Hogvartsas.LT

Magijos pasaulis => Herbologija => Pamokos => Pamokos => Temą pradėjo: Matthew Turner Birželio 22, 2022, 12:22:12 pm

Antraštė: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Matthew Turner Birželio 22, 2022, 12:22:12 pm
Artėjo žiemos atostogos. Ar tai džiugino? Tiesą sakant, nelabai, nes Matthew nebesidžiaugė niekuo. Deoiridh nebendravo, atostogos pernelyg trumpos, o ir su Marku gerti dabar nei šis, nei tas. Žodžiu, gyvenimas nelepino.
Deja, tai nereiškė, kad galima nevesti pamokų. Kadangi direktorė vis dar nepranešė nenorinti herbologo matyti, reikėjo dirbti. Taigi profesorius Turner pusę šešių ryto stovėjo prie šiltnamio ir apsimetė, kad laukia mokinių. Labiausiai norėjosi, kad jie visi pasirinktų miegą - kas keltųsi penktą ryto dėl herbologijos? Turbūt niekas, o tai Matthew visiškai tiktų.
Bet argi jam kada nors sekasi? Bent jau ne šiandien - mokiniai atėjo, tad teko dirbti.
- Sveiki susirinkę į pamoką, - abejingai pratarė. Neketino aiškinti, kodėl pamoka vyksta taip anksti. Na, arba vėlai, jei esi naktinėtojas. - Šiandien dirbsime su saldžiosiomis piktgėlėmis. Praėjusią pamoką aptarėme jas teoriškai, tad tik trumpai priminsiu: saldžiosios piktgėlės turi daugybę naudingų savybių. Jos panaikina bet kokius spuogus, užtenka uždėti žiedlapį. Sultys yra ne tik skanios, bet ir labai maistingos, tačiau jeigu išgeriate per daug, galite stipriai apsvaigti, prasideda haliucinacijos, pamatysite didžiausias baimes. Šias sultis sumaišius su knisiaus snargliais gaunamas naudingas tepalas, gydantis bet kokius odos pažeidimus. Ką jau kalbėti apie tai, kad kotas yra toks tvirtas, kad išlaikytų bet kokį krovinį.
Juk sakiau trumpai. Jie vis tiek nieko neprisimins pats sau pažėrė kritikos Turner, bet teko kalbėti toliau:
- Šiandienos užduotis - ištrūkti iš saldžiosios piktgėlės kiauto. Kiekvienas atsistokite į pažymėtą plotą ir palaukite penkias minutes. Per tą laiką augalas užaugs, o jums reikės panaudojant žinias ištrūkti. Jeigu iki pamokos galo nepavyks to padaryti, nukirsiu viršūnes, kad galėtumėte kvėpuoti. Jeigu kas neaišku, klauskite.
Pagaliau užsičiaupęs Matthew atsiduso. Ar galima tikėtis, kad nenutiks nelaimių?..

[Atsistojate į pažymėtą plotą ir palaukiate penkias minutes. Augalas užaugs ir uždarys jus tarsi į kokią dėžutę (vietos maždaug kaip dušo kabinoj). Augalas nėra paprastas, jis nenori, kad jūs išsilaisvintumėte (jeigu nepavyks išlįsti iki pamokos galo, augalas jus suris, šitą mokiniai turėtų žinoti). Kaip jis ginasi, sugalvokite patys, tačiau jeigu tiesiog pradaušite augale skylę, taškų maksimumo negausite - apsisunkinkite gyvenimą. Bent trys postai, pamoka iki liepos 9 d. Jeigu kas neaišku, klauskite asmeniškai, greičiausias būdas - IH PM į Dafydd personažą. Būtų gerai, jeigu mano postų nereikėtų, bet jeigu būtinai reikia, duokite man laiko atsakyti, nepalikite paskutinei dienai.]
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Adam Harrison Birželio 25, 2022, 01:24:55 am
Užmigti vėl visą naktį negalėjo, tad į herbologijos ankstyvą pamoką Adamas atsibeldė laiku. Po švilpio akimis iš tolo švietė juodi maišiukai, vaikinas vos pastovėjo ant kojų, buvo nusikalęs kaip šuva. Nemiegojo antra para. Kodėl? Geras klausimas į kurį konkretaus atsakymo bent kol kas nebuvo. Matthew šnekas vaikinas girdėjo tarsi per ilgą ilgą tunelį. Gyvenimas, o konkrečiau ši akimirka, rodės ėjosi kaip sulėtintam filme. Vis dėl to užduotį išgirdo ir ją įvykdyti nusprendė. Nenorėjo pjautis su herbologu. Bent kol kas savo ir jo santykiais nesiskundė.
Adamas atsiduso. Perštinčiomis akimis apsidairė. Gerai minutėlei prabėgus sugebėjo pastebėti pažymėtą plotelį. Lėtai įžengė į jį bei atsisėdo. Prie krūtinės prisitraukė kelius mintyse vis kartodamas pamokos užduotį. Atmintimi skųstis (beveik) negalėjo, tačiau būdamas tokios būklės žinojo, kad jei nekartos visko kaip užsikirtusi plokštelė, pamirš ką čia veikia. Savas kojas apglėbė rankomis, o tada ant kelių uždėjo galvą. Nebesugebėjo nulaikyti akių vokų, tad akis užmerkė. Užmigo.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Alanas Senkleris Birželio 25, 2022, 09:58:24 am
Alanas tikrai negalėjo pasakyti, kad labai džiaugiasi dėl to, ką dabar reikės daryti. Visą šią bjaurią naktį sapnuose jį persekiojo tai Simonas Dolohovas su kruvina burtų lazdele. Tai staiga iš kažkur atsiradęs Juzefas. Jie abu lakstė po parką, tik tas buvo netvarkingas ir apleistas. Užžėlęs žole ir krūmynais. Alano galvoje vis aidėjo Juzefo balsas. Aš turėjau taip padaryti. O dabar sustok, sustok, sustok. Bet jis nestojo ir bėgo, lyg kažko ieškodamas ir stengdamasis pasprukti nuo Juzefo. Kai pagaliau paryčiais atsibudo ilgai galvojo apie tai, ką sapnavo. Žinojo kad Levinsas Aurio draugas. Prisiminė jų iškyla miške. Žinojo, kad parke Juzefas nepaliko Aurio kautis vieno. Bet ta žmogžudystė niekaip, niekaip nelindo jam iš galvos. Nors viskas nutiko jau pakankamai seniai. Nuo liepos pralėkė ne vienas mėnuo.
