarus. Nors pati pasirodo buvo raganaitė, neketino atsisakyti savo pasaulio, to tikrojo. Magijos pasaulis irgi buvo tikras, bet tas, kuriame gyveno jos šeima ir kurį ji gerai pažinojo vis viena jai reiškė labai daug.
Tema ją nuvylė. Nejau profesorius nežino nieko gero? Kam jam aiškinti apie ginklus? Patį blogiausią žiobarišką išradimą? Galvojo Varniukė. Bombos, granatos. Magai jau ir taip turi tokių siaubingų užkeikimų, tai kam jiems tos granatos? Ji nežinojo net kaip užtaisyti kokį šautuvą. O apie tai, kad teks juo šaudyti net negalvojo.
Tada pastebėjo būrelį mergaičių, dvi iš jų atrodė nekaip. Gruodė tuojau pat nudrožė prie savo draugių.
- Labas. Na, tikriausiai nėra smagu susipažinti su karingą žiobarų puse. - Prabilo ji.
- Ar kas nors nutiko? Susižeidėt? - Paklausė Vegos ir Sakuros. Nors kai pagalvojo tai nutarė, kad Sakurai ši pamoka turėtų atrodyti kaip tikras pragaras.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Antanas Pavėsis Liepos 10, 2022, 02:04:30 pm
Kiek keistas ir nesuprantamas dalykas Antanui visada atrodė žiobarai. Norėdamas juos suprasti berniukas greitai nužygiavo į žiobarotyros pamoką. Ten jis pamatė keistų metalinių daiktų prikrautų ant stalo. Kažkiek girdėjęs kas yra ginkas vaikinas atsistojo ir ramiai ėmė klausyti ką pasakys profesorius. Paklausęs ką pasakė mokytojas Antanasvisiškai nežinojo ką jis nori pasirinkti. Visi ginklai jam atodė savotiškai įdomūs. Tiek automatas, tiek medžioklinis šautuvas, tiek granatos jam atrodė labai įdomios nors dar visiškai nesuprato jų esmės. Pažiūrėjęs kaip kiti mokiniai ima ginklus į rankas ir galvodamas ką išsirinkti sau jis greitai prišoka prie automatinio ginklo ir jį bando pasiimti.
-Sakyčiau sunkus ir šiek tiek nepatogus. - sau pagalvojo Antanas.
Priėjęs prie taikinio vaikinas pabandė keleta kartų išmenginti šį daiktą.
- Keturi šūviai ir aš nei k arto nepataikiau? - galvoje su nusivilimu galvojo sau berniukas.
Truputi sunerimes dar keleta kartų pabandė berniukas ir pastebėjo kaip jo rezultatai darosi vis geresni ir geresni. Šypsena jo veide nepastebimai padidėjo ir jis jau matė kaip nori išmeginti daugiau skirtingų ginklų kurie jam kėlė susidomėjimą.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sarah Rebecca Ó Briain Liepos 10, 2022, 09:41:47 pm
 Sarah, na, buvo Sarah. Visas šis pasaulis bei žmonės, tarp kurių iki šiol nebuvo dorai gyvenusi, jai atrodė per daug keistas ir baugus. Bubbe, žinoma, jai pasakytų, kad pasitikėtu Hashem, giliai įkvėptų ir eitų pirmyn. Tačiau teoriškai tai buvo žymiai lengviau nei praktiškai.
 Klastuolė buvo beveik kaip šešėlis. Ji vengė šių keistųjų anglų slėpdamasi pakampėse bei maldose. Elliw, ta keistoji mergaitė, kurią ji sutiko, buvo labai nenuspėjama ir, tiesą pasakius, destruktyvi, tad rudaplaukė laikėsi nuo jos atokiau. Gandus apie šią klastuolę bendrakoledžę ji jau gerai žinojo, tad paslapčia tikėjosi, kad ji jau bus pamiršusi apie Sarah egzistavimą.
 Deja, šeštadienį ryte skaitydama Torą Rebecca pajuto kaltę. O kas, jeigu Elliw jos tikrai reikėjo? Reikėjo pagalbos ir žmogaus, kuris būtų šalia? Ar tai nuodėmė, nusisukti į kitą pusę, kai gali kažką padaryti? Kaltės jausmas vis augo.
 Sėdėdama žiobarotyros pamokoje, Sarah buvo pakraupusi. Apie ginklus buvo girdėjusi tik masinių šaudynių Amerikoje kontekste ir, žinoma, kai buvo kalbama apie Holokaustą. Tačiau imti ginklą į rankas ir juo naudotis pačiai? Tokios destrukcijos ir žudymo įrankio valdymas jai atrodė kažkas visiškai nesuderinama su ramiu gyvenimu Jungtinėje Karalystėje ar gimtojoje Airijoje.
 Klasėje pradėjus aidėti šūviams bei bendraklasių klegėjimui, Sarah nėrė po stalu ir užsikimšo ausis. Na jau ne, ji šioje beprotybėje nedalyvaus.
 Tačiau matyt Viešpats turėjo kitų planų, mat visai šalia buvo ne kas kitas, o... Elliw. Siaubo sukaustyta mergaitė žiūrėjo, kaip keistuolė prieina prie tų pavojingųjų ginklų. Elliw su ginklu! Klastuolė jau norėjo žiotis, kad bendrakoledžė būtų atsargi, tačiau nuaidėjęs šūvis privertė ją smarkiai užsimerkti ir susigūžti.
 Pravėrus akis vaizdas nebuvo ką geresnis. Nuropojusi prie Elliw, Sarah atėmė iš jos ginklą, nusviedė jį tolyn ir nusitempė klastuolę tolyn. Vis dar ropodama.
-Elliw! Ką pasidarei?!-persigandusi sušuko Rebecca ir išsitraukė lazdelę. Ar ji galėjo padėti? Nežinia. Ji nežinojo jokių kerų. Tamsiose akyse pradėjo kauptis ašaros. Regis, Sarah skaudėjo dar labiau nei Elliw.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Elliw Gwawr Dwynwen Goff Liepos 11, 2022, 12:55:13 am
Elliw neprisiminė, kad jai būtų nutikę kas nors blogo. Žinoma, kartais taip nutinka, tačiau velsietė nebūtų galėjusi pasakyti, kas nutiko šį kartą. Galbūt atsirado neLiucija ir viską sugadino? O gal kuri kita bjauri mergiūkštė? Kad ir kaip ten būtų, tik jos dėl visko buvo kaltos. O štai penkios draugės tiesiog beviltiškai dingo.
O vis dėlto ne! Išgirdusi savo vardą Elliw atsisuko ir, savo nuostabai ir džiaugsmui, pamatė ne ką kitą, o Sarah. Akimirką ar dvi negalėjo patikėti - draugės nematė jau be galo seniai. Galiausiai garsiai suriko:
- Sarah!
Nesuprato, kodėl draugė ją kažkur tempia, tad tiesiog ją apkabino. Ak, kaip seniai nematė šitos geros mergaitės! Dabar net ir visos pasaulio bjaurios mergiūkštės neatrodė tokios bjaurios! O kodėl turėtų, kai pagaliau sutiko vieną iš penkių draugių!
- Mano teleskopas! - vis dėlto priminė Elliw ir paleidusi Sarah ėmė brautis atgal. Tai nebuvo labai patogu, mat jos kažkodėl buvo ant žemės. Kažkuriuo metu užkliuvusi už nežinia iš kur atsiradusio paršelio supyko.
- Tai tu kalta! - garsiai suriko Elliw, bet tuo metu pasuko galvą ir pastebėjo draugę.
- Sarah! - vėl baisiausiai apsidžiaugė velsietė, regis, visiškai pamiršusi, kad šią gerą mergaitę jau matė šiek tiek anksčiau.  Dar kartą ją stipriai apkabino ir sugebėjo visiškai negalvoti apie astronomijos prietaisus.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sarah Rebecca Ó Briain Liepos 11, 2022, 02:04:58 pm
 Elliw džiaugsmas šiek tiek sumažino viduje kerojusią kaltę. Galbūt nebuvo viskas taip blogai. O ir bendrakoledžės apkabinimas, regis, grasino sulaužyti Sarah šonkaulius. Bandydama atgauti kvapą po tokios netikėtos atakos, Sarah vis dar vartė savo galvoje kamuoliuko dydžio smegenis.
 Galbūt koks burtažodis šioje panikos akimirkos iškris?
 Aha! Regis visai netikėtai Rebecca prisiminė kerus, skirtus gydyti lengvus sužeidimus. Klastuolė nežinojo, ar guminė kulka į akį buvo lengvas sužeidimas, bet vis tiek buvo verta pabandyti.