Jautėsi dabar kaip sudaužytas. Neturėjo jokio įkvėpimo kažko išmokti. O juk norėjo ir reikėjo tai padaryti. Šalia ant žemės dryksojo Bevardė. Ji kaip visada norėjo būti kartu, o gal tiesiog norėjo jį erzinti. Alanas to nežinojo ir net neklausė. Neturėjo ūpo su ja nei kalbėtis, nei ginčytis. Gyvatė užsirangė ant jo pečių ir Vaikinukas atsistojo pažymėtame plote. Bandė galvoti apie augalus ir ką reikia padaryti norint ištrūkti iš šio augalo spąstų. Taip bestovint jį apgobė plonos sienos ir užsivėrė virš galvos.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Birželio 25, 2022, 10:37:23 am
Nors buvo labai ankstus rytas Gruodė jautėsi laiminga ir žvali. Mergaitė laukė žiemos atostogų. Įsivaizdavo Kalėdas ir tai, kaip nusives sesutę pasivažinėti rogutėmis. Ne, šį kartą ji nesėdės namie. Bus tiesiog nuostabu.
- Sveikinu tave su žiemos pradžia. - Džiugiai pasakė mergaitė, ir švystelėjo į Sakurą mažytę sniego gniūžtę. Pirmasis sniegas dar nelabai lipo, bet vis tiek šiokia tokia gniūžtė gavosi.
Tik tada ji pagalvojo, kad pamoka, kad reikia surimtėti. Bet kad nesisekė susikaupti. Dabar jos galva buvo permušta atostogomis ir tuo, kad greit susitiks su šeima. Galbūt iš Lietuvos atvyks seneliai. Gruodė buvo jau jų pasiilgusi.
- Einam, susirasim gretimas vietas atsistoti. Nemanau, kad dviese tilpsime į vieną augalą. - Pasakė Sakurai, su kuria kartu ir buvo herbologijos pamokoje.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Adam Harrison Birželio 25, 2022, 04:25:56 pm
Po kažkur šešių minučių pabudo išpiltas karšto prakaito. Nesuprato kur esąs, manė, kad sapnuoja. Jautėsi tarsi įstrigęs kalėjime. Prisilaikydamas už augalo tekstilę primenančios medžiagos šiaip ne taip atsistojo
— Išleiskit! — bejėgiškai sušuko. 
Apie burtų lazdelę esančią apsiausto kišenėje visai pamiršo. Norėjo iš čia dingti ir kuo greičiau. Panikos apimtas kumščiais ėmė trankytis į augalo sieneles. Tai nepadėjo.
— Gerai, tu sapnuoji. Tai dar vienas košmaras, — save guodė, — Tereikia tik sau įžnybti ir viskas pasibaigs, — linktelėjo, tarsi pritardamas savo idėjai. 
Kaip koks beprotis ėmė save žnaibyti bei trankyti. Iš sapno neištrūko, tačiau mėlynių pora tai tikrai įsitaisė. 
— Gerai, — tyliai sumurmėjo, — galvok, galvok, galvok.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Meghan Natali Pritz Birželio 26, 2022, 01:56:16 pm
Žiovaudama Meghan stovėjo šiltnamyje. Ir žiovavo visai ne todėl, kad teko anksti keltis (pusę šešių, Turner??? Visai išprotėjai???), o todėl, kad nemiegojo visą naktį. Rudaplaukė pradėdavo normaliai mąstyti ir gyventi tik nuo maždaug dešimtos vakaro, tad miegoti jai reikėdavo rytais (kurių nekentė) arba dienomis. Tačiau kadangi mergaitės herbologijos žinios buvo lygios apvaliam nuliui (na, ji skyrė žolę nuo medžio, nebent kalba ėjo apie bananus. Kodėl jie yra uogos ir auga ant žolės, Meghan buvo neišsprendžiama visatos paslaptis), o VML egzaminai buvo ant nosies, teko aukoti miegą ir eiti į pamoką.
Kad ir kaip stengėsi, mergaitė negalėjo suprasti, ką bamba profesorius grybas, tad nežinojo ir praktikos užduoties. Apsidairiusi rudaplaukė pamatė, kad mokiniai eina į kažkokius pažymėtus plotus. Atsidususi švilpiukė nubraukė plaukus už nugaros ir pati nužingsniavo į laisvą pažymėtą plotą. Atsisėdo turkiškai sukryžiavusi kojas ir ėmė laukti nežinia ko, nes matė, kad ir kiti taip daro. Teko kovoti su miegu, nes pagal Meghan miego rėžimą jau buvo pats laikas nusnausti.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Sakura Levins Birželio 28, 2022, 10:49:05 am
Sakura lietė basomis pėdomis vėsų sniegą. Šalia ėjo Gruodė, tačiau penktakursė buvo taip užsigalvojusi apie žiemą (šis rytas jai pasirodė neapsakomai malonus), kad atsipeikėjo tik tada, kai bendrakursė metė į ją sniego gniūžtę. Šviesiaplaukė nusijuokė ir taip pat į Gruodę metė sniego.
- Pavasaris ir bundanti gamta man patinka labiau, - pasakė ji mergaitei, - tačiau ir sniegas turi savų privalumų. Ar esi lipdžiusi senį besmegenį? - paklausė.