 Deja, vos tik ši nušvitimo akimirką aplankė rudaplaukę, Elliw sušuko ,,teleskopas" ir dingo. Na, beveik dingo, mat savo draugę (jei galėjo ją taip pavadinti) ji vis dar gerai matė besigrumiančią su iš kažkur atsiradusiu paršeliu.
 Dabar Sarah sunerimo. Pamoka su ginklais tikrai nebuvo pati saugiausia niekam. Ypač tokiam mažam ir bejėgiam gyvūnui kaip paršelis.
-Immobulus!-klastuolė sušuko pirmą prisimintą burtažodį, nukreipusi lazdelę į paršelį. Dabar beliko tik patraukti jį ir Elliw kuo toliau nuo šios beprotybės.
 Lyg skaitydama jos mintis, bendrakoledžė vėl sušuko jos vardą ir Rebecca vėl atsidūrė jos dusinančiame glėbyje.
-Elliw...-vos išspaudė rudaplaukė. Vos tik gavo akimirką įkvėpti pilnus plaučius oro, ji atsargiai nukreipė lazdelę į Elliw sužeistąją akį tardama:
-Episkey.
 Mergaitė tikėjosi, kad tai bent kažkiek padės. Žinoma, jei Elliw dar prisiminė, kad buvo susižeidusi.
 Tačiau dar liko neišspręstas paršelio klausimas. su Wingardium Leviosa pakėlusi gyvūnėlį nuo žemės, Sarah patraukė jį į klasės kampą. Kerai pamokos pabaigoje turėtų išsivadėti, o ir ten padarėlis bus žymiai saugesnis nei lakstydamas po klasę, kurioje aidėjo šūviai bei sprogimų atgarsiai.
-Elliw, ar tau kur skauda? Kur tavo teleskopas?-susirūpinusi paklausė draugės Sarah.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sakura Levins Liepos 11, 2022, 02:05:40 pm
Beklausant Vegos pasakojimo apie tai, kaip tie, kurie nėra burtininkai, elgiasi su gyvūnais, šviesiaplaukei per kūną ėjo šiurpas. Tačiau ji negalvojo, jog taip elgiasi tik žmonės, kurie negali burti. Manė, kad šitas dalykas neturi reikšmės. Tiesiog negalėjo suprasti, kaip gali pasaulyje būti šitaip besielgiančių žmonių ir jai atrodė visai nesvarbu, burtininkai jie ar ne. Šią akimirką profesorius jai taip pat atrodė žiaurus, nes jis parūpino tiek baisių ginklų ir liepė juos naudoti mokiniams.
- Prarasiu taškus, tai prarasiu, - liūdnai pasakė Vegai. - Negaliu to daryti, - balsas buvo nusiminęs.
Netrukus prie varnanagių priėjo dar dvi šio koledžo mokinės - Nelanna ir Gruodė. Jos abi pradėjo klausinėti, ar kažkas atsitiko.
- Kaip ir nieko neatsitiko, - atsakė Sakura, - tačiau... Na... Visi šitie ginklai. Manau, kad jie žmonėms nėra reikalingi ir jų garsas gąsdina gyvūnus. O ta medžioklė...
Merginos akys nukrypo į Dori, kuri ką tik šovė medžiokliniu šautuvu į taikinį. Atrodė linksma. Šalia jos buvo Alanas, jis, regis, ją mokė, kaip reikia taisyklingai elgtis su tuo ginklu. Vadinasi, jis tą šautuvą pažįsta. Gal jis yra žudęs gyvūną savo malonumui, mintyse pagalvojo. Dabar jau strazdanė visai nukabino nosį. Jie gal ir pora, bet tikrai ne iš pasakos. O Alanas dar sako, kad myli gyvūnus, užbaigė mintis galvoje.
Po to Sakuros akys nukrypo į peilį, kurį laikė Nelanna. Sakura laukė, ką draugė su juo darys.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Dori Mendel Liepos 11, 2022, 02:20:10 pm
- Iš kur taip išmokai svaidyti peilius? - paklausė.
Kaip jis žavingai atrodo tai darydamas, mintyse pagalvojo. O netrukus ėmė elgtis dar žavingiau, mat pradėjo mokyti Dori, kaip teisingai reikia šauti medžiokliniu šautuvu. Dori bandė klausytis, ką Alanas sako, tačiau jam stovint už nugaros merginai per kūną bėgiojo malonūs šiurpuliukai. Norėjosi pradėti kikenti ar net atsiremti į grifą, bet tamsiaplaukė susilaikė.