Mergina išklausė profesoriaus žodžių apie augalą ir tada atsivertusi savo užrašus dar kartą perskaitė, ką buvo anksčiau apie jį pasižymėjusi. Po to atsiduso ir atsistojo į pažymėtą plotą.
- Tikėkimės, viskas pavyks, - pasakė ji Gruodei rankoje stipriai gniauždama burtų lazdelę.
Vos tik strazdanė atsistojo į tą vietą, augalas iškart pradėjo augti. Dabar jis siekė kelius.
- Labai keistai jaučiuosi, - kol dar galėjo matyti Gruodę, dar kartelį prakalbo. - Šiek tiek neramu, kad ten trūks oro, - ėmė svarstyti. - Ar žinai kokius kerus, kurie parūpina deguonies?
Augalas jau siekė Sakuros liemenį, o pati mėlynakė išties pradėjo nerimauti. Pasimetė ir negalėjo prisiminti, bus kuo kvėpuoti saldžiosios piktgelės kiaute ar ne. Profesorius kažką minėjo apie tai, jog nukirs viršūnes, kad galėtume kvėpuoti, prisiminusi pagalvojo mintyse. Bet kaip mes kvėpuosime dabar, mintyse pridūrė.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Alanas Senkleris Birželio 28, 2022, 12:50:54 pm
Būti įkalintam vaikinui baisiai nepatiko. Oras dvelkė kažkuo saldžiu, matyt šiuo augalu. Jis pabandė suplėšyti sieneles, bet negalėjo to padaryti. Jos buvo labai tvirtos.
- Berniūkššštisss šššiandien blogosss nuotaikosss? - Pasigirdo bevardės klausimas.
- Neišššsimiegojau. - Atsakė jis niūriai.
- Vargšššelisss. - Sušnypštė ji atgal. Ką man čia dabar daryti? Man čia nepatinka. Noriu dingti. Pasidarė baisiai karšta. Tas saldus augalo kvapas baisingai sustiprėjo. Alanas atsisėdo ant žemės.
- Einam iššš čččia. - Ragino jį gyvatė.
- Aššš negaliu. Turiu iššštrūkti. - Jis Pabandė rankomis prasikasti skylę žemėse ir išlysti. Bet kai tai pradėjo daryti, augalas regis atgijo. Iš žemės pradėjo lįsti papildomi lapai ir spausti jį. Vietos vis mažėjo ir mažėjo.
- Ką padarei? - Sušnypštė bevardė, tik jis neatsakė. Lapai augo ir augo, ėmė jį vynioti. Saldusis kvapas tiesiog dusino jį. Gyvatė nusliuogė nuo pečių. Jei vietos čia buvo dar mažiau. Ji ėmė švaistytis uodega, bandydama išlaisvinti Alaną iš lapų kokono. Jis supo raudonplaukį vis labiau.
- Berniūkšššti! - Jos šnypštime pasigirdo panika. Lapai pradėjo supti ir ją, bet stiprus padaras neleido to padaryti, kapojo juos ir laužė savo uodega.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Birželio 28, 2022, 01:01:31 pm
Kai Sakura paleido gniūžtę atgal į Gruodę šaltukas dar labiau ją pražvarbino.
- Aha, esu. Per atostogas eisiu su sesute pasivažinėti rogutėmis nuo kalno. Ar tau patinka važinėtis rogutėmis? - Tai ne taip smagu kaip skraidyti. Galvojo. Bet vis tiek nuostabu lėkti nuo stataus kalno.
Jos stovėjo pažymėtose plotuose ir Gruodė stebėjo kaip pamažu ją supa augantis augalas. Keista, kad lieku čia. Manė ji. Geriausia būtų tiesiog pabėgti, o ne leistis uždaromai to augalo.
- Ar aš žinau kerus? Gal juokauji? Ne. Nežinau. - Jai persidavė Sakuros baimė. O jeigu rimtai ims dusti? Na, svarbiausia ugnies čia nebus.
- Gal pabandyk burbulinės galvos kerus? Jei ką. Gal padės. Aš tai net nebandyčiau. Jeigu aš pamėginčiau, tai tikriausiai transformuočiau savo galvą į ką nors keisto. - Plepėjo, o augalas augo ir augo, kol visai ją paslėpė.
Net tokiai smulkutei mergaitei kaip Gruodė čia buvo ankštoka. Tai ką kalbėti apie kitus aukštaūgius mokinius?
- Gal susitarsime gražiuoju? - Kreipėsi į gėlę ir atsargiai pirštais perbraukė tas sieneles.
- Paleisk mane gerai? - Tai buvo kvaila ir aišku nieko iš to nesigavo.
- Kaip tu ten Sakura? Ar viskas gerai?
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Meghan Natali Pritz Birželio 28, 2022, 01:10:02 pm
Kovodama su miegu Meghan net nepastebėjo, kaip saldžioji piktgėlė (ne tai, kad švilpiukė prisiminė jos pavadinimą) apaugo ją. Pastebėjo tik todėl, kad staiga pasaulyje išsijungė šviesa ir apsidairiusi rudaplaukė suprato, kad stovėjo nelyginti dušo kabinoje, tik kad ta kabina buvo augalas.
Meghan mintis perskrodė labai nepaneliškas žodis, už kurio ištarimą garsiai greičiausiai būtų išsiųsta iš pamokos. Turner, kai aš išsigausiu iš čia, tu lavonas!... Pala... O kaip aš išsigausiu..?
Taigi taigi, reikėjo sugalvoti, kaip išsigauti. Kas tikrai nebuvo lengva, nes švilpiukė visiškai negirdėjo teorijos ir net nežinojo, kokiame augale dabar yra. Tačiau nuovargis neleido panikuoti ir mergaitė visai šaltu protu ėmė dairytis, galvodama, kaip ištrūkti.