Dori žinojo, kad Senklerių dvare yra ginklų kambarys. Jame ji buvo, tačiau tą kartą tas kambarys jos nesužavėjo ir pasirodė baisokas. Kai kitą kartą ten lankysiuosi, būtinai su Alanu turėsime ką nors nuveikti su tais ginklais, pagalvojo klastuolė. Tada ji nei susimąstyt nesusimąstė apie tai, kaip tie ginklai atrodytų Alano rankose, kaip jam sektųsi su jais elgtis. Raudonplaukis buvo geros širdies ir kartais Mendel pritrūkdavo kažko tokio kaip kad dabar. Šią akimirką ji jautėsi nepaprastai laiminga, kur kas silpnesnė už Alaną, bet šalia jo, ir tai nepaprastai žavėjo.
- Tau patinka būtent peiliai? - paklausė. - Žinai, pas mane lagamine vis dar guli tas durklas, pameni jį? Galim kada jį kur nors pasvaidyti, - pasiūlė.
Tada penkiolikmetė pabandė susikaupti, kliautis draugo patarimais ir šovė dar kartą. Dabar buvo pasiruošusi atatrankai, todėl nenukrito, bet vis tiek neišlaikė idealios pusiausvyros. Šį kartą šovė visiškai pro šalį - nepataikė net į taikinio kraštą.
Netrukus mergina nubėgo pasiimti bombos. Grįžusi paklausė:
- Na, o kaip naudotis šita?
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Elliw Gwawr Dwynwen Goff Liepos 11, 2022, 11:43:49 pm
Buvo šiek tiek keista, kad draugė visai neapsidžiaugė pamačiusi Elliw. O gal ji apsidžiaugė, tik velsietė tai pamiršo? Na, tai buvo sudėtinga supaisyti, tad klastuolė tiesiog nebemąstė. Ji buvo pernelyg patenkinta sutikusi draugę, kad apsisunkintų gyvenimą. Jis tikriausiai ir taip buvo sunkus, tik Elliw to neprisiminė.
Tai, kad Sarah turėjo tą keistą lazdą, gerokai sudomino. Jeigu tik atmintis neapgavo, Elliw ir pati tokią turėjo. Kam joms abiems reikalingas toks keistas ir bereikšmis daiktas? Jeigu kalba eitų apie teleskopus... Ir kodėl tą lazdą reikia nukreipti į Elliw?! Tai gerokai išgąsdino ir nuvylė. Juk Sarah - gera mergaitė... Jeigu būtų prisiminusi skausmą, būtų supratusi, kad draugė jai padėjo. Deja, tokios smulkmenos atmintyje ilgai neišsilaikydavo.
- Sarah! - dar kartą džiaugsmingai sušuko velsietė, bet tuo metu draugė uždavė labai svarbų klausimą. Išties - kurgi teleskopas?! Netrukus Elliw pamiršo, ką tiksliai Sarah sakė, tad pažvelgė į ją ir paklausė: - Gal žinai, kur mano teleskopas?
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sarah Rebecca Ó Briain Liepos 12, 2022, 03:20:08 pm
 Jeigu Elliw neturėjo teleskopo, tai galėjo reikšti tik vieną - kažkur įvyko tragedija. Baisi, siaubinga tragedija. Tragedija visai teleskopų tautai.
 Deja, kur draugės astronomijos prietaisas, Sarah nežinojo. Tiesą pasakius, net neprisiminė, ar bendrakoledžė jį išvis atsinešė. Na, bet čia juk Elliw, žinoma, kad ji atėjo su teleskopu!
 Rebecca, kuriai jau pradėjo mausti šonkaulius nuo draugės neįtikėtinai stiprių apkabinimų, apsidairė, ieškodama žmogaus ar padaro, kuris potencialiai žinotų teleskopo lokaciją. Akys užkliuvo už profesoriaus. Ar profesorius galėjo matyti, kur dingo teleskopas? Nežinia, bet pabandyti verta.
 Paėmusi Elliw už rankos, Sarah atsistojo nuo žemės ir atsargiai bei lėtai patraukė mokytojo link. Galiausiai, šiaip ne taip sveika ir gyva pasiekusi savo tikslą, klastuolė labai garsiai prabilo (bet nešaukė):
-Profesoriau?! Gal matėte, kur te-le-sko-pas? Elliw jį vėl pametė!