Nieko gero nesugalvojusi mergaitė palietė sieną, kad bent jau išsiaiškintų, ar ją įmanoma pradaužti. Tačiau vos ją palietus Meghan teko atitraukti ranką, nes rodėsi, kad palietė įkaitintą geležį. Negana to, prie savo kojų švilpiukė pajuto kažkokį skystį, kurio lygis greitai kilo. Po poros minučių siekė kulkšnis. Ne, ne, ne, ne! Mano nauji batai! Turner, prisiekiu, tu už tai sumokėsi!
Reikėjo ištrūkti iš čia. Ir kuo greičiau. Deja, jokia geniali mintis nešovė rudaplaukei į galvą. Mergaitė išsitraukė lazdelę.
- Lumos.
Reikėjo bent jau matyti, kur randasi, kad kažką sugalvotų. Lazdelės galas įsižiebė ir Meghan jau galėjo apsidairyti.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Coraline Williams Birželio 28, 2022, 02:36:54 pm
Kadangi rytas buvo ankstus Coraline nuotaika buvo ypatingai puiki subjurusi (kaip ir visada), o pati juodaplaukė neišsimiegojusi. Sužinojusi, kad turės stovėti ramiai ir laukti kol apaugs ta gėlė pasipiktino:
- Kodėl turėčiau tai laukti kol kažkokia gėlė mane apaugs. visai nenoriu lįsti į tos šlykščios gėlės vidų. Išsitepsiu!- visa Coraline nepasitenkinimo banga skriejo į Matthew Turner.
Sugalvojusi kaip atsikratyti ta nelemta gėle juodaplaukė nusišypsojo ta savo paniekos šypsena. Pasirinkusi patį matomiausią ir tolimiausią kampą padėjo vieną koją ant pažymėtos vietos. Kantrybė seko ( kurios nėra per daugiausia), nervai kilo vis aukštyn. Coraline neiškentėjo nė dviejų minučių ir jau ėmė nervintis.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Matthew Turner Liepos 02, 2022, 07:18:16 pm
Vos tik pamatė Pritz, suprato: gero šiandien nelauk. Vis dėlto pamokos tema buvo tiesiog nuostabi - tereikėjo, kad Meghan ir visi kiti nepakenčiami mokiniai atsidurtų gėlės viduje. O jau tada… Augaliukas juos apaugs, o pats Matthew galės mėgautis ramybe. Reikia surasti daugiau tokių augalų mintyse pasakė sau profesorius. O ar yra augalų, kurie užmigdo visus aplinkui? Poveikis pusantros valandos - argi nebūtų nuostabi pamoka? ir toliau mintyse svarstė profesorius žiūrėdamas, kaip augalai maloniai paslepia tuos bjaurybes nuo jo akių.
Deja, ramybė amžinai tęstis negalėjo. Ją sujaukė mergaitė, iš kurios Matthew šito nelaukė. Na, ar bent jau nebuvo jos įsidėmėjęs kaip pabaisos, tik ir griaunančios profesoriams gyvenimus.
- Panele Williams, mes čia susirinkome mokytis. Jeigu esi nepatenkinta, gali keliauti į savo miegamąjį. Jeigu netinka ir tai, neabejoju, kad direktorė neprieštaraus tavo grįžimui namo. Tau rinktis.
Skubiai nusisukęs nuo mergaitės Turner žvilgtelėjo į Pritz, bet neprisiminė, kurioje vietoje tiksliai ji buvo. Ar gali būti, kad tą bjaurų veidą sėkmingai paslėpė saldžioji piktgėlė?..
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Sakura Levins Liepos 05, 2022, 10:49:54 pm
- Rogutėmis? - paklausė Sakura, kol dar nebuvo užrakinta augalo viduje. - O kas tos rogutės?
Deja, bet Gruodė jokių tokių kerų taip pat nežinojo, bet pasiūlė burbulinės galvos kerus. Tačiau kai bendrakoledžė pasakė, kad tikriausiai transformuotų savo galvą į ką nors keisto, Sakurai atšoko visos fantazijos apie juos, mat ji prisiminė transfigūraciją.
Netrukus mergina jau buvo uždaryta, tačiau oro, bent jau kol kas, netrūko. Žinoma, tai nebuvo miškas, tačiau kvapas augale jautėsi pakankamai malonus ir natūralus ir kvėpuoti nebuvo taip jau sunku, kaip kad Sakura manė, jog bus.
Penktarkusė išgirdo draugės klausimą, tačiau labai dusliai.
- Man viskas gerai! - sušuko. - O tau?
Tačiau gerai varnanagei buvo tik iki tos akimirkos, o vėliau augalas tarsi ėmė susitraukinėti ir pradėjo spausti strazdanę.
- Ai! - suspigo mėlynakė. - Diffindo! - pabandė perpjauti augalą.
Augale atsirado rėžis, tačiau iki galo jis nepersipjovė, todėl Sakura išsilaisvinti negalėjo. Atvirkščiai - po kerų panaudojimo jis pradėjo dar labiau spausti mokinę.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Alanas Senkleris Liepos 06, 2022, 01:36:40 pm
Alanas visai negalėjo pakrutėti. Kuo labiau plėšėsi, tuo labiau lapai suko jį ir spaudė. Jie pasidarė dideli ir stori. Net gyvatė po truputį apsiramino. O gal tik kaupė jėgas, Alanas nežinojo.
- Kai mess pabėgssime, įgelssiu jam.
- Ką? Kam? Matthew?
- Tam vyrui, kuriss liepė ččia būti, o tu jo paklaussei.
- Net nebandyk. Niekam niekada nebandyk gelti.
- Bet tau ččia nepatinka.
- Tai nessvarbu. Nebandyk gelti jam ar kam kitam. - Atsakymo jis nesulaukė ir ėmė nerimauti.
Kai aprimo ir nebesidraskė tame lapų kokone jie nustojo jį veržti. Buvo nepatogu, bet šilta. Jis net pagalvojo, kad galėtų čia užmigti. Kokia ramybė. Susiraityti šiame lizde ir užmigti. Gal uždustų nuo to kvapo, gal užmigus lapai susuktų dar labiau, tada jau nepabustų. Bet ši mintis nekėlė labai daug nerimo.
- Ei, Ei... - Girdėjo Bevardę, bet labai tingėjo jai atsakyti. Ar tai tas kvapas taip ramina ir migdo? Pagalvojo, bet lyg sapnuodamas.
- Berniūkššti. - Jos balsas sklido iš kažkur toli.
- Judinkiss, ness kitaip įgelssiu tam tavo mokytojui girdi? Jei nessijudinsssi, voss jiss išlaissvinss tave iš ččia aš jam įgelssiu. Tu to nori?  Ar nori? - Ne. Pagalvojo Alanas.
- Lazzdelė. Imk ją ir daryk ką norss.
- Ji kažžkur kiššenėje, o ašš negaliu pajudinti rankų ir ją paimti.
- Tau reikėtų passissstengti, kitaip būssi kaltass, jei aš jam turėssiu įgelti. - Ar ji čia rimtai? Tikriausiai blefuoja. Nesąmones kalba ir tiek. Bet o jei ne? Reikėjo pasistengti ir pagaliau jis sugrabaliojo lazdelę kišenėje. O ką su ja veikti? Galvojo. Augalai mėgsta vandenį. Dar pamanė. Tyrą ir gaivų. Aš noriu gaivaus oro. O gėlė gal vandens?
- Aguamenti. - Pratarė ir vanduo apliejo augalo sieneles. Lapai pradėjo laisvėti. O jis pakartojo tai dar kartą ir dar. Pasidarė drėgna, bet ir vietos atsirado daugiau. Tie keistieji lapai sulindo atgal į žiedą, o gal į žemes. O pats žiedas prasivėrė ir jis galėjo išlipti.
- Pagaliau passijudinai. - Pasakė ji ir vėl atsidūrė savo vietoje jam ant pečių. O Alanas išlipo iš žiedo ir ėmė kvėpuoti tyru oru. Buvo gera.
- Juk nebūtum užpuolussi Matthew ar ne?
- Aiššku būččiau.
- Bet...
Tik taip tave iššjudinau ką norss daryti. Tu turi problemų.
- Ką? Išš kur tu tai išštraukei?
- Ašš tave pažžįstu. Negini ssavęss, o tai blogai. - Iš kur ji visa tai ištraukė? Juk ji tik gyvatė. Galvojo Alanas. Jis liko palaukti pamokos pabaigos. Žinojo, kad šiandien susitvarkė su užduotimi tik per atsitiktinę mintį.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Vega Dellal Liepos 06, 2022, 01:43:15 pm
  Varniukė atėjo  jau į antrąją herbologijos pamoką. Po praeitos pamokos čia eiti nebenorėjo, tačiau žinojo, kad pamokas lankyti reikia. Ji tikėjosi, kad šįkart nebus nieko sukeliančio haliucinacijas, nes varniukė visiškai nenorėjo dar kartą pamatyti mamos ar tėčio, kuris norėjo ją nužudyti. Varniukei tos haliucinacijos labiausiai nepatiko todėl, nes jose buvo neįmanomi dalykai. Ir mama jau seniai mirus. O tėtis apskritai to nenorėtų, ar ne? Liūdnai pagalvojo varniukė ir išgirdo pamokos temą. Ji suprato, kad haliucinacijų nebus, bet bus pavojinga. Vega buvo skaičiusi apie šiuos augalus ir žinojo, kad jei iki pamokos galo nespės išsilaisvinti augalas ją suris. Tai gąsdino varniukę, tačiau knygoje nebuvo parašyta kaip išsilaisvinti. Nieko aš sugebėsiu. Sugebėsiu. Mintyse save drąsino varniukė ir atsistojo į pažimėtą plotą.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Liepos 06, 2022, 01:54:54 pm
- Aš tau vėliau būtinai parodysiu kas yra rogutės. - Pasakė. Ji žinojo kur yra Alano rogutės ir nutarė, kad tas neturėtų siusti, jeigu ji jas pasiskolins trumpam. Galės jas pasiimti ir nueiti ant kokio kalno pasivažinėti kartu su Sakura. Džiaugsmas užliejo ją, norėjosi nusijuokti, gyvenimas atrodė toks žavingas.
Ji norėjo atsakyti, kad irgi gerai jaučiasi. Bet išgirdo draugę aiktelint, o tada pajuto, kad jos kojas semia kažkoks skystis. Oi, ar tai to augalo sultys? Skystis kilo ir kilo. Gruodė neįsivaizdavo ką daryti. O jei tų sulčių prisigamins labai daug, ji paskęs. Apie haliucinacijas, kurias kelia augalo sultys net pamiršo. Visas smagumas išgaravo. Mergaitė persigando. Nemoku plaukti. Baimingai pagalvojo.
Ji stovėjo, o sulčių buvo jau iki kelių. Tada iki pusės, paskui iki krūtinės, o dar paskui kyšojo tik galva.
- Ar žinai kaip išsiurbti skystį su kokiais kerais? - Riktelėjo ir panėrė. Netyčia gurkštelėjo tų sulčių ir staiga pasirodė, kad jos užvirė. Gruodė pradėjo klykti. Ugnis, žiede pradėjo siautėti ugnis, o sultys užvirė. Nesvarbu, kad nejuto skausmo, bet jos virė, tikrai virė. Tuojau sudegsiu. Arba paskęsiu. Ji iškėlė galvą, laikė ją užvertusi viršun, bet žinojo, kad negalės taip ilgai išsilaikyti. Mergaitė pradėjo blaškytis, tik nebuvo čia daug vietos. Girdėjo ir ugnies šnypštimą.
- Mamaaa!- Sušuko. Norjo, kad mama čia atsirastų ir ją ištrauktų.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Sakura Levins Liepos 07, 2022, 08:40:16 am
Sakura jautė siaubingą spaudimą. Ji bandė fiziškai priešintis, tačiau augalo gniaužtai buvo stiprūs. Lygiai taip pat, kaip augalas gniaužė Sakurą, taip Sakura gniaužė burtų lazdelę, tačiau į galvą neatėjo joks burtažodis, kuris galėtų tuos gniaužtus atlaisvinti.