Tikėdamasi, kad per klasėje siaučiantį triukšmą bus išgirsta, Rebecca apsidairė, bandydama susivokti, ar Elliw vis dar šalia.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Alanas Senkleris Liepos 12, 2022, 05:03:38 pm
- Išmokau ginklų kambaryje, dvare. Tėvas daug ko mane išmokė kadaise. Susikaupk. Rankoje laikai ginklą, ne bet ką, jau tau tai sakiau. - Nebuvo jis tokio amato mėgėjas. Bet ką čia slėpti, jautėsi kaip devintam danguj galėdamas dabar ją kažko mokyti. Dori šovė, bet šįkart nepataikė. Be to vis tiek jam atrodė, kad mergina per daug atsipalaidavusi. O ji nesnaudė ir dar atsinešė bombą.
- Labiausiai mėgstu lankus, tik čia jų nemačiau. Nežinau ar tavo durklas tinka svaidymui. Didžioji jų dalis tinka tik durtynėms, kirstynėms. Peiliai ar kirvukai yra svaidomieji ginklai. - Dėstė vaikinas. Tada paėmė bombą jai iš rankų.
- Padėk ją, verčiau susikoncentruok į šitą ginklą. Tu dar su juo neišmokai naudotis. Nors kai pagalvoji kažin ar tau to reikia. Pabandyk su juo pataikyti į taikinį ir išlaikyti atatranką. - Pasakė vėl užtaisinėdamas tą daiktą. Keista, bet jautėsi visai lyg savo vietoje. O juk rankose dažniausiai laikė teptuką ar pavadėlį, kai vaikščiodavo su šunimi. Užtaisęs vėl įdavė Dori į rankas šautuvą ir vėl atsirado jai už nugaros.
- Kaip jau sakiau. Kojomis tvirtai remkis į žemę. Kad kai šausi neišsimuštum iš pusiausvyros. Laikyk ginklą patogiai ir tvirtai. Susikaupk.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Nelanna Light Liepos 15, 2022, 08:56:24 pm
Įsitikinusi, kad Sakurai ir Vegai nieko nenutiko ir jos nesusižeidė (nesvarbu, kad profesorius minėjo, jog klasėje esantys ginklai negali sužeisti - Nelanna turėjo pati tuo įsitikinti), Nelanna nusiramino. Ji jau buvo pasiruošusi drauges lydėti pas Madam Pomfri į ligoninės sparną ir kasdien lankyti, kol jos pasveiks. Bet draugės buvo sveikos, tik išsigandusios ir pasipiktinusios.
- Suprantu, kad ginklų naudojimas atrodo barbariškas, bet žiobarai neturi magijos, kaip mes, todėl jiems tenka suktis iš padėties kitais būdais, - bandė teisinti žiobarų sprendimus varniukė. - Tikriausiai jie ginklus naudoja tam, kad išgyventų, net jeigu tai reiškia gyvūno nužudymą. Vien iš augalų ir vaisių žmonės neišgyvens, juk ir burtininkai mėgsta patiekalus iš mėsos. Bent jau aš tai tikrai.
Nelanna prisiminė, kaip vakarienei valgė sultingą šernienos kepsnį. Namų elfai, dirbantys Hogvartse, kaip reikiant pasistengė ir pagamino tikrą delikatesą.
- Burtininkai negali mėsos išburti iš niekur - mes maistą galime tik padauginti, bet iš kažkur turime gauti pradinio maisto, - toliau kalbėjo mergaitė. - Nežinau, kaip jūs, bet man smalsu išbandyti šį peilį - ar tikrai jis toks taiklus, kaip sakė profesorius.
Nelanna pavartė delne gražųjį peilį ir nusitaikė į taikinį. Lengva ranka paleido jį į taikinio pusę. Atrodė, kad peilis pats žinojo, kur skristi, kadangi pataikė tiesiai į centrą.
- Visai kaip magiškas! - sušuko Nelanna ir nuėjo iš taikinio ištraukti peilį.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Rafael Beaumont Liepos 15, 2022, 09:05:13 pm
Beaumont ėmėsi mokinių stebėjimo. Vienos mergaitės pradėjo verkti, tačiau profesorius tiesiog nusijuokė. Verkti dėl ko? Ar kas nors numirė? Ne. Keisti tie šiuolaikiniai vaikai. Nejaugi jų gyvenimas vienomis gėlėmis klotas? paklausė pats savęs profesorius ir papurtė savo galvą. Jis nesuprato, kaip šių vaikų tėvai jiems nepapasakojo apie tikrą gyvenimo žiaurumą. Apie tai kaip tavo geriausias draugas gali tiesiog dingti be žinios ir niekada nebesugrįžti...