Netrukus ir vėl pasigirdo duslus Gruodės balsas, šį kartą mergaitė klausė, ar šviesiaplaukė žino kokį nors burtažodį, kuris išsiurbtų skystį.
- Žinau! - suriko penktakursė. - Tergeo! - šaukė ji. - Taip vadinasi burtažodis! Tergeo! - pakartojo.
Tačiau jai kažkas atsitiko. Gruodei kažkas atsitiko. Pasigirdo mergaitės klyksmas, ji prašėsi mamos. Sakuros širdis plakė labai greitai, ji iš visų jėgų kovojo su augalo spaudimu, nes turėjo iš jo ištrūkti ir išgelbėti Gruodę.
- Gruode! - rėkė Sakura. - Gruode!
Tačiau kuo labiau strazdanė priešinosi, tuo augalas spaudė stipriau. Vienu mečiu jis taip stipriai suspaudė pečius, kad merginai net ištryško ašaros.
- Bombardo maximmum!
Mėlynakė net nežinojo, kad turi tiek jėgos. Kad jos kerai gali būti tokie stiprūs. Augalas, kuriame varnanagė buvo įkalinta, tiesiog išsitaškė gabalais. Pati Sakura iš augalo buvo išmesta taip pat su jėga. Ji pakilo į viršų, o tada skaudžiai tėškėsi ant žemės. Skaudėjo pečius ir rankas nuo to, kaip augalas ją prieš tai spaudė. Skaudėjo kelius ir alkūnes kritimo. Bet Levins ryžtingai atsitojo ir kiek galėdama greičiau pribėgo prie saldžiosios piktgėlės, kurioje buvo uždaryta Gruodė.
Baltapūkė pradėjo rankomis daužyti augalą.
- Gruode! Gruode! - bedaužydama šaukė ji. - Profesoriau! - ėmė dairytis herbologo. - Profesoriau! Padėkite! Išleiskite ją! Vyksta kažkas labai negero!
Sakura pamiršo, kad čia pamoka. Dažniausiai išliekanti rami mergina tiesiog puolė į paniką ir bijojo, kad draugei neatsitiktų kas nors blogo. Tas klyksmas buvo klaikus. Akimirką ji norėjo panaudoti tuos pačius kerus, kuriais ištrūko pati, tačiau, ačiū Merlinui, susivokė to nepadaryti, nes tada greičiausiai sužeistų Gruodę. Jeigu ne dar blogiau.
- Tergeo! Tergeo! - iš nevilties mosavo burtų lazdele į augalą, nors per jį kaži, ar galėtų padėti.
Galiausiai Sakura priklaupė prie saldžiosios piktgėlės, kurioje buvo Gruodė, ir pradėjo verkti.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Gruodė Rimeikaitė Liepos 07, 2022, 01:02:30 pm
Besiblaškydama po skystį ir bandydama pasislėpti nuo šnypščiančios ugnies išgirdo, kad Sakura jai šūktelėjo burtažodį. Tik smegenyse kol kas tvyrojo tiek siaubo, jog ji nesusivokė ką jai ką tik pasakė. Mergaitė panėrė dar kartą ir dar kartą gurkštelėjo sulčių. Dabar atrodė, kad regi nuo augalo viršaus į ją lekiančius ugnies kamuolius. Sultys užvirė, burbuliavo. Nors žinoma taip išties nebuvo. Gruodė nebeklykė, nebešaukė mamos. Skruostais ritosi ašaros ir maišėsi su sultimis, kurios bent jau nustojo kilti ir gerokai pasistiebusi ir iškėlusi galvą viršun ji gebėjo kvėpuoti. Bet ugnis darė savo, todėl ji negalėjo ramiai stovėti ir blaškėsi vis panirdama į tą marmalynę. Labai pavargo. Paslydo ir vėl išsitiesė lipniame skystyje. Susitrenkdama galvą į augalo sienelę.
Tada vėl išgirdo tą patį burtažodį, tik šį kartą arčiau savęs. Susivokė, kad jau seniai sultys verda, o jai nieko neatsitiko. Bandė nusitverti šios minties, bandyti galvoti, kad tai netikra.
- Ter... Tergeo. Tergeo. - Šnabždėjo vėl atsistojusi ir užvertusi galvą viršun. Ir tada pamatė, kad sultys nyksta. Bet vis tiek nebuvo gerai. Dabar atrodė, kad stovi atviroje liepsnoje augalo viduje.
- Išleiskit mane kas nors! - Klykė trankydama žiedo sieneles.
- Degu, Deeeguuu! - Bešaukdama dar užsikosėjo, nes buvo iš seniau prisikvėpavusi šiek tiek skysčio, dabar jis dirgino kvėpavimo takus. Sultys kaip prieš tai kilo, taip dabar nyko ir visai pradingo. Atrodė, kad kuo labiau jos senka, tuo labiau plonėja sienelės. Ir kai skystis visai pradingo žiedas ėmė ir praplyšo. Gruodė kaip kulka išlėkė lauk. Nuo išgertų sulčių vis dar regėjo ugnį, kuri laižė plaukus, drabužius.
- Užgesinkit ją! - Sušuko, net nepastebėdama Sakuros ir pasileido bėgti. Tik netoli pabėgėjusi paslydo ant sniego ir nukrito. Buvo visa šlapia nuo sulčių ir įkritusi į šaltą tižų pirmąjį sniegą kiek atsipeikėjo ir ėmė suvokti, kad ugnis nedega. Kad viskas gerai.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Athena OConnor Liepos 07, 2022, 08:50:27 pm
Athena neramiai sėdėjo herbologijos pamokoje. Galbūt šiandien juos mokys kaip reikia ravėti? Jei tai būtų tiesa, jos gyvenimas tiesiog nusidažytų visomis vaivorykštės spalvomis. Galbūt tada brolis jos taip nemuštų arba ji kaip kokia nors sodininkė galėtų padirbėti kokioje turtingų žiobarų ar burtininkų šeimoje. Dirbtų tik už stogą virš galvos, svarbu, kad ta vieta kur gyventų būtų toli nuo jos namų ir brolio. Ji nenorėjo jo matyti ir bijojo su juo susitikti dar kartą.