Beaumont pavardės savininkas ėmė žvalgytis ar kam nors nereikėjo pagalbos. Visi daugmaž dirbo poromis ir atlikinėjo praktiką, tad profesorius buvo patenkintas. Tiesa, jis greitai sulaukė klausimo, kurio jis tikrai nesitikėjo.
- Atleisk, bet aš nežinau kur yra teleskopas.  Tiesa, galime nueiti pažiūrėti prie lango, - ištarė profesorius nueidamas prie lango. Čia teleskopo, deja, bet nesurado. - Teleskopas dingo, - pasakė jis žvalgydamasis. Neturėjo ką veikti, tad nusprendė, jog tai yra geresnė veikla.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Elliw Gwawr Dwynwen Goff Liepos 15, 2022, 09:22:03 pm
Elliw buvo be galo patenkinta. Ak, kaip ji seniai buvo sutikusi kurią nors draugę! Mielai būtų dar kartą apkabinusi Sarah, bet ji kažkodėl nusitempė velsietę kažkur. Kadangi Elliw neprisiminė klaususi apie teleskopą, dabar buvo sutrikusi. Vis dėlto ji sutiko draugę, tad neabejojo, kad viskas bus gerai. Tikriausiai netgi teleskopas atsiras. Tai buvo tiesiog nuostabu, tad buvo galima pasidžiaugti gyvenimu.
Priėjusi prie kažkokio nepažįstamo berniūkščio Elliw sutriko. Jis kažką šnekėjo, o paskui pasakė baisiausią įmanomą dalyką: teleskopas dingo! Dėl to, suprantama, kaltos buvo tik tos šešios bjaurios mergiūkštės, kurios tik ir taikosi gadinti Elliw gyvenimą.
- MANO TELESKOPAS! - isteriškai suklykė klastuolė atsisukusi į Sarah. Situacija buvo visiškai be išeities, ir Elliw neabejojo: čia nepadės netgi tai, kad visai netikėtai susitiko draugę.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Vega Dellal Liepos 15, 2022, 10:20:04 pm
  Greitai prie jų priėjo Gruodė, o paskui ir Nelanna. Vega išklausė viską ką jos pasakė.
- Taip, Nelanna, sutinku. Tačiau vieną nužudyti ir padauginti iki dešimties vienetų nėra taip blogai kaip nužudyti dešimt. Tėtis man pasakojo, kad šiais laikas tarp žiobarų yra visokių veganų ir vegetarų. Jie nevalgo mėsos. Pakeičia ją kažkokiais kitais dalykais. O kiek žinau jie, kad tų pakaitalų užtektų dar kažkokių papildų geria. Manau, kad valgyti mėsą nėra labai blogai, bet nereikėtų jos valgyti labai daug. Tuo labiau dauguma žiobarų medžioja ir žvejoja dėl pragomos. O to štai aš visiškai nesuprantu. Kam kažką žudyti dėl pramogos? Dėl pragyvenimo suprasčiau, bet dėl pramogos tai yra tiesiog žiauru. Juk galima pramogauti ir kitais būdais, - tarė varniukė sunkiai laikydama ašaras. Išties kodėl žiobrai tą daro dėl pramogos? Juk tikrai galima ir be gyvūnų žudimo nuveikti ką nors tikrai smagaus. Kad ir knygą paskaityti. Žiobarai išties yra labai žiaurūs. Bet ir burtininkų yra žiaurių, bet jie nežudo gyvūnų dėl pramogos. Pagalvojo varniukė žvelgdama į bendrakoledžes.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Sakura Levins Liepos 16, 2022, 04:12:52 pm
Tarp Varno Nago moksleivių užsiplieskė diskusija apie ginklų reikalingumą tiems, kurie nėra burtininkai.