Deja, klastuolei nepasisekė. Šioje pamokoje jie nekalbės apie ravėjimą - jie turės bandyti išsilaisvinti iš kažkokio keisto augalo. O'Connor pavardės savininkė pradėjo neramiai kramtyti savo lūpą. Lėtais žingsniais ji pasiekė pažymėtą teritoriją, kurioje turėjo stovėti. Ten baimės lydima ir atsistojo. Jos širdis daužėsi it kokia beprotė, tačiau rudaplaukė privalėjo uždirbti klastūnynui taškų. Jei jų uždirbtų daug, galbūt tada koledžo vadovas leistų per vasarą pasilikti Hogvartse...
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Athena OConnor Liepos 08, 2022, 09:44:01 pm
Athena ėmėsi to nuobodaus laukimo. Ji stebėjo kitus bendramokslius, kurie bandė išsilaisvinti iš piktžolių. Pačios jos piktgėlė dar vis nebuvo užaugusi, tad jai teko ilgai ir nuobodžiai laukti.
Galiausiai klastuolė jau buvo gėlės viduje. Mergaitė pasimuistė ir ėmė mąstyti ką gi turėtų daryti dabar. Tiesa, jai pasimuisčius iš gėlės apačios pradėjo sklisti supuvusiais kiaušiniais kvepančios sultys. Jaunoji O'Connor pavardės nešiotoja susiraukė ir ėmė dar labiau muistytis. Jai tai bedarant skystis vis labiau kilo. Athenos akyse pasirodė keletas ašarėlių, tačiau ji turėjo bandyti išsilaisvinti.
Rudaplaukė sukando savo lūpą ir pradėjo mąstyti. Būtent tada jai šovė idėja. Jeigu ji galėtų pačiose gėlės sultyse ją sunaikinti?
O'Connor įkvėpė oro ir panėrė į sulčių gilumą. Čia išsitraukė lazdelę ir susimąstė. Deja, bent kol kas sultys nebuvo rūgštis. Tai buvo taškas gėlės naudai, tačiau Athena nusprendė padegti jas.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Meghan Natali Pritz Liepos 09, 2022, 12:01:05 am
Šviesa ne ką tepadėjo. Viskas, ką matė Meghan buvo gličios tamsiai žalios sienos ir keistos oranžinės sultys, apsėmusios jos batus ir vis kylančios. Neilgai trukus siekė kelius. Švilpiukė juto, kad panika pamažu ją apima kaip kad tos sultys. Verkiant reikėjo kažką daryti. Išmušti skylės sienoje negalėjo - augalas degino. O ką daugiau daryti nežinojo.
Kol rudaplaukė bejėgiškai stovėjo vietoje nerasdama išeities, sultys vis kilo aukštyn, pasiekdamos liemenį. Tuomet Meghan pajuto, kad jos kojos linksta, tarsi tos sultys trauktų jos jėgas į save. Iš paskutiniųjų kovodama su noru atsisėsti, nes žinojo, kad iš to nebus nieko gero, švilpiukė iš apsiausto išsitraukė durklą ir pabandė juo paliesti sieną. Tačiau kai siekė juo paliesti sienelę, jai sudrebėjo ranka ir durklas paniro į sultis. Geležtė nušvito taip ryškiai, kad Meghan teko užsimerkti. Užsimerkus teko stovėti kelias minutes ir per tą laiką sultys pasiekė mergaitės lūpas. Tvirtai jas sučiaupusi rudaplaukė prasimerkė ir pabandė durklu paliesti sienelę. Ji kaip mat prasiskyrė ir švilpiukė su visomis sultimis išvirto lauk.
Kosėdama Meghan sunkiai atsistojo. Ar ne ironiška, kad augalas pats man leido jį sunaikinti? Stengdamasi, kad kojos nedrebėtų, rudaplaukė atsitiesė ir akimis susirado šios kančios priežastį - profesorių Grybą. Švilpiukė pabandė prie jo prieiti, bet vos žengė žingsnį, suklupo. Ji vis dar nebuvo atgavusi jėgų, kurias augalas pasisavino. Kitą pamoką, Turner. - piktai pažadėjo mintyse. Kitą pamoką mes atsiskaitysim. Aš šito nepamiršiu.
Braukdama sulipusius plaukus nuo veido, Meghan pasiekė sieną (prieš tai patikrinusi, ar netyčia neatsisės ant dar vieno pažymėto ploto) ir drebėdama į ją atsirėmė. Mėgindama atgauti jėgas švilpiukė laukė pamokos pabaigos, tuo pat metu kurdama keršto planus.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Vega Dellal Liepos 09, 2022, 05:17:53 pm
Varniukė laukė tas penkias minutes. Greitai gėlė užsitraukė. Čia buvo taip mažai vietos, kad varniukė negalėjo net pajudėti. Vega nesugalvojo nieko geriau kaip panaudoti lazdelę.
- Evanesco, - tarė ji lazdelę nutaikiusi į vieną iš saldžiosios piktgėlės lapų. Kerai nesuveikė, tačiau gėlė pajuto tai, kad mergaitė bandė išsilaisvinti iš gėlės gniaužtų, todėl iš niekur atsiradusiais lapais ją dar stipriau suspaudė. Ne. Prašau ne. Galvojo varniukė bandydama prisiminti kokius nors kerus, kurie galėtų padėti išsilaisvinti iš gėlės. Deja, bet nieko nesugalvojo, todėl nusprendė iš gėlės gniaužtų išsilaisvinti jėga, o ne kerais. Ji pabandė išlupti vieną iš lapų, kurie lyg susiklijavę saugojo mergaitę. Tačiau ir tai nepasiteisino. Gėlė buvo tokia stipri, kad varniukei tik paskaudo rankas. Ką man daryti? Mintyse savęs klausę Varno Nago mokinė.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Erka Forrm Liepos 09, 2022, 05:29:40 pm
Erka atėjo į jau antrąją herbologijos pamoką. Tema jai pasirodė kiek keista, tačiau nebuvo ko geresnio tikėtis iš Matthew. Tai keistuolis. Pagalvojo keturiolikmetė. Ji apie saldžiasias piktgėles nebuvo girdėjusi niekada gyvenime. Bet nebijojo. O ko čia galima bijoti. Juk vaikiški dalykai. Gal Matthew protiškai nesubrendęs. Taip. Būtent taip ir yra. Pagalvojo violetinių plaukų savininkė. Erka jau netikėjo, kad kada nors jos gyvenime bus normali herbologijos pamoka, kurią ves Matthew Turner. Tai tiesiog buvo pernelyg nerealu. Matthew normalios pamokos tikrai niekada nepraves. Pagalvojo violetinplaukė.
- Matthew, o kada nors padarysi bent vieną normalią pamoką? - paklausė ji. Nieko daryti šią pamoką ji neketino, todėl tiesiog išėjo iš šiltnamio dar nesibaigus pamokai.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Vega Dellal Liepos 09, 2022, 05:39:26 pm
  Varniukė visiškai neįsivaizdavo ką galėtų daryti. Vega vėl išsitraukė lazdelę. Ji neįsivaizdavo kokius kerus galėtų panaudoti, tačiau nusprendė bandyti bet kokius.
- Evanesco, evanesco, evanesco, - vis tą patį žodį kartojo varniukė manydama, kad galbūt praeitą kartą jai nepasisekė gerai paleisti kerų ir jie augalui buvo per silpni. Deja, taip nebuvo. Visus tris kartus paleidus kerus varniukė manė, kad jie pavyks, tačiau visus kartus jie buvo nesėkmingi. Tada varniukė nusprendė panaudoti kokius kitus kerus.
- Bombarda maxima, - tarė ji ir tik paleidusi kerus užšoko ant tos vietos į kurią paleido kerus. Gėlė šiek tiek pralaisvėjo ir varniukė galėjo ištrūkti. Ji suprato, kad vien kerai būtų nepadėję, nes ši gėlė visgi buvo be galo stipri ir tikrai pavojinga. Kodėl profesorius sugalvojo tokią užduotį? Juk ji tokia pavojinga. Jei kam nors iki pamokos pabaigos nepavyks išsigelbėti ir profesorius nespės padėti gėlė jį suris. Tai taip žiauru. Nervingai galvojo rudaakė.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Athena OConnor Liepos 09, 2022, 07:14:31 pm
Athena jau buvo pasiruošusi sakyti burtažodį, tikrai, tačiau būtent tada lazdelę išslydo jai iš rankų. O'Connor nuplaukė į gėlės viršų, kur dar nebuvo skysčio ir įkvėpė oro. Jo čia liko vis mažiau, tad rudaplaukė turėjo paskubėti, jei norėjo likti gyva. Bet ar ji to norėjo? Ar ji norėjo ir toliau gyventi brolio priespaudoje? Na, nelabai, bet mirti vis tik nesinorėjo.
Įkvėpusi dar oro mergaitė ir vėl nėrė gilyn į skystį. Jai žūtbūt reikėjo susirasti savo lazdelę. Ji negalėjo leisti sau numirti, kadangi jai reikėjo kovoti su broliu. Juk ji tikrai nebuvo silpna mergaitė ir jau mokėjo kerėti. Jai tereikėjo susirasti savo lazdelę ir viskas bus gerai. Rudaplaukė galės išsilaisvinti iš šios baisios gėlės nasrų.
Galiausiai Athena užčiuopė savo lazdelę. Ji trumpai šyptelėjo ir tvirtai sugriebusi ją išniro į paviršių. Tiesa, dabar vietos, kur yra oras liko dar mažiau, tad ji iš karto pasakė:
- Incendio.
Po šio burtažodžio užsidegė ne skystis, o gėlė. Greitai jos nebeliko ir Athena kartu su skysčiu buvo laisvėje. Skystis vis dar smirdėjo, tačiau ji džiaugėsi, jog jos planas pavyko(nors suveikė ne taip kaip ji tikėjosi) ir dar džiaugėsi dėl to, jog liko gyva.
Antraštė: Ats: II herbologijos pamoka visiems kursams
Parašė: Matthew Turner Rugpjūčio 05, 2022, 11:32:34 pm
Matthew pamatė Pritz. Tai nebuvo geras ženklas, tad aplinkui tvyrojo kažkokia visiškai nepageidautina įtampa. Vis dėlto ta nepakenčiama mokinė lyg ir atliko darbą. Žinoma, Turner tik ir laukė kažkokios išdaigos, tad kai augalas nepageidautiną personą uždarė, pasidarė gerokai ramiau. Profesorius netgi nusišypsojo.
Deja, pamoka anksčiau ar vėliau turėjo baigtis. Ar iš tiesų tai buvo deja? Na, šį kartą taip, mat pasibaigęs pamokos laikas reiškė išsilaisvinusius mokinius. O taip buvo gerai be jų...
Kažkas užsidegė, Erka ir toliau šnekėjo nesąmones, bet Matthew apsimetė, kad nieko nemato ir negirdi. Jis tiesiog norėjo, kad mokiniai nešdintųsi atgal į pilį, o jis galėtų keliauti į savo kabinetą. Ne, neišgerti. Profesoriui reikėjo pamiegoti.
- Pamoka baigta, - burbtelėjo, kai išgirdo palaimingą varpą ir nė nesivarginęs ko nors tvarkyti paliko darbo vietą.