- Taip, sutinku, kad tiems, kurie nėra burtininkai galbūt ir yra reikalingi kai kurie ginklai tam, kad jie išgyventų. Be mėsos žmogus negaus visų jo organizmui reikiamų medžiagų, - pasakė žiūrėdama kaip Nelannos mestas peilis įsmigo tiesiai į taikinio centrą. - Tačiau aš, kaip ir Vega, negaliu suprasti to, jog yra žudoma dėl pramogos. Be to, kai kurie ginklai yra skirti tam... kaip ten jis... kalbėjome per magijos istoriją... karui, - prisiminė. - Būtent jų negaliu pateisinti, nes jie tik naikina žmones, jie viską griauna, o gyvūnus, net ir iš labai toli, gąsdina, - šviesiaplaukė laikėsi, kad akys vėl neapsiašarotų. - Aš gal eisiu prisėsti, - atsiduso. - Tiesiog negaliu to daryti. Negaliu, - ir nuėjusi tolėliau atsisėdo.
Sakura liūdėjo, nes nežinojo, kaip profesorius reaguos į tai, jog mergina net nebandė įgyvendinti užduoties. Bet užduotis strazdanei buvo per žiauri. Ji nebūtų pajėgusi to padaryti.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Dori Mendel Liepos 16, 2022, 05:08:52 pm
- Tinka! - sušuko Dori. - Ta moteris, kuri man jį davė, tokius durklus ir svaido! - balsas skambėjo entuziastingai, ji norėjo tai padaryti.
Tamsiaplaukė pradėjo vartyti akis, kai Alanas jai ėmė kartoti, jog ji susikauptų ir ypač - kai paėmė iš jos bombą.
- Ne, aš nebenoriu su tuo šautuvu! Noriu mesti bombą! - elgėsi aikštingai lyg vaikas. - Atiduok man bombą! - padėjo Alano atgal įduotą šautuvą ir vėl pasiėmė bombą.
Juk pamoka tokia trumpa, o ginklų tiek daug, dabar jau mintyse pagalvojo.
Regis, prieš kelias akimirkas mergina žavėjosi Alano išmanymu apie ginklus, bet jis taip rimtai į tai žiūrėjo, o Dori norėjo kuo greičiau ir daugiau išbandyti! Ji sviedė bombą kažkur į tolį ir kai bomba atsitrenkė į taikinio kraštą, ši sprogo.
- Jėga! - sušuko.
Tada klastuolė ir vėl nubėgo pasiimti ginklų. Peilių ji imti nenorėjo. Prisiėmė glėbį šaunamųjų ginklų. Vis tiek jie patiko jai labiausiai. Krizendama kaip išprotėjusi visus po vieną išbandinėjo. Kai kurie buvo lengvi ir jais šaudama ji nei nesusvirduliavo, o nuo kai kurių prarado pusiausvyrą. Pati net nepastebėjo, kad dalis buvo vienodų: tai buvo arba pistoletai, arba medžiokliniai ginklai, arba automatai.
Bešaudant Mendel akys blizgėjo ir ji visiškai nebuvo susikaupusi. Kai kuriuos kartus pavykdavo pataikyti beveik į taikinio centrą, o kartais prašaudavo visiškai pro šalį. Bet ji į tai nekreipė jokio dėmesio. Penktakursė pamiršo visus Alano patarimus ir smaginosi.
- Alanai, tavo tėvo ginklų kambaryje turėsime praleisti daug laiko! - visa sušilusi pasakė ji.
Tada dar pribėgo pasiimti kelių granatų bei petardų ir išbandė jas.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Alanas Senkleris Liepos 16, 2022, 06:28:50 pm
Alanui visai nepatiko tai stebėti. Šie ginklai užkerėti ir todėl nėra baisiai pavojingi. Bet jeigu ji taip pat elgtųsi ir su kitokiais ginklais. Juk gyveno žiobarų pasaulyje, tai turi nusimanyti, kad tai ne žaidimas. Galvojo vaikinas stebėdamas kaip Dori kvailioja su įvairiais šaunamaisiais ginklais.
- Net nemanau eiti su tavimi į ginklų kambarį. Tu nemoki elgtis su ginklais. Jeigu jie nebūtų užkerėti, tai jau šimtą kartų būtum ir ką kitą sužeidusi ir pati susižeidusi. - Alanas padėjo vieton savo peilius, kuriuos svaidė į taikinį. Dori atrodė kaip vaikas, gavęs visą krūvą naujų žaidimų.
- Tavo kulkos jei būtų tikros galėtų nulėkti bele kur ir pridaryti žalos. Mano tėvas jei dabar matytų ką dirbi net neleistų tau kojos kelti į tą kambarį. - Toliau kalbėjo raudonplaukis.
Pagaliau suskambo varpas.
- Einam? - Ragino jis merginą.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Liepos 16, 2022, 06:37:02 pm
Merginos diskutavo apie ginklus ir jų naudojimą. Gruodė kaip visuomet ilgą laiką tiesiog jų klausėsi.
- Na, žiobarai dabar gyvena moderniai, gyvūnai maistui auginami. Medžiojama arba dėl pramogos, arba kai kuriose vietose neįmanoma kitaip prasimaitinti. Bet aplamai ginklai naudojami arba nusikaltimams arba karuose. Na kartais savigynai. Bet tam reikia turėti leidimus. O šiaip manau magai irgi turi neblogų ginklų ar ne? Tai jų burtų lazdelėse. Juk yra tokių kerų, kurie gali pridaryti nemažiau žalos, nei bet koks žiobariškas ginklas. - Kalbėjo ji. Gruodė nemanė, kad tik žiobarai medžioja dėl pramogos. Dar nepažinojo labai gerai magijos pasaulio, bet neabejojo, kad ir jie turi kokių panašių pramogų.
Mergaitė stebėjo kaip Nelannai pasisekė pataikyti į taikinį.
- Tikriausiai turi įgimtą taiklumą. Pats peilis tikrai nenuskris kur reikia. - Pasakė Gruodė. Paskui visgi nuėjo apžiūrėti tų daiktų. Juos buvo mačiusi tik filmuose. Tarkim granatas, bombas ar automatinius ginklus. Šaudyti nepradėjo. Gal todėl, kad tėvai įkalė į galvą, kad su tokiais daiktais reikia elgtis atsargiai.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Vega Dellal Liepos 16, 2022, 06:46:55 pm
  Vega klausėsi to, ką sakė Sakura vis linktelėdama.
- Visiškai sutinku. Karas yra žiaurus dalykas. Jie taip be gailesčio žudo ir vieni kitus. Tiesa ta, kad greičiausiai per karus nukenčia ir gyvūnai, nes jie bijo garsų ir manau, kad per klaidą tikrai į juos pataiko. Man labiausiai nesuprantamas dalykas apie karą yra tai, kad šalys kariauja dėl teritorijos. Jos nori užimti kuo didesnį plotą. Aš to nesuprantu. Manau, kad jau geriau yra turėti didesnį kiekį žmonių. Bet aišku ne karu. Bet ir per daug žmonių nėra gerai. Aš nesugalvoju jokios priežasties kariauti. Jei šalis nėra puolama, žinoma. Bet pačiai pradėti karą nematau prasmės. Tai yra labai žiauru, - pratarė varniukė vos laikydama ašaras. Neapsiverkti jai lengva nebuvo, nes vis dėlto tai yra labai žiauru. Ar profesorius visai neturi širdies, kad verčia išbandinėti ginklus? Ar kodėl tokia tema? Pagalvojo varniukė. Jos akyse pradėjo kauptis ašaras, bet jai vis dėlto pavyko jas sulaikyti ir mergaitė nepravirko.
- Labai gerai tave suprantu, - tarė Vega atsisėdusi šalia draugės ir uždėjo ranką jai ant peties.
Antraštė: Ats: Antra Žiobarotyros pamoka visiems kursams/' 22 vasara
Parašė: Rafael Beaumont Rugpjūčio 11, 2022, 11:02:54 am
Rafael matė, jog ne visiems mokiniams tokia pamoka patinka. Matė, jog ne visiems patinka ginklai, tačiau jis juk negalėjo viduryje pakeisti pamokos temos į kažką mažiau baisaus. Silpni vaikai pagalvojo prancūzas pasiveldamas savo plaukus ir laukdamas kol pamoka pasibaigs. Galiausiai suskambėjo varpas pranešantis apie pamokos pabaigą. Rafael'is lengviau atsiduso ir pasitvarkęs savo plaukus dar kartelį pradėjo rinkti ginklus. Galėjo tai daryti ir magijos pagalba, tačiau šį kartą viską darė savomis rankomis, kadangi nenorėjo mąstyti. Beaumont tyliai atsiduso baigęs tvarkytis. Tada pasiėmęs visus ginklus tyliai paliko savo kabinetą. Nebenorėjo daugiau būti Hogvartse, kadanngi jo aplinka pradėjo slėgti vyrą. Gal vėliau viskas praeis...